Mykolas Deikus: Einame keisti sistemos, kuri nusigręžė nuo žmonių

Tiesos.lt redakcija   2015 m. vasario 27 d. 23:42

12     

    

Mykolas Deikus: Einame keisti sistemos, kuri nusigręžė nuo žmonių

Tiesos.lt portalas siūlo interviu su žinomu žurnalistu, antikorupcinės tiriamosios žurnalistikos autoriumi Mykolu Deikumi, kuris ryžosi ir sutiko būti Lietuvos Sąrašo iškeltas į Šiaulių merus.

Daugelis tave pažįsta iš straipsnių spaudoje, trumpai papasakok apie save.

Esu kilęs iš gražių Tytuvėnų apylinkių Kelmės rajone, nors retai ten grįžtu. Buvau auklėjamas praktikuojančių katalikų šeimoje, todėl jaunystėje svarsčiau galimybę mokytis kunigų seminarijoje. Vis dėlto prieš 25 metus įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą. Mokiausi ir naktimis dirbau Šiaulių greitosios pagalbos stotyje, kurį laiką mokiau vaikus tikybos. Dešimt metų dirbau „Šiaulių krašto“ laikraštyje reporteriu, vėliau buvau pakviestas į „Šiaulių naujienas“ dirbti vyriausiojo redaktoriaus ir direktoriaus pavaduotoju, nacionalinėje žiniasklaidoje, bet pasirinkau laisvę, todėl mano deklaracijoje – kuklios sumos (šypsosi, – aut. past.).

Buvau kviečiamas stebėti rinkimų Vakaruose, todėl turėjau galimybę susipažinti, kaip savivaldybės dirba žmonėms demokratinėje valstybėje. To visuomet reikalavau ir reikalauju jau dvidešimt metų stebėdamas ir analizuodamas mūsų valdžios institucijų darbą. Laisvalaikio beveik neturiu, o jeigu lieka – mokausi, dalyvauju visuomeninėje veikloje, fotografuoju, rašau, konsultuoju skriaudžiamus žmones, padedu steigti nepriklausomas žiniasklaidos priemones, jeigu pakviečia – skaitau paskaitas apie tai, kaip žiniasklaidoje manipuliuojama sąmone, rašau apie tai knygą. Darbas ir visuomeninė veikla užima praktiškai visą laiką, todėl vedybas ir vaikus atidedu ateičiai. Dar turiu laiko (juokiasi, – aut. past.).

Socialiniuose tinkluose sulaukei klausimų, kodėl eini į valdžią, kurią kritikuoji?

Dar daugiau, klausė, ar nebus kartu gerti iš stiklinės, į kurią spjaudyta? Iš valdiškos stiklinės niekada negėriau ir nesiruošiu gerti. Dar buvusi Šiaulių merė Vida Stasiūnaitė siūlė kėdę savivaldybėje prieš penkiolika metų. Idėjos iš esmės reformuoti savivaldybę patiko, laimėjau konkursą, bet posto atsisakiau sužinojęs, kad komandos, kuri tas reformas įgyvendintų, nėra. Po to buvo kitų siūlymų, kurių irgi atsisakiau. Bet per tą laiką užaugo nauja karta nepartinių, interesais nesusipainiojusių visuomenininkų, kurie pakvietė atstovauti miestiečių interesus. Sutikau, nes ši karta, jei sulauks rinkėjų pasitikėjimo, gali reformuoti sistemą. 

Bet į rinkimus eina net keli visuomeniniai komitetai.

Visuomeniniai komitetai be visuomenininkų. Vieno nepriėmė į partiją konservatoriai, kiti atskilo nuo socdemų, nes nepasidalijo mero posto. Visuomeniniai komitetai šiandien yra patrauklus prekės ženklas, bet kai pažiūri sąrašus – tos pačios į valdžią bandančių grįžti politikų ar biudžetinėse įstaigose tarnaujančių viršininkų, valdžios užsakymais mintančių veikėjų pavardės. Didžiulis valdžios aštuonkojis, kurio kojos retkarčiais pasipeša tarp savęs imituodamos demokratiją. Dabar daugelis kritikuoja merą Sartauską, kurį patys išrinko Taryboje, deklaruoja, kad gynė viešąjį interesą, buvo opozicija, bet kai paprašai dėti ant stalo pasiūlymus, sprendimų projektus – tyli. Nes balsuoja „taip kaip reikia“.

Esate numatę politikus, kurie galėtų užimti administracijos direktoriaus, komitetų pirmininkų pareigas?

Aš – ne politikas. Ir reikia baigti ydingą praktiką, kai postai dalijami bičiuliams ar pagal partinę priklausomybę – to siūlau atsisakyti ir visiems kandidatams, ir būsimiems miesto Tarybos nariams. Todėl mes siūlome visiškai naują demokratinį modelį. Pirma, savivaldybės administracijos direktorius turi būti skiriamas ne pagal partinę priklausomybę, o renkamas viešo ir skaidraus konkurso būdu. Antra, atlikti visų savivaldybės skyrių, įmonių ir įstaigų vadovų atestaciją ir vietoje nesugebančių dirbti pakviesti jaunus, kompetentingus, veiklius ir aiškią viziją turinčius žmones. Šiauliams užtenka vieno mero pavaduotojo. Juo turi tapti antras daugiausiai balsų surinkęs kandidatas – mano įsitikinimu, rinkėjų valia turi būti gerbiama. To linkiu visoms partijoms. O visuomeniniais pagrindais komitetuose dirbs mūsų komandos nariai, kurie nepriklauso jokioms partijoms, yra bendruomenių, visuomeninių organizacijų lyderiai, kurie neatlygintinai dirba jau keli dešimtmečiai ir yra stiprūs inžinieriai, vadybininkai, ekonomistai, pedagogai, kultūros ir švietimo darbuotojai.

Kokie pagrindiniai jūsų programos akcentai?

Mūsų komandoje – paprasti žmonės, norintys gyventi švariame, jaukiame, saugiame mieste, norintys gauti paslaugas už sąžiningas kainas, leisti vaikus į saugias mokyklas. Buvusios valdžios pridirbo tiek, kad darbo užteks ketveriems metams į priekį ir svarbiausia – nusigręžė nuo žmogaus. Todėl mes siūlome ne tik atskirus sprendimus dėl miesto tvarkymo, viešojo transporto, švietimo sistemos, socialinės gerovės. Pagražinti, pagerinti padėtį atskirose srityse neužtenka. Reikia iš esmės keisti sistemą, kuri yra nusigręžusi nuo žmogaus, yra atėmusi galimybę dalyvauti miesto valdyme.

Mūsų programą galima suskirstyti į tris dalis.

Pirma. Aiškūs prioritetai ir visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus. Kadangi prioritetų nėra – laimi tie verslininkai ir finansinės grupės, kurios prilenda prie valdžios, paremia partijas. Todėl turime naujų vandentiekio tinklų, kuriais niekas nesinaudoja už dešimtis milijonų, kai sodų gyventojai patys prašo: „Atveskite vandentiekį ir kanalizaciją, norime mokėti už paslaugas“. Turime dvigubai didesnius valymo įrenginius ir kapines už beprotiškas sumas. Ko reikia miestui, turi spręsti patys gyventojai: namo, gatvės, kvartalo bendruomenės. Turi būti atsiklausiama, rengiamos gyventojų apklausos. Jeigu šveicarai netingi rengti minireferendumą dėl pjaunamo medžio, tai pas mus menų inkubatoriai statomi nepaklausus, o kam jų reikia.

Antra. Sprendimų, konkursų skaidrumas ir viešumas. Pinigų, jeigu bus skaidriai naudojami, neištaškomi, bus ir švietimui, ir kultūrai, ir socialinei gerovei, ir nereikės didinti kainų. Dabar konkursų rezultatai žinomi dar jiems net neįvykus. Specialistų atrankose žmonės nedalyvauja, nes žino, kad bus išrinkti partiečiai. Įmonės konkursuose nedalyvauja, nes sąlygos parašomos taip, kad žinoma, kurios įmonės laimės. Meras, Tarybos nariai su rinkėjais turi susitikti ne tik prieš rinkimus, bet atsiskaityti kiekvienais metais. Akis į akį, o ne mokesčių mokėtojų pinigais apmokėtuose straipsniuose, kuriuose tik giriamasi.

Ir trečia – asmeninė atsakomybė. Mūsų sąrašas padarė tai, ko nepadarė nė vienas komitetas ar partija: pasirašė viešą įsipareigojimą atsistatydinti kilus menkiausiai abejonei dėl sprendimo skaidrumo. Visi žinome apie iššvaistytus milijonus, skandalingus projektus, žinome atsakingus asmenis. Yra valstybės kontrolierių, teismų sprendimai, tačiau trūksta vieno – kad meras kreiptųsi į teismą dėl nuostolių išieškojimo. Kai bus asmeniškai nuteistas pirmas valdininkas ar politikas, kiti ims galvoti, kur deda parašą ar už ką balsuoja.

Kai kurios partijos skelbia, kad atsisakys savivaldai nebūdingų funkcijų – privatizuos įmones, parduos pastatus. Kokios pozicijos laikotės jūs?

Už pasakymo „ne savivaldybės funkcija“ slepiasi arba nenoras dirbti, arba noras pasiglemžti pelningą visuomeninį turtą. Viskas, kas susiję su miestiečių poreikiais, yra savivaldybės funkcija – pareiga pasirūpinti, net jeigu reikės Tarybos nariams piketuoti prie Seimo su pareigūnais, pensininkais, gydytojais ar pedagogais. Tai – kraštutinis atvejis, nes savivaldybė turi daugybę galių, kuriomis nesinaudoja iš nežinojimo ar tinginystės.

Savivaldybės turto privatizavimas jau padarė didelę žalą, o gauti pinigai buvo pravalgyti. Nenaudojamos patalpos ir pastatai – turi būti išnuomojami taip pildant miesto biudžetą miesto tvarkymui socialinėms, švietimo, sveikatos priežiūros reikmėms. Mes remiamės skandinaviškuoju socialinės gerovės modeliu, pagal kurį visas komunalines paslaugas teikia savivaldybės ir miesto gyventojų kontroliuojamos įmonės nesiekiant pelno. Dauguma savivaldybės įmonių yra pelningos, tik tas pelnas slepiamas. Pavyzdžiui, kaip paaiškinti, kad sumažinus šilumos kainas „Šiaulių energija“ uždirbo keliolika milijonų litų? Kaina turėjo būti dar mažesnė.

Partijos žada įkurti 1000 ar daugiau darbo vietų, plėtoti industrinį parką. Kaip kursite darbo vietas?

Ar mes verti būti tik pigi darbo jėga, trečiojo pasaulio valstybė? Jeigu taip – dar sukiškime po žeme ES milijonus industriniuose parkuose, dirbkime už minimalų atlyginimą gamyklose ir dejuokime, kad jaunimas emigruoja. Mums reikia gerai apmokamo darbo, socialinio būsto, mažų mokesčių, jaukios aplinkos, kad žmonės neišvažiuotų ne tik į užsienį, bet ir į kitus Lietuvos miestus. Darbo jėga nenukonkuruosim kinų, todėl mes turim investuoti į protą – jaunimo ir suaugusiųjų mokymą. To nepasieksime toliau uždarinėdami mokyklas, atleidinėdami mokytojus, keldami kainas vaikų darželiams, meniniam, technologiniam, sportiniam ugdymui, taupydami vaikų sveikatos sąskaita. Įsukdami skurdo ratą, socialines išlaidas ir ruošdami pigią darbo jėgą Ispanijos plantacijoms. Jūs norite būti valdomi tokių bepročių? Aš – ne.

Kaip žadate sumažinti mokesčius?

Dviratis seniai atrastas, tik važiuojančių juo nėra. Prieš keliolika metų visuomenininkai išpurtė vadinamąsias daugiabučių namų valdybas ir sumažino mokesčius. Pastaraisiais metais išpurtė „Šiaulių energiją“, suskaičiavo visas pajamas išlaidas ir savo išvadas padėjo politikams ant stalo. Politikams nieko kito nebeliko kaip pakelti rankas ir sumažinti kainas. Dabar visi politikai mušasi į krūtinę, atseit jie sumažino kainą. Meluoja. Tai padarė paprasti žmonės. Ir galimybių mažinti kainą mažinant pelną dar yra. Tokios visuomeninės stebėtojų tarybos turi būti prie kiekvienos savivaldybės įmonės. Eilėje – „Busturas“, „Šiaulių vandenys“. Vien tik panaikinus abonentinį mokestį, vanduo atpigtų dviem litais. Bet bijau, kad išgąsdinta valdžia žmonių nebeprileis…

Daugelis klausia, ar Dainų pėsčiųjų takas kada nors pagražės, bus sutvarkyta centrinė aikštė?

Problema – ne tik vienas pėsčiųjų takas, bet ir visas likęs miestas – ir centras, ir Medelynas, ir Zokniai, ir Šimšė. Tačiau ne savivaldybės kabinetuose sėdintys valdininkai turi spręsti, kur investuoti pirmiausiai – tai geriausiai žino patys miesto gyventojai, kurie ir turi diktuoti prioritetus. Kol spręs kabinetuose užsidarę valdininkai ir prilindę verslininkai, ir po ketverių metų girdėsite tuos pačius pažadus.

Teigiate, kad miestas primena uždarąją akcinę bendrovę: jis tvarkomas neskaidriai, tarnaujama siauriems politikų ir jų rėmėjų interesams.

Ar yra kitaip? Apie tai turėjo būti diskutuojama TV debatuose, bet kažkodėl neliko laiko (šypsosi – aut. past.), bet laiko liko politikų demagogijoms ir niekiniams klausimams. Kaip tą pakeisti – jau sakiau: visuomenės dalyvavimu ir kontroliuojant savivaldybės įmonių veiklą, priimant skaidrius sprendimus ir prisiimant asmeninę atsakomybę. Tai yra tikroji savivalda. Tačiau tą gali padaryti tik žmonės, kurie nebijo prisiimti atsakomybę, turi gėdos jausmą, nėra susiję su partijomis ir finansinių grupuočių interesais.

Ar užteks kompetencijos?

Neužteks. Bet nebijau protingesnių už save. 

Kodėl šiauliečiai turėtų balsuoti už jūsų komandą? Kuo esate vertesni už kitus?

Visuomet galima balsuoti už tuos, kurie buvo ir yra valdžioje iki šiol. Rezultatas bus tas pats. Į valdžią po rinkimų siekia grįžti 90 procentų dabartinių politikų. Tačiau miesto taryba turi atsinaujinti. Mūsų komandoje, skirtingai nei kitose, nėra nė vieno buvusio ar esamo valdininko arba politiko. Yra paprasti dori šiauliečiai, bendruomenių lyderiai, jau įgiję kaimynų pasitikėjimą, kurie ne šiandien išlindo į visuomeninį gyvenimą, o kantriai dirba daugybę metų ir reikalauja pokyčių. Nusivylė politikais ir patys eina keisti sistemos, kuri nusigręžė nuo žmonių. O jeigu miestiečiai nebalsuos, vadinasi, mažai dirbome.

* * *

Lietuvos Sąrašas: Būk Šiaulių šeimininkas!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Mykolai       2015-02-28 3:35

net jei ir nelaimėsite, pakovoti buvo verta - vien dėl savęs, kad suprastumėte, ko jūs pats vertas

Letui - Letasas       2015-02-25 22:58

Galima ilgai, smagiai arba nuobodžiai diskutuoti apie sistemas, bet nepaneigsime, kad jos nori “gyventi”. Vienos miršta, kitos išgyvena ir vystosi. Toms, kurios vystosi, anarchistai yra reikalingi.

Mr. Miau       2015-02-25 13:08

SU M. Deikumi dirbau 8 metus, kasedien jį matydavau, tad galiu pasakyti ne iš nuogirdų, bet iš esmės: jis tikrai tinka tai vietai, į kurią eina. Žmogus tiki tuo, ką daro, nuoširdus net jei ir pasitaikydavo suklysti. Visada užsukęs į jo kabinetą (dirbo redaktoriaus pavaduotoju) galėjau gauti patarimą, išklausydavo. Domino jį ne tik mano darbiniai riekalai, bet ir asmenininis gyvenimas: kuo gyvenu, ką veikiu, kuo domiuosi? Neretai iš to kildavo įdomūs sumanymai, kuriuos galėjau įgyvendinti atlikdamas savo tiesiogines pareigas. Mokėjo mano asmeniniu sgabumus i rpomėgius pritaikyti bendram tikslui. Niekada užsukęs negirdėjau: “Ateik kitą kartą” arba “Neturiu laiko”. Net kai sėdėdavo užsivertys šūsnimis popierių ir rašydavo straipsnį į rytdienos numerį. Moka dirbti su žmonėmis, principingas, tačiau nėra aklai užsispyręs. Nesakau, kad jis be smulkių trūkumų - visi jų turime. Bet iš dabartinių kandidatrų, mano nuomone, M. Deikus labiausiai vertas mero kėdės.

Mykolas Deikus       2015-02-25 8:58

Geriausias.

Letas Letasui       2015-02-25 1:54

Mea culpa, esi teisus, kad ištraukiau, nes galvoje kitkas.
Nesu biudžetininkas, esu pensininkas, religinis anarchistas teokratas.

Letas       2015-02-25 0:43

Istraukia fraze is kontexto ir diskutuoja pats su savimi, nes nelabai zmogus isivaizduoja kas yra tos savivaldos imones, istaigo, kokios kompetencijos zmones ten dirba. Arba pats yra biudzetininkas

Letas Palmaitis dėl naujos demokratijos       2015-02-24 22:10

Keisti sistemos? O kas yra sistema? Rodos K. Braziulis išsamiai paaiškino publikacijoje “Sistema mus valdo”. O jei sistema jau valdo, kuo tu ja keisi?
Ahaaa, štai kuo:
“atlikti visų ... įmonių ir įstaigų vadovų atestaciją” - puiku! Aiškiai matosi Autoriaus teisybė, kad jis ne politikas. Patikslinu: reikia atlikti ir visų savininkų, pramonininkų ir verslininkų atestaciją!!! Kuris neatitinka naujos demokratijos kriterijų, tas turi būti mmm…. eliminuotas, o jo nuosavybė lygiai padalijama tarp visuomenės narių. Tai dar šarikovas siūlė: atimti ir padalyti! NEATLIKUS ŠIOS PAPRASTOS ARITMETIKOS tolesni “naujos” demokratijos idealai neįgyvendinami.
Istorija rodo, kaip šie idealai yra įgyvendinami. Pradėti įgyvendinti jau begalvių robespjerų, galutinai įgyvendinti leninų-stalinų, bet kažkodėl net ir ten vėl išvirto į abramovičius su rotenbergais (- ak “žydeliai”! atsiprašau, visa problema juk “žydeliai”!).
Taigi idealai įgyvendinami per maidanus, o geras palyginimas - Maidanas ir 240 policininkų Garliavoje. Maža to, prasidedant maidaniškiems norams, kažkodėl labai laiku ir vietoje visada iškyla daug svarbesnis dalykas: RINKIMAI! Все на выборы! O kada vėl išrinks “ne tuos”, tada vėl galima svajoti apie maidanus iki kitų rinkimų ir tt.
Beje pastabėlė diskutantams: ar jums, Gerbiamieji, neatrodo, kad pats laikas griebtis kirvio - gink D-ve, ne prieš “valdžią”! - bet pirmiausiai prieš savo televizorius ir išdaužyti juos velniop į šipulius? Bus žingsnelis į pasveikimą ir visuomenei, ir Jums, ir Jūsų vaikams.
Apie demokratijas siūlau darkart savo komentarą prie Tomo Baranausko publikacijos, kuri čia gana įtartinai buvo dingusi visai dienai, kol sėkmingai pavažiavo į apačią.

Kodėl šiauliečiai turėtų balsuoti už...?       2015-02-24 21:27

Atsakymas sufleruoja sąrašo lyderio populistinį požiūrį.
Ieškojau p.Deikaus tiriamosios žurnalistikos straipsnių bent tris metus atgal. Aptikti nepavyko. Užuodęs savivaldos rinkimus, ponas prieš porą mėnesių nuleido inkarą  Šiauliuose. Kas jo draugai, kaimynai? Klausimas retorinis.
Šachmatų figūroms per silpnas karalius. Tikimybė - matas.

Arnė       2015-02-24 21:22

nieko geresnio už Lietuvos sąrašą šiandien neturime, gerbiame visuomenininkus; dėkui, kad esate. Balsuosime, kviečiame visus, kurie nori gerų permainų.

Vyras       2015-02-24 20:33

rimtas, tik ne į tą kompaniją pakliuvo.

Joana Ričkutė       2015-02-24 18:37

M. Deikus - verčiausias būti Šiaulių miesto meru. Tikiu, kad žmonės gali susigrąžinti tikėjimą grąžesniu rytojumi ir nebeauginti savo vaikų emigracijai. Agitavau ir agituosiu visiems balsuoti už Jus.

Gerbiamas Deikau ir kiti sąrašo kandidatai,       2015-02-24 17:19

jeigu būsite išrinkti meru ir turėsite daugumą taryboje įrodykite, kad jūs dirbate žmonėms ir paskui jus eis milijonai.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.