Nerasta rubrikos

Marius Kundrotas. Maištas prieš protą

Tiesos.lt redakcija   2017 m. sausio 28 d. 14:07

8     

    

Marius Kundrotas. Maištas prieš protą

„Ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms“. Taip prieš gerus du tūkstantmečius pranašavo apaštalas Paulius savo mokiniui Timotiejui. Nors mokslas ir tiesa šiame kontekste aiškiai siejami su krikščioniškąja doktrina, šiems žodžiams galima taikyti ir kur kas bendražmogiškesnes prasmes.

Gyvename laikais, kai protas, mokslas, loginis mąstymas, racionali visuomenės tvarka susiduria su radikaliais iššūkiais. Protas atskiriamas nuo dvasios, dvasia tapatinama su jausmais. Išrasta net sąvoka – emocinis intelektas, juo keičiant tikrąjį intelektą. Mokslą keičia magija. Tai, kas anksčiau vadinta burtais, kerais, raganavimu, įvelkama į moksliškai skambančias sąvokas – ekstrasensorika, bioenergetika, parapsichologija. Atgimsta astrologija. Gudrios sąvokos įveikė apsišvietusio žmogaus atsparumą, suteikdamos rimtumo ir svarumo įspūdį tam, kas, regis, jau negrįžtamai buvo nurašyta prietarams.

Atsiranda alternatyvi istorija ir alternatyvi chronologija. Prikeliamos anksčiau paneigtos teorijos ir kuriamos naujos. Baltai kildinami tai iš getų, tai iš sarmatų. Dzūkai dzūkavimą perėmę iš kinų. Etruskai buvo rusai, o senovės hebrajai – germanai. Oficiali istorinė chronologija išgalvota Renesanso laikais ar dar vėliau, Egipto piramidės statytos viduramžiais, iki XVII a. beveik visą Euraziją ir dalį Amerikos užėmė Didžioji Tartarija. Tai – tiktai keletas vietinių ir užsienietiškų teiginių, kuriuos siūlo alternatyvieji istorikai.

Atgimsta plokščios Žemės teorija ir teorija, kad Žemė – Visatos centras. Kosminiai skrydžiai – suklastoti. Lygiagrečiai gimsta teorijos, kad Žemė, tiesa, apvali, vartėsi keletą kartų per žmonijos istoriją. Tuo grindžiami didieji ir mažieji ledynmečiai, tautų kraustymaisi ir net religijos: atseit – kiekviena Žemės padėtis sąlygojusi atitinkamą dvasinį pasaulėvaizdį.

Bendra šių teorijų kvintescencija remiasi teorija, kad pasaulį valdantis globalus elitas klastoja žinias apie pasaulio praeitį, dabartį ir ateitį, o tikrosios žinios esančios paslėptos – ezoterinės. Jas paslaugiai teikia ezoteriniai žyniai ir mokslininkai savo tikintiesiems adeptams. Priklausomai nuo atskiro ezoteriko pasaulėžiūros didysis klastotojas gali būti žydija, Katalikų bažnyčia, masonerija arba tiesiog – abstrakti pasaulinė valdžia.

Religinėje plotmėje daugelis šiuolaikinių mistikų laikosi pagonybės, dažniausiai – labai stipriai perinterpretuotos, bet krikščionybė nėra išimtis, kalbant apie maištą prieš protą. Auga mistinės srovės, kuriose ryšys su dvasiniu pasauliu vyksta per vaizduotę ir jausmus, apeinant arba net atmetant protą. Pasaulis įsivaizduojamas kaip kimšte prikimštas dvasių, už kiekvieno gamtos ar žmogaus sąmonės reiškinio slypinti kokia nors dvasia. Racionalus veiksmas, asmeninis tobulėjimas, siekis pertvarkyti visuomenę ar pasaulį čia laikomas beprasmybe ar net maištu prieš Dievą, nes viską turintis išspręsti pats Dievas.

Žvelgiant į krikščionybės „meinstrymą“ geriausia iliustracija gali būti popiežiaus Pranciškaus pozicija dėl tikėjimo argumentavimo. Objektyvūs Dievo buvimo ir savos religijos teisingumo įrodymai, kuriais taip rūpintasi nuo Tomo Akviniečio iki Klaivo Ljuiso laikų, atmetami. Jų vieton keliamos asmeninės patirtys ir asmeniniai liudijimai. Akivaizdu, kad tokie religijos grindimai bendruoju mastu lieka beprasmiai. Kiekvienam liudijimui, „kaip man Dievas padėjo“, galima rasti šimtus liudijimų, „kaip Dievas praėjo pro šalį“. O religiniam jausmui kito tikėjimo atstovas gali priešpriešinti savo religinį jausmą ir abu liks vienodai teisūs.

Maištas prieš protą paveikė net pagrindinę proto veiklos erdvę – filosofiją. Beveik oficialia filosofine pozicija tapo teiginys, kad filosofijos užduotis – pateikti klausimus. Ne atsakymus. Estetinis pasitenkinimas liekant „amžinai ieškančiojo“ pozicijoje keičia racionalų rezultatą – galiausiai rasti.

Racionalaus pasaulėvaizdžio paneigimas turi ir politinių, ir net geopolitinių pasekmių. Demokratinė santvarka remiasi požiūriu, jog visuomenę sudaro logiški piliečiai, susijungę į loginę sistemą. Tuo tarpu aistringasis pradas veda į kraštutinumus – anarchiją arba diktatūrą. Aklas tikėjimas atmetant mąstymą ir įrodymus – puiki žaliava diktatūrai, o toks pat aklas skepticizmas, sukeltas intelektualinės ir informacinės sumaišties, sudaro sąlygas anarchijai.

Aistringasis pradas be proto atitinkamai atveria vartus populizmui ir demagogijai. Žmonės mielai priima siūlymus mažinti parlamento narių skaičių, tikėdamiesi mažesnės valdžios, o gauna dar labiau koncentruotą valdžią, nes atitinkamai sumažėja atstovaujamų srovių skaičius. Žmonėms lengviau patikėti, kad valdžioje visi – vagys, nei gilintis į politikų ideologijas ir kompetencijas, kuriose dažniausiai ir slypi valdymo ypatumai. Beje, politikai, atėję su tokiais populistiniais teiginiais, nukreiptais labiau į jausmus, nei į protą, dažniausiai politiką tik pablogina.

Tarptautinėje plotmėje maištas prieš protą pasireiškia maištu prieš Vakarų civilizaciją ir politinę sistemą, juk būtent Vakarai – moderniojo racionalizmo šaltinis ir tvirtovė. Atitinkamai žvalgomasi į Rytų šalis, kuriose stipresnės intuityvizmo ir misticizmo tradicijos. Tarp jų – į Rusiją, apie kurią jos pačios poetas Fiodoras Tiutčevas rašė: „Protu Rusijos nesuprasti“, „Rusija galima tiktai tikėti“.

Neatsitiktinai ir Lietuvoje daugelis ezoterikų savo išmintį semia iš rusiškų šaltinių arba šiaip simpatizuoja Rusijai su jos dabartiniu režimu. „Dvasingoji“ Rusija, dvasingumą suvokiant išskirtinai jausminiu pagrindu, priešpriešinama šaltiems, racionaliems, technokratiniams Vakarams. Neatmestina tikimybė, jog Rusijos režimas pats skatina ezoterikos plėtrą siekdamas tiek savų, tiek svetimų žmonių galvose pasėti sumaištį. Drumstame vandenyje lengviau žvejoti.

Manipuliatoriams patogu, kai žmonės praranda aiškumą. O kadangi žmogui būdinga jo siekti, lengvai priimami teiginiai ir vaizdiniai, sudarantys aiškumo įspūdį, pateikti manipuliatorių. Iš pradžių liaukis tikėti A, po to patikėk B – tokia manipuliatorių schema. Tai, ką Vakaruose daro liberalai, marksistai ir globalistai, dekonstruodami dorą, šeimą, tautą ir kitas duotybes, Rusijoje daro autokratai ir imperialistai, dekonstruodami demokratiją, tautų apsisprendimo laisvę, o taip pat – politinius ir geopolitinius faktus. O kad žmogus prarastų kritinį mąstymą ir taptų paveikesnis manipuliacijoms, labai pravartu pakirsti proto ir mokslo autoritetą.

Jausmas – gyvūniškojo prado dalis, protas – dieviškojo. Protas ieško tiesos, jausmas – malonumo. Protas argumentuoja, o jausmas priima arba atmeta be argumentų. Akivaizdu, kad jausminis žmogus – kur kas paveikesnis apgaulei ir išnaudojimui nei protinis žmogus.

Žinoma, šiuolaikinė racionalistinė civilizacija turi problemų. Ji tolsta nuo savo šaknų. Racionalizmas suvulgarintas iki ciniško pragmatizmo. Filosofinį protą užgožė techninis. Užuot ieškojus tiesos imta dairytis naudos. Dorybės, vertybės ir tapatybės išstumtos iš proto srities į jausmų erdvę. Žmogui, ieškančiam gilesnių prasmių nei asmeninė, žemiška gerovė, tiesiog įsakmiai nurodyta gręžtis į jausmų pusę. Taip kilo reakcija prieš tokį racionalizmą, bet ji veda aklavietėn, kadangi visos prasmės tampa subjektyvios ir tokiu būdu – niekinės.

Moksle klesti dogmatizmas ir sofistika – turbūt pirmąsyk istorijoje šios savybės skleidžiasi kartu. Žurnalistikoje gausu demagogijos. Politikoje – didžiulė atskirtis tarp valdžios ir piliečių, liberalizmo ir kosmopolitizmo diktatas. Visa tai išplaukia iš racionalistinės pasaulėžiūros degradacijos, kai idealistinis dėmuo prarastas, o kritinis mąstymas blaškosi nuo visiško nihilizmo iki intelektualinės tinginystės ir naivumo.

Kritinis mąstymas nėra vieno melo keitimas kitu. Nėra tai ir absoliutus skepticizmas. Tai – racionali tiesos paieška, viską tikrinant, ieškant faktų, argumentuojant. Visa tai galioja tiek filosofijai, tiek mokslui, tiek žurnalistikai, tiek politikai ir geopolitikai.

Išeitis iš susiklosčiusios padėties – ilgalaikis švietimas ugdant loginį ir kritinį mąstymą, grįžtant prie pirminių racionalizmo principų. Šiame kontekste siekis mažinti universitetų, o kartu – studentų skaičių yra žalingas. Universitetinis išsilavinimas – su visomis savo ydomis – suteikia prielaidas sisteminiam mąstymui. Nepriklausomai nuo to, ar absolventas dirbs pagal specialybę. Lietuvai reikia kuo daugiau išsilavinusių žmonių, kad jie galėtų nešti šviesą kitiems. Vis dėlto svarbiausia lieka savišvieta ir saviugda, kritiškai vertinant visa, ką pateikia sistema. Pasak Moljero, baisiausias kvailys yra mokytas kvailys, užtikrintas savo teisumu.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Gers       2017-01-30 17:00

Jausminiam žmogui sunku suvokti, kad kitas žmogus gali vadovautis kitais motyvais, nei jausmai. Pateiktoje komsomolkės nuorodoje aiškiai kalbama apie vertybinius, pasaulėžiūrinius konfliktus tarp autoriaus ir jo buvusių kolegų. Net užsiminta, kad šie konfliktai buvo priežastis to, kaip išrinkta tos partijos taryba. Priešingos pasaulėžiūros žmonės supyko, susivienijo ir išstūmė autorių iš vadovybės. Ir klausimas, ar tai dar autoriaus partija. Bet kur ten supras pikc… Jis mano, kad autorių įkvėpė jausmai. Tegu sau mano…

Marginalas racionalizmasvs.tikėjimasui,       2017-01-30 15:03

taip pat visiems jo pliusiukams.
Abejoju, ar pliusiukai ir pats komentatorius supranta skirtumą tarp dabartinio Romos vyskupo ir Jono Pauliaus II su Svarinsku.
Po Vatikano sekretoriaus pasakymo apie nepritartinus “poelgius” nevykdant antikrikščioniškų įstatymų [o juk tokie “fundamentalistiniai” (“bet koks fundamentalizmas yra blogai”) “poelgiai” padarė Bažnyčiai pirmus šventuosius pagonių Romos laikais] asmeniškai man Romos vyskupas sustiprino abejones, ar jo skiriamieji vyskupai bei pastarųjų šventinami kunigai laikytini krikščionimis. Suprantama, jūsų reikalas neabejoti.

Marginalas       2017-01-30 14:49

Puiku, tik pasiūlyta išeitis - “ilgalaikis švietimas” - abejotina, nes kažin kiek dar lieka to laiko. Juk ir pats Autorius šitaip apibrėžia Lietuvoje populiarias “įtakų sferas” - “Vakarus” ir “Rusiją”:
“Tai, ką Vakaruose daro liberalai, marksistai ir globalistai, dekonstruodami dorą, šeimą, tautą ir kitas duotybes, Rusijoje daro autokratai ir imperialistai, dekonstruodami demokratiją, tautų apsisprendimo laisvę, o taip pat – politinius ir geopolitinius faktus.”
Tik deja, ir šis apibrėžimas neapsieina be šv. Demokratijos.

Jaunuoli,...       2017-01-28 19:46

Pagalvok pats RACIONALIAI ar gali Lietuvos biudžetas pavežti tiek universitetų,kiek
jų dabar turi Lietuva.Įvairūs kraštutinumai:katalikybėje,pranašystėse,būrimuose ir
kitokiuose žmogaus smegenų apdorojimuose yra ne kas kita ,kaip žmogaus apgaulė ir
noras jį apmulkinti ir priversti nukrypti nuo teisingo gyvenimo kelio ir suabejoti mokslu teisingais pagristais reiškiniais ir įvykais.Suklaidintą žmogų lengviau valdyti tikintis iš pastarojo kokios nors naudos,greičiau materialinės ar finansinės.

Pikc       2017-01-28 18:40

Įdomu skaityti postringavimus apie “jausmus prieš protą” iš veikėjo, kuris dėl įžeistos savimeilės (mat neišrinko į partijos tarybą) suskubo išsiverkti pas komsomolk… pardon - lietrytį ir iš keršto puolė dergti savo paties partiją (http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/tautininkams-vadovaus-uzupio-respublikos-premjeras.htm). Tai jau tikrai - “jausmai prieš protą”. smile

Viskas yra gana paprasta.Dievas       2017-01-28 17:04

neapsunkino žmogaus.Tik paliko kelis ,t.y.10 Įsakymų,kaip kertinius stulpus,kaip kelrodę žvaigždę.Ir dar paprasčiau,juos primiršus,reikia pasiklausti širdies.Žaltys gundytojas irgi nesnaudžia.Valia silpnėja,pagundų daugėja.Viskas taip paprasta,bet to nesilaikant, tampa labai sudėtinga ir žiauru.

racionalizmas vs tikėjimas       2017-01-28 16:35

racionalistas racionaliai (protingai) sugeba paneigti racionalizmą. (Kunas, Fromas, Poperis ir kiti)
tikintis tikėjimu sustiprina savo tikėjimą ir kitų (Popiežius Pranciškus, Jonas Paulius II, A.Svarinskas ir kiti)
Jūsų teisė rinktis…

Keista       2017-01-28 14:33

Keista kad Tiesa lt praleido tokį straipsnį.

Rekomenduojame

Garsaus medicinos žurnalo redaktoriai: vakcinų ir vaistų tyrimų duomenys turi būti nedelsiant atverti visuomenei

Kanadoje mokytoja nušalinta nuo darbo dėl „transfobinės“ kalbos naudojimo

Reikalavimas dėl politinės prekybos Lietuvos suverenitetu ir lietuvių kalbos valstybinio statuso panaikinimo

Nacionalinis susivienijimas dėl klausimo apie „pragarą“ kreipėsi į LRT etikos kontrolierę

Anot politologo, Putinas nebūtų teikęs Vakarams praktiškai neįgyvendinamų reikalavimų, jei realiai nesvarstytų karinės atakos

Edvardas Čiuldė. O kur mūsų pasaulyje pasidės Dievas? (I)

Kun. Algirdas Toliatas. Kviečiu maldai už Suomijoje teisiamus vyskupą Juhana Pohjola ir buvusią vidaus reikalų ministrę Päivi Räsänen

Ispanų europarlamentaras: Briuselis turi padėti lenkams pakeisti vyriausybę

Lidija Veličkaitė. Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja

Vengrijos URM P. Szijjarto: mūsų nekenčia, nes vykdome patriotinę, krikščionišką politiką

Almantas Stankūnas. Patys dalinsime narkotikus?

Dominykas Vanhara. Dėl karo grėsmės

Linas Karpavičius. Kanadoje oficialiai bus bandoma uždrausti LGBTQ+ konversijos terapiją

Vytautas Sinica. Valstybinės kalbos laidotuvės?

Airija panaikins daugumą COVID viruso apribojimų, įskaitant COVID pasą

Linas Karpavičius. Ukraina vs Rusija: savarankiška, nacionalinė Ukraina nėra niekam reikalinga

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Neišmoktos politikos pamokos: tikrovė – ne kompiuterinis žaidimas, suklydęs iš naujo neperžaisi

Valdžia rengia apynasrį socialiniams tinklams

Aleksandras Nemunaitis. Nesuprantu kodėl biudžetinės įmones masiškai verčiamos į VšĮ

Tarp Airijos studentų plačiai paplitęs narkotikų vartojimas – tyrimas

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodis ir laisvė – III eilinis sekmadienis

Visame pasaulyje vyko protestai prieš primygtinius reikalavimus skiepytis

Demonstracija Stokholme buvo didesnė nei praneša policija ir žiniasklaida

Linas Karpavičius. Netrukus Trumpas paleis naują socialinės žiniasklaidos platformą „TRUTH Social“

Linas Karpavičius. Arizonos rinkėjai vis dar laukia teisingumo

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.