Majoras Albertas Daugirdas. Visuomenė turi rūpintis, kad 1940-ųjų klaidos nepasikartotų

Ramutė Bingelienė   2015 m. sausio 6 d. 4:30

34     

    

Majoras Albertas Daugirdas. Visuomenė turi rūpintis, kad 1940-ųjų klaidos nepasikartotų

Pilietinis portalas Tiesos.lt, tęsdamas publikacijų ciklą apie Lietuvos krašto gynybą, pakalbino atsargos majorą Albertą Daugirdą. Kariuomenės kūrėjo teiravomės, kokios svarbiausios permainos krašto gynyboje praėjusiais metais įvyko? Kokios didžiausios gynybos problemos išlieka?

Kokių teigiamų permainų įvyko krašto gynyboje po to, kai šių metų pradžioje Lietuvos politikai pradėjo viešai rūpintis krašto saugumu?

Svarbiausias sprendimas buvo pasirašyti partijų susitarimą iki 2020 m. skirti 2 proc. BVP krašto apsaugai. Dar viltingesnė žinia buvo tai, kad jau 2014 m. krašto apsaugos biudžetas buvo papildytas 130 mln. litų, o tai reiškia – pirmą kartą nuo pirmojo tokio partijų susitarimo pasirašymo 1999 m., iš viso toks susitarimas jau ketvirtas, žodžiai pagaliau yra grindžiami ir realiais darbais.

Tačiau verta neužmiršti kai kurių politinių partijų atstovų, ypač „darbiečių“ ir socdemų postringavimų apie tai, kad nėra svarbu skubėti didinti Krašto apsaugos ministerijos (KAM) biudžetą, kad 2 proc. riba būtų pasiekta jau per artimiausią laikotarpį. Tokia galvosena gali vėl išlįsti, kai valstybės biudžetas susidurs su eiliniais sunkumais.

Kitas pozityvus dalykas – konkretūs KAM žingsniai vystant Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Pavyzdžiui, iš AB „Giraitės“ ginkluotės gamyklos buvo nupirktas didelis kiekis šovinių lengvajai šaulių ginkluotei taip atstatant išeikvotas jų atsargas. Beje, šiuo veiksmu buvo paneigtas nuolatinis teiginys, kad „Giraitės“ šaudmenys Lietuvos kariuomenei yra per brangūs – neva dėl to netgi pirkti šoviniai iš Rusijos gamintojų. Su Lenkija pasirašyti susitarimai ir jau gautos pirmosios partijos nešiojamųjų zenitinių priešlėktuvinių raketų „Grom“, pakeliui į Lietuvos kariuomenę yra taikliųjų šaulių ginklai FN SCAR-H PR (tiesa, kontraktas pasirašytas dar 2013 m. gruodį), iškeltas tikslas dar iki 2014 m. pabaigos vieną Sausumos pajėgų batalioną aprūpinti naktinio matymo įranga (tiesa, panašu, kad šis tikslas taip ir nepasiektas, nes KAM apie rezultatus tyli), nupirkta 1000 papildomų šarvinių liemenių, pradėta gamintojų apklausa dėl pėstininkų kovos mašinų (tiesa, šis pirkinys vis dar kelia nemažai diskutuotinų klausimų).

Trečias dalykas – pastebimai išaugęs karinių pratybų Lietuvos teritorijoje skaičius, kuriose aktyviai, su visa sunkiąja ginkluote dalyvavo keletas NATO šalių. Šios pratybos sukūrė ne tik atgrasymo poveikį Rusijai, sudarė galimybę mūsų regione pasitreniruoti potencialiems mūsų sąjungininkams karinės krizės atveju, bet ir atskleidė Lietuvos kariuomenės mokymo ir aprūpinimo spragas, būtent: mūsų poligonai yra per maži vykdyti faktiškai netgi bataliono kovinės grupės pilno masto pratybas (todėl jau pateikti siūlymai Seimui dėl poligonų teritorijos išplėtimo), vis dar neturime infrastruktūros mokyti karius veikti karinėse operacijose mieste (laimei, šis projektas jau pereina į vykdomąjį etapą, o kariuomenė vis drąsiau pratybas organizuoja ir realiuose miestuose), logistika patiria sunkumų vienu metu maitinti daugiau kaip 1000 žmonių.

Ketvirtas pozityvus dalykas – Lietuvos kariuomenės stiprinimas įteisinant Viešojo saugumo tarnybos ir Vadovybės apsaugos departamento personalo įtraukimą į Ginkluotųjų pajėgų sudėtį karinės krizės atveju. Na, o greitojo reagavimo pajėgų sukūrimo idėją ir toliau vadinu perdėm populistine, kai KAM išsižadėjo tikslinio vadovavimo principų ir Konstitucijoje įteisintas piliečių teises ir pareigas aplipdė papildomais teisiniais aktais. Bet tebūnie – jei Lietuvos kariuomenė savo funkcijas gali atlikti tik turėdama kiekvieną veiksmą pateisinantį įstatymą, manykime, kad šios „pajėgos“ tikrai pasitarnavo Lietuvos saugumo sustiprinimui. Beje, nuo 1991 m. turėjome ne vieną ir ne du atvejus, kai kariuomenė vykdė ginkluotas operacijas taikos metu nepaskelbus jokios krizinės situacijos, ir teisinių aktų tokiems veiksmams kažkodėl užteko.

O kokie, Jūsų manymu, svarbiausi gynybos darbai lieka nepadaryti?

Pirmiausia – vis dar nesukomplektuojami Sausumos pajėgų kovinių dalinių personalas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgos paliekamos „podukros“ vietoje (nuo mažo personalo skaičiaus iki šlubuojančio aprūpinimo uniformomis, modernia ginkluote ir lengvąja technika).

Antra – kariuomenė vis dar neaprūpinta reikiama ginkluote ir įranga (tiesa, šie klausimai objektyviai labai imlūs laiko prasme).

Trečia – praktiškai nefunkcionuojanti mobilizacijos sistema (faktiškai neįvykdytos nė vienos bent riboto masto mobilizacinės pratybos per pastaruosius 15 metų).

Ketvirta – yra ignoruojamos realiai kariuomenę remiančios visuomeninės organizacijos, netgi besisiūlančios sustiprinti Lietuvos kariuomenę fiziškai.

Jūsų vertinimu, ar valstybė pakankamai skyrė dėmesio kariuomenės rezervui rengti (apie nesirūpinimą rezervu vienas pirmųjų dar prieš keletą metų prakalbo generolas Jonas Kronkaitis)?

Akivaizdu, kad neskyrė jokio rimto dėmesio. Krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas nuolat kartoja, kad piliečiai turi visas galimybes savo pareigą Tėvynei realizuoti stodami į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP), Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) gretas, mokydamiesi Karininkų kursuose, savanoriškai ateidami tarnauti į Bazinius karinius mokymus. Tačiau jie nutyli, jog pagal gaunamą finansavimą KASP negali priimti gausaus piliečių skaičiaus (juos reikia ir aprūpinti uniforma, ir mokėti atlyginimo vidurkį už laiką, skirtą dalyvauti mokymuose), LŠS į kovinius būrius priima tik asmenis iki 55 metų amžiaus, o vyresni sveiki ir tvirti vyrai laikomi tinkamais tik „prie puodų stovėti“. Maža to, 2014 m. pirmoje pusėje KAM buvo pateikusi įstatymo pataisas, kuriomis šaulių koviniai būriai apskritai turėjo būti panaikinti tuo pademonstruodami tikrąjį, giluminį, savo požiūrį į šią organizaciją.

Jau minėjau, kad nebuvo vertinamas ir visuomeninių organizacijų galimas indėlis į rezervo pajėgumus. Štai, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga savo gretose turi nemažą skaičių atsargos karių, atėjusių į kariuomenę dar 1990–1991 m. Šie žmonės jau taikos metu yra puikiai organizuoti, nepaprastai motyvuoti ir turintys didžiulę karinę patirtį. Tačiau KAM tai neįdomu ir, kai kreipiesi su prašymu sudaryti galimybes palaikyti, pavyzdžiui, šaudymo įgūdžius, gauni atsakymą – „nėra teisinio pagrindo“.

Galiausiai, Pilietinės gynybos centras, turėjęs rūpintis pilietinio pasipriešinimo sistemos kūrimu ir mąstysenos ugdymu, taip nieko konkretaus ir nenuveikęs, yra reorganizuojamas – jis prijungiamas prie Mobilizacijos departamento, tačiau jo veikla nereorganizuojama: forma keičiama, bet apie turinį tylima. Galima būtų paminėti ir tai, kad iš vietos niekaip nejuda karinių pagrindų programos įvedimas į bendrojo lavinimo mokyklas. Tiesa, atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos šaulių sąjungos, Krašto apsaugos ministerijos ir Mokslo ir švietimo ministerijos, tačiau tai tik kosmetinės priemonės, iš esmės neprisidedančios prie rezervo rengimo, o tai reiškia – ir prie visuotinės gynybos sistemos kūrimo valstybėje.

Kaip Jūs manote, ar visuotinės mobilizacijos tvarka veiksminga, visuomenei suprantama? Kaip Jums atrodo, ar krizės atveju ji suveiks?

Niekas nežino, ar mobilizacinė sistema veiksminga, nes, kaip jau minėjau, nebuvo vykdomi nė vieni mobilizaciniai mokymai. Biurokratai tvirtina, kad slapti planai yra parengti, tačiau tai tik popierius. Štai euro įvedimui buvo intensyviai pasirengta, bet vis tiek vyko ir vyksta tam tikra sumaištis, nesusipratimai.

O kas įvyktų paskelbus mobilizaciją, jei net virtualiai treniruotės nevykdytos? Ką reiktų daryti atsargos kariui, jei dar taikos metu jis nėra priskirtas prie konkretaus dalinio – laukti, kol žvalgybos specialistą pasiųs kasti apkasų, o inžinierių – virti košės? Kaip galvojama aprengti ir ekipuoti mobilizuotą pilietį, jei taikos metu nekaupiamos atitinkamos atsargos, jau nekalbu, kad atsargos kariai privalėtų turėti visą reikalingą aprangą ir ekipuotę namuose dar taikos metu.

Kiltų ir daugybė kitokių klausimų bei problemų, ir jų sprendimams rengtis reikia ne karo metu. Vilties suteikia tik tai, kad krašto apsaugos ministras yra užsiminęs, jog 2015 metais mobilizaciniai mokymai vis dėlto yra planuojami.

Apibendrinant būtų galima teigti: tik dėl sparčiai pablogėjusios geopolitinės situacijos, NATO sąjungininkų ir visuomenės spaudimo bei tvirtos Prezidentės pozicijos (bent jau nuo 2014 m.) stiprinti krašto apsaugą galime stebėti aiškius postūmius vystant didesnius pajėgumus. Nerimą kelia iš esmės nesikeičianti sprendimų priėmėjų mąstysena, labai jau primenanti 1938–1940 m. mentalitetą. Taigi, Lietuvos visuomenei būtina „laikyti ranką“ ant pulso, kad nebepasikartotų istorinės klaidos ir netektų kritinę valandą prieš neprietelių stoti plikomis rankomis.

Atsargos majoras Albertas Daugirdas
kariuomenės kūrėjas

* * *

Daugiau apie Lietuvos kariuomenės ir piliečių pasirengimą ginti Tėvynę skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:

Majoras Albertas Daugirdas. Valdžia toliau imituoja rūpestį kariuomene

J. Oleko ir R. Juknevičienės šnekesiai apie krašto gynybą

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis: „Rusija ruošiasi kariniam konfliktui su Vakarais“

Juozas Olekas: „Aš miegu ramiai“

Jonas Algirdas Kronkaitis. Su dabartine kariuomene neįmanoma atremti grėsmės

Zigmas Vaišvila: Būtina atkurti neteisėtai panaikintą šauktinių kariuomenę

Kodėl R. Juknevičienė ir E.Jakilaitis bijo diskutuoti su Jonu Kronkaičiu?

Iš propagandos frontų: DELFI „demaskuoja“ generolą J. Kronkaitį

Buvęs Karinių oro pajėgų vadas Zenonas Vegelevičius: „Lietuva gali būti okupuota per pusvalandį“

Kaip turėtų būti ginama Lietuva? Septyni esminiai žingsniai

Jonas Kronkaitis: Kariuomenės padėtis blogesnė, negu manote

Anoniminis kariuomenės ekspertas: Kaip sustiprinti Lietuvos gynybą?

Dalia Grybauskaitė: „Labai svarbu, kad žmonės gerai žinotų, ką turi daryti agresijos atveju“

Būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas: daliniai nesukomplektuoti, karo technika – beviltiškai pasenusi

Naujasis kariuomenės vadas nedrąsiai pripažįsta: krašto gynybai trūksta karių

Advokato P.Žumbakio pokalbis su gen. Jonu Kronkaičiu: ko moko Lietuvą įvykiai Ukrainoje

Ką pamiršo R. Juknevičienė gelbėdama D. Grybauskaitę

Ar „Rusijos pavasaris“ ateis ir į Baltijos valstybes?

Juozo Oleko ir Rasos Juknevičienės pokštai

Gynybos ekspertai: šiandien Rusija mus užkluptų nepasiruošusius

Naglis Puteikis: Jei taip žygiuosime toliau, turėsime Krymo scenarijų Lietuvoje

Ukrainos pamokos. Algirdas Patackas. Rusijos agresijos akivaizdoje reikia susigrąžinti vidinį jėgos šaltinį

Aleksandras Matonis: Mūsų krašto apsaugos ministro veikla įsilieja į Rusijos propagandą

Jonas Ohmanas. Lietuviams reikia pasiruošti gintis ir išlikti

Pulkininkas Z. Vegelevičius: Karinių pajėgumų turime tiek, kiek katinas priverkė

N. Puteikis: per 12 minučių Lietuva netektų 90 proc. pėstininkų ginkluotės

Prezidentė D. Grybauskaitė pasirinko naują kariuomenės vadą – socialdemokratai ir konservatoriai pritaria

Kada ministras Juozas Olekas sako tiesą – ramindamas lietuvius ar gąsdindamas NATO?

N. Puteikis. Dar kartą apie D. Grybauskaitės ir R. Juknevičienės „rūpestį“ Lietuvos gynyba

Ar reikia kariuomenei teisės imtis ginklo nepaskelbus karo?

Jonas A. Kronkaitis. Ar pakaks valios atgaivinti šauktinių karinę tarnybą?

Estijos prezidentas: Atsisakydamos šauktinių mažos šalys suklydo

Ką reiškia Krašto apsaugos ministerijos išplatinta žinia, jog Vyriausybė patvirtino Valstybės mobilizacijos planą?

Gen. mjr. Algirdas Jonas Kronkaitis. Lietuvai reikia susigrąžinti šauktinių kariuomenę

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

senis       2015-01-10 18:38

olekas prisipirko geliu ir miega ramiai. Uz kokius pinigus?

Juozapas---informacija hahajui       2015-01-7 20:15

Mielas, karštakoši, deja tavo šūūūūvis gerokai pro šalį.
Matai kame problema - aš po šiuo straipsniu su visai nekomentavau.
Nei savo vardu nei be vardo.
Kad supykai dėl to, kad kažkas tave stribo vaiku išvadino, tai visai be reikalo.
Na tarkime kažkas buvo ne visai tikslus -gal būt esi ne stribo vaikas.
Anūkas.
Nematau skirtumo.
Doras lietuvis nerašinėtų tokių blėnių kokias rašinėji tu.
Matyt ir nesi lietuvis.
Kažkoks hibridinis lietuvisas- lithunanusas.
Vienžo- anusas.

hahajui 11.09       2015-01-7 14:43

ko nori,hibridinis padarėli?
Juozapo pasiilgai? nori jam gėlyčių įteikt?
nunešk tuos plastmasinius kvietkus kitam juozui- daktarui peteliškinui,-ans tikrai supras, įvertins..
besirūpindamas kitų sveikata, savo ką tik susigadinai.
vakar ne Juozo pamaina dirbo.ar kontora taip nusigyvenusi, kad kadrų skyrius priima net vidurinės nebaigusius?
nuo kada lietrydžio ex-kumyras patapo satyros grandu, o senjorai -karinių pajėgų avangardu?.
savaitės vidurys, o jau juodas pravalassss.
nubrauks kontoros Šeiminykas priedus su premijom, sėsi,kontorini ablavuk,ant sausos duonos,
teks ne tik su gastroenterologu pasisveikint, bet ir proktologą turėsi kuo pradžiugint.
iš anksto linkime passss-vEIkTI…
<S>

Papyvesa       2015-01-7 11:44

Nelabai nesusigaudau su kuo šalys ruošiasi kariauti?.Rusijai kelnes nuleistos ant kulnų,krites karinis pakelimas nuo seno iki jauno.Ekonomika smarkiai pristabdyta,pagal kompartijos lyderio tovaršč Dziuganov pranešimą ekonomika atsidure 1912 metų pasiekimų gretose.Visi ekonominiai laimejimai tai dujos,naftą kurios derlingus laukus nuomuojasi keturios JAV kompanijos gaminančios 80% visos šalies naftos.Veikla minetos firmos stabdo su neskaniais įvykiais.Rusija kasa tik 20%naftos,kurios neužteks šalies vartojimui.Dujos ekspluotacija smarkiai sumenkejo,rublis pasieke didelių šiaudinių aukštumų.Karuomene 50% sumažinta ir nuginkluota,uždarytos tradicines karo akademijos,karo mokyklos.Ar plika subinę kas nors gali išdrįsti pakelti ginklą prieš NATO,manau kad tokių nera.  Naujas atradimas ant Lietuvos,turetu buti patalpintas į Gineso rekordų knygą.Istorijoje pirmas atvejas ,kad į karą ruošiamasi šaukti ir 55 metų pensinio amžiaus vyrus.Pirmas ir antrasis pasauliniai karai vyko su jaunais kariais nuo 19 iki 30 metų.Praejus 70 metų po paskutinio karo ar taip atjaunejo LR vyrai ,kad bandoma šaukti net 55 metų amžiaus.Net sovietineje Lietuvoje 50 metų turintis vyrui buvo atleisti nuo visuotines mobilizacijos.Ar sulauksite iš ožio pieno?Reiketu padekoti karo informacijos leidinio leidejams už leidinį,kuris neatitinka tikroves. Rašoma išminčiaus:“Nuo maradiorų,plešykų civiliams butina tureti šaunamų ginklų”.Tai kad ginklai LR uždrausti.“Jeigu prasides karo veiksmai butina visiems išeiti”,bet kur išeiti išminčius nenurodo.?

vaišvilos reklamai        2015-01-7 10:11

Mintinai žinom Dubnos auklėtinis Vaišvila gali pasakyti. Kaip ir Dubnos strategų, jo vienintelis taikinys yra Lietuvos Prezidentė.

ha ha ha > to hahajui        2015-01-7 10:09

jūs tik pažiūrėkit kaip Erlicko humoras įpykino spiečiaus “teisuolį”!

tai ką jis čia išvadino “stribo vaiku”? Erlicką?

Ha ha, susimovei pikčiūrna Juozapai. smile

kad tik tavęs paties nesugraužtų tavo pyktis. Šitaip tulžį liejant kepenys nustos dirbti…

faktas       2015-01-7 7:34

Durnesnės, labiau nusikaltėliškos ir svetimiems parsidavusios valdžios Lietuvoje dar nebuvo per visą mūsų valstybės istoriją.

Julius Puras       2015-01-7 4:52

Dar prie to galima butu dadeti VRM uzsakimai saugojamiems objaktams. Juos dabar saugo buvusiu miliciniku tiksliau tarent sovietiniu strybu firmeles.

Kam reikia kovos mašinų?       2015-01-6 19:22

Už tą pačią sumą galima pripirkti “Gromų” ,snaiperinių ginklų,liemenių,naktinio matymo įrangos,miegmaišių.Tada sakysiu,kad partizaniniam karui pasiruošta.Modeliuojame situaciją:įvažiavo į Lietuvą kolona.Partizanai gavo SMS žinute ir valandos bėgyje iš sandėlių pasiėmę ekipiruotes užėmė pasalas krūmuose prie tiltų,pamiškėse.Sulaukę kolonos,iššaudo ką turi ir grįžta į namus.

Vitkausko anūkas       2015-01-6 19:10

Yra žinių, kad “Varlytė” turi KGB uodegėlę. Vitkausko atvejis.

To labai gera Z.Vaisvilos 2015-01-6 17:35        2015-01-6 19:08

Pritariu, labai aktuali ir gera spaudos konferencija.
Kiekvienas doras lietuvis turėtų žinoti kas yra padaryta su mūsų valstybe-teritorija ...

labai gera Z.Vaisvilos       2015-01-6 16:35

spaudos konferencija Seime. Isspausdintas tekstas ekspertai eu ir alkas lt. Butinai isklausykite ar perskaitykite. Sis vyras vaiksto skustuvo asmenimis, bet sako tokia ziauria tiesa, kuri neturi buti nutylima ne viename portale. jei portalams rupi Lietuva ir Tiesa.

ruta       2015-01-6 16:01

O kiek Lietuvos valdzia skiria BVP vaiku reikmem ?Tai va , esame prasciausi Europoje .Lietuvos vaiku skurdas ne mazesnis nei Lietuvos pensininku .Lietuvoje darbas neapsaugo nuo skurdo .Masine emigracija ir mazas gimstamumas neuztikrina net kartu kaita .
Pagal statistika / nors kaip sakoma , yra melas , izulus melas ir statistika ../ Lietuvoje 2012 metais pensininkiu moteru buvo 411, 000 ir vyru pensininku - 190 000 , kas penktas gyventojas yra virs 60 metu , o kiek is tikro yra emigravusiu ir nesiruosianciu grysti , nezino niekas , todel valdzios svaiguliai ir kiti pusprociai , baigtu viena syki skleisti erezijas apie ginklavimasi ir kova , sakykite tiesiai sviesiai - yra gera proga pasipinigauti ir uztyldyti kitaip manacius , nes ‘karo laukimas’  gera proga korupcionieriams pasipelnyti .

to hahajui 16.07       2015-01-6 15:39

gerai, kad taip greit išsidavei,hahajau, stribo anūkėli. Seniai išbandytą taktiką siūlai.Tad nieko naujo : komunistiniai-fašistiniai išsigimėliai pirmiausia naikindavo silpniausius užkariautų teritorijų bendruomenių narius,-kas nors kiek judėdavo uždėdavo vergo-darbininko retežius ir nuleisdavo visą kraują iki paskutinio lašo, kas nebeteikdavo"naudos” - po velėna kaip trąša ar į dujų kamerą .
Leidžiam tau pasirinkt,stribo anūkėli,-kur labiau norėtum ekskursijos - į Vyzentalį ar į Dešinįjį sektorių?

juozas       2015-01-6 15:28

Ar musu valdzia daro ka nors,kad nepasikartotu 40-ju metu scenarijus.Pav.gali staiga susirgti Vyr.karo vade,seimo pirmininke isvykti i kaima,premjeras su karo ministru tuo metu medzioti.Nuraminkit visuomene.

to marš marš tra ta ta        2015-01-6 15:07

o taikurgi, pagal periodinę lietuvio lentelę yra mūsų šauniųjų pensininkų vieta? a?

-  Lietuvos kariuomenėje !

visuomenė pasikeistų iš pagrindų, jei seni žmonės, užuot tupėję namuose prie tv ar kompų, eitų į armiją, kur gautų kelnes, ginklą ir pilną valstybinį išlaikymą.

senelis mūšio lauke rodytų narsumo stebuklus. Juk nebturi ką prarasti… išskyrus dirbtinius dantis.

kai kas, Beta ar Liepa, žinau, ims ir pasakys - taigi seneliai turi sveikatos problemų!

gal ir turi. bet koks mulkis nusprendė, kad į karą privalo eiti tik sveiki? karas, gerbiamieji, ne Vienos balius. karo mašinos tikslai žmuogų suluošinti. tai tegul į priekines linijas ir eina luošiai!

ir iš kurgi tada atsiras toks niekšasagresorius, kuris išdrys užpulti armiją neįgalių senukų? ? ha ha tra ta ta
smile

Kaip       2015-01-6 15:04

jie norėtų, kad tauta gintų jų gyvybes ir turtus, tik negins, kaip dėl tų pačių priežasčių negynė ir anuomet.

>> marš marš tra ta ta        2015-01-6 14:42

žinoma seniai!
o kur juos dėt?
viena problema bus mažiau, ha ha.

O tai dabar vienas aktyvus pilietis turi išlaikyti kone dešimt pasyvių.
tai ką čia su jais daryti?

ar žinot kad        2015-01-6 14:31

Putinas Kryme jau dislokuoja branduolinį  ginklą?

Įdomu į ką jis nusitakys?

o kai nusitaikys, tai gaus atgal.

ir negaila jam tų 40 milijardų asmeninio turto,kurį susikaupė apvogdamas Rusiją?

o Kinija atšaukė savo įsipareigojimą nenuspaust branduolinio užtaisą pirmoji. Taip pat didina branduolinius resursus.

pasaulio bepročiai teroristai dėl dominavimo pasaulyje pasiryžę viskam - jei ne man, lai visi žūnam.
belieka tik pasimelst už juos.

Lukasas įspėja        2015-01-6 14:23

Lucasas iškilmių metu sulaukė klausimų apie padėtį Ukrainoje.
„Tai didelis signalas Europai pabusti ir daugiau neužmigti“, - sakė E. Lucasas.
Svarbu apsisaugoti ne tik nuo to, kas mums svarbu, bet ir nuo to, kas svarbu V.Putinui
Svarbu save apsaugoti ne tik nuo to, kas mums atrodo grėsminga, bet ir nuo to, kas svarbu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, teigia britų žurnalistas E. Lucasas.
„Mes turime būti atsargūs, nes grėsmė iš Rusijos nebūtinai yra tokia, kokios mes tikimės, tai grėsmė, kurią iš tiesų sukelia V.Putinas. Jeigu pažiūrėsime, kaip Rusija veikia hibridiniame kare, ji atakuoja visais frontais, atakuoja naudodama pinigus, per korupciją, naudoja informacinį karą, organizuotą nusikalstamumą, žvalgybą, skaldyk ir valdyk techniką, jie naudoja žalius žmogeliukus ir tikrą kariuomenę, ir saugus gali jaustis tik tada, kai pasirūpini visais pažeidžiamumo aspektais. Negana pasakyti, kad mes apsisaugojome tais aspektais, kurie manome, kad yra svarbūs, mes turime apsisaugoti nuo to, kas yra svarbu V.Putinui“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė E.Lucasas.

to nauja Vaišvilos        2015-01-6 14:20

jo jo būtinai sukviesk visus žaliuosius žmogeliukus

Dalia kirto dar vieną smūgį Volodkai       2015-01-6 14:19

D. Grybauskaitė anksčiau yra pavadinusi Rusiją teroristine valstybe. Šį terminą ji pavartojo ir penktadienį. Rusijos Užsienio reikalų ministerija jau sureagavo į ankstesnį panašų D. Grybauskaitės pareiškimą ir per Aleksandrą Lukaševičių perdavė vertinanti Lietuvos šalies vadovės teiginius kaip baisesnius nei Kijevo nacionalradikalų.
D. Grybauskaitė pabrėžė, kad NATO viršūnių susitikime Velse buvo sutarta kurti aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgas. Ji priminė, kad Lietuva savarankiškai taip pat suformavo savo greitojo reagavimo pajėgas.
„Tokią pat aukštą parengtį turime išlaikyti ir „minkštojo saugumo” arsenale - gindamiesi nuo informacinių atakų, kibernetinių išpuolių, diplomatinių provokacijų ar ardomosios pogrindinės veiklos. Turime atpažinti, atskleisti ir neutralizuoti bet kokią priešišką iniciatyvą pačioje jos pradžioje“, - sakė prezidentė.

Dalia kirto dar vien1sm8g5 Volodiai       2015-01-6 14:17

ha ha D. Grybauskaitė apkaltino Rusiją bailumu (delfi)

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apkaltino Rusiją bailumu, nes ši šalis Ukrainoje kovoja karą, tačiau nuolat tai neigia.
Jos teigimu, tokį karą renkasi tie, kurie bijo kovos lauke iškelti savo vėliavą ir kuriems gėda nusiimti kaukes.
„Kare Ukrainoje, kaip ir kiekviename kitame kare, žūsta žmonės ir griaunami gyvenimai. Jis kitoks tik tuo, kad yra slapstomas, iki šiol neigiamas ir bandomas maskuoti propaganda. Tokį karą renkasi tie, kurie bijo kovos lauke iškelti savo vėliavą. Tie, kuriems gėda nusiimti kaukes. Kurie savo kėslams pagrįsti neturi jokių argumentų. Mes žinome, kaip į tai reikia atsakyti: solidarumu, greičiu ir skaidrumu“, - atidarydama Lietuvos šaulių sąjungos konferenciją apie gynybą hibridiniame kare sakė prezidentė.

nauja Zigmo Vaisvilos konf.       2015-01-6 14:14
ha ha        2015-01-6 10:55

Stambulo konvencija be šūvio iš Lietuvos atims suvereniteta, jei miegantys seimūnai ją pasirašys nėneperskaitę iki galo.

Palaužta       2015-01-6 10:09

“Lietuvos"visuomenė - po didele spyna.

ojphan       2015-01-6 9:57

1940 klaidas padarė valdžia,o visuomenė jas taisė po karo,partizaniniu karu…ir dabar valdžia atsakinga,o ne visuomenė.kas valdo biudžetą?kas formuoja švietimo politiką? o kita vertus-kas didina atotrūkį tarp valdžios ir visuomenės? kas skurdina ir verčia emigruoti žmones?kas siautėja garliavoje ir prie seimo su guminėmis kulkomis?

provokatoriui"svarbiausia "9.30       2015-01-6 8:51

Nedrįsk lyginti iškilios ir daug Lietuvai nusipelniusios A.Smetonos asmenybės su niekšais.

Liepa       2015-01-6 8:48

Patiko kariuomenės kūrėjo A.Daugirdo teiginys,-“Lietuvos visuomenei būtina „laikyti ranką“ ant pulso”. Tik pirmiausia reikėtų tą Lietuvos visuomenę reanimuoti, nes pulsas labai labai silpnas, beveik nebegirdimas.// Neseniai R.Sadauskas-Kvietkevičius išdidžiai postringavo apie šauniąją Pirmąją Lietuvą ir myriop pasmerktą Antrąją Lietuvą,nes,pasak jo, pastarosios žmonės užaugo ne su anglų literatūros personažais, o su rusiškaisiais.//
Praėjusios kalėdinės-naujametinės šventės mums vėl buvo gera proga susiskaičiuot ir “pasimatuot” saviškių pulsą.//Mano giminė prie šventinio stalo nusprendė, kad Tėvynę apginti šansų likę tik elitinei Pirmąjai Lietuvai.//
Provincijoj daugiausiai gyvena tik mokyklinio amžiaus vaikai ir jų mamos, senjorai, neįgalieji, prie kurių priskyrėm ir priklausomybę alkoholiui turinčiuosius “bambalinius”. Tradicinių šeimų, gyvenančių“pilnoj komplektacijoj” beveik retenybė. Dažna situacija , kai šeimos galva yra pusiau emigrantas : kala pinigus Norvegijos statybose arba “ekskursauja” už fūros vairo.//Su pussesere užaugom tame pačiame standartiniame daugiabutyje. Mūsų laiptinėje gyveno penkiolika šeimų, kuriose augo dvidešimt vaikų,iš jų- net šešiolika buvom mokyklinio amžiaus.//Dabar toje pačioje laiptinėje gyvena tik trys vaikai.Vasarą liks tik vienas, nes tie du išsikels gyvent pas tėtį į UK. Septyniuose butuose gyvena senjorai, trys nuomuojami, viens stovi tuščias -šeimininkai užsieny.// Emigravusių šeimos narių, giminių mūsų tarpe jau galim suskaičiuot daugiau kaip pusę.//Jei paskelbtų mobilizaciją,košę būtų kam išvirti - ir savo puodus atsineštume, tik tos košės nebūtų kam valgyti…//Visas viltis dedame į Pirmąją Lietuvą - jūs gal kaip nors ir atsilaikysit…//

Marš,marš,tratata       2015-01-6 8:43

Į karą eis tik seniai? Jaunimas išvarytas iš Lietuvos.Didysis brolis,manau, nelies kraujo dėl mūsų,dėl šaltos svetimos žemės,turi savų bėdų.

Beta       2015-01-6 8:37

  Lietuvoje visuomenė neturi balso, tai rūpestis ir liks tik rūpesčiu, o valdžia ką nori tą ir darys.

svarbiausia       2015-01-6 8:30

kad Gribauskaite ir konservai ne pabegtu is Lietuvos kaip Smetona.

komunistai žino ką daro       2015-01-6 5:35

komunistas olekas išvogė ir sužlugdė KAM’ą.
Visiems gerai, o ypač bolševikei polikarpovnai ir “patriotams” konservatoriams.

gudi giria       2015-01-6 5:11

Jus baikit paklydeliai su ta mobilizacija,koloborantai labai nori karo,nes isvoge Lietuvos milijardus ir panaikino Lietuvos valstybe.Na ,o tarp girnu esant,blogiausiu atveju,prie ruso islikti yra galimybe ,prie vakaru,tik kapines,supraskit kiekvienam komentare negali pasireiksti detaliau,nes nera straipsnis.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.