Demokratija ir valdymas, Intelektualų vaidmuo

Liudvikas Jakimavičius. Jie – ne mūsų valdžia

Tiesos.lt siūlo   2016 m. gegužės 21 d. 22:02

56     

    

Liudvikas Jakimavičius. Jie – ne mūsų valdžia

„Respublika“

Į Rimvydo Stankevičiaus klausimus atsako Liudvikas Jakimavičius

Kaip vertintumėte šiandienę Lietuvą nacionalinės savivokos aspektu? Nebaugina mintis, kad pernelyg išsitautinus, išsivietinus ir suglobalėjus, gali prasidėti negrįžtami mūsų tautos irimo procesai?

Klausimas labai bendras ir abstraktus. Norint į jį atsakyti, visų pirma reikėtų bent punktyru pasistengti apsibrėžti, kas turima galvoje sakant sąvoką „šiandieninė Lietuva“. Skirtingoms visuomenės grupėms ta sąvoka gali reikšti visiškai skirtingą, net priešingą tikrovę. Dabar kažkaip primiršta prieš keletą metų buvusi populiari „dviejų Lietuvų“ tema. Ypač referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams metu buvo gana aiškiai apčiuopta takoskyra tarp sistemai tarnaujančios visuomenės dalies ir „užribio“. Ta skirtis niekur nedingo, priešingai – ją gilino tiek politikai, tiek juos aptarnaujantis personalas , tiek teisėsauga ir teismai, tiek bestuburė žiniasklaida su armija parsiduodančių žurnalistų, išmokusių užuosti iš kur vėjas pučia ir ploti valdžiai katučių. Dviejų Lietuvų skirtis toli gražu nėra vien ekonominė. Takoskyros ir poliarizacija vyksta sąžinės įtampoje ir jos pagrindu.

Margą „Antrąją Lietuvą“ atpažįstame baigiančiuose ištuštėti kaimuose ir miesteliuose, rajonų centruose ir didmiesčiuose prie prekybos centrų lentynų, kur suversti atpiginti maisto produktai su paskutinės dienos galiojimo žyma. „Antroji Lietuva“ atpažįstama ne tik ten. Dalis jos eina į rytines pamaldas, nemokamus kultūros renginius, bibliotekas, kur „pirmosios Lietuvos“ nesutiksi. Ten jai nėra kas veikti, jei neatvažiuoja televizijos kameros. Labai daug „antrosios Lietuvos“ ir Europos fabrikuose prie konvejerių, šiltnamiuose ir ne Lietuvos braškių laukuose.

„Antroji Lietuva“ tildoma, baigiama už tvoros išvaryti, o kultūra kažkodėl tyli. „Pirmosios Lietuvos“ propagandos ruporai į „Antrąją Lietuvą“ žiūri kaip į raupsuotąjį, trukdantį sukurti rojų Lietuvoje – tokį pagal „kultūrininko“ A. Užkalnio įsivaizdavimą ir užsakymą.

Tas Lietuvos skilimas ir eižėjimas buvo tiesiog užprogramuotas dar vadinamojo „Atgimimo“ ir Sąjūdžio laikais, kada turėjo būti išsiaiškinta iš esmės ir susitarta, kokią Lietuvą atkuriame? Koks yra mūsų kūrinio turinys? Kokia yra Lietuvos idėja ir jos tikslas? Tiesa, visuomenė neturėjo tokios prabangos daug laiko tą turinį kruopščiai svarstyti ir tartis. Buvo taip atlaidžiai avansu pasitikima, kad visi daugiau mažiau panašiai supranta sąvokos Lietuva turinį, prasmę ir tikslą. Iš šiandienos perspektyvos žvelgiant, tas visuomenės atlaidumas ir neapsižiūrėjimas buvo nedovanotinas.

„Pirmoji Lietuva“ subudavojo ne Lietuvą solidariai bendruomenei, o Lietuvą sau. Apskritai ji Lietuvos ir neatkurdinėjo, o paprasčiausiai vykdė sau naudingesnį už LTSR „Lietuva man“ projektą.

Be revoliucijų, patyliukais buvo išsidalintas valstybės turtas, užsiimtos patogios starto pozicijos, įstatymais, poįstatyminiais aktais ir Konstitucijos išaiškinimais buvo sukurta saugi teisinė platforma veikti pagal projekto vykdytojų klanui naudingas taisykles. Lietuvos kūrybos projektą pakeitė projektas „Lietuva man“.

Ką manai apie ES darinį? Kaip reaguoji į jų iniciatyvą mokyti mūsų vaikus, į klausimą: „Kas esi?“, atsakyti ne „lietuvis“, o „europietis“, politikus – aklo paklusnumo, ūkininkus – nedirbti, kultūros žmones – kurti ne nacionalinę kultūrą, o projektus?

Abu tavo klausimai susieti neišardomai. Kai klausei apie dabartinės Lietuvos nacionalinę savivoką, tai tokios savivokos tikriausiai yra kelios, ir jas turėtume aiškiai atskirti. Projekto „Lietuva man“ vykdytojai turi labai specifinę savivoką. Jie, marketingo terminais sakant, suformatavo ES rinkai gana patrauklų produktą. Visuomenė nesusigaudė, už ką tie skalbimo milteliai ir nemokamas alus ES referendumo antrąją dieną. Projekto vykdytojams reikėjo legitimacijos, tautos pritarimo, kad produktas su etikete „Lietuva“ turėtų tautos pritarimo sertifikatą. ES strategai ir Briuselio kosmopolitinė nomenklatūra „Lietuva man“ projekto vykdytojams ir produkto „Lietuva“ pardavėjams moka milijardus, kad šie „tobulintų“ savo produktą, išvėdintų jo nacionalinį kvapą, skonį, tautines aspiracijas ir savastį. Nė motais jiems nei mūsų kalba, nei kultūra, nei bažnyčios, nei dvarai, nei pilys. Viso labo jiems tai tik objektai, kurie gali būti pritaikyti ES turizmo reikmėms. Simuliakrai trumparegiams pasiguosti. Apie bendrąjį gėrį ten jau seniai niekas nebekalba, kalbama apie bendrąjį pelną, o Lietuva jiems tik strategiškai vertingas geografinis paribio lopinys su šiokia tokia rinka, pigia bei judria darbo jėga. Jiems būtų patogiau šį produktą valdyti, jei Lietuva išvis neturėtų jokios etninės tapatybės, istorinės ir kultūrinės atminties ir tautinių aspiracijų. Aš dabar taip matau, kad mūsų švietimo sistema ta kryptimi labai uoliai ir sėkmingai dirba kurdama naują žmogaus tipą – „euražmogį“ su eklektiška, horizontaliai orientuota subyrėjusia sąmone. Metafizinės pamatinės vertybės – Dievas, Tėvynė, sąžinė, kultūra yra sistemingai stumiamos iš ugdymo turinio ir apskritai – viešojo gyvenimo į kuo tolimesnę paraštę.

Logiškai mąstant ir skaičiuojant, šiandien Lietuva jau turėtų būti užsiauginusi laisvėje subrandintą, valstybiškai ir tautiškai susipratusią kūrybingą ir energingą kartą, kuri savo tapatybę ręstų ant šių vertybių pamato. Deja, kartos, kuri suvoktų savo politinę priedermę ir atsakomybę saugoti pamatines vertybes ir kurti valstybę, kaip tarpukario Lietuvos išsiugdė šviesuomenės kartą, tokios nematome. Tai akivaizdūs „Lietuva man“ vykdomo projekto rezultatai ir „laimėjimai“.

Klausei, ar nebaugina mintis, kad valstybės irimo procesai gali būti pajudėję negrįžtamai? Ir dar kaip baugina dar baisesnė mintis, kad traukinys tolsta pasiutusiu greičiu, o Lietuvoje nebesusitelkia tiek energijos ir jėgos, kuri gebėtų pajudinti iš mirties taško užrūdijusią „STOP KRANO“ rankeną, kad sustabdę traukinį, apsižiūrėtume, kas bepalikę iš Lietuvos idėjos ir susivoktume, ką mes čia veikiame.

Briuseliui tas „Stop kranas“ yra tarytum rakštis uodegoj. Jis direktyvomis ir naujomis sutartimis skuba įforminti galutinį išvalstybinimą, o mūsų valdžia su brigadomis vietinių propagandistų uoliau už kitus tą apipavidalinimą vykdo. Ir kai tik pasigirsta tautinio susipratimo balsų iš Graikijos, Vengrijos, Čekijos ar Lenkijos, Briuselio kosmopolitai ima raukytis ir grūmoti, kad nubaus, pristabdys pažadėtų finansų srautus, jei vietiniai produkto pardavėjai netramdys nacionalinių aspiracijų. Lietuvoje labiausiai apgailėtinoje padėtyje atsiduria pardavėjai konservatoriai, kurie dedasi esą Sąjūdžio paveldėtojai ir Nepriklausomybės idėjos tęsėjai. Ta partija ir jos „kūrinys“ – Prezidentė – patiria patį tikriausią vertybinį krachą. Pamėgink sulaukti iš jų aiškaus atsakymo į klausimą „Kokių įstatymų viršenybė – Vilniaus ar Briuselio dabar yra įsiteisinusi Lietuvoje?“ Tyla, kuri reiškia ne ką kitą, o išdavystę.

Mane dažnai užklumpa klausimas: negi jau išmirė ir emigravo visi tie žmonės, kurie už rankų susiėmę stovėjo Baltijos kelyje? Jaučiuosi, lyg stovėčiau už užšautų durų tos Lietuvos, kuri gyva Maironio posmuose, lietuvių liaudies dainose. Turbūt ir pats junti, kad gyvename tarsi po vieną, tarsi atskirti nuo kontekstų, nuo suvokimo, kad esame tautoje, kad esame vienas kitam broliai – ne tik potencialūs pirkėjai ir pardavėjai, valdantieji ir pavaldiniai?

Liūdnas klausimas. Iš tikro daug tų Baltijos kelio žmonių kažkur dingo. Dalis tikrai išmirė, dalis patraukė entuziastingai vykdyti „Lietuva man“ projekto – pasidavė Mamonos pagundoms. O tie, kurie nepasidavė, buvo išjuokti, sugroteskinti ir marginalizuoti – išstumti iš viešojo diskurso. Dabar tokios, atsparumą ir patriotizmą išsaugojusios bendrijos iš tikro beveik nebematyti. Jei taip sunyksta kokia nors augalų rūšis, tuos augalus valstybės įrašo į Raudonąją knygą ir imasi saugoti. Mūsų valstybė visą ketvirtį amžiaus elgėsi priešingai. Įsitraukė vykdyti Briuselio „selekcininkų“ eksperimentą, kuriame nėra vietos tradiciniams nacionaliniams augalams ir gyviams. Europrojektui vykdyti reikalingas naujas eurožmogaus be savybių tipas ar porūšis, kokį visame žemyne ir klonuoja persitvarkiusi švietimo sistema ir vertybinį bei ontologinį matmenį prarandanti kultūra. Būtent todėl dingusių ir nustumtų Baltijos kelio žmonių vieton neateina susivokusi jaunoji karta. Socialinę perspektyvą šiame pražūtingame tautoms žmogaus inžinerijos eksperimente turi tik klonai. Būtent jie ir ateina.

Ir man šiandien tikrai baisu, kad jau peržengta riba ir devynmyliais einama ten, o jau ir esame ten, iš kur kelio atgal nebėra. Tik Dievo stebuklas galėtų ienas atsukti, nes beveik nebėra žmonių, kurie susitelkę ir kryptingai pradėtų veikti.

Aš vis turėjau tokią slaptą viltį, kad gal egzistuoja koks nors giliai užsimaskavęs pogrindis, kuris reikiamu momentu galėtų išeiti ir pasakyti – „Gana“. Ieškojau kokių nors to pogrindžio ženklų, mėginau rasti kontaktų, bet turiu pripažinti – nesėkmingai. Bijau suklysti, bet man dabar atrodo, kad tokio ir nėra.

Ties kiekvienu, suvokiančiu padėties grėsmę, iškilęs klausimas: tai ką darom?

Jei tie 700 tūkst. išvykusių lietuvių prieš išvykdami būtų pamėginę pertvarkyti Lietuvos tikrovę į pritaikytą lietuviui čia gyventi, dirbti ir turiningai ilsėtis, gal matytume visai kitą vaizdą. Bet jie nepasivargino pakovoti. Išvažiavo tepasakę „eikit jūs visi na…“ Ir teisingai pasakė. Ten mes ir einam.

Bendrystės jausmas Sąjūdžio laikais buvo ištikęs mus, manau, dėl kelių gražiai sukritusių aplinkybių. Viena iš jų ta, kad būtent tada Lietuva ir susipažino su savo žmonėmis. Vieni su kitais susipažino ir patys žmonės. Pirmąsyk pamatėme ir nustebome, kiek daug ir kokių nuostabių turime žmonių, kurie panašiai supranta, ką reikia daryti. Sovietiniais laikais net nenumanėme, kad tokių yra, ir pakankama kritinė masė tautai kumštin suburti.

Antroji aplinkybė ta, kad tuomet nubudusi Lietuva dar nebuvo aiškiai išsisluoksniavusi nei turtiniu, nei interesų, nei galių (valdžios) turėjimo požiūriu. Didžioji tos nubudusios Lietuvos visuomenės dalis buvo kažkuo panaši į nualintą „viduriniąją klasę“. Visiems jiems iki kaulo buvo įgrisęs sovietizmo melas ir veidmainystė, tautinių bei religinių vertybių niekinimas, ir to bendro vardiklio pakako sušvytėti bendrystės jausmui. Įvyko tiesiog sinergijos stebuklas, nes sutapo nacionalinio ir ekonominio išsivadavimo iš imperijos vektoriai. Svaigino asmens ir tautos laisvės perspektyva. Tauta trumpam išėjo į avansceną kaip bendratikslių bendrija. Iš to kilo ir brolystės jausmas bei suvokimas, kad elgiesi teisingai ir sąžiningai.

Tiesa, tas stebuklas truko neilgai. Po rugpjūčio pučo Maskvoje ir po TSRS griūties bei okupacinės armijos išvedimo reikia brėžti istorijos brūkšnį. Prasidėjo visai kitas raidos etapas. Visuomenė pradėjo sluoksniuotis. Tuomet ir prasidėjo mano jau minėtas „Lietuva man“ projektas, kurį ėmėsi vykdyti „nusipelnę“ nepriklausomybei sąjūdiečiai ir komunistai. Visiškai nieko nereiškė, kad švytuoklės principu vykdytojai keitė vieni kitus – projektas liko tas pats. Tai jie ir sėjo ne brolystę, gailestingumą, bendrystės jausmą, o nuolatinį skaldymą įvairiausiais skerspjūviais bei tavo įvardytą pirkėjų-pardavėjų ir valdančių-pavaldinių gyvenimo filosofiją. Daug kas ja užsikrėtė ir buvo dvasiškai ir fiziškai įbaudžiavinti. O kaip žinai iš istorijos, lietuviui baudžiava nėra nepakeliama būsena, kol ponas nepradeda su bizūnu nugaros čaižyti.

Mūsų luomo žmones ta būsena erzina, sėja nepasitikėjimą ne tik valdžia, bet ir valstybe, kokią jie kuria. Faktiškai su tokia mes esame jau susvetimėję, o mūsų poetinių vizijų niekas nenori nei matyti, nei girdėti, nei skaityti. Jos projekto vykdytojams yra nepatogios ir nemalonios, nes apeliuoja į sąžinę.

Ką galėtume ir privalėtume nuveikti mes – rašytojai, kultūros žmonės, idant Lietuva išsikapanotų iš esamos nykokos būklės? Juk prisimenu, kad net kęsdami sovietinę priespaudą Lietuvos žmonės buvo dvasingesni, gilesni, motyvuotesni, ryžtingesni ir stipresni, nei esame šiandien. Panašu, kad kažkuriuo gyvybiškai svarbiu laidu nebeteka srovė? Kuriuo?

Mane guodžia vienas dalykas, kad tokį ES projektą, koks šiandien yra jėga brukamas valstybėms narėms ištiks Babelio bokšto statytojų likimas. Iš to projekto yra eliminuotas Dievas, todėl projektas neturi jokios perspektyvos. Lietuvos šviesuomenei – rašytojams ir kultūros žmonėms – jokių didelių papildomų nešulių net nereikėtų užsikrauti. Pakaktų kiekvienam pasitarti su savo sąžine, įsiklausyti į jos balsą ir įsipareigoti tiesai, kokią sąžinė siūlo. Lietuvoje sąžiningas kalbėjimas tikrai būtų išgirstas ir, griūvant ES Babeliui, atsirastų žmonių, kurie žino, ką ir kaip daryti. Aš nesakau, kad ES projektą reikėtų suvisam laidoti. Paprasčiausiai Europos tautų bendriją reikėtų pradėti kurti iš naujo, atsisakius kosmopolitinės federalistų doktrinos ir ciniško tautų prievartavimo. Jei tautos yra Dievo mintys, tai kultūros žmogaus priedermė yra padėti toms mintims skleistis ir įsibūtinti. Rašytojai ir apskritai sąžiningi Lietuvos žmonės apie tai turėtų labai aiškiai ir sąžiningai kalbėti.

Ir nuojauta man kužda, kad Lietuva susivoks. Tik mes savo pavyzdžiu jai turim padėti. Neturiu iliuzijų, kad kaip nors protingais ir sąžiningais argumentais galėtume įtikinti ir „perauklėti“ valdžią. Ji nėra mūsų valdžia, nors dedasi, kad tauta ją išrinko. Didžia dalimi tai Briuselio kvislingai – statytiniai, kuriuos pačius pirmus užgrius griūvantys ES Babelio gremėzdai.

„Respublika“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Liūdnai        2016-05-23 19:31

O, koks patosas. Girdėjom, girdėjom. Kažkokie mitiniai JIE vis kasasi po Daukantynės pamatais. Tai kad ten tuose rūmuose JIE ir sėdi, o JIEMS ir vadovauja ne kas kitas, o JI. O JAI į ausį kužda JIS. O abiems nurodymus dalina dar kažkas KITAS.

Liudna...       2016-05-23 19:11

...kad tai tik dabar suoratote:) JIE ir gerb.Lanszbergi supriesino su Tauta ir nustume nuo Lietuvos vairo!JIE ir savo prezidenta pasistate!JIE ir sau dirbancia teisesauga susikure!JIE ir Paksui apkalta sukure!JIE Lietuvos turta isvoge!JIE eu.milijonus isplove!JIE GARLIAVOS byla apverte aukstyn kojomis,nes ten ju darbu gijos vede!JIE ir CZV kalejima uzdenge!JIE ir banka Snoras i Lietuva isileido juodiesiams pinigams isplauti!JIE ir kontrabanda kontroliuoja!JIE ir prostitucija ir zmoniu pardavinejimus kontroliuoja!JIE planuoja,rexisuoja ir vsio po zakonam sudoroja!JIE Prezidentei apkalta klastoja!O kas JIE tokie ????Manau supratingesni suprato:)

Letas Palmaitis       2016-05-23 13:54

Autoriui būtų užtekę pasakyti tik tiek:
“Mane guodžia vienas dalykas, kad tokį ES projektą, koks šiandien yra jėga brukamas valstybėms narėms ištiks Babelio bokšto statytojų likimas. Iš to projekto yra eliminuotas D-vas, todėl projektas neturi jokios perspektyvos.”
Jei būtų pasakęs tik tai, kad ištiks Babelio bokšto statytojų likimas (beje, Europos Parlamento pastatas sąmoningai ir atvaizduoja Pieterio Bruegelio Babelio bokštą), tai atsakymas būtų paprastas: tuomet grįškime į ruskiją, nes ji Lietuvos ramybėje vis tiek nepaliks (pasigrožėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=V-kXWqX2-Pg&feature=youtu.be), o kas priešinsis?
Tačiau antroji pasakymo dalis paaiškina, iš kur dorieji “stiprybę semia” ir laimi.

ele       2016-05-23 9:57

nuostabus straipsnis

daktaras Aiskauda atvaziuoja!!       2016-05-22 23:01

Pagalba reikalinga.Skamba zodziai Aurora,salve,perversmas.Liudvikai,sakiau turesi problemu su tais Lomonosovininkais is Maskvos!

Arjonis Liudvikui       2016-05-22 22:30

Kvislingą, jei neklystu, norvegai nuteisė myriop. Tada nebuvo moratoriumo mirties bausmei. Gerbiamasai Autoriau, pasakęs “A"pasakyk ir “B”.Įvardink kokius Lietuvbos politikus reikia kaip Kvislingą nuteisti “myriop” ir kuriems taikysi moratoriumą? Ir sakai daktarėlio Tamstai nereikia?... Na o apie NATO ir ES. Tarkime prieš dabartinį NATO samitą mes turime Tamstos paskirtą krikštolinę Vyriausybę kuri pareiškia:” LITEXIT”. Įdomu ar Tamstos “krikštoliniai” paskatintų NATO investuoti savo karius, techniką kitus resursus didesniam Lietuvos saugumui. Aš asmeniškai abejoju. Atsiskyrėlė dvimilijoninė Lietuva gali būti neįdomi ir palikta viena likimo valiai.Taigi, ne tik NATO bet ir ES yra mūsų užuovėja. Bent kol kas. Ir jokių LITEXIT dabar bent dešimtmečiui. Aš asmeniškai nebijau BREXIT. Tai būtų precendentas ateities LITEXITUi . Bet geriau kad BREXIT neįvyktų. Britai yra mūsų draugai.Tarpe jų, manau, neįmanoma jokia “šrioderizacija”. Na o savas problemas turime išmokti spręsti patys.Ir antra reikia vienytis esminių prioritetų pagrindu. Ne visų(atmeskime vienintelio teisiojo arogancijas). Ir gal būt ES nebus toks baubas. Na o jeigu ES prieštaraus Lietuvos interesams , tada LITEXIT. Bet jokiu būdu ne dabar.Pirmiausia mums patiems reikia suvokti vieningai Lietuvos interesą.
Tamsta kaip suprantu esate dūšios žmogus.Bet kas jus vedžioja klystkeliais aš nesuprantu.P.S. cituoju Jus, Liudvikai “...Aš nė žodžiu neužsiminiau apie NATO, vienintelį tikrai galimą saugiklį, mano galva…” Atsakau: Tai kad ES ir yra NATO pagrindas. Lietuvai bent jau tikrai. Vokiečiai, tiksliau sakant, didelė dalis pareiškia, kad nenorėtų kautis už Lietuvą. Manai, jų noras padidės būtent Lietuvai nutraukus saitus su ES? Tik dabar ES narės, Rusijos iššūkių atveju pradeda atsargiai mąstyti apie visos ES gynybą ( o ne apie senosios , vakarinės ES).O gal Tamsta manai, kad noras žūtbūtinai suremti pečius ” vienas už visus visi už vieną” atsiranda savaime, vos pasirašius popierių? Nenorint atsiranda visokiausių išlygų.Pavyzdys 1939 09 17 Sovietų Sąjunga užpuolė Lenkiją. Lenkijos garantai karo Sovietų Sąjungai kažkodėl nepaskelbė...Na tam kartui tiek.

Liudvikui       2016-05-22 22:19

makaronų kabintojai tiesiog provokuoja jus,Liudvikai,- gal nesusivaldysit, imsit ir sušuksit “verskim carą”, o gal aiškiau ranka mostelėsit - tada tie makarončikai pripaišys,kad “Aurorai” davėt ženklą sutartai salvei.jei iš Eglės Kusaitės nulipdė teroristę Nr.1, tai kodėl nepadaryti iš jūsų perversmininko?  čekistinė-kagėbistinė metodika neužmiršta, ir liustracijos šitam tūkstantmety su šita “ne mūsų valdžia"dar nenusimato….

Liudvikui       2016-05-22 22:11

Čia ne komentatoriai pyksta. Čia tik kažkoks puteikinis vištgaidis kudakuoja.
Įprasta mulkio piratpalaikio giesmelė. Daugiau nieko nemoka.

Jakimaviciui       2016-05-22 21:55

Prapulsi su tais is Maskvos Lomonosovo,oi prapulsi

Liudvikas       2016-05-22 21:12

Kažin kodėl ant manęs komentatoriai pyksta? Sako, kad tik dejuoju, ligonis ir nieko nesiūlau. Kaip gi nesiūlau? Siūlau prasikrapštyti akis. Ar tai mažai?
P.s. Arijoniui
Gal vieną sykį reikėtų baigti tas spekuliacijas visur suplakti į viena ES ir NATO. Aš nė žodžiu neužsiminiau apie NATO, vienintelį tikrai galimą saugiklį, mano galva. Atleisk, Arijoni, bet aš įsivaizduoju, kaip ta ES Lietuvai “padėtų” jei Ruskija imtų ir užpultų. Neveikiančiomis sankcijomis ir naujais a la Magnickio sąrašais? Taip kad savo makaronus valgyk pats, o suvalgęs ir pas daktarėlį nueik, kad vidurius atsuktų.

Arjonis       2016-05-22 19:22

Cituoju paskutines TŪLO AUTORIAUS eilutes:“Neturiu iliuzijų, kad kaip nors protingais ir sąžiningais argumentais galėtume įtikinti ir „perauklėti“ valdžią. Ji nėra mūsų valdžia, nors dedasi, kad tauta ją išrinko. Didžia dalimi tai Briuselio kvislingai – statytiniai, kuriuos pačius pirmus užgrius griūvantys ES Babelio gremėzdai.” Gerbiamasai(autoriau) ar bent susimąstei, prilygindamas nepriklausomos Lietuvos biurokratą(us)su kvislingu. Su juo lygintinas prieškarinis paleckis, jo šutvė, čekų husakas 1968 metais. Ne viskas ES gerai, visi suprantame, bet laikas suprasti kad šiandien ES ir NATO yra mūsų užuovėja. Kas draudžia mums būti tokiems kaip vengrai ar austrai? Nebūtinai turime juos kopijuoti. Bet atstovėti Lietuvos interesą PRIVALOME. Vėl cituoju: “... nors dedasi, kad tauta ją rinko…”.Taip, mūsų valdžia tautos išrinkta. Geras ar blogas įstatymas, gera ar bloga rinkimų priežiūra- mūsų valdžia yra mūsų tautos išrinkta. Jakimavičius, kad ir geriausios nuomonės apie save buvo tautos NEIŠRINKTAS, kaip ir Maldeikienė , beje buvo tautos NEIŠRINKTA, kai kėlėsi asmeniškai.Ir propaguoti NEVEIKLUMO POLITIKĄ kai tiek aplinkui želiančių piktžolių yra ne tik neteisinga bet ir AMORALU.
Paskutinės keturios eilutės , jei jos būtų parašytos Valatkos, niekas net nesistebėtų. Mano supratimu, jo rašiniai( aš įvardinčiau purvinoji rašliava) tinka nebent “tupyklai” Bet, kad rašytojas, kultūros nešėjas tautai neštų tokį, mano supratimu, brudą, drįstu paklausti: “Ar sveiko proto būdamas rašėte pabaigą? Gal kas privertė? Gal turėjote išsamų kontaktą su dvasiomis, kurios pernelyg aiškiai apšvietė Tamstos protą? Gal mes kurie ne kurie (bent aš) nebesupranta tokių “aukštųjų”, “daugiaaukščių” epitetų? Ir vistik manau, atleskit, kad kišu savo trigrašį,Tamsta nueikite pas daktariuką. Gal ir nepadės. Bet gal ir nepakenks…

to Stasys       2016-05-22 19:12

O kaip jie nebus pikti kaip nagines,juos mokino Maskvos Lomonosovas!

stasys        2016-05-22 16:31

susirauke kaip naginės gražiai rašyti nemoka.

Na,..       2016-05-22 15:55

Idomus straipsnis-interviu. Aplamai ,Jis idomiai paraso,..siuo atveju duoda interviu.

Kitas kampas-rinkėjai       2016-05-22 15:29

Perskaičiau ir 19.27.
1.Galvoti,kad masiškai klastojami biuleteniai-naivu ir neatitinka tikrovės.
Drąsiaus kelio kandidatai,jei ir būtų buvę išrinkti,jokio perversmo nebūtų padarę,nes jų per mažai.O išrinktųjų šansai būsimuose rinkimuose beveik nuliniai.
2.Dėl 19.27.Visiškai pritariu.Tai-palaužta nusivylus minia,kuri bijo,vengia,  nesugeba ir nežino kaip pasipriešinti"Lietuva man"projekto vykdytojams.
Pasekmė- nulemia tie,kurie balsuoja už “sistemines “partijas.Todėl ir turim tai,ką turim.O kaip pakeisti tokią padėtį,kaip matau,niekas nežino.

nebergzdziam prasytojui!       2016-05-22 14:33

pas savo boba arba pas maxima paplasyk,jei gelas busi-gal duos ‘Tai,ko reikia’.Jakimavicius ne dovanu karalius.jis neuzima jokios kedes seime ar plezidenturoj,tad nera isipareigojes gliaudyt kazkieno problemas.jis gali svajot ir sapaliot kiek tinkamas.

bergzdziai Liepai!       2016-05-22 12:40

Komentatorius praso ne liberalu programos citavimo,bet problemos sprendimo buda.Nes Jakimaviciaus rasinyje-tik svajones susipynusios su sapalionemis.

stasys       2016-05-22 11:46

Liudvikui nepakanka drąsos aiškiai pasakyti kad jis , pasak jo pačio, yra paprasčiausias niekas ..taip kaip Lietuvoje jis gimęs tik vakar ...o tai reiškia kad jis neatsakingas už tos blogos valdžios darbus .Daug paskutiniu metu tokiu str. ir jie visi kaip tie ..nekaltos Zitos prasidėjimo vaisiai ta tamsia naktį ..kai buvo suviliotos ant to šieno kupetos. Iš dalies aš ji galiu suprasti , kaip ta nieką..kuris neatsakingas už savo pačio gyvenimą ..bet jei bandyti ji įvilkti į tuos pilnavertiškumo marškinėlius ..niekaip neapsieitume be to kito klausimo ..o kur jis vakar buvo ? Kaip taip nutyko kad pasąmonė prašvito tik nūnai ??Taip kaip nesu piktas ant tokiu ..tai ir regzti ten to bedievystės sąmokslo neketinu. Praregėjimas tiesa.. geras tuo kad žmogui nušvinta ..ir jis pamato tai ko seniau nematė ..ar nenorėjo pamatyti ..ir tam praregėjimui tolesniu atsakymų ieškoti jau nereikia ..Liudviko atvejų man taip ir liko neaišku kam Jis meldžiasi..toli dievui..toli absoliučiai tiesai..o gal tik sekančiam šansui prasimušti kažkam į valdžia , bet juk valdžia kaip tokia, nėra atsakymas į mūsų bėdas ..? bėda ..vis tas širdies dužiu skardumas ( KAIP TUŠČIAME KIBIRE) .. Tikėjimui reikia vilties ..viltis tai kalbėjimas apie ateitį ne praeitį ..o dievas mus moko atleisti ..ir išlaisvinti save nuo to kaltumo jausmo. ..nes tik tada pamatysi ateitį .smile Viltinga .

Liepa- to problemų ieškotojui 22.29       2016-05-22 11:30

O,taip,vargšiuk,aš tau tiek pacituosiu,kad mažai nepasirodys.//
Kokiu reikia būti žabalium,priekurčiu ir proto invalidu, kad nematyt,negirdėt ir nesuprast milijonų“konkrečių problemų sprendimų”, kurie už “ačiū“dalinami mūsuose puikiai apmokamų valdžiagyvių ištisais dešimtmečiais nuo ryto iki vakaro:
nori būti saugus- šauk"rūsai puola”, nori būti sotus- kreipkis į Maisto banką, nori būti modernus - pakeisk lytį ir stok į LGBT gretas, trokšti būti europiečiu- atsižadėk Tėvo, Motinos ir į namus priimk nors vieną islamistų giminę ,atbėgusią iš Etiopijos ar Sirijos; nori atsikratyt sąžinės priekaištų,- elkis kaip Vasiliauckas, kuriam “etika, moralė – ne šio pasaulio dimensijos”//
Nori dar “receptukų”? Prašom. Jei būtum sveiko proto, tai seniai giedotum su “šventaisiais” liberalais: jų partiniame manifeste rašoma-“Mūsų vizija – aktyvi pilietinė ir socialiai atsakinga visuomenė, kur privati iniciatyva ir valstybės institucijos bendradarbiauja, užtikrindamos spartų ūkio augimą ir nuoseklų gyvenimo lygio kilimą kiekvienam, įgalinant piliečius pačius tvarkyti savo reikalus, kuriant stiprią savivaldą ir tolygiai plėtojant regionus.”  Galėsi nevaržomai “bendradarbiauti” imdamas padorias dovanas piniginiame pavidale it tamstos asmeninis ūkis ir “pakils’ ir “paaugs” garantuotai.//
Nuobodu? Tai junkis prie tų,kurie apsimeta koncervatoriais.Jie tik ant popieriuko žagsi apie tradicijas, žmonių ryšį su Tėvyne, bet savo veikloje aktyviai remia tuos,kurie puoselėja naujalytiškumus ir kitokias Lunaček sexualines fantazijas, siekia išdraskyt mūsų valstybės žemių vientisumą ir lipdo kažkokį frankenšteiną-“naujų galimybių Lietuvą”.//
Domina socialinės problemos? Tai prisijunk prie ponios prezidentės inicijuotos nacionalinės kampanijos- kasdien iki pažaliavimo šauk, kad reikia nebadauti, negerti, nesmurtauti, nesižudyti, įsivaikinti našlaičius ir pasijusi laimingas.Daryti nieko nereikia -svarbu,kad apie tai šnekėtum, tegul dirba ir stengiasi kažkas kitas -padeda negerti,nevartoti heroino, ištraukia nelaimėlį iš kilpos ar įsivaikina svetimą vaiką.Nes jei iš tiesų dirbtum- negyvai pavargtum.//
Socialdemokratai išvis nesismulkina ir apibedrina: jiem “svarbiausia žmogus”. Supranti, nesusipratėli, kaip šaunu, kad yra žmonių, kuriems “rūpi” ne medžių, ne vabalėlių ar kregždučių,bet būtent homosapiensų problemos? Džiaukis,kad nesi šernas - neišsisuktum nuo kokio Bradausko šaunikėlio su optiniu taikikliu. Džiaukis,kad gali pasirinkti su kuo, ir apie kokias problemas ir jų sprendimo būdus gali taukšti iki žemės graibymo.//

Kitam kampui       2016-05-22 10:20

skaityk komentarą:
rinkėja iš Kauno     2016-05-21 17:33

Kitas kampas       2016-05-21 23:01

Blogiausia,manau,yra tai,kad daugumai ši valdžia (prezidentė,Seimas) patinka.Sakysit,kad tai nesąmonė? Bet,mielieji,kas išrenka tokią valdžią? Kiek balsuoja už “sistemines"partijas? Nepatenkintų,kaip šiame portale,50-60,O už “Lietuvos man” vykdytojus-dešimtys tūkstančių.Ir kol taip tęsis jokių permainų nėra ko tikėtis.Todėl verta pagalvoti ar iš tikro kalti vien valdžiažmogiai.O gal labiau tie,kurie juos išrenka?

JAVietis       2016-05-21 22:37

Zirzkit toliau. Rašinėkit nesąmones, girkit kvailystes, peikit išmintį, pliurpkit be galo pilstydami iš tuščio į kiaurą. Vienintelis Jakimavičiaus pasiūlymas juo sužavėtiems tautiečiams yra iš naujo sudaryti Europos Sąjungą pagal jo sugalvotas taisykles. O kas ir kaip ES vadovus įtikins ar privers tai padaryti, tai matyt Liudvikas dar vis galvoja ir parašys sekantį kartą. Džiaugiuosi pabėgęs iš durnių laivo.

Prašymas ES       2016-05-21 22:31

Duokite mums kur kas daugiau pinigų o viskuo kitu mes patys apsirūpinsime.

Sirdis atsigavo beskaitant       2016-05-21 22:30

Dekui vyruciai uz atgaiva. Pasirasau po kiekvienu zodziu. Pagarba.

Liepai       2016-05-21 22:29

Gal pražiopsojau, bet pacituokite nors vieną Jakimo pasiūlytą konkretų problemų sprendimą.

Liepa       2016-05-21 21:22

Nepaprastai aiškiai ir suprantamai viską išdėstėt apie mus visus, Liudvikai.Ačiū.//
Užsiregistravau dvidešimt aštuntu numeriu būryje tų,kurie kelia jums"nykštį”.// smile

to "bravo"       2016-05-21 20:41

Liudyti Tiesa apie Maskvos Lomonosovo Universiteto studiju liekamaja verte studentu samonei,gyvenant Lietuvoje dabarties salygomis-tikrai zmogiskas ivykis!

taikąsiülokonkretui       2016-05-21 20:27

Autorius nesiūlo saldainio ant pagaliuko ir kavos į lovą? Trrrragedija!
Ale, kaip bloga kai negauni nachaliavai, a ne?
Bene puteikinių padermės būsi?
Stebuklus dykai siūlo “gelbėtojai”-šuleriai. Autorius siūlo galvoti ir daryti išvadas. Nepatinka? Na, puteikiniai net nežino kas tai yra - galvoti, mąstyti.
Neduota. Neįgaliukai. Visiški dundukai.

 

Krikščonis       2016-05-21 18:46

„13.1 Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešąjąi valdžiai, nes nėra valdžios,  kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra – tos Dievo nustatytos.? Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui.“ Rom,13,1
Biblijinė koncepcija varo pilna katūške?

to tai       2016-05-21 18:29

Svarbiausia yra gelbėti Garlevos mergaite.

tam tai       2016-05-21 18:16

Autorius siūlo ir toliau gausiai pliurpti iš tuščio į kiaurą.

tai       2016-05-21 18:15

Tai ką autorius siūlo kokrečiai?

rinkėja iš Kauno        2016-05-21 17:33

Bijantieji prarasti valdžią visada pavojaus sau ir “gerai suteptai” sistemai akimirką suremia pečius. Tada nesvarbu, kas kairys, kas dešinys. Svarbu nuolat “rotuotis” tarpusavy, neprisileidžiant jokių išsišokėlių “iš liaudies”.
Prisiminkime praėjusius rinkimus į Seimą. Kaune beveik visur vienmandatėse į antrą turą išėjo konservatoriai ir Drąsos kelio kandidatai. Gautų balsų skirtumas tarp jų nebuvo didelis. Antrame ture beveik visose apygardose nugalėjo konservatoriai, bet… Kažkodėl nei politologai, nei žiniasklaida, nei DK rinkimų štabo vadovas Valdas Vasiliauskas “nepastebėjo” vieno esminio dalyko. Kaune antrame ture buvo neregėtai daug sugadintų biuletenių - apie 10-11 proc. Jokiame gūdžiausiame prasigėrusiame užkampyje tiek sugadintų biuletenių nebūna. Paprastai vidurkis siekia apie 3-5 proc.
Nė trupučio neabejoju, kad balsavimo biuleteniai, kuriuose balsuota už DK, buvo gadinami. Ar tai sunku? Juk pakanka kryželiu pažymėti abu kandidatus, ir biuletenis jau laikomas negaliojančiu, sugadintu.

 

guzas>šiška        2016-05-21 16:05

esi Lietuvoje retas atvejis, kišantis sau į užpakalį kankorėžį. Paprastai kišama kepta ropė, kuri niekados nepralenda.

Lietuvos sąrašininkas       2016-05-21 15:51

Europos pinigai mums patinka, jų tikrai neatsisakome. Tik atsisakome bet kokių įsipareigojimų Europai. Nors neturime nei energijos šaltinių nei jokių naudingų iškasenų, nei išvystytos pramonės, bet norime visų gėrybių iš pasaulio ir aukšto pragyvenimo lygio. Norime eiti savo keliu, spauti į snukius ES, NATO ir JAV, bet reikalausime jų [agalbos ir paramos, ypač tai pinigų. Kuo daugiau pinigų. Toks yra mūsų individualios, tautinės valstybės kelias.

VaidasVDS       2016-05-21 11:29

Džiugu dėl autoriaus išvadų. Jos labai geros.
Europa eina ne ten, kur turėtų, nes atstūmė vienintelį tikrą idealą - Dievą...
ES projektą nereikėtų laidoti “suvisam”...
Gal būt nėra viskas taip blogai, kaip daugeliui atrodo.
Paimkime JAV. Jeigu ta kolonija nebūtų tapusi vieninga valstybe, o būtų pasidalijusi į Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos kolonijas ar atskiras valstybes, tai dar klausimas, kas būtų laimėjęs pirmą ar antrą pasaulinį karą, ar komunizmas, ar fašizmas šiandien neviešpatautų pasaulyje.
Pasaulis, nors ir labai braškėdamas, nuklystantis į visokius klystkelius, nudvasėdamas ir vėl atsinaujinantis, vis tiek eina į priekį (nors šiuo metu, akivaizdu, kad eina į klystkelius).
Protingų žmonių nėra daug, o išmintingų iš viso tik vienetai. Dėl to dar sunkiau susikalbėti ir siekti idealų (ir dvasinių, ir visuomeninių).
O štai tyčiotis nereikėtų. Bene geriausias patyčių “meistras” yra Ramanauskas, negi tai turėtų būti koks nors kieno nors idealas? Jumoras yra sveikas dalykas, sveika yra pasijuokti iš savęs, iš savo nesėkmių, o štai patyčios, net ir priešų atžvilgiu, tai nieko gero.

šiška       2016-05-21 11:13

Jie svajojo sunaikinti Tiesos žodį. Jie perėmė ir šį portalą. Dabar jie tik imituoja senos komandos darbą. Jie “kūrė aiškina dabartį” nepateikdami ateities vizijos. Jų istorinės spekuliacijos kūrė lietuvių tautinį mitą nutylėdami kodėl nuosmukis prasidėjo Krėvos unija, kodėl nuosmūkį pagilino Liublino unija atnešusi lietuviams svetimą “lenkų” valdžią. Abi unijos ne lenkų, o Romos katalikų Bažnyčios projektas siekiant galutinai užgesinti tautinę lietuvių savimonę. Bažnyčios ginklas - sąmonės valdymas. Sąmonės valdymo simbolis – kankorėžis. Bronzinis 3 m aukščio kankorėžis stūkso Vatikano muziejaus kieme. O dabar “perskaitęs nusiųsk kitam”.

Povilas       2016-05-21 9:47

Puikiai atskleista ES projekto esmė, žvelgiant iš varpinės mažos tautos, aukojamos vardan to mega-projekto.
O beskaitant tekstą galvoje stukseno mintis: šitą mes jau mokėmės, čia nieko naujo.
Mano kartos žmonėms nereikia priminti CCCP tautų mėsmalės, nesiskaitančios su priemonėmis žengiant į pasaulinę komunizmo pergalę.
Dabar skamba kiek kita terminologija.
O esmė? O galutinis tikslas?
Atleiskite, bet skirtumo nematau. Na, neben tai, kad vergai šįkart sočiau maitinami ir aprengti kiek prašmatniau.
Bet tai ir viskas.
Giliau pakapsčius matosi jog ano ir šito projekto konstruktorių šaknys - iš to pačio kelmo.
Taigi, vėl užlipome ant grėblio ir šįsyk žiebė kakton taip, kad galim ir nebeatsigauti…

Bravo       2016-05-21 7:34

Pagaliau atsirado Žmogus,kuris atvirai žodžiu ir raštu pasakė Tiesą.

Sveik Maskvos Lomonosovieciai-tiesos.lt bendradarb       2016-05-21 5:59

Vilniuje isauso dar vienas grazus,sauletas rytas.Svarstau,kokia grupe lietuviu Maskvos aukletiniai siandien sukirsins?

graudu ir juokinga       2016-05-21 5:36

kai nusikaltėliai kgbistai-pedofilai ir komunistai valdo “teisėsaugą”: prokurorus, teisėjus, antstolius, komisarus….
piktintis jau nebėra jėgų...

Arjoniui       2016-05-20 21:19

Lietuvos sąrašas pats pasirinko ir susidėti su Puteikiu, ir nuo jo “dosnumo” atsiribot. O gal jūs manot, kad per savivaldos rinkimus Puteikiai ėmė paskolas iš greitukų ir iš savo kišenės juos atidavinėjo?...

pripratimas antras prigimimas       2016-05-20 21:13

puteikinės kiaulės kitaip nemoka.
dabar tol lips ant galvų kol adminas neišmėš lauk.
ot parazitißka padermė.
neveltui veržiasi į valdžią.
kiaulėms lovys kaip altorius.

ei, ei       2016-05-20 21:07

Nuo kada piratai-aferistai šaukiasi Dievo?
Jūsų patronas, Melo tėvas. Tas kur su kanopom.
Jukš namo!

Dar vienas is Maskvos Lomonosovo suaregavo!       2016-05-20 20:38

Jie kaip drugeliai pavasari jaucia!Bet Dievo pas juos nera!

put put pudąąą       2016-05-20 20:27

puteikiniai gaidžiai ir vištos pragydo

Jakimavicius-tik skarute!       2016-05-20 20:00

Maldeikiene-ne ne ne musiske! Ji baige Maskvos Lomonosovo Universiteta. Jai truksta nuosirdumo ir tikejimu Dievu!

skaitau       2016-05-20 19:33

ir tarsi pats rašyčiau, pasakyta viskas taip, kaip pats jaučiu ir galvoju. Tada apima džiaugsmas, kad esi ne vienas. Jei tokios mintys apima ir kitus, vadinasi gal dar yra vilties. Ačiū už viltį sakau sau ir visiems, kam dar ne dzin. Tik netylėkime, neužsidarykime, neverkime. Sutinku su blogasblogas       “Nesinervinkim ir juokimės, šaipykimės. Tegul valdžia nervinasi”.
Na kur JŪS, visi anekdotų karaliai ir humoro šou menai, čia tiek neišartų dirvonų, kad iš juoko nors mirk. Prisiminkit “anuos gerus” laikus, kaip smagiai mokėjom pasijuokti iš JŲ. JIE niekur nedingo, JIE liko, JIEMS gerai, o mes arba verkiame, arba žudomės, arba bėgame, palikę JIEMS tuos, kurie jau nieko negali, nes nebeliko jėgų ir sveikatos, savo tėvus ir senelius.

rinkėja iš Kauno        2016-05-20 19:27

pasitelkim elementarią aritmetiką - nuo to meto, kai minių minios plūsdavo į Sąjūdžio mitingus, minėjimus, Baltijos kelią , prabėgo kone trisdešimt metų. Tiems, kurie sąmoningai dalyvavo valstybės atkūrime kaip Sąjūdžio eiliniai ir jo šalininkai, dabar jau arti šešiasdešimt ir daugiau. Didelė jų dalis - pensininkai.  O tai visuomenės sluoksnis, su kuriuo visiškai nesiskaitoma, kuris ignoruojamas, užmirštas politikų ir ekonomistų diskusijose. Prisimenamas tik per rinkimus. Kas iš tos sąjūdinės bangos yra priešpensinio amžiaus ir dirba valstybinėse įstaigose, negali išsišokti “prieš generalinę liniją”. Kitaip neteks darbo. Inteligentai, sąmoningia patriotai, pasirašę prieš žemės pardavimą užsieniečiams, buvo įžūliai aploti ir apmėtyti kaip spiromis “kremlinių” epitetais. Pradėjo “užrefendūminęs” Patriarchas, darniu amsėjimu pritarė užkulniai ir tupinukai su kastuvėliais visuose portaluose ir kanaluose. Drąsesnės diskusijos vėl persikelia į virtuves ar į beveik anonimines erdves. Nacionalinio transliuotojo seniai neturime, šiandien jis gėdingai degradavęs ir tik simuliuoja visuomenės nuomonių įvairovę ir “teisę žinoti”.

Patinka       2016-05-20 19:01

nesurežisuotos mintys.

blogasblogas       2016-05-20 17:58

O man šis Liudviko interviu patiko. Čia Liudvikas yra toks kokį buvau įpratęs matyti ir kokį gerbiu- antitarybininkas, nevyniojantis į vatą, kalbantis tai kas aktualu didžiumai. Nes danbar yra būtent toks metas- kalbėti ne ezopiškai, tiesiai kakton, į tarpuragę. Nes nebeliko laiko devynaukščių metaforų žarstymui demonstruojant erudicijas. Dabar yra metas dirbti antitarybinį darbą.
Dėl pogrindžio. Gal jo nėra todėl, kad jo… nebereikia? Mus režimas tiek ir taip ilgai ujo, spaudė ir baugino, jog baimės jausmas atbuko, atrofavosi.
Kai kažką įvaro į kampą varovai kartais iš laimės apsvaigsta savo visagalystėje. Užspiestasis kampan suvokia, kad nebėra kur trauktis ir nebėra ką prarasti. Ir tuomet, būna, kad atsitinka tai ko niekas nesitiki- įvarytasis kampan pasmerktasis šoka ir perplėšia gerkles jį apspitusiems.
Režimas, kopks jis bebūtų, turi ribotus išteklius.
Prie kiekvieno nebebijančio po agentą ir žandarą nepristatysi.
Tad jeigu nebebijančių kiekis pranoks baugintojus, režimui vamzdec.
Reiškia kol dar nėra besikuriančių Lietuvos atstatymo struktūrų, šiuo metu nereikia rautis iš sielvarto plaukų, o daryti kitą nei kiek nemažiau antitarybinį darbą- mažinti baimes Lietuvoje, daryti daugiau erdvės drąsai.
Kai baimės tinklas sutrūkinės, kai nebevaržys visuomenės veiksmų, veiksmai atsiras.
Pastaruosius keletą metų mažiau piktinomės ir žliumbėme, dagiau juokėmės ir šaipėmės. Ir tai davė rezultatus. Nes yra žinoma nuo Antikos- vadžia dėl kurios liaudis rauda ir vaitoja gali gyvuoti ilgus šimtmečius, bet valdžia iš kurios liaudis juokiasi yra jau ant žlugimo slenkščio.
Nesinervinkim ir juokimės, šaipykimės. Tegul valdžia nervinasi.
Nes besinervindama drebančiomis rankomis darys idiotiškas klaidas ir patys save pakas.
Taip save pribaigė koncervai pasistatë vadu mulkî Anūką, taip save pribaigė liberastai su masūūūliais ir guogais, taip save pribaiginėja sogomokratai su vėyrunginiu premjeru asilu.
Jie išstatė save pajuokai ir mes juos išjuokėm.
Dabar jie atrodo kaip šlapi pudeliai.
Šunys, bet nebaisūs. Komiški.
Dorokim ir kitus, juokimės iš niekšų ir išdavikų.
Parūstauti visada suspėsim. Pyksime kai sukilé pričiuptus varysim vagis į kalėjimą.
Tada subines ir išspardysim.
O dabar auginkime drąsą. Drąsą sukilti.
Atlaisvindami vis didesnius plotus nuo baimės, padarysime vietos sėjai, supurensime dirvą. Iki to laiko subręs ir Išminties sėklos sėjai.

 

 

Arjonis       2016-05-20 16:53

Atleiskite man, kad man nepatiko šis ilgas straipsnis, kuriame viskas suplakta. Autorius, aš įsitikinęs, yra padorus žmogus. Bet blogai, kai asmeninis “Aš” užtemdo protą.Negaliu atleisti šiam veikėjui, kuris , mano supratimu, labai prisidėjo supriešinant Lietuvos sąraša su Puteikiu. Negana , rodos, Medelinsko “atskirojo” mitingo pasekmių. Lietuvos sąrašas lyg tai buvo pakilęs aukščiau šios ” Kas ves naująjį Lietuvos Sąjūdį į šviesią ateitį” ambicijos. Kai kurie Lietuvos sąrašo nariai, užmigę nerealiai, net pradėjo skelbti “neveiklumo programą” kaip prioritetą, pasibaisėjo Puteikio aktyvumu. Ir dabar turime ką turime. Turime bedantį Lietuvos sąrašą, kuriame , kaip suprantu, asmuo Nr.1 yra Maldeikienė.Ne viskas ką jinai kalba yra blogai. Bet, manau, jinai nėra mūsiškė. Ir nežinia kadaji išaus savąją Lietuvos sąrašo ardymo šūvį. Šiandieną Lietuvos sąrašas galėjo būti tas švyturys,vienijantis Lietuvos žmones. Bet tam, kad vienyti, reikia savyje peržengti savojo “aš” ambicijas vienybės labui.

Ignas       2016-05-20 16:23

Kyla toks jausmas, kad valdžioje ne valstybininkai, atstovaujantys Lietuvos iūnteresus, bet mankurtai - Lietuvos valstybingumo pardavėjai. Nesutarimai tarp šių valstybingumo pardavėjų kyla tik vienu klausimu: kam parduoti Lietuvą - Rytams (Maskvai) ar Vakarams (Briuseliui, Varšuvai). Štai ir visa mūsų valdžiažmogių (tiek “dešiniųjų”, tiek “kairiųjų”)  politika.

Alvydas       2016-05-20 16:09

Straipsnis - žiauriai teisingas ir įžvalgus. Ačiū jo autoriui gerb. Liudvikui Jakimavičiui.

klaidelė       2016-05-20 15:55

t.b. “nuostabiai”

ačiū, Liudvikai       2016-05-20 15:55

nuosatbiai brandus straipsnis. Filosofinė egzistencinė mintis išsakyta paprastais ir kiekvienam suvokiamais žodžiais.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.