Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Žiniasklaida

Linas V. Medelis. Kaip Vanagaitė „dirba“ Lietuvai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gruodžio 12 d. 9:33

23     

    

Linas V. Medelis. Kaip Vanagaitė „dirba“ Lietuvai

Skaitymuose apie Vanagaitę jau įdomiau ne kas sakoma, o kaip. Viename didžiausių Švedijos dienraščių „Dagens Nyheter“ internetiniame variante šitas „kaip“  ne mažiau įdomus. Gruodžio 5 d. buvo įdėtos bent 7 puikios Rūtos Vanagaitės nuotraukas (Oksanos Juško foto). Nuotrauka pirmiausia ir krenta į akis: inteligentiška, tokia vieniša (E. Zurofas neminimas) moteris stovi prie lango pušų fone;  štai ji, sėdinti už stalo – jauki aplinka, tvarkingas kambarys; štai didelis šuo, gulintis prie kojų; jos mąslus žydrų (tikriausiai) akių žvilgsnis ir, atrodo (ak!), tose akyse kaupiasi ašaros… Už ką? Kodėl?

Pavadinimas viską paaiškina: „Jos knygos naikinamos visoje Lietuvoje“. 

Pokalbis su korespondente Ana Lena Lauren (Anna-Lena Laurén) vyksta Vilniuje, Vanagaitės namuose. Iš straipsnio (pateikiamas vientisas tekstas su tiesioginės kalbos citatomis) suprasite, kad Rūta Vanagaitė jaučiasi visada teisi ir neklystanti, o jei meluoja, tai daro visiškai sąmoningai visų mūsų labui. Kartu iš šio straipsnio galime įsivaizduoti, kaip „Vanagaitės byla“, mūsų partizanų istorija bei holokaustas pateikiami Švedijos skaitytojui. Čia pateikiamas A. L. Lauren tekstas (verstas iš rusų kalbos) yra kiek sutrumpintas, praleidžiant seniai apkalbėtus dalykus. Viena kita mano pastaba pateikiama skliaustuose. Vanagaitės pasakojimo citatas žurnalistė išskiria kabutėmis. 

Jos knygos naikinamos visoje Lietuvoje

Per vieną naktį leidykla, spausdinusi rašytojos Rūtos Vanagaitės knygas, nusprendė sunaikinti visus 27 tūkstančius jos knygų. Priežastimi tapo jos kritika Antrojo pasaulinio karo laikų partizanų lyderiui.

Rūta Vanagaitė priima mane savo erdviame bute naujame daugiaaukščiame name Vilniaus priemiestyje. Namas visai šalia miško masyvo, ir iš jos balkono atsiveria vaizdas į mišką. Prie durų guli rudas žylančiu snukiu labradoras Brisius, jis draugiškai vizgina uodega.

Padėtyje, kurioje atsidūrė Vanagaitė, turėti namuose didelį šunį visai neprošal.

„Žmonės gatvėje spjaudo man pavymui. Šaukia „rusų kekšė“, „žydų paleistuvė!“

Su tuo Vanagaitė susidurdavo ir anksčiau. Kai prieš porą metų pasirodė jos knyga „Mūsiškiai“  (pavadinimas pateikiamas kaip „Mūsų tauta“, taip stipriau – LVM), visuomenė užpjudė ją šunimis. [...]

„Rašiau apie tai, kas iš tiesų žudė žydus – ne vien vokiečiai ir nusikaltėliai, bet ir paprasti lietuviai. Tai sukėlė žmonių įsiūtį, ir man teko įsigyti asmens sargybinį, kad galėčiau pasisakyti knygų mugėse. [...]

Spalio 26 dieną Rūta Vanagaitė surengė šventinį renginį savo naujos knygos – autobiografijos – išleidimo proga. Dalyvavo ir leidėjai.

„Kitą dieną man paskambino žurnalistas klausdamas, ar man žinoma, kad leidykla nutraukė sutartį ir dabar išima visas mano knygas iš knygynų. Leidykla net nepasivargino manęs įspėti“.

Valymas prasidėjo, kai Rūta Vanagaitė kritiškai pasisakė Adolfo Ramanausko adresu. [...] „Kai išgirdau naujieną apie jubiliejinius metus (apie Seimo ketinimus 2018 metus paskelbti Ramanausko jubiliejiniais metais – LVM), pajutau, kad čia kažkas ne taip. Ėmiau apie jį ieškoti informacijos archyvuose ir aptikau, kad jis sutiko bendradarbiauti su KGB anksčiau, nei pasiraukė į pogrindį. Jis slapstėsi dešimt metų, o kai jį sučiupo tarybinė valdžia, jis išdavė jai vardus ir adresus visų 22 žmonių, kurie slėpė jį visą tą laiką, kol jis slapstėsi. Argi tai didvyris?“

Kartu Vanagaitė mano, jog Ramanausko nedera demonizuoti.

„Aš nemanau, kad jis kažkokia pabaisa. Esmė ta, kad istorija sudėtinga ir mums būtinas visas paveikslas“.

Tą pačią dieną, kai Vanagaitė vedė renginį savo knygos išleidimo proga, vienas žurnalistas paklausė, ar ji mananti, kad parlamentas turi paskelbti 2018 metus Vanago metais.

„Ar tiesa, kad jis šaudė žydus?“ – paklausė žurnalistas. Aš atsakiau, kad tam neradau įrodymų. Bet susidūriau su kitomis problemomis. Po valandos informacija apie tai, kad nacionalinį herojų pavadinau KGB agentu, pasklido visais žiniasklaidos kanalais gaisro greičiu“.

Tai, kad Vanagaitė niekada nevadino Vanago KGB agentu, tuo momentu jokio vaidmens neturėjo.

„Vanagas nespėjo pabendradarbiauti su KGB. Nes išėjo į pogrindį. Aš tik pasakiau, kad mes, Lietuvos piliečiai, privalome jo reikalu užduoti sau tam tikrus klausimus“.

Bet pjudymas jau prasidėjo ir tęsėsi keletą savaičių. Jam vadovavo Vanagaitės leidykla „Alma litera“, viena didžiausių Lietuvoje. Ji išleido visas šešias Vanagaitės knygas, kurių daugelis buvo parduotos dešimtimis tūkstančių. Leidykla taip pat yra daugybės knygynų savininkė. Dabar ji nutraukė sutartį su Vanagaite ir iš knygynų lentynų surinko 27 tūkstančius jos knygų. Visos knygos bus sunaikintos.

„Jie perkratė visas iki vienos Lietuvos knygų parduotuves. Jie pasiūlė man visas knygas išpirkti už 100 tūkstančių eurų, tačiau aš tokių pinigų neturiu“.

Lietuvos valdininkai taip pat dalyvavo pjudyme. Vytautas Landsbergis, vadovavęs kovai už nepriklausomybę dešimto dešimtmečio metais, pasiūlė Vanagaitei nueiti į mišką ir pasikarti. Vienas gynybos srities analitikas pavadino ją Putino informacinio karo kareiviu. Generalinis prokuroras bandė išsiaiškinti, ar negalima jos patraukti į teismą už šmeižtą, bet priėjo prie išvados, kad tai ne tas atvejis. (Štai citata iš V. Landsbergio straipsnio: „O jūs, ponia Dušanskiene, drauge Dušanskiene, kurią kai kas vadina net „rašytoja“, išjudinkite literatūrinę vaizduotę, suvokit, apie ką kalbat, tada nueikit į mišką, kur drebulės, pasimelskit ir nusiteiskit“. Paskutinis sakinio žodis visai nereiškia „pasikarkit“. Straipsnis painokas, tačiau net žymiajai rašytojai galėtų būti žinoma sakmė apie Eglę, žalčių karalienę, kuri šeimos išdavikę pasmerkia toliau gyvuoti tik nuolat drebančia drebule. – LVM)

[...] Vanagaitė juokiasi. Nepaisant to, kad ji, kaip rašytoja, atsidūrė situacijoje, kai jos knygos tiesiogine prasme deginamos lauže, ji negali neatkreipti dėmesio į komiškas to, kas vyksta, dedamąsias.

„Sunaikinti 27 tūkstančius knygų dėl to, ką aš pasakiau… Leidėjas galėjo tiesiog pareikšti, kad nesutinka su Rūta Vanagaite. Bet sunaikinti knygas, kurios neturi nieko bendra su šiuo incidentu? Knygas, kuriose kalbama apie vyrus ir moteris, apie senėjimą, mano gyvenimą? Juk tai neprotinga“. [...]

Vanagaitė neplanuoja išvykti iš Lietuvos, net jeigu savo knygas tektų leisti pačiai.

„Kitos leidyklos Lietuvoje aš nerasiu. Niekas dabar mano knygų išleisti nenori. Svetlana Aleksijevič man patarė kuriam laikui išvažiuoti, ką aš ir padariau, kai buvo blogiausias metas. Bet paskui aš sugrįžau. Jei tęsiu darbą ir rašysiu, turiu dirbti ten, kur mano kalba. O dabar, kai ėmiausi tirti partizanų temą, negaliu tiesiog imti ją ir mesti. Aš apie tai rašysiu. Ne iškart dabar, bet vieną gražią dieną aš tai padarysiu“.

* * *

Rūta Vanagaitė po šiuo tekstu pristatoma kaip teatro kritikė ir žurnalistė, viena žinomiausių Lietuvos rašytojų. Jos bestseleris „Ne bobų vasara“ išleistas 40 tūkst. egzempliorių tiražu. Straipsnio pabaigoje dar viena Lietuvos skaitytojui (švedas, greičiausiai, patikės) neįtikima detalė, citata: „Po to kai pasirodė knyga („Mūsiškiai“ – LVM), vienas televizijos reporteris Vanagaitės pareikalavo gimimo liudijimo, kad įsitikintų, ar ji ne žydė“.

Žurnalistė Ana Lena Lauren vietomis tekste pasirodo kaip naivi ir ne itin kruopščiai parengusi tekstą, ypač kai Vanagaitė mini Vanagą kaip buvusį-nebuvusį KGB agentą. Tačiau straipsnio autorė yra patyrusi žurnalistė. Gimusi Suomijoje studijavo politologiją ir rusų kalbą. Ketvertą metų gyveno Maskvoje, dirbo Suomijos ir Švedijos televizijose, rašė tų šalių stambiausiems laikraščiams kaip korespondentė Rusijoje, apie Rusiją parašė keletą knygų,  apdovanota žurnalistų premijomis. Taigi, galime jai priekaištauti dėl vienos ar kitos frazės tendencingumo, tačiau negalime tikėti, kad ji galėjo Vanagaitę „ne taip“ suprasti. Tai bendras darbas tarptautiniuose vandenyse.

 

* * *

Visai tarp kitko. Rusų internetinis leidinys „Inosmi“ šalia vertimo iš švedų kalbos deda keletą nuorodų į straipsnius kaip tiesiogiai su Vanagaite nesusijusį „kontekstą“. Tai straipsniai lietuviškuose portaluose rusų kalba. Tikriausiai jų tikslas ne tik informuoti rusiškai kalbančius čia, namie, bet ir kovoti su putiniška propaganda. Jų pavadinimai: „Nykstanti Lietuva“, „Negraži Lietuvos pozicija“, „Lietuva? Tai kažkoks nesusipratimas“...

Štai tuo „konteksto“ straipsniai su Vanagaite ir susiję. Sąmoningai nenurodau to internetinio leidinio pavadinimo – tokių juodų, dabar madingų epitetų Lietuvai ir jos gyvenimui pilna virtualioji erdvė. Šia prasme Vanagaitė taip pat sunkiai dirba, o du paskutiniai jos leidiniai – tik gerokai aukštesnės „viršūnės“.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Levuks       2017-12-20 17:25

Nustokim ginčytis ir diskutuoti su R.Vanagiūte ir Mariumi,“lietuviu” pasivadinusiu.Apeikime juos dideliu lanku kaip tuščią vietą,arba dar ge-
Riau - kaip smirdančią mėšlo krūvą.

>kasnetikiui       2017-12-14 10:25

O tu garbink savo ožį ir laižyk kur nesueina.

Liepa       2017-12-13 19:37

Jei pasimetu beprasmiškose šiandieninėse medijų gausiai transliuojamose batalijose, nesibaigiančiuose “polytikų”, visokio plauko ekspertų-lopatologų beprasmėse pliurpalynėse, sustoju ir pagalvoju: ” O kaip pasielgtų garbingi žmonės, dori lietuviai - tie, kurie lygioje vietoje tarsi iš nieko, o iš tikrųjų tai iš savo kūnų ir kraujo, sukūrė Vasario 16-OSIOS LIETUVĄ?”// Man būtų didelė sarmata pažvelgti bet kuriam iš jų tarpo į akis. Kaip galėtume pasiteisinti jiems visiems, kad šitaip apsileidom visokiais parazitais ir susnom? Ar galėtų šitaip dergtis ir siausti ivaškievičiai, putinaitės, maitvanagaitės ir kitokie gyviai smetoninėj Lietuvoj? - Aišku, kad ne.// Arba mes už tvarką, arba už chaosą; arba mes gerbiam savo Tėvynę, arba jos atsižadam; arba mes elgiamės garbingai, arba prisipažįstam, kad mes tesugebam būti mazgotėmis.// Realiame gyvenime negalioja virtualybės dėsniai, kur gali keisti vaidmenis, kaukes “n” kartų ir gyventi neribotą gyvenimų skaičių .//
Štai, kolegos, po šiuo straipsniu aktyviai pasisako kažkoks ‘naminis’ neliustruotas marius-lietuvis. Iš tiesų, tai anas nei marius, nei lietuvis, nei netgi žmogus. Tiesiog barbariškos liberalmarksistinės “demokratijos” produktas, tas pats vakarykštis internacionalinis ir šiandieninis globalistinis šunėkas, kuris mus “išvaduos” iš “pasenusių” lietuviškų nacionalistinių prietarų ir ‘vardan tos” pastatys ant kiekvieno kampo po kloakinį urbonavičišką vamzdį su po juo prikrauta labašauskinio stiliaus krūvele .// Aš prieš tokius parazitus ir palaikau kolegų paraginimus, kad svetainės administratorius turėtų atsakingai ir reguliariai palaikyti švarą ir tvarką komentarų erdvėje.//

rinkėja iš Kauno       2017-12-13 16:59

spėju, kad komentuotojas “Marius Lietuvis” yra galimai dušanskienės-zurzurienės idėjinis pažas Marius Ivaškevičius. Gal dar abu ir prie tos pačios kasos atsiimti honoraro susitinka…

vakar        2017-12-13 11:02

per 11 kanalą rodė 2017-12-04 vykusią Konferenciją. Kalbėjęs Nikžentaitis išsijuosęs gynė Vanagaitę, ragino kartu garbinti partizanus ir jų priešus

kasnetikiui       2017-12-12 22:12

Susikišk į raukus tą proagandinę kgbistinių nuosmaukų makulatūrą.
Nejuokink žmonių tokiais “šaltiniais” debile.

Kas netiki Mariumi lietuviu       2017-12-12 22:03

paskaitykite PARTIZANŲ TERORO AUKŲ ATMINIMO KNYGĄ, čia surašyta visos “miško brolių” nužuidytos aukos.  Tokių miško išgamų teko matyti ne vieną.

to "mariusui-litūvysui"       2017-12-12 21:55

zdrastvui, jurij subotin, čio -viesielo siegodnia viečierom?

Marius, lietuvis       2017-12-12 21:43

“Pavieniai savivalės atvejai” - cha, na jau nemeluokite. Miškiniai nužudė tūkstančius civilių, su šeimomis ir vaikais ta ne mano išmislai, gi yra Mindaugo Pociaus studija. Ką jis rusų agentas? Ji meluoja? Aš pats žinau atvejį kai miškiniai išžudė visą šeimą, tik dukra išsigelbėjo, nes tėvas, priklausęs šaulių sąjungai, nenorėjo prie miškinių prisidėti. Na o tai kad iškart lipdote etiketėmis esat tikrų tikriausias angažuotas žmogus, praktiškai stalinistas tik su kitais akcentais.

> Dėl "mariuso" "lietuviso"       2017-12-12 21:13

Tamsta, matau, labai pasiilgai tarybinio Glavlito. Tiesos portale tikrai neturėtų taip būti, kad tik viena tiesa, ir nieko daugiau. Gal po kurio laiko suskaičiuokime komentarus už ir prieš- bus tikra žmonių nuomonė apie šį reikalą, o ne “elito” svaičiojimai
Gana jau po straipsniu apie Vanago jubiliejų Lazdijuose visus komentarus ištrynė.

ruskių propagandonui "m.l."       2017-12-12 21:04

Lietuvos partizanai veikė giežtai pagal Statutą. Pavienių savivalės atvejų buvo retai, o kaltininkai LKS vadovybės būdavo teisiami Karo Tribunolo teismu labai grižtai.
Tai ką čia rašinėji, yra ruskių propaganda kuri paremta nkvd/kgb dezinformacija, suklastotais dokumentais ir partzanais persirengusių nkvd smogikų -provokatorių- žudikų plataus mąsto veiklos atgarsiais. Aktyvūs meluodami yra stribai bei jų palikuonys.
Ir tai viskas.
Tavo rašinėjimai yra vienareikšmė dezinformacija ir propaganda.
Ir joks tu ne lietuvis- esi tiesiog atmata.

Marius, lietuvis -> anonimui       2017-12-12 20:51

Taip, lietuvis. Pasirašiau kad lietuvis, nes koks durnelis dar nepatikės. Kas mano žodžiuose netiesa? Ką miškiniai nežudė ištisomis šeimomis?

Dėl "mariuso" "lietuviso"       2017-12-12 19:40

Akivaizdus atvejis kuomet turi įskikišti Adminas ir išvalyti tą šmeišto ir ruskių propagandos mėšlą.

Marius, lietuvis       2017-12-12 19:31

Straipsnis iš serijos “kokia bloga Vanagaitė”. Tai kas blogai autoriau? O aš palaikau Vanagaitę! Miškiniai buvo padugnės: ant jų sąžinės iki 20 tūkstančių civilių aukų. Tarp jų 500 vaikų. Kuo jie prasikalto? Gi pats Ramanauskas-“Vanagas” buvo tos apygardos vadas, kurioje taip pat buvo nužudyti ir civiliai, ir vaikai. Ką kalti tik iešmininkai, o vadai - ne? Tai kas jis tada per vadas? Vadas arba baudžia už taisyklių pražangą, t.y. civilių žudymą, arba atsako pats. Garbinti miškinius tikra beprotybė. Jokios teigiamos vertės miškiniai netliko. Kai kas teigia apsaugojo Lietuvą nuo rusų. Niekai. Lietuva buvo (ir yra) žemės ūkio kraštas, pokariu vyko kolektyvizacija, tai ko rusai turėjo čia važiuoti jei ta kolektyvizacija pas juo jau buvo prieš 20 metų ir dar geriau suvokė už lietuvius kuo baigsis. Galų gale pats miškinių judėjimas buvo inspiruotas nacistų - faktas, nutylimas bet taip. Galų gale prie miškinių prisijungė dalis akivaizdžiai pripažintų žydšaudžių (dalis, nes dauguma laimingai nugyveno JAV, pietų Amerikoje iki gilios senatvės). Tai kur buvo tie miškinių vadai kai priėmė į savo gretas tuos asmenis kurie žudė Lietuvos piliečius?

Nuomonė       2017-12-12 18:47

R.Vanagaitė neturi nei moralės, nei padorumo.

Pravdosui 2017-12-12 18:33       2017-12-12 18:22

Silpnai tu čia, Tiesos. Primityviai. Ne tavo nosiai šitas kampelis.
Gal paties viršininkas po darbo jau namo išėjo ir paliko tave bėdulį vieną, naujoką budinčiuoju?
Geriau daugiau šįvakar nerašyk. Susistresuosi. Susirgsi nervų liga.
Net savo dvasios tėvynei tapsi nereikalingas.

pranašas       2017-12-12 18:10

Vanagaitė skris į Rytus SAULĖS parnešti kaip lakštingala Salomėja.

Tiesos       2017-12-12 17:33

Rašykit, Rūta, rašykit. Žmonės atsirinks, dar yra atsimenančių. Kad ir kaip nepatinka -lietuviai baltaraisčiai šaudė žydus ir tai tiesa. Kad ir kaip nepatinka - pagal Lietuvos -TSRS savitarpio pagalbos sutartį  pasirašytą Urbšio ir Molotovo Lietuva įsileido TSRS pajėgas mainais į Vilniaus kraštą (pagal Vikipediją).

O mano pasiūlymas Rūtai       2017-12-12 14:12

Rašyk visada apie dėdulę Lansbergį, koks jis patriotas, koks jis Lietuvos didviris, kaip jis išgelbėjo Lietuvą nuo rusų, koks tinkamas gauti Lietuvos prezidento vardo, kaip jis tinkamas Laisvės premijos, kaip jam reikalinga apsauga už 273000 jevrikų per metus, už tai, kad jis laimėji sąjudžio rinkimus ir atsikratė sovietinių koloborantų, kad jis neįvykdė desovitizacijos ,nes taip reikėjo apsaugoti komunistus ir KGBistus, kad Lietuva gyventojams būtų kaip Švedija ir sukūrė naują “elitine” nomenklatūrą, todėl leido įsidarbinti valdžios, valdymo ir jėgos, saugumo struktūrose, kad Lietuvoje veiktų mafijinė struktūra, kaip jis Lietuvos labui dorojosi savo konkurentus V. Čepaitį,, Z. Vaišvilą, K. Prunskienę, R. Paksą,kad jis sukūrė „skylėtą“ teisinę sistemą, įgalinančią: - „Prichvatizuoti tautos turtą“  sukurant 100 milijardinę investicinių čekių aferą?, taip reikalingą Lietuvos žmonėms perkelti žemę iš prastų plotų į brangias reprezentacines, apgrobiant savininkus ir praturtinant „elitą“  dar 20 milijardų litų, pats tapo milijonieriumi per žemės kilnojimą ir atsiimtą turtą (deklaruota 19 milijonų).

 


-  Perkelti žemę iš prastų plotų į brangias reprezentacines, apgrobiant savininkus ir praturtinant „elitą“  dar 20 milijardų litų, pats tapo milijonieriumi per žemės kilnojimą ir atsiimtą turtą (deklaruota 19 milijonų)?
-  Parduodant savininkų teises į žemę kitam asmeniui, kas įgalino apgrobti žemės iki šiol dar nemažai savininkų neatgaunančių nei išlikusių namų, nei žemės, nei nuomos už juos, nei kompensacijos?
-  Ištraukė – išėmė iš neliečiamo „strateginių Lietuvos objektų“ sąrašo Mažeikių naftos gamyklą ir sukėlė grėsmę Lietuvos ekonominiam savarankiškumui?
-  Kiek jau praėjo metų kai iš pensininkų buvo atimta dalis pensijų, o V. Lanndsbergis net „nepastebėjo“ to, nekalbant apie tai, kad galėjo ir privalėjo atstatyti pensijas?
7.  Ar ne jis Ignalinos AE elektrą pardavinėjo 7 kartus pigiau nei Lietuvos piliečiams tiek Kaliningrado karinei bazei (pastoviai jo paties įvardintam priešui), tiek Baltarusijai, tiek broliams latviams, kas per 18 metų susidarė 10-20 milijardų nuostolių tautai?
8. Ar ne jis veltui „pardavė“ Mažeikių-Butingės-Biržų naftos kompleksą per Bumgarnerį (JAV) Chodorkovskiui (Rusija) ir padarė Lietuvai 4 milijardų litų žalą?
9. Ar ne jis pagrasino už teisybę apie „Wiljamsą“ teismu, nors yra Konstitucinio Teismo įvertinimas bei viešas V. Adamkaus prisipažinimas apie konservatorių prievartą – argi tai ne diktatūra?
10. Ar ne jis pardavė visas įmones tik „užsienio investitoriams“ už puse kainos, o ne saviems?
11. Ar ne jis suleido skandinaviškus bankus į Lietuvą, kurie už pervedimus, valiutos konvertavimą, įmokų už komunalines paslaugas priėmimą ir panašias paslaugas susižeria daugiau nei po 700 milijonų
Litų,O lietuvoje nesukūrė  Valstybinio komercinio banko, kuris galėjo biudžetui susišluoti tuos jau skandinaviškus milijonus.

 

Pasiūlymas Rūtai       2017-12-12 13:29

Rašykit apie žydų getus saugojusius JUDENRAT narius.
Va ,tokią knygą ir aš nusipirkčiau.

Makulatūra nuėjo į perdirbimą       2017-12-12 13:26

Matyt,nėjo prekyba.

Šviežiausias anekdotas       2017-12-12 13:13

Vanagaitė dirba Lietuvai.

gru, paksius, KAM, olekas       2017-12-12 9:52

vanagaitė buvo grušniko paksiaus stovykloje.
ir jokių nesąmonių lyg tai nedarė.
gal kad tada KAM ministru buvo olekas - ir gru pilnai valdė ir kontroliavo KAM’ą.
Negi gru jau nebevaldo KAM’o kad taip siunta ir į frontą siunčia visokias vanagaites?


Rekomenduojame

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.