Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Emigracija, imigracija, demografija

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Nebaidytų idiotų kraštas (5): ‘canceling’ kultūra ir ‘heitinimas’ feisbuke Batkos neveikia. Netikėta, ania?

Tiesos.lt siūlo   2021 m. liepos 7 d. 10:50

22     

    

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Nebaidytų idiotų kraštas (5): ‘canceling’ kultūra ir ‘heitinimas’ feisbuke Batkos neveikia. Netikėta, ania?

„Rokiškio sirenos“

„Didžiausias nusikaltimas visokiose kautynių aplinkybėse yra neveiklumas“, –
mrj. Vytautas Bulvičius, „Karinis valstybės rengimas“, 1939 m.

Koks yra skirtumas tarp atrodyti, būti ir veikti? Toks skirtumas, kaip tarp lavono ir gyvo sutvėrimo. Ir lavonas, ir gyvas sutvėrimas yra. Ir atrodo. Gražiai atrodo, kostiumu ar suknele apvilktas, gėlyčių padėta, žvakės dega, graži (kartais ir nelabai) muzika groja. Atrodo visai kaip mūsų „žvaigždės“, aplinkybių nutemptos į kokį operos spektaklį: gražios, užmerktomis akimis ir akmeninais veidas. Į trečią dieną lavonas netgi ima skleisti kvapą. Sunkiai žodžiais apsakomą. Yrančio organizmo kvapą. Lavonas yra objektas: jį galima puošti, jam giedoti, išnešti kojomis į priekį, jį ardo jo paties žarnyne gyvenančios bakterijos. Gyvas organizmas taip pat gali atrodyti, gali kvepėti ar smirdėti, bet nuo lavono jį skiria esminis bruožas: gyvas organizmas veikia.

Ši takoskyra tarp būti ir veikti be galo svarbi informaciniame amžiuje, kai mes iš esmės gyvename dviejose tikrovėse: objektyviai egzistuojančioje ir pačių kuriamoje virtualioje realybėje. Virtuali realybė yra patraukli tuo, kad kiekvienas gali susikonstruoti geresnį virtualųjį „aš“. Virtualios realybės patrauklumo esmė yra ta, kad žmogus, institucija, visuomenės grupė apie save talpina tik tokią informaciją, kuri jai palanki ir patinka. Kuriama susigalvota paralelinė Visata. Kiek reali tokia paralelybė, kokią tikrovės dalį ji atspindi? Ar išvis šita „liaudies kūryba“ beturi kažką bendro su realybe?

Čia susikerta dvi pamatinės Vakarų krikščioniškosios sampratos ašys: erdvė ir laikas. Jei porą tūkstančių metų iki šių dienų vienintelė galimybė nuklysti į paralelinę Visatą buvo knyga (o ir toji buvo gana tvirtai pririšta prie realybės, išskyrus tik XX a. išpopuliarėjusius fantastinius romanus). Vėliau atsirado kinas, televizija. Tačiau visi šie išvardinti produktai turėjo vieną esminį trūkumą – vienakryptiškumą: juos naudojantis asmuo buvo skaitytojas, žiūrovas. Su kompiuteriniais žaidimais, o dar ryškiau, su socialiniais tinklais atėjo esminė problema – asmuo tapo virtualybės kūrėju. Savo antrojo, penktojo, trisdešimtaštuntojo aš kūrėju. Dar prieš gerą dešimtmetį gana aktuali tema buvo kompiuterinė priklausomybė. Pastebėjote, kad dabar apie tai niekas nebekalba. Įdomu, kodėl? Nes tai, kas prieš dešimtmetį buvo priklausomybe, dabar yra absoliuti norma. Žmogus beviltiškai įlindo į virtualybę, ir į realybę grįžta, dovanokit, pavalgyt ir į tualetą.

Ganėtinai ryškiu tokios priklausomybės ženklu tapo influencerio profesijos atsiradimas. Žmogus jau nebesugeba vietoje, bandydamas įsivertinti drabužio, kremo ar kvepalų, maisto produktų. Jam reikalingas patarėjas, kuris pasako, kaip turi būti „teisingai“. Jei patarėjai rekomenduotų tik „teisingus“ kvepalus, būtų galima su tuo taikytis. Tačiau žmogus yra ganėtinai nuosekli būtybė. Jei jis nesugeba išsirinkti sumuštinio ar megztinio, tai lygiai taip pat jis nesugeba išsirinkti, suformuluoti ir pažiūrų, požiūrio į vienokį ar kitokį reiškinį. Kodėl nesugeba pasirinkti? Nes jis, paskendęs dirbtinai kuriamoje virtualybėje, nebeturi įgūdžių ir, svarbiausia, noro, tą reiškinį kažkaip tirti, formuluoti apie jį savo nuomonę. Nes tikrovė, realybė jam tėra tik neišvengiama blogybė, kurioje jis, atleiskite, valgo ir teršia. Va tiek ryšio jis su ja nori turėti.
Virtuali realybė yra vieta, kurioje žmogus atrodo. Tikrovė – kurioje veikia. Virtualybėje mes turime reikalą su milijonais save kuriančių konstruktų. Tikrovėje – su tikrais reiškiniais ir žmonėmis. Pati baisiausia šių dviejų realybių sandūra yra tada, kai virtualybės dėsnius „atrodyti“ visuomenė bando perkelti į tikrovę, kurioje reikia veikti.

Mūsų santykiai su Baltarusija yra puikus šių dviejų realybių atspindys. Santykius su Baltarusija formavome pagal geriausius virtualios realybės kanonus. Mes apšvietėme valdiškas institucijas ir savo feisbuko profilius Baltarusijos vėliavos spalvomis, pasienyje organizavome „Baltijos kelią -2“, koncertus, meškiukus balionėliais per sieną skraidinome. Mes nuoširdžiai nuo sofos ir feisbuke rėmėme šimtatūkstantines demonstracijas kaimyninėje valstybėje, nuoširdžiai rašėme tūkstančius postų apie iškvašusį diktatorių. Ir ką, padėjo? Baltarusija tikriausiai nuo meškiukų ir koncertų jau visa demokratinė?

Mes tikėjome taika ir meile visame pasaulyje, ir trisdešimt metų turime kiaurą sieną. Nes virtualybėje sienų nėra. Visur tik meilė, gėris ir vaivorykštiniai vienaragiai po žemuogių pieveles laksto.

O tikrovėje – purvina realybė. Santykis su Lukašenkos režimu iš esmės yra dviejų realybių sankirta. Lukašenka gyvena ir veikia tikrovėje, mūsų valdžia – atrodo virtualybėje. Mūsiškiai viską, ką tesugeba, viauksėti, kad diktatorius durnas (žodis „durnius“ pas mus apskritai tampa neišvengiamu epitetu reiškiniams, kurių virtualybės bukulaurų karta nesugeba suprasti. Ko nesupranta, kas ne rožinis vienaragis – tas akivaizdžiai durnas). Mūsiškiai, užauginti saugiame ES, NATO pavėsyje, užčiūčiuoti įvairiausių gerųjų praktikų NVO, ir toliau kariauja savo feisbuko karus.

Batka gi tokios prabangos neturi. Didžiausia ir esminė mūsų bukulaurų klaida yra laikyti jį durniumi. Diktatorius nėra ir negali būti durnius. Tokie neišgyvena. Būti diktatoriumi, tai ne ledo ritulį žaisti, dvaruose akvadiskotekose pilvelį judinti. Judinti reikia smegenis. Būti diktatoriumi, reiškia kiekvieną dieną dalyvauti kovoje už išgyvenimą. Atminti, kad kiekvieną sekundę į tave gali būti nutaikytas šautuvo vamzdis, pakišti nuodai. Tai žaidimas su įvairiausiomis interesų grupėmis, kad nė viena neįgytų tokios įtakos ir galios, kad galėtų pakeisti valdovą. Kiekviena Batkos diena – laimėta kova už išgyvenimą. Tikrovėje. O mes į šitą šaršalą su meškiukais ir balionėliais įlindom? Manote, jam labai rūpi tai, kad mūsų influenseriai ir dvaro apžvalgininkai jį durniumi, išprotėjusiu diktatoriumi vadina? Jam dzin (norėčiau parašyti tikslesnį žodį, prasidedantį p raide. Bet jis necenzūrinis. Mūsų virtualieji vienaragiai dar apalps tokį pamatę).

Ponas Lukašenka tiesiog mėgaujasi, išdaigauja siųsdamas mums migrantų pulkus. Kodėl išdaigauja? Nes jei norėtų, per kiaurą sieną pasiųstų ką nors rimčiau. O kam mums, virtualybės herojams, atleiskite, sienos? Sienai aptverti reikia 40 mln. Neturime pinigų. Ach neturime? Norit, parodysiu iš kur gaut? Užraukti tokias nesąmones kaip petys, koja ar, atleiskite, uodegikaulis už laisvę. Šitai virtualiai skiepų propagandai, kurios, kaip ir vienaragio, kol kas gyvo nematėme, skirta milijonas eurų. Gražu, vienok. Išdalinta saviems, tiems, kurie įtaką turi. Kad dvaro žurnalistai nepamirštų, kam turi būti dėkingi, nepatogių klausimų neuždavinėtų. Pavyzdžiui, kodėl vis dar kiaura siena?

Nesijaudinkite, tuoj prasidės kitos viešinimo kampanijos, ir joms byrės eurai. Dabar mergelės-avelės ir berniukai-žirniukai, pabėgėlį paveikslėliuose matę, ims mokyti virtualios tolerancijos. Beje, mūsų šaunieji valdantieji, mūsų dvaro influenseriai ir čia turi galimybę parodyti pavyzdį. Užuot grūdus tuos vargšus (be jokios ironijos) migrantus į miestelius, kodėl jų neapgyvendinti tolerantiškojo, šviesiojo vaivorykštinio Vilniaus mokyklose, kultūros įstaigose? Kodėl mūsų šaunieji progresyvieji ministrai, mūsų tobulieji influenseriai neišeina prieš tautą ir nepasako: „Mes šitą košę užvirėm, prisiimam atsakomybę. Savo namuose apgyvendinsime po migrantų šeimą“. Būtų puikus tolerancijos pavyzdys. Ir nėra ko bijoti.

Juk tai tik geri į didelę nelaimę patekę žmonės. Sakau tai be jokios ironijos. Daugelis tų žmonių (išskyrus kelis, kurie peiliais švaistosi) iš tiesų yra geri. Atsidūrė toli nuo namų, tėvynės. Sudužo jų viltys sulaukti geresnio, oresnio gyvenimo. Priimti juos – mūsų darbas ir iššūkis. Ir ta pareiga priklauso kiekvienam, ne tik mažų kaimų ir miestelių žmonėms. Ir valdžia, priekyje sėdintys, influenseriai yra patys tie pavyzdžiai. Tik kažkodėl tokių iniciatyvų iš jų negirdime. Nes priimti žmogų, kitokį žmogų – tai ne perėjas ir suoliukus paišyt. Su juo gyventi reikia, prisitaikyti, priimti. Realybė – ne feisbukas, migrantų neužblokuosi ir už pakarpos neišmesi. Paskui išmetęs negražiai atrodysi. O dalintis savo dizainerio kurtą būstą su labai padoria, bet iš viduramžių teleportuota šeima, kuri nežino, kas yra elektra, ir kad normalioje visuomenėje moterys nedengia veidų, o iškirptė nereiškia viliojimo (ach, kiek čia darbo mūsų Stambulo konvencijos apologetams, galės šviesti, šviesti ir dar kartą šviesti), kažkaip bus neitin patogu. O jei trūks kantrybė ir išgrūsi, ką žiniasklaida pasakys. Tuo ir skiriasi atrodyti nuo veikti. Ne veltui veidmainystė yra viena didžiųjų nuodėmių.

Veikti – reiškia samdyti pasieniečius, statyti sieną – kad ir po dešimt metrų per dieną, bet vis į priekį. Ta siena ne jungia. Ji skiria. Su ja patogiai feisbuke neatrodysi. Prisiminkite D. Trumpą ir jo sieną su Meksika. Kas nutiko žmogui, kuris problemą sprendė? Štai ir visa mūsų visuomenės esmė.

O kalbant apie migrantus, prisiminkime seną giesmę: „Buvau paklydęs – už rankos vedei, Buvau keleivis – nakvynę davei. Pas mano Tėvą tavęs laukia džiaugsmas. Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man“. Palinkėsiu ne vaivorykštinės pseudotolerancijos vardan feisbuko įrašų ir viešinimo pinigų, o krikščioniškos atjautos ir gailestingumo į nelaimę patekusiems žmonėms, kuriais buvo skaudžiai pasinaudota.

rokiskiosirena.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ta(u)ta       2021-07-9 14:31

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad autores antraštėje daugiau nei puse žodžiu nelietuviški, o įskaitant slenga - tik mažiau nei penktadalis lietuviški.
Degradų straipsniu nereiketu nei publikuoti, nei skaityti.

Raigerdas        2021-07-9 8:23

Mūsuose ir kitose pasaulio šalyse egzistuoja realus BLOGIS. Tą BLOGĮ gamina, padaro, paskleidžia, propaguoja ne kokie nors ufonautai iš kitų GALAKTIKŲ, o čia Žemėje gyvenantys žmonės. Negalvokite, kad jų yra tik tūkstančiai ar šimtai tūkstančių, jų yra šimtai milijonų. Kuo jie skiriasi nuo tų žmonių, kurie gamina, daugina ir platina GĖRĮ? Jie sąmoningai sukeičia vietomis PRIEŽASTĮ SU PASEKME, tokiu būdu, jie vietoje TIESOS gauna MELĄ ir tą MELĄ platina vietoje TIESOS. Tai jie daro bet kur, bet kokioje šalyje, bet kokiame amžiuje, ir tarp šitų dviejų žmonių tipų vyksta kova, ir kalba eina apie tai, kad jeigu nenugalės tas žmogus tikintis į GĖRĮ, jį gaminantis ir jį dauginantis, tada šita planeta bus sunaikinta šito BLOGĮ dauginančio žmogaus, arba jis pavergs tą GĖRĮ gaminantį žmogų. Pažiūrėkite, kaip jie sukeičia PRIEŽASTĮ su PASEKME. Yra Kristaus pasakyti žodžiai ir kartu tai yra MATAS, kuriuos jūs galite pamatuoti bet kokio žmogaus veiklą bet kurioje šalyje, bet kokiame amžiuje:“Juos atpažinsite iš jų vaisių”. Štai kaip kabina makaronus šis komentatorius:“Ta(u)ta avinui 2021-07-8 23:25
Priminsiu, kad:
1. Pol Potas marksizmo mokėsi Prancūzijoje”. Na ir kas, kad jis mokėsi Prancūzijoje? Tiek Hitleris, tiek Stalinas mokėsi dvasinėje Seminarijoje. Na ir ką? Ogi, šitas komentatorius Ta(u)ta avinui tvirtina, kad KALTAS YRA NE POL POTAS, PASIŽYMĖJĘS SAVO ŽMOGŽUDYSTĖMIS, O PRANCŪZIJA, NES TEN MOKĖSI POL POTAS. Štai imame kitą žmogžudį, sušaudžiusį milijonus žmonių, tai Feliksas Edmundovičius Dzeržinskis (1877 m. rugsėjo 11 d. Dzeržinovo dvare, Minsko sr. – 1926 m. liepos 20 d. Maskvoje) – Lietuvos bajoras, revoliucionierius, ТSRS valstybės ir komunistų partijos veikėjas. Na ir ką? Pagal “Ta(u)ta avinui” išeina, kad kaltas ne šitas žmogėdra Dzeržinskis, o Lietuva. Ir štai komentatorius “Ta(u)ta avinui” apsimeta, kad nesupranta, kad Pol Poto, Hitlerio, Stalino, Dzeržinskio “vaisiai” yra atimtos iš žmonių gyvybės ir jų yra milijonai. Psichopatas A. Lukašenka dar nespėjo sunaikinti milijonų, nes jis tik naikina savo konkurentus panašiais metodais. Bet jeigu kiltų ginkluotas pasipriešinimas, tai jis nesustotų, jeigu reikėtų sunaikinti milijonus. Ir visa tai daroma, kad tik išlikti valdžioje, nes jis puikiai supranta, kad likęs be valdžios jis būtų teisiamas. Ir tada atsitiktų taip, kad jo pomėgis eiti pažiūrėti, kaip yra sušaudomas žmogus, - tai, galimai, slaptas noras pabėgti nuo tokio savo likimo. Komentatorius “Ta(u)ta avinui” nieko nesukūrė protingesnio pasaulyje, nei tai padarė Kristus. Bet BLOGIS yra tame, kad jis NESILAIKO TOS KRISTAUS IŠMINTIES APIE TAI, KAD KIEKVIENAS ŽMOGUS AUGINA KAŽKOKĮ VAISIŲ, IR PAGAL JO “VAISIUS”, T.Y. DARBO REZULTATUS, MES SPRENDŽIAME APIE ŽMOGŲ, O NE PAGAL TAI, KUR JIS MOKĖSI, NES TOKIOS OFICIALIOS MOKYKLOS, KAIP ŽUDYTI ŽMONES, KURIE TAU NEPATINKA, TIKROVĖJE NEEGZISTUOJA. Ir šitas “Tat(u)ta avinui” netgi duotus duomenis Vikipedijoje iškraipo neatpažįstamai, nes jis teigia, kad, neva, “raudonuosius” kmerus rėmė JAV. O kas rėmė iš tikrųjų? Raudonieji khmerai, Polo Poto vadovaujama komunistų partija, valdžiusi Kambodžą po 1975 m. Pergalės Kambodžos pilietiniame kare, įvykdė Kambodžos genocidą, kuris vyko 1975–1979 m. Nužudė 1,5–2 mln. Genocido metu Kinija buvo pagrindinė raudonųjų khmerų tarptautinė globėja, tiekusi „daugiau nei 15 000 karinių patarėjų“ ir didžiąją dalį savo išorinės pagalbos. Kaip matome komentatorius “Ta(u)ta avinui” bando iškišti MELĄ už TIESĄ. Tai ir yra pagrindinis BLOGIS šiame pasaulyje. Ir vėl Kristus įspėja, kad Šėtonas yra “melo tėvas”. Bet daugybė žmonių tiki melagiais. j=s nerasite nei vieno pamišusio žmogaus, kuris nemeluotų. Reiškia Melas yra tiesiogiai susijęs su žmogaus pamišimu. Pažiūrėkite kaip meluoja psichopatas A. Lukašenka, o čia meluoja komentatorius “Ta(u)ta avinui”, kuris kaip komentatorius su šituo nick’u išnyks, nes jis pakenkė daliai skaitytojų ir bėgs, kad niekas nepamatytų jo kanopų.

Ta(u)ta avinui       2021-07-8 23:30

Ir dar - RK nebuvo komunistai anei kairieji. Siūlau pasiskaityti istorija.

Ta(u)ta avinui       2021-07-8 23:25

Priminsiu, kad:
1. Pol Potas marksizmo mokėsi Prancūzijoje
2. Jojo vadovaujamus “raudonuosius” kmerus rėmė JAV: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_United_States_support_for_the_Khmer_Rouge https,://www.quora.com/Why-did-the-United-States-support-the-Khmer-Rouge?share=1
3. JAV taip pat metė bombas be diskriminacijos ant visu kaimu tiek, kad vis dar žūsta žmones dabar, užlipe ant nesprogusių bombų. Galvota buvo maždaug taip, kad kadangi RK gyvena kaimuose, tai reikia bombarduoti visus kaimus

Raigerdai,       2021-07-8 18:44

nenusišnekėk, o surimtėk. Beje, yra labai turtingų musulmoniškų šalių, todėl galėtų bėgti pas savo tikėjimo brolius.

Va čia       2021-07-8 11:17

Tai žurnalistė. Bravo!

Raigerdas        2021-07-7 21:40

Jūs žinote mėgstamiausią komunistų propagandos metodą: SUKEISTI PRIEŽASTĮ SU PASELKME. Ir Lina Dūdaitė-Kralikienė liko ištikima šitai Opričnikų-NKVD-KGB metodikai. Ir štai jos MELAS yra labai gražiai apipintas kažkokia tai mistine “dviejų realybių sankirta. Lukašenka gyvena ir veikia tikrovėje, mūsų valdžia – atrodo virtualybėje”. Taigi, mes esame visiški kvailiai su GENIJUMI A. Lukašenka. Buvo toks genijus Leninas: ateina genijai ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams” (rašė bolševikų trūbadūras Vytautas Montvila). Lina Dūdaitė-Kralikienė jau bruka naują genijų A. Lukašenką. Stalinas jau nebe madoje, Leninas taip pat, Hitleris tuo labiau, nors Gebelsas savo laiku parodė Hitleriui savo planą, kaip bažnyčiose Hitleris atsiras šalia Kristaus, o vėliau taps net reikšmingesnis už Kristų.Ir štai, anot Linos Dūdaitės-Kralikienės “Ponas Lukašenka tiesiog mėgaujasi, išdaigauja siųsdamas mums migrantų pulkus. Kodėl išdaigauja? Nes jei norėtų, per kiaurą sieną pasiųstų ką nors rimčiau”. Tiesiog, Lina Dūdaitė-Kralikienė taip gerai pažįsta psichopatą A. Lukašenką, kad aprašo jo pomėgius kaip tikra jo bibliografė:“Batka gi tokios prabangos neturi. Didžiausia ir esminė mūsų bukulaurų klaida yra laikyti jį durniumi. Diktatorius nėra ir negali būti durnius. Tokie neišgyvena”. Meluojate ponia Lina Dūdaite-Kralikienė, nes buvo toks komunistas, kraugerys ir žmogėdra Pol Potas. Raudonieji khmerai žudė žmones vien dėl to, kad nešiojo akinius. Kambodžos genocido metu, per ketverius metus mirė maždaug 1,4–2,2 mln. Kambodžos gyventojų arba ketvirtadalis visų šalies gyventojų (1975 m. prieš genocidą jų buvo 7,3 mln.). Pol Potas (tikras vardas Saloth Sar; greičiausiai 1928 m. gegužės 19 d. – 1998 m. balandžio 15 d.) – Kambodžos diktatorius, Kambodžos Komunistų partijos mokytojas ir narys. Taigi, pragyveno 70 metų ir mirė savo mirtimi. Ir kokia gailestinga ta Lina Dūdaitė-Kralikienė:“Palinkėsiu ne vaivorykštinės pseudotolerancijos vardan feisbuko įrašų ir viešinimo pinigų, o krikščioniškos atjautos ir gailestingumo į nelaimę patekusiems žmonėms, kuriais buvo skaudžiai pasinaudota”. O kas jais pasinaudojo? Lietuviai? Ar Baltarusijos KGB pagal jūsų “genijaus” A. Lukašenkos nurodymą? Vieno žmogaus išgabenimas į Europą kainuoja nuo 1500 iki 3000 dolerių. Dauguma iš jų yra irakiečiai. Kas jiems yra žadama? Kad jie gaus Europoje pagal pabėgėlio statusą 600 Eu per mėnesį. Taip, kad jiems atsiperka tie įdėti pinigai per 3 mėnesius. Ir melagė Lina Dūdaitė-Kralikienė apsimeta, kad nesupranta, kad Putinas organizavo Sirijoje ligoninių ir gyvenamų namų bombardavimą, kurstė Sirijoje pilietinį karą. Kokiu tikslu? Kada plūsteltų pabėgėlių srautas į Europą ir Europa pradėtų staugti ir tai išaugtų konliktą tarp ES šalių ir ES pradėtų griūti. Kodėl jis taip padarė? Dėl to, kad GAZPROM turėjo Europą pasodinti ant dujų adatos. Kas sutrukdė? Tokia maža valstybė kaip Kataras suplanavo nutiesti vamzdžius per Siriją, kad pradėti tiekti į Europą dujas. Juos palaikė amerikiečiai, nes ten turi savo karines bazes. GAZPROMUI tai nepatiko ir Rusija pradėjo karą Sirijoje.

Raigerdas        2021-07-7 20:52

Lietuvių tautos tragedija tęsiasi. Niekas lietuvių tautos negali pamokyti:nei 300 000 išvežtų į Sibirą tremtinių, nei 20 000 žuvusių už Lietuvos Laisvę partizanų, nei 30 metų atgautos Nepriklausomybės ir galimybės valdyti nors dalinai savo šalį savarankiškai. Niekas negali išmokyti pamatyti tokį reiškinį, kad egzistuoja šiame pasaulyje žmogus su RACIONALIU PROTU ir savo elgseną motyvuoja ETIKOS arba MORALĖS NORMOMIS ir egzistuoja kitas žmogaus tipas, kuris yra visiška priešingybė - tai DETRUKTYVAUS MĄSTYMO ŽMOGUS, KURIS NEPAISO NEI ETIKOS, NEI MORALĖS, IR JO ELGESYS YRA SUNKIAI PROGNOZUOJAMAS, BET VISOJE JO VEIKLOJE YRA DAROMA ŽALA VISUOMENEI. Išaiškinti lietuviams, kad Konstruktyvus žmogus elgiasi visai kitaip, nei elgiasi detruktyvaus mąstymo žmogus, praktiškai yra neįmanoma. Ir štai Lina Dūdaitė-Kralikienė, ilgai, labai ilgai vyniojusi į vatą apie virtualią realybę, pagaliau ryžtasi parašyti savo MELĄ. Supainiojusi žmones su virtualia realybe ir tikrove, pagaliau pati patikėjo, kad jau skaitytojas yra pakankamai apviniotas makaronais, ir dabar jam galima brukti MELĄ, nes jis jau nebeatskirs MELO NUO TIESOS. Ir štai nuo tos vietos pradedamas brukti įžūlus MELAS:“Santykis su Lukašenkos režimu iš esmės yra dviejų realybių sankirta. Lukašenka gyvena ir veikia tikrovėje, mūsų valdžia – atrodo virtualybėje”. Psichopatas A. Lukašenka niekada negyveno tikrovėje, nes jis visus tuos 26 metus gyvena HALIUCINACIJOSE. TSRS sugriuvo vienu metu, tiek Lietuvai, tiek Baltarusijai. Baltarusija vystėsi tuo pačiu demokratijos keliu, kaip ir Lietuva, bet Lietuva tuo momentu paliko savo kaimynę Rusijos globoje, ir atėjęs į valdžią psichopatas A. Lukašenka, panaikino tautinę vėliavą ir kitą atributiką, kuri faktiškai buvo susijusi su Baltarusijos istorija. Visi psichopatai be išimties elgiasi vienodai - jie nori žūt būt pasukti laiką atgal. Musolinis norėjo grąžinti atgal Romos Imperiją, Hitleris Arijų CIVILIZACIJĄ, Stalinas net užsiminė apie BENDRUMUS PIRMYKŠTĖJE BENDRUOMENĖJE, Putinas eina iš proto, nes nori grąžinti tas TERITOROJAS, KURIOS PRIKLAUSĖ RUSIJOS IMPERIJAI, o A. Lukašenka nori grąžinti TSRS. Todėl neatsitiktinai Baltarusijos vėliava yra grynai sovietinio tipo, tik ten trūksta Kūjo ir Pjautuvo. V. Lansbergis teigia:” arba jis išprotėjo, arba ir nebuvo protingas”(kaunodiena.lt). A. Lukašenka tapo Prezidentu jau būdamas išprotėjęs. Visa Baltarusijos istorija, tai istorija likti nepriklausomais tiek nuo Kryžiuočių, tiek nuo totorių-mongolų, tiek nuo Moskovijos. Baltarusiai patikėjo lietuviais, patikėjo, kad LDK yra tikra tautų sąjunga. Tik baltarusiai neatkreipė dėmesio, kad lietuviai išdavė prūsus, ir šita tauta žuvo nelygioje kovoje su kryžiuočiais. Prūsai, galimai tikėjo, kad lietuviai padės. Herkus Mantas irgi prašė lietuvių pagalbos, bet lietuviai nusisuko. Šią tautą yra apnikęs išdavikų luomas. Jeigu stipresnė įtaka yra iš Lenkijos, tai jie tuoj pat pradeda stengtis kalbėti lenkiškai, jeigu Vokietija, tai tuoj pat prasideda uolių lietuvių noras susijungti su vokiečiais, jeigu Rusija, tai tuoj pulkai pakalikų ir batlaižių puola į Maskvą vežti dešras, ungurius ir Rygos Balzamą. Kadangi Briuseliui dešrų nereikia, nes jie turii ir geresnių, tai lietuviai pradėjo uostyti, ko jiems reikia. Ir išuostė - Briuselis nori pasirodyti pasauliui labai liberalus. O kaip pasirodyti labai liberaliais? Ogi, organizuoti paradus su plikomis šiknomis. Ir lietuviams labai patiko, nes nereikia batų laižyti, kaip reikėjo tai daryti rusams, o reikalingi lietuviai šiknalaižiai, kurie tai darytų su malonumu, su tikru azartu, kur kas didesniu, nei tai buvo kovo 11 d., kai jie dainavo himną už Laisvą Lietuvą. Bet tai buvo dar netikra laisvė, nes TIKROJI lAISVĖ YRA PARADAI KAUNE IR VILNIUJE, DEMONSTRUOJANT PALEISTUVYSTĘ KAIP ŽMOGAUS PAVYZDINĘ ELGESIO NORMĄ.   

Al.       2021-07-7 19:01

Tiesos yra, tik, autore, ar tikrai erdvė ir laikas yra ,,dvi pamatinės Vakarų krikščioniškosios vertybės” ? Iki krikščionių žmonės jų nežinojo? Nevertino?
Ir kita - ,,Priimti juos – mūsų darbas ir iššūkis. Ir ta pareiga priklauso kiekvienam…” Jei taip, tai kam ta siena ? Ir tie rypavimai?

Vaclovai,       2021-07-7 18:46

Mėnulyje gyveni?

Jei žmogui       2021-07-7 14:20

reikalingas ,,influenseris”, tai jis jau ne-žmogus. Kažkoks laikinai gyvas biologinis ar pusiau biologinis organizmas, bet ne žmogus. Nes žmogui Dievas davė laisvą valią bei protą, kad su ta laisva valia pernelyg neužsižaistų ir neprisižaistų. Tačiau žmogus be savos valios negali tapti Dievo bendradarbiu - kūrėju. Ne veltui pinigų valdovai svajoja apie dirbtinį intelektą. Pirmoji tokio dirbtinio intelekto stadija ir yra tokių ,,influenserių” (lietuviškai galėtume sakyti - pavergėjų) įtakojamas žmogus.

Fantastiškas tekstas!       2021-07-7 14:11

Galima su kokia pora minčių ir ne visai sutikti, bet žodžio spalva ir žurnalistiniu įkarščiu nesižavėti neįmanoma. Tokie straipsniai irgi yra ,,darymas”, o ne ,,atrodymas”.

Žodžio laisvė...       2021-07-7 13:22

>Ne tikram lietuviui,
jei būtum tikras lietuvis,tai nedarytum rašybos klaidų kiekviename žodyje.Matyt,ne
lietuviškoje mokykloje mokeisi,todėl ir likai beraštis Lietuvoje.O jei atsidurtum
Tarakono glėbyje,tai jo smogikai sukištų “bananą” tau į sėdynę.Tu nori šito,kvaily?

Tykras letuvis       2021-07-7 13:09

Ne pamirskim, kad straipsnio pavadinimas isverstas is RUSSU kalbos ir ira apie mus durnialius letuvius
“Strana nie puganyx idiotob”
Bet apie bialarussu Prezydenta parasita labai graziai.
Lukosenko tikras muzikas, kovotonas, didviris.
Ooo kad mums jis pavadovautu.
Uzgiventume tada.

Žydrieji šalmai       2021-07-7 12:59

Kur dingo tarptautinės taikos palaikymo pajėgos?
Matyt tai globalistams buvo labai nepalanku?
Kas už tai atsakingas? Pavardės?! Tautinė tapatybė!?
Rašeivos, baikit malti šūdą, kalbėkit apie esmę, kapstykit giliau!!!

Vaclovas ing Žodžio laisvė       2021-07-7 12:39

Bet jei sprogtų Astravo A.E., įvyktų kitos baisybės, ar jūs netaptumėte pabėgėlių? Aš tai tapčiau.

Žodžio laisvė...       2021-07-7 12:26

Neprašytas svečias yra ne svečias ir jam turi būti parodytos durys.Ir pasakyta -
daugiau niekada nesirodyk.

Vaclovas ing Tomas J.       2021-07-7 12:21

Jūs gal ir esate teisus. Šiais laikais, kai (vis) dar turime tvarkdarį - (atseit) brandžius Vakarus (kas nebūtinai yra Vakaruose, tinka Japonija, Kinija, Korėja ir kiti, jei laikosi vertybiškumo). Aš vis tiek laikausi prisiminimo, kai Izraelis-Judėja (beveik visiškai), VDR (dalis) ir daugelis kitų buvo priversti būti pabėgėliais. Ir buvo, bei niekam nekenkė. Kenkia tik vergvaldžių pasikviesti užkariautojai. Skirkite tai.

Tikrai gaila tų žmonių,       2021-07-7 12:14

jie spąstuose,nežiūrint keleto piktavalių,kiti gailesčio verti ,o įspeisti į kampą pavojingi.Reikia saliamoniškų ir tuo pačiu griežtų sprendimų.Stabdant kad ir tvora didesnį jų patekimą čia.

T0mas J. -> Vaclovui       2021-07-7 11:57

” Atbūti pavojų, pamilusiems naują tautą - likti. “
.

Ar gali pamilti naują tautą žmogus, kuri nemyli savo gimtosios tautos?
Kas eina ant svetimo gero, o ne savo šaly gerovę kuria, tas parazitas. Taip ir apie emigravusius lietuvius sakau jau daugiau kaip 15 metų.

T0mas J.       2021-07-7 11:49

Pasieniečių pareiga - ne registruoti nusikaltėlius, sienos pažeidėjus, o neįleisti į šalį tų, kurie neturi teisės čia atvykti. Nusikaltėlius reikia laikyti kalėjimuose ir jų gyvenimą viešinti internete - bus geras pavyzdys tiems, kurie tik planuoja neteisėtai kirsti sieną.

Vaclovas       2021-07-7 11:39

Moterys turi kalbėti, tik nevaidindamos vyrų, ką taip dažnai regiu Facebook’e - gerai, ne šiuo puikiu pavyzdžiu. Trumpai sakyčiau taip: esu karštas pabėgelių rėmėjas, bet su dviem sąlygom, tai 1) būti doram ir 2) būti pasiruošusiam dviem keliam - pagerėjus padėčiai Tėvynėje grįžti atgal arba nuoširdžiai tapti naujos tautos dalimi. Iš esmės, pabėgėlių klausimas yra laikinas. Atbūti pavojų, pamilusiems naują tautą - likti. Tai neturi būti visuotinis reikalas.

Rekomenduojame

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.