Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas

Lietuvos žmogaus teisių gynėjų ir Seimo narių laiškas JAV Kongreso nariams dėl Neringos Venckienės ekstradicijos

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 28 d. 0:31

91     

    

Lietuvos žmogaus teisių gynėjų ir Seimo narių laiškas JAV Kongreso nariams dėl Neringos Venckienės ekstradicijos

Lietuvos žmogaus teisių gynėjų ir Seimo narių laiškas JAV Kongreso nariams dėl Neringos Venckienės ekstradicijos

2018 m. liepos 14 d.

Būdami Lietuvos valstybės patriotai, pripažįstantys teisinės valstybės idealą, jaučiame pareigą pasidalyti savo abejonėmis dėl Lietuvos pilietės Neringos Venckienės ekstradicijos bylos.

Gyvename Lietuvoje ir visą laiką – nuo 2009 m. iki dabar – sekėme pedofilijos bylos vystymąsi. Mes liudijame: pedofilijos byla buvo ištirta neskaidriai, šališkai, nusižengiant esminiams teisinės valstybės principams.

Nė viena mirtis ar nužudymas šioje byloje nėra ištirti. Du pagrindiniai veikėjai – Andrius Ūsas ir Drąsius Kedys – rasti mirę įtartinomis aplinkybėmis. 2012 m. gegužės 17 d. Deimantės Kedytės paėmimas buvo šiurkštus prievartos aktas – tuo JAV Kongreso nariai gali įsitikinti ir patys [1] [2] [3].

Mergaitė yra padaryta valstybės paslaptimi ir pradanginta nežinia kur, jos seneliams ir kitiems artimiesiems atimta bet kokia teisė net sužinoti apie jos būklę, nekalbant apie pasimatymą su ja. Visuomeninė komisija, sudaryta iš valstybei nusipelniusių teisininkų, 2012 m. birželio 27 d. konstatavo eilę Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Konstitucijos pažeidimų paimant mergaitę iš N. Venckienės namų[4].

Valstybė šioje byloje sulaužė socialinį kontraktą su visuomene ir prievarta įtvirtino savo versiją. Ja remiantis iki dabar yra persekiojami eiliniai žmonės, kurie maldomis ir Lietuvos himnu reikalavo skaidrumo ir teisingumo.

Neringos Venckienės persekiojimas yra tos prievartos dalis. Vien ta aplinkybė, kad N.Venckienės, kaip Parlamento narės, imunitetas atimtas 2013 m. balandžio 9 d. pagal įrodymą – minėto šturmo 2012 m. gegužės 17 d. vaizdo įrašą, kurį Generalinė prokuratūra atsisakė pateikti Parlamento nariams.

Todėl mes vertiname Lietuvos institucijų prašymą dėl Neringos Venckienės ekstradicijos kaip politinio susidorojimo tąsą. Visos aplinkybės rodo, kad nešališko teismo Neringa Venckienė Lietuvoje nesulauks.

Mes sutinkame su mūsų valstybės Nepriklausomybės sąjūdžio lyderio Vytauto Landsbergio žodžiais, kad šioje byloje regėjome „teisingumą be žmogaus“. Išreiškiame nepasitikėjimą šią bylą tyrusiomis ir prievartą naudojusiomis valstybės institucijomis. Nenorime, kad pasikartotų neteisėto baudžiamojo persekiojimo atvejis po to, kai JAV Teismas kartą jau atsisakė išduoti Lietuvai Šarūną Paberalių (2011m.) [5]. Ir stojame amerikiečių nacijos lyderio Thomas Jeffersono išsakyto principo pusėje: „Kuomet neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga“.

Pritariame ir patvirtiname JAV kongresmenų Chris Smith ir Randy Huldgren iškeltas abejones ir raginame suteikti Neringai Venckienei politinį prieglobstį Jungtinėse Valstijose.

Pasirašo:

kunigas Robertas Grigas, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas
sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė, politinė kalinė, antisovietinė disidentė, Nacionalinės Laisvės premijos 2017 m. laureatė, žmogaus teisių gynėja
Antanas Terleckas, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, Nacionalinės Laisvės premijos 2012 m. laureatas, žmogaus teisių gynėjas
Petras Plumpa, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas
Algirdas Endriukaitis, politinis kalinys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras (1990m. kovo 11d.), Seimo narys (1992–1996)
Vidmantė Jasukaitytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė (1990 m. kovo 11 d.)
Zita Šličytė, socialinių mokslų daktarė (teisė), Atkuriamojo Seimo (1990–1992) deputatė, Seimo narė (1992–1996), Visuomeninės komisijos 2012 m. gegužės 17 d. smurtui Garliavoje ištirti narė
Naglis Puteikis, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2011–2016, 2016–iki dabar)
Algimantas Matulevičius, ekonomikos mokslų daktaras, buvęs ministras, ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo (2004–2008, 2008–2012) narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (2006–2008) pirmininkas
Gintaras Songaila, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2008–2012)
Vytautas Matulevičius, žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2012–2016)
Jonas Varkala, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2012–2016)
Valdas Vasiliauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2012–2016)
Saulius Stoma, rašytojas, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2008–2012)
Linas V. Medelis, publicistas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis
Arūnas Eigirdas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis
Laima Bloznelytė-Plėšnienė, habilituota medicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslo premijos laureatė
Antanas Andrijauskas, akademikas, profesorius, habilituotas daktaras
Kamilė-Laimutė Bloznelienė, habilituota medicinos mokslų daktarė, Valstybinės premijos laureatė
Krescencijus Stoškus, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras.
Vytautas Rubavičius, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras
Rasa Čepaitienė, prof. humanitarinių mokslų daktarė
Albinas Plėšnys, filosofas, prof. humanitarinių m. daktaras
Violeta Milvydienė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos docentė
Jūratė Laučiūtė, humanitarinių mokslų daktarė
Andrius Švarplys, socialinių mokslų daktaras
Antanas Ciūnys, technikos mokslų daktaras
Liudvikas Jakimavičius, rašytojas
Gediminas Storpirštis, aktorius, dainų autorius, Vilniaus miesto tarybos narys
Jolanta Miškinytė, žurnalistė
Irena Vasinauskaitė, žurnalistė
Ligita Juknevičiūtė, TV žurnalistė
Juozas Valiušaitis, fotodailininkas
Feliksas Bajoras, kompozitorius
Rimantė Valiukaitė, aktorė
Valdas Vižinis, aktorius
Ramutė Bingelienė, internetinio portalo Tiesos.lt redaktorė
Joana Noreikaitė, skulptorė
Ramūnas Cicėnas, režisierius
Algimantas Zolubas, publicistas, žurnalo „Varpas“ redaktorius
Algimantas Rusteika, publicistas
Linas Šalna, pedagogas, kompozitorius
Saulius Dambrauskas, advokatas

* * *

Human Rights Defenders’ and Lithuanian Parliament Members’
Open Letter to Members of the United States Congress Regarding the Extradition Case of Neringa Venckiene

07/14/2018

As patriots of Lithuania, who recognize the ideal of a state under the rule of law, we feel obligated to share our doubts regarding the extradition case of Lithuanian judge, Neringa Venckiene.

We live in Lithuania and the whole time – since 2009, until now – we have been following the development of the pedophilia case, and we testify that the investigation of the case was negligent, biased, and in violation of the principles of the rule of law.

Not a single death or murder has been investigated in this case. The two principal figures in the case, Andrius Usas and Drasius Kedys, were found dead under suspicious circumstances. On May 17th, 2012, the taking of Deimante Kedyte, the key child in the pedophilia case who Neringa Venckiene wanted to protect, was a flagrant act of coercion [1] [2] [3]

The girl has been turned into a secret of the state. Her grandparents and other relatives are deprived of any right to know her condition, let alone see her.

A Public Commission composed of well-recognized lawyers, on June 27th, 2012, found a number of violations of the Constitution of Lithuania, as well as the United Nations Convention on the Rights of the Child, during the girl’s transfer from the home of N. Venckiene[4]

In this case, the state broke the social contract with the People and enforced its version by means of coercion To this day, ordinary people are being persecuted, and they only asked for transparency and justice in the case by praying and singing the Lithuanian anthem.

The persecution of Neringa Venckiene is part of that coercion. As a Member of Parliament, N. Venckiene was deprived of her parliamentary immunity on April 9th, 2013 based on the secret recording of the police operation on May 17th, which the prosecutor refused to provide to the Parliament.

Therefore, our evaluation of the request of the Lithuanian authorities for the extradition of Neringa Venckiene is that it is a continuation of the political crackdown. All the facts indicate that Neringa Venckiene will not receive a fair and unbiased trial in Lithuania.

We agree with the words of the leader of the Independence Movement of our country, Vytautas Landsbergis, that in this case we saw “justice without humanity.“ We do not trust the state institutions that investigated the case and used coercion. Our expectation is that such an illegal criminal prosecution would not be repeated a second time after the case of Sarunas Paberalius when the United States court rejected Lithuania’s request for his extradition in 2011[5].  And we stand on the side of the principle of the American Founding Father Thomas Jefferson: “When injustice becomes law, resistance becomes duty.”

We acknowledge and support the concerns expressed by U.S. Congressmen Christopher H. Smith and Randy M. Hultgren, and we encourage granting political asylum for Neringa Venckiene in the United States.

Respectfully,

rev. Robertas Grigas, anti-Soviet dissident, human rights defender
sister Nijolė Sadūnaitė, Soviet political prisoner, human rights defender, laureate of National Freedom Award in 2017
Antanas Terleckas, Soviet political prisoner, human rights defender, laureate of National Freedom Award in 2012
Petras Plumpa, Soviet political prisoner, anti-Soviet dissident, human rights defender
Algirdas Endriukaitis, Soviet political prisoner, the signatory of the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania (Independence Declaration) March 11, 1990
Vidmantė Jasukaitytė, signatory of the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania (Independence Declaration) March 11, 1990
Zita Šličytė, doctor of social sciences (law), member of Supreme Council of Lithuania (1990–1992), member of Parliament of the Republic of Lithuania (1992–1996), member of Public Commission To Investigate the Coercion in Garliava 2012, May 17
Naglis Puteikis, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2011–2016, 2016– present)
Algimantas Matulevičius, doctor of economic science, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2000–2004, 2004–2008), chief of the Parliamentary Committee on National Security and Defence (2006–2008)
Gintaras Songaila, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2008–2012)
Vytautas Matulevičius, doctor of humanitarian sciences, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2012–2016)
Jonas Varkala, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2012–2016)
Valdas Vasiliauskas, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2012–2016)
Saulius Stoma, member of Parliament of the Republic of Lithuania (2008–2012)
Linas V. Medelis, publicist, participant of Lithuanian national movement for Independence (1988–1992)
Arūnas Eigirdas, participant of Lithuanian national movement for Independence (1988-1992)
Laima Bloznelytė-Plėšnienė, habilitated doctor of medicine sciences, laureate of Lithuania Science Award
Antanas Andrijauskas, academician, professor, habilitated doctor
Kamilė-Laimutė Bloznelienė, habilitated doctor of medicine sciences, member of Lithuanian Catholic Academy of Science
Krescencijus Stoškus, philosopher, doctor of humanitarian sciences
Vytautas Rubavičius, writer, doctor of humanitarian sciences
Rasa Čepaitienė, professor, doctor of humanitarian sciences
Albinas Plėšnys, professor, doctor of humanitarian sciences
Violeta Milvydienė, associate professor of Arts Academy, Klaipėda University
Jūratė Laučiūtė, doctor of humanitarian sciences
Andrius Švarplys, doctor of social sciences
Antanas Ciūnys, doctor of technical sciences
Liudvikas Jakimavičius, writer
Gediminas Storpirštis, actor, songwriter, member of Vilnius City Council
Jolanta Miškinytė, journalist
Irena Vasinauskaitė, journalist
Ligita Juknevičiūtė, TV journalist
Juozas Valiušaitis, photographer
Feliksas Bajoras, composer
Rimantė Valiukaitė, actress
Valdas Vižinis, actor
Ramutė Bingelienė, editor of http://www.tiesos.lt
Joana Noreikaitė, sculptor
Ramūnas Cicėnas, director
Algimantas Zolubas, publicist, editor of journal „Varpas“
Algimantas Rusteika, publicist
Linas Šalna, educator, composer
Saulius Dambrauskas, attorney

[1]  https://www.youtube.com/watch?v=75Pv8jLGpvY
[2]  https://www.youtube.com/watch?v=xmuYUDkCCYg
[3]  https://www.youtube.com/watch?v=EGSMeCbWkfk
[4]  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/visuomenines-komisijos-2012-m.-geguzes-17-d.-smurto-aktui-garliavoje-princi
[5]  https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/illinois/ilndce/1:2010mc00275/245928/46/

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+
N.Sadūnaitės „Tie-SOS!“ Seime

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

TAM STASIUI       2018-07-29 15:01

Apie koki teisma tu kalbi ar apie ta kai visi zmones mate kaip plikis advokatas isnesa klykiancia mergaite o teismas pasako kad nenese . Tai kaip toki teisma pavadinti ir kaip pasitiketi .Banditu gauja o ne teismai .Plikis per televizija aiskino kaip trenoravosi isnesima ant savo vaiko .Ir visi teismai tokie patys ,kas turi pinigu tas ir laimi.

stasys        2018-07-25 20:34

Stasiui .. jei tik tiek reikėtu kad taptum tuo cit. “padugne, tarnaujantis pedofiliniams niekšeliams” ..bijau broleli (netikras) visa Lietuva jau seniai butu chemiškai kastruota . Juk žinai kas nutinka kai arklį išromina ..? tik konservams ir turistu pusryčiams . Pasitikrinti butu sveika ..ir tau .smile

Stasys       2018-07-25 19:12

“stasy” (iš mažosios), nes tikrai esi iš mažosios. Gal esi koks šudbaris, kad nusišneki su tom savo nesąmonėm. Neteršk Stasio vardo. Nesinori, kad dar vienas stasys būtų padugne, tarnaujantis pedofiliniams niekšeliams.

aušra        2018-07-21 12:51

kažin, ar Juozaičio toliaregiškumas pasikeitė, nes neteko skaityti apie tai, kad gailisi užleidęs prezidento kėdę vagims. Jeigu susivoktų, ką padarė, turėtų apsiprašyti visos tautos, o tada dar kartą  bandyti laimę rinkimuose

aušra to INFO       2018-07-21 12:45

Ačiū už suteiktą info. Gal geriau galvokime apie tai kaip dar galime padėti Venckienei, gal kas nors turi kokių nors minčių, patarimų ir nesukime galvos apie absoliučiai dėmesio nevertą Juozaitį, nes ir jam absoliučiai neįdomūs Lietuvos skauduliai…Ar Venckienės artimieji susisiekė su advokatu Tomu, kaip kažkas siūlė? Gal kas nors galite nurodyti kokį nors kontaktinį el. paštą ar telefoną, jeigu kam nors prireiks susisiekti tiesiogiai? Neužmirškime, kad tik veikdami kartu, mes jėga….

Dzeikas       2018-07-21 8:48

Paskutinis zodis “niekiniai”.
Venckiene laikoma Kaleime tik todel, kad amerikieciai NEISIVAIZDUOJA , kad pareigunas nepriimtu pareiskimo del skriaudos, kaip buvo Deimantes ir dukra gynusio Drasiaus atveju. Kai ju pareigunai isigilins i reikala, Venckiene nusipelnys ju didziausios pagarbos.Tomius zmones jie visomis isgalemis stengiasi prisivilioti nes ant tokiu ir tokiais nesusitaikiusiais su netiesa pastatytos Jungtines Amerikos Valstijos.

Dzeikas       2018-07-21 8:31

Stasys pedofilu advokatas, taciau ikeike ji mes neapginsime Mergaites ir nenubausime pedofilu ir jiems padejusiems.
Stasy, Amerikoje istatymai pagarboje, tol kol tais istatymais nepersekiojama zmogaus laisve ir saugomos VISU zmoniu teises.
Todel Lietuvoje turi patraukt baudziamojon atsakomyben visi pareigunai nereagave i Kedzio skundus del dukros zaginimo.Amerikoj tokie jau sekmingai putu kaleime iki gyvos galvos be teises amnestijai.Lietuvoje gi tokie persekioja savo aukas istatymo vardu.
Tai ir butu atsakymas kodel jusu argumentai Kirk niai.

valdiškam mozgajobui "stašiui"       2018-07-20 15:37

Pone Kontoros propagandone- užpisi savo “paprastumu”. Dar pakrušk smegenis, jog bevepė auga ir gyvename vis geriau ir geriau.
Nejuokink žmonių, kloune.

stasys       2018-07-20 14:03

Gal nėra taip blogai su ta demokratija pas mus . ? pasižiūrėkite kiek girdėtu pavardžių čia publikuojama ..aišku dauguma ju tik viešinimo produktas kurioms sunku pasakyti ką  jos gero Lietuvai nuveikė , bet pilnai paaiškina kodėl sisteminės žiniasklaidos oponentai ..nejučiomis patys save iškėlė aukščiau kuklumo vertybių. . Nuomonių sklaidos ribojimo Lietuvoje nėra , kiekvieno valioje derama forma čia jungtis prie ko kokios ‚fantasmagoriškos abejonės‘ ir siusti laiškus Amerikos kongresui .. o išsiuntus būtinai paviešinti . Neverta priminti , kad ta šalis , kaip ne kuri kita gerbia savo įstatymus ir netoleruoja nepagarbos jiems sąskaita to laisvamaniško „aš taip galvoju“ . Kaip atrodytu ta tragedija jei pameruoti ta ju teisingumą iš mažos mergaitės , papuolusios į suaugusiujų žaidymus“  pozicijų.??  Štai čia Lietuvos valdžią galima papeikti , parodytas neryžtingumas ginant silpnesne vaiko puse , pridarė visuomenei tiek žalos ..kad pasekmės sunkiai išmatuojamos, ..o Garliavos zombiai ir toliau šlitinėja viešumoje pirmai progai pasitaikius pasiruošę suėsti koki naivuoli neturinti kur ranku pridėti .. viešo intereso vardu . Dabar madinga kalti kryžius buriant apie ji nežinia kam pasiruošusius piliečius.  Mes po truputi nenumaldomai tampame ta vakaru kultūros dalimi ..ir elgiamės jau ne iš moralės ribu o iš teisės .. kad „galiu taip elgtis ir galvoti“ . Venckienė privalo stoti prie š Lietuvos teismą ir praeiti tuos pragaro vartų išrišimus kuriuos pati nesibodėdama kitiems skyrė ir vėlgi tos pačios mergaitės vardu .

pasirengimas       2018-07-20 14:00

O štai ir pradžią bylos marinimui padėjęs prokuroras R.Jancevičius per “Komsomolkė TV” anonsą pratrydo, kad gal tik kokie 50 Seimo narių nėra į jį kreipęsi pagalbos. Išeina, kad mažiausiai 91 kartą prokuroras Ramutis Jancevičius pažeidė įstatymus ir tą viešai pripažįsta. smile
Iš tikro tai ruošiasi gynybai šutvė. Netgi nesunku atspėti kitų laidos herojų sąrašą ir pavardes jame. Ta pati laida, kur Valinskai “išmintį” liejo. smile

Ramiros       2018-07-20 7:13

Man labai keista, kad tiek daug dėmesio čionai teikiama tam juozaičiui. Pamirštama net kam ir kodėl tas laiškas rašomas. Kai kurie “protų bokštai” pamiršo ir Deimantę ir Neringą, o vien tik apie juozaitį kalba. Ar jums neatrodo, kad tasai yra kitoje barikadų pusėje, tai yra ten, kur buvo amb, kur dabar yra paulauskas, levastė, sakalas ir kiti panašaus plauko veikėjai ? Manau, kad čia nevertėtų jo visai minėti ...Ir pasilieku prie nuomonės, kad jis prezidento krėsle būtų “istorinė klaida” ...

arba arba       2018-07-19 14:29

“Kam reikalingas baltisku vertybiu ir tapatybes stiprinimas, jei zmogiskosios vertybes ir apskritai zmogiskumas lieka pamintas.
Tiesa arba mesa.
Kito kelio sioje byloje nera.”

Nuomone       2018-07-19 13:19

Laiske pabrezta, kad tie zmones, kurie pasirase, stebi byla ir jos eiga nuo 2009 metu. Juozaitis gi pats pasake, kad jis sia byla nesidomejo. Ar galimai busimas prezidentas turetu rezonansinemis bylomis dometis, tai jau kitas klausimas. Galima klausima ir kitaip kelti. Kam reikalingas baltisku vertybiu ir tapatybes stiprinimas, jei zmogiskosios vertybes ir apskritai zmogiskumas lieka pamintas. Tiesa arba mesa. Kito kelio sioje byloje nera.

Zenonui       2018-07-19 12:33

Jūsų “galbūt” dėl kiekio nelogiškas. Laiške skrupulingai nurodomi pasirašiusiųjų nuopelnai valstybei, visuomenei ir kultūrai. Laiško svorio siekta tuo. Jeigu būtų buvęs parašų kiekis svarbiausiu dalyku, būtų buvęs organizuotas viešas, masinis parašų rinkimas ir būtų tų parašų surinkta bent šimtą kartų daugiau.
Jūs, be abejo, galite turėti savo nuomonę apie Puteikį. Prašom - mylėkite ir godokite Naglį. Niekas nedraudžia Jums nemėgti Juozaičio. Nemėkite arba abejokite juo. Politikoje, pilietinėje visuomenėje kritiškas požiūris yra valstybės sveikatos būtinoji sąlyga. Tačiau, politikoje greta “myliu-nemyliu” turėtų būti ir argumentaitai nes politika ne grožio konkursas.
Kuo vienas iš Sąjūdžio kūrėjų ir galbūt būsimas Prezidentas, bent jau kandidatas į tas pareigas, yra netinkamas pasirašyti po laišku?

Zenonas       2018-07-19 12:16

Galbūt svarbus buvo pasirašiusių kiekis. Dėl išsakytos nuomonės apie Puteikį - nesutinku, o Juozaičiui kažin ar būčiau siūlęs pasirašyti.

Romui       2018-07-19 11:41

Tikrai? Bet vis tiek gana suvokti siūlymų pasirašyti atrankos kriterijus.
Pvz.: dabar jau amžinatilsį V. Jasiukaitytė - itin aktyvi Grybauskaitės gerbėja, labai nevienareikšmiškai vertinamos Gorienės geriausia draugė.
Puteikis- ne mažiau prieštaringos reputacijos “veikėjas”.
Tokiems tipažams pasiūlyta pasirašyti, o Juozaičiui, reikia suprasti, nesiūlyta.
Juozaitis “prastesnis” net už Puteikį ir Jasiukaityte?
“Geresnis”? Tai kodėl nepasirašė - juk būtų pridėjęs laiškui svorio.
Neaiškumai suponuoja prielaidas, jog Juozaitis “nei karštas nei šaltas.” “Drungnas”. Viešpats liepia drungną išspjauti.

Romas       2018-07-19 11:02

Be reikalo svarstote apie tai kas pasirašė, ir kas atsisakė. Tie kurie rengia tekstą gerai pagalvoja kam siūlyti pasirašyti, o kurį  geriau išvis apeiti.

Info       2018-07-19 8:32

N.Venckienė iki rugpjūčio 22 d. gali teikti medžiagą 7-osios apygardos (circunference) apeliaciniam teismui. Tada US vyriausybė turės dar apie mėnesį pateikti savo kontraargumentus. Po to prasidės teismo posėdžiai. Tikėtina, apie lapkričio mėn. turėtų būti sprendimas.

Dočys Juliui       2018-07-18 22:39

Jūs visiškai teisus, tas Jakimavičius, Poilsio partrijos pirmininkas, visiškai neturi ką veikti, ir iš to visiško neveikimo susigalvojo kenkti tokiems sąžiningiems žmonėms kaip Julius Puras ir jo proteguojamas Naglis Puteikis, kad šie nepatektų į Seimą, Tuo pat metu, kaip koks kiaulė Jakimavičius veržiasi prie lovio. Tokia yra tikroji tiesa.

Julius       2018-07-18 18:02

Kita pavardė šalia tų dviejų tai Vasiliauskas. Pastarasis pasižymėjo kad paliko savo bendražygius Seime ir taip sugriovė DK frakcija Seime. Ką mes dabar turime tai tik vieną Seimo narį N.Puteiki kuris neabejingas. Visi kiti pasodinti kad tyliai sėdėtų Seime. Aš įsitikinęs kad Jakimavičiaus, Vasiliausko ir “tiesos” žaidimas idant sąžiningi žmonės nepatektų į Seimą.

Didžiausia padėka       2018-07-18 17:59

Teksto rengėjams ir pasirašiusiems. Lenkiu galvą.

Julius       2018-07-18 14:57

“Julius     2018-07-18 4:18
Kreipimasis labai teisingas bet kelios pavardės man kelia abejonių. Rusteika ir Jakimavičius kaipo “tiesos” žvaigždės. Pasirašė tik vienas Seimo narys tai N.Puteikis o kur Karbauskis, Maldeikienė, Urbšys ir t.t. kurių rinkiminė propaganda buvo talpinama “tiesose”? N.Puteikio žodžio “tiesose” nebuvo. Urbšys net buvo išvadines vos ne piratu N.Puteiki.”

Cenzūra. Tiesa “tiesos” veikėjams nepatinka.

>>>gie taškui       2018-07-18 14:02

Ponia, labai džiaugiamės tamstos gebėjimais apsiusioti pirštus. Neabejojame jog išskirtinių gebėjimų turite ir daugiau. Tikrai neabejojame jog skaitote tik teisingus žurnalus - tuos kuriuose įrodoma jog Lietuvoje pedofilijų nėra ir nebūna. Linkime ir toliau nestokoti rįžto ginant brangią Tarybų Lietuvą nuo vis dar pasitaikančių nedamuštų ir kląstingų violetinių antitarybinių elementų  kėslų. Esate tikra Liaudies gynėja!
Gal ir tamstos tėvelis pokariu buvo liaudies gynėjas?
Tuomet prašykitės į prezidentūrą. Patikimi kadrai verti gerai apmokamų pareigybių.

gie-giejui       2018-07-18 13:42

as juk rasiau zurnalistais pasitiket negalima ,..kiek suprantu Jus viska zinote geriau negu betkas ,..siuos ivykius seku ir as nuo tos dienos kai buvo isspausdintas straipsnis zurnale ,dar jokiu pedofilu nebuvo ,...o kitas dalykas as esu moteris ir cia yra mano vardo trumpinys ,..taip jeiyra apsmeista privalo atsiprasyt ,..apsikt zmogu kaip du pirstus apmyzt -cia taikoma Jum

giejui       2018-07-18 13:31

Kaip tai “su žvake nestovėjo”?
O kuzia, o lerwastė? Taigi tiek ir išsamiai visko prirašė. Net žino kuo viskas kvepėjo. Imbierais. Jeigu spaudacrašė, vansi ir žvakių turėjo ir stovėjo ten kur reikia. Net ir ūso maudynių baloje atveju- pats Minystras iš paskos keturračiu su žvake pasišviesdamas važiavo. Be abejo, visa tauta privalo ciprašyti Švč. Biologinės petrašiūnų mergelės. Ir mergaitei nusilenkti.
Prie kapelio.

gie       2018-07-18 13:13

Mes nei vienas nezinome tikrosios tiesos - su zvake nestovejome , o ka spauda raso tiket negalima ,..tik man idomu jei tikrai nieks netvirkino ar is pasirasiusiuju kas nors atsiprasys mergytes ir mamos.

būkit žmonės       2018-07-18 11:18

Nespauskite, duokite bent laiko sugalvoti priežastį.

VaidasVDS       2018-07-18 11:12

Pagarba pasirašiusiems ir nepasirašiusiems, bet prijaučiantiems.
Dėl Arvydo.
Priežastys gali būti kelios.
Neprijaučia.
Prijaučia, bet nepasiūlė arba nesurado.
Prijaučia, bet nenori, kad rinkimų maratone plebsui per valdomas MIP būtų tai (pasirašymas) akcentuojama kaip kažkas negero. Juk nemąstančio plebso vis dar labai daug. Tad veiksmas gali turėti ir išminties elementų.
Bet gal kada nors pats paaiškins, bent jau šiame tinklalapyje. Gal Liudvikas tuo pasirūpins.

atsakymas       2018-07-18 11:08

sako, Jo Prakilnybei niekas nepasiūlė, o pačiam siūlytis kažkaip gi ne fasonas:)

aušra       2018-07-18 11:08

PRITARIU NUOMONEI, KAD GERESNIO PREZIDENTO KAIP kunigas Robertas Grigas, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas šiuo metu nėra. Juozaitį jau kartą rinkom ir būtume išrinkę, bet jį gražiai paprašė amb ir jis atsisakė. Kas gali paneigti, kad ir vėl scenarijus nepasikartos…......

Klausimas       2018-07-18 10:53

Paskaičius komentarus, susidaro nuomonė, kad žmonės politikus vertina pagal “myliu, nemyliu” net per daug tiesiogine ta žodžio prasme. Įsimylėjau ir viskas, jis pats pačiausias… Na taip, meilė, sako, akla… O man pagrįstai kyla klausimas, kodėl gerb. A. Juozaitis nepasirašė po šiuo tekstu, jei nori tapti žmonių prezidentu???

Dėl pasirašiusiųjų - napasirašiusiųjų       2018-07-18 10:47

Jei kieno nors parašo nėra po laišku, nereiškia, kad jis atsisakė pasirašyti. Gal būt jam niekas nepasiūlė. Bet tokių, atsisakiusių pasirašyti, yra. Motyvai kuo įvairiausi, bet, kiek žinau, ne baimė.

Dzeikas       2018-07-18 8:20

Tikrove keiciasi jau vien nuo musu minties.Kitaip niekas cia,net siame saite,nerasinetu.
Ir jus keiciate tikrove vilkdamas i ja tamsa ir nevilti.

tikrovė       2018-07-18 5:52

nuo to nesikeičia - ar stiprus, ar silpnas, ar pasirašo, ar nepasirašo - nesikeičia.
Ar stiprus pasirašo/nesirašo, ar silpnas nesirašo/pasirašo, tikrovė nuo to nesikeičia…

Dzeikas       2018-07-18 5:20

Sio laisko pasirasymas nereiskia, kad zmogus gali detis sventojo aureole. Tai reiskia, kad jis turi sazine, kuri pergalejo pasirasymo metu baime buti persekiojamam uz si veiksma.
Puteikis savo kita karta odioziniam elgesiui sukure pagrinda nevadinti jo tusciakalbiu. O Juozaitis sakote tas kuris nusuks oligarchijai galva?

Julius       2018-07-18 3:18

Kreipimasis labai teisingas bet kelios pavardės man kelia abejonių. Rusteika ir Jakimavičius kaipo “tiesos” žvaigždės. Pasirašė tik vienas Seimo narys tai N.Puteikis o kur Karbauskis, Maldeikienė, Urbšys ir t.t. kurių rinkiminė propaganda buvo talpinama “tiesose”? N.Puteikio žodžio “tiesose” nebuvo. Urbšys net buvo išvadines vos ne piratu N.Puteiki.

       2018-07-18 0:25

“tikrovei     2018-07-18 1:09
o tikrovė tokia: jei būtų pasirašęs ir AJ, vis tiek būtum priekabiavęs: jei iki šiol nesidomėjo, o dabar kandidatuodamas pasirašė, vad., mūsų balsus medžioja”
Stipri asmenybė nesibaido “kas ką pagalvos”. Stipri asmenybė daro tai ką reikia daryti. Jeigu politikas bodisi “medžioti balsus”, jis yra tiesiog nevykėlis. Paskui tokį visuomenė neis.

Ramiros       2018-07-18 0:14

Kažkas siūlo Juozaitį. Atsipeikėkit ! Tai būtų “istorinė klaida” !

A. Juozaičio gerbėjams       2018-07-18 0:14

Jeigu buvo kažkokia pateisinama priežastis, dėl kurios A. Juozaitis nepasirašė po dokumentu, tuomet skelbiant prie to paties reikėjo nurodyti. Dabar, kai piliečiai uždavinėja nemalonius klausimus, yra vėloka teisintis nes vis tiek atrodys lyg išsisukinėjimai. Vaikiškų klaidų darymas nelabai dera prie ketinimų prezidentauti. Dabar tai dar tik privataus asmens kvailystės. Tapus Prezidentu, toks žioplumas automatiškai virs valstybės nelaimėmis.

tikrovei       2018-07-18 0:09

o tikrovė tokia: jei būtų pasirašęs ir AJ, vis tiek būtum priekabiavęs: jei iki šiol nesidomėjo, o dabar kandidatuodamas pasirašė, vad., mūsų balsus medžioja

tikrovė       2018-07-17 23:57

Jasiukaitytė pasirašė gulėdama mirties patale. Rašytoja buvo prasta, politikė dar prastesnė. Bet bent išėjo garbingai. O Juozaitis? Atostogauja, “neturėjo laiko”?

to Na       2018-07-17 23:51

gal ir atsakymas, bet ką jis turi bendro su tiesa / tikrove?

Na,       2018-07-17 22:38

kai nėra atsakymo, tai taip pat atsakymas.

Retorinis (?) kl.       2018-07-17 21:54

Daugelis iš pasirašiusiųjų po laišku JAV Kongresui, yra anksčiau pasirašę po kreipimusi į A. Juozaitį, kad šis keltų savo kandidatūrą LR Prezidento rinkimuose. Juozaitis savo rėmėjų paremti nepanoro. Nepasirašė.
Paprastas klausimas- kodėl?

propagandžiai ruošiasi       2018-07-17 21:43

Kažkur iškasė ir į “Panoramą” atvilko komunikacijos egzperdą Lapinską, ar Lapatinską. Apie serialą “Naisių vasara” kažką ten jis vambrijo. Buvo dingęs iš viešosios erdvės. Pradžioje labai reiškėsi,daug vėmė ir skrepliavosi ant “violetinių”. Jaunas, ne senas.
Daro “apšilimą”, pratina žiūrovą prie jo.

to Audrynas ir Lauronius       2018-07-17 21:22

Taip, daug kam ta pavardė kelia negeras asociacijas. Bet jūs pažiūrėkite, kam adresuojamas laiškas ir kaip svarbu, kad į jį būtų atkreiptas dėmesys. Jiems to politiko pavardė ir tuo pačiu jo požiūris į Garliavos temą gal būt ir bus pats svarbiausias veiksnys pažiūrėti bent kiek rimčiau į patį laišką.

Lina       2018-07-17 21:20

As irg nezinau kur pasirasyti

Lina       2018-07-17 21:20

As irg nezinau kur pasirasyti

pasirašytojai       2018-07-17 21:15

Yra nemažai žinomų garbingų žmonių, kurie būtų tikrai pasirašę, jei jiems būtų pasiūlyta. Dabar klausia: kodėl man niekas nepasiūlė, ir kokiu būdu galėčiau išreikšti pritarimą šiam viešam laiškui?

Janina       2018-07-17 19:52

Labai atsakingai į mūsų teismų politiką žiūrintys ir besirūpinantys žmogaus teisėmis tautos patriotai.
Sėkmės jums visiems branginantiems TEISYBĘ!

Mldc       2018-07-17 18:30

Juozaitį į Prezidentus!

...       2018-07-17 18:02

Tarp garbingiausių Žmonių aptikau ir N. Puteikio pavardę, A. Juozaičio nepastebėjau, jis, mat, nėra įsigilinęs į šią bylą... Jau turiu savo kandidatą į Prezidentus.

Trumpalaikiam krituliui       2018-07-17 17:15

“Landsbergis” savo jau pridarė ir iš naujo dar žemesnio nieko tikėtis neverta.
Laikas “Aukštikalniui”! wink

trumpalaikiams krituliams       2018-07-17 16:24

Ilgalaikiai krituliai irgi ne kas kita, o trumpalaikių kritulių suma.

Antanas       2018-07-17 12:20

Teisingai sakai “Leja” “Teisminė valdžios Garliavos gauja”, kai prokurorai viens po kito bėgo nuo šios bylos kaip žiurkės ir netyrė, jie manau teisėjos N. Venckienės bus sukišti į  Hagos Tribunolą. Ačiū  už įžvalgą.

Audrynas ir Lauronius       2018-07-17 11:54

Be V. Landsbergio žodžių negalima buvo apsieiti? Pats nesusipranta pasitraukti iš akiračio, tai dar cituojate, kaip kokį Leniną. Ar čia koks naujas projektėlis?

Trumpalaikiai krituliai.       2018-07-17 10:27

    Kiek metų praėjo nuo valstybės vardu padaryto nusikaltimo, kiek straipsnių prirašyta, tačiau viskas lieka nuliniame lygmenyje. Galima dar dešimtmetį rašinėti - niekas tikrai nesikeis, kol žmonės to nenorės - juk tylu , ramu, dauguma patenkinti, daugumai gerai gyventi pseudo demokratinėje ir pseudo teisinėje valstybėje. Kuriems negerai - tie išvažiuoja kuo toliau. Tie straipsniai - lyg trumpalaikiai lietūs - praėjo - ir vėl sausa… O nusikalstama banditų mafija ir toliau valdžioje tvirtai turės savo statytinius, kuriems jų pačių išlikimas yra aukščiau už valstybę ir jos žmones. Reikalingas esminis lūžis žmonių sąmonėse -  staigus praregėjimas ir drąsūs veiksmai, visuotinis aktyvumas - kaip Sąjūdžio pradžioje. Be naujo “Landsbergio” , matyt, nieko naujo ir nebus…

Gerb. Rūta 18:22       2018-07-17 9:15

manau,kad visa esme tame,kad - RODYTI NEBERA KO….  Dabar ne 18 amžius ir yra dešimtys būdų, kad būtų galima įtikinti žmones,kad mergaitė - gyva… Juk mums nereikia jos adreso,telefono nr ,faceboko,e- mailo ar pan… Nereikia netgi šalies, kurioje Deimantė tariamai yra “super įslaptinta” pavadinimo…. Mums reikia tiktai TIESOS,bet ne ŠLYKŠTAUS MELO,kuriuo jau daugelį metų esame maitinami…. Pradžioje,kaip visi pamenate,buvo lavastes kliedesiai apie “imbierinius sausainius” ir nesibaigiančios sufalsifikuotu nuotraukų tariamos “fotosesijos”.... Pabaigoje,vėlgi kaip visi akivaizdžiai matėme,nuo įsiūčio persikreipęs valdžiagyvio,tiesiogiai atsakingo už Deimantės likimą, veidas,Seimo sesijoje….
Jūs juo tikite ??? Aš NETIKIU,bet neprarandu vilties išvysti ši veidą teisiamųjų suole….

Leja       2018-07-17 8:29

Byla tikrai buvo tirta blogai, butu gerai tyre, dar 2009 metais sita Garliavos gauja butu sukista uz grotu.

Serafim Semenas       2018-07-17 7:50

Pasirasau po kekvienu zodziu!!!

valerija       2018-07-17 4:39

Dekoju visiems pasirasiusiems, puikus kreipimasis. Nepamirskit, kad Deimantes byla padalino Lietuva. As ja domejausi nuo pat pradziu,  todel neturejau jokiu abejoniu kad si byla yra klastojama, samdomi zudikai, kad tai netik pedofilijos bet ir zmogzudysciu byla. Kas padalino Lietuva, kokia atsakomybe uz dezinformacija, baisu mela, tenka pagrindiniams Lietuvos laikrasciams, televizijai, zurnalistams tokiems kaip Levaste, Kuznecovaie. Kas priverte Ruta Janutiene issiversti ir parsiduoti. Vyksta baisus, samoningas, masinis smegenu plovimas, kurstymas, smeiztas pries sia seima ir tuo paciu pries tuos, kurie neabejingi teisingumui. Todel turetume nepamirsti prie nusikalteliu klano irasyti mafijine Lietuvos midija.

lietuvė       2018-07-16 23:27

Melskimės. Tik malda ir pasninku galima nugalėti tokį monstrą. Jėzus pats įžengė į pragarus, kad sunaikinti blogio galią, tad ir mes nebijokime, nors ir pačiam šėtonui kelią pastotume. Drąsos.Mes Tiesoje, vadinasi Dievas su mumis.

stipru       2018-07-16 22:55

Tik dar reikėjo pridurti apie Lietuvos “žiniasklaidos” šališkumą ir korupcijos skandale įmirkusios “liberalų” partijos vaidmenį nuo pat pradžių.
Gali būti, kad būtent dėl Venckienės ekstradicijos reikalų Stribas kurį laiką atostogaus “pigioje” Ispanijoje, vienoje stipraus rusiško kvapo poilsiavietėje Maljorkoje.

Antanas       2018-07-16 22:31

Stasy,labai manau tiktų, kad Jūs ne komentaru ar komentarais, bet manau gyvu savo išdėstymu tai parašytumėte be lietuviškos žurnalistinės reklamos, kaip kad daugelis Lietuvos piliečių siunčia ir daro savo argumentuotus ( ne komentarinius: ačių,  labai gerai, labai gražu….)išdėstymus JAV teisinėms institucijoms, kodėl negalima gerb. teisėjos N. Venckienės išduoti Lietuvai? Čia manau būtų geras ir prasmingas KOMENTARAS kam reikia. Pagarbiai Antanas.

Mr. Inkognitui       2018-07-16 22:27

Surašyta raštingai, bet visiems aišku, kad gerbiamieji:

“kunigas Robertas Grigas, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas
sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė, politinė kalinė, antisovietinė disidentė, Nacionalinės Laisvės premijos 2017 m. laureatė, žmogaus teisių gynėja
Antanas Terleckas, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, Nacionalinės Laisvės premijos 2012 m. laureatas, žmogaus teisių gynėjas
Petras Plumpa, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas”

šito teksto nerašė, todėl norėtųsi žinoti, kas tas pirminis iniciatorius(ai)/autorius(ai) yra.
Nereikėtų baimintis: kam reikia tas žino, todėl visuomenei tai irgi neturėtų būti paslaptis. Ne pogrindis gi? Kaip galite siūlyti žmonėms išsivaduoti iš baimių, patys slėpdamiesi?

Pensininke       2018-07-16 21:06

Didziausia pagarba siam Lietuvos tikram elitui. O kur musu rinktoji valdzia? Grybauskaite per dvi kadencijas bijojo vaziuoti i Lietuvos regionus susitikti su liaudimi akis i aki , pakalbeti apie ju prblemas, apie TIESA ir TEISINGUMA VALSTYBEJE, kai daugelis garbiu, saziningu zmoniu bijo kalbeti apie pedofilija. Klaikus vaizdas, kad nuo zmoniu slepiama TIESA , kai po penkis metus tampomi zmones po teismus ir t.t. Vadinasi teisesaugoje perteklinis skaicius dirbanciuju.  Visa valdzia kaip voratinklyje tik zvimbia ir purvina vieni kitus kuo juodziau, o realybeje visose sferose klesti korupcija.

Al.       2018-07-16 20:50

Šaunuoliai. Būtų labai gerai jei visi šie žmonės vienu sąrašu eitų į Seimo rinkimus. Galėtų pasivadinti Tiesos keliu.

Agne       2018-07-16 20:21

Saunuoliai esate,kad nepabugote pasirasyti po siuo tekstu.Lenkiu Jums zila Galva ir linkiu Venckienei nepaluzti.Neringa,mes su Jumis.

Vil       2018-07-16 19:34

  Ačiū Jums gerieji žmonės…

Stasys       2018-07-16 19:32

Taip, tekstas geras ir labai reikalingas su neabejingų blogiui bei teisiniam absurdui, garbingų žmonių parašais. Bet to maža, reikalingas ir paprastų, sąžinės nepraradusių žmonių gausus palaikymas, dalyvavimas protesto akcijose prieš neteisybę. Juk matome kur nusirito mūsų garbinga Tėvynė, dar vadinama Marijos žeme. Manau, ją uzurpavo valstybės priešai, , jeigu yra persekiojami dori žmonės, pažeidinėjamos jų teisės, užslapstinami vaikai, kurie buvo išnaudojami, nes negalima netikėti Deimantės išsamaus pasakojimo apie tai, ką su ja ir jos pussesere darė dėdulės ..., su “raudonos piniginės” patarnavimu….  Manau, kad jie yra baimėje, kad gali išaiškėti jų nusikaltimai,o be to jie jautėsi labai galingi bei įtakingi. O pagrindiniai veikėjai, kurie jiems buvo pavojingi, sunaikinti. Na, dar liko Deimantės teta, kurios jie, atrodo, bijo, ir neatmetu tikimybės, kad jie gali ir ją užtildyti ...O tie 13 kaltinimų, tai, mano supratimu yra juokingi, panašu, kad tiesiai nuo lubų užrašyti… Ačiū, dorieji žmonės už tiesos ir teisingumo palaikymą, o N.Venckienei noriu palinkėti stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos !

Jolanta       2018-07-16 18:40

  Lenkiu savo galva pries siuos GARBINGUS ZMONES. Telaimina Jus Dievas uz Jusu gerus darbus

Jolanta       2018-07-16 18:40

  Lenkiu savo galva pries siuos GARBINGUS ZMONES. Telaimina Jus Dievas uz Jusu gerus darbus

anoje puseje ATlanto       2018-07-16 18:31

mes kitaip prisidedame prie pedofilijos bylos isaiskinimo - rengiame piketus, dalyvaujame posedziuose, tuo parodydami, kad teisingumo Lietuvoje nera, o pedofilijos byla yra tikrai POLITINE! Taciau federaliniam teismui tai irodyti, reikejo, kad vyktu sprogdinimai, uztu karas… O, kad zmones zuvo, vaikai prievartaujami, Fed. teismo teisejai, matyt, to nepakako, ypac po JE, ministru, exambasadoriu lakstymo Kongreso koridoriais ir t.t. Dekui Dievui, kad Kongrese yra sveiko proto zmoniu, kurie tiki, kad byla -POLITINE. Aciu Lietuvos visuomenininkams uz Tikejima Tiesa ir isijungima i bendra kova uz ja.L.

nuomone       2018-07-16 17:57

as manau ,jei bus priimtas galutinis sprendimas grazint,kada yra tiek ne eiliniu uztareju,tai reiks kad veikia galinga mafija.Vaiku prekyba,vaiku porno gamyba,vaiku prostitucija ir t.t. Cia ne Vasia santechnikas prikises…..Paberalio atvejis, ne toks dramatiskas,o Lietuvai negrazino.’‘Laisvas laikrastis’‘raso,cituoja Neringos vyro zodzius,jam pasakytus ‘‘tu nezinai kam tu kelia perejai…...

rasa       2018-07-16 17:49

SAUNUOLIAI UZ JUS,DZIUGU,KAD DAR YRA ZMONIU TIKINCIU TIESA

Pagarba pasirasiusiems       2018-07-16 17:48

Pritariu tekstui ir mintims. Turiu vilties.

rasa       2018-07-16 17:47

saunuoliai visi pasirASIUSIEJI,DZIUGU,KAD DAR YRA ZMONIU BRANGINANCIU TIESA.SVEIKATOS JUMS

...       2018-07-16 17:41

Pasirašyčiau ir aš po šiuo tekstu, ačiū pasirašiusiems, mano akyse jūs esate aukščiausios moralinės prabos žmonės. Ak, kad galėtume padėti N. Venckienei, toks beviltiškumo jausmas apėmė po Čikagos teismo sprendimo, o dar žinios apie lakiojančius seimorius įtakos daryti, tiesiog rankos svyra, kraujas gyslose stingsta. Šis laiškas - vilties spindulėlis, nuojauta, kad dar gal Lietuva ne viską prarado, dar turime piliečių, ne tik gyventojų ir “gerbiamų Lietuvos žmonių”, turime, nors ir pavojinga tokiu būti jeigu nenori būti užtampytas po JŲ teismus, dar kartą ačiū Jums.

Rūta       2018-07-16 17:22

Puikus tekstas. Ačiū pasirašiusiems. Išties, labai nekoks jausmas gyventi valstybėje, kuri valstybės vardu pagrobia vaiką ir jį pradangina. Kraupus jausmas, kai aukščiausi valstybės pareigūnai neatsako į N. Sadūnaitės paprastą klausimą:ar gyva?

Ašš       2018-07-16 17:15

kaip, manau, ir tūkstančiai sveiko proto dar nepraradusių, tokių pat paprastų žmonių, pasirašau po kiekviena šio kreipimosi raide ir lenkiu galvą prieš garbingus žmones, iniciavusios šį kreipimąsi. Valdančiųjų cinizmas,šioje byloje, jau senai viršijo bet kokias sveiko proto ribas..:(

kaip "teisingieji" jaučiasi?       2018-07-16 17:06

kaip teisės ir teisingumo atstovai: prokurorčikai, teisėjūkščiai, TM ir VRM klerkai bei kitos žmogystos jaučiasi?
——
tur būt, puikiai : valstybė juos gerai finansuoja ir dangsto jų nusikaltimus.

Misteris       2018-07-16 17:02

Pagarba visiems pasirašiusiems.
Džiaugiuosi,kad dar yra NEBIJANČIŲ,nors ir žino grėsmes,bet ugnį iššaukia į save sąmoningai.
Dievas mato kas teisus.
Teisiesiems teks valdyti Lietuvą ateityje.
Didinkite savo gretas apsišvietusiu drąsiu jaunimu.Valstybės valdymui reikės įvairių profesijų sąžiningų darbuotojų.

pesimiste       2018-07-16 16:41

...deja…atrodo viskAS CIA paveluotai…jei nutare amerikonai tai ir isduos…..cia sauksmas tyruose,deja

belieka pridurti       2018-07-16 16:38

po siuo tekstu pasiraso dauguma Lietuvos zmoniu, liudijantys nusikalstamus valstybes (!!!) veiksmus pries nusikaltimo aukas.

Ema       2018-07-16 16:29

Ačiū jums, Žmonės gerieji, myliu.

Gal šį laišką       2018-07-16 16:05

reikėjo dar adresuoti ir Prezidentui D.Trumpui?Jis gerai perpranta ES klastas ir suktumą.Be Briuselio įsikišimo klaikūs scenarijai Garliavoje nebūtų įvykę.

Dzeikas       2018-07-16 16:04

Juozapai, tekstas geras: nei pridesi - nei atimsi.

Dzeikas       2018-07-16 16:01

Dekoju ir lenkiu galva pasirasiusiems.Del tokiu zmoniu Apvaizda saugo Lietuva.

Juozapas       2018-07-16 15:55

Puiki iniciatyva, labai geras tekstas, gana įspūdingas pasirašiusiųjų sąrašas.
Liuks!
Viskas padaryta gerai ir belieka pagirti šio reikalo sumanytojus, bei padėkoti po dokumentu pasirašiusiems.
Ačiū.
Aukščiau padakytų teiginių fone man gana keistai atrodo redakcijos sumanymas Kreipimąsi skelbti Diskusijų rubrikoje.
Ar skaitytojams tuo siunčiama žinia, jog Kreipimosi į JAV Kongresą iniciatyva yra ” diskutuotina”? Gal Kreipimosi tekstas “diskutuotinas”?
Gal siūloma diskutuoti ir vertinti po Dokumentu pasirašusiuosius?
Keistoka…
Todėl nuo tolimesnių komentarų po šia publikacija susilaikysiu.
Atliktas doras ir teisingas veiksmas, nematau apie ką čia diskutuoti.
Tegul delpiuose “kuzia” su “kurtueinivialnias” degeneratu diskutuoja, jeigu delpiai apskritai paskelbs apie tokį dalyką.
O šio portalo skaitytojai pritars ir palaikys.
Tikiuosi be “diskusijų”.

Aušra       2018-07-16 15:49

Dievo palaimos, sveikatos Jums visiems pasirašiusiems. Didelis ačiū už supratimą ir pagalbą po buldozerio vikšrais esančiam žmogui

Nemire       2018-07-16 15:42

  dar Lietuva ir nenumirs, kai turime tiek doru ir saziningu pilieciu.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.