Dienos aktualija, Geroji Naujiena

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną nebevyks viešos pamaldos. Arkivysk. G.Grušas: pasitikėkime Viešpačiu ir padarykime tai, kas nuo mūsų priklauso

Tiesos.lt redakcija   2020 m. kovo 14 d. 22:33

20     

    

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną nebevyks viešos pamaldos. Arkivysk. G.Grušas: pasitikėkime Viešpačiu ir padarykime tai, kas nuo mūsų priklauso

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.
Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.
Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šventąjį Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.
Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

                                                  Lietuvos vyskupai

* * *

Lietuvoje įvedus karantiną dėl koronaviruso, viešos pamaldos nevyks.

Šiuo laikotarpiu pareiga dalyvauti šv. Mišiose atliekama nuotoliniu būdu, t. y. jungiantis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu.

Pamaldos iš Dievo Gailestingumo šventovės jutubo kanalu transliuojamos visą parą; Šv. Mišios darbo dienomis – 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 20.00 LT; sekmadieniais – 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT

Kiekvieną dieną 12.00 val. Šv. Mišios transliuojamos ir per Marijos radiją (galima klausytis ir internetu).

Sekmadieniais 12.30 val. per televiziją LRT Plius, radiją LRT Klasika ir internetu (LRT Mediatekoje) transliuojamos Šv. Mišios iš Vilniaus Arkikatedros;

Beje, šiandien, kovo 15 d., 9.00 val. per Znad Wili zw.lt ir feisbukąVilniaus Kalvarijų bažnyčios bus transliuojamos Šv. Mišios lenkų kalba.

Šv. Mišios internetu transliuojamos ir iš:
Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (feisbuke): antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – 18.30 LT; šeštadieniais – 11.30 LT, o sekmadieniais – 10.00 LT, 12.00 LT.
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios (feisbuke): darbo dienomis – 18.00 LT, šeštadieniais – 10.00 LT, o sekmadieniais – 12.00 LT.
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (feisbuke): Šv. Mišios
nuo pirmadienio iki šeštadienio – 17.00 PL, 18.00 LT, sekmadienį – 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT.

Be to, sekmadienio šv. Mišios transliuojamos ir iš:
Ramintojos bažnyčios (feisbuke): 12.00 LT
Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos (feisbuke): 10.00 PL ir 11.30 LT
Pakutuvėnų bažnyčios (feisbuke): 12.00 LT

Sąrašas bus pildomas.

Pasidalinkite šia informacija su vyresnio amžiaus tikinčiaisiais ir tais, kurie nesinaudoja internetu.
Saugokime save ir artimuosius!

Vilniaus arkivyskupijos informacija

 

* * *

Arkivyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Pirma, jau tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad bažnyčiose yra iškabinta Sveikatos apsaugos ministerijos paruošta vaizdinė medžiaga, kurioje nurodomos septynios priemonės, itin sumažinančios apsikrėtimo koronavirusu pavojų: dažnas rankų plovimas su muilu ar dezinfekciniu skysčiu, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, artimo sąlyčio su kitais žmonėmis vengimas ir kt. Jei dar nesate susipažinę su šia vaizdine medžiaga, kviečiame nedelsiant tai padaryti!

Antra, laikinai – kol išliks užsikrėtimo pavojus ir atsižvelgiant į labiausiai viruso paveiktų pasaulio vyskupijų patirtį – bažnyčiose indai prie įėjimų, skirti švęstam vandeniui, liks tušti. Tad įžengę į bažnyčią žegnojamės nebemirkydami pirštų į švęstą vandenį. Kryžiaus ženklas – kaip ir švęstas vanduo – yra viena seniausių ir krikščionių itin gerbiamų sakramentalijų. Niekad nepamirškime kryžiaus ženklo.

Trečia, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakitus virusologinei situacijai Lietuvoje, nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai:

– iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, tačiau nenutrūksta užsiėmimai mažose grupelėse, skirti suaugusiųjų įkrikščioninimui;
– atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
– ramybės prieš Dievo avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis;
– jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos;
– šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją;
– vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
– iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
– indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
– pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
– dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
– apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.

Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.

Praeityje mūsų šalyje yra siautusi ne viena epidemija. Nemažai dvasininkų jos metu yra pasižymėję kaip dvasiniai savo bendruomenės vadovai ir ne vienas tikintysis tapo herojiško tarnavimo kenčiančiam artimui pavyzdžiu. Ir šiandien pirmasis svarbus būdas teisingai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją – nesutrikti, nepanikuoti, bet laikytis rekomendacijų, kurias nurodo kompetentingos valstybės institucijos bei Lietuvos vyskupai. Klebonai nuolat ir operatyviai Jus informuos apie tai, kokie laikini pasikeitimai bažnyčioje, sielovadoje, liturgijoje yra būtini.

Brangūs broliai ir seserys! Kaip ir kiekvienas išbandymas žmogaus gyvenime, šis irgi yra proga ugdyti, grūdinti savo pasitikėjimą Viešpačiu bei skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus Kančios apmąstymui. Paradoksalu, bet šis iš pirmo žvilgsnio žmones vieną nuo kito atskiriantis laikotarpis gali padėti mums iš naujo atrasti bendrystės ir broliškos pagalbos vienas kitam vertę. Susimąstykime, galbūt kaimynystėje yra vienišų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos apsirūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis, galbūt galime padėti pasirūpinti gydytojų, slaugytojų ir tų, kurie privalo šiuo metu eiti į darbą, vaikais? Saugokime save, bet nepamirškime ir artimo. Esame broliai ir seserys – ir tai ypač pajuntame tuomet, kai mums gresia pavojus, kuris nori atrodyti už viską didesnis ir baugesnis. Bet stipriausias yra Kristus, kurio Kryžiaus kelias neišvengiamai atveda į visas ligas ir net mirtį nugalintį Prisikėlimą.

Arkivysk. Gintaras GRUŠAS
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

2020 m. kovo 13 d.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

T0mas J.       2020-05-9 16:15

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Nuspręsta:
nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Nusivylęs katalikas       2020-03-16 20:27

Cha, o gal Dievas paruošė galimybę žmonėms susitrumpinti komandiruotės šioje Žemėje laiką ir anksčiau grįžti į savo tikruosius namus ir susitikti su Juo. Klausia: kas norėtumėte? Visi tyli ir dar puola slėptis… Lyg netikėtų amžinuoju gyvenimu…

>>>Baimė       2020-03-16 9:04

Šis sovietinis filmukas apie nenugalimą tanką sako, kad galų gale, baimių skleidėjai, taip pat bus tos baimės sunaikinti. Tai patvirtina istorija, visi diktatoriai, savo liaudį ir kitus pavergdamas baime, patys žlugdavo, nes ji neskirsto į savus ir svetimus, jos paskirtis yra naikinti visus, kurie jai pasiduoda.

Globalios       2020-03-16 8:17

ekonomikos juodoji pusė?Tik stiprios nacionalinės ekonomikos pamažu gali pradėti prekiauti su įvairiais saugikliais.

Alui       2020-03-16 0:06

Sutapimų nebūna. “Keistų”, juo labiau.

Al.       2020-03-15 23:56

Keistas sutapimas, kad - jei teisųs kinų tyrėjai - virusas atima galimybę susilaukti vaikų.

bebaimiui baimiui       2020-03-15 21:29

Viskas labai “fine” kol subinėn nekapteli keptas gaidys.
Galima gražbyliauti kaip ir kiek nori bet faktaų realybė nuleidžia ant žemės.
Štai tas fruktas kuriam korpną diagnozavo Vilniuje- idemija siautėja, o debilas išyksta poilsiauti į Italiją. Px.
Kovo 1 debilas grįžta į Vilnių ir dvi savaites malasi po sostinę, eina kur nori susitinka su kuo nori, gal ir į Kazouką barankų buvo nupėdinęs. Px.
Tik kovo 13 debilui pasidaro bloga, o šiandien ereliui diagnozupja virusą.
Labą dieną ďžiaukitės.
Klausimas- kiek tūkstančių pusės mln gyventpjų mieste tas idiotas jau užkrėtė?
Po savaitės ar dviejų pamatysim.
Va tada ir sugryšim prie tavp gražbyliavimo.
Jeigu negulėsi reanimacijoje.

Baimė.       2020-03-15 20:54

Prisiminiau vieną, dar sovietiniais laikais, matytą multiką apie ateities karą. Afrikos dykumoje vyko karas ir viena stovykla išrado nenugalimą, labai protingą ginklą, t.y. jis buvo įmontuotas į tanką, kuris be žmonių, o vien superinių savo smegenų visus nugalėjo, matyt ir savuosius. Kai tik laimėjo, taip ir užmigo, matyt, kol rasis nauji priešai. Aišku, jį užpustė smėlis ir… šalia jo atsirado žaidžiančių vaikų, kurie jį laikė savo žaidimo aikštelės dalimi. Tik, štai, kartą pasirodė besislapstantys, nepažįstamųjų su maskuojančiomis uniformomis siluetai. Tankas tuoj pabudo ir ėmė sukioti savo vamzdį. Vaikai išsigandę išsilakstė, o tankas greitai susiorientavęs nusitaikė ir iššovė į tą pusę, kur buvo priešas. Priešas buvo neutralizuotas. Kas pažadino tanką? Baimė. Štai ką pajautė gudrios smegenys.
Baimės vejami ir mes susergame visomis ligomis, kurių bijome.
Vyriausybė daro gal ir teisingus žingsnius dabartinėje situacijoje, bet pražiopsojo svarbiausią dalį, t.y. žiniasklaidos daromą pačią didžiausią nusikaltimą, t.y. siejamą baimę. Savižudybės prevencijai uždraudė kalbėti apie visus motyvus, o štai dėl vėžio pastoviai brukama baimė, tai nė motais, kol ji tapo dažniausia liga nuo kurios kas dieną miršta žmonės.
Koronė išpūsta taip, kad dauguma žmonių yra siaubo neviltyje ir baimėje.  Klausimas negi taip yra kažkieno tai suplanuota, kad sunaikinti kuo daugiau žmogiškųjų resursų? Kas per politika šiais laikais?

gal kiek per grubiai, bet >       2020-03-15 14:43

Kinijoje nesilaikę    2020-03-15 12:39

Karo metu tai efektyviausias būdas kovoti su panikieriais, gandų skleidėjais , bailiais irtais kurie laužo priesaiką. Ir kad kiti suprastų ir taip nebesielgtų ta egzekucija įvykdoma prieš rikiuotę. Ši epidemija tai irgi pasaulinis karas ir kova su ja , tai kova už daugelio žmonių gyvybės ir sveikatos išsaugojimą. Koronavirusas nesigaili ne tik pagyvenusių, ligotų, jis buvusiems sveikiems palieka invalidumą dėl plaučių pakenkimo, taip pat užkrečia ir jaunas mamas su kūdikiais. Kas gali garantuoti, kad praeis be blogų pasekmių?... Kinų valdžią galima suprasti ir pateisinti : epidemija prasidėjo nuo vieno nešiotojo-s, o milijardai atsidūrė pavojuje. Saviizoliacija nėra toks jau nepakeliamai sunkus uždavinys , kad jo negalima būtų tokį neilgą laiką prisilaikyti.Ar tai neatsakingo liberalizmo dvasioje išaugusiems sunkus išbandymas?  Kad visuomenė galėtų saugiai gyventi , taip vykdoma natūrali atranka , pašalinant iš jos netinkamus individus , su minimaliomis 6 gr. sąnaudomis

Pasigendam       2020-03-15 14:27

partijų reakcijos tautai sunkią valandą.Gal kokį pareiškimą,moralinį palaikymą sustelkti?Prezidentas tyli?Piliečiai tik statistika?

ah1       2020-03-15 13:52

pagal gamtiškąją vedantą pirmasis Dievo Gamtos įstatymas - savisauga. Ir kad gamtos savisaugos įstatymas veikia parodė jo didenybė carono virusas 19.

kinijojenesilaikymui       2020-03-15 12:45

Nsilaikymas karantino tvarkos yra pasikėsinimas žudyti.
Todėl kinai elgiasi teisingai. Neatsakingi tipai yra mirtina grėsmė, todėl grėsmė turi būti likviduojama be ceremonijų.
Liberastams ir “tiaisių” gynėjams metas užsičiaupti aklinai. Taškas.

Kinijoje nesilaikę       2020-03-15 12:39

karantino šaudomi,jiems skiriama mirties bausmė.Pasaulis turi į tai reaguoti ir to neleisti.

Spaudoje rašoma,kad       2020-03-15 12:38

Afrikoje šis virusas taip neplis,nes ten žemės ūkio kraštai,retas apgyvendinimas.Jau daug kartų gamta perspėja,kad pusiausvyros tarp miesto ir kaimo pažeidimas,kai visi veržiasi gyventi miestų spiečiuose,yra kenksmingas.Todėl politikai turi tolygiai plėtoti šalį,kad gerai gyventų žmonės ir provincijoje,ir mieste.Tada jie tolygiau pasiskirstys.

Taip >>> dieviškoji dalelytė        2020-03-15 10:56

Patiko komentaras po straipsniu https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/tyrimas_sudrebines_klana/,coments.1#komentarai
Globalstų pabaigos pradžia 2020 kovo mėn. 15 d. 10:10:29

Dar ne taip bus amerikoje jau suimami globalistiniai nusikaltėliai bus amen Sorošui Rotšildams Rokfeliariams holivudo satanistinės sektos nariams ir kitiems globalių nusikaltimų dalyviams ateis eilė ir lietuvos globalistš eunuchams gali jau ruožtis reikės atsakyti Pociuno žudikų organizatoriams Kiesų Medininkų ir kt

dieviškoji dalelytė       2020-03-15 9:06

Mikroskopinio padarėlio dėka pederastų paradas Lietuvos sostinėje neįvyks.
Žmonija nenorėjo stabdyti liberastinio maro, bet Jis sustabdys.
Jis sustabdys ir į Europą plūstančias babajų ordas.
Šlovė Viešpačiui.
Amen.

Mūsų šeimos mišios       2020-03-15 8:54

kassekmadieninis kunigo A.Valkausko pamokslas.Tai pabuvimas kartu,pasikalbėjimas,pasitarimas.

Labai žavus       2020-03-15 8:52

vienuoliškas gyvenimo stilius.Nors laikinai.

habilitās       2020-03-15 7:15

Jokie karantinai nepadės, kol nebus pakeistas įstatymas, dėl atsakomybės taikymo už ligų platinimą. Visi tie, kurie išvyko į Italiją po to, kai ten buvo nustatytas korono viruso židinys, turėtų padengti visus patirtus valstybės ir žmonių nuostolius. Tada subines niežėjimo sindromas ir laikymas savęs kietesniu už kitus, iškart praeitų.

Manau,       2020-03-15 6:59

gal ir gerai, kad turėsime “karantiną”, t.y. laiką  apmąstymui su kokiomis vertybėmis gyvename ir kas yra svarbiausia šiame trapiame gyvenime.


Rekomenduojame

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

„Nacionalinio susivienijimo“ pareiškimas dėl Laisvės gynėjų dienos

Arūnas Dulkys raportuoja: vertinsime ir įvertinsime, sudarysime sąlygas nemokamai skambinti (skųsti?), reguliariai tikrinsime ir kontroliuosime…

Jūratės Laučiūtės replika Vytautui Landsbergiui: Ar verta nužeminti dvasinę stiprybę ir vienybę prilyginant jas „mūšiui“?

Vidas Rachlevičius apie „kiškių narsuolių kariauną“: „Apima svetimos gėdos jausmas“

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: Šeškinės ozui paskelbtas nuosprendis?

Skaitome Vyriausybės programą (2). Krescencijus Stoškus. „Vienodos starto pozicijos“ – ar tikrai?

Jūratė Laučiūtė. „Kou pats kvep, tou ėr kėta tep“, arba Kuo dabar užsiima N. Putinaitė?

Geroji Naujiena: „Tu mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mk 1,11)

Lietuvos partizanų istorija

D. Trampas gali paleisti savo paties platformą

Liudvikas Jakimavičius. Ar be Briuselio palaiminimo tuoj nenusipirksime duonos ir druskos?

Francis Lee. Padarykime Ameriką vėl gražią

Česlovas Iškauskas. UNI-tazų problemos Seime. Replika

Andrius Švarplys. Trumpai apie bylą ‘Prager University versus Youtube’, arba Kas apgins žodžio laisvę?

Raimondas Kuodis. „Su tokia slinktim į idiokratiją mąstančiai visuomenei reikia kovoti“

Nida Vasiliauskaitė apie šių laikų antisovietinę propagandą, kurios yra vis daugiau ir daugiau: su kuo kovojama ir kaip?

Audrius Bačiulis. Su žodžio laisve Amerikoje baigta

Andrius Švarplys. Pora klausimų

Algis Krupavičius. Elito demokratijos krizė

Kviečiame žiūrėti jau 4-ąjį „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašą

Raimondas Navickas. Rūkyti tabaką balkonuose draudžiama. O jeigu tai nedidelė gydomųjų kanapių suktinė?

Kas vyksta Amerikos politinėje scenoje? „Neredaguota“ pokalbis su politologu dr. Andriumi Švarpliu

Darius Kuolys. Tado Kosciuškos įspėjimai savo bičiuliui JAV prezidentui Thomui Jeffersonui

Raimondas Navickas. Ar ši miela istorija laikytina įrodymu, jog žmogaus seksualinė orientacija gali pasikeisti?

Justas Stankevičius. Sąžiningas balsavimas internetu – neįmanoma utopija

Kastytis Braziulis. Kaip Lukošenkos režimas ruošėsi įvykdyti keturias politinių oponentų ir žurnalisto žudynes užsienyje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.