Politika, Pasaulis

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio organizacijos kūrimo ir veiklos principai: projektas

Tiesos.lt redakcija   2021 m. liepos 29 d. 19:44

15     

    

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio organizacijos kūrimo ir veiklos principai: projektas

Dalijamės Lietuvos Šeimų Sąjūdžio tarybos paskelbtu organizacijos kūrimo ir veiklos principų projektu.


Lietuvos Šeimų Sąjūdžio taryba:


Organizacijos kūrimo ir veiklos principai

P R O J E K T A S

I. Organizacinė struktūra

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio organizacinė struktūra kuriama ir veikia teritoriniu principu:

1.Savivaldybių;
2.Apskričių;
3.Regionų.

Pirminė  struktūrinė LŠS organizacinė grandis – LŠS savivaldybės skyrius. Skyrių sudaro savivaldybės teritorijoje esančiuose miestuose ir gyvenvietėse esantys:

Pavieniai LŠS nariai.
LŠS narių grupės, piliečių savarankiškai steigiamos įmonėse, gyventojų bendrijose, interesų klubuose, seniūnijose ir kitose bendruomenėse.
LŠS savivaldybių skyrių veikloje taip pat turi teisę dalyvauti:

Pavieniai rėmėjai, nesantys LŠS nariais.
Piliečių savarankiškai kuriamos rėmėjų grupės.
LŠS veiklą remiančios visuomeninės organizacijos ar jų padaliniai.

Rėmėjai dalyvauja veikloje savo nuožiūra pilna apimtimi arba pagal savo pasirinktus interesus. Rėmėjai dalyvauja LŠS susirinkimuose tariantis dėl veiklos, kurioje jie dalyvauja, turi teisę dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi teisės balsuoti priimant sprendimus.

Pavieniai LŠS nariai ir rėmėjai dalyvauja koordinatorių susirinkimuose patys. LŠS narių ir rėmėjų grupes koordinatorių susirinkime atstovauja vienas, jų įgaliotas asmuo.

Visi savivaldybės LŠS narių ir rėmėjų sąrašai ir jų kontaktiniai duomenys pateikiami LŠS savivaldybės koordinatoriui.

Esant didesniam skaičiui LŠS narių ir rėmėjų atskiruose savivaldybės miestuose ar gyvenvietėse gali būti jų veiklą organizuojantis koordinatorius, kurį skiria savivaldybės koordinatorius, suderinęs kandidatūrą su Regiono koordinatoriumi.

                        II. Savivaldybės koordinatorius

Savivaldybės teritorijoje visą LŠS veiklą organizuoja ir už ją atsako Savivaldybės koordinatorius.

Savivaldybės koordinatorių renka savivaldybės LŠS nariai visuotiniame tos savivaldybės narių susirinkime. Savivaldybės koordinatorių skaičius neribojamas.

Savivaldybės koordinatorius:

Buria aplink save aktyvius ir LŠS palaikančius žmones.
Betarpiškai bendrauja su savivaldybės miestų ir gyvenviečių koordinatoriais.
Informuoja Apskrities koordinatorių ir Regiono koordinatorių apie planuojamas LŠS savivaldybės skyriaus iniciatyvas.
Informuoja Apskrities koordinatorių apie veikloje iškylančias problemas, teikia skyriuje kilusias idėjas ir pasiūlymus.
Ne rečiau, kaip kartą per mėnesį organizuoja LŠS narių, norinčių jais tapti, rėmėjų bei palaikančių aktyvistų susirinkimą.
Perduoda Apskrities koordinatoriui stojančiųjų į LŠS narių anketas.
Aktyviai užsiima LŠS veiklos sklaida bei naujų narių pritraukimu.
Pats organizuoja arba paskiria asmenį, atsakingą už  LŠS Feisbuko ir Telegram grupių administravimą bei informacijos sklaidą vietinėse grupėse.
Perduoda informaciją LŠS nariams ir rėmėjams.
Organizuoja fizinės sklaidos (skrajutės, laikraščiai ir kt.) grupes pagal teritorijas.
LŠS narių ir rėmėjų sąrašus ir jų kontaktinius duomenis pateikia Apskrities koordinatoriui ir nuolat juos atnaujina.

III. Apskrities koordinatorius

Apskrities koordinatorius yra įgaliotas asmuo. Apskrities savivaldybių koordinatorių susirinkime, kuriame kiekviena savivaldybė turi vieną balsą, balsų dauguma išrenkami 3 kandidatai į apskrities koordinatorius.

Iš išrinktų kandidatų apskrities koordinatorių tvirtina LŠS Taryba. Apskrities koordinatorius veikia pagal LŠS įstatus ir Tarybos suteiktus įgaliojimus.

Apskrities koordinatorius:

Betarpiškai bendrauja su Regionų koordinatoriumi, kuriam yra priskirtas.
Informuoja Regionų koordinatorių:
Apie planuojamas iniciatyvas jo apskrities savivaldybėse.
Apie įvykusius savivaldybių skyrių koordinatorių susirinkimus, jų metu priimtus sprendimus, pasiūlytas idėjas.
Ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius organizuoja apskrities savivaldybių koordinatorių ir rėmėjų susirinkimą.
Apskrities savivaldybių koordinatoriams perduoda iš Regiono koordinatoriaus gautą informaciją.
Tikrina ir perduoda Regiono koordinatoriui iš savivaldybių koordinatorių surinktas stojančiųjų į  LŠS narius anketas.
Regionų koordinatoriui teikia išvadas ir pasiūlymus dėl savivaldybių koordinatorių darbo.
Aktyviai užsiima LŠS veiklos sklaida bei naujų narių pritraukimu.
Administruoja LŠS FB bei Telegram savo apskrities savivaldybiųkoordinatoriųgrupę.
Ieško, siūlo ir teikia svarstymui savivaldybių ir miestų koordinatorių kandidatūras.
LŠS narių ir rėmėjų sąrašus ir jų kontaktinius duomenis pagal savivaldybes pateikia Regiono koordinatoriui ir nuolat juos atnaujina.
LŠS Tarybos kvietimu, ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius dalyvauja LŠS Tarybos posėdžiuose.
Svarstant LŠS veiklos apskrityje klausimus, o taip pat Apskrities koordinatoriaus pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas, dalyvauja visuose LŠS Tarybos posėdžiuose, kuriuose tie klausimai svarstomi.
Pritarus ne mažiau kaip penkių apskričių koordinatoriams ir prieš 3 dienas informavus LŠS pirmininką elektroniniu paštu arba telefonu, gali inicijuoti neeilinį LŠS Tarybos posėdį.
IV. Regionų koordinatoriai

Regionų koordinatoriai yra LŠS Tarybos įgalioti nariai.

Regionų koordinatoriai:

Organizuoja ir kontroliuoja visų LŠS teritorinių skyrių veiklą.
Derina savivaldybių koordinatorių kandidatūras, sprendžia jų pakeitimo klausimus.
Teikia pasiūlymus LŠS tarybai dėl organizacinių struktūrų veiklos, perduoda teritorinių skyrių ir rėmėjų teikiamus pasiūlymus.
Perduoda LŠS teritoriniams skyriams LŠS tarybos priimtus sprendimus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.
Regionų koordinatoriams siunčiami visi savivaldybių ir apskričių LŠS susirinkimų protokolai.
Regionų koordinatoriams siunčiamos stojančiųjų į LŠS anketos, LŠS narių ir rėmėjų sąrašai ir kontaktiniai duomenys.
                       
V. Lietuvos Šeimų Sąjūdžio Taryba

Taryba renkama ir veikia LŠS įstatuose numatyta tvarka. Tarybą sudaro 11 LŠS narių.

Taryba yra sąjūdžio kolegialus valdymo organas. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, LŠS įstatais ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimais.


VI. LŠS Tarybos pirmininkas

Sąjūdžio pirmininkas yra vienasmenis Sąjūdžio valdymo organas, kurį 2 (dviejų) metų laikotarpiui atviru ar slaptu balsavimu renka Tarybos nariai iš savo narių tarpo.

Sąjūdžio pirmininkas ir primininko pavaduotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimais.

_____________________

LŠS struktūra – Lietuvos Šeimų Sąjūdis (seimusajudis.lt)


KAS TURITE PASIŪLYMŲ – RAŠYKITE:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
(pasiūlymai priimami iki rugpjūčio 5 d.)

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Vytautas       2021-08-3 10:33

Tereikia paprastos nuorodos: kokiu pagrindu kurimas judėjimas - pagal Asociacijų įstatymą, ar pagal Poltinių partijų įstatymą?

Senukas       2021-08-2 22:34

Jei jau ŠS organizatoriumi yra A. Daunys, tai nieko gero nelauk. Judėjimas bus sunaikintas ir pati idėja devalvuota.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-1 8:26

Šeimų sąjūdžio organizatorių gretose yra klastingas ir pavojingas Lietuvai sarmatas Arvydas Daunys.

Na va.       2021-07-31 12:19

Ant seimu problemu nugaru - i valdzia!Taip sakant, valinskiai Nr2.

Ačiū už       2021-07-30 15:41

seimu-marsas.lt

dar idomiau       2021-07-30 15:20

aptikau SEIMU MARSO portalo seseli SEIMU-MARSAS.lt, pasivadinusi tuo paciu vardu, bet visom pajegom atakuojanti Seimu marsa.
idomu ka taip mirtinai isgasdino?

stai raso:
koordinatore
Vitolda Račkova
Ritos Miliūtės puseserė, etatinė nekonstruktyvių mitingų, kuriuose pilna provokacijų - organizatorė, visuomet parūpinanti scenos įrangą, bei himno nemokančias giedoti dainorėles.

Hmm..        2021-07-30 15:05

tarp koordinatoriu radau LAISVES partijos nari Sergejus Kotovas.

koordinatoriai        2021-07-30 15:02
šs.lt       2021-07-30 14:58

„Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ kviečia į suvažiavimą. Kviečiami nariai, o taip pat visi norintys tapti asociacijos nariais. Vykstantys į suvažiavimą registruojasi pas savo savivaldybių arba apskričių koordinatorius. Jų kontaktus rasite
https://seimusajudis.lt/info-koordinatoriai/

Susirinkime spręsime šiuos klausimus:
• tolimesnių tikslų bei galimų veiklos krypčių aptarimas;
• asociacijos struktūros aptarimas bei patvirtinimas;
• pasiruošimas rugsėjo mėnesio mitingui: idėjų, temų bei reikalavimų išdiskustavimas, organizacinių f – cijų pasiskirstymas bei kiti aktualūs klausimai.

Data: rugpjūčio 07 d.
Vieta: „Bitutės“ sodyba
Tremtinių g. 8, Kvietkinės k., Kalvarijos sav.
Laikas:
9:00 val. pradedame rinktis
11:00 val. susirinkimo pradžia
Trukmė: darbinės temos iki 17:00. val

š.s. lt       2021-07-30 14:56

Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ kviečia į suvažiavimą. Kviečiami nariai, o taip pat visi norintys tapti asociacijos nariais. Vykstantys į suvažiavimą registruojasi pas savo savivaldybių arba apskričių koordinatorius. Jų kontaktus rasite
https://seimusajudis.lt/info-koordinatoriai/

Susirinkime spręsime šiuos klausimus:
• tolimesnių tikslų bei galimų veiklos krypčių aptarimas;
• asociacijos struktūros aptarimas bei patvirtinimas;
• pasiruošimas rugsėjo mėnesio mitingui: idėjų, temų bei reikalavimų išdiskustavimas, organizacinių f – cijų pasiskirstymas bei kiti aktualūs klausimai.

hmm..        2021-07-30 14:55

skamba itin nomenklaturiskai…

vat ir man idomu        2021-07-30 14:53

kas pereme laikinai administruoti Seimu sajudi, po sudalyvavimo Rudnikuos bei Deveniskese?.. L(

Tekstas       2021-07-30 13:16

O prie ko čia apskritys (gal dėl mandrumo)?

Ei jūs prakeikti konservuotojai iš NS       2021-07-30 13:15

O jūs prakeikti NS degeneratai! Visus metus pirštą čiulpėte, o prokomunistiškai (prožydiškai) kvepiantys marširuotojai, žydiškos kovo 8-osios keliu veda tikrai ne į tautinę (nacionalistinę) ateitį.
Apsišikę dešinieji patriotai, jūs visiški mėmės, jūs sukompromitavote tautiškumą, jūsų neveiklumu sunaikinta tauta…, būkit prakeikti tautos utėlės!!!

Siūlymas       2021-07-29 21:59

Kadangi judėjimas ėmė sukti į platesnius dirvonus, jį, mano nuomone, reiktų pervardinti. Dabartinis pavadinimas ryškiai per siauras, visos veiklos neapimantis. Vadinasi, savotiškai klaidinantis, kaip ir daugelio valdžiusių ar valdančiųjų partijų. Būkim biedni, bet teisingi - kiek jau tų socdemiškų  įstatymų  du trečdalius laikotarpio valdę tiek vieni, tiek su koalicijų partneriais priėmė  socdemai? O kiek konservatizmo konservatoriuose?.. Pagaliau valstiečiai… Gal kai kam pavyko suskaičiuoti, kiek ten jų? Ogi, jau amžinybėn išėjusi tvarka su savo teisingumu? Ar viskas pas juos buvo ir tvarkinga, ir teisinga? O kam tarnavo Darbo partija? Vien prisiminus, kas nutiko vokelių sistemą Uspaschiko įmonėje atskleidusiai moteriškei, aišku, kam. Paradoksalu, bet tik liberalų veikla daugmaž atitinka partijos pavadinimą. Kadangi vis daugiau rinkėjų, ypač jaunų, iššifravę, jog partijų pavadinimai - tik savotiškas jaukas neišprususiam rinkėjui, atmetus visas meiles ir ne meiles jiems, verta rimtai pagalvoti bent jau apie partijos pavadinimo praplėtimą ar patikslinimą.


Rekomenduojame

Situacija sveikatos srityje: dr. Rimo Jankūno ir Andriaus Gudaičio pranešimai LVŽS šešėlinės Vyriausybės posėdyje

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: šįkart boikotas gali pavykti, mat valdantieji pataikė į savo tradicinius rėmėjus, o jų balsas dangų pasiekia

Andrius Martinkus. Tikroji vertybinė politika dabar yra ‘Realpolitik’

Ramūnas Aušrotas. Seimo narė Morgana Danielė platina teisiškai ydingą ir socialiai neatsakingą informaciją

Ignas Vėgėlė. Kodėl mes taip orientuojamės?

Vygantas Malinauskas. Apie nacionalinius kovos su pandemija ypatumus

Rasa Čepaitienė. Naujoji Helsinkio grupė

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Šiluvos deklaracija labiau tinka Dorovės ministerijai negu Bažnyčiai

STI kviečia valdžios institucijas bendradarbiauti dėl COVID-19

Izraelio sveikatos ministras pripažino, kad „skiepų pasai“ – tai spaudimo priemonė

Vytautas Rubavičius. Paslaptingas okupacinių Vilniaus paminklų „trikampis“

Pasirašykime Šiluvos deklaraciją: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Nida Vasiliauskaitė. Šiandien matome, kad Kantas ir kompanija klydo

Algimantas Rusteika. Kaip bukalaurai taisys savo klaidą

Advokatas Andrius Krištapavičius: kodėl atsisakau pasiimti savo Galimybių pasą?

Kun. Robertas Grigas. Rugsėjo 13-oji: niūrus sugrįžimas į sovietmetį

Liudvikas Jakimavičius. Uždavinys PIŠei

STI tarptautinė mokslinė konferencija „Demokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės“: pagrindiniai pranešimai

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

Rasa Čepaitienė. Viskas taip tiesmuka ir primityvu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie ovacijas „kliedesiams“, tapusiems tikrove, ir ramiai knarkiančią sąžinę

Dominykas Vanhara. Kas yra blogai su šia publikacija?

Lenkų premjeras: Lenkija bus geriausia vieta gyventi Europoje

Rasa Čepaitienė. Prieš pišizmą nublanksta net kasdieniai vėlyvojo brežnevizmo marazmai

Viktoras Jašinskas. Juodasis pirmadienis

Kun. Robertas Grigas primena: ne tvoros ir ne tanketės apsaugo parlamentus…

Nida Vasiliauskaitė ir jos „Lapių medžioklės“. Išvarymo instrukcijos: sugauti, išvyti, dezinfekuoti

Ramūnas Aušrotas. Apie sprendimų „greitumą“

Geroji Naujiena: Sekime Jėzų ir nebūsime sugėdyti

„Teisingumo registras“: ar esate pasiruošę gyventi be pilietinių teisių?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.