Lietuvos Respublikos Konstitucija: konservatorių vizija

Andrius Dzidolikas   2014 m. vasario 1 d. 18:41

10     

    

Lietuvos Respublikos Konstitucija: konservatorių vizija

Seniai taip liūdėjau pabudęs iš sapno, kaip paskutinį kartą. O sapne su poete Vidmante Jasukaityte kartu nukeliavome į ateitį. Labiausiai mums širdeles suskaudo, kuomet atsivertėme naująją Lietuvos Konstituciją. Skubu pasidalinti pastabomis, kol sapno prisiminimai neišblėso.

ĮSPĖJIMAS: silpnų nervų piliečiams skaityti nerekomenduojama.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
K O N S T I T U C I J A

(Lietuvos Respublikos Prezidento priimta 2053 m. spalio 1 d. dekretu)

LIETUVOS ŽMONIŲ VALDŽIA

- prieš 40 metų įrodžiusi, kad referendumai kelia nacizmo grėsmę, todėl uždrausti,
- valstybės teisinius pamatus grindusi ES teise ir Lietuvos Konstitucijomis,
- savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius suderinusi su ES teise,
- įkūnydama žmogaus ir Tautos teisę gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos Federacinėje Respublikoje,
- siekdama atviros pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,

atgimusių Žmonių valia priima ir skelbia šią

 

KONSTITUCIJĄ

1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma Europos Federacinė Respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Lietuvos Žmonės. Suverenitetas priklauso Žmonėms.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Žmonių suvereniteto, savintis visiems Žmonėms priklausančių suverenių galių. Žmonės turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos Federacinės Respublikos nepriklausomybę.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Žmonės vykdo per demokratiškai išrinktus atstovus.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Prezidentas, Vyriausybė, Teismas ir Seimas. Valdžios galias riboja Konstitucinis Teismas.

9 straipsnis
Svarbiausi Lietuvos Federacinės Respublikos bei Žmonių gyvenimo klausimai sprendžiami išleidžiant Prezidento dekretą. Prezidento dekretas turi konstitucinio įstatymo galią ir negali prieštarauti Konstitucijai. Dekretas laikomas nepriimtu, jeigu dekretui nepritariama absoliučia Seimo narių dauguma. Balsuojama du kartus. Tarp balsavimų turi būti daroma ne trumpesnė kaip vienos valandos pertrauka.

12 straipsnis
Pilietybė įgyjama gimstant ir kitais Europos Federacijos nustatytais pagrindais. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato Europos Federacija. Vienu metu asmuo gali būti Lietuvos ir Europos Federacijos pilietis. Trečiųjų, ne Federacijos šalių narių, asmenų pilietybės klausimai sprendžiami Prezidento dekretu.

14 straipsnis
Valstybinės kalbos – lietuvių kalba ir anglų kalba.

25 straipsnis
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik Prezidento dekretu, jei tai būtina apsaugoti Žmonių interesus.

35 straipsnis
Žmonėms laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir Prezidento dekretams.

38 straipsnis
Šeima yra Žmonių visuomenės pagrindas. Santuoka sudaroma laisvu asmenų sutarimu.

40 straipsnis
Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų tikėjimo mokoma privalomai. Tikyba ir etika dėstoma pasirinktinai – laisvu mokinių sutikimu. Mokykla yra atvira institucija, kurios pagrindinis tikslas – ugdyti įvairiapusę asmenybę.

44 straipsnis
Masinės informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar Žmonės gali monopolizuoti masinės informacijos priemonę (-es), jei tokia veikla būtina viešajam Žmonių visuomenės interesui apsaugoti.

47 straipsnis
Žemės gelmės, valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai, oro erdvė virš Federacinės Respublikos teritorijos, jos kontinentinis šelfas bei ekonominė zona Baltijos jūroje išimtine nuosavybės teise priklauso Žmonėms. Užsienio subjektai gali pagal įstatymą arba išimties tvarka – pagal Prezidento dekretą – Federacinėje Respublikoje įsigyti žemės. Perkamos žemės plotas neribojamas tuo atveju, jeigu tai atitinka Žmonių interesus.

49 straipsnis
Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo laiko trukmę apibrėžia darbdavys.

55 straipsnis
Seimą sudaro Tautos atstovai – 341 Seimo narys, kurie renkami aštuoneriems metams. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 2/5 Seimo narių. Rinkimų tvarką nustato Prezidentas.

56 straipsnis
Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Federacinės Respublikos pilietis, nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną. Amžiaus ir sėslumo cenzas netaikomas.

77 straipsnis
Respublikos Prezidentas yra Lietuvos Federacinės Respublikos vadovas. Prezidentą renka Žmonės dešimčiai metų. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip keturis kartus iš eilės.

102 straipsnis
Konstitucinis Teismas sprendžia, ar Prezidento, Vyriausybės, Teismų, Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinis Teismas yra Konstituciją ir kitus šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų subjektų priimtus teisės aktus interpretuojanti institucija. Konstitucinio Teismo sprendimai turi Konstitucijos galią.

109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai skiriami Lietuvos Federacinės Respublikos Prezidento dekretu.

118 straipsnis
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko speciali Kaltinimo institucija prie Lietuvos Federacinės Respublikos Prezidento kanceliarijos. Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Prezidentas išleisdamas dekretą.

125 straipsnis
Lietuvos Federacinės Respublikos centrinis bankas yra Europos Federacijos centrinis bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Europos Federacijai.

140 straipsnis
Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina Respublikos Prezidentas ir kariuomenės vadas. Valstybės gynimo tarybai vadovauja Prezidentas. Jos sudarymo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato Prezidentas. Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Prezidentas. Prezidentas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Žmones arba vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.

147 straipsnis
Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Federacinės Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/8 visų Seimo narių grupė. Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma, išskyrus atvejus, numatytus Prezidento dekrete.

Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma Europos Federacinė Respublika“ gali būti pakeista tik balsavimu Seime, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 1/8 Seimo narių arba Prezidento dekretu.

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

150 straipsnis
Lietuvos Federacinės Respublikos Konstitucijos sudedamąja dalimi yra:
2053 m. liepos 1 d. Prezidento dekretas „Dėl Lietuvos Respublikos paskelbimo nepriklausoma Europos Federacine Respublika“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
GABRIELIUS LANDSBERGIS

Vilnius, 2053 m. spalio 13 d.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Antanas       2014-05-19 16:18

Kiek daug šunaujos, jei tinkamai dirbtų VSD to nebūtų, nei tokių straipsnių nei komentarų, kraupu, kad tai jauni žmonės…

Agnius       2014-02-2 20:18

O, 2053 konservai pasieke, kad prezidento pareigos paveldimos - panasu i juos. Tikrai labai tikroviskas sapnas smile

Korektūra       2014-02-2 11:12

1 straipsnis Lietuvos valstybė yra nepriklausoma Europos Federacinė Respublika.
109 straipsnis Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai skiriami Lietuvos Federacinės Respublikos Prezidento dekretu.

14 straipsnis Valstybinės kalbos – lietuvių kalba ir anglų kalba.

Pagal pirmą straipsnį suprantama, kad Lietuvos Europos Federacinė respublika yra visaapimanti Europa su visomis buvusiomis iki 2014 metų šalimis, kurios įėjo į Lietuvos Europos Federacinę Respubliką ir sudaro
vieną ir nedalomą Respubliką.
Pagal 109 straipsnįgaunasi neatitikimas pirmam straipsniui, nes, kažkodėl, gaunasi lyg ir dvi Lietuvos Respublika ir Lietuvos Europos Federacinė Respublika.
Siūlau, išimti žodžius Lietuvos Respublikoje ir įrašyti: Teisingumą Lietuvos Federacinėje Respublikoje vykdo tik teismai. (toliau pagal tekstą)

Nesuderinamas 14 straipsnis. Kam Lietuvos Federacinėje Respublikoje reikalinga antra t.y. anglų kalba, jeigu jau į Lietuvos Federacinę Respubliką įeina visos Europos šalys. Kitos šalys, kaip Eurazija, Šiaurės ir pietų Amerikos šalis turi mokintis ne anglų kalbos, o Lietuvių.

Sekantys pastebėjimai kitame komentare. Ačiū už dėmesį.

vilnietė       2014-02-1 23:29

Jau pirmuosius straipsnius beskaitant baisu pasidarė, o kuo toliau, tuo košmariškiau…

Jei tai taip, mes neįstojom ?       2014-02-1 23:09

Balsuodami referendume už stojimą į ES, mes jį išsaugojome, nes mūsų laimei nesurinkome pakankamai balsų, kad savo naivuolišku apsisprendimu būtume Briuselio biurokratams amžiams perleidę savo valstybės suverenitetą. Mūsų Konstitucijos 148 straipsnis išsaugojo mums ir mūsų palikuonims valstybę. Štai tas saugiklis: „Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika” gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.”
Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė” bei keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas” nuostatos.”

Priminsiu, kad 2004 m. gegužės 10, 11 d. referendume dėl stojimo į ES dalyvavo tik 63 proc. ir iš jų 9 proc. balsavo prieš. Vadinasi, su visomis plunksnomis nebuvome praryti.
SKAITYKIT ekspertus

jeigu Tautos referendumu nesustabdysime        2014-02-1 22:15

valdziazmogiu savivales dabar, tai taip ir bus - isigales paveldima, kraupiai itikinamai iskrypusi, landsberginiu valstybe. Juodas humoras, bet jis tarsi Mikaldos pranasyste…

Skaitykit respubliką       2014-02-1 21:42

Iškrypėliai taps neliečiami.Ką tik atmesta Editės Estrelos rezoliucija sugrįžo. Tiesa, kitokiu pavidalu. Jos bendražygė homoseksualų, biseksualų ir transseksualų tarpgrupinio susivienijimo lyderė Ulrikė Lunacek parengė planą. Ji jau ateinantį antradienį ketina įtikinti EP, jog už iškrypėlių diskriminaciją privalu bausti, taip įteisinant jų santuokas bei galimybę įsivaikinti. Be viso to, vaikams siūloma galimybė turėti daugiau nei du tėvus.

matomai       2014-02-1 21:36

koncervams zodziai “Konstitucija” ir “prostitucija” yra sinonimai.

siurpas eina skaitant       2014-02-1 21:15

nes labai panasu, kad sparciai artejame prie Lietuvos federacines respublikos.

Konservatorių teroras Garliavoje       2014-02-1 20:43

padarė didelę žalą netgi Ukrainai.Šiandien Lavrovas pasakė Miunchene,kad atseit Europos Sąjunga,palaikydama Ukrainos protestuotojus,savo šalyse naudoja jėgą prieš protestuotojus,kad tai dvigubi standartai…Konservatoriai dirba Rusijai?Sąmoningai ar nesąmoningai?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Konstantinopolio patriarchatas Lietuvoje – nauja Bažnyčia?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.