Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Lidžita Kolosauskaitė. Kodėl nemėgstantys Tapino yra marginalai, arba Kolektyvinės sąmonės koncepcija

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gegužės 24 d. 4:05

20     

    

Lidžita Kolosauskaitė. Kodėl nemėgstantys Tapino yra marginalai, arba Kolektyvinės sąmonės koncepcija

lidzita.lt

Daugumai žmonių yra žinoma, kas yra kolektyvinė sąmonė ir kaip naudojantis šiuo instrumentu galima valdyti net ir labai didelę žmonių grupę jiems to iš esmės nė nesuvokiant.

Kolektyvinės sąmonės esmė yra tokia: žmogaus mąstymas praranda individualumą, jis griežtai susietas su tuo, ką mąsto koks nors sociumas, t.y. žmogus mąsto ne kaip asmenybė, o kaip tikros bendruomenės (žmonių grupės) dalis.

Kolektyvinės sąmonės auka tapęs žmogus nebesuvokia savęs kaip Petro, Kazio ar Jono. Jis suvokia save kaip Tapino gerbėją, liberalą, konservatorių ar pan.

Grupės, su kuria jis tapatinasi mintys ir idėjos, automatiškai tampa jo idėjomis, jis jų nefilltruoja, neanalizuoja, nevertina pagal savo individualią vertybių sistemą (nes tokios nėra).

Tokį žmogų galima įtikinti bet kuo – kad gėjai niekados nebūna kanibalais (nors heteroseksualūs asmenys gali būti), kad Tapinas yra neklystantis (nors visi kiti klysta), kad visi, kas rašo kitaip nei Delfi, dirba Putinui ir pan.

Kolektyvinė sąmonė neigia logiką ir kritišką mąstymą. Ji paremta tik autoritetu – jei autoritetas pasakė, vadinasi, tas yra tiesa. Ir jei autoritetas pasakys, kad pasaulis yra kvadrato formos, kolektyvinė sąmonė lengvai priims šį teiginį kaip faktą.

Atrodytų, kad tik visiškas marginalas galėtų siūlyti kolektyvinę sąmonę kaip alternatyvą savarankiškam, kritiniam mąstymui, bet išties visuomenė jau kuris laikas yra fokusuojama į tai.

Skundimai, sankcijos, atleidimas iš darbo, baudžiamoji byla – įprasti dalykai pasakius nepopuliarų dalyką. Pastaruoju metu apie tai girdime taip dažnai, kad nė nebesureikšminame: „O, Tapinas eilinį kartą kažką išspyrė iš darbo“, „O… parašė kvailą komentarą ir gavo teistumą“.

Vis dėlto šis iš tiesų marginalus reiškinys, kuris yra būdingas visoms diktatūroms, pradedant SSRS ir baigiant Hitlerine Vokietija ar Šiaurės Korėja (kurioje kolektyvinė sąmonė yra net ne siekiamybė, o privaloma norma), iki šiol buvo neįvardintas ir neatskleistas.

Persekiojimai už nuomonę vykdyti prisidengiant tariama kokių nors vertybių apsauga, pvz., jautriais gėjų nervais ar noru sukurti klestinčią Lietuvą.

Netgi tada, kai persekiojimai už nuomonę vykdyti visiškai iracionaliai (pvz., remiantis neegzistuojančios valstybės baime), eiliniam skaitytojui niekados nebuvo atvirai sakoma: tu privalai mąstyti kaip mąsto sociumas. Ši žinutė buvo perteikiama labai šifruotai – taip, kad suprasdavo tik protingesnieji (o tokių nėra labai daug).

Ir štai – 2017 m. balandžio 29 d. vienas įtakingiausių visuomenininkų (pagal Delfi reitingą) atvirai pasako, kad tie, kas nesilaiko kolektyvinės sąmonės, yra marginalai.

Toks teiginys bet kurį savarankiškai mąstantį žmogų turėtų šokiruoti, nes tai reiškia, kad marginalumas siejamas nebe su kraštutinumu, o su… savarankišku mąstymu, t.y. pats savarankiškas mąstymas pristatomas kaip marginalumas.

Deja, daugybė žmonių spaudė „patinka“. Daugybė net ir žinomų, aukštas pareigas užimančių žmonių spaudė „patinka“ po tekstu, kuris atvirai niekina savarankišką mąstymą ir siūlo kolektyvinę sąmonę kaip alternatyvą.

Kodėl?

Todėl, kad kolektyvinė sąmonė kaip norma yra labai senas reiškinys Lietuvoje. Pradedant Smetonos Lietuva ir baigiant SSRS niekados nebuvo galimybių mąstyti savarankiškai, nes savarankiškas (valdžiai nelojalus) mąstymas būdavo baudžiamas kalėjimu, lageriu ar sušaudymu.

Tiek mūsų tėvai, tiek seneliai, o galų gale – ir senelių tėvai užaugo bijodami pasakyti netinkamą žodį. Bijodami, kad jei pasakys tai, kas kam nors nepatiks, patirs griežčiausias sankcijas – nebūtinai jie patys, kartais ir jų vaikai, anūkai ar pan.

Visuomenė gyveno baimėje mąstyti.

Laikai pasikeitė. Uždaryti žmogų į kalėjimą ar sušaudyti lygtais nebegalima (netinka prie pasirinktos proeuropietiškos krypties), tačiau mentalitetas vis dar tas pats – yra vienas teisingas mąstymas – tas, kurį padiktuoja autoritetas.

Visuomenei, kurioje savarankiškas mąstymas nėra vertybė, padiktuoti, kad mąstytų savarankiškai, yra marginalu – paprasta. Palyginimui, anglai nebijojo balsuoti už „marginalų“ propaguotą Brexit’ą, prancūzai nebijo balsuoti už marginale laikomą Marine La Pen.

Bet lietuviams marginalumas yra nusikaltimas, už kurį numatyta griežta bausmė. Ir užtat lengviausias būdas ką nors paniekinti, priversti to asmens neklausyti, neskaityti, nebalsuoti už jį ir išvis nekreipti į jį dėmesio yra… marginalizuoti. Pasakyti, kad tas ir tas yra marginalas.

Po to žmogus būna miręs sociumo akyse ir nebekelia jokios rizikos. Išties po to nebesvarbu, ką jis kalba – tiesą ar melą – nes niekas jo nebeklauso.

Ir štai Ričardas Savukynas labai rimtai, viešai ir atvirai sako, kad visi tie, kurie mąsto savarankiškai, yra marginalai, negalima jų klausyti, kreipti į juos dėmesio. Tiesą kalba tik Autoritetas – Tapinas. Būtent jo ir reikia klausyti. Jis viską žino. Apie visus. Jis žino, ką reikia daryti, ir jis tai padarys. Jei tau tai nepatinka, tu esi marginalas. Jei kas nors sako, kad neigiamai vertina Tapiną, – jis yra marginalas.

Jaučiate, kaip paprasta? Žmogaus marginalumas siejamas ne su jo pažiūromis, idėjomis, ne kažkokia kraštutine pozicija, bet su… Savarankišku mąstymu. Arba su jo požiūriu į vieną žmogų. Su nepagarba autoritetui.

Sveikoje visuomenėje po tokio pasisakymo pats Ričardas Savukynas turėtų būti laikomas idiotu bei marginalu, padlaižiu, savigarbos neturinčiu menkysta. Iš esmės net ne vyru.

Savo pasisakymu jis pažemino tiek save, tiek kiekvieną teisę į savarankišką mąstymą gerbiantį žmogų.

Bet, kaip jau minėjau, savarankiškas mąstymas nėra duotybė. Lietuvoje tokio mąstymo apraiškų nėra daug ir su tuo aktyviai kovojama – vien praeitą savaitę nepopuliarias skaidres parodžiusi mokytoja buvo paversta visuomenės paniekos objektu, o vaikų lavinimo klausimais pasisakiusi menininkė (dviejų vaikų motina) išvadinta „dūra“ (teisto intelektualo).

Kiekvienas lietuvis žino, kad mąstyti savarankiškai gali tik kažkoks autoritetas, kažkoks „žinomas žmogus“, valdžios atstovas, bet ne jis – baudžiauninkas, okupuotos teritorijos gyventojas, samdinys.

Lietuvio statusas nuo pat seniausių laikų iki dabar nesudarė prielaidos mąstyti. Priešingai – mąstymas būdavo persekiojamas. Kaip yra persekiojamas iki šių dienų. Tik tada būdavo lageriai ar sušaudymas, o dabar – marginalizavimas, atleidimas iš darbo, vieša pajuoka, retesniais atvejais – ir teistumas.

Esame valstybė, kurioje teisės aktais reglamentuota, ką galima sakyti. Nepaisant to, daug kalbame apie laisvę mąstyti. Apie fikciją, kurios nėra.

Ir štai, Ričardas Savukynas nutraukė tą apgavysčių šydą – atvirai pareiškė, kad savarankiškai mąstyti gali tik Tapinas, bet toli gražu ne šiaip koks būras. Ir, kad jei būras dėl ko nors Tapinui nepritaria, tai jis yra debilas ir nusipelnė tiesiog pajuokos bei pasmerkimo.

Ir išties jo poelgis tiesiog genialus. Nes marginalizuojant ne tam tikrų idėjų skleidėjus, o apskritai visus, kas nepritaria konkrečiam asmeniui, tas asmuo tampa… nekritikuotinu. Kaip Hitleris. Arba Kim Jong Unas.

Ir tada jau galima daryti ką nori, sakyti, ką nori. Marginalizuoti, ką nori.

Žmogaus padėtis tampa priklausoma nuo vieno esminio faktoriaus – ar jis naudingas autoritetui.

Kokias pasekmes sukelia visos visuomenės subordinavimas vienam asmeniui (ar asmenų grupei), istorija parodė daug kartų. Nelikus opozicijos, tam tikra visuomenės dalis (nenaudinga) būna išžudoma, suvaroma į koncentracijos stovyklas, getus ar išvežama į lagerius.

Lengviausias būdas atpažinti tuos, kurie pasižymi autoritariškumu, yra jų požiūris į opoziciją: ar jie ją gerbia, ar bando sunaikinti.

Ričardas Savukynas nori Lietuvos, kurioje nėra opozicijos. Ir kurioje mistinis Tapinas kovoja su sistema kartu būdamas jos dalimi. Protinga dalimi. Nes kiti, kritikuojantys sistemą, yra… Pakartosiu jo žodžius: „Suprantate, marginalas sau prisiskiria tam tikrą rolę – jaučiasi kovotoju prieš sistemą, už gėrį. Čia kiekvieno marginalinio politikieriaus požymis – už teisybę kovoti. Nesvarbu, kad esi toks durnas, kad net nesupranti ką išvis darai“.

Taigi, jei esi Tapinas ir tau nepatinka sistema – viskas gerai, tu (irgi pacituosiu) esi „akivaizdus kovotojas prieš stagnacinę, korupcinę sistemą“.

Bet jei darai tą patį, nebūdamas Tapinu, tai esi akivaizdus durnius, kuris pats nesupranta, ką daro.

Sveiko proto žmogui neturėtų kilti klausimo, kad toks svarbus dalykas kaip valstybės ateitis negali būti palikta vien Tapinui ir visa visuomenė negali nusišalinti nuo kovos su „stagnacine, korupcine“ sistema vien tam, kad nesudarytų konkurencijos Tapinui.

Man apskritai sunkiai suprantama, kaip gali gimti tokio pobūdžio, akivaizdžiai totalitarines tendencijas siūlantys rašinėliai. Ir dar labiau nesuprantama, kaip toks žmogus, atvirai propaguojantis kolektyvinę sąmonę, gali būti vertinamas teigiamai.

Esu įsitikinusi, kad čia yra tas lūžis, kai visuomenė arba sukils ir pasakys, kad turi teisę spręsti, galvoti ir netgi nesutikti su Tapinu, arba netrukus net ir dar esančios laisvės fikcijos bus išmestos į šiukšliadėžę kaip archajiško gyvenimo atributai.

Negali būti laisvos visuomenės be žmogaus laisvės mąstyti. Nei viena laisva visuomenė nepasižymi kolektyvine sąmone.

lidzita.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

hmcha       2017-05-25 17:58

nekritikuotinas, kaip ir nepakaltinamas. O nepakaltinamas, kaip ir durnas? Tai kodėl kažkas turi norėti įtikti ar pritarti nekritikuotinui-nepakaltinamam asmeniui? Kad durnius tavęs neišvadintų akivaizdžiu durniumi?

dekui       2017-05-25 13:31

autorei, taiklus sąmojingas straipsnis, perskaičius nuotaika keletą kartų pagerėjo…

Dabartinė žurnalistika       2017-05-25 13:10

yra tik subinės laižymas Šeimininkui tris kartus per dieną.

Darvinas       2017-05-25 13:08

Tapinas nuo tėvo netoli tenuriedėjo.

Tapkinas išsirinko drožti       2017-05-25 13:04

dvigubo pjovimo lentą.Karma tokia.

VaidasVDS       2017-05-25 8:32

to 2017-05-24 18:53
Nepritarčiau tam komentatoriui, kad mes štai jau išsirinkome, ko norėjome.
Bet pačiam taip pat visiškai nepritariu.
Pirmiausiai, kodėl slepiesi už nieko nesakančio niko?
Ką pats siūlai?
Vadinti visus idiotais daug proto nereikia.
Jei nerinksi, ką turėsi? Kažkokią chunntą, autoritarą, revoliuciją, anarchą, pats save pasistatysi?
Kol tauta neišlavės, neišmoks mąstyti protingai, kol nepakeis kultūros, tol rinksime pro šalį.
Kol vieni šauks ant kitų - idiotai!, tol mes nesugebėsime pakeisti kultūros, tol visi bandymai pakeisti kažką į gerą žlugs. Mūsų vedliai yra labai blogi, tiek pozicijoje, tiek opozicijoje. Bet ir rėksniai nieko pakeisti negali. Išmintingų labai mažai. Daug rėkiančių, mažai klausančių, dar mažiau bandančių suvokti, įsiklausyti.
Greitų rezultatų nebus tikrai, nebus vienų kokių rinkimų, po kurių staiga viskas pasikeis. Net jei valdžia pakliūtų išmintingų saujelei, juos supantis pasaulis gali lengvai sugniuždyti. Ir tik dvasinė kova už tikras dvasines vertybes palaipsniui pakeis šį pasaulį. Bet tikrai ne rėksniai ir verksniai…

Arvydas       2017-05-24 22:26

Remiantis tuo, ką dabar perskaičiau, darau išvadą, kad Savukynas yra toks durnas, kad net pats nesupranta, ką išvis daro?

nepaisanttapinujui       2017-05-24 18:53

Didžiuojiesi savo buratinišku “balsavimu”. Labai gerai, yra proga “padėkoti”:
“Ačiū” už kriminalinio režimo legitimumo pratesimą;
“Ačiū” už pažadukus-idiotus valdžioje;
“Ačiū” už policinę valstybę;
“Ačiū” už  dvigubėjančius bėgančių nuo nevilties į emigraciją kiekius;
Ir už tamstos bukumą bėgant paknopstom balsuoti būsimuose prezidentiniuose rinkimuose- iš anksto “ačiū”.
Pribaik tą Lietuvėlę kuo greičiau!
Tą tu sugebi.

Jules       2017-05-24 18:45

Kodėl ne į temą, jei autorė, minėdama Vokietiją ir Sovietų Rusiją pamiršo jos pagrindinius kreditorius ir sąjungininkus, bei Trockio kelionę su prievaizdais ir patarėjais iš Wall Street’o į Petrapilį? Pamiršo paminėti Amerikos labai stambias kompanijas, padėjusias Sovietiją elektrifikuoti ir industrializuoti. O mūsų valdžioje gi eksiukai, kas nežino tų visuotinai žinomų dalykų, a? Vokietijoje už visuotinai žinomų dalykų neigimą duoda po 12 metų cypės, nežinot?

Džiūlzui       2017-05-24 17:23

mažkiek ne į temą, Monsieur…

Jules       2017-05-24 14:17

Madame Li Gitte tik kažkodėl pamiršo išvardinti Blogio imperijos(SSRS) sąjungininkes - bendrininkes, juk buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje nugalabyta virš 66 milijonų aukų įvairiausių tautų ir rasių vardan Internacizmo(Internacionalsocializmo) pergalės visame pasaulyje, tiesa? Šiais metais minime draugo L.Trockio įspūdingą kelionės iš Niujorko į Peterburgą šimtmetį ir jo pergalę, šturmuojant Žiemos rūmus ir įtvirtinant Proletariato diktatūrą ir Raudonąjį terorą bei sėkmingai, Vakarams padedant, pradedant Bolševikų(internacių) revoliuciją.

Akivaizdu,       2017-05-24 14:08

kad nomenklatūrščiko sūnelis nuolat kaunasi su fašizmu Lietuvoje, tiesa?

nepaisant tapinoidų       2017-05-24 13:41

Pamažu ryškėja, kurie chunveibinai mėgina užlipti mūsų visuomenei ant galvos. Bet džiugu, kad lietuviai rinkimuose balsavo taip ryžtingai, kaip ir britai – taip, kaip norėjo.

ruta       2017-05-24 9:44

..manau , tokie Tapkinai -Buratinai , pasikeitus konjunkturai , laaaabai mikliai pakeistu ‘savo’ paziuras pagal naujo seimininko ideologijas , norus ..

albina       2017-05-24 9:31

Alio! Redaktoriai,kodėl neleidžiate pritarti marginalams?

albina       2017-05-24 9:29

Nereikia paryškinti to tapino pavardės:viskas gyvenime praeina,ne tokie genijai virto užmaršties dulkėmis.Galima priversti rašyti palankius pritarimus,bet MĄSTYTI ir galvoti kitaip,negu reikia kažkokiam keikūnui savukynui,autoritetu padaryti tapiną,juk tai juokinga.Žaidžia tais LAIKAIS kaip PUPYTĖS ir baigia sau įteigti,kad jie formuoja visuomenės nuomonę!Išminties ir padorumo nerasta pas abu,man jie tiesiog apgailėtini.Man tik gaila tapino tėvų ir jo vaikų.

s.m.       2017-05-24 9:25

Šaunuolė Ligita!!! Super mintys. Po tokio straipsnio solidarizuojuos su daktaru Letu ir sutinku būti “marginalu”. Būti chuntos subinlaižių ir dvasios menkystų pavadintam marginalu - pati didžiausia garbė.

VaidasVDS       2017-05-24 8:57

Protas dar nėra išmintis.
Kada siela tvarkoma prastai, tada protas veda tik į klystkelius, o išmintis išnyksta kartu su siela…

Kodėl nemėgstu tapino       2017-05-24 5:57

todė, kad jis vaizduoja esas protingas, o kvailas kaip bato aulas.

daug tų pizdukėlių - tapinų       2017-05-24 5:27

raudonieji bebriukai - ypač teisėsaugoje: GP, VRM, TM.
stribų ar komunistų ar kgbistų vaikai bei anūkai.
——-
(todėl ir bėga lietuviai nuo tokių susireikšminųsių pizdukėlių)


Rekomenduojame

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.