Bažnyčios socialinis mokymas

Letas Palmaitis. Andriaus Švarplio „naratyvai“ ir tautinė „krikščionybė“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugpjūčio 1 d. 16:11

84     

    

Letas Palmaitis. Andriaus Švarplio „naratyvai“ ir tautinė „krikščionybė“

„Naratyvų“ serijoje Andrius Švarplys pateikia nestandartinį požiūrį į atkurtos Lietuvos valstybės raidą bendrame Europos Sąjungos kontekste, dažnai remdamasis Manuelio Castells analize. Nėra abejonės, kad jis teisus atkreipdamas dėmesį į visiems antiglobalistiniams judėjimams būdingą maištą prieš vis greičiau vykstančią visuomenių poliarizaciją, „elito“ ir tautų atskirtybę. Tai svarbi tiesa – ją Antanas Kulakauskas savo publikacijoje išreiškė nepriekaištingai aiškiai: viskas pasauliniu mastu juda link naujos, bet jau globalinės vergovės. Nors daugelio nuomone, į chaosą grimztančiame dabarties pasaulyje ryškėja tikėjimo D-vu aktualumo bei tam pasipriešinimo konfliktas, vos ne kaip pamatinė ateinančios globalinės kolizijos forma, šioje „naratyvų“ serijoje tikėjimo problema paliečiama tik tradicijų ir tautiškumo požiūriu, tačiau Autoriui nusišalinus nuo savo nuomonės pats dėstymas pasidarė iš esmės ateistinis, todėl tikinčiajam nėra apie ką diskutuoti, nes viskas ignoruoja nuoseklų įsitikinimą, kad D-vas yra ne vien žmogaus ir istorijos Viešpats, bet ir Tas istorijos Dalyvis, Kuriam priklauso paskutinis žodis. Tokiu atveju įsidėmėtina tik tai, kaip tiksliai Autorius perteikia religinį tautinės ideologijos pobūdį:

„Tautos metafizikoje Tauta nepaleidžia individo kurti savo gyvenimo projekto – neprognozuojamo, radikaliai neapibrėžto, rizikingo. Dėl šios priežasties čia nėra ir tokio paties radikalaus skirtingumo galimybės, negali būti ir radikalios kritikos. Asmuo uždaromas Tautoje, kuriamas kolektyvinės moralės numatant, kad tai aukščiausias gyvenimo realizacijos tikslas. Sąjūdžio metais ypač populiari Justino Marcinkevičiaus žodžiais sukurta daina byloja: Tai uždaryk mane/ Tėvyne savyje/ Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro/Taip kaip uždaro vakarą naktis/ O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“. – TAUTA IŠ ESMĖS ČIA YRA D-VO, TIESOS, AMŽINYBĖS, PRASMĖS IR LAISVĖS SINONIMAS (didžiosios yra mano – LP past.). Šioje tautos metafizikoje [...] atnašaujamos E. Durkheimo ir daugelio kitų religijotyrininkų, sociologų, antropologų aprašytos archajiškos bendruomenės gyvybės, mirties, amžinybės, antlaikiškos gyvųjų ir mirusiųjų bendrystės, kraujo, kančios MIŠIOS. Esmiškai būtent tokia samprata grindžia lietuviškos tautinės tradicijos politinę mintį. Lietuvių tautos nupolitinimas iš tiesų reiškia jos nukultūrinimą, o tai atitinka ištikimybės moralinei tautos bendrystei sulaužymą. Tik tokiu būdu galima suvokti lietuvių tautininkų mąstymą ir retoriką apie išdavystę, kosmopolitų puolimą, savus ir priešus. Tai nesekuliarizuotos, religinį braižą turinčios sąmonės bruožas, būdingas į tradicinės kolektyvinės moralės teikiamą prasmę ir tapatybę orientuotai pasaulėžiūrai.“

Pasakyta taikliai. Nėra abejonių, kad būtent toks suvokimas slypi Maironio, dažnai net Maceinos, taip pat jų meto užsienio katalikų mąstysenoje (pvz., Julijaus Evolos), tik jis ten iki galo dar neišsikristalizavęs, nes jų laikais tradicinės katalikų pasaulėžiūros dar nebuvo pasiekęs reikalas totaliai kapituliuoti – tikėjimo krizę jis sukėlė jau po II Vatikano Susirinkimo.

Iki pat mūsų dienų išlikęs (nes dėl antivokiško „trijų Smolensko pulkų“ sindromo buvo sovietų toleruotas) maironinis tautiškumas nebeištenka krikščioniškos frazeologijos rėmuose – jis reikalauja naujo religinio statuso bei pripažinimo!

Savo ruožtu esu paskelbęs Tiesos.lt portale keletą „eusebinių“ „naratyvų“ apie konstantininės krikščionybės raidą. Juos paskatino susipažinimas su imperatoriaus Konstantino laišku 325 m. Visuotiniam Bažnyčios susirinkimui Nikėjoje, privertusiu mane įtarti, jog buvo sukurta iš esmės nauja religija „gentims“ (hebr. gōjīm), prisiskyrusi sau pirminės abraominės semitinės („jokūbinės“) Bažnyčios tąsą, o pačią pirminę Bažnyčią, pagonių romėnų išvarytą iš Palestinos ir išblaškytą, įtarti buvus išduotą: visa žydų tauta, išskyrus keliasdešimt biblijinių asmenų, paskelbta „D-vžudžiais“, o po Siriją ir Palestiną pasklidę tūkstančiai krikščionių žydų – „eretikais“. Beje, šios mano išvados komentaruose buvo užpultos iš antisemitinių pozicijų ir be jokios analizės „Jotos“, tačiau niekas iš istorijos specialistų nesureagavo.

Lietuvoje ryškėja tendencija dabartinę tikėjimo krizę aiškinti ne tiek iš krikščioniškų pozicijų, kiek iš tautiškai religinių – su tuo susidūriau ir per monsinjoro Alfonso Svarinsko antrųjų mirties metinių minėjimą Partizanų parke. Ten doc. Lina Šulcienė išdėstė teiginį, neva netekus ryšio su tauta, netenkama ir ryšio su D-vu. Vėliau parašiau jai laišką aiškindamas, jog tai iš esmės tas pats požiūris, kurį Baltstogės vyskupas išreiškė užrašu bažnyčioje prie stendo su Armijos Krajovos kulkosvaidžiais: „Kas neturi žemiškos tėvynės, tas neturi ir Dangiškos“. Neseniai Vytautas Sinica panašiai išgyrė Armijos Krajovos elgesį su savo broliais katalikais lietuviais pateikdamas jį kaip pavyzdį, kaip reikia ginti savo požiūrį į tautiškumą ir valstybingumą. Deja, L. Šulcienė man neatsakė.

Kadangi ši tema aktuali ne vien man ar jai, neturėdamas atsakymo pridedu prie savo laiško dar tokį viešą postskriptą:

„Patariu Jums nusekti paskui eusebijus ir eilinį kartą išmesti iš šventyklų „naujus“ (krikščioniškus) personažus pãskui senesnius antikinius bei įstatyti tautinius! Atėjo laikas perinterpretuoti D-vo tautą kaip „dievišką Tautą“, realizuojamą kiekvienoje pasaulio tautoje pagal (dar toleruojamo) Kūrėjo planą neva kaip D-vo kuriama Tauta. Iš pradžių buvo žydai, kurie tą planą, „savaime aišku, atmetė“, paskui – romėnų imperijos (poeusebinės Romos Katalikų Bažnyčios) tauta, o dabar – pomirtinių Prabočių bendrijos šventoji religinė Tauta, kiekviena savoje Dangiškoje Tėvynėje, kuri adoruojama prie altorių, kuriai aukojamasi, kuri svetimųjų nukryžiuota, bet prisikelia, su kuria jungiamės Komunijoje. Galima net palikti visus sakramentus, šitaip juos perinterpretavę. Išganytojas – tai į kiekvieną tautą su naująja sandora ateinantis D-vas, Kuris suteikia jai jėgų išgyventi, pvz., dialektinėje kovoje su kitomis tautomis, jei tik ji šventai laikosi savo senųjų papročių (Moralės < moralis, mores). Jo Nukryžiavimas simbolizuoja dieviškos Tautos nukryžiavimą ir prisikėlimą. Tiesa ir moralė čia nėra visiems tas pats (kaip jau minėta, AL AKBAR! – „krikščionims“ netinkamas šūkis!), bet jos nėra ir santykinės, nes ir tiesa, ir moralė plaukia iš unikalaus D-vo duoto Tautiškumo, o tiesa yra tai, kas reikalinga Tautai išgyventi (pvz., kuriant savo valstybę kaimynų sąskaita, jei tie „kresai“ pasiduoda aptautinami – plg. Sinicos siūlomą lenkų tautinio požiūrio į Valstybę pavyzdį): Moralė yra etalonas elgesio, kuris šią akimirką atitinka aktualią Tautos tiesą (pvz., Armijos Krajovos vykdytas egzekucijas).

Todėl patariu Jums galutinai išmesti tradicinį „žydelį“ J-zų į „istorijos sąvartyną“ – Jis Jūsų neišgelbės! Pradžiai dėl mandagumo vardą dar galima palikti, bet suteikti jam lietuvišką turinį (plg. maskolių „русскаво Христоса“, laiminantį ruskių karius „laukinių čečėnų“ genocidui – visai atitinka Sinicos idealą). Bet jau gink D-ve, nieko bendro neturintį su jokiais „žydeliais“, kurie pačią čia dėstomą dieviškąją Tautą atmetę (= nužudė D-vą!) vardan „materialių siekių užvaldyti pasaulį“. Kaip sakė šv. Fiūreris, gerai kad jų yra, kitaip būtų reikėję juos sugalvoti. Juk turi būti koks nors matomas „blogio nešėjas“, skelbiantis „absurdus“ apie neva visiems privalomą Vieną Tiesą ir Dorovę. Toks patogus „blogio nešėjas“ tegu ir toliau išlieka visiems laikams, nes jo buvimas padeda rasti sąjungininkų kovoje už savo Švč. Tautos išlikimą: если в кране нет воды, воду выпили жиды.

Nepretenduodamas būti antruoju Pauliumi, pakartosiu jo stiliumi:

Pasakysiu Jums paslaptį: Mesijui TIKRAI atėjus, jokio skirtumo tarp abraomitų nebeliks ir visi tie „blogio nešėjai“ „žydeliai“, kurie dabar yra halachiniai ir mesijiniai, susivienys į Vieną Tiesą išpažįstančią vieną D-vo tautą kartu su Vieną Tiesą išpažinusiais musulmonais salafitais bei krikščionių likučiais, susitelkusiais aplink mesijinius, ir stos į Armagedono kovą su mongoloidinėmis Gogo-Magogo ordomis ir su Antikristo sodomodemokratais bei savo Tautą dievinančiais „katalikais“. Antikristas labai dosniai skatins visas tautiškumo religijas, taigi ir V. Sinica ras sau šventą vietą, tačiau „pragaro prakurais“ (musulmonų posakis) netaps tik į D-vo Tautą susivienijusios gentys. Jau ir dabar matyti, kuris kam artimas, o kuris kam svetimas.“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-08-4 14:57

Tas nerimas tai yra neabejingumas tam kas vyksta. Blogai? Kas dėl Palmaičio raštingumo tai jis negali atsakyti už žodžius kuriuos parašė tokiu atvėju raštas koks jis bebūtų netenka prasmės.

Juliai Purai sunerimo       2016-08-3 20:34

nelieka kur įsiterpti su savo “teisibe” - juk net ir pats raštingiausias apie tai, ką Letas Palmaitis rašo, nieko nenutuokia

Julius Puras       2016-08-3 18:53

Jūsu Palmaiti pažada vertinu kaip nenora keistis. Ta prasme jus ir toliau neturėsite meilės žmogui tai yra dievui. Ir toliau būsite neadekvatus ir sistema užpildinės interneto plotus jūsu “auksinėmis” mintimis.

Letas Purui       2016-08-3 13:28

Prižadėjau neatsakinėti į neraštingai suformuluotus klausimus, bet ne į teiginius. Ačiū už nuoširdumą!

Julius Puras       2016-08-2 22:09

Kodėl aš klausiu jūsu Palmaiti ar jūs esate sistemos dalis nes jūs net nepastebėjote idant sistema jus nugalėjo. Tapote tos melo sistemos dalimi. Sistema jus Palmaiti padarė neadekvačiu ir atėmė iš jūsų meile žmogui tai yra meile dievui. O tą parašima žemiau jūsų straipsnio idant jūsų “auksinėmis” mintimis reikia pasidalinti kaip sovietmečiu ėjuse Kataliku Bažnyčios Kronika, laikau pajuoka. Ir dar aš nekalbu ir nerašau blka (bendrine lietuviu kalba) kaip ir neturiu jai jokių įsipareigojimu ir tuos jūsų priekaištus dėl taremo raštingumo laikau kaip didžiausia nepagarba žmogui ir žmogiškumui.

VaidasVDS       2016-08-2 20:22

Letai,
kalbi nesąmones.
Tu štai žinai, kas yra religinis tikėjimas, o kiti štai nežino. Kažkokį visišką absurdą pasakei.
Be to pasakei atvirą šmeižtą, kad “apreiškimas šėtono padiktuotas kažkokiam amerikonui”. Apreiškimas nėra diktuotas jokiam amerikonui ir iš viso niekam nėra diktuotas. Pats Urantijos Dokumentų apreiškimas įvyko nelabai paaiškinamu ir formaliai stebuklingu (mokslas to paaiškinti nesugebėtų) būdu, panašiai kaip Jėzaus įsikūnijimas ar prisikėlimas. Puikiai suprantu, kad tai skamba keistai, tačiau tikrų apreiškimų apreiškimo metodo mokslas niekada nepaaiškins. Visas tas metodas yra aprašytas Urantijos Dokumentų istorijoje, kurią parašė žmonės, kurie turėjo teologinį, mokslinį ir filosofinį išsilavinimą. Šią knygą aš esu išvertęs iš rusų kalbos į lietuvių, tad labai gerai ją žinau. Istorija gana ilga ir keliais žodžiais neperpasakojama. Deja nėra lietuviško serverio, kuriame galėčiau ją patalpinti.  Kada nors vėliau tą padarysiu. Tad esu ne kartą davęs nuorodą rusų kalba…
2000 metų parodė, kad pasaulis visiškai nesuprato Jėzaus apreiškimo ir visiškai negyvena pagal jį. Tad, gal būdamas labai gudrus manai sugebėsi suvokti, kas čia kur suklydo. Juokingas esi ir per daug gerai apie save galvoji. O tavo proteguojamas “religinis tikėjimas” yra beveik visiškai antiJėzujietiškas. Nekreipčiau į tave dėmesio, jei nesugebėtum klaidinti gana nemažos dalies tikrai gana gerų žmonių.
Pats dirbi Šėtono labui, o ant kitų nurodinėji…

Julius Puras       2016-08-2 19:21

Letai ” globalinės vergovės” tai yra tiesa? Ar jūsų sukurtas melas? Tikinti ir save laikanti raštingu tu žmogau.

Letas Vaidui       2016-08-2 14:00

Dar trūksta, kad ant Tavęs pykčiau! Nesupranti, kad nori pakeisti žmogaus religinius įsitikinimus siūlydamas skirtingą religiją. Tai nėra joks “patobulinimas”, bet visiškas atmetimas, nes krikščionybė yra tikėjimas būtent Išganomąja Golgotos Auka. Tu siūlai atsisakyti nuo 2000 metų senumo religijos dėl “apreiškimo” kažkuriam amerikonui. Jei aš pripažinsiu, kad tikrai būta tokio apreiškimo, tai nebent, kad jis paties šėtono padiktuotas (o kodėl ne? nors akivaizdu, kad tai ano metų mokslo nuogirdomis pamaitintų žmonių darbas). O jei šėtonas nediktavo, belieka laikyti Patį arba apsėstuoju, arba ne visai tvarkoje (jau vien todėl, kad nesuvoki, kas yra religinis tikėjimas).

Letas Purui       2016-08-2 13:51

Kaip tikintis žmogus, privalau ieškoti tiesos ir ją sakyti. Lietuvoje yra “sukurta” LTSR-2, be to, su “Vakarų” žinia. Sakydamas tiesą, kovoju su netiesa. Kalašnikovo ir bombų neturiu, be to, esu įsitikinęs, kad nei kalašnikovai, nei bombos šios situacijos nepakeis. Pakeis tik žmogaus atsivertimas į D-vą bei Paties D-vo Galia.
Daugiau į Jūsų neraštingai suformuluotus klausimus neatsakinėsiu.

Julius Puras       2016-08-2 5:55

Letai paklausiu jūsų kitaip. Ar jūs save laikote kovotoju prieš Lietuvoje sukurta sistema ar jūs laikote save jos dalimi? Būčiau labai dėkingas jaigu jūs sugebetumėte pats nustatyti savo būseną laike ir erdvėje.

VaidasVDS       2016-08-1 22:10

Letai,
kitoje temoje parašiau gana aštrų komentarą. Per daug nepyk.
Ne mane užgavai. Žinau, kad Apreiškimas buvo perduodamas, brandinamas ir saugomas nuo žmogiškojo įsikišimo beveik 50 metų. Tai buvo didelis dvasinio pasaulio ir atsidavusių žmonių darbas. Taip niekinti kitų triūsą vis tik nederėtų.
Nėra privaloma sakyti tai, dėl ko įsitikinęs. Geriau reikėtų kartas nuo karto pasitikrinti savo įsitikinimus. Aš juos tikrinu gana dažnai, ir gana dažnai keičiu, kuomet atrandu ką nors naujo ir įtikinančio. Pavyzdžiui tik Urantijos Knygoje radau, kad “Naujasis Testamentas yra nuostabus krikščioniškas dokumentas”, bet kartu radau ir tai “, bet jis tiktai menku laipsniu yra Jėzujietiškas.”
Man kažkaip visai neatrodė, kad aš tau mielas. Va dabar atradau, kad klydau.

Letas Purui       2016-08-1 21:32

Mane naktį paprašė platinti demokratijos priešų šmėklą.

Letas Vaidui       2016-08-1 21:26

Brangus Vaidai, tikrai esi man mielas, atleisk, jei užgavau! Ką padarysi, privalau sakyti tai, kaip esu įsitikinęs, o citavau irgi tai, kas mane įtikina, bet ne Paties rašiniai. Dovanok, kad nerskaitau, neturiu fiziškai galimybės visko skaityti, ypač kai nieko naujo nesitikiu.

VaidasVDS       2016-08-1 21:17

Juozapai,
sakai pažįsti kelis tikrus izraeliečius.
Na ir ką tai gali duoti tiesos pažinime?
Aš ir žinau vieną izraelietį, kuriam labai patinka Urantijos Knyga. Ir kas iš to?
Tada tau pateiksiu vieną ištrauką iš Urantijos Knygos. Galėsi pasitikrinti Biblijoje. Tą, tikiuosi, sugebėsi:
—-
„Skirtumą tarp šventos ir pasaulietinės istorijos gerai iliustruoja dvi skirtingos istorijos apie tai, kaip Dovydas tapo karaliumi, pasakojamos Senajame Testamente. Dalį pasaulietinio pasakojimo, apie tai, kaip tiesioginių jo pasekėjų (jo armijos) dėka jis tapo karaliumi, per neapsižiūrėjimą šventikai paliko užrašytą, vėliau jie parengė ilgą ir nuobodų šventos istorijos dėstymą, kur yra pavaizduojama, kaip pranašas Samuelis, dievišku vadovavimu, iš savo sielos brolių pasirinko Dovydą ir oficialiai atliko procedūrą tam, kad įmantrių ir iškilmingų ritualų metu pateptų jį hebrajų karaliumi, o tada jį paskelbtų Sauliaus perėmėju.
    Tiek daug kartų iš tiesų šventikams po to, kada jie buvo parengę savo pramanytus pasakojimus apie Dievo stebuklingus ryšius su Izraeliu, nepasisekė iki galo ištrinti aiškių ir istorinių teiginių, kurie buvo jau užrašyti.
Dovydas siekė politiškai įsitvirtinti iš pradžių vesdamas Sauliaus dukterį, tada, turtingo edomito Nebalo našlę, o vėliau, Talmajaus, Gešuro karaliaus, dukterį. Jis paėmė šešias žmonas iš Jebaus moterų, jau nekalbant apie Betšebą, žmoną iš hetitų. 
    Ir būtent tokių metodų dėka ir iš tokių žmonių Dovydas sukūrė prasimanymą apie Judėjos dieviškąją karalystę kaip nykstančios šiaurinės efraimitų Izraelio karalystės palikimo ir tradicijų perėmėją. Dovydo kosmopolitinė judėjų gentis BUVO LABIAU PAGONIŠKA NEGU ŽYDIŠKA; bet nepaisant šito, prispaustieji Efraimo senoliai atėjo pas jį ir “patepė jį kaip Izraelio karalių.” Po karinio grasinimo, Dovydas tuomet tvirtai susijungė su jebujiečiais ir įkūrė jungtinės karalystės sostinę Jebaus (Jeruzalės) mieste, kuris buvo pusiaukelėje tarp Judėjos ir Izraelio ir turėjo tvirtas miesto sienas. Filistiniečius tai suerzino ir netrukus jie užpuolė Dovydą. Po nuožmaus mūšio jie patyrė pralaimėjimą, ir dar kartą Jahvė buvo įtvirtintas kaip “Viešpats Gausybių Dievas.”
Bet Jahvė, neišvengiamai, šitos šlovės dalį turi atiduoti kanaanitų dievams, nes Dovydo KARIUOMENĖS PAGRINDĄ SUDARĖ NEHEBRAJAI. Ir taip jūsų įrašuose atsiranda (nepastebėtas judėjų redaktorių) šitas išduodantis teiginys: “Jahvė sumušė mano priešus prieš mane. Dėl to jis šią vietą pavadino Baalio-Perazimo vardu.” Ir tą jie padarė dėl to, kad AŠTUONIASDEŠIMT PROCENTŲ DOVYDO KAREIVIŲ BUVO BAALITAI.“

Julius Puras       2016-08-1 19:19

” globalinės vergovės” tokia nuomonė tai yra neadekvatumas. Daskaičiau iki tos vietos ir toliau jau nebuvo prasmės skaityti. Tai kažkokia tai “auksinė” mintis. Kuria dar reikia pasidalinti kaip sovietu represijų laikais. Tiesos.lt premijuoja tuos neadekvatumus gimstančiai pilietinei visuomenei. Kodėl? Tai yra kažkieno tai planas neutralizuoti valdžios veiklos kvestionavima? Ar kas tai? Letai Palmaiti noriu paklausti jūsų ar jūs kažkamtai pasisiūlėte savo straipsnį ar kažkastai jūsų paprašė leidimo platinti tai svetainėje tiesos.lt?

VaidasVDS       2016-08-1 16:39

Vargšeli Letai,
dėl tos “tinginystės” aš tau jau anksčiau atsakiau. Kartotis nenoriu. Jei įsitrauki į diskusiją ir negerbi pašnekovo (neperskaitydamas atsakymų tau), tai irgi parodo ne visai gražią tavo charakterio pusę.
O tavo bandymai apjuodinti ir sumenkinti Apreiškimą (be jokių kabučių) yra niekšiškai apgailėtini, kaip ir tos tavo kažkada kelios nurodytos šmeižikiškos ir melo prifarširuotos nuorodos. Šmeižtas yra didelis blogis, kaip ir šmeižto platinimas. O tuo užsiimantys yra nuodėmingieji, kuriems, deja, joks egzorcistas padėti negali…

Letas Juozapui       2016-08-1 13:49

Kam Tu jam parašei apie miltus? Kokie dar miltai, kai jis remiasi “apreiškimu”? Su tokiais apreiškimais nediskutuojama, čia reikia arba psichiatro, arba egzorcisto. O aš patariau dar geriau: tegu nustoja gaišti laiką komentaruose ir netingi siuntinėti urantijų viso pasaulio vyskupams, rabinams, amyrams, šamanams ir šiaip neišmanėliams. Bet jis yra tinginys ir to nedaro, nors dėl jo tinginystės dabar visas pasaulis kenčia ir kariauja! Fui, koks negeras!

VaidasVDS       2016-08-1 8:16

Tai matai, Juozapai, Letas nesumalė manęs į miltus.
Nes nelabai gali.
Norint ką nors sumalti (kritikos prasme) reikia daug ir žinoti. Pavyzdžiui, žinoti visą Apreiškimą, o ne šmeižikiškas paskalas apie Jį.
Apreiškime yra puikūs tai pagrindžiantys žodžiai:
“Tiesą – kosmoso ryšių, visatos faktų, ir dvasinių vertybių supratimą – galima geriausiai pasiekti Tiesos Dvasios tarnavimo dėka ir ją geriausiai gali kritikuoti apreiškimas.”
—-
Visi jau seniai žino, kad, būtent, žinios yra jėga, o Tikras Apreiškimas yra milžiniška jėga.
Patikėk aš esu bendravęs su gana nemažai žmonių, kurių intelektas yra labai aukštas (panašus kaip Leto). Ir tik Lietuvoje susidūriau susidūriau su asmenimis, kurų intelektas tikrai labai aukštas, bet kurie yra labai nepakantūs kitiems. Labai teisingai dainavo mūsų dainius Simas (Vyt. Babravičius) apie du bronzinius lietuvius - https://www.youtube.com/watch?v=wNPPHX8YDOs . Ir taip yra net su tais, kurie studijuoja Urantijos Knygą. Pavyzdys - buvęs mano mokytojas, Urantijos Knygos vertėjas ir tikriausiai visų pasaulio religijų žinovas A. Jokubėnas (aš jį laikau savo mokytoju, nes jis man iš tiesų daug padėjo, tačiau turėjo ir keistų savybių, neva šnekėjo su “dievais” (gal dėl tikrai pavojingo ilgalaikio badavimo), kažkodėl pats vėliau gana smarkiai pasikeitė, pradėjo neigti kai kurias pastabas ir perspėjimus iš Apreiškimo, net vėliau sukūrė visiškai kitą religiją, kurios nuostatos prieštarauja Apreiškimo nuostatoms, ir jo paties prašymu mūsų bendravimas nutrūko. Kaip perspėja Apreiškimas - “Religinį genijų, stiprus dvasinis įtikėjimas taip dažnai nuveda tiesiai į pragaištingą fanatizmą, į religinio ego pervertinimą”...
Kelias į Tikrą dvasinę tiesą yra tikrai nelengvas ir gana sunkus žmogiškajam suvokimui, ypač atsižvelgiant į žmogaus jau susiformavusius įpročius ir įsitikinimus, į tai, kad reikia pačiam išmokti nugalėti savąjį aš, kad tikėjime reikia nusileisti iki vaiko sąmonės lygio, o tik po to atgimti iš dvasios ir žengti į Dangaus karalystę, bet jokiu būdu nepraradus sveiko proto ir kritinio mąstymo…

Letas Palmaitis       2016-08-1 1:54

Sakiau savo nuomonę ir neprivalau veltis į naujas diskusijas. Diskutuojama publikacija, į priekaištus atsakyta. Oponentų reikalas sutikti, ar ne.
Kad Patrija aukščiau D-vo, matyti kad ir iš Sinicos siūlymo mokytis iš lenkų, kurie vardan Patrijos ir Valstybės nepaiso D-vo Tautos Kristaus Kūne, o tai puikiai atitinka ne vien lietuvius su lenkais, bet ir vokiečius su prancūzais, kaip čia ne kartą paminėta apie 1914 m. Plius dar tas “krikščionių D-vas”!
Kas yra “krikščionių D-vas”, gali paaiškinti nebent jota, kuriai ST D-vas kitas nei NT D-vas, jau neminint islamo. Jei yra “krikščionių D-vas” ir “žydų D-vas”, tai, be abejo, turi būti ir lietuvių bei vietnamiečių. Pilna dievų. Absurdų nenagrinėju. Jei kas melstųsi ne Vienam D-vui, tai ir būtų stabmeldystė. D-vas todėl ir D-vas, kad aukščiau patrijų su vėliavomis.
Tačiau krikščionys (skirtingai nuo kitų abraomitų) gali melstis šventiesiems. Protestantams nepatinka, bet ginčas tik dėl termino “MELSTIS”. Šiuo atveju kreipiamės į kitus to Paties Kūno narius komunijiniam veiksmui Išganomojoje Aukoje. Protestantai irgi prašo vieni kitus už save pasimelsti, bet pamiršta, kad Kristuje mirusiųjų nėra. Galiu paprašyti kaimyną už mane pasimelsti, o galiu ir šv. Antaną arba kad ir kun. Zdebskį, kuris dar nepaskelbtas šventuoju. Visi esame viena, pradedant nuo Bažnyčios Kūno Motinos, Pirmosios Krikščionės, tik ne kosminės Visatos Karalienės. Prie kapo tikrai dera melstis už mirusiųjų išganymą (čia vėl būtų ekskursas pas protestantus su nuorodomis į “laiką bei anapus laiko”), o kodėl čia dar turi būti Vytauto D. paminklas su trispalvėmis, šiuo atveju neaišku (ypač, jei ignoruosim iliustraciją prie Kremliaus mūrų - ten turbūt irgi meldžiamasi už “grįžimą”, pvz., užgrobtų žemių atgal į Maskoliją), kaip ir kuo liaudies kryžiaus pašventinimas įgalina maldą arba kodėl tuomet neturėtume žegnotis praeidami pro S. Tamkevičiaus pašventintą Kauno karo muziejaus bokšto Bočių. Dar kartą pasiūlyčiau interesantams laikas nuo laiko apsilankyti Kavkazcentre ir pasiskaityti salafitų publikacijų apie Tauchidą, tikrai nepakenks!
Paskutinio mano atsakymo esmė buvo tik ta, kad maskoliai neturi kitokios ETNIKOS, kaip sukaltos iš chanų ir botagų chaoso (visada su malonumu prisimenu kažkurioje senoje “gazetoje” perskaitytą žinią: на нашем предприятии проведено изучение автобиографии Ленина-Сталина - šiame emociniame “šventų žodžių” kratinyje visa to “etninio” “mentaliteto” esmė, bet kažin ar suprantama L.Š., kuri “sėkmingai pravedė minėjimą”).
Neraštingas Puras teisus ta prasme, kad prasidėjo eilinis dialogas su D-vo nubaustomis jotomis, kurio niekas nebeskaito be vis tų pačių trijų-keturių asmenų. Taigi į tolesnes NorKūnių pastabas, į kurias reagavau dėl kitų skaitytojų, nebereaguosiu.

Julius Puras       2016-07-31 22:43

Vienas dalykas tik paguodžia kad žmonės čia nesilanko ir tu visų niekam vertų pliurpalų neskaito. Kas neduoda man ramybės tai tas besitesentis ir viską apgaubentis informacijos priemonių naudojimas ir žmonių akyse kurie turi nuovoką kas vyksta Lietuvos diskreditavimas.

NorKūnas Letui Palmaičiui dar       2016-07-31 22:17

Kodėl manote ir rašote
kad lietuviai, melsdamiesi prie J. Marcinkevičiaus kapo
(jei čia stovėtų Vytauto Didžiojo paminklas su trispalvėmis),
žegnotųsi ir melstųsi tautiniams stabams, o ne krikščionių Dievui,
pvz., už J. Marcinkevičiaus bei jo artimųjų sielas
ar naujus atsivertimus ir šventuosius tautoje, tėvynainių grįžimą į namus ir pan.?

OHO       2016-07-31 21:45
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
NorKūnas Letui Palmaičiui       2016-07-31 21:40

Pateikite nors kokį vertą pasitikėjimo pagrindimą, kad, kaip tvirtinate,
esama tokios Pro Patria ideologijos,
pagal kurią ““patrija” aukščiau D-vo, t.y. ji ir yra D-vas”?

J---->L       2016-07-31 19:19

…....….....
Amen.

Tas pats: taisymai       2016-07-31 17:43

Spėju t.t.

Tas pats tam pačiam       2016-07-31 17:42

Manau, reikia diferencijuoti tarp gėbistų patriotų (kurie palaiko zyles) ir atvirų duobkasių. Pastarieji aptarnauja merkelyną ir už pinigus tėvą motiną parduos. Pirmieji serga “tautų draugystės” nostalgija ir mano, kad tik Didžioji Driskių “Tauta” ir Jos chanai išgelbės Lietuvą nuo merkelinio maro.
Spėjų, kad po kilimu vyksta jų kovos, o kovos aukomis tampa ne vien Pociūnai, bet ir Paukštės. Mums tačiau visa tai vienodai rodo, nes esame ne Burliokijos ir ne Merkel “adeptai”, bet Viešpaties Mesijo JHS, Kuris ateina Šlovėje, garbė Jam per amžius!

L.Palmaitis dėl L.NorKūnės       2016-07-31 17:24

Deja, per skubėjimą visko nepasakysi. Jau antrame atsakyme padariau klaidą sakydamas, neva publikacija ne apie tautiškumą, bet apie stabmeldystę. Netiesa. Publikacija yra apie tautos sustabmeldinimo maišymą su krikščionybe. Jei esate stabmeldžiai, būkite sau į nesveikatą, koks man reikalas! Ne, Jūs čia ir Kristų traukiate, Kuris pagal Jus turėtų būti “žydelis”, bet kažkodėl (kaip ir pas Eusebijų) lyg ir visai ne “žydelis”, tiesiog net Lietuvis Antisemitas (kvailiamas: nesakau, kad lietuviai reiškia “antisemitai”, kalbu apie negerb. oponentus), o be ryšio su Tauta nebėr ir ryšio su D-vu - tada net ir kulkosvaidžiai nepadės pasiekti Dangaus Tėvynės. Mat kulkosvaidžiai, kaip ir Pats D-vas, - tautiniai! Juk kitaip 1914 m. katalikų vyskupai vokiečiai ir prancūzai nebūtų laiminę savo karius žudyti “brolius Kristuje” prancūzus ir vokiečius: mat jie ne viena D-vo Tauta, bet dvi atskiros “dievatautės”! Tam galima ir citatų prikrauti iš atitinkamos epochos “katalikų mąstytojų” (o aš dar siūliau ir Musolinio “kritiką” Julijų Evolą, pas kurį ko tik norit, tiek rasit).
Taigi, mea culpa, netikslus yra mano sakinys “matau aiškiai išdėstytą tautinės ideologijos sustabmeldinimą, kurio viršūnę čia iliustruoja nuotrauka prie Stalino (variantas: Hitlerio, Vytrauto D., J.Marcinkevičiaus kt.) STABO”.
Iš šio netikslaus sakinio negerb. oponentai visai logiškai traukia, neva aš sulyginu lietuvišką tautinę kultūrą su ruskišką konglomeratine.
Mat, nors ir skirtingi, nors dalimi ir suburliokėję, lietuviai, be abejo, yra etninė tauta su politinės tautos (“nacijos”) sudėtiniais elementais, o ruskiai yra buvusių (išvirškintų) etninių tautų ir mirštančių (išvirškinamų) etninių tautų likučių konglomeratas, dar Aukso Ordos laikais sukaltas - “turanai”, taip sakant (pagal “eurazinius” ideologus nuo kvankštelėjusio Trubeckojaus iki plaukuoto staroviero Dugino: plg. Bloką “Да, скифы мы, с раскосыми глазами” - kur kada istorijoje iranėnai skitai buvo siauraakiai mongoloidai? Blokas mat sirgo tokiu pat etniniu nepilnavertiškumu, kaip ir kunigaikštis Trubeckojus, užtat Buninas, aprašydamas mongoloidinius svolačius, užplūdusius Petrogradą per vad. “spalio revoliuciją”, su nuostaba ir pasibjaurėjimu mini būtent tą mongoloidybę - “iš kurrr!!!” Ogi iš “Trečiosios Ordos, t.y. Romos”!). Todėl ruskiai ir negali būti niekas kita, kaip tiktai politinė tauta, sutampanti ir su tuo, kas pas normalius yra etninė tauta.
Tai reiškia, kad minėtai nuotraukai suprasti taip, kad neiškristų iš konteksto, reikia ne “siauraakio”, bet nešališko mąstymo, o jis reikalauja:
1) suvokti, kad jei būtų J. Marcinkevičiaus kapas, o virš jo - Vytauto D. paminklas ir stovėtų patriotai su trispalvėmis, tai rastųsi tikrai ne vargšelių, kurie ir atsiklauptų, ir persižegnotų, ir pasimelstų! D-vas mato, gerbiu Marcinkevičių, o Vytautą laikau viena esmingiausių Lietuvos istorijos figūrų, tačiau drįstu teigti, kad žegnojimasis su maldomis prie jų stabų yra TAS PATS, kaip žegnojimasis su maldomis prie vysk. Kaunecko pašventinto liaudies kryžiaus tikrai šventajam kun. Zdebskiui atminti! Tai sinicinė “patrijos” ideologija, kada “patrija” aukščiau D-vo, t.y. ji ir yra D-vas (sk. mano citatą iš A. Švarplio). Užtat
2) ruskiai prie stalino stabo nėra jokie “marksistai” ar “marksistų paveikti” - panaršykite internetą “икона сталина” su visom tamsiom bobom ir popais, neturinčiais nieko bendro su marksizmu. Tokia yra jų ETNIKA ir jų vėliavinis mongoloidinis patriotizmas: fotki.yandex.ru/next/users/slitkov2105/album/475986/view/1264832.
Todėl iliustracija tinka visiems atvejams!

Trys       2016-07-31 16:00

Dabar budi trys bobikai, trys minusuotojai:)

norkūnasui       2016-07-31 14:51

pone tovariščiau gosbezopasnosties agente,
na, padakyk, kodėl jūs, saugumiečiai tokie buki?
kaip išmokote dar nkvd učebkėse du variantus, taip lig šiol ir papūginat:
arba apšaukiate priešus psichiniais ligoniais,
arba puolate demonstruoti etiketo etalonus ir imate kalti prie sienos “storžievius “leudiespriešus”.
ko taip kuklinatės?
a ko ne “kaip reikia”- kontrolinį šūvį į pakaušį, švendrių saują į gerklęv ir…pas venckienes “į amerikas”.
po velėna juk priešas ne toks problematiškas…

NorKūnas       2016-07-31 14:14

Pasirodo, Letui bei kai kuriems jo fanams
ir kritinis mąstymas, ir krikščioniškasis tikėjimas,
ir etninių ar politinių tautų tikrovė tapę suklupimo akmenimis.
Juk pateikiami aiškūs klausimai, įvardijamos dalykinės klaidos, netradicinis (švelniai tariant) angažuotumas, o reakcija?
- Užgauliojimai, nepagrįsti įtarinėjimai ir vaizduotės šėlas,
kai kuriems tuoj prasideda logorėja.
Solidu? Kitaip jau negalite?

> Letas Palmaitis galgalitepaaiškinčiui 2016-0       2016-07-31 12:14

Jūsų paaiškinimas yra ne pilnas ir iš esmės klaidingas. Neparašėte, kad stabas yra KOMUNISTINIS KOSMOPOLITAS, o garbės sargyba yra ne patriotų, bet KOMUNISTINIŲ KOSMOPOLITŲ garbės sargyba.

J-- Vaidai, Vaidai       2016-07-31 12:07

Reikėjo neliesti ko neišmanai. Dabar profesionalas Tave sumals į dulkes…
Net man , tik pažįstančiam keletą tikrų izraeliečių, gėda skaityti Tavo naivius postringavimus.
Paslydai lygioje vietoje ant banano žievės. Nieko dabar nekaltink, ...

VaidasVDS       2016-07-31 11:51

Na šiek tiek paanalizuosiu Leto sekamas pasakas. Letas rašo:
—-
“Siūlau Apr 7 skyrių: iš pradžių išvardyta, kiek yra išgelbėtųjų iš pirminės žydiškos D-vo Tautos: 150000 (4-8). Po to pasakyta apie nesuskaitomą skaičių (milijonus!) išgelbėtųjų iš į tą pačią D-vo Tautą atvestųjų genčių (“gojų”) (9-10). Iš teksto aišku, kad jų gentinis identitetas nepaneigiamas, nors (Išganymo atžvilgiu) skirtumo tap graiko ir žydo D-vo Tautoje nebėra: tai ta pati Išrinktoji Tauta.”
—-
Nors ir nežinau tiksliai, kur ir kas yra tiksliai suklastota Apreiškime Jonui, ar kur Jonas tiksliai suklydo tose vizijose, kurios yra išdėstytos jo Apreiškime (Apokalipsėje), tačiau žinau kelias vietas, kas visą laiką buvo neteisingai interpretuojama. Taigi šiame 7 Apr skyriuje nurodyta, kad šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų neva yra iš visų Izraelio vaikų giminių  (viso 12). O iš tiesų šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų  reiškia visai ne tas Izraelio vaikų gimines, o viso labo serafinių registruotojų specializuotą poskyrį, besirūpinantį dokumentų siuntimu ir esminės informacijos platinimu dvasiniame pasaulyje. Iš čia tie taip baisūs Letui ir kitiems mistikos apsėstiems išsigandusiems tie baisiai pranašiški paženklinimai.
O kas liečia tas 12 Izraelio giminių, tai Apreiškimas konkrečiai nurodo:
—-
“Niekada nebuvo izraelitų dvylikos genčių – tiktai trys ar keturios gentys apsistojo Palestinoje. Hebrajų nacija atsirado kaip sąjungos tarp vadinamųjų izraelitų ir kanaanitų pasekmė. “Ir Izraelio vaikai gyveno tarp kanaanitų. Ir jie ėmė jų dukras į žmonas, savąsias dukras atidavė kanaanitų sūnums.” Hebrajai iš Palestinos niekada nebuvo išviję kanaanitų, nepaisant to, jog šventikų įrašai apie šiuos dalykus be jokių  dvejonių tvirtino, kad jie tą buvo padarę.”
——
Todėl gana sunku suvokti, ar čia Jonas kažką ne taip suprato, ar čia kažkas kažką suklastojo…

Nepamirškite,       2016-07-31 10:35

kad “istorija” visai ne mokslas, o propaganda, o “istorijos specialistai” - propagandistai. Jie uždarbiauja rašinėdami bet ką. Už monetas.   

"bendradarbiai"?       2016-07-31 8:44

ProPatrijos sinicos, homjaunuoliai ir kontoros bobikai dr. Letui minusiukus spaudiněja gražiai vieningai.
Tokie tokius pažino ir prie Lovio pavadino.

NorKūnas mėginsiu paaiškinti (>23:48)       2016-07-31 0:45

Letas:
“matau aiškiai išdėstytą tautinės ideologijos sustabmeldinimą,
kurio viršūnę čia iliustruoja nuotrauka prie Stalino.”
Nuotraukoje sovietinės socialinės inžinerijos produktas (nuoširdžiai gaila komunistuojančio vargšelio!) klūpodamas “žvaigždindasi” (negaliu sakyti “žegnojasi”), šitaip pagarbindamas Stalino stabą.
Komunistinės propagandos tikslas buvo tautas, kaip buržuazinę atgyveną,
perlydyti į “sovietinę liaudį” (šitą projektą šiandien tęsia ES politikoje kol kas dominuojantys neomarksistai ir neoliberalai).
Letui, atrodytų, neleistina daryti tokias dalykines klaidas
- marksizmą ir jo naujadarą - sovietinę LIAUDĮ
ar jos atstovų - varganų sovietinių žmonių
- pseudoreligingumo nuotraukas pateikinėti
kaip “TAUTINĖS ideologijos sustalbmeldinimo” iliustracijas.

Letas Palmaitis galgalitepaaiškinčiui       2016-07-31 0:31

Nuotraukoje yra idiotas, kuris žegnojasi atsiklaupęs priešais stalino antkapinį stabą (už sifilitiko mauzoliejaus, o pastarasis, savo ruožtu, yra įrengtas virš kanalizacijos vamzdžio). Toliau už stabo matome patriotų garbės sargybą su vėliavomis, o už jų - kremliaus mūrus. Aišku?

Letas Palmaitis LPujui       2016-07-31 0:23

Chanukos šventės nėra reikalo “nustatinėti” - ji visada yra kislevo 25 d. Bet kai kada kislevo 25 sutampa su gruodžio 25, o krikščionys iš pagonių kadais perėjo nuo žydiško lunarinio-soliarinio kalendoriaus į soliarinį. Daėjo?

Letas Palmaitis studentui       2016-07-31 0:19

Esi pirmasis (pirmoji? che-che), patvirtinęs identifikavimą,
ačiū!

Letas Palmaitis NorKūnui ir Co       2016-07-31 0:12

Dėl apipjaustymų pirmojoje krikščionių Bažnyčioje skaitykime Apaštalų darbus bei Pauliaus laiškus (kad ir Gal 6:15). Dėl dabar prisikeliančios pirmosios (Jokūbo) Bažnyčios siūlau:
http://www.messianic.lt

Hmmmsui       2016-07-31 0:07

Niekai, hmmm, ale tikrai.smile
Tu matei kaip…
O tai ko tada toks suprakaitavęs atlapatavai reaguoti?
Juk tvirtini jog net neverta?
Bet reaguoji net pasišokinėdamas:)
Nejuokink propagandonėli.
Čiuožk su savo makaronais į tv dėžę pas makaronytes, bent populiarus tapsi.
Negaišk su mumis laiko- juk tai tasip “nereikšminga”.
Kiek moka jums už neteikšmingų dalykų ßaudymą iš Peteliškino naujųjų haubicų?
.
PS:
- ką -vietą bagažo skyriuje prižadėjo, cucike?
O pedigry pall dįbers į bliūdelį ?
Toli juk skrisit…

studentui       2016-07-30 23:59

ProPatrijone, sinicos kiaušini, o gal ...Įstaigos pasiuntinuk-
Nenustebinai savo pasisakymu.
Jūs mokate savo dūdą pūsti.
Tik kokia išto nauda?
Ką gali pasiūlyti?
Lankstinukų/atmintinių rinkimų cirkui?
Tai kad tuo šūdu liaudis šeriama jau 26-ti metai.
Ir kas iš to?
Turėk savo Darwinus ir Enšteinus su jų psiasudo “mokslais”.
Bet geriau įlipk į medį su bananų keke dantyse- bent įrodymą pamatysim.
O tai, juk irgi anei įrodymų, anei patvirtinimų.
Tik tikėjimą stabais ir gali mums pasiülyti.
Tikėkite rinkimų ir demokratijos cirku!
Va ir visa jūsų zylių bei kontoros giesmelė.
Banalu!

hmm       2016-07-30 23:56

rado ką diskutuoti. Parašo - D-vas, K-tus ir diskutuokite. Į tokius nesusipratimus iš viso nereikia reaguoti…

gal galite paaiškinti       2016-07-30 23:48

Kas toje nuotraukoje? Nesuprantu. Kaip ir su kuo tai susiję? Bendras vaizdas visumoje - kažkas gavosi lyg neišsiblaivius po neramaus miego arba dėl lėtinio miego stygiaus?

studentas       2016-07-30 23:33

man šis rašinėlis nepatiko. Mūsų geriausi dėstytojai kažką pacituoja, o reakcija - Pasaulio pabaigos “išvedžojimai”. Jų argumentas - kažkas įsivaizduokite neatsakė į laišką. Juokinga.
Buvau minėjime. Gražus, atmintinas renginys. Vedėja puikiai vedė renginį, sukūrė šiandien taip retai sutinkamą kilnią padėkos dvasią paminėtiems mūsų Tautos didžiavyriams. Dėkui mūsų Docentei. Puikūs ir kiti pranešimai.
Beje, man visiškai nepriimtini tokie dariniai - D-vas ir pan. Kodėl mes turime priimti tokias nesąmones? Net nesinori jų skaityti…

\>\> antanui       2016-07-30 22:32

vyriska sneka, mldc///®∆Π©\\\>>>!!!!

Aplamai,laisvas       2016-07-30 22:13

keliavimo po Europą režimas yra gerai,atviros sienos yra gerai,tačiau ties čia ir turi pasibaigti nerūpestingumas.ES turi permąstyti savo politiką ,- žmogui turi būti leisti gyventi kitoje šalyje tik 2-4 metus,na,dar suteikti teisę meilės ir vedybų pasekmėje likti gyventi svečioje šalyje,o visais kitais atvejais padirbėjęs,pasivečiavęs,pakeliavęs žmogus privalo grįžti į savo šalį ir kurti ją.

Antanas       2016-07-30 21:59

Antanas nesikomentuoja su kažkokiais “NorKūnais” Juozapą pažįstu iš seniau skaitant jo kultūringus, logiškus komentarus. L. Palmaičio klausausi ir dalyvauju asmeniškai koferencijose. Kiti tegul turi savo nuomonę pagal savo lygmenį.

Cha       2016-07-30 21:58

Letai, sveikiname- kontora Tamstai “neutralizuoti” jau cielus tri sobakas iš  rūsių atsiuntė.
O tai jau kaip ir Įvertinimas!
Maranata!

J---A       2016-07-30 21:39

Na, pons Antanai, balių pas mus nebūna.
Vieni kitus iš darbų pažįstam. Iš veidų, gyvai- retenybė didelė.
Praktiškai realiai nebūna.
Aš asmeniškai gal 2 žmones iš didelio būrio po 1 kartą trumpai esu matęs.
Nereikia.
Visiems saugiau, niekas nieko net kankinami neišduos.
Fiziškai negalėtų.
Infiltrantams šansų nėra, nes tokį perkandam be vargo.
Turime originalią ir veiksmingą patikros sistemą.
Veikia ir dar dykai!
Vien originali, genialiai paprasta idėja.
Vot taip.
Jeigu kas Tamstos vardu apsimetęs ateitû, rytoj jau matytume.
Ir ką?
Kaip visada,
Neaaa, čia, nesakysiu.
Bet gėda apgavikui nesvietiška búna.
Buvom pagavę keletą.
Dar ir dabar šiknas laižosi agentėliai.smile
O dėl šios temos…
Aš čia ne dideliausias specas.
Aš tik pasivaikščioti išėjau.
Bet jeigu pasitikite manimi- garbiuoju Letu pasitikėkite šimteriopai labiau.
Tik žinių ir pačiam reikia semtis.
Tada kiek lengviau.
O pradžia..
Pernai ir aš dar išsigandau kai kurių dalykų, dabar tai tik juokjas ima iš tû “baimių”.
Ne to reikia bijot.
Ne išorinių dalykų, ne…

NorKūnas       2016-07-30 21:37

Tai ką, Letai,
kad net “LABAI panorėjęs” išsigelbėčiau, tapdamas mesijinio žydų sąjūdžio nariu,
dar privalėsiu, anot Antano, “atlikti ritualinį apipjaustymą, išmanyti Talmudą”?
Antanas, matyt, ne be pagrindo sunerimo.
Žinoma, įtariu, kad dar turės būti apipjaustyti ir Juozapas su Tarabilda.
O ką tuomet daryti Jotai?

Antanas-Juozapui       2016-07-30 21:07

Labas vakaras. Tokias painias istorines datas nusakyti tiksliai yra labai sunku. Tad vienų tiesa remiasi vienų istorikų faktais kitų kitais, Kaip ir ta pati kaimiška duona iš skirtingų kaimų, bet ji tikrai kaimiška ar ne? Atgavus nepriklausomybę ir išvykus su konferencija į Vakarų šalis, pamačiau kiek daug istorinės medžiagos, žinynų, enciklopedijų, kurių LTSR negalėjai pamatyti. Ėmiausi vieno istorinio leidinio. Ir ką gi? Kuo tolyn į mišką tuo klaidžiau dėl skirtingų autorių tų pačių faktų.Susisiekiau su vienu Lietuvos istoriku. O tas ir sako: “O tu paskaityk tokią ir tokią knygą jau išleistą Lietuvoje ir pamatysi kiek klaidų.” Aš jam atsakiau, kad mačiau. Tai gal man vadovautis pagal Lietuvos klaidatikius o ne pagal Vakarų enciklopedijas? Darbą užbaigiau aš asmeniškai su abejonėmis bet įvertintą gerai, bet man žinant, kad tai buvo laviravimas tarp Vakarų enciklopedijų (JAV, Didžiosios Britanijos, Vatikano ) ir Lietuvos istorikų. Tad mielas Juozapai aš visai nedrįstu ką nors komentuoti dėl žemiau esančių komentarų. Geriau padėkosiu už priėmimą į BIČIULIUS, tik kada įkurtuvės? Pagarbiai ir maloniai Antanas. Ši diena man davė kitų keistų ir rimtų įspūdžių, dėl “tautinės krikščionybės” ir jei dar ši tema bus gvildenama pasidalinsiu mintimis.

Juozapas---Antanui       2016-07-30 20:46

Labą Vakarą.
Tamsta uždavėte tipiškus abėcėlės pradmenų klausimus, bet tikiuosi jog Letas po Šabat rytoj Jums atsakys.
Lengva. Galiu net aš, bet LP, gal kokius 100000000 kartų tiksliau.
O kol kas maloniai kviesčiau pasidairyti kiek žemiau.
Pora naunausiųjų strasipsnių kaip tik prašosi dėmesio.
Iki.

Antanas-Letui       2016-07-30 20:25

Į žydų sąjūdį kad priimtų manau norų neužtenka. Reikia atlikti ritualinį apipjaustymą, išmanyti Talmudą. Sovietinio laikotarpio emigravę TSRS žydai, negalėjo maudytis bendrame duše, nes buvo neapipjaustyti. Jiems buvo dušai įrengti gatvėse. Buvo masinis žydų išvykimas ir jie buvo apgyvendinti kolonijomis. Kurių šeimų žmonos buvo ne žydės, tiesiog negalėjo prisitaikyti prie bendrų žydiškų reikalavimų, nekalbant jau apie organizacijas ar bendrijas. Daugelio grįžimas atgal į TSRS ar LTSR buvo toksai. Pasų neturėjo. Vaikams taip pat reikėjo turėti pasus. Žmonės užsiregistruodavo kaip vykstantys turistai, tik tuomet gaudavo dokumentus ir stengdavosi pabėgti. Bendravau su tokia viena žydiška mišria šeima grįžusia į Lietuvą, nes gal būt buvo šeimos apsisprendimas nepriimti ritualinių apipjaustymų.Priešingu atveju tu nesi žydas.

LPui       2016-07-30 20:22

>2016-07-30 18:00, „Pagal Hebrajų kalendorių ši šventė gali įvykti bet kuriuo laiku lapkričio–gruodžio mėnesiais. Chanukos data nustatoma pagal Mėnulio kalendorių“ – rašo Vikapedija laisvoji enciklopedija / Be to 2015m. Kijevo Radoje žydai Chanuką` šventė ne gruodžio 25 ,  todėl jūsų aiškinimo protas nepriima kaip ir aiškinimo apie Mitrą, kuris vedose minimas iki Kristaus.

Letas Palmaitis NorKūnui       2016-07-30 18:19

Dėl “eschatologinių perspektyvų” jau būta jotos “abejonių” pačiame pirmajame iš jos komentarų ta tema. Todėl įtariu, kad jota dabar tapusi vyru NorKūnu.

Letas Palmaitis NorKūnui       2016-07-30 18:13

Kokią “indoktrinaciją” matote? Mesijinis judaizmas nėra gojų, todėl ir “doktrinos” neturi. Tai yra žydų sąjūdis, į kurį Jus gali priimti, jei žinoma, panorės ir jei Jūs LABAI panorėsit, bet to matomai niekad nebus. Šioje savo publikacijoje jo neindoktrinuoju, užsiminė jota, o Jūs prikibote. Mano NIKĖJIŠKAM tikėjimui mesijinis judaizmas nė kiek neprieštarauja, o kitokios išeities iš apokaliptinės lombardizmo-lefebvrizmo balos nematau. Žinoma, galima ir suklysti dėl L.Š., bet aš kažkodėl tik laukiau, kad dabar kažkas ims demonstruoti mano neįžvalgumą.

LP: hmmui, Dėlnukryžiavimui ir papildymui       2016-07-30 18:00

Sukurti galima ten (ten = erdvė), kur yra “buvo” ( = “mebuvo”) ir “bus”, t.y. LAIKE. Tad sukurti gali tik YRA anapus Savęs. Jei Yra yra, to yra niekas nesukuria. Aišku?
Teisingai rašo Dėlnukryžiavimas: Žydų Karalius. Mesijas yra žmonijos Karalius atėjęs pas žydus, todėl visų pirma - Žydų Karalius. Konstantininis tikėjimas nemėgsta gilintis į Tūkstantmečio Karalystės problematiką, nes jau 325 m. Kontantinas lyg ir užbaigė Mesijinės Karalystės “statybas”.
Tačiau kad ir kaip kas bandytų nurašyti pranašystes nuo ST iki Apreiškimo šv. Jonui, iš jų tikėtina būtent Karalystės su Žydų Karaliumi Mesiju versija, o tai panaikina ir daugelį ginčytinų klausimų, įskaitant ir “Karalystę ne šio pasaulio”, nes “šio pasaulio” yra tiek karalystės, kiek dar antikristų valdoma. “Ne šio pasaulio” visai nereiškia “nežemiškos pomirtinės bekūnių sielų” karalystės, nes tikime “kūno iš numirusiųjų prisikėlimą” bei “naująjį dangų ir NAUJĄJĄ ŽEMĘ”! 
Mesijo D-viškumas tikrai yra problema žmogaus protui, tačiau tai galima išvesti net iš ST pranašų (plg. Mal 3:1 apie Pasiuntinį - mal’ak “angelą”, Kuris ateis į SAVO Šventyklą Jeruzalėje), neminint Jo Paties žodžių: “Pirmiau negu gimė Abraomas, Aš esu” (Jn 8:58), “Aš ir Tėvas esame viena” (Jn 10:30). Susirinkimai sutelkė visas antikinės logikos pastangas, kad sukurtų loginį Nepaaiškinamojo paaiškinimą, bet ne šiaip kiekvienas “balsavo” kaip jam šauna į galvą. Be to, Arijus neneigė JHS D-vystės, bet teigė, kad ji buvusi D-vo suteikta žmogui JHS gimstant. Tai prieštarauja pranašams. Semitų mąstysena nereikalauja graikiškų loginių formulių, kad jomis būtų paremtas tikėjimas. Nikėjiški dogmatai nėra “mokslas apie D-vą”, nes tokį “mokslą” apie Nepažinųjį gali sumąstyti tik D-vo baimės stokojantis pagoniškas protas. D-vas Pats atskleidžia apie Save tiek, kiek žmogui galima suvokti, kad tai padėtų siekti Išganymo. Išskyrus mistines užuominas Toroje ir skirtingai nuo Mesijo D-viškumo, Šv. Rašte nėra Švč. Trejybės (Mt 28:19, net jeigu ir ne interpoliacija, neaiškina jokių “Prigimčių Viename” santykio, o dabar išmetama 1 Jn 5:7 - grubi interpoliacija apie Tris D-vus Danguje = vandeniui, Kraujui ir Dvasiai žemėje). Švč. Trejybė - neišvengiama LOGINĖ koncepcija, kuriai nieko neprikiši, bet kuri, savaime aišku, nėra “mokslo faktas” apie tai, kas aukščiau proto. Galbūt tą patį galima išreikšti ir visai kitokia “moksline” koncepcija.
Gruodžio 25 Mitros šventė įvesta labai vėlai ir trumpam, kovojant su JAU paplitusiu krikščionišku šventimu gruodžio 25. Ši pagoniška Mitros šventė papildė saturnalijas, kurios buvo susietos su “saulės gimimu”, tačiau baigėsi dar gruodžio 23 d. (panagrinėkit, kada būna kokios solsticijos!) Tačiau Tiesos Saulės atėjimas “gruodžio” 25 plaukia iš Chanukos šventės kislevo 25.

Dėl       2016-07-30 17:25

Dėl “Jo Nukryžiavimas simbolizuoja dieviškos Tautos nukryžiavimą ir prisikėlimą.”-
” Korano sakinys: ” Jie jo nenukryžiavo” gali būti išverstas ir taip ” Jie nenumarino jo ant kryžiaus”“. Šaltinis pusl. 139.M.Baigent knyga “Jėzaus byla”,  Vilnius 2008. Alma litera.
Pirma -jei nebuvo jis nukryžiuotas pagal Koraną  tai ir neprisikėlė, antra lavonai neprisikelia ir lavonai iš kapų nepabėga.

 

NorKūnas Letui Palmaičiui       2016-07-30 17:23

Mąstymas, prielaidų patikimumas, jo nuoseklumas yra kiekvieno pareiga,
bet ne mesijinio judajizmo indoktrinacija.
Kam toks nirštas ir vingrybės,
akivaizdžiai iškraipant kitų sąžiningai pateiktus ir grindžiamus požiūrius?
Teisūs buvo graikai:
didelis žinojimas (enciklopedinės žinios ) pats savaime žmogaus nedaro išmintingu.
Pabaigai nerimtai:
jei esate neįžvalgus dėl “L. Palmaičio cituojamoje A. Švarplio pastraipoje” komentaro autorystės,
tai gal verta suabejoti ir dėl čia Jūsų skelbiamos mesijinio judaizmo eschatologinių perspektyvų?

Juozapas--- Tam Pačiam       2016-07-30 15:41

Šaunu.
Dar ir dar kartą - fantastiškai gerai.
Tiesiai tarrrrrpuragėn!

LP: taisymas       2016-07-30 15:29

Vytauto D., ne Vytrauto

Tautinėkultūrai, nepertautųlavonusui, jotai, kt.       2016-07-30 15:25

9 “+” ir nulis “-” prie Taitinėkultūros komentaro rodo komentatoriaus problemas bandant logiškai analizuoti tekstą: kur tekste parašyta, neva tautinė  kultūra nėra vertybė? Ar Tautos sudievinimas bei maldos stalino (var. - Marcinkevičiaus) antkapiui yra “tautos kultūra”? Arba aš pats kvailys, arba tai elementarus stabų gaminimas ir stabmeldystė: “Neturėk kitų dievų, tik Mane Vieną!” Tai nereiškia “nustok mylėti savo tautą, nustok būti lietuviu” ar pan. Tai tik reiškia “Nedaryk iš savo tautos stabo!”
Ar valstybė yra vertybė - tai čia pašalinis klausimas. Priešingai nei tikisi tie 9 pliusiukai, pasakyčiau, kad valstybė YRA VERTYBĖ tada, kada ji užtikrina savo tautos egzistenciją, bet yra blogybė tada, kada ji griauna savo tautą. Maskolių stabmeldiška daugiatautė valstybė naikino savo tautas, teokratinis daugiatautis islamo kalifatas nesunaikino nė vienos savo tautos! Valstybė tik įrankis, bet ne tautos sinonimas. Atsiremiant į D-vą galima apsiginti ir be jokios valstybės (žydų istorija).
Mano tekstas ne apie tautiškumą, bet apie stabmeldystę. Tautą laikau plačiąja šeima, o joks asmuo nebus krikščionis, jei paliks savo šeimą pavojuje. Žinau, kad kvankštelėjusiems stabmeldžiams to nepaaiškinsi, bet daug stabmeldžių yra valstybininkai. Iš valstybės dar paprasčiau padaryti stabą nei iš tautos. Tokį stabą padaro net ateistai biurokratai.
Iš kur nepertautųlavonusas ištraukė, neva D-vo Tauta reiškia tautų naikinimą? Tai vėlgi D-vo nepažįstančiojo stabmeldžio baimė, kad jei griūs jo stabas, išnyks ir jo identitetas. Siūlau Apr 7 skyrių: iš pradžių išvardyta, kiek yra išgelbėtųjų iš pirminės žydiškos D-vo Tautos: 150000 (4-8). Po to pasakyta apie nesuskaitomą skaičių (milijonus!) išgelbėtųjų iš į tą pačią D-vo Tautą atvestųjų genčių (“gojų”) (9-10). Iš teksto aišku, kad jų gentinis identitetas nepaneigiamas, nors (Išganymo atžvilgiu) skirtumo tap graiko ir žydo D-vo Tautoje nebėra: tai ta pati Išrinktoji Tauta. Gal tik visokie “dzenai”, kurie ištirpdo identitetą nirvanoje, atitinkamai privalo ištirpdyti ir tautas. Abraomizmas tautų nepaneigia. Islamas aiškiai teigia, kad D-vas sukūrė žmones tautomis. ST pabrėžia tautų atsakomybę.
Nenorinti atsiskleisti jota teigia, neva išnaudoju A. Švarplio tendencingai iškreiptą tautos ir asmens santykio koncepciją. Man nesvarbu, ką ten A. Švarplys iškreipė: matau aiškiai išdėstytą tautinės ideologijos sustabmeldinimą, kurio viršūnę čia iliustruoja nuotrauka prie Stalino (variantas: Hitlerio, Vytrauto D., J.Marcinkevičiaus kt.) STABO (kvailiams: nesakau, neva Marcinkevičius turi ką bendro su Hitleriu ar Stalinu).
Atskleistai jotai pravartu suprasti, kad ir pačių iškiliausių katalikų mąstytojų darbai nėra D-vo Žodis ir net TURI turėti žmogiškų klaidų (jau neminint epochos klaidų).
Taip, apokaliptinėje suirutėje matome, kad krikščionybė yra mesijinio judaizmo, bet ne lombardizmo vs. lefebvrizmo Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
LP

hmm       2016-07-30 12:54

to Vlad Mazelis II , o kas sukūrė Dievą ir Šėtoną?

VaidasVDS       2016-07-30 10:26

Straipsnis, be abejo, labai blogas.
Tačiau ne jo autorius dėl to kaltas, o jo įsitikinimai.
Autorius, pasiklydęs, kaip dauguma šio pasaulio gyventojų, tarp savųjų įsitikinimų, gana protingai ir pakankamai įtikinamai propaguoja žmogiškų tiek klaidingų, tiek kažkiek teisingų įsitikinimų kokteilį.
O straipsnis blogas tuo, kad iškelia daug įvairių laikų skaudulių ir nurodo ne tik kad neteisingą, bet ir visiškai blogą tų skaudulių panaikinimo būdą.
Viena iš didesnių klaidų padaryta čia:
“Jo Nukryžiavimas simbolizuoja dieviškos Tautos nukryžiavimą ir prisikėlimą.”
—-
Nukryžiavimas simbolizuoja vieną gana paprastą dalyką. Dievas atsiuntė vieną iš savo Sūnų. Net ir dieviškas Sūnus patyrė asmeninę kančią, neteisybę, skausmą, patyčias. Todėl dabar kiekvienas žmogus, tuo labiau tikintis, neturėtų per daug skųstis dėl savųjų sunkumų gyvenime. Ir simbolizuoja dar vieną gana svarbų dalyką - kad, net ir patyręs pažeminimus, smurtą, patyčias tikras Sūnus prisikelia amžinajam gyvenimui ir tuo pačiu triumfuoja, pademonstruodamas krikščionių iš akių praleistą jo pagrindinį mokymų tikslą - parodyti, kad blogį galima įveikti, darant gėrį ir fiziškai nesipriešinant neteisingumui, kvailumui ir religiniam fanatizmui bei dogmatizmui.
Tad prie ko čia dieviškos Tautos nukryžiavimas. Tai ne dieviškos Tautos nukryžiavimas. Ta Tauta nusikryžiavo tada, kada jos atstovaujamasis organas priėmė sprendimą nukryžiuoti tą, ką atsiuntė Dievas. Tuo pasibaigė tos tautos lyderystė, misija. Dabar atėjo metas estafetę perimti visoms pasaulio tautoms.
—-
O dabar labai svarbus momentas.
Straipsnio pabaiga visiškai bloga.
Žydai nėra nei jokie blogio nešėjai, nei nenešėjai. Jie yra lygiai tokie patys žmonės, kaip ir visų tautų žmonės, tokie patys kaip Leto išgalvotos (tikrovėje senovėje kažkas kažką taip vadino, bet nelabai išliko iki mūsų laikų) Gogo-Magogo tautos žmonės.
Tų antikristų buvo ir dar ilgai bus visokiausių. Žmonės dar ilgai kovos tarpusavyje, kol vyraus pasaulyje tokios tamsybės, kokias čia dėsto Letas. Jėzus antrą kartą turėtų ateiti tuomet, kada žmonės jau nekovos tarp savęs, kada nelauks nei apokalipsių, nei antikristų, o lauks ir sulauks gerų dvasinių laikų, kada visos tautos išmoks sugyventi bei atras ir pripažins tikrus Jėzaus mokymus…

Juozapas---Antanui       2016-07-30 8:59

Labas rytas, gerb . Antanai.
.
Malonu.
Puiku!
Kai užsuksite, tai ir pasišnekēsim.
Lauksim.
...
...bitėms:
- Pasveikinkim dar vieną Tiesos Bičiulį.
Paglobokim, padėkim apsiprasti Spiečiuje.
Visiems geros dienos!
Iki.

Antanas-Juozapui.       2016-07-30 8:32

Labas rytas. Kadangi pavadinote BIČIULIU, tai didelė atsakomybė sureaguoti, nes pirmą kartą tapę BIČIULIAIS ir patyrę pirmojo medonešio padovanotą gamtos dovaną - medų, BIČIULIS dalį medaus atiduoda tam kuris jam padovanojo pirmą bičių spiečių. Tad ačiū Jums, kad pakviečiate dalyvauti šio TIESOS tinklapio bičiulių kaip bičių spiečiaus komentatorių nuomonėse. Tik manau, kad nebičiuliška kai komentatoriai pradeda vieni kitus įžeidinėti užuot reiškę savo nuomonę straipsnio temai. Skubu į tarnybą nors ir senjoras, bet dar reikalingas ir labai jaučiuos reikalingas.  Tad iki vakaro vienuose ar kituose tinklapių susitikimuose domintis kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Pagarbiai Antanas.

SIGITAS       2016-07-30 6:32

Prie visos betvarkės Šėtonas dar sukūrė ir Vl MaželįII kad veidmainystė dar labiau bujotu.

Tarabilda       2016-07-30 2:43

Dievo atsisakiusieji neturi scenarijaus. Priėjo liepto galą, nes jų scenarijaus užuomazgoje buvo klaida, kuri neišvengiamai atvedė prie atomazgos - absurdo (totalinės savižudybės). Kiek pasaulis yra išsaugojęs Šventos dvasios, tiek jo ir išliks. Visa kita pražus.

"Anything goes"?       2016-07-30 1:47

Émiliui Durkheimui, švietėjiško sukirpimo ateistui,
religija tebuvo t. t. visuomeninės santvarkos metafora,
o moderniąją sekuliarizaciją jis įsivaizdavo kaip progresą.
Ar patikima, ar išmintinga A. Š. (pritariant L. P.)
rinktis transcendentinio Dievo atsisakiusių,
ateistinės pasaulėžiūros sociologo É. Durkheimo ir į jį panašių aprašymus,
keliu į lietuvių (ar kitų) “tautų metafiziką”
(atrama asmens, tautos ir Dievo santykiui aiškinti)?

Dievo Tauta - ne "per tautų lavonus"       2016-07-29 23:34

S. Sužiedėlis “Aiduose” apie J. Girniaus “Tautą ir tautinę ištikimybę” (1961):
Tautinę valstybę gindamas Juozas Girnius nesutarė su Jacques Maritainu, rašiusiu, kad “skirtingom tautinėm bendruomenėm nebūtina turėti atskiras savo valstybes. Bendroje valstybėje turi būti užtikrinta pagarba ir prigimtines teisės visiems,
kad “drauge spontaniškai siektų susilieti į vienintelę aukštesnę
ir sudėtingesnę tautybę”.
Juozas Girnius laiko “palaiminimu to, ką savaime vykdo valstybės, savo valdžion apjungusios svetimas tautas”. Nėra abejones, kad Jacques Maritainas tokios prievartos neužgiria, bet jisai siūlo patiem žmonėm prisiversti ir įsipareigoti lydytis į aukštesnę bei sudėtingesnę tautinę bendruomenę. Dr. J. G. laiko tai pasikėsinimu ne tik į tautų “laisvę, bet ir į jų tautinę gyvybę”.
Jeigu “airiai būtų stengęsi įsilieti į ‘aukštesnę britų bendruomenę’,
o ne kovoję už tautinę bei valstybinę nepriklausomybę,
šiandien jie bebūtų istorijos objektas”.
Šiuo pavyzdžiu kliudydamas istoriją, dr. Juozas Girnius užkliudo esminį klausimą: gera ar prasta, kad tautos istorijoje žūva? Autoriaus mintimi,
su tautos žuvimu prarandama “vertybe ir kitoms tautoms bei apskritai žmonijai”,
nes “visuotine kultūra remiasi atskirų tautų laimėjimais”.
Tuo tarpu iš Jacques Maritaino minčių plaukia išvada,
kad tautų susiliejimas tarnauja tobulesnei žmogiškajai bendruomenei:
atskirų tautų vietoje iškyla vieningesnė ir pastovesne valstybine tvarka.
Viena ar kita pažiūra gali lemti asmeninį apsisprendimą:
savo tautos laikytis, ar tam aukštesniam labui su kitomis liedintis?
Klausimas išsispręstų lengviau, jei būtų galima įrodyti,
kad istorijos vyksmas mus lenkia į betautę bendruomenę kaip aukštesnį gėrį.
Tačiau negalima to įrodyti nei filosofiškai nei kitu būdu.
Žinome tik iš Apreiškimo, kad žmonija prasidėjo ne iš tautos,
bet net Apreiškimas nesako, kad istorijos vyksmas, išmargėjęs tautomis,
užsibaigs betaute žmonių mase.
Taigi net ir krikščionių tikėjimu atsirėmus,
kai jis skelbia visuotinį žmonių broliškumą, negalima teigti,
kad tos broliškos bendruomenės tegalima pasiekti per tautų lavonus.”
http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=229:196204&id=3310:kn&option=com_content&Itemid=264
P. S. Kokių būta nuostabių žmonių ir jų kalbėsenos!

Juozapas---Bičiuliui       2016-07-29 22:36

Gerb. p. Antanai,
Sunku apsakyti, kaip nudžiugau, kad esat Tas Pats Antanas!
Matot, mielas Antanai- toks reikalas- renkamės visi būrin kas galim, laiko, čėso mažai yr, o padaryt reikia daug, vaje, kaip daug reikia padaryti.
Kiekvienas Saviškis- brasngesnis už auksus.
Berazxumių čese, berazumių krašte darbų begalė.
Ne tik šviesiausius reikia pakreipti link Tikro Kelio, ale ir berazumių gaila.
Prapultin tekini bėga nesdidairydami, o juk kad ir kaip- lietuviškai šneka, savos genties kraujas, nors ir smarkiai pagadintas šėtono.
Retavot reikia, kiek galima atgriebti, nes ir patys vieni kad ir teisingi, ale be visos genties palikę, sunyksim, pons Antanai.
Turim užsispyrimo ir pasiutimo- dar nepadiduot, dar banyt padispardyt.
Anūkai antraip užjuoks ir nefovanos.
Jūsų karta, dalis mano kartos- Sibirus, ledjūrius perėję- ar mums pirmas kartas velniams į nasrus žiūrėt?
Ne!
Nepradinkit, meldžiu Tamstos- reikia Jūsų, Tamstos bendraminčių, išmintingos žilos galvos reikalingos piemenizmo pop bakcjanalijoje Maro metu.
Teisingas žodis - gydo!
Išmintingas- gyvastį saugo.
Suprantu, kad Jums nelengva.
Pats šiuo metu irgi ne pats drūčiausias, jeigu po teisybei.
Nieko nepadarysi.
Bet- Pareiga yra.
Bo taip esam dar Jūsų kartos, smetoniškai išmokyti:
-Daryk ką gali iš paskutiniųjų, nes reikia!
..
Sveikatos p. Antanai, svikatos sesėms. Viešpatie padėk.
Su D-vu, mielas Antanai.
Iki pasimatymo .
(Kol kas čia, a paskum, matysim.)
Viskas dabar jau taip greitai keičiasi… Per greitai, per žiauriai…
Ramybė ir Viešpaties palaima telydi Jus ir Jūsų mieliausias…
Sveikatos.
Labanakt, brangus Bičiuli…

 

L. Palmaičio cituojamoje A. Švarplio pastraipoje       2016-07-29 22:06

asmens ir tautos santykis gromuliuojamas taip iškreiptai, tendencingai
ir angažuotas ideologiškai, kad tokį išankstinį citatos autoriaus nusistatymą
(kurį eksplotuoja ir LP, skleisdamas mesijinį judaizmą)
komentatoriai jau lengvai atpažinę,
A. Š. “Lietuvių nacionaliniame naratyve šiandien” retoriškai klausdami
(“Tikrasis motyvas? 2016-07-23 23, 23:53):
“Straipsnio autorius siekia įsiteikti VDU užvaldžiusiems kolegoms
- įvairių porūšių liberalams ir postmodernistams?”
Paskaitytumėte atidžiau ir atsakingiau A. Maceinos “Asmenį ir istoriją”
ar J. Girniaus “Tautą ir tautinę ištikimybę” ir kitų lietuvių katalikų darbus šia tema (neretai rašytus sudėtingomis gyvenimiškomis aplinkybėmis, neturint akademiniam darbui reikalingų sąlygų),
gal nepultumėte tokion puikybėn ar daugžodžiaudami kitų pamatinių įsitikinimų neužtempinėtumėte ant ideologinio pobūdžio mokymų kurpaliaus?

Antanas-Juozapui       2016-07-29 21:58

Malonu, kad vėlyvu laiku prieš miegą galima gražių minčių paskaityti.Taip tas pats aš Antanas. Tik daug bėdų šeimyninių, tad nėra kada prisėsti ir pasiskaityti. Aš esu labai turtingas turėdamas tris seseris, bet jos visos reikalingos didelės globos. Niekas taip neatjaus ir nesupras kaip brolis ir sesuo. Netgi bažnytinė liturgija kreipiasi į susirinkusius kaip “broliai ir seserys” Tad šį vakarą paskaitęs JUOZAPĄ nudžiugau, kad iš minčių, nuomonių lauko Juozapas nepasitraukęs, su sava lietuviška leksika, šeimos manau paveldėtom tradicijom. Sėkmės. Pagarbiai Antanas. P.S. L. Palmaičio paskaitų aš pasiklausau.

Juozapas---Antanui       2016-07-29 21:22

Gerb. Prieteliau,
kiek bandau suprasti, Tamsta esat tas pats p. Antanas, su kuriuo anais sezonais čia kartais maloniai turėjom progų keliskart pabendrauti?
Apie Lietuvos partizanus, apie… Tas pats gal?
Jeigu taip, tai išties malonu.
Pasigendu Tamstos, bet tikrai nepamiršau.
Esam didelių įvykių prieslenkstyje, taip, taip- Pasaulis prie kokio buvom pripratę, greitai pasikeis ir niekada nebebus tok kaip buvo lig šiol..
Ruoškitės, Žmogau, nelengvos dienos , ech, ant senatvės ateina, p. Antanai, blogai bus,...
Blogai.
Nebent,...
Nebent Aukščiausiasis susimylės músų ktašto. Bent.
Bet argi mes rodom nors menkas pastangas D-vui?
Letas Palmaitis? Aš?
Na, daktaras Letas Palmaitis yra didis Žmogus.
Šimtu metų į priekį ateitį pramatantis, D-vo malone ( ir sunkia Pareigos našta) apdovanotas Naujausių, Pabaigos laikų , mūsų laikų Apaštalas, Misionierius! Aš tik snarglį krapštantis užaušęs netašytas kaimo glušynės piemengalys prieš Letą.
Čia pasikuklindamas pasakiau apie L.P. nes Jam, Tikėjimo Broliui, bus nejauku.
Letas labai kuklus Žmogu, ir dabar jeigu skaito, jaučiu, pyksta ant juozapinių rašliavų.
Jis nepratęs pagyroms, nes tik Viešpatį šlovinti turim valią pagal Įstatymą.
Bet nusidedu taip rašydamas iš kalaikiško tikėjimo bendrystės meilės ir dėkingumo, naiviai kaimiškai sau suprantamu būdu rodydamas Vyresniam Žmogui pagarbą kaip Tėvo yra prisakyta mums visiems daryti.
Todėl, ir vadinu,
Letą- Broliu, Prietelium, Bičiuliu,...
Gal ir geresnių žodžių derėtų paieškoti, nežinau, Tamsta irgi, kiek suprantu, vyresnis esat- pamokykit menkaraštį piemenį, bo atrodo tik į sūnus judviems su Letu pagal amžių tikčiau.
Va tokia vardų/kreipinių paprasta istorija.
O medų, hmmmmm, tikrai mėgstu, ale nemoku tuo užsiimt, bitininkyste vansi, o ir laiko bitelėms neturėčiau.
Mano senelis sakydavo- Juozuk, jegu darai, daryk kaip priguli, gerai, kad sarmata nebūtų.
O jeigu negali, nepaškudyk, nejuokink svieto…
Taigi, va taip.
Tiek tų ir bičių.
Na, o čia,va čia mažumėlę savaip, vansi, “bitininkaujam”.
Į laisvą, nevaldišką ” Spiečių” bičiuliškai bendraminčiai kurie, susibūrėm.
Rašot, kaip mes, mislijat kaip mes- vansi, esat mūsiškis.
Bičiulis.
Ramaus, gražaus vakaro.
Pagarbiai,
J.

Ant-?       2016-07-29 20:44

gal Jūs čia apie mūrininkus?

Antanas       2016-07-29 20:36

Gerb. Juozapai, Jūs L.Palmaitį pavadinote BIČIULIU. Ar tai jūs bitininkai? Bičiulių yra labai graži ir garbinga tarpusavio pagarbos tradicija. Jei esate tikri bičiuliai, tai žinote o jei ne, tai aš bitininkas galėčiau papasakoti. Pagarbiai Antanas

Dėl nukryžiavimo       2016-07-29 20:19

Dėl nukryžiavimo - a tai kodėl Poncijus Pilotas sužrašė ” Žydų karalius” ? Man tai priimtinesnė versija išdėstyta R. Aslan knygoje “Maištininkas Jėzaus Nazariečio gyvenimas ir laikai”: “Kaip ir kiekvienam ant kryžiaus pakabintam nusikaltėliui, Jėzui buvo duota lentelė - titulus - ant kurios buvo užrašytas jo nusikaltimas. Ant Jėzaus titulus buvo užrašas - ŽYDŲ KARALIUS”. O nusikaltimas - karaliaus valdžios siekis, kurstymas maištauti. Tai kaip ir kiekvienas prieš jį ir po jo buvęs plėšikas ir revoliucionierius, sumaištį keliantis zelotas ir apokaliptinis pranašas - kaip Ezekijas ir Judas, Teudasir Atrongas, Egiptietis ir Samarietis, Simonas, Gioros sūnus ir Simonas, Kochbos sūnus,- Jėzus Nazarietis buvo nubaustas mirties bausme už tai, kad pareiškė teises į karaliaus ir mesijo mantiją.”
Be to ir Biblijoje rašoma kad “21 Aukštesnieji kunigai sakė Pilotui:“Nerašyk : Žydų karalius”, bet : Šitas skelbėsi aš esu žydų karalius”, 22 Pilotas atkirto: ” Ką parašiau, parašiau”  ev. pagal Joną 19:21,22” 
Be to atkreiptinas dėmesys kad būtent žydai reikalavo kad Jėzus būtų nukryžiuotas, ir nukryžiuotojo nusikaltimas pagal Biblijos aukštesnius kunigus ant tilulus lentelės turėjo būti “Šitas skelbėsi aš esu žydų karalius”.

Stengsiuos       2016-07-29 20:01

šiandien skaičiau porą kartų,da ryt kokius tris.Skaitysiu,skaitysiu kol ištobulėsiu.Gi žmogus negimė iškart tokia mintim-tobulino tobulino,tobulino save.Letai,ir aš taip darysiu.

J-M FE Kontornyj/on že papildimasas       2016-07-29 17:25
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Tautinė kultūra ir valstybė - taip pat vertybės       2016-07-29 16:51

Krikščioniško fundamentalizmo esmė - neturtas, skaistybė ir tautinis - politinis apolitiškumas. Jeigu savo turtą saugome nuo vagių, su moterimi susilaukiame vaikų, tai tokiu atveju tikrai nesame krikščioniški fundamentalistai ir todėl tuo pačiu yra visiškai naturalu puoselėti bei ginti ir kitas žemiškas vertybes (gal net didesnes nei materialinė gerovė), tokias kaip savo tautiškąją kultūrą bei valstybę. Todėl

papildymas       2016-07-29 16:46

325 m.  Nikėjis suirinkimą sušaukė romėnų imperatorius Konstantinas, Jėzaus dieviškumas tampa oficialia dogma po balsavimo. Arijus ir jo du kolegos balsavo prieš. Jėzus dievu padarytas balsavimo pasekoje 217 už ir 3 prieš. Šiuo sprendimu Nikėjos susirinkimas tiesiogine prasme sukūrė  fantastinį religinio Jėzaus įvaizdį...
...“Bažnyčia žengė psichologiškai apgalvotą žingsnį, pradėdama fiziškai užiminėti pagoniškas vietas ir šventes- Mitros gimimo diena, gruodžio 25-oji, yra tik viena išlikusi iki šių dienų.  Bažnyčios samprotavimą aiškiai išreiškė popiežius Grigalius I ( 590-604) 601m. savo nurodymuose abatui, besiruošiančiam vykti į  Britaniją “Mes priėjome išvados, - rašė popiežius, - kad stabų šventyklos tarp tų žmonių turėtų būti be išlygų sunaikintos. Stabai turi būti sunaikinti, bet pačios šventyklos turi būti išvalytos švęstu vandeniu, jose pastatyti altoriai ir relikvijos suneštos. Nes jei šventyklos buvo gerai pastatytos, jos turi būti išvalytos nuo demonų garbinimo ir paskirtos tarnystei tikrąjam Dievui. Šitaip tikimės, kad žmonės, matydami, kad šventyklos negriaunamos, gali atsisakyti savo paklydimų ir, noriau burdamiesi į savo įprastai lankomas vietas, gali pripažinti ir pradėti garbinti tikrąjį Dievą...”( Apuleius, Metamorphoses, XI ,23,p.340. Čia cituotas vertimas yra iš Bruket, Ancient Mystery Cults, p 97. Populiarus Roberto Greivso vertimas vadinamas Ihe Golden Ass.,  pagal M. Baigent knygą  ” Jėzaus byla” 2008,Vilnius, Alma litera.
Štai taip Jėzus padarytas dievu ir tokiu principu buvo užimtos šventės ir šventvietės.

Jotasas-Marijasas Feliks/Edmundovič Kontornyjus       2016-07-29 16:44
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Blondinė       2016-07-29 16:02

Jetau. Nieko nesupratau

Juozapas       2016-07-29 14:42

Ooooooooooooho! ! !
Čia tai bent!
Šimtmečio vardo vertas Tekstas!
...
Kartais kai skaitau dr. Letą Palmaitį, prisipažinsiu, mane apima gili neviltis- niekada juk nepasieksiu tokio minties brandumo ir gylio.
Šį tekstą atsispausdinsiu ir pasidėsiu matomoje vietoje.
Padės nebesipainioti savo provincialiame nežinojime.
Mielas Prieteliau, Letai, bičiuli- AČIŪ!!!

"Patogus blogio nešėjas"-       2016-07-29 14:10

nemažai kam tenka juo pabūti.Neduok Dieve pasipainioti nesąžiningo,nedoro,godaus,savanaudiško,prichopatiško žmogaus kelyje.Ir jei aplinka nepalanki,baili,nesolidari,nebendruomeniška,nekovojanti,-iš esmės nekrikščioniška,-tada skilimas ,tremtis,disidentavimas arba tragedijos.Įdomiausia,kaip žmonėms leidžiasi išplauti smegenis ir netgi pamilsta hitlerius?Dėl apčiuopiamos trumpalaikės naudos?Silpna Europos vieta-strategija.Ir Lietuvos taip pat.

Marginalas: PS       2016-07-29 13:48

Visų šventųjų litanija:

Švenčiausioji Žemynos Motina Visatos Karaliene, išgirsk mus!
Švenčiausioji Tauta, išklausyk mus!
Šventoji Žemyna, pasigailėk mūsų!
Šventasis Perkūne, prakeik lenkus ir įkvėpk Didžiąją Rusų Tautą mūsų neskriausti!
Visi šventieji aitvarai ir kaukai, melskite už mus!
Šventasis Palemone, melski už mus!
Šventieji Lietuvių Bočiai ir Prabočiai, melskite už mus!
Tautos Šventasis Kauno karo muziejaus Bokšto Bočiau, melski už mus!
Tautos Šventieji Kęstuti ir Vytautai, melskite už mus!
Tautos Šventasis Antanai Smetona, melski už mus!
Tautos Šventasis Justinai Marcinkevičiau, melski už mus!
Tautos Šventieji Abu Vytautai, Radžvilai ir Sinica, galbėkite mus!

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

OHO       2016-07-31 21:45

publikacijos, nuotraukos ir komentarų lygis - kaip sugedusi košeliena. Iš kur tiek daug pykčio? Kažkokia nesveika neapykanta viskas persmelkta…

J-M FE Kontornyj/on že papildimasas       2016-07-29 17:25

Razoblačyli, gady!
Dabar nigaliū ni sava klikuxa pasirašity, bliadj!

Jotasas-Marijasas Feliks/Edmundovič Kontornyjus       2016-07-29 16:44

Joptajumatj, bliaxamuxa- kagda kas nibudj zastrelit šyta Palmajtysą?!!!
Nias jys dara davgiau žalos nej vysa krasnoznamionnaja Kolordanaja dyvyzyja.
Tokoj čeloviekas pavajyngiasnys už Grad yr S-400.
Jys pridara kasdien tėk rupiasčū, kad potom mums antpiačaj leke.
Tiak prašity brastkajas drg/tov./kmrd Mearkielj ar Golando spiac tarnibū patamas.
Riajkia pakrauty jam i padvala daug Volgodonsko gamibos cūkraus, gal tada ūžsyčaups!

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai penkioliktoji (rugsėjo 26 diena)

JAV nevyriausybinės organizacijos finansuoja Vengrijos opoziciją

Tai šokiruoja: ES Komisijos Pirmininkė grasina Italijai, kad Briuselis turi „instrumentus“ tam atvejui, jei rinkimuose laimės netinkamos partijos

Karas Ukrainoje. Du šimtai keturioliktoji (rugsėjo 25 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

Almantas Stankūnas. Ar interpeliacija Dainiui Kreiviui – tik imitacija?

Marius Parčiauskas. Kaip mobilizacija paveiks karo eigą?

Paskutinis verdiktas Albinui Kentrai ir „Miško broliams“

Sergejus Loznica stato Valstybiniame jaunimo teatre atvirai antiukrainietišką spektaklį

Karas Ukrainoje. Du šimtai tryliktoji (rugsėjo 24 diena)

ES tarnyba nekontroliuojama propaguoja LGBTQIA+ dienotvarkę

Patriotiškiausias Lietuvos jaunimo metų renginys Kaune. Konferencija „Labiau negu merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje“

E. Macronas siūlo naują imigracijos politiką: migrantus siųs iš miestų į provinciją

Raimundas Kaminskas. Biografijos puslapiai – Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Mobilizacinis patriarcho Kirilo pamokslas (pažintiniais tikslais)

Karas Ukrainoje. Du šimtai dvyliktoji (rugsėjo 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ką prasitarė valdančiųjų atstovai apie elektros sektorių?

Algirdas Endriukaitis. Kas skolingas ir kam priklauso istorijos kraujo šluostymas?

Dovilas Petkus. Kurios partijos išduoda savo rinkėją?

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.