Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Liustracija ir desovietizacija, Žmogaus teisės, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Tiesos judėjimas

Leonas Merkevičius. Teismas tars žodį – Garliavos šturmo liudytojai ir K. Betingio „skriaudikė“ išgirs nuosprendžius

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 4 d. 0:10

26     

    

Leonas Merkevičius. Teismas tars žodį – Garliavos šturmo liudytojai ir K. Betingio „skriaudikė“ išgirs nuosprendžius

Liepos 4 d., trečiadienį, 13.30 val. – šešerius metus vykdytos institucinio keršto akcijos kulminacinis momentas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – O. Fedosiukas (pirmininkas), A. Ridikas (pranešėjas), T. Šeškauskas – skelbs nuosprendį Garliavos šturmo liudytojų – drąsių ir pilietiškų – byloje. Beje, visi trys Aukščiausiojo Teismo teisėjai jau yra „pasižymėję“: nuteisę nekaltą žmogų – Raimundą Ivanauską – 8 metams laisvės atėmimo.

Atsižvelgiant į pasikeitusią konjunktūrą, apkaltinamasis nuosprendis sunkiai tikėtinas. Greičiausiai veikos bus pripažintos ne tokiomis pavojingomis, kad būtų pagrįstas baudžiamasis persekiojimas, nurodant, kad išteisintųjų veiksmai pakliūva administracinės atsakomybės dispozicijon.

Tuomet pilietiškus žmones bus galima dar patąsyti po teismus – jau administracine tvarka, individualiai, kol bus pasiekti persekiojimo tikslai: tautai parodyta, kas laukia tų, kas vadovaujasi savo, o ne iš viršaus nuleista pilietiškumo samprata.

Bylą pradėję Kauno organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorai puikiai žinojo, kad nėra jokių duomenų, patvirtinančių kaltinamųjų kaltę, o tiesiog sudalyvavo institucinio keršto akcijoje, vykdydami politinį užsakymą, veikdami bendrininkų grupėje, turinčioje visus nusikalstamo susivienijimo požymius. Tai matyti, kad ir iš tokio nuotaikingo pokalbio, įvykusio ikiteisminio tyrimo apklausos metu, tarp „tyrimą“ organizavusio ir kaltinamąjį aktą surašiusio prokuroro Ričardo Gailevičiaus ir kaltinamosios Aušrinės Balčiūnės. Susipažinusi su bylos medžiaga, ji nustebusi klausia: „Prokurore, bet čia apie mane juk nieko nėra. Kur čia aš trukdžiau antstolei?“ R.Gailevičius teatsakęs: „Bet jūs ir nepadėjot…“.

Žemesnės instancijos – Kauno apygardos – teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų A.Jaliniausko, V.Preikšo ir R.Švirino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), 2017 m. gruodžio 6 d. panaikino pirmosios instancijos G.Kaulakio išteisinamąjį nuosprendį ir taip, perfrazuojant nuosprendį, savo aktyviais konkliudentiniais veiksmais pritarė Kauno Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos vykdymo skyriaus prokurorų sumąstytiems ir palaikomiems sufabrikuotiems kaltinimams bei palengvino jų vykdomą pilietiškų žmonių dorojimą. Su šių teisėjų sukurtu šedevru galima susipažinti ČIA.

Bylos nagrinėjimas Aukščiausiajame Teisme vyko gegužės 31 dieną. Neatvyko nė vienas žiniasklaidos atstovas. Ar pasimetę užsakovai nenurodė, KAIP reikia teisingai rašyti, ar, priešingai, nurodė, KAD apie tai reikia nerašyti? Dabartinė situacija atrodo išties keista, ypač turint galvoje, kad žiniasklaidos vaidmuo palaikant prokurorų ir teisėjų veiksmus susijusiose institucinio keršto bylose puikiausiai gali būti apibūdintas tais pačiais bendrininkavimo terminais, tik sunkesne bendrininkavimo forma.

Pranešėjas Artūras Ridikas bendrais bruožais perpasakojo 11 kasacinių skundų esmę – keletas nuteistųjų, įvertinę galimybes pasiekti teisingumo, 2017 m. gruodžio 6 d. Kauno apygardos teismo apkaltinamojo nuosprendžio neskundė. Skundų motyvai visur panašūs: kad padaryta daugybės BPK straipsnių pažeidimų, kad baudžiamoji atsakomybė – ultima ratio, kad neteisingai plečiamai išaiškintas BK 231 str. (trukdymas antstolei), teisiamųjų veiksmai visiškai nepatenka į to straipsnio dispoziciją, apeliacinė instancija niekaip nepagrindė bendrininkavimo fakto, formaliai perrašydama kaltinamąjį aktą, kad vaizdo įrašai nepatvirtina nuosprendyje nurodytų kaltinamųjų veiksmų, neaptarti teisiamiesiems palankūs pačių policijos pareigūnų (Oželio, Pakutkos) garso įrašas; faktinės klaidos: suolai buvo sustatyti ne prie durų ir ne ant įėjimo; pagal nuosprendį, tie kaltinamieji, kurie stovėjo prie namo, pačiu stovėjimu pritarė kitų asmenų smurtiniams veiksmams ir palengvino jų atlikimą.

Pranešimai apie įtarimą buvo identiški ir pareikšti dar mažiausiai 15-ai kitų asmenų, bet jiems baudžiamasis persekiojimas nutrauktas – taip buvo pažeistas asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Teismas privalėjo įvertinti ir policijos įstatymo laikymąsi; kad buvo nevykdomi ne antstolės, bet policijos, kuri įvedė ypatingą padėtį, nurodymai; kad būtent policijos pareigūnai sukėlė sumaištį.

Neįvertinta ir antstolės kompetencija; kad jokie teisės aktai nenumato atstumo, kuriuo turi būti nutolę stebintys antstolės veiksmus. Kad teisėjas Algirdas Jaliniauskas turėjo nusišalinti, nes jis yra advokato G.Černiausko pusbrolis (bylos skirtingos, bet siekiama to paties teisinio rezultato).

Pirmininkas Olegas Fedosiukas pakvietė pasisakyti kaltinamuosius ir apsidrausdamas įspėjo juos „savo pasisakymuose vengti emocijų ir kalbėti teisiniais terminais“, tokį keistą paties sugalvotą reikalavimą paaiškindamas tuo, kad „kasacinės instancijos teismas faktų nenagrinėja, o tik ar teisingai pritaikytas įstatymas“.

Teisiamasis Gediminas Aidukas, kalbėjęs pirmas iš teisiamųjų, pasakė esmę:

„Gegužės 17-ąją buvau ten kaip pilietiškas žmogus. Nesiruošiau trukdyti antstolei, nes buvau įsitikinęs, kad teismo sprendimas nebus vykdomas dėl šių priežasčių: Kondratjevo sprendime buvo sąlygos, pvz., kad susitikimų su motina laikas turėjo būti laipsniškai didinamas ir pasiekti 6 val., o buvo tik 4 val. Antra sąlyga – kad prievarta negalima. Žinojau, kad mergaitė nenori gyventi su motina, įsivaizdavau, kad antstolė atvažiuos, mergaitė pasakys, kad niekur nenori vykti, ir antstolė išvažiuos. Bet įvyko kitaip. Čia Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, reikia vadinti daiktus savo vardais: tai buvo ne teismo sprendimo vykdymas, tai buvo vaiko grobimo operacija valstybiniu lygiu.

Rūta Urbelienė: „Dalyvavau iš pilietinės pareigos. Dėl man inkriminuotos bendrininkų grupės – buvau ten tik trečią kartą, kitų teisiamųjų nepažinojau. Įrašuose aiškiai girdėti, kaip antstolę keletą kartų kalbinau eiti: „Takelis neužtvertas, – klausiau: kodėl jūs neinate? Policija spaudė žmones ir stūmė prie antstolės. Buvau prispausta prie sienos, buvo žmonių, kurie šaukė ir prašėsi išleidžiami, tačiau negalėjo pasišalinti. Buvau pareigūnų sugriebta ir velkama, kai antstolė jau buvo prie durų. Jokių policijos ar antstolės paaiškinimų ar nurodymų negirdėjau, per garsiakalbius girdėjau tik vieną žodį „šunys“, bet kas tie šunys, nesupratau.

Po jo trumpai pasisakę Evaldas Staliūnas, Giedrius Okunis, Matas Morkevičius neigė kaltinimus.

Iš gynybos pirmasis pasisakė advokatas Aidas Venckus.

Teismas pažodžiui perrašė kaltinamąjį aktą be jokių teisinių argumentų. Jokio veikos kvalifikavimo pagal BK 231 str. 2 d. pagrindimo nuosprendyje nėra, nors visi argumentai dėl to teismui buvo išsakyti ir jam žinomi. Teoriškai dar gal ir galima būtų kalbėti apie BK 231 str. 1 dalį (trukdymas antstolei), bet 2 dalis (kvalifikuotas trukdymas, naudojant smurtą ar kitokią prievartą – L.M.) – visiškai neargumentuota. Veiksmai įvertinti kaip bendravykdytojų.

Kokie surinkti įrodymai leidžia daryti tokią neabejotiną išvadą?

Tik vienam (Kęstučiui Dudėnui, kuriam policijos operacijos metu gulinčiam buvo smūgiuojama automatu į lyties organus – L.M.) buvo inkriminuotas smurtinis veiksmas – sugriebimas už žasto (epizodas, kai policijos stumdomos antstolės ranka stumiamų žmonių spūstyje trumpam atsiduria tarp K.Dudėno ir vėliavos koto – L.M.).

Pagal BK 25 str. 2 dalį „Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai“, bet čia – tik vienas! Net jei toks veiksmas ir būtų buvęs, mano ginamieji su tuo neturi nieko bendro. Jie buvo pakankamai toli nuo to asmens, kad galėtų matyti; kaip jie galėjo savo konkliudentiniais veiksmais (t. y. „gestais, mimika, ir pan.“), kaip tai skelbiama nuosprendyje, pritarti tam, ko jie nematė! (Atsakoma į šią Kauno teisėjų opuso vietą: „susitarimas dėl bendros nusikalstamos veikos galimas žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais (gestais, mimika ir pan.). (…) Susitarti įmanoma ir savo veiksmais rodant aktyvų pritarimą neteisėtiems veiksmams (…) Terminas konkliudentinis (lot. concludo – darau išvadą) reiškia rodantis sutikimą. (...) todėl visi turi atsakyti kaip bendrininkai“).

Toliau A.Venckus argumentavo, kad negali būti taikoma net ir BK 231 straipsnio 1 d., nes iš daugybės nuosprendyje išvardintų veiksmų tik du – antstolės stumdymas ir spaudimas – patenka į šios dalies dispoziciją, bet pačių kaltinimo šalies liudytojų – policijos pareigūnų darytuose vaizdo įrašuose užfiksuotos visiškai priešingos, nei nuosprendyje nurodytos aplinkybės. Akivaizdus BPK 20 str. 5 dalies pažeidimas („5. Teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu“). Trukdymas negali būti priskiriamas automatiškai. Teismas turėjo vertinti ir antstolės veiksmų teisėtumą bei jos pasirinkto teismo sprendimo vykdymo būdo adekvatumą. Atvykusi antstolė žmonėms neprisistatė, nepaaiškino, kaip bus vykdomas teismo sprendimas, kaip tai įrodo kaltinimo liudytojo – pareigūno R.Oželio, lydėjusio antstolę vieno metro atstumu, – darytas garso įrašas. Jame aiškiai girdėti antstolės žodžiai: „Jie mane praleidžia“.

Kokie įrodymai, kad žmonės atvyko, turėdami tikslą trukdyti antstolei? Ir t.t.

Kitiems advokatams nelabai buvo ką pridurti.

Apie apgailėtinus prokuroro R.Gailevičiaus atsikirtimus nėra ką pasakyti. Tiesiog atkakliai kartojo tuos pačius jau ne kartą paneigtus „argumentus“.

Bet juk šiose bylose argumentai nieko nereiškia.

Visuomenė yra skolinga šiems žmonėms.

Teismo adresas: Gynėjų g. 6 (prie Martyno Mažvydo bibliotekos). Reginys nemokamas. Ateikime palaikyti.

* * *

Liepos 5 d., ketvirtadienį, 13.30 val. Vilniaus apygardos teismas skelbs nuosprendį Laimutės Kedienės byloje dėl jos tariamai padarytų skriaudų buvusiam aukštam prokurorui K.Betingiui.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pensininke       2018-07-7 10:37

Kur dingo TEISESAUGOS   sergetoja NINOCKA is SIAULIU?

Al.       2018-07-5 23:52

Matydami, kad juos stebi Amerika, čekistinė gauja pavaizdavo teisinę valstybę - pripažino, kad buvo terorizuojami nekalti žmonės. Bet juos terorizavusieji toliau dirba savo juodus darbus.

pro kur oras       2018-07-5 16:11

Abejose bylose teisėjai nesiryžo nuteisti. K.Betingio apginti nuo L.Kedienės teisėjai nesiryžo ir visiškai ją išteisino pagal visus tris kaltinimo punktus. Niekas jau nesugeba paguosti ir apginti skriaudžiamų prokurorų. Valtybė pavojuje. Advokatas Vytautas Sirvydis dar giriasi,kad sugebėjo apginti skriaudžiamą prokurorę Ročienę, kuri Ūsui perduodavo susipažinti ikiteisminio tyrimo medžiagą. Jo dėka ją teismas atstatė į darbą ir išmokėjo kompensacijas; panašiai buvo su K.Betingiu. O dabar kas? Visa valstybės mašina su advokatėmis ir zakarauskaitėmis nieko negali padaryti prieš galingą L.Kedienę.

vistik turiu vilti,       2018-07-5 10:25

kad pasaulis keiciasi i geraja puse. Globalistai-liberastai patiria pralaimejimus daugelyje saliu. Zmones praregi ir jau pradeda suprasti, kokia “laisve” nesa pasauliui iskrypeliai. Tie pokyciai pamazu ateina ir i Lietuva. O tada- tvirtai tikiu- bus imtasi ir pedofilijos bylos, isviesinant tikruosius jos “didvyrius”. Jie privales atsakyti pries istatyma!

Ramiros       2018-07-5 9:33

Vargšelis tas ir verksnys, jei bylinėjasi su garbaus amžiaus moteriške. Nors, gal būt, ji teisybę pasakė, nes matote kas darosi su ta lietuviška teisėsauga, nesinori tikėti, kad tai vyksta Lietuvoje, kuri taip sunkiai išsikovojo Laisvę, ir, atrodo, kad vėl pavergta kažkokių tai “zombių iš praeities” .....  “Dzeikai”, tik nenusišauk, nes dar esi reikalingas Lietuvai, jeigu dar šiek tiek pasiremontuosi ....

Dzeikas       2018-07-5 8:12

PS. + pokyciai prasidejo tik po to, kai Venckienei pavyko sukelt JAV politiku susidomejima byla.
Todel nepykit, kai koks prietranka ar nesusipratelis ima kalbeti apie lietuviska suvereniteta mano ranka nesamoningai ima ieskoti pistoleto.
Zmones, jei Lietuva bus realiai suvereni tai jus dukras(ir berniukus , apetitas ateina bevalgant) pedofilams vedziosite “patikrai” ir ne inksite net. Joks Dede Semas jus nebeapgins.

Dzeikas       2018-07-5 8:07

Lygiosios siuo atveju - tai pralaimejimas.
Teisingumo triumfas bus tiktada kai teisejai ir prokurorai tampe po teismus nekaltus zmones realiai sedes.

Rasa       2018-07-5 7:33

Gal pedofilu pinigai baigesi kad nekalti zmones isteisinti ,ar vadinamu teiseju uzpakaliai pradejo svilti kai pajaute kad su JAV pagalba gali islysti TIESA . Netikiu tu teiseju sazine kurie kankinius isteisino ir nesidziaugiu. Velniui jie parsidave ir kol jie visi nebus patys nubausti tie vadinami PROKURORAIS IR REISEJAIS taip ir gyvensime MELE ir NETIESOJE.

Snapas       2018-07-5 7:29

Dabar buvę teisiamieji turėtų paduoti į teismą pačius teisėjus, kodėl jie 6 metus tampė po teismus nekaltus žmones?

LAT: išteisinti Deimantėlę gynę žmonės       2018-07-5 4:25

PAGARBA SĄŽININGIEMS PILIEČIAMS /KOPIJA

Vytautas Sirvydis 9 hrs · Paprastas, elementarus ėjimas: LT turime teisingus teismus, duokit šen Venckienę. Nepaisant to, sveikinimai patiems išteisintiesiems ir profesinę drąsą pademonstravusiam teismui.

Stasiui       2018-07-4 23:28

posėdis rytoj. Liepos 5-tą.
Duosis matyt. Bet panašu, kad “dievai”, ko gero, įsisavino rusko posakio “persiauti ore” prasmę.

Stasys       2018-07-4 21:29

O kaip su tuo tūlu betingiu ?

Ausrina Pindeikienė       2018-07-4 18:28

Esu labai, labai nusivylusi dėl marginalų išteisinimo. Nesitikėjau tokio teismo palankumo violetiniam gaivalui. Kai tapsiu Prezidente, teks tokius nepatikimus teisėjus išvaikyti.

visiškas pro kur oras laucius       2018-07-4 18:21

Nu, teismas visus mūsų apkaltintuosius išteisino. Nu ir ką?
Manot jog pergyvenam?
Nesvaikit, vsio yra zšbis.
Mes žinojom jog kažkada išteisins.
Apkaltinom turėdami tikslą nustekenti tuos kurie drįso pašiaušti šerius prieš valdžią. Ir savo tikslą padiekėme su kaupu!
Keletą metų vertėme vaikštioti po teismus, gaišti laiką, mokėti pinigus advokatams.smile
Visiems fijoletiniams ištampėme nervus, daugeliui suėdėme sveikatą, o berods pora ar kiek, paskritai gavo galą ir atgulė po velėna. Liuks!
Cha, manote jog mums už tai klius, jog teks atsakyti?
Jo jo jp, pasvajokit!
Mums bus premijos ir paaukštinimai!
Grybauckaitė juk dosniai apdovanoja visus kurie pasižymėjo Garliavos bylose.
Be išimčių!
Tad, artimiausiu metu laukiam paaukštinimų, premijų ir dar geresnių algų.
Dabar jau gal supratote-
“Kieno miške konkorėžiai?”:)

 

Stasys       2018-07-4 18:17

VBS agentūra pranešė, kad tie 11 nuskriaustieji yra išteisinti. Tai, va ...Toji, manau, šiandien gers migdomuosius ....

Tai gal       2018-07-4 18:14

bent JAV teisejams irodys,kad nukentejusi ir paslepta mergyte gyvena normalu gyvenima…

Apuokiukas       2018-07-4 17:16

Liepos 6-ąją giedodami himną, solidarizuotumės su visais šiais teisėjais ir kitais BANDITIŠKOS valstybės pareigūnais.

taigi,       2018-07-4 16:34

kad jau išteisinti, skelbia lrytas.lt

pažiūrėsim       2018-07-4 16:32

Įdomu, kaip “teismą” įtakos pokyčiai Amerikoje. Juk ir tie visi “teisėėjai” gali atsidurti kažkame panašaus į “Magnitskio sąrašą”.

Stasys       2018-07-4 14:22

Be abejo, reikia keisti visą teisėsaugos sistemą ir nemažai jos neaiškių darbuotojų. Ar ne keistai atrodo visų teismų sprendimas, kad Černiauskas nenešė, arba ilgam laikui pasodintas toks pusaklis žmogus, neturint įrodymų, o tik per kažkokio, žmonių neigiamai vertinamo, individo paistalus, taip pat būtų juokingi, jei nebūtų graudu, jau 6 metai žmonių tampymai, mano manymu, nė už ką, arba išmesti keisti kaltinimai N. Venckienei? Todėl nesuprantu tų mūsų teismų, nors tu ką ? Kad žygiuoti progreso ir geresnio gyvenimo link, reikia pradėti tvarką daryti pirmiausia teisėsaugoj ir kitose jėgos struktūrose. Manau, taip tęstis ilgą laiką negalima,  nes gali visai valstybei ateiti “šakės”, liaudiškai tariant.

Pikasas       2018-07-4 13:17

Susidaro įspūdis, kad niekas net nesiruošia pradėti iš esmės tirti visą, taip vadinamą, Garliavos istoriją. Kokios permainos būtinos, kad toks procesas prasidėtų? - sudėtingas klausimas. Kol kas tikslaus atsakymo į jį dar nėra. Bent jau keistos žmonių žūtys LEP prokuroro Petrausko įvardintoje “byloje žudikėje”, privalėtų būti išaiškintos. Tada galima būtų nuosekliau išsiaiškinti kas gynė mažos mergaitės interesus ir vis kita. Nemanau, kad tai būtų lengvas ir greitas procesas. Tačiau verta jį pradėti, kol (ir jei) dar yra gyvų svarbių liudininkų. Kadangi Neringai Venckienei Lietuvoje gali būti nesaugu, ji gali teikti parodymus ir būdama emigracijoje. Tokius procedūrinius klausimus išspręsti gal nebūtų sunku. Tiesa ir teisingumas turi laimėti visada.

Dzeikas       2018-07-4 8:48

—>O jei Liepos 12-oji:
Klystate. Geriausiu atveju, maximum, jie bus perkelti i kokia sinekura, kur gaus padoru atlyginima , ir gurksnos kavute.
Savieji saugomi visomis isgalemis. Cia jums ne Skucas su Povilaiciu.

Vinis       2018-07-4 7:38

Štai, kaip nepriklausomoje? Lietuvojs siaučia “teisėsauga”!

Vinis       2018-07-4 7:35

Štai, kaip Lietuvoje siaučia “teisėsauga”!

Stasys       2018-07-4 5:01

Užuojauta Betingiui, na, ir .... anstolei, kuri atėjo su raudonu paltu (pavardę pamiršau).

O jei liepos 12-oji       2018-07-4 2:20

pakreips bylas kita linkme?! Teisejus teks nurasyti “ant muilo”?! Kaip su “kaltinamaisiais”? At me laikas i Europos ATTRITION? Ar ir ten sedi pedu uztarytojai?

Rekomenduojame

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.