Žmogaus teisės, Tiesos judėjimas, Šturmo liudytojų persekiojimas

Leonas Merkevičius. Pažeisdamas Europos Žmogaus Teisių konvenciją teismas iš naujo nagrinėja Garliavos šturmo liudytojo Dariaus Kaminicko bylą

Tiesos.lt redakcija   2017 m. kovo 29 d. 22:12

9     

    

Leonas Merkevičius. Pažeisdamas Europos Žmogaus Teisių konvenciją teismas iš naujo nagrinėja Garliavos šturmo liudytojo Dariaus Kaminicko bylą

Kovo 28 d. Kaišiadorių apylinkės teisme įvyko įdomus Dariaus Kaminicko, vieno iš Garliavos šturmo liudytojų, teismo posėdis: prieš pusmetį tame pačiame teisme išteisinti kartu su juo teisti „bendrininkai“, kuriems prieš penkias dienas turėjo būti paskelbtas nuosprendis jau antrojoje instancijoje, gavę šaukimus, atvyko liudyti savo „atsilikėlio“ draugo teisme.

Teisiamasis Darius Kaminickas trejus metus uoliai kartu su kitais 15, o vėliau – 14, teisiamų „bendrininkų“ važinėjo į Kaišiadorių teismą; pernai vasarą, likus vienam posėdžiui iki proceso pabaigos ir nuosprendžio paskelbimo, neaiškiomis aplinkybėmis – tebevyksta ikiteisminis tyrimas – patyrė sužalojimą ir negalėjo dalyvauti pačiuose baigiamuosiuose posėdžiuose.

Todėl jo byla išskirta į atskirą, ir tuometinės teismo pirmininkės Editos Dambrauskienės, išgarsėjusios savo nesėkmingu mėginimu užimti Generalinio prokuroro vietą, nurodymu, nieko apie Europos Žmogaus Teisių konvenciją nenutuokiantis teismo kompiuteris parinko naują teisėją (kompiuterio „nusikaltimo“ įkalčius ir „nusikalsti“ paskatinusių sprendimų įrodymą rasite ČIA).

Primename: Konvencijos kertiniu akmeniu laikomas 6 straipsnis numato reikalavimą teismui bylą nagrinėti per įmanomai trumpiausią laiką.

Byloje, kurioje visiems „bendrininkams“ surašyti vienodi kaltinimai, buvo galimybė skirti bylą tam pačiam teisėjui G. Kaulakiui, kuris bylą jau buvo praktiškai bebaigiąs išnagrinėti – tuo metu jam tetrūko vieno posėdžio, kad galėtų paskelbti, kaip ir visiems bendrininkams, tapatų išteisinamąjį nuosprendį.

Visiškai perteklinis ir niekuo nemotyvuotas naujo teisėjo skyrimas reiškia, kad visas trejus metus trukęs teisminio persekiojimo procesas pradedamas nuo pradžių ir tai rodo akivaizdžią teisingumo vykdytojų valią pažeisti Konvenciją.

Vis dėlto teismo kompiuterio parinktas teisėjas Ričardas Juodis dėl jam tekusios naštos kažkodėl kaltina ne teismo kompiuterį, bet buvusią teismo pirmininkę Editą Dambrauskienę.

Pradedant posėdį, į teisėjo klausimą, ar nėra nušalinimų, teisiamasis Darius Kaminickas pareiškė, jog norėtų, kad prokuroru būtų bylą suklastojęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ričardas Gailevičius, o ne niekuo dėta Kauno apylinkės prokuratūros 6-ojo (Kaišiadorių) skyriaus prokurorė Jurgita Česienė. Teisėjas mandagiai paaiškino, kad tokio pagrindo nušalinimui, kaip teisiamojo noras, BPK nenumato.

Pirmoji liudijo antstolė Sonata Vaicekauskienė, kuri, beje, teisiamojo Dariaus Kaminicko „bendrininkų“ išteisinamojo nuosprendžio neskundė.

Ji trumpai išdėstė savo įvykių versiją, kad tą dieną, apie 6 valandą ryto ji kartu su policijos pareigūnais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovais ir psichologe atvyko į vietą. Jos prie vartų neprileido, ją fotografavo, filmavo, kelią buvo užtvėrusi minia. Minia giedojo himną, o vėliau – dar kažkokias giesmes ir dainas. Policija įspėjo žmones apie atsakomybę, bet minia taip ir neprasiskyrė, pavyko prasibrauti. Minia siuntė prakeiksmus. 

Teisėjas: Ką ten veikė D. Kaminickas?

Antstolė: Visi jie veikė vienodai… jis ten dažnai būdavo.

Teisėjas: Ar atpažinote jį ten?

Antstolė: Nežinau, vienas buvo su skarele… Įsidėmėjau tik vieną žmogų, kuris spaudė mano ranką.

Dar viena citata iš antstolės liudijimo – apie vadinamąsias kliūtis: žmonės trankė policininkams per galvas vėliavų kotais, patys žmonių veiksmai buvo kliūtis.

Teisėjas: Kiek žmonių trukdė vykdyti konkrečiai jūsų veiklą?

Antstolė: Iki 30, gal 25 – jie buvo susispaudę į vieną krūvą, buvo ir po laiptais.

Teisėjas: Ar visi jie trukdė?

Antstolė: Taip.

Teisėjas: Bet šioje byloje patraukti 15 žmonių, tai kur kiti?

Antstolė: Čia ne mano darbas atskirti atsakomybės rūšis.

Teisėjas: Bet aš ne apie tai klausiu…

Antstolė paliudijo ir apie prakeiksmus: Prakeiksmus jie visi bendrai vartojo, ar tai darė D. Kaminickas, ar visi choru – negaliu pasakyti.

Ir apie savo sužalojimus: Dėl sužalojimų – yra teismo ekspertizės išvada, bet ne D. Kaminickas; aš žinau tik, kas spaudė ranką. Nustatyti kaltininkus – čia policijos darbas.

Tuomet teisėjas pasako, kad antstolė gali keliauti ir nelaukti posėdžio pabaigos.

Antstolė nesusilaiko ir sarkastiškai pastebi: „Tai jei galima, aš norėčiau važiuoti. Skirtingai nuo šitų asmenų, aš turiu dirbti.“

(Salėje tuo metu, be proceso dalyvių, tebuvo keletas teisiamojo palaikyti atvykusių stebėtojų – liudytojai liko stovėti už durų).

Toliau liudyti buvo kviečiami išteisintieji Dariaus Kaminicko „bendrininkai“.

Kadangi Kauno apygardos teismas kovo 23 dieną netikėtai nusprendė atnaujinti įrodymų tyrimą, išteisintieji, būdami teisiamaisiais susijusioje byloje, teisėjo buvo informuoti, kad liudyti yra jų teisė, bet ne pareiga, tad dauguma tiesiog liudyti atsisakė.

Iš keturių liudijusių asmenų ryškiausi buvo Aušrinės Balčiūnės ir Rūtos Urbelienės liudijimai. 

Liudytoja Aušrinė Balčiūnė (sutrumpinta):

Klonio g. lankiausi dažnai, apie dvejus metus.
Buvo priimtas teismo sprendimas perduoti vaiką be smurto.
Kovo 23, perdavimo metu, mačiau, kaip smurtavo motina ir apsauginis, kurie nėra nuteisti, ...

Teisėjas: Grįžkime prie tos konkrečiai dienos…

A.B.: Atvykau 6 ryto. Išvakarėse visos žiniasklaidos priemonės perdavinėjo oficialią žinią, kad vaiko perdavimui nepasiruošta.
Gėriau kavą palapinėje, kilo sujudimas, nubėgau prie namo.
Pradėjome giedoti himną, pajutau spaudimą, policija spaudė prie namo, buvome užpulti policijos pareigūnų.
Aš buvau sulaikyta jau po to, kai antstolė buvo praėjusi, ir jai trukdyti negalėjau.
Ten policija vykdė savo planą.
Aš pati šaukiau: praleidžiam antstolę.
Ir Birutė Vaikšnoraitė – taip pat.

Teisėjas: Kiek ten buvo žmonių?

A.B.: Apie 100.

Teisėjas, kaip ir visų liudytojų, dar paklausinėjo apie kieme buvusias kėdes, jų išdėstymą, perkėlimą po stogu, ir paskirtį.

Teisėjas: Ar praleidote antstolę?

A.B.: Padarėme jai praėjimą.

Teisėjas: Ar gera valia prasiskyrėt?

A.B.: Taip, mes patys prasiskyrėme, nes policija juk ėjo iš paskos.

Teisėjas: Ką veikė pareigūnai?

A.B.: Purškė dujas…

Teisėjas: Kodėl purškė dujas, jei jūs, kaip sakėte, antstolę praleidote? [...]

Teisėjas: Jei visi šimtas ten buvote, ir niekas nieko nedarėte, tai kodėl jus išskyrė?

A.B.:  Aš galvoju, kad policijos pareigūnai turėjo savo išankstinį planą.
[...]
Kelsiu ieškinį valstybei, nes esu tampoma penkerius metus, nesant jokių įrodymų.

Teisėjas dar apklausė, ką pažinojo iš tų, kuriems iškeltos administracinės bylos, ir kodėl, jos manymu, jai iškelta baudžiamoji.

A.B.: Reikia klausti policijos, kokiu pagrindu jie mus išskyrė.

Liudytoja Rūta Urbelienė (sutrumpinta):

Atvykau apie 3 val. stebėti teismo sprendimo vykdymo. Pasigirdo: Ateina!
Pribėgom namą, pradėjome giedoti himną. Stovėjau prie vartų, prie sienos.
Nustebau, kad tokia nepagarba himnui, suimamas žmogus.
Pradėjo mus spausti, policija įlenkė vartus. Žmonės rėkė: nespauskit, oro trūksta.
Iš dešinės atsirado moteris, matyta iš TV. „Prašau eiti, antstole!“ Vyras mėlyna striuke sakė: „Eikit!“
Takas iki durų buvo – apie 1 m pločio.
Jai tik pradėjus eiti, policija ėmė spausti žmones, sakiau: kodėl ji neina?
Matyt, taip reikia. Atsisukau pažiūrėti, kaip ji eina, tada mane ištraukė už kapišono, o S. Vaicekauskienė jau buvo praėjusi.
Nepažinojau Dariaus Kaminicko, tik turėjome bendrą advokatą, tada ir susipažinom.

Teisėjas: Kodėl atvykote 3 val.?

Rūta Urbelienė: pasklido žinia, kad bus ėmimas, dukra pamatė internete. Darbas devintą valandą, tai sakau dukrai: važiuoju.

Teisėjas: Ar girdėjote iš pareigūnų ar garso įrašą, kad vykdomas teismo sprendimas?

Rūta Urbelienė: Nei iš vieno. Iš įrašo girdėjau tik vieną žodį „šunys“.

Teisėjas: Ar kas nors stumdė antstolę?

Rūta Urbelienė: Policininkai, jie stumdė antstolę.

D.Kaminicko advokatė: O jūsų tikslas ten vykti?

Rūta Urbelienė: Esu pilietiškas žmogus.

Pasibaigus posėdžiui, įvyko nuotaikingas pokalbis su teisėju:

Teisėjas: Matau, fotografuojat. Galite fotografuoti koridoriuje, ne posėdžių salėje.

L.M.: Čia toks naujas nurodymas išėjo ar taisyklės, kad draudžiama fotografuoti net ne proceso metu?

Teisėjas klausimu į klausimą: Ką jūs darysite su mano nuotraukomis?

L.M.: Teisėjau, jūsų tikrai nefotografavau.

Teisėjas: Tada gerai, patalpas fotografuoti galite.

Iš tikro, Teisėjų taryba visai neseniai patvirtino naujas Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teismuose gaires.
Jų 7 punktas skelbia:

7. Atsižvelgiant į asmens duomenų naudojimo nuosaikumo principą, nulemiantį siekį vengti asmens duomenų perteklinio tvarkymo, bei įvertinus tai, kad teismo lankytojas, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo netrikdyti teismo darbo ir nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių, vaizdo fiksavimo įrangą teismo patalpose rekomenduojama naudoti, kai asmens teisė rinkti, gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą negali būti tinkamai įgyvendinta kitomis teisėtomis priemonėmis ir būdais.

Kitas posėdis – balandžio 25 d. 10 val. Jis bus skirtas išklausyti dar trijų likusių jau išteisintų Dariaus Kaminicko „bendrininkų“ – jie privalo atvykti į teismą liudyti, bet liudyti neprivalo.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to normalioje salyje       2017-03-30 17:42

jei si salis butu normali - tai jus visi senai sedetumete su stankunaite uz grotu

Tiesos portaliukas yra       2017-03-30 17:16

paskutinė violetinių banditų, žmogžudžių ir pedofilų bei jiems per savo durnumą pritariančių idiotų lindynė.

Normalioje šalyje       2017-03-30 17:14

visi violetiniai iškrypėiai sėdėtų kalėjime.

teko       2017-03-30 14:42

girdeti, kad si byla vienaip ar kitaip keliaus iki Strasburo. Tam jau intensyviai ruosiamasi

dabar       2017-03-30 13:36

ant kiekvieno kampo saukiama - jokia prievarta prie vaika negalima, pilieciai skatinami buti pilietiskais… taciau Garlaivos istorija labai aiskiai irode, kad rupintis svetimu, skriaudziamu vaikus yra - nusikaltimas, buti pilietisku zmogumi - yra nusikaltimas, isreiksti savo nuomone - yra nusikaltimas, giedoti himna - yra nusikaltimas…
Tad gal laikas liautis vaidinti demokratine valstybe ir zmonems aiskiai pasakyti - SITA VALSTYBE YRA POLICINE ar AUTORITARINE. Ir aiskiai isaiskinti tokios valstybes zaidimo taisykles.
O ne vaidinti demokratija, o kita ranka, pasitelkiant 240 smogiku, ta demokratija smaugti, demonstruojant visuomenei, kad ir jusm tai bus, jei kisite nosi ne i savo reikalus

albina       2017-03-30 8:41

Paprastas scenarijus: vaikų teisių patarta mama paprašo galimybės pasilikti po pasimatymo su dukra.Esu tikra,mergaitė po savaitės atsisveikintų su diedukais ir teta ir išeitų su mama.Prie vartų pasiliktų Mama,kad galėtų būti arti savo vaiko.O dabar?Kiek žmonių mirčių,kiek teismų,kiek nemeilės valstybės teisėsaugai.O juk sąžinė kada nors pažadina gūdžią naktį...O Dievas paklausia,kodėl žmogumi nebuvai?

Daina       2017-03-30 8:09

Žmonių atminčiai ir prisiminimams jie teismų nesuorganizuos. Ne visus numarins ar sutraumuos…. To, kas vyko Garliavoje jokia purvasklaida neiškreips, kreivų veidrodžių karalystėje vis dar lieka tikrų įvykių apspindžiai.

Vis tiek tai       2017-03-30 7:11

rodo valdžios baimę ir norą prievarta įrodyti,kad musė yra dramblys.Tai neįmanoma.

įdomiausia       2017-03-30 0:31

Buvęs VSD vadovas Grina straipsnyje “Dreifas” patvirtino, kad žinybai rūpi visuomenės nuomonė, kad žinyba suvokia, jog neverta kurstyti pesimistinių nuotaikų visuomenėje, nes tai žalinga valstybei. Savaime suprantama, kad Garliavos košmaras nepridėjo visuomenei teigiamų emocijų ir optimizmo. Tai kaip tada vertinti VSD bejėiškumą Garliavos įvykių metu? Kaip nedraugiškų šalių spec. tarnyboms pralaimėtą mūšį? Man seniausiai ramybės neduoda vienas ypač svarbus momentas iš tų laikų. Tarsi tyčia tada buvo atvertos ir plačiai ištiražuotos VSD gėdos ir užkulisiai, iš VSD atimta daugybė įgaliojimų ir ant to visko neproporcingai išpūsti LKPB įgaliojimai. Susidaro įspūdis, kad kažkas labai bijojo VSD ir kaip atsvarą žvalgams kūrė LKPB monstrą. Kas yra tie režisieriai? Kaip pasekmė tų visų sprendimų mums ant pečių buvo užkrautas ir Skvernelis. Kas tie režisieriai? Matosi, kad net Grybauskaitė jų bijo, o teismų girnos toliau be gailesčio mala ir taip išretėjusios Lietuvos paskutinius pilietiškuosius žmones. LKPB toliau siautėja, o VSD, lyg ir atgavęs pusiausvyrą, bet ir toliau nieko gero neveikia šia linkme.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Algimantas Rusteika. Lenkiu pliką ir kvailą galvą prieš tuos, kurie tą supranta ir pabando

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Vidas Rachlevičius.· Kaip britų visuomenė pamokė visuomeninį transliuotoją

Nuo bačkos. Andrius Navickas: raginu pasitikėti intuicija ir reitinguoti mane. Nepažadu būti geriausias, bet pažadu būti nepatogus ir tikras

Neringa Venckienė. Kas darė spaudimą Laurai Matjošaitytei?

Algimantas Rusteika. Sielos tėviškė yra vaikystė.

Prezidentas Valdas Adamkus apie grėsmę, kylančią iš politinės ir vertybinės regiono atskirties

Andrius Švarplys. Artėjant rugsėjo 1-ajai

Vytautas Landsbergis. Pseudoeuropa krūmuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.