Emigracija, imigracija, demografija

Laisvūnas Šopauskas. Nelegalių migrantų antplūdis ir migracijos politika: Lietuvai ruošiamas Graikijos scenarijus

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 4 d. 8:00

44     

    

Laisvūnas Šopauskas. Nelegalių migrantų antplūdis ir migracijos politika: Lietuvai ruošiamas Graikijos scenarijus

Laisvūnas Šopauskas, Nacionalinio susivienijimo partijos valdybos narys

Iš pradžių pasidalinsiu įspūdžiais iš nelegalių migrantų „laikino“ apgyvendinimo vietų. Po to bendrais bruožais apibūdinsiu nelegalios migracijos ir migracijos politikos būklę Graikijoje. Joje tie procesai, kurie Lietuvoje tik prasideda, yra pažengę žymiai toliau ir todėl leidžia numatyti, ko netrukus sulauksime ir Lietuvoje.

Straipsnyje vengiu įvardijimų „migrantas“ ar „ekonominis migrantas“. Ekonominiai migrantai yra lietuviai, kurie legaliai atvyksta į Britaniją ar Norvegiją ir ten įsidarbina. Į Lietuvą plūstančius nelegalius migrantus vadinu valkatomis, bastūnais ir parazitais, nes ekonominiu, socialiniu ir politiniu požiūriu yra būtina tiksliai apibūdinami asmenis, kurie trenkiasi į kitą pasaulio kraštą tam, kad galėtų manipuliuoti pabėgėlio statusu ir gyventi išlaikomi svetimos valstybės socialinės apsaugos sistemos sąskaita.

Nacionalinio susivienijimo nariai važiavo savo akimis pamatyti, kokia situacija nelegalių migrantų „laikino“ apgyvendinimo vietose. Apsilankyta Rūdninkuose, Verebiejuose ir Jiezne. Rūdninkuose piketo nebelikę, tik sankryžoje ant tvorų gyventojai laiko iškabinę prieš valkatų atgabenimą nukreiptus plakatus. VRM mokymo bazėje (ne poligone) keli šimtai metrų nuo gyvenvietės (visai ne kelių kilometrų atstumu, kaip melavo ministrės A. Bilotaitės atstovė) laikoma apie 400 parazituoti nusiteikusių bastūnų. VRM bazė yra miške, prie įvažiavimo į mišką stovi draudžiantis užrašas, patruliuoja policijos automobilis, bet iki pat bazės įvažiuoti leidžia. Daugiau apsaugos nematyti. Panašu, kad apsaugos ne itin daug, ir bastūnai, jei panorėtų, ją nesunkiai įveiktų. Išvykę iš Rūdninkų važiavome Alytaus link ir kelyje matėme, kad Rūdninkų link važiuoja, policijos automobilio lydimi, du „Užsakyti“ autobusai su migrantais.

Verebiejuose vaizdas beveik siurrealistinis. Nedidelėje apleistoje gražaus miestelio mokykloje apgyvendinti 167 valkatos. Mokykla aptverta statybininkų tvora, kurią galima išversti spyriu. Visur apkabinėta džiūstančiais drabužiais. Jauni vyrai šlapinasi visų akivaizdoje ant mokyklos pastato kampo. Vakarais gyventojų ramybę drumsčia  šūkavimai ir ilgai trunkantys ritmiški ir ypač garsūs plojimai. Tą šutvę iš išorės dieną naktį saugo 4 Viešojo saugumo tarnybos ekipažai, t. y. 12-16 pareigūnų vienoje pamainoje, todėl saugojimui turi būti pasitelkta 35-50 pareigūnų per parą. Be šitų Viešojo saugumo pareigūnų, kurie budi patvoryje, vadinamąjį perimetrą (t.y. atokiau gyvenvietės pakraščiuose) pastoviai  saugo dar ne mažiau nei du policijos ekipažai. Po vykusio maišto 16 pačių „aktyviausių“ veikėjų buvo išvežti ir bendruomenei pažadėta jų čia negrąžinti. Kol kas pabėgusių nėra, bet jei tokių saugojimo vietų daugės, akivaizdu, kad pareigūnų šitų valkatų apsaugai labai greitai neužteks. VRM bus priversta ir mažinti pamainose dirbančių pareigūnų skaičių, ir koncentruoti bastūnus didelėse stovyklose. Ką, beje, jau ir daro: Didžiasalyje ruošiama stovykla, kurioje gyvens 1500 tokių perėjūnų. Sunku prognozuoti, kas liks iš pastato, kurio dalis, maždaug prieš dešimtmetį dirbtinai panaikinus puikiais pasiekimais garsėjusią bei finansiškai išsilaikiusią mokyklą (tai atskira tema), dabartiniu metu buvo naudojama kaip rinkiminės apylinkės būstinė, kaimo bibliotekos reikmėms bei bendruomenės renginiams. Valkatos, nespėjus net artimiausiems kaimynams sureaguoti, naktį buvo suvežti prieš mėnesį. 2021 m. liepos 28 d. rajono savivaldybė savo tinklalapyje patalpino informaciją apie… „mobiliosios bibliotekos paslaugas“ šios gyvenvietės gyventojams. Be jokios abejonės, rajonui ir apylinkei vadovauja konservatoriai.

Verebiejai gali būti puikus visų vyriausybių, valdžiusių pastaruosius 30 metų, politikos bankroto ir jų sukurtos neįgalios, o iš tikrųjų neįvykusios, grynai butaforinės valstybės simbolis: valstybė uždaro mokyklą tam, kad netrukus joje apgyvendintų ir šertų gaują valkatų iš Azijos ir Afrikos. O kiek dar mokyklų visoje Lietuvoje laukia toks pat likimas? Sunku išsakyti tą pasipiktinimą ir pasišlykštėjimą, kuris kyla tai stebint.

Jiezne situacija kitokia. Ten stovi didelis renovuotas buvusių vaikų globos namų pastatas, jame yra apgyvendinti 40 bastūnų, kuriuos valdžia pagal kažkokius kriterijus laiko „ramiais“. Gyvena jie ten kurorto sąlygomis, joks pareigūnas jų nesaugo, teritorijos vartai atviri. Kol kas konfliktų su Jiezno gyventojai dar nėra kilę.

Vietiniai gyventojai sutrikę, valkatų kaimynystė jiems nepatinka, bet protestinių nuotaikų nėra. Piketas baigtas ir Dieveniškėse, taigi, valdžia gali galvoti, kad protestai išblėso. Kol kas išgyvename bambėjimo virtuvėse stadiją. Visiškai nėra jokio supratimo, kad tai, kas vyksta, yra egzistencinė grėsmė. Panašu, kad nuotaikos pradės keistis tik po šiurpių nusikaltimų, kurių ilgai laukti nereikės. Taip teigiu turėdamas omenyje teismo nutarimą, kad bastūnai, jei tik atsibeldė į Lietuvą su vaikais, turi teisę nebūti uždaryti. Politiškai žiūrint, teismas paragino viso pasaulio valkatas vykstant į Lietuvą pasiimti vaikų. Kitas sprendimas, ypač po būsimo komisarės Ilvos Johanson vizito ir jos lauktino „susirūpinimo“ blogomis perėjūnų gyvenimo sąlygomis, turbūt bus toks, kad kol perėję sieną nepadarė nusikaltimo, irgi negali būti uždaryti. Tada jie gyvens vis gausėjančiose atvirose stovyklose, eis kur nori, darys ką nori, ir tada sparčiai artėsime prie tos situacijos, kuri yra Graikijoje.

Apie migrantus Graikijoje daugelis nėra girdėję nuo 2015 metų, kada į šalį įsiveržė didelė jų masė. Po to globalistų kontroliuojamose masinės informacijos priemonėse apie migrantus Graikijoje beveik nieko nebeskelbiama. O žinoti, kas vyksta Graikijoje, tikrai verta. Graikija finansiniu požiūriu yra bankrutavusi ir realiai valdoma iš užsienio („troika“, t. y. ES, TVF ir ECB parašo svarbiausius įstatymus ir atiduoda Graikijos vyriausybei, kad šią remianti parlamento dauguma už juos nubalsuotų), taigi, iš esmės kolonijinio statuso teritorija, kurios pavyzdys visiškai išgrynina ir aiškiai atskleidžia migracijos politikos modelį, kurį trokšta primesti visoms šalims pasaulio ir ES politinis elitas. Trumpai išvardinsiu svarbius migracijos situacijos Graikijoje ir Graikijos „vyriausybės“ migracijos „politikos“ bruožus.

Turkija, priešiška ir reiškianti teritorines pretenzijas Graikijai valstybė, panašiai, kaip Baltarusija, skatina ir padeda valkatoms iš musulmoniškojo pasaulio ir Afrikos keliauti į Graikiją. ES neleidžia bastūnų srauto sustabdyti ant sienos ir apgręžti jų atgal į Turkiją. Pasienio tarnybos paverstos perėjūnų vedliais, turinčiais juos saugiai palydėti iki migracijos pareigūnų. Neprimena Lietuvos? ES „įsiklausė“ į skaudžią Graikijai migracijos problemą ir ES komisaru Migracijos, vidaus ir pilietybės reikalų komisaru buvo paskirtas graikas – senas partinis bosas Dimitris Avramopulas. Šis veikėjas taip nuoširdžiai rūpinosi valkatų apgyvendinimo ir komfortiško įsikūrimo reikalais, o tautiečių reikalus taip tobulai pamiršo, kad jam atvykus į Koso salą, vietiniai apie save bandė priminti keiksmais, pomidorais ir kiaušiniais. Bastūnai apgyvendinami didelėse ir atvirose stovyklose, daugiausia salose, terorizuoja vietinius, siaubia jų turtą. ES neleidžia valkatų laikyti negyvenamose salose. Niekas Graikijoje tiksliai nežino, kiek šalyje yra perėjūnų. Kai vietos gyventojai ima protestuoti prieš valkatų apgyvendinimą jų vietovėse, vyriausybė savo piliečius dosniai pavaišina ašarinėmis dujomis (ką jau patyrė ir mūsų piliečiai Rūdninkuose), kartais vyriausybei prieš protestuojančius piliečius tenka surengti karo veiksmus primenančias specialių policijos dalinių operacijas, kaip įvyko Lesbo ir Chijo salose. O masinės informacijos priemonės ir „pažangūs“ politikai tokiomis progomis savo tautiečius išvadina kenkėjais, ksenofobais, rasistais, fašistais, nacistais ir panašiais epitetais iš visiems gerai žinomo neokomunistinės naujakalbės arsenalo.

Bastūnams į šalį patekti, šalyje ir tarptautinėse institucijose kelti pretenzijas dėl „pažeidžiamų teisių“ ir blogo gyvenimo talkina ištisas tinklas iš užsienio finansuojamų „nevyriausybinių organizacijų“. Valkatos reikalauja dviejų dalykų: leisti keliauti į Vokietiją ir sudaryti jiems komfortiškas gyvenimo sąlygas, kelia riaušes, padega tas stovyklas, kuriose patys gyvena. 

Tada prisistato atstovai iš ES institucijų ir reikalauja pagerinti „nežmoniškas“ „pabėgėlių“ gyvenimo sąlygas. „Pabėgėlių gyvenimo sąlygoms“ gerinti ES skiria pinigų, už kurias statomi vis nauji konteinerių miesteliai. Juose apgyvendinami vis nauji perėjūnai, žinoma, per daug neskubant uždaryti tų stovyklų, kuriose neva nežmoniškos gyvenimo sąlygos. Pažymėtina, kad ES skiria pinigų tik valkatų miestelių statybai, bet valkatų gyvenimą tose gyvenvietėse finansuoja Graikijos vyriausybė iš bankrutavusios šalies biudžeto, o valkatai iš Azijos ar Afrikos išlaikyti yra skiriama daugiau pinigų, negu gauna vidutinis graikas pensininkas (graikų pensijos apkarpytos dėl šalies finansinės padėties). Palyginimui: Lietuvoje vienam bastūnui išlaikyti per mėnesį skiriama 900 eurų.

Miesteliai valkatoms apgyvendinti statomi neįtikėtinai aukštomis kainomis, t. y. didžiulės sumos akivaizdžiai yra pavagiamos, o ES į tai užmerkia akis. Nė kiek neabejotina, kad šitas ES „aklumas“ yra ne atsitiktinis, o politiškai tikslingas – skirtas tam, kad atsirastų galingos su valdančiomis partijomis susijusios verslininkų, vietos ir nacionalinio rango politikų grupuotės, suinteresuotos tuo, kad į Graikiją atvyktų vis nauji „pabėgėlių“ srautai, o jie toliau vogtų ES pinigus, skiriamus perėjūnų „gerovei“ didinti. Šios grupuotės tapo anaiptol ne paskutiniu Graikijos politinio gyvenimo faktoriumi.

Kai Afrikos ir Azijos valkatų miestelių pridygo tiek salose, tiek žemyne, masinės informacijos priemonės, iš kurių visas svarbiausias Graikijoje kontroliuoja vyriausybė, pakeitė plokštelę: ėmė propaguoti migrantų „integraciją“ kaip sunkios šalies demografinės padėties sprendimą. Už „integraciją“ pasisakė ministrai pirmininkai Aleksis Cipras ir Kyriakas Micotakis, prezidentai Prokopis Pavlopulas ir Katerina Sakelaropulu.

„Integracija“ vyksta taip: perėjūnai pateikia politinio prieglobsčio prašymus, iš kurių net 40 procentų (!) tenkinama. Tada „pabėgėlis“ įgyja teisę po kiek laiko prašyti pilietybės. Tam, kad gautų pilietybę, turi išlaikyti juokingą „egzaminą“, iš karto tapusį visuotinių pašaipų objektu.

Laukiama, kad netrukus turi įsisukti ta migracijos „karuselė“, kuri geriausiai žinoma iš Amerikos pavyzdžio: gavęs pasą imigrantas „šeimos susijungimo“ pretekstu ima kviesti dėdes, tetas, pusbrolius, pusseseres, šie atvykę ir gavę pasus, ima kviesti savo giminaičius ir taip viskas tęsiasi iki globalistinio elito svajonės išsipildymo – kol vietiniai gyventojai tampa mažuma savo šalyje. „Nuėjau į Omoniją (aikštė Atėnuose), o ten – vien moterėlės su chidžabais ir barzdoti arabų bernai, nebeatpažįstu savo miesto,“ – jau dabar skundžiasi atėniečiai. O nuo Angelos Merkel kvietimo „pabėgėliams“ atvykti į Vokietiją praėjo tik 6 metai. Nesunku įsivaizduoti, kas bus po 5, 10, 15 ar 20 metų tokios politikos.

Graikija keičiasi tiesiog akyse. Daugelyje buvusių „rojaus kampelių“ pasibaigė buvęs ramus gyvenimas: vagystės, plėšimai, sumušimai, subadymai peiliu, išprievartavimai, kruvini nusikalstamų gaujų susirėmimai tapo kasdienybe. Didmiesčiuose atsirado rajonų, į kuriuos baugu eiti, atsirado rajonų, kuriuose patruliuoja migrantų religinių lyderių įsteigta šariato policija, kuri kol kas kontroliuoja tik atvykėlius, bet tik laiko klausimas, kada ims kelti reikalavimus ir vietiniams. Graikija sparčiai tampa šalimi, svetima patiems graikams. Graikijoje atvykėliai ir „pažangūs“ politikai kol kas dar nesako vietiniams, kaip kad pasakoma Švedijoje, jog „tie, kam nepatinka multikultūrinė visuomenė, gali išvykti“, bet diena, kai tai bus pasakyta, nenumaldomai artėja.

Galime neabejoti, kad visa tai, kas vyksta Graikijoje, yra numatyta ir Lietuvai. Tiesa, kad geografiškai Graikija toli, bet valkatos ateina tie patys, o migracijos politiką diktuoja tas pats Briuselis. Negalime turėti iliuzijų, kad Šimonytės vyriausybė vykdys kokią nors kitokią politiką negu Graikijoje Cipro ar Micotakio vyriausybės ar kad prezidentui Nausėdai tautos ir valstybės likimas rūpės labiau negu prezidentams Pavlopului ar Sakelaropulu. Šimonytė jau pareiškė, kad Lietuva tegalinti apriboti valkatų patekimą į šalį ne sienos kirtimo punktuose; kitaip tariant, tvora pasienyje reikalinga tik tam, kad valkatos į šalį patektų ne miškais, o per pasienio punktus. Parlamentinės partijos Seime 2018 metais vieningai patvirtino Jungtinių Tautų migracijos paktą, kuriuo nutrinama riba tarp legalios ir nelegalios migracijos. Socialdemokratų partija pasistengė išsiskirti savo „pažangumu“ ir plūstant valkatoms per Baltarusijos sieną pirmoji į savo programą įrašė valkatų „integraciją“. Neabejotina, kad ilgainiui tokia pati nuostata atsidurs visų Seime sėdinčių partijų programose. Palyginimui: Graikijos parlamente yra tik viena prieš masinę imigraciją pasisakanti partija „Eliniki Lysi“, turinti 10 vietų iš 300. Taip pat neabejotina, kad propagandos mašina „hibridinio karo“ melodiją ims tildyti ir netrukus ant patefono uždės „migracijos neišvengiamumo, imigracijos gėrio ir pabėgėlių integracijos“ plokštelę – taip, kaip tai prieš kelerius metus įvyko Graikijoje.

Tiek Graikijai, tiek Lietuvai yra iškilęs egzistencinis pavojus, iš kurio išsigelbėti galima tik sutelktomis tautos pastangomis. Tol, kol politinis „elitas“ nepradės tautos rūstybės bijoti labiau negu savo šeimininkų iš užsienio, niekas nesikeis ir šalies kolonizacija išeiviais iš Azijos ir Afrikos tęsis spartėjančiais tempais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Deivis        2021-08-7 1:43

Būtinas sukilimas prieš Lt chuntą

bronius = stasiui       2021-08-6 19:49

Norėtųsi tikėti, kad prablaivė. Ažubalio pasisakymas, kad kai kurie mūsų ministrai nepajėgūs adekvačiai vertinti situacijos, laikas su jais atsisveikinti, tai viltingai nuskambėjo. Tačiau platesnio atgarsio nesusilaukė, bet jau kol kas. Visiškai normalus dalykas yra valdančiajai koalicijai pakeisti porą, trejetą ministrų. Manau, tai kiek apramintų ir emocijas, ir gal kiek sumažintų susikaldymą, kuris migrantų krizės kontekste yra tikrai pavojingas. Bet kažkodėl susidaro įspūdis, kad moteriausybė aklai laikys akivaizdžiai nekompetetingus ministrus, stums dar labiau piliečius skaldančius koronapasus, o nepatenkintus ir nepritariančius vadins valstybės priešais, “nevispročiais” ir aišku kaltais dėl vyriausybė nesėkmių tiek migrantų krizėje, tiek užstrigusiame skiepijimo procese, tiek bendrai koronos suvaldyme.

Aušra Blaženienė (ekspertai.eu)       2021-08-6 17:12

Žmonijos depopuliacijos (naikinimo) planas:
https://www.youtube.com/watch?v=746tn7xh3pI

stasys       2021-08-6 14:05

Silpnam žmogui reikia pritarimo jo nuomonei va ir autorius dairosi kas kur ka pasakė ar tapo jo pavydžiu . Atrodo dar tik įsibėgėjo ‘imigrantu krizė ’ Lietuvoje o Jis jau še kiek visko primastė pagal formule ‘o kas galėtu paneigti’ . Paskutiniu dienu įvykiai gana smarkiai prablaivė moteriška vyriausybę ir šiai nekyla noras dar labiau supykdyti visuomenę todėl bandoma taisyti pašlijusią prie sienos situacija . Kantrybė dorybė ,  nepasiduokite ‘vazelino bačku prajodinėtoju’ provokacijoms .

DD plius DD       2021-08-6 12:56

Graikiškas ar ne graikiškas scenarijus priklauso nuo mūsų valdžios ir nuo mūsų pačių. Gali būti ir vengriškas ir austriškas. Valdantieji priklausomi nuo mūsų lygiai kaip mes nuo jų.

elfe >> Matomai Elfei niežti dantis        2021-08-6 10:18

Melo imperijos saknu gal ir reiktu ieskot tame laike, kai tiurku kilmes Chazaru chanatas virto “semitiniais” zydais.
KGB su su “zydiskais” pasais prastume savus agentus ir i CZV ir kitus JAV saugumo organus. Ypac po Putino su Bushu paskelbto bendro karo pries terorizma, kur visos slaptosios tarnybos turejo bendradarbiaut… Pasidomekit kokias pareigas JAV uzima CHiortoff. Kas vadovauja ADL. Ka Putinas paskyre i Europos zydu kongreso vadus.. Valatka su Kubilium daznai minejo sia pavarde kaltinant Karbauski, jog jis perka trasas is Rusijos Chemijos ir trasu magnato M.W. KANTOR. Prie sivietu, rusiska pavarde dirbusi GRU lakunu… kaip Paksas su Borisovu.. Ir si lakunas po karo su Iraku, atsidekodamas idarbina i savo organizacija net Toni Blier’a… Jis ir Ruta Vanagaite apdovanojo uz jos su Zurofu knyga NASY.

Paskutini kovotoja pries komunistu invazija i JAV - slaptos saugumo tarnybos John Birth Society vada - senatoriu McDonalda Andropovas sunaikino numusdamas Korejos lektuva, kuriuo skrido sis antikomunistas…
Kaip zinot, ir Putinui patinka numusinet lektuvus, jei juo skrenda koks jo priesas. Tad galima ne neabejot, kad ir Malaizijos lektuvu skrido kas nors svarbaus is Nyderlandu. O juolab Kacinskio konservatoriu partijos elitas skrydi i Katyne.. bei daugelis kitu “avariju”.

> Foto 2021-08-4 8:31        2021-08-5 11:07

“Iš kur ta ‘fotkė’?
Ką norima pasakyti?!!!!!!!!!!!”

*******
Tuo norima pasakyti, kad artėja Europos civilizacijos pabaiga, jeigu negrįšime prie tradicinių vertybių.

stasys       2021-08-5 6:29

Kiekvienoje varpinėje tas pats varpas savaip skamba . Atrodo ka bendro turi žmogaus sveikatos klausimai su politika ? O juk turi . Dažnas ‘politikas’ mielai paaukotu ta galimybe gyventi žmogui vardan kokio iškilmingo popierio juodai -baltai marginto ar tu vertybiniu žmogaus teisiu deklaraciju kurias jau kita diena politikai sumeta į šiukšlių kibirą .Migrantu problema irgi viena tu problemu kai sprendimas dėl ju likimo atsiduria politikų rankose , ar reikia tikėtis protingo sprendimo ir situacijos suvaldymo ? tikėtis galima ..bet va siūlymu nei viena nei kita opozicinė pusė nesiūlo nes ju neturi . Gyvenimo kalvė , kai gyveni ir mokaisi iškarto .

ah1       2021-08-4 21:29

nu visai kaip vaikiškoj dainoj ” Jurgeli, meistreli mokyk savo vaikus, o jūs vaikai taip darykit kaip Jurgelis daro” - America meistrelis, Baideno pavyzdžiu, atverdamas sienas migrantams ir naikindamas americą duoda toną “vaikams” atverti sienas migrantams ir naikinti valstybes.

Hm Broniui       2021-08-4 20:28

Na, susivienijimas.lt yra toks kaip ir partijos puslapis, panašiai kaip koks įmonės pristatymas, o propatria.lt, deja, dažnai miega ir retai straipsnių įdeda. Tokio tikro kasdien pildomo laikraščio, kaip pavyzdžiui šis, NS deja neturi. Ir bala žino kodėl.

Vardas       2021-08-4 18:52

Na jus Laisvunai Sopauskai super parasete apie Lietuva ir Graikija, be jokio liberastiniu tolerastiniu ismatu politkorektiskumo, tai yra be polytines savicenzuros.
10-simtbaleje sistemoje duodu 14 balu.
Jei butu rekomendacija paziureti 1 geriausiu visu laiku Graikijos filma Adults in the Room (2019). Filmas sukurtas pagal Yanis Varoufakis knyga Adults in the Room: My Battle with Europe’s Deep Establishment (2017).
Buciau daves 15 balu arba net visus 20 balu 10-simtbaleje sistemoje.

Realiai Lietuvai ruosiamas Svedijos scenarijus, tik skirtumas nuo Svedijos, kad Lietuva provokuos Rusija ir Baltarusija, kad sukelti revoliucijas Rusijoje ir Baltarusijoje arba kara, arba parduos Lietuva Rusijai arba Kinijai jei nera revoliuciju arba karo su Rusija ir Baltarusija.
Bet ir Laisvuno Sopausko nuomone apie Lietuvai ruosiama Graikijos scenariju labai realistiska. Juk Turkija yra savotiska Baltarusija, o JAV savotiska Rusija, o Graikija savotiska Lietuva.

Dzievuliau, dzievuliau       2021-08-4 18:31

Atrodo, mokytas, o žodynas tarsi tarp neįžengiamų girių augusio. Bet šauninko   tikriausiai dar neįsigijęs - dar kurį laiką leis valkatoms pavalkatauti.

>> 13:38       2021-08-4 18:26

Internetinis laikraštis neišgelbės. Jų jau pakankamai daug, ir žmonės renkasi pagal išankstines nuostatas. Be to, kai kurie, pvz., išgirtasis ,,Alkas”, net ir ,,Respublika” - užsijuodinę ir neįsileidžia nepatikrintų skaitytojų, ne tik komentuotojų. Su tokiais tuoj pat atsisveikinu. Bet yra likęs vienas pokariu patikrintas metodas - informaciniai lapeliai ir atsišaukimai ,,iš po nakties”. Jei norit būti labai modernūs - juokitės. Bet to greitai gali prireikti.

>> 17:04       2021-08-4 18:17

Sakote, ,,liko tik oras”? Ar tikrai? Ar tikrai liko? O kaip tie skudurai, vadinami kaukėmis, ribojantys oro patekimą, tačiau verčiantys žmogų vėl ir vėl įkvėpti tą patį anglies dvideginį ir atgal pasiimti visas (ne tik kovido!) iškvepiamas bakterijas, kurios ore, saulėje ar šaltyje, natūraliai žūtų? O juk kažkas iš tų skudurų milijardus užsidirba. Tai kur jūs matote tą likusį orą?

Kuo skubiau       2021-08-4 17:04

Reikia anuliuoti tą pragaištingą paktą, kuris nukreiptas į baltos rasės naikinimą, ir ypač yra pražūtingas mažoms tautoms. Kažin kaip lietuviui būtų nuvykt turistu be dokumentų ir vizos į Iraką ar kitą juodą vietą?
Kad mes jau seniai parduoti, viskas ir taip aišku, tuoj atims paskutines teises, liko tik oras, bet gal sugalvos ką nors šitie imbecilai-idiotai, užtat ruberoidamas parazitams viskas paruošta: juos lankys šeimos gydytojai su slaugytojomis (kas pamena tokias paslaugas Lietuvos gyventojams?). Parazitai gali nesiskiepyt, ir jiems nieko dėl to nebus, jie atlieka gamtinius reiklaus į maisto termosus ir jiems dėl to irgi jokių nemalonumų.
Pabaigai: smagu, kad dar čia galima komentuoti, nes labai lietuviškas alkas blokuoja bet kokius komentarus.

Ar tai reiškia,       2021-08-4 16:12

kad čia ruošiama trečioji šalis, besiverčianti karo pabėgėlių lagerio paslaugomis? O taip vadinama liaudyje laikinoji administracija - ruošia sau verslelį tapti nuolatine? Naudojančia visą buv. valstybės “teritoriją” savo uabo reikmėms?

ah1       2021-08-4 16:11

nu tep tep, pagal švabiečius nuosavybės turi nelikti, tautų turi nelikti.

Matomai Elfei niežti dantis       2021-08-4 15:19

Tu ne šūdą malk apie chazarus, o dėstyk apie JAV spec. struktūrų aklumą.

Ta(u)ta       2021-08-4 15:14

Sveikinimai jaunajam teatro režisieriui Pauliui Markevičiui, jau prieš metus laimėjusiam Auksini scenos kryžių už pjese apie migrantų integracija Lietuvoje. Jokio pasiruošimo nebuvo, ar ne? grin

Lukosenka laimejo?..        2021-08-4 15:04

“Pasiruošę atsisakyti sankcijų: Lukašenka iškovojo pirmąją pergalę prieš Lietuvą” - raso Rusijos propagandos laikrastis Pabaltijui RU BALTIC RU.
Gabrielius nebegasdins sankcijom, Lukosenka pabegeliais?

ejimas i derybas su Lukosenka Gabriukui, tai Lukosenkos kaip Prezidento pripazinimas.

Taciau siame portaliuke ir daugiau grasinimu Lietuvai: o jei Astravas sprogtu netycia?..
Reiktu su siais straipsniais supazindint ir kitas ES valstybes:

https://lt.rubaltic.ru/politics/02082021-pasiruo-atsisakyti-sankcij-luka-enka-i-kovojo-pirm-j-pergal-prie-lietuv/

 

.Elfe >>Jūs proto bokštai paaiškinkite        2021-08-4 14:13

“ftankfurtistai”, kurie kile is tiurku, ne semitu kilmes chazaru chanato, kurio teritorijoj isikure Aukso orda uzvadzius Rusija,  is anksto apsidraude “anisemitizmo” istatymu ir pseudomasonines lozes B’Nai Brith ikurtu ADL *Antidefamation Lygue”.

jei pamenat, Lenino -Trockio pormas isleistas istatymas irgi buvo “Dekretas pries antisemitizma”? uzmirso revoliucionieriai, kad “zydas pagal religija”, kiles is cgazaru chanato, tapes ateistu, praranda teise vadintis “zydu”. o juolab “semitu”, jei kiles ne is Krymo diasporos semitiniu zydu ar safardu.

Ačiū už informatyvų straipsnį       2021-08-4 13:55

Kodėl Jiezne nusikaltėliai laisvai vaikšto, kodėl atviri teritorijos vartai? Jiezno meras, policija, žmonės “nemato”?????

bronius => Hm.       2021-08-4 13:53
Hm.       2021-08-4 13:38

Tobulas straipsnis, p. Laisvūnai.
Nesuprantu tik vieno: Kodėl NS neturi savo laikraščio internete?

bronius => bokštui       2021-08-4 13:28

Geresnio prezidento už J. Biden’ą  JAV spec. tarnyboms turbūt ir būti negali. Darys viską, kad antrai kadencijai prastumtų. Kad ir su ratukais, kad ir kojom į priekį.

Foto       2021-08-4 13:24

Trys polocininkai* veda minią ruberoidų.
Ar bent įkertate, koks tai dalykas.
Ar bent raukiate…

bronius       2021-08-4 13:22

L. Šopauskas yra mokslų daktaras, Nacionalinio susivienijimo partijos valdybos narys. Atrodytų, ne šiaip eilinis patiltės rėksnys ir štai jis nelegalius migrantus (kas yra visiškai normalus teisinis ir diplomatinis terminas) pavadina “valkatomis, bastūnais ir parazitais”. Parazitas tai čia geriausia, o pridėjus ir kitus pasisakymus apie šaudymus, taigi tegul Nacionalinis Susivienijimas nesistebi, kad jiems rudus marškinius velka. Arba gerieji lietuviai ekonomiai migrantai. O kaip tokius lietuvaičius reiktų vadinti?
https://salmonbusiness.com/girteka-delivery-drivers-caught-stealing-bicycles-in-norway/
Beje, Norvegijos policijoje yra padalinys skirtas būtent lietuvių nusikaltimams tirti. Kokie puikūs ekonominiai migrantai legaliai atvykę į Norvegiją? Ar ne taip, daktare L. Šopauskai?

Beje dėl straipsnio, Graikijos ir Lietuvos situacijos tikrai skiriasi. Turkijoje yra keli milijonai migrantų ir jai pačiai tai kelia labai rimtų problemų. Turkija ir Graikija yra abi NATO narės ir nors jos turi istorinių nesutarimų (galbūt kažkada ir susiplieks dėl jų), bet tai visai kita situacija negu su atvirai priešiška šalimi Baltarusija ir už jos stovinčia Rusija. Bet kokie neramumai Lietuvoje (dėl tų COVID pasų ar naujų mokesčių), gali išprovokuoti riaušes ar kažkokias liaudies respublikas, todėl reikia klausti, kiek Kadyrovo čečėnų (galbūt ginkluotų) jau yra LT teritorijoje, kurie reikiamu momentu įsijungs į veiksmą. Praktiškai gi visi tie migrantai su ryšio priemonėm, vadinasi gali tarpusavyje veiksmus koordinuoti. Be to, jau buvo pranešimas apie migrantų busiką Kaune, taigi jie tikrai ne visi pagaunami prie sienos. Skirtingai nei Šopauskas, V. Sinica šias problemas visgi įvardijo.
Bendrai susidaro įspūdis, kad mūsų vyriausybė (nors labia tiktų pavadinimas teritorijos administracija) ima slėpti realią padėtį. VRM blondinė atvirai sakė, kad nebesakys, kur veš nelegalus. O ir tie vadinami apgręžimai. Kitaip tariant, užuot pranešę kirto 200, sakys apgręžėm 200, nors realiai tie 200 bus slaptai vežami į kažkokią gyvenvietę. O kai išlys yla iš maišo, jau turėsim kokią lugandoniją Baltarusijos pasienyje, kurią gins “žali žmogeliukai”...

Jūs proto bokštai paaiškinkite       2021-08-4 12:33

Kaip JAV spec. tarnybos sugebėjo ištisus dešimtmečius nematyti žydų frankfurtistų kuriamo komunizmo jų pačių panosėje, o dabar dar ir apsimesti kad nieko neįvyko.

taip        2021-08-4 12:17

atejo laikas ir Gabriukui pasimokyt is savo nekenciamo, bet stipriausio ES lyderio, geriausiai atstovaujancio savo salies interesus - Orbano.

bet nesimokys. Nes jam kazkas i viceministrus prastume socialista Arnolda Pranckevciu, besidedanti EKomisijos atstovybe Lietuvai, o is tiesu tai Soros atstovybe. Nes savo feisbuke si atstovybe populiarindama ne EK studentu mainu prgrama ERAZMUS, populiarino tik soros ERAZMUS + viliojancia migruot is Lietuvos musu jaunima.

conspiracy       2021-08-4 12:02

Po Putino grasinimu Vakarams Davose ir paskaicius si Pabaltijui skirta Kremliaus propagandos laikrasti, pagaliau paaiskejo kad Soros su Putinu ir Lukosenka dirba isvien toje “migracijos politikoje” varant ordas i JAV ir i ES.
Po Lavrovo susitikimo su Talibano vadais, puse milijono vaikinu nuo 15 - 25 m. is Afganistano per Irana pasuko i Turkija, kuri ir taip turi kelis milijonus pabegeliu is Sirijos…

https://lt.rubaltic.ru

pasidomet reiktu atidziau Open Society Foundation investicijom i 2015 migracijos krize (500mil.. juk turejo atsipirkt?), sukelusia BREXIT, kai pacioj ES uz migracija buvo atskingas Soros draugas, veliau pakeltas i JT vadus Antonio Guteres, ilgai vadovaves SOCIALIST_INTERNACIONA, kurios stabas Graikijoj… Graikija subankrotines Popandreu ji veliau pakeite siame internacionale…

Malloch-Brown and others’ idea of launching the International Crisis Group, an NGO focused on preventing and averting violent conflict, in response to the horrors seen in Rwanda, Somalia, and the former Yugoslavia… raso Open Society (https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/leadership/mark-malloch-brown  )
ir vat jums vaizdelis - kur Kremliaus korporacijoms ar GRU valdomiems narko karteliams prireikia kriziu, ten suveikia ir “filantropo” NVO su “demokratinem revoliucijom” is pradziu, o po to migrantyu srautais… stumiamais i JAV ar ES ir ismusinejami milijardai “Marshal planams”  tu srautu “sulaikymui’ vietose… kur didzioji dalis pinigu nukrent “ne pelno siekianciom” ne vyriausybinem organizacijom.
reiktu paklausyt ir Putin kalba Davose..

Melas,        2021-08-4 11:40

dezi propaganda yra jų duona kasdieninė. O kaip kitaip runkelyną suvaldysi?

stasys       2021-08-4 11:34

Pliurpalas tas autorius , kažkuo primena ta Tiesos ‘heroju’ kuris čia vazelino bidonėlius dalina intimioms vietoms tepti . Abu pastarieji įsivaizduoja šitaip atliekantis gera ir naudinga darba visuomenei . Kiek dar truks laiko kol Šopauskas irgi pasididžiuodamas ims čia patarinėti - siūlyti kur kaišioti savo malonumui pirštus ? Aš nieko prieš tai jog vyrai ta problema domisi ,lanko ekonominius turistus Lietuvoje priglaustus , vienok reikėtu kai ko daugiau tik ju pačiu asmeninės nuomonės . Kokioje vokietijoje tos stovyklos butu aplipusios žurnalistu norinčiu medžiagos ta tema .. o pas štilius ,niekam kaip ir nęįdomu .

Pirmiausia nuimti       2021-08-4 10:44

Bilotaitę,kuri yra tik dekoratyvinė detalė Briuselio rankose.Tikslas-pradėti lietuviams oriai priiminėti sprendimus patiems.

O lietuviams tik       2021-08-4 10:40

su galimybių pasu pas daktarą.Taip ruošiamas senukų žudymas,kurie neturi išmaniojo,nemoka juo naudotis.Tai visuomenės selekcija.Tai jau nacizmas.Į senukų vietą ateina invazinė rūšis.Tai Briuselio ir mūsų uolių konjaunuolių politika pirmiesiems skaitmenizuoti lietuvius,jiems suteikti numerius ir girtis,girtis pasaulyje genocido sąskaita.Ką daryti?

Ačiū       2021-08-4 8:58

Už puikų straipsnį.

Kur       2021-08-4 8:57

Dingo „Žydrieji šalmai“?!!!!!!!!!

Pinigai, pinigai, pinigai...       2021-08-4 8:54

Kieno rankose didieji pinigai užsakantys muziką?
Gojai nemasto, nes jiems patinka būti gojais.

Kada       2021-08-4 8:50

Pasigirs „ANTI-Auroros“ šūvis !

per daug jau       2021-08-4 8:48

na na na na. įsismaginai šopauskai. sustok

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-4 8:37

Lietuviai, šie metai visuotinio maišto (sukilimo) pradžia. Derinkime planus savigynai bei tiesioginių galių veiksmams - Tautos šeimininkavimui: ką ir kaip daryti. Nemaištauti yra pavojinga Tautos gyvybei.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-4 8:32

- Seimo apsišaukėlių bei vyriausybės vykdoma veikla (vykdoma bemaž 30 metų!!!) svetimšalių naudai. Tai - antivalstybinė veikla.
- Ką darom ir kaip?
- Visi maištaujam visokiais būdais, derinkime planus Tautos priešams išjungti (bei griežčiausiai bausti).
- Pagrindinį mūsų laikysenos bei veiksmų būdą mums pasako Lietuvos konstitucijos 4 straipsnio nuostata iki žodelio “ar”: aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo t_i_e_s_i_o_g_i_a_i [ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus]. Jei kitaip, mes š_e_i_m_i_n_i_n_k_a_u_j_a_m_e be seimo tarnybos apsišaukėlių tarnų, be apsišaukėlių vyriausybės tarnybos tarnų. Referendumas yra tik vienas iš g_a_u_s_y_b_ė_s būdų Tautai planuoti laimingą gyvenimą savo namuose bei kurti pavyzdingiausią pasaulyje valstybę Lietuvą (ir be skystablauzdžių NS partijos pagalbos).
_______________________________________________________________________
Lietuva - tvirtovė

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-4 8:32

V_i_s_o_s_e laukinių popinimo vietose nuvežti plakatų “Go home”. Tie laukiniai mėgsta filmuoti su sklaida pasauliui ir taip dalį laukinių atbaidytų nuo Mūsų Lietuvos. Smulkmena, bet ir tokia gali suveikti mūsų naudai._

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-4 8:32

Jau 8 paskutinieji seimai - antikonstituciniai, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu.
Nusispjovę ant Lietuvos konstitucijos bei nepaisydami Tautinės giesmės, kaskart vis įžūliau bei agresyviau, apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai veikė ir tebeveikia svetimšalių naudai bemaž 30 metų. Milijonas (pusė visų!) darbininkų išvaryta svetur. Kai svetimšaliai eina per sieną, kaip laukiniai žvėrys, kaip okupantai, tai pasieniečiai bei policininkai-milicininkai dirba jųjų naudai, neišjungtųjų komunistų prokuratūra tyli. Katastrofa.
Šie metai - visuotinio pasipriešinimo pradžia:
- laukiniai svetimšaliai užsieniečiai, namo (go home), nedelsiant dabar;
- apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai, lauk iš seimo, nedelsiant dabar;
- moteriausybė, lauk;
- nevykėliai pasieniečiai, lauk iš darbo, iš pasienio apsaugos tarnybos;
- seimagyviai, moteriausybė, milicininkai- policininkai, prokurorų gaujos į teismą - Tautos tribunolą.
___________________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2021 rugpjūčio 4

Foto       2021-08-4 8:31

Iš kur ta ‘fotkė’?
Ką norima pasakyti?!!!!!!!!!!!

Rekomenduojame

Apklausa: gyventojai homoseksualių šeimų klausimą nori spręsti referendumu, tam pritaria net ir valdančiųjų elektoratas

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.