Socialinės inžinerijos eksperimentai

Laisvūnas Šopauskas. Liberalmarksistinio revoliucinio teroro pradžia Lietuvoje (I)

Laisvūnas Šopauskas   2017 m. birželio 30 d. 9:28

24     

    

Laisvūnas Šopauskas. Liberalmarksistinio revoliucinio teroro pradžia Lietuvoje (I)

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, socialiniame tinkle paprašyta žurnalisto A. Tapino, inicijavo tyrimą ir priėmė sprendimą, kad Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja Loreta Raudytė pamokoje „diskriminavo ir propagavo diskriminuoti“, o gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymą. Sprendimą kontrolierė pagrindė ideologinėmis nuostatomis, jog homoseksulalizmo laikymas sveikatos sutrikimu ir neigiamas homoseksualizmo praktikavimo vertinimas reiškia homoseksualų polinkį turinčių asmenų žeminimą, diskriminavimą ir diskriminacijos propagavimą; anot kontrolierės, tikybos pamokos turi atitikti šias ideologines nuostatas.

Šiame straipsnyje pabandysime atskleisti Telšių Žemaitės gimnazijos mokytojos Loretos Raudytės pjudymo, kurio paskutinis aktas yra aukščiau minėtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sprendimas, politinę prasmę ir svarbą.

Pjudymo organizatoriai ir jų politiniai tikslai

Balandžio 26 dieną socialiniame tinkle „Facebook“ žurnalistas Andrius Tapinas pareiškė savo pasibaisėjimą tikybos pamoka Telšių Žemaitės gimnazijoje. Anot žinutės autoriaus, pamokoje mokytoja teigusi, kad „[g]ėjai praktikuoja sadomazochizmą pasilinksminimo vardan. Homoseksualai prievartauja ir tvirkina vaikus. Visi serijiniai-žudikai, kurie valgė savo aukas, buvo gėjai.“ Pasakęs, kad „[č]ia yra nesuvokiama ne tik sveiku protu, apskritai jokiu protu nesuvokiama“, žurnalistas suformulavo savo nuosprendį mokytojai ir visiems, kurie galėtų būti kaip nors susiję su tikybos pamoka: „[t]okią mokytoją reikia per šviesmetį laikyti nuo vaikų“, o „Telšiuose turi lėkti galvos ilgai ir ne viena“. Žinutę A. Tapinas užbaigė kreipimusi į asmenis ir institucijas, kurie turėtų užtikrinti, kad jo nuosprendis būtų įvykdytas; tarp kreipimosi adresatų įrašyta Telšių rajono savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija bei ministrė Jurgita Petrauskienė, Telšių Žemaitės gimnazija, Seimo narys Mykolas Majauskas, LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas (tekste įvardintas kaip „už vienos lyties asmenų partnerystę pasisakantis“), Lietuvos gėjų lyga, europarlamentarai Antanas Guoga ir Petras Auštrevičius, generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė (tekste jai suformuluoti retoriniai klausimai, sugestijuojantys baudžiamosios bylos kėlimą mokytojai). Vieninteliu žinutės šaltiniu žurnalistas nurodė Telšių Žemaitės gimnazijos mokinės socialinio tinklo paskyrą ir žinutę iliustravo iš šios paskyros paimta per pamoką rodytos skaidrės nuotrauka.

Tą pačią dieną žinią apie mokytoją Loretą Raudytę ir jos vestą tikybos pamoką, kurioje gėjai neva buvo prilyginti kanibalams, ėmė skleisti įtakingiausios masinės informacijos priemonės, komentuoti politikai, žurnalistai ir „nevyriausybininkai“. Keletą dienų iš eilės viešojoje erdvėje buvo formuojamas kryptingas, isteriško pobūdžio diskursas, perteikiantis žinią, jog įvyko baisus skandalas, dėl kurio turi būti griežtai nubausta ne tik mokytoja, turinti mažiausiai atsisveikinti su pedagogo darbu, bet ir mokyklos bei savivaldybės administratoriai, nesužiūrėję, kas jų valdose vyksta,  o pedagogų rengimas ir pamokų turinio priežiūra turi būti sutvarkyti taip, kad būtų užbaigta su mokytojo laisve pateikti ir interpretuoti dėstomą medžiagą. Tai reiškia, kad keletą dienų iš eilės viešojoje erdvėje dominavęs diskursas vyko iš esmės pagal Andriaus Tapino nurodytas gaires.

Panašiai, kaip A. Tapino žinutėje, daugelis temą gvildenusių žurnalistų, politikų ir „nevyriausybininkų“ skubėjo pasmerkti mokytoją visiškai nesirūpindami išsiaiškinti dviejų dalykų: pirma, kas gi tiksliai įvyko pamokos metu? ir, antra, teisingi ar neteisingi mokytojos pateikti teiginiai? Tai, kad šie du esminiai aspektai daugumai pasisakančiųjų neatrodė svarbūs, ir tai, kad nuolatos buvo iškreipiami mokytojos teiginiai ir bandyta išpūsti kuo didesnį skandalą, leidžia A. Tapino ir daugelio kitų pasisakymus charakterizuoti kaip mokytojos L. Raudytės pjudymo kampaniją.

Verta įvardinti šios pjudymo kampanijos organizatorius ir pagrindinius dalyvius.

Greta iniciatoriaus žurnalisto Andriaus Tapino organizatoriais laikytini įtakingiausių masinės informacijos priemonių redaktoriai ir vadovai. Tai interneto portalo DELFI.lt redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (publikacijos ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA). Mokytoją taip pat entuziastingai „dorojo“ ir portalas lrytas.lt, kurį redaguoja Tautvydas Mikalajūnas (publikacijos ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA). Su nepralenkiamu įkvėpimu Telšiuose įvykusias „baisybes“ narstė portalas 15min.lt, redaguojamas Raimundo Celencevičiaus (publikacijos ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA, ČIA).

Vienas pirmųjų į isterijos kurstymą įsitraukė liberaliųjų katalikų viešasis intelektualas, liberalmarksistinės pasaulėžiūros propaguotojas, portalo bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys, savo „Facebook“ paskyroje mokytoją apkaltinęs fanatizmu ir neapykantos kustymu. D. Puslio redaguojamo portalo publikacijose mokytoja buvo apkaltinta chamišku elgesiu, o žmonių vienijimasis mokytojai apginti ir tai, kad šį vienijimąsi laiškais parėmė jaunimo organizacijos „ProPatria“ narys, buvo pavadintas „tikra problema“.

Neliko nuošalėje ir kitas liberaliųjų katalikų viešasis intelektualas, taip pat propaguojantis liberalmarksistinę pasaulėžiūrą, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas. Savo „Facebook“ paskyroje jis parašė:

Nenorėjau veltis į diskusiją apie nelaimingąją – tiesiogine prasme – Telšių mokytoją, ir nesivelsiu, bet mano galva Vilius Bartninkas parašė, kuo ši istorija iš tikro svarbi. Pridursiu tik pora žodžių. Reikalas ne tas, kad „kultūrinių karų“ imitatoriai Lietuvoje įžeidė kokią nors žmonių grupę, gal net kurstė jai neapykantą. Reikalas tas, kad mokytoja pakirto pasitikėjimą savimi, mokytojo pašaukimu, galiausiai, nutoldama nuo sveikos doktrinos bei pastoracijos principų ir sveiko proto – pačia Bažnyčia. Tokioje perspektyvoje netenka prasmės svarstymas, kokiame kontekste tos skaidrės rodytos, kokia buvo mokytojos intencija ir tt. Klausimas turėtų kilti, ne kaip mokytoją nubausti, o kaip atsiprašyti ir atitaisyti žalą.
Viliaus tekstas: „Telšių tikybos mokytojos ir visų ją vakar gynusių tėvelių, kaimynų, tikinčiųjų lyderių problema nėra vien tik tai, kad jiems homoseksualūs asmenys, sprendžiant iš mokytojos skaidrių, yra mitologinės būtybės, su kuriomis jie manosi neesą susidūrę. Blogiau, kad jie yra patys apsigyvenę fantazijų pasaulyje, kuris neleidžia matyti artimiausios aplinkos. O jei mokytoja bent kiek skirtų savo aplinkai dėmesio, pastebėtų, kad aplink auga jauni žmonės, kurie atrodo keisti, kurie negali išsikalbėti, kurie kažko nuolat saugosi ir bijo. Kuriems užvis labiau reikia palaikymo ir šilto pokalbio. Ir tie jauni žmonės, matydami mokytojos skaidres, gauna tik dar vieną patvirtinimą, kad saugotis jiems reikia net jais besirūpinančių, juos ugdančių žmonių. Būtent tai ir yra žiauriausia šitoje istorijoje“.

Ši žinutė nusipelno išskirtinio dėmesio, nes joje beveik atvirai kalbama apie mokytojos pjudytojų tikslus ir sėkmingo sudorojimo taktiką. Pagal V. Ališauską, neverta domėtis skaidrių kontekstu. Esą svarbiausia rūpintis, „kaip atsiprašyti ir atitaisyti žalą“. Bet tai reiškia ne ką kitą, o poziciją, jog mokytojos atžvilgiu teisingumas nereikalingas, bei išankstinį jos nuteisimą. V. Ališauskas sugestionuoja, kad jam neva nerūpi mokytojos nubaudimas, bet iš tikrųjų siūlo efektyviausią taktiką susidoroti su mokytoja – juk jei būtų imta rimtai domėtis skaidrių kontekstu, intensyviai pučiamas skandalo burbulas galėtų subliukšti. Ne mažiau svarbi ir V. Ališausko aprobuota jaunojo „židiniečių“ intelektualo Viliaus Bartninko pozicija. Ji atskleidžia svarbų mokytojos pjudytojų politinį tikslą – pasinaudojant sukelta isterija įtvirtinti nuostatą, kad homoseksualizmas yra norma, o visi tie, kurie su tuo nesutinka, „gyvena fantazijų pasaulyje“, kad ne homoseksualūs asmenys turi „problemą“, o visi tie, kam seksualinių mažumų aktyvistų reikalavimai atrodo nepriimtini.

Šioje vietoje verta pastebėti, kad kiti „pažangūs“ tiek krikščioniškos, tiek laicistinės pakraipos viešieji intelektualai laikėsi nuošalyje. Kaip specifinė grupė viešieji intelektualai į mokytojos pjudymą aktyviau neįsitraukė. Kodėl šį kartą „pažangieji“ nepuolė ginti „pažangios“ pozicijos? Tai paaiškinti, turbūt, galima šios niekada drąsa ir ryžtu nepasižymėjusios asmenų grupės apdairumu ir įžvalgumu. Viešieji intelektualai jau užfiksavo signalus, liudijančius, kad situacija Europoje ir pasaulyje gali gana greitai ir iš esmės pasikeisti (Brexitas, D. Trumpo išrinkimas, patriotinių jėgų stiprėjimas ES šalyse), ir padarė iš to atitinkamas išvadas dėl savo viešos raiškos. Dalyvavimas „dorojant“ mokytoją yra kaip tik tokia raiška, kurios ateityje gali nesinorėti prisiminti. 

Iš A.Tapinui artimų pozicijų naujienų laidose įvykį pristatė LRT (direktorius Andrius Siaurusevičius), o A.Tapiną uolumu ir kovingumu beveik pranoko LRT žurnalistė Rita Miliūtė, kuri laidoje „Teisė žinoti“ skaidres paviešinusią moksleivę pagyrė už „pilietinę poziciją“ ir net ją kalbino laidoje, stebėjosi, kaip galima dirbti mokytoja „negebant kritiškai vertinti informacijos šaltinių“, kodėl mokytoja, pateikusi faktus apie gėjų daromus nusikaltimus, kartu nepateikė ir faktų apie pedofiliją Bažnyčioje, kaip seksualinių mažumų aktyvistams neįtinkantis „pseudomokslas“ (mokslininkai P. Cameronas ir M. Regnerus) „randa kelius į parlamentą“. Pasiremdama V. Ališausku žurnalistė bandė įteigti, kad L. Raudytės vestai pamokai įvertinti nebūtinas joks konteksto žinojimas, nuolatos insinuavo, kad mokytoja mąsto nekritiškai, neturi „plačios pasaulėžiūros“, kad mokytojos ribotumas žaloja mokinius. Aktyviai Rita Miliūtė pasireiškė ir socialiniame tinkle „Facebook“: piktinosi, kad vienas mokytoją palaikančios jaunimo organizacijos „Propatria“ narys yra Seimo nario Eugenijaus Jovaišos padėjėjas, o kitas išsiuntė telšiečiams mokytoją ir ją užsistojusius miestiečius paremiančius laiškus.

Iš karto į mokytojos pjudytojų gretas įsijungė politikai. Labiausiai pasižymėjo Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Vos žiniasklaidai paskleidus žinią apie pamoką Telšių Žemaitės gimnazijoje ministrė pareiškė: „Nemanau, kad tokią medžiagą teikdama mokiniams mokytoja toliau gali dirbti.“ Ministrė neva nežino, kad vertinimas turėtų būti padarytas po tyrimo, kuriame būtų išklausyta pati mokytoja ir nustatytos visos reikšmingos aplinkybės. Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius pasirodė vertas savo viršininkės: R.Miliūtės vestoje laidoje „Teisė žinoti“ jis pareiškė, jog „ministerija savo poziciją išsakė, kad su tokiom kompetencijom ar demonstravimu tokių kompetencijų šiaip jau žmogus negalėtų turėti sąlyčio su vaikais“, sutiko su žurnalistės peršama pozicija, kad šioje istorijoje kontekstas nėra svarbus, ir įvedė į diskursą naują terminą „antifaktai“(!), kuriuos, kaip turėjo suprasti žiūrovas, mokytoja pateikė mokiniams. Nerišlaus viceministro aiškinimo, kas yra „antifaktai“, R. Miliūtė, suprantama, nepaprašė patikslinti.

Natūralu, kad į sėkmingai kurstomą isteriją tuojau pat įsitraukė „pažangių“ pažiūrų Seimo nariai.  Anot žinomos kovotojos už genderizmo įtvirtinimą ir seksualinių mažumų „teises“, Seimo narės liberalės Aušrinės Armonaitės,

[Telšių Žemaitės gimnazijoje] gimnazistams sovietiniams laikams būdingu stiliumi, melo propagandos stiliumi yra kalbama apie gėjų kanibalizmą. Man atrodo, kad [...] 2017 metų Lietuvoje tai yra sunkiai įsivaizduojami dalykai.

Seimo narė, taip pat priklausanti liberalų frakcijai, Žmogaus teisių komisijos pirmininkė Viktorija Čmilytė piktinosi, kad „lytinis ugdymas vyksta per religijos prizmę“, o ne pagal specialią lytinio ugdymo programą, ir išreiškė nerimą, kad Telšių atvejis „galėtų būti tik ledkalnio viršūnė ir nežinia, kiek dar tokių atvejų yra“. 

Už homoseksualų „santuokas“ pasisakantis naujasis socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas, be abejo, negalėjo praleisti progos dar kartą pademonstruoti savo „pažangių“ pažiūrų ir pritarimo seksualinių mažumų aktyvistų politinei programai:

Na, čia tai WOW. Ir tai tik dar kartą įrodo, kad lytiškumo pamokos mokyklų programose yra būtinos. Nes tokie dorovės „sergėtojai“ prisidengdami visokiais moraliniais, etiniais argumentais pučia į vaikų galvas absoliučius hate speach’ą ir viduramžių tamsumo nesąmones.

Seimo narys konservatorius Emanuelis Zingeris visus pranoko Telšių gimnazijos pamokos istorinių ištakų ir globalios reikšmės suvokimu. Komentare televizijai jis pasakė:

Mano mama man daugel metų pasakojo dar senais šešiasdešimtaisiais metais kaip jinai pro plyšį matydavo savo žydiškam barake vokiečių lageryje Štuthofe esančius ten pat kitame barake homoseksualius žmones, kuriuos daužė ir naikino, per tris mėnesius jie faktiškai būdavo nugalabijami, vokiečių lageryje. Dabar staiga po viso šito, kada Europos Tarybos Parlamentinė asamblėja priima rezoliuciją [dėl homoseksualų teisių pažeidimo Čečėnijoje], aš negaliu patikėt, skaitau „Delfyje“ ir kituose portaluose, kad Telšiuose gimnazijoje mokytoja skleidžia panašią neapykantą. Tie jaunuoliai greit užaugs, prabėgs kaip akimirka tie keli metai. Kuom jie vadovausis savo gyvenime pamatę kitokios krypties žmogų? Ten parašyta ir platinama apie juos, kad tai sąmokslininkai, kurie sąmokslauja prieš mus visus. Ar tai mums neprimena pasaulinio žydų sąmokslo, skleisto nacių laikotarpyje? Mes atsakingi ne tik už savo šalies piliečius, mes atsakingi už jausmus tų žmonių, kurie atvažiuoja mus ginti. Mus ginti atvažiuoja amerikiečiai, vokiečiai, anglai, skandinavai. Jie pasiruošę padėt galvas ir atiduoti gyvybę už mūsų šalį. Tie žmonės yra užaugę Vakarų visuomenėse, kuriose nacių ir sovietų ideologijos nebuvo įleidusios per okupaciją savo šaknis. Ką mes pasakysime tam gausiam būriui žmonių, kurie užaugo Vakaruose ir atvykę pas mus gint – ar mes esam tokie pat, kaip jie, ar jie čia pasiruošę žūt už tas pačias Vakarų vertybes, kurios yra Vakaruose, kada kiekvienas turi teisę turėt savo gyvenimą, savo privatų gyvenimą, savo kitą nuomonę, ir kiekvienas pasiruošęs žūt už kito žmogaus kitą nuomonę ir kitą kryptį? Dvidešimtais metais, būdamas valstybės signataru, aš noriu atminti jums: visi kalbam apie aštuonioliktų metų nepriklausomybės aktą... dvidešimtais metais Lietuvos Seimas, deklaruodamas Lietuvos atkūrimą, yra pareiškęs, [kad] Lietuva atkurta kaip demokratinė reespublika, kaip demokratinė šalis. Šią demokratiją šiandien mes turime gint ne tiktai prieš čečė... užsieniuose, ne tik ištiest ranką ir suteikt kelias vizas bėgantiems žudomiems kitų krypčių ir kitų mąstymų žmonėms arba rusų demokratams, bet pas save turime pasižiūrėt, kokio lygio demokratiją užsiauginom per dvidešimt septynis metus. Mokytoja gimnazijoj Telšiuose negali skleist neapykantos, tie vaikai užaugę negali vėliau rodyt visam pasauliui, kokia baisi yra Lietuva.

Europarlamentaras, Lietuvos nepriklausomybės likvidavimo entuziastas, Dž. Sorošo strategų priskirtas prie patikimų globalistinės politikos rėmėjų, Petras Auštrevičius nusiuntė viešą kreipimąsi į Švietimo ir mokslo ministrę, kuriame parašė:

Kreipiuosi į Jus, norėdamas atkreipti dėmesį ir prašydamas įvertinti šiandien, balandžio 27 d. viešojoje erdvėje paviešintą informaciją ir vaizdinius įrodymus, kuriuose matoma, kad Telšių Žemaitės gimnazijos pedagogė Loreta Raudytė savo dėstomoje dorinio ugdymo pamokoje dešimtokams rodė akivaizdžiai klaidingą, homoseksualus žeminančią mokomąją medžiagą, žeminančią žmonių orumą, skatinančią neapykantą ir susipriešinimą.
Pasitvirtinus paviešintos medžiagos autentiškumui, kokių priemonių Jūs, kaip Švietimo ir mokslo ministrė, ketinate imtis, kad ateityje tokie ar panašūs atvejai nebūtų toleruojami šalies mokyklose, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių ir klaidingų nuostatų formavimo?
Iš to, kas pateikta viešumoje, akivaizdu, kad Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja skleidė homoseksualius asmenis žeminančią ir menkinančią propagandą, skatino neapykantą, o tai turėtų iš esmės prieštarauti Lietuvos švietimo sistemos krypčiai ir principams.
Laikau sveikintinu žingsniu tai, kad Lygių galimybių kontrolierė jau pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu dorinio ugdymo pamokoje.
Tuo pačiu dar kartą kviečiu Jus asmeniškai kuo greičiau ištirti šį atvejį, įvertinti mokytojos veiksmus ir apsvarstyti galimybę peržiūrėti mokomojo dorinio ugdymo dalyko programą.
Taip pat raginčiau imtis kuo griežtesnių priemonių užtikrinant, kad jokia panaši į Telšių atvejį praktika šalies mokyklose nebūtų toleruojama, o moksleiviai nebūtų klaidinami.

Išskirtinį aktyvumą parodė užsienio pinigais dosniai penimi ideologinių centrų atstovai – profesionalūs „nevyriausybininkai“, „pažangios“ pasaulėžiūros skleidėjai ir naujoviškų „teisių“ gynėjai, o jų poziciją uoliai platino įtakingiausi interneto portalai. Dainius Pūras, Žmogaus teisių stebėjimo instituto dalininkas, tuoj pat puolė kovoti prieš „vietinius talibus“ ir jų fobijas bei siūlyti priemones lietuvių „tamsumui“ išgydyti – „šiuolaikišką“ lytinį švietimą:

Ir visa tai tęsis ir tęsis, ir Lietuva murkdysis smurto ir fobijų purve, kol pataikausime vietiniams talibams, “tradicinių šeimos vertybių” apologetams ir šeimų rūšiuotojams į šeimas ir nešeimas, Seime užsimojusiems dėl to keisti Konstituciją. Kol Lietuvos vaikai bus “apsaugoti” nuo lytinio švietimo ir nuo pagarbos kitokiems žmonėms ugdymo mokyklose, ir kol mūsų universitetuose puikiai jausis ir studentus “švies” homo-, europo- kitokie fobai. Kai kalbame apie savižudybių epidemiją ir net pradedame kažką ta kryptimi daryti rimčiau, neapsimetinėkime kad nesuprantame, jog dalis besižudančių paauglių yra homofobijos ir transfobijos aukos. Jie net bijo kreiptis specialistų pagalbos, nes jaučia kad ir tarp medikų Lietuvoje nemažai tokių kurie yra apsikrėtę fobijomis.

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ direktorė Vilma Gabrieliūtė išreiškė savo susirūpinimą neapykantos sklaida mokyklose:

Matėme, kas Telšiuose buvo dėstoma pamokos metu. Tokių pavyzdžių yra daug, kai tikybos mokytojai, prisidengdami savo krikščionišku tikėjimu ir vertybėmis, skleidžia neapykantą, nemokslu pagrįstą informaciją, žemina homoseksualius asmenis.

Problemą galima išspręsti, be abejo, tik įvedus „šiuolaikišką“ ir „mokslu paremtą“ lytinį ugdymą:

Liūdna, kad mes neturime paruoštų [lytinio ugdymo] specialistų ir [lytinio ugdymo]  programa realiai nėra įgyvendinama, o, kita vertus, yra skleidžiama informacija, kuri panaši į neapykantos kalbą, įžeidžia tiek homoseksualius asmenis, tiek moteris, tiek kitas pažeidžiamas grupes. [...] Labai svarbu, kad programa būtų pritaikyta pagal amžių ir būtų nagrinėjami įvairūs aspektai. Tiek tarpasmeniniai santykiai, tiek kritinis požiūris į lyčių stereotipus, suteikiama pilna informacija, o ne pagrįsta atskirais įsitikinimais. [...] Amerikos psichologų asociacija, britų psichologų asociacija yra aiškiai įvardinusios, kad homoseksuali seksualinė orientacija yra viena iš orientacijų. Bandymai ją pakeisti yra žalingi asmeniui.

Anot Žmogaus teisių centro vadovės Birutės Sabatauskaitės, mokytoja skleidžia neapykantą, todėl negali dirbti mokytojo darbo, jos elgesys turi būti įvertintas pagal baudžiamąją teisę, bet kur kas svarbiau yra pakeisti visuomeninį klimatą ir žalingos informacijos sampratą:

Galbūt [šia atvejis] vienas pirmųjų, kuris taip paviešintas ir užfiksuotas. Ir čia, manau, ypač reikia palaikyti tokius atvejus viešinančius moksleivius. Dar neseniai dėl panašaus turinio buvo kreipęsi moksleiviai iš Klaipėdos, kurie buvo jau parašę skundą ir klausė, kaip elgtis toliau. Kas turėtų būti mokytojai už tai? Manyčiau, kad toks žmogus apskritai neturėtų būti mokytoju. Nes tokia skleidžiama informacija žaloja ne tik LGBT paauglius, tačiau skleidžia neapykantą, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė. [...]
Kai neigiama informacija yra laikoma informacija apskritai apie LGBT asmenis, kaip „Baltic Pride“ klipas ar pasakos, kuriose kalbama apie tos pačios lyties asmenų santuoką, bet ne tokie [kaip Telšių gimnazijos pamokoje] pareiškimai. Todėl čia ne tik mokytojos, bet ir mūsų bendrai švietimo sistemos, o kartu ir politikų atsakomybė.

Pristatyti mokytojos pjudymo organizatorių plėtoto diskurso pavyzdžiai atskleidžia keletą svarbių dalykų. Pjudytojų pasisakymuose nuolatos kalbama apie „tamsumą“, „provincialumą“, „fanatizmą“, „neapykantą“, „fobijas“ ir pan., t.y. naudojami standartiniai emociškai įkrauti epitetai, kuriais įvairių „pažangių“ ir revoliucinių ideologijų propagandistai jau apie tris šimtus metų pliekia šių ideologijų oponentus. Šios retorinės priemonės akivaizdžiai rodo ideologinį kampanijos iniciatorių angažuotumą. Kitaip tariant, mokytojos L. Raudytės „dorojimas“ yra ideologiškai motyvuotas persekiojimas, t.y. apibrėžtos ideologijos šalininkai persekioja asmenį, kurį atpažino kaip tos ideologijos priešą. Ideologinę motyvaciją pasisakymų ir oracijų autoriai bando paslėpti vaizduodami susirūpinusius tuo, kad mokytoja neva nepagarbiai kalbėjo apie tam tikrą žmonių grupę ir taip darydama neva pakenkė mokiniams, tačiau tik labai naivus pilietis galėtų patikėti tokios pozos nuoširdumu. Jei mokytojos teiginių objektas būtų ne seksualinės mažumos, o kita asmenų grupė, sakykim, nepažangūs mokiniai, skurdžiai, nutukėliai ar neįgalūs asmenys, ir apie šiuos žmones ji būtų kalbėjusi nepagarbiai, tokios isterijos kelti niekam net į galvą nebūtų atėję.

Ideologiškai motyvuotas persekiojimas visada vyksta siekiant tam tikrų politinių tikslų. Šių tikslų mokytojos pjudymo organizatoriai pernelyg ir neslepia. Aukščiau pristatytas diskursas atskleidžia keturis politinius kampanijos iniciatorių tikslus. 

Pirmasis tikslas. Pjudymo iniciatorių kalbos apie tai, kad „turi lėkti galvos ilgai ir ne viena“ (A. Tapinas), kad Telšių atvejis „galėtų būti tik ledkalnio viršūnė ir nežinia, kiek dar tokių atvejų yra“ (V. Čmilytė), „tokių pavyzdžių daug“ (V. Gabrieliūtė), „ypač reikia palaikyti tokius atvejus viešinančius moksleivius“ (B. Sabatauskaitė), mokytojos ir kitų genderizmo oponentų apkaltinimas „tamsumu“, „fanatizmu“, ir „neapykantos kurstymu“ (D. Puslys, V. Ališauskas, R. Miliūtė, D. Pūras, E. Zingeris, P. Auštrevičius, V. Gabrieliūtė, B. Sabatauskaitė, G. Paluckas) liudija politinį tikslą atlikti „didįjį valymą“ švietimo įstaigose 1937 metų SSRS arba chunveibiniškos „kultūrinės revoliucijos“ stiliumi. Iš mokyklų siekiama pašalinti visus pedagogus ir administratorius, nepritariančius genderizmo sklaidai ir seksualinių mažumų judėjimo politinių tikslų įgyvendinimui.

Antrasis tikslas. Pjudymo iniciatoriai, kai jau minėjome, ignoravo klausimą, ar mokytojos pateikti mokiniams teiginiai apie seksualines mažumas yra teisingi. Be to, nuolatinis informacinės kampanijos aspektas buvo pareiškimai, kad teiginiai, neparankūs genderizmo ideologijai ir seksualinių mažumų aktyvistams, iš viso negali būti formuluojami. Esą tokie teiginiai automatiškai yra vien „neapykantos kalba“, „neapykantos skatinimas“ (D. Puslys, V. Ališauskas, R. Miliūtė, D. Pūras, E. Zingeris, P. Auštrevičius, V. Gabrieliūtė, B. Sabatauskaitė, G. Paluckas), „antifaktai“ (G. Kazakevičius), „fantazijos“ (V. Ališauskas, V. Bartninkas), „nesąmonės“ (G. Paluckas), „pseudomokslas“ (R. Miliūtė). Tokia retorika liudija politinį tikslą įvesti „neapykantos kalbos“ režimą, t.y. įtvirtinti draudžiamas temas ir cenzūrą. Neatsitiktinai, vos praūžus informacinei kampanijai prieš Telšių mokytoją, viename iš kampanijos ruporų – portale lrytas.lt – imta atvirai reikalauti uždrausti seksualinių mažumų judėjimui neparankią knygą. Sėkmingas susidorojimas su mokytoja turėjo nutildyti ir įbauginti visus seksualinių mažumų kritikus bei jų politinių siekių oponentus. Pjudymo iniciatorių kalbos jog mokytoja neva nutolo „nuo sveikos doktrinos bei pastoracijos principų“ (V. Ališauskas), jog „tikybos mokytojai, prisidengdami savo krikščionišku tikėjimu ir vertybėmis, skleidžia neapykantą“ (V. Gabrieliūtė), rodo siekius draudžiamų temų ir cenzūros režimą pritaikyti krikščioniškosios doktrinos ir jos viešo skleidimo atžvilgiu.

Trečiasis tikslas. Daugelis mokytojos pjudymo iniciatorių ir eilinių kampanijos dalyvių siūlo priemones „situacijai ištaisyti“. Dėl reikalingų priemonių jie visiškai sutaria: esą negerai, kad „lytinis ugdymas vyksta per religijos prizmę“(V. Čmilytė), esą būtina „peržiūrėti mokomojo dorinio ugdymo dalyko programą“ (P. Auštrevičius), trūksta „lytinio švietimo“ ir „pagarbos kitokiems žmonėms ugdymo mokyklose“ (D. Pūras), „liūdna, kad mes neturime paruoštų [lytinio ugdymo] specialistų ir [lytinio ugdymo] programa realiai nėra įgyvendinama“ (V. Gabrieliūtė). Šitos gausiu srautu pasipylusios kalbos apie „modernaus“ ir „moksliško“ lytinio švietimo būtinybę liudija politinį tikslą galutinai atimti iš tėvų Konstitucijoje garantuotą tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir įvesti į mokyklas privalomą genderizmo ir lytinių iškrypimų propagandą. Koks yra privalomu siekiamo padaryti „modernaus“ ir „mokslu grįsto“ lytinio švietimo turinys, siūlomas Pasaulio Sveikatos organizacijos, kurios autoritetu mėgsta pasiremti kovotojai už „pažangą“ šioje srityje, galima susipažinti ČIA (ypač informatyvi lentelė 40-ame puslapyje ir toliau: supažindinimas su masturbacija iki 4 metų, su kontracepcija – nuo 6 metų, su „lytiniais identitetais“ ir „įvairove“ – nuo 6 metų, su prezervatyvais – nuo 9 metų ir t.t.).

Ketvirtasis tikslas. Pjudymo kampanijos sukeltame informaciniame triukšme šmėkščioja formuluotės, jog plačiosios visuomenės sąmonėje yra neteisingai sudėlioti vaizdiniai ir vertinimai: mokytojos ir jos gynėjų pažiūros yra jų „problema“ ir jie gyvena „fantazijų pasaulyje“ (V. Ališauskas, V. Bartninkas), „neigiama informacija yra laikoma informacija apskritai apie LGBT asmenis, kaip „Baltic Pride“ klipas ar pasakos, kuriose kalbama apie tos pačios lyties asmenų santuoką, bet ne tokie [kaip Telšių gimnazijos pamokoje] pareiškimai“ (B. Sabatauskaitė). Tokie ir panašūs pasisakymai liudija politinį tikslą – panaikinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, kurios įtvirtina visuomenės daugumai būdingą normalumo supratimą ir draudžia lytinių iškrypimų propagandą nepilnamečiams, bei apversti viešojoje erdvėje dominuojantį normalumo supratimą taip, kad nuo šiol homoseksualizmas ir kiti lytiniai iškrypimai būtų laikomi norma, o nepritarimas tokiam požiūriui ir priešinimasis seksualinių mažumų judėjimo politiniams tikslams būtų laikomas patologija.

Išsiaiškinus ideologiškai motyvuoto persekiojimo politinius tikslus nesunku tiksliai įvardinti ir pačią ideologiją. Visi keturi tikslai yra tikslai iš seksualinių mažumų judėjimo politinės programos ir išplaukia iš šio judėjimo ideologijos – genderizmo. Tačiau apsiriboti nuorodomis į genderizmą ir seksualinių mažumų judėjimą būtų nepakankama. Aiškiai matyti, kad daugelis tų, kurie taip uoliai viešojoje erdvėje draskosi dėl genderizmo nuostatų įtvirtinimo ir seksualinių mažumų „teisių“, patys yra ne seksualinių mažumų judėjimo nariai, bet draugai ir pakeleiviai. Ši parama ir simpatijos nesunkiai paaiškinamos: seksualinių mažumų judėjimas šiuo metu atlieka platesnės ideologijos ir judėjimo – liberalmarksizmo – smogiamojo būrio arba avangardo vaidmenį, todėl seksualinių mažumų judėjimą ir genderizmą nuosekliai palaiko visi liberalmarksizmo šalininkai. Todėl formuluodami tikslia politologine kalba turime konstatuoti, kad mokytojos pjudymą organizavo liberalmarksistinės ideologijos šalininkai.

Bus daugiau

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Citizen Go       2017-06-29 22:47

Charlie Gard, a 10-month-old baby, will soon be taken off life support by Great Ormond Street Hospital in London.
Charlie’s parents, Connie and Chris, just lost their final appeal to the European Court of Human Rights. This was the last court that could have saved Charlie and stayed his execution
Doctors at Great Ormond Street Hospital have given Charlie’s parents a few days at most to say goodbye to him before they remove his life support.
Please sign this petition!
Sign here: http://www.citizengo.org/en/lf/71800-petition-save-charlie-gard-10-month-old-sentenced-death-london-hospital
Against the requests of his parents, the doctors at Great Ormond Street Hospital have decided that Charlie would be better off dead. His parents independently raised 1.4 million pounds to take him the United States, where he could receive an experimental treatment for his condition. Charlie’s parents are not asking for money from the government or for free services from the hospital, they are merely seeking the opportunity to transport him with their own funds!
It is absolutely ludicrous that the hospital thinks they can play God in determining whether Charlie’s life is worth living.
Charlie’s parents have worked tirelessly over the last few months, but a series of courts have ruled against them, with the ECHR recently determining that Charlie should be granted “death with dignity.”
Please act now! Help us ask the hospital to listen to the request of Charlie’s parents and allow them to use their personal funds to transport Charlie to the United States for treatment.

When you sign this petition, your note will be sent directly to the Great Ormond Street Hospital in London.
This is an urgent request to the Great Ormond Street Hospital to save Charlie’s life. Despite the Court’s judgement, the Hospital could still decline to remove Charlie’s life support and allow him to be transported to the United States.
Sincerely,
Caroline Craddock and the entire CitizenGO team
P.S. Please help us show that there is international outrage over this decision! It is our last chance to save Charlie from this heartbreaking and evil decision.

Thank you!

StasysG       2017-06-29 12:00

p. Šopauskai, gerą analizę atlikote. Dėkui.

Sexsas per rū rą nėra gerai užpakaliui       2017-06-28 21:14

Dievas nepagalvojo,kad atsiras tokių “ekspalatuotojų”.

$+$       2017-06-28 20:13

Jei neprklausai “pažangesnei” ar “pažangiausiai” orentacijai, tai ir nesi “elitas”. Kam A. Kubiliaus vyriausybė skyrė Simonko klubui 200000 Lt? Kad neapsikiaulintume prieš ES “elitą”.

Simonko pripildo televizorių, aparatūros, pornografinių filmų, kad ES “elitas” galėtų kultūringai ir turiningai pailsėti, atvykęs į mūsų šalį. Už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus. Prasminga investicija.

prisiminus PSO       2017-06-28 19:37

Homoseksualizmas tik po ilgų ginčų buvo išbrauktas iš PSO ligų sąrašo, bet net tada už išbraukimą balsavę mokslininkai netrukus pakeitė nuomonę. Prisiminus, kaip Veryga klastojo PSO skirtus duomenis, dergė, šmeižė, juodino savo tautą ir tai neužkliuvo nei vienam PSO biurkratui, niekas nesuabejojo teikiamų duomenų patikimumu, galima tik numanyti kokio patikimumo duomenų dėka homoseksualizmas buvo išbrauktas iš ligų sąrašo. PSO tiesiog nebėra ta autoritetinga organizacija, kurios duomenimis būtų galima besąlygiškai pasitikėti. Čia Veryga puikiai atvėrė akis, ačiū jam bent už tai.

Salomėjai       2017-06-28 18:42

Matyt ne vien Požėla su Žilinsku buvo apsikrėtę ŽIV, tokių homoseksualų “elite” ir Seime gali būti daugiau, dėl to stumiama “buldozeriu” nemokamo ŽIV gydymo idėja viešojoje erdvėje. Tik prie Karbauskio tą padaryti bus nelengva, juolab, kad demografinė katastrofa smarkiai apsunkino biudžeto surinkimą, nėra pinigų.
Tik įdomu, kas sekantis mirs nuo “siaubingų slogos komplikacijų” - Lydeka ar Vinkus? smile

Citizen Go       2017-06-28 15:51

Hi,
June is the half way point through the year… and we are searching for heroes!
We need them (I need you!) if we want to be sure that we will be able to make your voice heard wherever it is needed!
That’s why I’m writing to you. I need your help. You are receiving this email because…
The opponents of life, freedom and family have not stopped:
A German family, the Wunderlichs, have been bullied by the state for the crime of home educating their children. They’ve had their children taken away from them and their passports confiscated several times of the past few years. We are still trying to help them find justice.
The popular governor of Jakarta - Indonesia’s capital and most populous city - Basuki Tjahaja Purnama, also known as Ahok, has been sentenced to two years in prison on trumped up blasphemy charges.
There is an apparent unstoppable advance of gender ideology into every sector of society, most worryingly, our schools.
These are just some of the problems that we face.
And the (only) solution we have to solve these problems is…
You, and me, and all the citizengoers around the world.
If you help by contributing with a donation to the efforts of CitizenGO, you, each one of us, will be the solution to these and many other problems.
Can you be a hero, help us with a contribution of €15 (or any other amount you consider appropriate) so that we can maintain our work to solve these problems? Can you help us to defend life, family, and freedom?
https://donate.citizengo.org/sen/
(Of course, you can modify or cancel your monthly donation at any time).
You, and I, are the (only) solution because we don’t receive subsidies (and we don’t want them). We’re not beholden to government or to special corporate interests. We don’t rely on anyone except you and me —our supporters and donors. Our sole resource is you. Our sole commitment is to you.
We need your contribution to maintain our work (to make your voice heard wherever it is needed). And, of course, our action alerts, our videos, our webpages, our presence on social media, organizing demonstrations, our lobby efforts… the tasks we do, the work we develop making your voice heard, all of this require financial support. For this reason, I am asking for yours…
Because thanks to you, to your petitions, to your donations, we have achieved some amazing things: Petr Jasek, who was imprisoned in Sudan for the crime of calling attention to the persecution of Christians is now free and back in the Czech Republic; we helped the people of Romania in their successful battle to define marriage in their constitution as the union of one man and one woman for life; and so far we have helped to prevent the Leftist, Podemos Mayor, Pedro Santisteve from seizing the Cathedral of Zaragoza, for the state.
A monthly donation allows us/you to reach more relevant victories and many people around the world, enabling us/you to increase your/our impact, mobilize more citizens, and, with all of that, growing our resources and generating more impact, more relevant victories and so on…
So, please, become a member, be a hero right now making a recurring monthly contribution. It’s a self-reinforcing growth cycle!
Thanks to your donation, we will be able to carry on with our work to make a better world for our children, our grandchildren and many generations to come…
You may already know this quote by Edmund Burke: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
I know that you will do as much as you can.
Thanks for your help and everything you do to make this world a better place.
Caroline Craddock and the CitizenGO team
P.S.: Remember you can make your donation (you can modify or cancel it at any time) of €15 or any other amount you consider appropriate, at https://donate.citizengo.org/en/.
You can also give through Paypal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&item_name=Citizengo en&hosted_button_id=WMD8NFT9WKSZY&lc=us (please be sure to select the box for recurring donation).
After you have finished making your donation, we welcome you to share this email with your friends, family, and contacts. For sure, more than one will understand and will be grateful to you.

homoseksualų sakralizavimas       2017-06-28 14:08

Išsigalvoti net ūmūs mirtini apsinuodijimai ir mirtimi besibaigiantys plaučių uždegimai XXIa. visai neblogai išsivysčiusioje Europos šalyje, kad tik nutylėti Požėlos ir Žilinsko ŽIV atvejus. Simboliška, kad jie net greta palaidoti.

belieka       2017-06-28 13:38

“Roskomnadzor” pavyzdžiu kokia nors Lietuvos institucija galėtų užblokuoti prieigą prie Vikipedijos straipsnių apie serijinius žudikus ir žmogėdras anglų kalba, nes ten viskas puikiai ir aprašyta. smile Prieš kokius 8-9 metus po peržiūrėto filmo pradėjau “gūglinti” apie serijinius žudikus, išėjau į Vikipediją, paspaudžiau nuorodą apie kanibalus ir pradėjau skaityti… Šiurpau, šiaušėsi plaukai, dar labiau šiurpau nuo to, kad visi iki vieno jie buvo vyriškos lyties homoseksualai!

Clerkenwell       2017-06-28 12:32

Amerikoje krastutiniu kairiuju stumiama genderizmo ideologija jau ant issikvepimo slenkscio. Isbandyti visi budai prastumti kaip normalius visokius iskrypimus. Bet rezultate niekas nepraejo, visi supranta, kad seima yra viskas, o keli psichopatai reikalaujantys daugiau teisiu iskrypeliam nei turi normalus zmones patys sudega savo neapykantoje.
Lietuva, tuose reikalauose, kaip visada, atsilieka keliais metais. Tokie kulturinio marksizmo propaguotojai kaip Tapkinas ir kiti straipsnyje pamineti mankurtai prie viso savo slykstumo dar yra ir kvaili nes nemato, kad vakaru pasaulis masiskai nusisuka nuo sitos iskreiptos ideologijos. Bet tai gerai, tegu visi sudai isplaukia i virsu, kad mes pamatytumem kas jie.

Apie prekybą vergėmis       2017-06-28 10:52

[Iš kitur rastų komentarų-2]
“Nyderlanduose dėl sekso vergių laikymo ar pardavimo iš iškeltų bylų ‘verslininkams’ daugiau kaip 90 nuošimčių net nepasiekia teismo. Vergės, daugiausia iš trečiųjų šalių, ilgai nelaukus prievarta išsiunčiamos į kilmės šalį be teisės sugrįžti – 94 nuošimčiai iš visų nuskriaustųjų.
Pagal baudžiamąjį kodeksą už tokį verslą gresia iki 12 metų, bet 2015 m. didžiausia paskelbta bausmė buvo 2,5 metų.
Taip užtikrinamas šviežių sekso vergių įvežimas ir ‘verslininkų’ prasigyvenimas, kol anksčiau ar vėliau pasidalijama uždarbiu su advokatais, … – ‘visiškai teisėta’, nes jokių įrodymų.
Pagal prostitučių apklausas galima sužinoti, kad kas penktas lankytojas yra iš jėgos ir teisės struktūrų.
Vokietijos prostitutė Domenica savo atsiminimuose rašo : ‘labiausiai iškrypusio sado-mazochistinio sekso yra ištroškę teisininkai: advokatai, teisėjai, prokurorai, policininkai…
Atminkime, jog pedofilijos bylos yra teisėsaugos labai gniuždomos, nes didelė dalis įtariamųjų yra iš teisėsaugos ir šalies elito.
D.Britanija netgi pasikvietė prokurorą iš N. Zelandijos, nes pedofilijos mastai didžiuliai ir draugai dengia draugus.
Panašiai ir Nyderlanduose, kur vienoje byloje prieš daugiau kaip 20 metų įtariamasis buvo ir princas Klausas (Claus), dabar jau miręs karalienės Beatrix vyras. Rolodex bylą užgniaužęs prokuroras F. Tėfenas (Teeven) buvo valstybės sekretorius saugumui ir teisingumui 2010-2015 metais, bet įkliuvo dėl sandorio su narkotikų prekeiviu 2001 m. (jam teko atsistatydinti po šito išviešinimo, nors ir praėjus 14 metų).”

Homoseksualizmas: iš sekso revoliucijos priešistor       2017-06-28 10:40

[Iš kitur rastų komentarų]
“Žvelkime atgalios. K.Marksas ir F. Engelsas buvo meilužiai ir antrojo mirties priežastis 1895 m. – burnos ertmės vėžys.
Dėl masinio oralinio sekso Vakarų šalyse (Švedija – apie 85 nuošimčius visų suaugusiųjų ir paauglių, Nyderlandai perkopė 80, kitos šalys sparčiai vejasi) nepaprastai plinta VPH (virus papiloma humanis) burnos ir gerklės vėžys ir mokslininkai prognozuoja jo epidemiją po kelių metų.
Dėl analinio sekso kylantis išangės vėžys tarp analistų daugybę kartų viršija tuo neužsiimančiuosius.
Pagyvenę analistai turi dideles bėdas su išangės raumenų laisvumu – nelaiko išmatų.
Teko skaityti išprievartautos merginos atsiminimus:
ji buvo vienintelė tokia klinikoje – visos kitos incesto aukos.
Grįžkime prie 1917 m. bolševikų įvykdyto perversmo, kai vienu pirmųjų dekretų buvo pasirūpinta homoseksualų teisėmis. Nepaprastas vyrų “meilės” išplitimas tarp bolševikų atvedė prie 1934 m. įstatymo, numatančio bausmę už tokį gyvenimo būdą. Negana to, dar viena Stalino valymo priežasčių 1935-38 m. buvo atsikratyti bolševikais – homoseksualais.
ČK/NKVD/KGB ir GRU labai daug šnipų rasdavo tarp homoseksualų (prisiminkime Kembridžo penketuką, kurio vadas Kim Philby jaunystėje praleido atostogas Paryžiuje su būsimu garsiu istoriku E. Hobsbawm, apmokėdavo dalį jų, kaip SSSR draugams, kovotojams už jų teises, J.P.Sartre…).
Subirus SSSR ir dabar girdint grūmojimus Rusijos atžvilgiu dėl seksmažumų, V. Putiną ir jo draugus turi apimti skanus juokas dėl ideologinio karo reliktų, vešliai išsikerojusių ‘supuvusiame kapitalizme’ su rock muzika ir t.t., dar pridedant talibų išmintį: ‘kvaišalai yra kapitalizmo sifilis’.
1919 m. pirmajame Kominterno suvažiavime V.Leninas įvardino revoliucijos plėtrą ir kaip kovą už mažumiečių teises…
K.Marksas: ’pirma pasiekime demokratiją, o tada visi balsuos už socializmą’.
Nors dar 1762 m. Ž.Ž. Ruso (J.J. Rousseau) perspėjo apie demokratijos išsigimimą, jai virstant ochlokratija arba gaujos valdymu.
Šiandien gyvename eurokomunizme, įvairių socializmo atmainų derinyje – internacional- ir nacional- su aiškiai išreikšta indulgencija mažumiečiams, kaip šviesiai Žmonijos ateičiai.
Šiandienos politinis korektiškumas mažumiečių teises yra pavertęs totalitarinės liberalizmo diktatūros šventąja dogma, moksliniai tyrimai apie mažumiečius yra nukišami į gilius stalčius, mokslininkai ujami dėl savo minčių skelbimo, ką jau kalbėti apie tikybos mokytoją Telšiuose – visuotinė cenzūra su naujuoju liberalizmo Codex Librorum Prohibitorum.”

Salomėja       2017-06-28 9:48

Argi paaugliai neturi teisės žinoti visų su gėjų gyvenimu susijusių aplinkybių? Žinoti, kas jų laukia ir kas juos gali ištikti, kokios grėsmės tyko pasirinkus gyventi tokį gyvenimą? Juk viena yra nežinoti grėsmių ir patekti į V. Simonko ir jo bendraminčių įtaką, kur būsi ramiai įtikintas, kad ŽIV tiesiog paprasčiausiai gyvenimo dalis, ir tiek, ir visai kas kita, kai žinai, kad nuo savo demonų gali išsigelbėti, tik savo gyvenimą turi laikyti savo rankose. Po V. Simonkos žodžių visiems gėjams, ypač tiems, kurie dar neužkrėsti ŽIV, turi atsiverti akys. Visi turi suvokti, kas meluoja, žemina, klaidina, skleidžia netinkamą informaciją - Mokytoja L. Raudytė ar kažkas kitas. Vis dėlto absoliučiai nenormalu, kad žurnalistai, Seimo nariai, ministrė geba nesuvokti tokių akivaizdžiai paprastų dalykų. Banalu, bet sniego gumulėlis ant kalno viršūnės atbrailos irgi nežino, kas atsitiks po kelių minučių, kai jis ims ristis žemyn. O kaip gražu ir gera: saulutė ėmė švelniai šildyti - atodrėkis…

Salomėja       2017-06-28 8:56

Patys baisiausi žodžiai, atskleidžiantys ir patvirtinantys visą situacijos siaubą, manau, yra šie: ,,Pagaliau reikia suprasti, kad ŽIV – ne grėsmė, ne netikėtumas, o dalis mūsų gyvenimo“, – kalbėjo V.Simonko.

Skaitykite daugiau: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/06/24/news/po-skaudzios-roko-zilinsko-dramos-viltis-jo-likimo-broliams-1760271/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
Tokia baisi liga anot šito asmens - yra jų gyvenimo dalis ir tai yra normalu. Bet juk tai nusikalstamas požiūris. Tai jaunų žmonių žudymas! Viliojimas į spąstus. Nejaugi tiktai viskas jau taip baisu ir pasiekta tokia žiauri riba, kad Simonko drąsiai atviru tekst varo į eterį ir, kas yra akivaizdu, siekia išmušti nemokamą gydymą ŽIV infekuotiesiems. Bet argi taip nebūtų nuskriausti vėžiu, diabetu, kitomis sunkiomis ligomis sergantys netgi kūdikiai? Trūksta žodžių

Ausims - krapštukai, o ne nusmailinti pieštukai!       2017-06-27 23:52

Žymus filosofas ir logikas Juozapas Marija Bochenskis (1902-1995)
niekaip nesusigaudantiems, kam skirti ir kaip turi būti naudojami skirtingų lyčių lytiniai organai, siūlė pirmiausiai ne tuščiai samprotauti,
o įdėmiai įsižiūrėti ir palyginti nuogus vyrą ir moterį.
Viskas - bus gauta samprotavimo prielaida, prilygstanti a k s i o m i š k a i patikimam sprendiniui!
P. S. Žinoma, ausis galima valyti ir nusmailintu pieštuku (tai neprieštarautų žmogaus teisėms ir laisvėms), bet po tokio valymo ausys gali tikti vien makaronams kabinti.

Mokykit žydus Izraelyje       2017-06-27 17:34

Ten iki šiol diskriminuojamos moterys.
Kur žiūri Jūsų akys?

VaidasVDS       2017-06-27 14:01

Šioje temoje pasigedau pačios mokytojos atsakymo. Jį galima rasti čia:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/skandalu-isgarsejusi-telsiu-mokytoja-reakcija-man-primine-sovietmeti
Taip pat reikėtų pasakyti, kad mokytoja už savo “nusižengimą” gavo papeikimą, anot baudėjų, nes nevykdė “švietimo įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos mokytojui – užtikrinti mokinių saugumo, geros kokybės ugdymo, gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų“.
Lygių galimybių kontrolierės tyrime yra užfiksuota viena įdomi detalė:
“„Gėjų  manifesto“ tekstas ir dr. Paulo Camerono lankstinukai nėra patvirtinti Bažnyčios, tačiau jų turinys nėra pateikiamas, kaip sutampantis su Bažnyčios mokymu, o tik atskleidžiantis, ką vienas mokslininkas, tyrinėjęs šį reiškinį, kalba apie tai ir ką patys homoseksualai skelbia apie save”.
Pasirodo mokytojas Lietuvoje turi būti robotas. Jis gali sakyti tik tai, ką kažkas patvirtino, ar Švietimo ministerija, ar, šiuo atveju, Bažnyčia. Na, iš kitos pusės, jei lankstinukai buvo dalijami Bažnyčioje, tai tą faktą gal galima laikyti ir Bažnyčios patvirtinimu, arba “antifaktu” kontrolierės faktui smile
Bet labiausiai stebėtinas yra puolimo mastas. Šitiek darbo visi turėjo dėl kažkokio papeikimo. Pritrūko tik kokio nors tribunolo ir konstitucinio teismo nuosprendžio.
Gyvename naujosios ir labai agresyvios ideologijos laikais, būtent, bedievės ideologijos laikais.
Tačiau vis dėl to vieną faktą reikėtų pripažinti. Homoseksualūs asmenys įvairiais laikais būdavo persekiojami, buvo skatinamas arba jų žudymas, arba panieka. Dabartiniai laikai tarsi kerštas tiems ankstesniems laikams. Nei ankstesni laikai, nei šie laikai nėra gėris. O kad šie laikai nėra gėris, būtent, ir parodo ta psichozė, kilusi dėl šio atvejo.

Marginalas apie terorą       2017-06-27 13:58

Teroras seniai nebe revoliucinis a la 1789, bet kontrrevoliucinis, nes jei tik globalizuotas kapitalas užgrobtų valdžią pasaulyje, jis tuojau atstatytų vergovinį išlikusių monarchijų absoliutizmą, o buvusius revoliucionierius nusiųs į elektroninių vergų gretas (maždaug pagal Alma-Atoje nunuodytą Geidarą Džemalį). Tik skirtingai nuo ankstesnio absoliutizmo, šis nustos flirtuoti su D-vu ir bus atvirai satanistinis.
Tiesa, to nebus, nes MARANATA!
Teroras tačiau prasidėjo nuo garsios 2006 m. EP rezoliucijos elektroniškai tikrinti visų “piliečių” ryšius, bet ne nuo Autoriaus čia teisingai dėstomų ideologinių dalykų.
Turiu pranešti, kad kažkodėl pavėluotai imtasi provokacijų prieš mane įsiubraunant į mano paštą .(JavaScript must be enabled to view this email address), kuriame atidarė man skirtą pranešimą apie Saido Denievo paleidimą iš Prancūzijos kalėjimo:
Info Chechen <infochechen@gmail.com>
To kavkazcenter Info Chechen Виталий Портников Анатолий Стреляный info and 124 more…  23 May at 7:22 PM
Встроенное изображение 1
Чеченский журналист и руководитель информационно-аналитического проекта “Info Chechen”, Саид Дениев, приговоренный в марте 2015 года властями Франции к 4 годам лишения свободы (2 года тюрьмы и два условно) за организацию и управление СМИ КАВКАЗСКОГО Эмирата (Имарат Кавказ), отбыв 18 месяцев и 10 дней в исправительных учреждениях страны, освободился из мест заключения.
O MANO pašto dėžutėje radau nuostabų “savo” susirašinėjimą su Vikipediją:
Kažkas (tikriausiai jūs) IP adresu užregistravo
naudotoją “Palmaitis”, susietą su šiuo el. pašto adresu Vikipedija projekte.
Norėdami užtikrinti el. pašto priklausomybę užsiregistravusiam
naudotojui ir aktyvuoti su šiuo adresu susijusias projekto galimybes,
atverkite šią nuorodą savo naršyklėje:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Special:ConfirmEmail/669ef6eed25aa57f566e503e8041b033
Jei naudotoją registravote *ne* jūs, neatidarykite šio adreso. Patvirtinimo kodas
baigs galioti 13:00, 25 gegužės 2015.
—- “Mano” atsakymas:
Thank you, I have activated my postal authenticity THROUGH TOR from my home.
I love freedom and I hate NWO with its global orwellism. I am a
Christian fundamentalist seeking union with Islam in order to crush
the NWO with G-d’s help.
I resolved to use only Tor from my home on principle.
I am sorry having intruded into Wiki. I did this only because there
were lies in somebody’s publication about my person. I had to defend
myself.
G-tt ist über alles! (= AL AKBAR!).
—-MANO TIKRAS ATSAKYMAS DABAR:
My reply to you on 5/19/15
was not sent by me however by local secret service breaking into my post. I am not a fool to send such messages to Vikipedia controlled by the same orwellian services, or to activate my postal authenticity through Tor from my home, nor to involve myself in foolish correspondence. I am writing to you knowing that only they themselves will read this and laugh how “clever” they are and what an idiot I am. I am writing this in order to be ready for any court persecution these scoundrels would be glad to arrange any time.
It is truth that G-tt ist über alles.

Liberalų puikybe        2017-06-27 8:35

alsuojantis nepalaužiamas tikėjimas žmogaus galia ir nesvyruojantis tikėjimas,kad jie iš savęs,be niekieno,o juo labiau Dievo ,pagalbos sutiks visus sunkumus,padarys teisingus sprendimus ir pasirinkimus visose sunkiausiose gyvenimo situacijose.Tiesiog žmonės Dievai.Tobuli stabai patys sau…Jurga Ivanauskaitė rašė :“Atsiremiu į JĮ”...

apie komunistus tapinus...       2017-06-27 7:03

to nabagėlio a.tapino tėvas l.tapinas (nomenklatūrinis komunistas) dirbo VU dėstytoju.
pagarsėjo, kad už egzaminų geresnį pažymį versdavo studentes lytiškai su juo santykiauti.
tokie tie komunistai bei jų atžalos…

Agnė       2017-06-27 5:40

Ačiū autoriui, kad surinko tokius ,,perlus,,  į vieną str.

Dzeikas       2017-06-27 5:13

Kodel tyli Lietuvos kardinolas, vyskupai?
Juk pasakyta, kad Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui.O Valdzia aiskiai kisasi i tai kas Dievo.
O del homoseksualizmo prievartinio diegimo teroro dar ne ta pamatysime, jeigu sis atvejis praeis nepastebetas.

Al.       2017-06-27 1:18

Čekistai, vykdę raudonąjį terorą okupuotos okupuotose šalyse, buvo smulkmeniškai instruktuojami kada ką kalbėti. Matom, kad dabar jų idėjiniai palikuonys eina tuo pačiu bolševikų ir jų idėjinių brolių nacių keliu. Gal būt greitai sulauksim dienos, kai bus uždrausta Orvelas ar Brodskis.

Ir paskui delfi       2017-06-26 22:40

stebisi,kad Rygoje sumušė lietuvį žurnalistą,o visi aplink buvo abejingi.Mušama krikščionybė,puoselėjamas egoistinis liberalumas.Visi abejingi.

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.