Vis dar aktualu. Laisvūnas Šopauskas. Euroapokalipsė

Laisvūnas Šopauskas   2015 m. sausio 11 d. 18:57

19     

    

Vis dar aktualu. Laisvūnas Šopauskas. Euroapokalipsė

3 veiksmų minidrama

1 veiksmas

Veikėjai:

Eurointegratorius, 30–50 metų jaunuolis
Naujus metus švenčianti minia
Jules’is Maigret, Europos Federacijos generalinis prokuroras
Hansas Muelleris, Europos Federacijos generalinės prokuratūros įgaliotasis atstovas, geraširdis storulis

1 scena

Uždanga nuleista.

Eurointegratorius grožisi naujutėlaitėmis euromonetomis su Vyčiu. Televizorius rodo, kaip premjeras Butkevičius iš bankomato ištraukia euro banknotą. Aplinkui pokši fejerverkai ir atidaromi šampano buteliai.

EUROINTEGRATORIUS (bučiuoja euro monetą): Pagaliau! Mano svajonė išsipildė! Nebereikės prieš kiekvieną kelionę į Briuselį, Paryžių bėgioti į keityklą. Ir europinių projektų turėtų padaugėti, ir finansavimas… (svajingai) Projektai, projektai, projektai, projektai… O 2020-aisiais išvis turėtume gyventi federacinėje Europoje… O kad greičiau tas laikas ateitų…

Eurointegratorius plačiai šypsodamasis geria šampaną, kone visą taurę. Laikydamas apytuštę taurę atsisėda ant sofos ir užsimerkia. Ima silpnai svaigti galva. Dingsta Naujus Metus švenčianti minia, nustoja poškėti fejerverkai. Pasigirsta vis garsiau skambanti „Odė džiaugsmui“. Eurointegratoriui prasideda europinės ateities regėjimas (graikiškai εὐρωαποκάλυψις, t.y. euroapokalypsis).

2 scena

Pakyla uždanga.

Briuselio biure prie savo darbo stalo, apversto dokumentais, sėdi Jules’is Maigret, Europos Federacijos generalinis prokuroras. Ant sienos kabo Angelos Merkel portretas. Kampe stovi naujametinė eglutė, virs jos užrašas „Happy New 2022“. Už lango – naujametinė Briuselio panorama.

MAIGRET (dūsauja): Kokia įkyri ta Frau Angela… Vos tik išrinko ją pirmąja Eurofederacijos prezidente, ir prasidėjo… Treti metai kiekvieną savaitę kviečiasi ir Eurofederacijos genprokurorą, ir Eurofederacijos Tyrimų biuro direktorių, ir Europolicijos komisarą, ir Eurožvalgybos direktorių, ir vis tą patį per tą patį… Net šiandien, kai jau seniai laikas sėsti prie vaišių stalo… (maivosi pamėgdžiodamas Merkel) Skaidrumas, atskaitingumas, finansinė drausmė, korupcijos prevencija ir užkardymas… Ir kad nė vienas euroiždo eurocentas nenueitų ne pagal paskirtį… Ir finansuose būtų tvarka kaip švabų Hausfrau virtuvėje… Kur rezultatai? Kur į iždą sugrąžinti iššvaistyti milijonai? (nustoja maivytis) Nori, kad mes jai reitingus keltume… Girdėjau, jos štabe net susiskaičiavo, kiek eurobalsų atneša iš eurosukčių atgautas euromilijonas …

Beldimas į duris.

MAIGRET: Užeikite, Muelleri.

MUELLERIS: Sakėte ruoštis ilgalaikei komandiruotei.

MAIGRET: Taip. Ką tik darbo grupė išanalizavo europrokuratūros padalinių eurorespublikose veiklą. Kai kuriose rezultatai nekokie.

MUELLERIS: Ar Europrezidentė skaitė darbo grupės išvadas?

MAIGRET: Be abejo. Ji reikalauja, kad tokie dokumentai ant jos darbo stalo atsirastų tą pačią dieną. Ir buvo laaaabai nepatenkinta. Jums reikės išsiaiškinti situaciją viename iš europrokuratūros padalinių: Kosove, Serbijoje, Turkijoje, Kipre, Armėnijoje, Gruzijoje, Lietuvoje arba Bulgarijoje… Rinkitės. Jei reikės, priimsite reikalingus sprendimus. Frau Angela laukia ne šiaip rezultatų, bet persilaužimo… tai yra esminių, ilgalaikių ir išliekančių pokyčių. Turite puikų šansą paspartinti savo karjerą.

MUELLERIS (tyliai balsu mąsto): Kosovas, Turkija, Kipras, Armėnija… Teks užsibūti ne vieną mėnesį, ateis pavasaris, prasidės karščiai… su mano šimtu kilogramų… (garsiai) Renkuosi Lietuvą!

MAIGRET: Gerai. Tenykščio europrokuratūros padalinio vadovas – ponas Bevali … Nežinau, pas juos galinė „s“ skaitoma ar neskaitoma? Įtartinai ilgai vadovauja vietinei prokuratūrai. Sako, iki Eurofederacijos įsteigimo buvo vietinės prezidentės Grybaitės favoritas… Visas tris jos kadencijas…

MUELLERIS: Tos, kuri įsteigus Eurofederaciją tapo Frau Angelos trisdešimt n-tąja pavaduotoja?… kokiems ten reikalams…

MAIGRET: … uogų, grybų ir vynuoginių sraigių….

Abu kikena.

MAIGRET: Galite eiti.

MUELLERIS: Ačiū už pasitikėjimą. Tarnauju Eurofederacijai!

Nusileidžia uždanga.

2 veiksmas

Veikėjai:

Darius Bevalis, ilgametis Lietuvos Respublikos, o dabar – Lietuvos Eurorespublikos generalinis prokuroras.
Hansas Muelleris, Europos Federacijos generalinės prokuratūros įgaliotasis atstovas, geraširdis storulis

1 scena

Dariaus Bevalio darbo kabinetas su kreivais langais. Ant sienos kabo Angelos Merkel portretas. Pro langą matyti Gedimino pilies bokštas, ant kurio plazda mėlyna vėliava su dvylika geltonų žvaigždžių.

Bevalis įsiveda Muellerį. Lankstosi keturlinkas.

BEVALIS: Kavos?

MUELLERIS: Ne.

BEVALIS: Arbatos?

MUELLERIS: Ne.

BEVALIS: Sumuštinį?

MUELLERIS: Ne.

BEVALIS: Saldainių?

MUELLERIS: Ne.

BEVALIS: Tada ko?

MUELLERIS: Atsakykite man į keletą klausimų. Eurofederacija skyrė finansavimą projektui Nr. 646464646122-PR-312333. Lėšos panaudotos, rezultato nėra. Kuo baigėsi tyrimas?

BEVALIS: Ištyrus nustatyta, kad objektas sudegė. Gaisras kilo dėl žaibo. Byla nutraukta.

MUELLERIS: Eurofederacija skyrė finansavimą projektui Nr. 67979777-PR-313131313. Lėšos panaudotos, rezultato nėra. Kuo baigėsi tyrimas?

BEVALIS: Ištyrus nustatyta, kad objektą nunešė pavasario potvynis. Byla nutraukta.

MUELLERIS: Eurofederacija skyrė finansavimą projektui Nr. 676464664-PR-3133232. Lėšos panaudotos, rezultato nėra. Kuo baigėsi tyrimas?

BEVALIS: Ištyrus nustatyta, kad objektas sprogo. Sprogimą sukėlė katinas, kuris žuvo įvykio metu. Byla nutraukta.

MUELLERIS: Eurofederacija skyrė finansavimą projektui Nr. 6464646-PR-31313137979. Lėšos panaudotos, rezultato nėra. Kuo baigėsi tyrimas?

BEVALIS: Ištyrus nustatyta, kad objektas buvo, bet dingo. Kadangi objekto rasti nepavyko, byla nutraukta.

MUELLERIS: Ar nepastebite keistų sutapimų?

BEVALIS: Ponas Eurofederacijos generalinės prokuratūros įgaliotini, aš jums tuojau viską paaiškinsiu.

Bevalis ištraukia iš spausdintuvo lapą popieriaus ir užrašo kažkokį skaičių, greta – keletą nulių.

BEVALIS (maldaujančiu tonu): Suprantate, mes…

MUELLERIS: Nieko nesuprantu.

Bevalis ant lapo drebančia ranka užrašo dar keletą nulių.

MUELLERIS: Vis tiek nieko nesuprantu.

BEVALIS (maldaujančiu tonu): Bet…

MUELLERIS: Iki tarnybinio tyrimo pabaigos jūs nušalinamas nuo pareigų.

Bevaliui ima suktis galva. Bevalis apalpsta ir susmunka ant grindų. Mueleris peržengia nejudantį Bevalį ir ramiu žingsniu išeina iš kabineto. Pasigirsta greitosios pagalbos automobilio sirena.

3 veiksmas

Veikėjai:

Pirkėjai.
Gyventojas 1.
Gyventojas 2.
Eligijus Asiulis, eurofederacinės liberalų partijos pirmininkas
Petras Mauštrevičius, eurofederacinės liberalų partijos pirmininko pavaduotojas
Jasa Ruknevičienė, eurofederacinės konservatorių partijos pirmininkė

1 scena

Uždanga nuleista.

Prekybos centras. Užrašas „Pavasarinis išpardavimas. Nuolaidos iki 70%“. Pirkėjų nedomina prekės – visi susibūrę prie didelio televizoriaus.

DIKTORIAUS BALSAS: Šią naktį pagal laikinai vadovaujančio Lietuvos Eurorespublikos Europrokuratūros padaliniui Hanso Muellerio pasirašytą orderį Eurofederacijos Tyrimų biuras atliko kratas Eurorespublikos Seime, Eurorespublikos vyriausybėje, Eurorespublikos ministerijose ir kai kuriuose departamentuose. Taip pat kratos atliktos eurofederacinės socialdemokratų, eurofederacinės konservatorių, eurofederacinės tvarkiečių, eurofederacinės darbiečių bei eurofederacinės lenkų ir rusų partijos būstinėse. Pagal Briuselio ketvirtosios euroapylinkės teismo orderį buvo areštuoti Eurorespublikos ministras pirmininkas, vyriausybės nariai ir daugiau negu pusė Eurorespublikos Seimo narių. Penkiais specreisais suimtieji buvo pristatyti į Briuselio ketvirtosios euroapylinkės teismą, kur stojo prieš teisėją Jeaną Claude’ą Plilippą Christianą Albertą Paulį van der Dammą. Teisėjas leido sulaikytuosius suimti trims mėnesiams. Artimiausiu metu Briuselio euroapylinkės ketvirtasis teismas taip pat priims sprendimą dėl eurofederacinių partijų Lietuvos skyrių liustracijos. Prokuroras Muelleris pareiškė, jog jis įsitikinęs, kad liustruojami turi būti visų europartijų Lietuvos Eurorespublikos skyriai, o Briuselio euroapylinkės teismas šiuo klausimu priims teisingą sprendimą. Eurofederacijos Tyrimų biuras gaudo bėglius. Sienų apsauga sustiprinta. Vis dėlto manoma, kad dalis ieškomų asmenų suspėjo pasitraukti į buvusios Rusijos Federacijos teritorijas. Muelleris pareiškė, kad net buvusios Rusijos teritorijose niekas nepasislėps nuo Eurofederacijos teisingumo.

Kadangi po šios nakties Eurorespublikoje nebeliko nei vyriausybės, nei kvorumo Eurorespublikos Seime, Eurorespublikoje įvedamas tiesioginis Briuselio valdymas. Pagal Eurokonstituciją, įvedus Eurorespublikoje tiesioginį valdymą, administracinės galios atitenka Europrezidento atstovui Eurorespublikoje. Netrukus Europrezidentės atstovė Lietuvos Eurorespublikoje padarys pareiškimą. Jungiame tiesioginę transliaciją…

GYVENTOJAS 1. O Vilniaus mero Zuokulos tai nerado… Atėjo paryčiais, o to jau pėdos ataušusios…

GYVENTOJAS 2. Niekai. Sako, Zuokula padus pasipustė, kai tik Bevalis į ligoninę pateko. Sėdo į išnuomotą lėktuvą ir išskrido. O žinai, kur nuskrido? Per Baltarusiją bijojo – Batka dabar su Eurosojūzu draugai, Per Maskvą irgi bijojo – ten Šoigu nusodintų arba numuštų, pro Didįjį Kaukazą irgi nedrįso – ten Kadyrovui NATO nustatė neskraidymo zoną.

GYVENTOJAS 1. O tai pro kur ir į kur jis tada nuskrido?

GYVENTOJAS 2. Ogi per šiaurės ašigalį į Jakutiją. Girdėjai, kad Jakutija prieš kelis metus atsiskyrė nuo Šoigu Maskvos? Zuokula per tą laiką ten ir pažinčių susirado, ir verslą pradėjo…

GYVENTOJAS 1. Zuokula gal ir vėl iš balos išlips sausas, tik šį kartą sustiręs į ragą.

Abu kikena.

Televizorius ima rodyti “Gulbių ežerą”. Pirkėjai skirstosi karštai aptarinėdami naujienas.

2 scena

Pakyla uždanga.

Pamiškėje Asiulis ir Mauštrevičius paskubomis surinkinėja oro balioną. Greta stovi nervinga Ruknevičienė. Ruknevičienė paseilina pirštą ir iškelia virš galvos.

RUKNEVIČIENĖ: Greičiau liurbiai, junkit motorą! Panašu, kad vėjo kryptis keičiasi! Kol kas pučia kaip reikia – į rytus. O ką darysime, jei ims pūsti į pietus ir nuneš tiesiai pas Muellerrio gorilas?

Motoras užsiveda. Balionas ima pūstis. Mauštrevičius ir Ruknevičienė įsiropščia į pintinę.

RUKNEVIČIENĖ: Gal vis dėlto ne į Kaukazą, o į Maskvą? Maskvoje gal nufilmuotų kokia rusiška televizija, o rusiškas televizijas Lietuvoje daug kas žiūri… Į Kaukazą bijau. Aš tokia daili ir jaunatviška… Dar koks džigitas mane pasigrobs ir į savo haremą uždarys… Jie tokie karšti…

ASIULIS: Buvau ten sovietmečiu, žinau ką tokioje situacijoje daryti: užsiriši skarą, įsikibsi man į parankę, o aš sakysiu, kad tu – mano žmona, ir joks džigitas tavęs nelies. Apie Maskvą nė negalvok. Ten valdžia kas trys savaitės keičiasi, ir kiekviena su Eurosojūzu dėl sankcijų atšaukimo nori derėtis, nors tik Kremliaus sienas kontroliuoja. Mūsų išdavimas būtų pirmas geros valios ženklas… O Kadyrovas pagal Eurosojūzą – teroristas, su juo Eurosojūzas dėl nieko nesiderės.

MAUŠTREVIČIUS: Geriau pagalvokim, ką darysime, jei pagaus Batkos pasieniečiai? Ir Batka gali mus perduoti Eurosojūzui…

ASIULIS IR RUKNEVIČIENĖ (kartu): Turim dolerių, nuo Batkos pasieniečių atsipirksim.

MAUŠTREVIČIUS: O po to?

ASIULIS: Kai pereisim Baltarusijos ir Didžiojo Kaukazo sieną, iškart skelbsim, kad įkuriame Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (kad tik kokie socdemai anksčiau už mus neįkurtų). Aš jau primečiau deklaraciją.

Išsitraukia iš kišenės popierių ir skaito.

ASIULIS: Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas,

Deklaracija

Lietuvių tauta, daugelį amžių … (poeziją galime praleisti…)

… naujos okupacijos ir politinių represijų akivaizdoje, pareiškiame:

1. Tiek stojimas į Europos Sąjungą, tiek Eurofederacijos įsteigimas buvo neteisėti veiksmai. Lietuva stojo į lygiateisių valstybių sąjungą, o ne į federaciją.

2. Niekas niekada nepanaikino ir nepakeitė pirmojo Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnio, įtvirtinančio Lietuvos Respublikos suverenitetą, todėl jis tebegalioja.

3. Visų Lietuvos piliečių pareiga visais įmanomais būdais priešintis eurointegratorių kėslams ir dirbti vardan Lietuvos Respublikos suvereniteto atstatymo.

4. Sudaroma Lietuvos vyriausybė tremtyje:

Ministras pirmininkas: Eligijus Asiulis, (dėl kitų susitarsim…)

Lietuva Eurosojūze – Lietuva be ateities! Laisvę politiniams kaliniams!

Šlovė Didžiojo Kaukazo emyrui, didžiajam lietuvių tautos draugui Ramzanui Kadyrovui!

Pasirašo: Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas Petras Mauštrevičius, atsakingoji sekretorė Jasa Ruknevičienė

Grozno miestas, 2022 metai

Balionas ima kilti. Asiulis bando įsiropšti į pintinę, kabinasi už virvių, bet balionas pakyla be jo. Asiulis šaukia, keikiasi ir trepsi kojom.

Balionas išnyksta iš akių.

Skamba Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“.

Uždanga nusileidžia.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Šašas Opauskas       2016-05-18 21:31

Visi yra kvailiai ir iškrypėliai. Visa Geiropa - vieni durniai. Visa Geimerika - gryni idiotai. Visa Lietuva - durnių laivas. Visi “žurnalistai” - korumpuoti, nuprikti pamišėliai. Visi straipsniai užsakyti. Išimtis yra tik mes, Lietuvos Sąrašas ir TieSOS! - esame talentingi išminčiai, kurie viską žino, viską supranta, visus kiaurai permato. Jei mus išrinktų į valdžią, mes išsoręstume visas Lietuvos, Europos ir pasaulio problemas. Deja, mūsų į valdžią Lietuvos visuomenė nerinks, nes ji per durna suprasti kokie mes esame proto ir dvasios milžinai. Taigi mums belieka ir toliau čia rašinėti ir skelbti mūsų kūrybos šedevrus ir šaipytis iš visų kvailių.

praskaidrino nuotaika       2016-05-18 20:37

tai turetu buti atspausdinta visuose portaluose. Tepaskaito zmones-tikrai geras, stiprus jumoras.

Letas Palmaitis: nauja informacija       2016-05-18 16:48
Raigerdas        2016-05-18 15:29

Oj, oj, oj, skaitau dar kartą ir dar kartą ir vis krentu iš juoko: tik įsivaizduokite JASA RUKNEVIČIENĖ pas Ramzaną Kadyrovą (!?). Ką gali žinoti, gal ir nebloga pora išeitų...

Raigerdas        2016-05-18 15:10

Na taip, Laisvūnui Šopauskui galima drąsiai parašyti visus 10 balų: aštru,
juokinga ir personažai ne šiaip sau, o “labiausiai nusipelnę Lietuvai”. Laisvūną Šopauską reikėtų paskatinti kokia nors premija, kad pratęstu dar ir su kitais personažais. Štai dabar ir Guoga pradėjo neįtikėtinas rokiruotes daryti ir Vaigauskas vis dar lieka šešėlyje, ir “žurnalistas” Valatka. Oj, oj, oj, kiek čia įdomių prototipų pas mus Lietuvoje, tikrai yra iš ko rinktis. Vargu ar kokia nors Europos šalis galėtų tokia komediantų gausa, kiek turime mes, nebent dar Janukovičiaus Ukraina ir dabartinė Rusija. Bet, kad Batka nepriėmė Ruknevičienės ir nesuteikė politinio prieglobsčio Mauštrevičiui, tai čia tikrai įdomus rakursas. Ačiū autoriui, nes tikrai juokiausi net kojom pakratydamas į viršų. Labai gerai pasirinktas ginklas - satyra, nes tikrai nebelieka jokių priemonių kovoti su jų kvailumu, tik jumoru.

super!!!!!       2015-01-12 16:28

Autorius saunuolis!

Apuokiukas       2015-01-12 13:11

Tik nereikia mūsų gąsdinti ( mūsų, išskyrus gerb. drg. p. Bevalį bei Zuokulą ).

Anikė       2015-01-12 10:07

Visoje Europoje net didesnės Tautos bijo dėl savo likimo,nes kosmopolitams
neįdomios jų dvasinės,istorinės,kultūrinės,etninės ir žmogiškosios vertybės, negailestingas jų ignoravimas ar menkinimas.Kaip be jokių pasipiktinimų mūsų žmonės priėmė runkelių,patvorinių,negalvojančių,išlaikytinių,tinginių pravardes?
Tai ne iš gatvės mus įvertino,o mūsų tarnai,kurie visų kišenėse sočiai ir šiltai tupi.ES tokių tupikų daug,jie brangiai valstybėms kainuoja,apčiuopiamos veiklos
nejaučia.Sankcijos Rusijai Europos žemdirbiams parodė absurdą-vynuogių,obuolių,
persikų ir daržovių derlius tiesiog supuvo,atnešdamas dar didesnių nuostolių,
juk saugyklas reikės išvalyti.Dabar jau pūva šiltnamiuose auginamos braškės.
Tokios krizės Europa,turbūt, nematė nuo pokario?Žmonės išeina į gatves.Tik baisu,kad kiršinamos tautos viena prieš kitą,galvas kelia pseudopatriotai.Ypač
aktyvūs minidramos herojai.Kada mūsų tarnai tarnaus žmonėms,ne kreivo veidrodžio karalystės valdovams,oro Baliono keleiviams-švaistūnams?

Kažką tai        2015-01-12 9:47

tai labai primena, bet ką ?!

Kritikas Pikčiurna       2015-01-12 9:23

Puikus scenarijus. Postmodernus.
Seniai nebuvau teatre, nes pensijos neužtenka. Bet jei šią pjesę pastatytų, eičiau į premjerą...
Bijau tik, kad įvykai aplenks premjerinį spektaklį ir pjesė gali likti nebeaktuali…

vienas teiginys teisingas       2015-01-11 21:11

kad prokuratūra - komunistų šuniukai - tas tai senai aišku.
todėl visos komunistų vagystės, užkeltas šildymas, pedofilija - yra VSIO ZAKONNO.

:):):)       2015-01-11 20:53

Įdomu:)

hmm..        2015-01-11 20:45

gal ir visai neblogas būtų paskvilis. Iš tiesų Lietuva stojo į lygiateisių valstybių sąjungą, o ne į federaciją... pakeitimai neteisėti.

Dzūkija       2015-01-11 20:42

Asiuliai,mauštrevičiai,ruknevičienės,anūkai su seneliais,dukros ir dukrelės - skauduliai mūsų visuomenės…

Lukas > ne tokie kvaili lietuviai       2015-01-11 20:34

Nieko gudraus lietuviškose suktybėse nėra - visos didžiausios aferos vyksta dėl to, kad jas pridengia politinis stogas. Be šio stogo bet koks prokuroras nesunkiai išaiškintų bet kurią iš lietuviškų aferų.

gudi giria       2015-01-11 20:23

Beprociu era,o ka reiske laisvu rinkimu nebuvimas.Dar niekada nebuvo laisvu rinkimu sviete isskyrus galbut Islandija,po kosmaro Tautos turi,is apaciu pradeti rinkimus,o ne is virsaus,kaip partiju gaujos,jokiu partiju eina tauta sau atstovauti ir nieko dalinio ir atsaukimo mechanizmas,verkent ir su naujomis konstitucijomis.

ruta       2015-01-11 20:23

Sia satyra reiktu Seime pastatyti .Puiki .

Ryt'as       2015-01-11 20:18

asiuliai , mauštrevičiai ir visa jų co prisitaikys prie visų aplinkybių , prilips prie bet kokio lapo…

ne tokie kvaili lietuviai       2015-01-11 20:04

moka pinigus pasivogti ir darbą suimituoti - neįkas mūsų komunistų jokie europrokurorai

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.