Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Kun. Robertas Grigas. #MeToo Sekuliarios dogmatikos veidmainystė

Tiesos.lt siūlo   2018 m. vasario 10 d. 8:09

31     

    

Kun. Robertas Grigas. #MeToo Sekuliarios dogmatikos veidmainystė

Pro Patria

„...Pavasaris! Pražydo moterys
Nuo mūsų žvilgsnių, nuo kalbų,
Ir aš šnabždu tarytum poterius –
Gyvenime, dar nepabusk,

Dar nepaversk jų šeimininkėm,
Dar pasvajoki, dar palauk,
Dar nešk kiekvieną tarsi inkilą,
Į kuo aukštesnį jausmą kelk…“

Petras Palilionis

Filosofai ir politologai seniai yra pastebėję totalitarinių ideologijų polinkį „viską paaiškinti“ – pasaulį, žmogų, gyvenimo prasmę – ir pasakyti neginčijamą galutinę tiesą, kaip reikia gyventi. Tai yra neabejotinas polinkis perimti religijos vaidmenį. Šį sekuliarių dogmų praktinio pritaikymo pavyzdį nūnai galime stebėti nuo Holivudo iki Lietuvos atsiritusioje „seksualinio priekabiavimo“ skandalų bangoje. Ir jeigu autentiškos krikščionybės reikalaujamos dorybės dažniausiai neperžengia sveiko, gyvenimiško nuosaikumo ribų, tai sekuliari dogmatika, ypač užsitikrinusi viešosios nuomonės neatsakingų kurstytojų medijų ir savo įvaizdžiui dirbančių politikų palaikymą, tampa bukai fanatiška ir beatodairiška. Čia tiktų palyginti kairiųjų propagandistų nepaliaujamai juodinamus Viduramžius (beje, padėjusius pagrindą šiuolaikiniam mokslui, menui ir filosofijai) ar katalikų inkviziciją, nuo kurios, objektyvių istorikų liudijimu, dėl religinių priežasčių nukentėjo – per keletą amžių – daugiausiai keliasdešimt tūkstančių žmonių. Kai „teisingo tikėjimo“ grynumą (nacistai – rasių, komunistai – klasių, dabar genderistai – lyčių ir „orientacijų“ lygybių) saugoti ėmėsi administraciniais resursais ir valdžių represinėmis galiomis besiremiantys sekuliarūs dogmatikai, represuotųjų ir engiamųju skaičiai išaugo iki milijonų. Tačiau kam tai rūpi, kai vis dar taip aktualu prakeikti Bažnyčios sprendimus XIII amžiuje ir pasmerkti „inkvizicijos kovą su pažangiomis raganomis“.

Beje, vyraujančių politinių srovių dogmatika neapsieina be paradoksų. Nuo to meto, kai Marilyn Monroe nuotrauka su vėjo kilstelėtu sijonėliu tapo itin svarbiu išsilaisvinimo iš drovumo ir „dorovinių kompleksų“  simboliu, kino, kultūros, idėjinių diskusijų erdvėse buvo daroma viskas, kad nei šeimos, nei santuokos, nei pagarbos asmeniui nereglamentuojama seksualumo raiška taptų neginčijama kasdienybės norma. Visi, kurie bandytų mąstyti ir elgtis šiek tiek kitaip, be abejo, turėtų būti marginalizuojami kaip kompleksuoti, laisvam ir moderniam gyvenimui priešiški atsilikėliai. Mėginant pagirti vyrą, moterį, automobilį, baldą, batus, ir nepasakyti, kad jis, ji ar anas, ana yra „seksualūs“ – nepaliaujamų mūsų žiniasklaidos ir reklamų televizijos pastangų dėka – jau reiškia nieko nepasakyti. Taigi dabar iš tolimos praeities atsiritusio „priekabiavimo“ kaltinimų cunamio šluojami žymūs akademinio ir menų pasaulio vyrai galėtų būti nuoširdžiai nustebę. Jei visa tai, kas jiems primetama kaip gėdingas ir nederamas elgesys, ir yra tiesa – jie juk būtų elgęsi pagal dešimtmečiais ekranuose, romanuose ir viešuosiuose diskursuose, kuriuose iki šiol aršiai kovojama su „prietaringu religiniu skaistumu, varžančiu laisvą asmenybę“ – įtvirtintas nerašytas normas. Kas gi čia staiga atsitiko? Kas „ne taip“?..

Manyčiau, kad šiandien organizuotos kovos prieš žmogaus prigimtį spiralė pasiekė naują apviją. Kažkada žūtbūt reikėjo „nuvainikuoti“ religinę pagarbą vyro ir moters lytiškumui, prigimtinį romantinį drovumą paskelbti „nesveiku kompleksu“, santuoka grįstą šeimą – pasenusiais asmenybės laisvę kaustančiais varžtais. Tai gana sėkmingai ir pavyko įgyvendinti masinės kultūros dešimtmečiais įkalinėjamų stereotipų dėka. Tada pajudėta toliau – į masyvią homoseksualių santykių ir visų kitų įmanomų anomalijų propagandą (jau neprisimenu kada paskutinį kartą mačiau nesvarbu kokio žanro meninį filmą – nuotykių, istorinį, melodramą, netgi vaikams skirtą fantasy pasaką – kuriuose nebūtų užuominų į herojų homoseksualumą, kaip į patrauklų ir „labai žmogišką“ bruožą...) Dabar, atrodo, susigriebta, kad ir toji anksčiau visais rakursais eksponuota vyro ir moters abipusė trauka, jų skirtybės ir tarpusavio papildymo troškimas – nepaisant visų nuokrypų, vis dėlto yra tie prigimtiniai, „bibliniai“ dalykai, kuriuos, kaip žmogiškosios egzistencijos pagrindus, taip rūpi paneigti žmogaus prigimties „perrašinėtojams“, dekonstruktoriams. Taigi, ir rūpinamasi uždėti šarvuotą valdžios įstatymų, sankcijų ir reglamentų letenėlę ant vis didesnio dar visai neseniai neginčijamai privataus laisvų asmenų santykių ploto: sutuoktinių... tėvų ir vaikų... vyro ir moters bendravimo sferos. Labai nesidžiaukite,  merginos, moterys ir mamos, ir neturėkite iliuzijų, kad griežtais įstatymais su teismų ir prokurorų pagalba viską kruopščiai reglamentavus, sumažės „smurto artimoje aplinkoje“ ar padaugės pagarbos Jums. Skirtumas bus tik toks, kad ankstesnę privataus maniako, vulgaraus patino ar bendradarbio gašlūno nepagarbią elgseną pakeis savo potvarkių sekuliariu davatkiškumu į paragrafų lentynėles gyvenimą grūdančios valdžios diktatas. O šis smurtautojas kur kas sunkiau įveikiamas už privatų – kaip rodo Norvegijoje galbūt visiems laikams savo vaikų netekusių tėvų ašaros. Prisiminkite „Barnevernet“ – vaikų teisių apsaugos (?) agentūrą. Net humaniškesni plantatoriai vergvaldžiai kažkada JAV pietinėse valstijose neatskirdavo nuo juodaodžių tėvų vergijoje gimusių jų vaikų. Yra apie ką pamąstyti, savo pažanga ir asmenų teisėmis besididžiuojantis XXI amžiau…

Neatrodo, kad moteriškoji visuomenės pusė taps labai laiminga, jei vyriškoji – draugai, vyrai, kolegos – prieš sakydami kokį komplimentą anos išvaizdai, naujam drabužiui ar dvasinėms savybėms, kaskart pristabdys savyje tą amžinąją, gyvybę kuriančią trauką, ir perklaus savęs: ar aš čia jau galiu būti apkaltintas „priekabiavimu“, ar dar ne? Ar nesulauksiu kvietimo į prokuratūrą?... Gerbiamosios feministės,  kurios nesate visiškos ideologijos „fanės“, prieš įsukdamos kaltinimų lavinos smagratį, pasvarstykite, ar dabartinis pasaulio vaizdas vis tiktai nėra patrauklesnis už tokią įstatyminės kontrolės rojaus galimybę? Nes kažkaip stipriai pakvimpa ne tik George Orwello („1984“) minčių policija, bet ir Jevgenijaus Zamiatino „Mes“ anti-utopija, kur geriausiai žinanti, ko reikia piliečiams,  valdžia nustato, kam, kada, su kuo intymiai suartėti – ir išdavinėja tokius mėlynus talonėlius… Visa kita privati veikla lieka už įstatymo ribų ir itin griežtai baudžiama kaip nusikalstama.

Šiais paabejojimais dabar vykstančios demaskavimų kampanijos prasmingumu jokiu būdu nenoriu paneigti seksualinio priekabiavimo problemos ir bjaurumo. Jis egzistuoja, ir tai yra labai atstumiantis reiškinys, sakyčiau, labiausiai darantis gėdą vyrams, turintis žeisti jų savigarbą. Tačiau netikiu – bet kurioje gyvenimo srityje – tokio pobūdžio „bangų“ ir „kampanijų“ įgalumu pasiekti kokią nors teisybę. „Dabar, kai visos prabilo, ir aš prisiminiau, kad… prieš 10 metų... anksčiau nedrįsau paviešinti…“  Tikiu tokiomis moterimis, kaip Nijolė Sadūnaitė, kuri, kaip sovietmečio teisme, taip ir dabarties Seime, sako valdžioms ir žiniasklaidoms nepriimtiną savo vidinį įsitikinimą, žinodama, kad sulauks ne aplodismentų, o patyčių ir pasmerkimo. Norisi tikėti tokiomis, kaip Rasa Kazėnienė, kuri imasi aiškintis, kas vyksta su jos darbovietės, Kalėjimų departamento struktūros, lėšomis, neturėdama garantijų, kaip toks viešumas atsilieps jos pačios karjerai (kas ten teisus, o kas ne, vilkimės, teisėsauga turės ryžtingumo įsigilinti). O va demaskuojantys liudijimai, kuriems atsirasti reikalinga „banga“ nuo Holivudo iki Vilniaus – atleiskite, kažkaip neįtikina. Teneįsižeidžia nūdienos demaskavimų herojės (ar nukentėjusiosios?..), bet kai kurių liudijimų epizodai nejučia atgamina mokyklinius vaizdus, kai, brendimo hormoninių audrų veikiami, berniokai pradeda „kibinti“ mergaites. Tos tarsi bėga nuo per daug įkyraus kavalierių dėmesio (bet ne per toli ir ne per greitai), tarsi spiegia, reikšdamos pasipiktinimą (bet ne per garsiai, kad mokytojai neišgirstų). Ir visi tikriausiai esame susidūrę su nepriimtino, žeminančio asmenį seksualinio elgesio atvejais. Kai moteris, iš tikrųjų papiktinta nesivaldančio praeivio patiniškų priekabių gatvėje, ar darbdavio, ar kolegos nešvankių užuominų, gestų, rimtai, žiūrėdama į akis, sako – atšok. Tai man nepriimtina. Arba, kaip neseniai viena protinga Kauno žurnalistė užrašė vyresnio amžiaus menininkės atsiminimą priekabiavimo tema – „tu man per senas“. Ir sunku įsivaizduoti, kad save bent kiek gerbiantis vyras – juk visuose demaskavimuose kalbama apie inteligentus, ne apie Vingių Jonus alkoholikus – po tokio aiškaus įvardijimo neatsitrauktų. O jeigu ne, tai jau būtų kriminalas, prievarta, kai, suprantame, pereinama į kitą teisinį lygmenį.

Dabar garsinamų kaltinimų atvejais apie tokį teisinį lygmenį nekalbama. O kalbama: „...Prieš 10–5 metus… po darbo… nuvažiavome į jo privatų butą... išgėrėme butelį vyno… ir jis prie manęs priekabiavo…“ 

Britų literatūros klasikas Oskaras Vaildas (Oscar Wilde, 1854–1900) kažkur šmaikščiai mestelėjo (galgi nebūsiu apkaltintas „seksizmu“ ar kokiu diskriminavimu už citatą?..): „Moterys yra dekoratyvinė lytis. Dažniausiai jos neturi ką pasakyti, bet tai, ką sako – pasako labai žaviai“. 

Gink Dieve, negaliu sutikti su klasiku – ir moterys, ir vyrai būna visokie. Tačiau, pripažinkime, ten, apie priekabiavimą po butelio vyno – argi ne žaviai pasakyta?

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Puikiai       2018-02-20 8:23

sukurtas vaizdas , atitinkantis tikrovę. Štai kunigas, kuris puikiai jaučia gyvenimo pulsą ir tiksliai užčiuopia ligas. Dvasines.

Rimas       2018-02-13 20:01

portalas pasirodė sugebantis atsirinkti - nesileido šokdinamas

Marginalui       2018-02-13 19:28

kam klaidinate? juk neištrintas

Marginalas       2018-02-13 17:29

Nors daktaro komentaras ir ištrintas, dar pakartosiu, kad kelti į prezidentus kovotojus už laisvę reikėjo tada, kada prezidento institucija dar nebuvo bereikšmė, o Lietuva dar turėjo nepriklausomybę, t.y. iki įstojimo į ES su jos įstatymų viršenybėmis. Tai buvo kun. Grigo, N. Sadūnaitės ir kitų disidentų metas. Deja, juos stūmė alkūnėmis veiklesnieji veikėjai, kurie galų gale ir atvedė Lietuvą prie dabartinės būklės.
Prezidentą suvaidins policininkas, o kun. Grigas, net jei per stebuklą ir taps kandidatu, net ir per kitą stebuklą tapęs prezidentu nieko pakeisti negalės, nes situacija iš esmės pasikeitusi. Apie tai rašo ir jis pats:
“Net humaniškesni plantatoriai vergvaldžiai kažkada JAV pietinėse valstijose neatskirdavo nuo juodaodžių tėvų vergijoje gimusių jų vaikų”.
Pridėkite prie to ne vien totalinę elektroninę kontrolę bei bankų pavertimą valstybinio teroro įrankiu, turinčiu kontroliuoti, kam ir kaip klientas naudoja savo indėlį (be to, bet kokia valdininkė, kuriai atdaras kelias į indėlio “paslaptį”, gali terorizuoti ubagus, kuriems bankai jau privalomi ir reikalauti ataskaitos už normas viršijančius grašius - o kas bus panaikinus atsiskaitymą grynaisiais?).
Pridėkite dar prie to kai kurių forumiečių pasisakymus (beje, keistai dingo), neva dabartinė asmens “laisvė” neva jau peržengianti visas ribas [gana rusiškas “leistinumo” suvokimas - plg. pasenusį, bet taiklią, nors ir bukai antisemitinę Minkailovo publikaciją http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/12/116313/saad-minkailov-vzglyad-na-russkuyu-dejstvitelnost-(bez-oglyadki-na-politkorrektnost).shtml], ir taps aišku, kad populiarinamoji opozicija linkusi pakeisti globalistinį konclagerį nacionalistiniu su visais mikročipais ir spectarnyboms atstovaujančiais bankais, nes jau iš anksto mąsto, kaip išsilaikys gavus valdžią.
Įžvalgus kun. Grigas neturėtų tapti tokio gaivalo suviliojamas.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-12 6:09


Simas - dr. J. Ramanauskui     2018-02-11 22:29”

“stengiuosi iškelti kandidatu į prezidentus, tačiau tiesos.lt tą reikalą užblokavo”. Tai tiesa, tai kaip gali jus tiesa suklaidinti? Stengiuosi, reikia imuosi kažkokių priemonių. Šiuo atveju parašiau straipsnelį, kuri tiesos.lt užblokavo, neatspaudino ir nesiruošia spausdinti. Tai tokia jų pozicija. FAKTAS. Jeigu nebūtų užblokavę, būtų atspausdinę. Tai kurioje vietoje čia esate suklaidintas? Mano pastangas užblokavo. Į potencalų kandidatą galima kreiptis tada, kad jau daug palaikančių atsiras, o kol jų nėra, tai nėra ko ir klausti kunigo. Reikia dabar padaryti ir pakviesti, nes vienas pats to negali padaryt. Tai matai jomarkas iš to kol kas gaunasi, kaip sužvėrėjusi penktoji kolona atakuoja. Tik jie nesupranta, kad jų pastangos negali pakeisti mano nuomonės. Jūs galite turėti kokia norite nuomonę. Pradėjau iš anksto, nes idėja nėra jau taip paprasta. O kai pagalvoji, tai tikras šansas Lietuvai. Turėti sąžiningą, dorą lietuvį prezidentu, tikra svajonė, dėl to verta padirbėti, net jeigu visa penktoji kolona ant galvos užropotų.

Simas - dr. J. Ramanauskui       2018-02-11 21:29

Ačiū, kad atsiliepėte.
Rašote, jog kažkas mane suklaidinęs.
Jei mane kas suklaidino, tai tik jūs.
Cituoju Jūsų komentarą, į kurį aš ir sureagavau:
“dr. Jonas Ramanauskas .(JavaScript must be enabled to view this email address)    2018-02-11 4:48
to “Kam Dievas duoda, kam atima   2018-02-11 2:39”. Taip tai didis Lietuvos žmogus, todėl jį stengiuosi iškelti kandaidatu į prezidentus, tačiau tiesos.lt tą reikalą užblokavo.”

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-11 21:04

to “Simas dr. J. Ramanauskui     2018-02-11 5:17
sakote, Tiesos.lt užblokavo kun. Roberto Grigo iškėlimą į prezidentus?
Kaip TAI įmanoma?..”


Visai neteisingai supratote. Užblokavo straipsnelį, kuriame pasiūliau kun. Roberto Grigo kandidatūrą į prezidentus. Tie, kurie pritaria tokiam pasiūlymui tai tegu rašo straipsnelius, organizuojasi į grupeles remti kun. R.Grigą ir tada prašyti, kad sutiktų. Jei tų grupelių atsirastų daug, tai kun. R.Grigas tuomet turėtų spręsti ką daryti. O dabar dar nėra ką jam spręsti. Reikia visuomenės paramos. O tiesos.lt tik užblokavo straipsnelį su kažkokiais paaiškinimais, kurių galima prigalvoti 1000.

Manau, kad kiekvienas LR pilietis turi tokią teisę siūlyti kandidatą į prezidentus. Man atrodo, kad tai garbingas, doras, ištikimas Lietuvai žmogus ir tai yra įrodęs savo gyvenimu. Tas aršus pasipriešinimas tokiai kandidatūrai, nes neleista net pasūlyti užblokuojant vieno puslapio straipsnelį, parodo kas yra kas. Pats save parodau, kad man yra labai priimtina mano siūloma kandidatūra, o tiems kuriems nepriimtina…. tai jie veikia priešingai. Taip yra.

Taigi manau, kad Jūs kažkaip netiksliai suvokėte situaciją, o gal buvote suklaidintas?

daktaras       2018-02-11 20:05

Reikalauju kunigo R. Grigo pasiskelbti kandidatu, reikalauju laimėti prezidentinius rinkimus, o kai laimės - reikalausiu paskirti mane Vyriausiuoju Patarėju!

Tai ----       2018-02-11 13:36

dėl ko visas šis jovalas pasaulyje? Trumpai - drūtai???

Jzp       2018-02-11 7:39

Galvojau, jog daktarėliui tik vieno balkio trūksta, o pasirodo jog jis tiesiog šunsnukis.

Iš A.Dirsytės maldų       2018-02-11 7:29

apie kun. Robertą Grigą:

5. Simonas Kirinietis padeda nešti kryžių
KAI lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam,
kai meldžiuos už mirusius, klystančius,
kai padedu našlėms, našlaičiams, seneliams,
kai savo gyvenimu spinduliuoju,
aš ir šiandiena padedu Jėzui nešti kryžių.
Šventoji Dvasia, duoki man minčių, jėgos, išminties gera daryti,
sudvasinti save ir kilniai pagarbinti Išganytojo kančią.
Šv. Dvasia, leiski kasdien pajusti Dievo mintį.

Simas dr. J. Ramanauskui       2018-02-11 4:17

sakote, Tiesos.lt užblokavo kun. Roberto Grigo iškėlimą į prezidentus?
Kaip TAI įmanoma?..

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-11 3:48

to “Kam Dievas duoda, kam atima     2018-02-11 2:39”. Taip tai didis Lietuvos žmogus, todėl jį stengiuosi iškelti kandaidatu į prezidentus, tačiau tiesos.lt tą reikalą užblokavo.

Kam Dievas duoda, kam atima       2018-02-11 1:39

Sunku patikėti, kad kunigas tokia tema gali rašyti taip subtiliai ir elegantiškai.
Vienas iš tų retų atvejų, kai kunigas ir žmogus sutelpa viename asmenyje.

Na stai ir viskas       2018-02-10 20:43

aiskiai ir trumpai.Aplodismentai atsistojus.

???p       2018-02-10 20:10

vyksta vieši dainų konkursai?Juose dalyvauja ir labai jauni atlikėjai.Kaip elgiamąsi komisijose vertinant juos?Ar ten ne pavyktų rasti priekabiavimo elementų?“X faktiriaus”” komisijoj komisijos narė Dž—-u,kaip elgias jausmus rodo iki ašarų?Tai ne galimas priekabiavimas prie dalyvaujančių konkurse vaikinukų?Jei ir jautrus dalyvis,gavęs vilčių,gal apgaulingų, ateitų į privačią erdvę komisijos narės,kaip būtų?Taip kad ribos visur labai jautrios.Bet viešai kas vyksta dabar,ne prieš 10-20 metų nematoma ir nevertinama.Tai ko ieškoma prieš 10-20 metų ir dar pasipasakojus iš vienos pusės?Dalyvauja tai du žmonės:pasakotojas ir apšnekamasis?Tai kaip čia su apšnekamojo teise?

Moteris       2018-02-10 16:21

Pritariu autoriui. 100 procentu.

drui       2018-02-10 16:16

kažkaip nedera tamstos deklaratyvus “pagarbiai” su nežabotu tamstos įkyrumu.
maždaug > “pagarbiai lipu jums ant galvų”:)

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-10 15:31
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
vėl (demagogui)       2018-02-10 15:10

oi, tik nereikia primetinėti kas nebuvo nesakyta.
prie ko čia šaudyti, prie ko čia prokuratūra?
(pagal save sprendi?)
tiesiog trinti trolių propagandą ir viskas.
(juk tai jums kontoroje būtų skausmingiausia, ar ne?)
ir dar:
vyksta realus informacinis karas kuriame taisyklės negalioja ir laimėtojai bus tie kurie laimės.
jeigu viena pusė atakuoja, o kita tik mojuoja palmių lapais - kurie laimės, a?

reikia ne tik trinti komentarus       2018-02-10 15:04

reikia ir šaudyti,
reikia įskųsti prokuratūrai
——
ne su krikščioniška meile, bet su neapykanta mes užkariausime pasaulį.
A.Lunačiarskis.
——-
ir.. Juozapas

demagogijai       2018-02-10 14:17

o kas kvaila? kas yra ne lėkšta?
tikrai kvailai atrodo portalo šeimininkų nenoras/negebėjimas apginti skaitytojus nuo sisteminių trolių manipuliacijų.
ar naiviai primityvi “nuomonių įvairovės” samprata ne lėkšta?
nereikia būti logikos profesoriumi- akivaizdu, jog sveika nuovoka sakytų, kad jeigu sisteminiuose portaluose negali laisvai oponuoti valdžiai, genderizmo propagandai ar agresyviojo liberalizmo ideologijai, natūralu būtų tos sistemos propagandininkų čia neįsileisti.
kam šiandien naudinga, kai visuomenės balsą imituojantys, “danutėmis”, “rasomis”, “tomais” ir “skirmantėmis” pasivadinę agentai kuria opiniją jog Vilniaus forumo narys J.Vaitkus “yra niekšas”?
Juk manipuliacijomis siekiama įgręžti į publikos pakaušius “nuomonę” -“jog ir to Vaitkaus bendražygiai, hmmm, ko gero visi, irgi yra niekšai.
T.y. Vaitkaus kolegos Forume- V. Radžvilas, V. Rubavičius ir ...L.Šopauskas.
Tuo pačiu >>> ir šis portalas su Redaktore in corpore.
Trolių laisvė yra nukreipta į piliečių laisvės naikinimą.
Ar adminui tas neaišku?
Nepakanka logikos?

Įkyriajam "taip'ui" 13:28       2018-02-10 13:44

Kam tiek pastangų ir vaipymosi?
- Kvailumas ir humoro lėkštumas matosi ir neprasižiojus.

oper upal namočennyj "taip'as"       2018-02-10 12:28

Mūsų Įstaiga su dideliu pasitenkinimu konstatuoja, jog visuose didžiuosiuose portaluose ir visose tv anti liberastinėmms, anti sisteminėms nuomonėms reikšti nepalikta jokių galimybių. Sistemos oponentai neįsileidžiami, o jei bando reikštis- tokių ackalūnų komentarai trinami nedelsiant, o jų autorių IP griežtai užblokuojami visam laikui.
Miela ir malonu matyti, kad šiame antitarybiniame portale redakcija ir adminas yra šelnūs ir pūkuoti demokratai: mūsų Įstaigos agentai gali netrukdomi skleisti propagandą ir manipuliacijas, imituoti atseit “piliečių” atseit “nuomones”, kai tuotarpu sistemos kontroliuojamuose portaluose tokių privilegijų santvarkos kritikams nėra.
Įstaiga labai dėkinga portalo šeimininkams už svetingumą.
Smagu- sistemaos nemylintys piliečiai nuo kryptingo indoktrinavimo ir propagandos neras užuovėjos ir čia.
Taip ir toliau!
Demokratija uber ales!

Me too įkurėja TARANA BURKE        2018-02-10 12:26

  Goglinam “Tarana Burke” ir jums praeis noras priekabiauti. Ir galbūt aplamai NORAS praeis:)

 

Net Condoleezza Rice suvokė, kad       2018-02-10 12:11

„Per pasaulį nuvilnijusi seksualinio priekabiavimo viešinimo akcija #metoo, perlenkus lazdą, gali atsigręžti prieš pačias moteris, kadangi jos save pastato į trapių snaigių vietą. Prisiliesi ir ištirps.”
Anot Condoleezzos, moterys pristato save kaip infantiles, o vyrai tiesiog nebenorės su moterimis turėti reikalų, nes taip bus saugiau ir paprasčiau.

taip       2018-02-10 11:23

Nesigilinau, apie ką tas judėjimas kalba pasaulyje, bet atidžiai perskaičiau, kad Lietuvoje visuose pasakojimuose atskleidžiami neleistini santykiai tarp nelygaus svorio dalyvių - dėstytojų aukštosiose mokyklose arba(Bėkštaitės atveju) tarp pradedančios specialistės ir jos darbo vadovo. Aukštųjų mokyklų Etikos kodeksai daug metų kalba, kad taip daryti dėstytojams negalima.
Ko dar reikia? Sumenkinti pagaliau supratusias lietuves, kad su jomis buvo elgtąsi blogai, iki žavios dekoratyvinės lyties?
Ach, tie apibendrinimai, kas pastebi, kad vyną gėrė ne visos…Daug svarbiau, kad nesujudėtų veidmainių kaukės. 

tiapkinas       2018-02-10 9:37

suorganizuosim šiam juodaskverniui priekabiavimo prie vaikučių skandalą

sekanti: tualetų tema       2018-02-10 9:24

reikia žmogelius kaltinti, nervuoti: kad niekas nesijaustų saugūs, kad žinotų: prokuratūra bei milicija su kiekvienu gali susidoroti (kaip prie stalino)
——
tai sekanti tema bus tualetai:
- toks garsus vyras, o prie visų paperdė !!
(prokuratūra kurps bylą)
- toks garsus vyras už kampo pamyžo !!
(prokuratūra kurps bylą)

vyskupas       2018-02-10 8:50

Šis neklusnus kunigas kelia daug rūpesčių. Per jį mums sumažins finansavimą!
Jeigu nepavyks jo iškomandiruoti į Amazonės džiungles- teks ekskomunikuoti.

ruta       2018-02-10 8:47

Labai tiksliai ir argumentuotai parasyta , pagarba , bet ar supras pusgalves ant kurio maluno pila ‘vandeni ‘..

Juozas       2018-02-10 8:39

Leidau sau padaryti čia labai tinkantį copy- paste:
Greitai prieisime akligatvį, kai taip rūpinasi teisėmis ir laisvėmis tie, kuriems tai visai nerūpi- kova už kažkieno (visai nesvarbu- gyvūno, pedofilo, kalinio…) laisves ir teises yra gera priemonė gauti pajamų ir žinomumą. Jau atėjo laikai, kai kalinys paprasčiausiai gali atsisakyti vykti į teismą dėl kalėjime padaryto nusikaltimo- jam per sunku… Dabar MeToo skandalai- gal tikri, gal ir išgalvoti- juk nėra taip, kad visi vyrai gašlūnai, panelės gi- visos vos ne šventos mergelės.
O aš noriu normalios žmoniškos laisvės. Kad galėčiau pakibinti patinkančią moterį ir sulaukti palaikančios ir skatinančios šypsenos, griežto NE arba skambaus antausio… Tai yra tikrasis gyvenimas. Jei dar norime išlikti kaip žmonių rasė.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-10 15:31

Lietuvos tikėjimo kunigą – į PREZIDENTUS

Girdžiu, kažkas šaukia, gelbėk, padėk, o nesimato. Kas galėtų būti? LIETUVA.

Reikia galvoti apie Lietuvos būsimą prezidentą. Turėjome šansą, Lietuvos tikėjimo diplomatą, gyvenimą paaukojusį Lietuvai, vilties prezidentą Stasį Lozoratį. Priešas buvo stiprus, o gal dabar net stipresnis. Taigi 40 procentų balsų aiškiai nepakanka pergalei. Reikia 60 procentų balsų mažiausiai. Todėl apie tai reikia galvoti ir spręsti jau dabar. Kviečiu kas gali Lietuvoje ir Pasaulyje jungtis į grupeles ir grupes, organizuotis, ir surasti Lietuvos tikėjimo prezidentą.

Iš toli man auksu net pelenuose žiba dvasios aristokratas, patikrintas gyvenimu Lietuvos tikėjimo kunigas Robertas Grigas. Atsiklauskime vienuolės, dvasios aristokratės, Laisvės premijos laureatės, bendražygės Nijolės Felicijos Sadūnaitės. Jos TIESOS žodis turi įtikinti. Tikiu, kad pritars šiam nepaprastai sunkiam pasirinkimui. Paprašykime Lietuvos tikėjimo kunigo Roberto Grigo sutikti dalyvauti mūšyje į Lietuvos prezidentus.

Tegu Lietuvos tikėjimo kunigo Roberto Grigo, kunigaikščio pergalingą žygį palydi Bernardo Brazdžionio eilėraščio De Profundis posmas:

Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie,
iš gilumos susopusios širdies,
einu Tavęs, Paguodos Žodžio, ieškoti,
einu tavęs, vidurnakčio Žvaigždės!…

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas .(JavaScript must be enabled to view this email address)
2018-02-01


Rekomenduojame

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Algimantas Rusteika. Lenkiu pliką ir kvailą galvą prieš tuos, kurie tą supranta ir pabando

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.