Partijos

R.Bingelienė, L.Jakimavičius, L.Šopauskas. Kryžkelės

Tiesos.lt redakcija   2015 m. liepos 1 d. 15:44

255     

    

R.Bingelienė, L.Jakimavičius, L.Šopauskas. Kryžkelės

Skaitytojų dėmesiui siūlome apmąstymus keleto aktyvių Lietuvos Sąrašo narių-steigėjų, kurie, nors šiomis dienomis ir nutarė palikti partijos gretas, bet yra apsisprendę tęsti savo pilietinę veiklą.

Lietuvos Sąrašo Tarybai
PAREIŠKIMAS
Dėl pasitraukimo iš Lietuvos Sąrašo partijos
liepos 1 d.
Vilnius

Būdami tikri, kad bendras pasaulėžiūrinis pagrindas yra pamatinė ir būtina konstruktyvaus politinio bei visuomeninio kiekvienos partijos veikimo sąlyga,
suprasdami aplinkybes, kaip Lietuvos Sąrašo partijoje, įkurtoje 2012 metų liepos 5 dieną Simono Daukanto aikštėje, susibūrė skirtingų įsitikinimų, vertybių bei interesų žmonės,

konstatuojame, kad per trejetą bendro veikimo metų išryškėjo gilėjantis principinis nesuderinamumas, ypač renkantis kelią ir būdus, kaip siekti Lietuvoje pirmiausiai jos dorovinio atgimimo ir teisingesnės politinės santvarkos. Todėl tolesnis mūsų priklausymas Lietuvos Sąrašo partijai nebūtų tikslingas ir sąžiningas.

Prašome nuo šiol nelaikyti mūsų politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ nariais.

Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Liudvikas Jakimavičius, Aivaras Jurgilas, Laisvūnas Šopauskas

* * *

Laisvūnas Šopauskas: „Laikas pripažinti, kad…“

Kai kalbame apie politikoje dalyvaujančius sambūrius, labai svarbu yra atskirti du jų tipus (pasiremsiu ruošiamu publikacijai rusų politologo tekstu) – įvardinkim juos taip: demokratinė politinė organizacija ir politinė gauja. Jų skirtumai yra fundamentalūs, nors gali būti sunkiai atsekami – kone kiekviena politinė gauja daro viską, kad atrodytų esanti demokratinė.

Esmingesnė yra demokratinės politinės organizacijos samprata, nes politinę gaują galima apibrėžti ir negatyviai – kaip politinę organizaciją, kuriai nebūdingi pirmosios bruožai. Galima pasakyti ir kitaip: politinės gaujos atsiranda ten ar/ir todėl, kad negebama arba labai sąmoningai nenorima elgtis demokratiškai.

Demokratinę politinę organizaciją galima apibrėžti pasakant, jog tai yra politinė organizacija, kuri savo veikloje vadovaujasi penkiais principais: morale, racionalumu, įgaliojimais, atstovavimu ir procedūromis.

Trumpai išskleisime, ką šie principai reiškia. Moralės principas pasireiškia paklusimu moralės reikalavimams keliant tikslus, priimant sprendimus ir renkantis veiksmus tiek organizacijos viduje, tiek ir platesnėje viešojoje ir politinėje erdvėje. Racionalumo principas pasireiškia nusiteikimu apie esminius dalykus kalbėti iš esmės, visas pozicijas tikrinti kritinėje diskusijoje, kuriai galioja logikos reikalavimai. Įgaliojimų principas pasireiškia tuo, kad organizacijos vadovai, valdymo organai ir nariai turi apibrėžtus įgaliojimus ir veikia jų neperžengdami. Atstovavimo principas pasireiškia tuo, kad organizacijos vadovai ir valdymo organai yra išrinkti organizacijos narių ir išreiškia jų valią ir jiems atsiskaito. Procedūrų principas pasireiškia tuo, kad sprendimų priėmimas ir kiti veiksmai vyksta pagal sutartas ir visiems iš anksto žinomas taisykles. Puikiai suprantu, kad visa tai, be abejo, yra viso labo trivialių dalykų artikuliavimas, nes pagal šiuos principus „iš idėjos“ turėtų veikti (ir deklaruoja neva veikiančios) iš esmės visos politinės ir nepolitinės organizacijos.

Netrivialus dalykas demokratinės politinės organizacijos sampratoje yra nepaprastai tampri visų principų sąsaja – nors vieno jų nesilaikant griūva visi kiti, ir organizacija ima degraduoti ilgainiui virsdama sambūriu, kurį jau galima vadinti „politine gauja“. Jei organizacijos vadovai ar nariai ima kelti nemoralius tikslus arba veikti nemoraliais būdais, organizacija dėsningai atsisako racionalumo, pakeisdama jį melu, manipuliacijomis ir demagogija, ir jau nebegali veikti pagal įgaliojimus, atstovavimą ir procedūras. O jei politinė organizacija dėl kokių nors priežasčių negeba funkcionuoti pagal įgaliojimus, atstovavimą ir procedūras, tada dėsningai tokiame drumstame vandenyje susidaro galimybės įgyti galią nemoralius tikslus keliančių suinteresuotų asmenų grupuotėms, kurių įsitvirtinimas reiškia moralės ir racionalumo principų atsisakymą ir organizacijos degradavimą palaipsniui virstant „politine gauja“.

Taip pat visiškai netrivialu yra ir tai, kad pozityvių permainų politikoje galima tikėtis tik iš tų politinių organizacijų, kurios savo viduje sugeba praktikuoti tai, ką jos deklaruoja ir propaguoja. Kitaip tariant, iš politinės gaujos nieko gero tikėtis negalima iš principo, tam tikras viltis galima sieti tik su demokratine politine organizacija, t.y. su politine organizacija, kuri bando laikytis išvardintų penkių principų ir taip išlieka stabili, t.y. sugeba nedegraduoti. Tai verčia kiek kitaip suprasti ir tai, kas yra pasiekimas politikoje.

Pasiekimas politikoje yra ne vien sugebėjimas įgyti galios ir pasinaudojus ja įtvirtinti tam tikrą sprendimą ar politikos kursą (pavadinkime tokį pasiekimą „išoriniu“). Pasiekimas politikoje gali būti ir „vidinis“ – tai gebėjimas politinę organizaciją išlaikyti nedagradavusią, išlaikyti ją demokratinę vertinant pagal minėtus principus. Mano galva, ir Lietuvos valstybės 25-erių metų istorija rodo, jog vidinį politinį pasiekimą derėtų vertinti net aukščiau už išorinį, nes tik vidinis pasiekimas, net ir nesant išorinių laimėjimų, leidžia išlaikyti viltį ir ateities perspektyvą, tuo tarpu ko vertos išorinės pergalės, jei politinė organizacija virsta politine gauja, o visas politikos laukas – politinių gaujų karu?..

Lietuvoje turime ne vieną pavyzdį, kas nutiko rimtų žmonių įsteigtoms iš pradžių visai solidžioms politinėms organizacijoms. Jos degradavo, nes vadovybė ir žymi jų narių dalis padarė fundamentalų pasirinkimą: susidūrę su alternatyva arba būti demokratine politine organizacija, telkti rimtus žmones ir atkakliu darbu pelnyti žmonių pasitikėjimą, arba prisitaikyti prie konjunktūros, ieškoti greitų kelių į valdžią, tuo pat metų atsisakant demokratinės politinės organizacijos principų, jos pasirinko antrąjį kelią.

Ryškiausias pavyzdys yra centristai. Prisiminkime, centristai kadaise buvo visai rimta ir solidi partija, turėjusi savo atstovų Seime, Vyriausybėje ir savivaldybėse. Šiai partijai kartais sekėsi geriau, kartais prasčiau. Jos lyderiai galėjo orientuotis į rimtą, sunkų ir greitos sėkmės negarantuojantį darbą: telkti rimtus, išsilavinusius, visuomenėje pasitikėjimą įgijusius žmones, šviesti visuomenę ir solidžia agitacija kovoti už rinkėjų palankumą. Tačiau žymi šios partijos lyderių dalis nusprendė pasirinkti kitą – lengvesnį, greitą sėkmę garantuojantį kelią: pasikviesti į partijos lyderius charizmatišką demagogą, nesvarbu, kokios moralės ir kokių pažiūrų jis būtų, it kokį garvežį, kuris nutemptų į valdžią prie jo prisišliejusius politikus… Kaip prisimenate, greitos sėkmės ir valdžios suvilioti centristai pasirinko partijos lyderiu Artūrą Zuoką. Tai, kas vyko po to, buvo dėsninga: atskilo tie, kam garvežio – charizmatiško demagogo – kelias atrodė nepriimtinas. O demagogas, nepaisant tikrai neeilinių gebėjimų viešųjų ryšių srityje, tapo korupcijos simboliu ir sužlugdė partiją.

Deja, panašiai pasirinko ir Lietuvos Sąrašas. Iš pradžių atrodė, kad Lietuvos Sąrašui užtenka ir noro, ir gebėjimo būti demokratine politine organizacija. Tačiau gana greitai pradėjo aiškėti, jog yra ne taip. Partijos Taryba pabiro ir pasidarė neveiksni, o nebelikus veiksnios Tarybos, organizacija nustojo veikti pagal įgaliojimų, atstovavimo ir procedūrų principus. Pasirodė, kad partijos pirmininkas nuo pat partijos įsteigimo ir neketino elgtis kaip tikras pirmininkas – vesti partiją į politinę kovą. Ilgai ieškojęs priešakinių kovų herojaus, jau prieš pat Prezidento rinkimus šią atsakomybę perleido Nagliui Puteikiui – net ne Lietuvos Sąrašo nariui.

Pastarasis nepasikuklino – ėmė elgtis su Lietuvos Sąrašu it su „kišeniniu“. Paversti Lietuvos Sąrašą savo politinių ambicijų instrumentu ir panaudoti jį savo tikslams buvo nesunku: didelei daliai Lietuvos Sąrašo narių situacija, kurioje charizmatiškas demagogas kaip garvežys visą organizaciją temptų į valdžią, visiškai tenkino, o įgaliojimų, atstovavimo ir procedūrų principai, kurių funkcionavimas būtų galėjęs tokį partijos instrumentalizavimą stabdyti, neveikė. Nemoralus pasirinkimas – užuot rimtai dirbus, kliautis charizmatišku demagogu – ėmė griauti organizacijos moralę ir racionalumą.

Visu gražumu tai atsiskleidė per savivaldos rinkimų kampaniją, kurioje Lietuvos Sąrašas į Vilniaus mero postą kandidatu iškėlė Naglį Puteikį. Šios kampanijos metu Seimo narys ir jo padėjėjai atsisakė suplanuotos agitacijos kampanijos ir pakeitė ją viena viešųjų ryšių akcija – laikraščio leidimu, šiurkščiai pažeidė partijos įstatus, pažeisdami susitarimą, net meluodami pristeigė Puteikio vardo komitetų, su partijos finansais tvarkėsi ne pagal įstatus, išardė Vilniaus rinkimų štabą ir rinkiminio laikraščio redakciją, Šiauliuose intrigavo prieš Lietuvos Sąrašo Šiaulių skyrių, Panevėžyje – prieš visuomenininkus, esmingai jam padėjusius per Prezidento rinkimus, ir t.t., ir pan., o į visus klausimus dėl tokios veiklos atsakydavo demagogija, melu ir insinuacijomis.

Apibendrindamas galiu pasakyti, kad intrigos, demagogija, melas, manipuliacijos, insinuacijos, įgaliojimų grobimas ir iš paties Puteikio, ir su juo atėjusios komandos ėmė plūsti tokiu nesustabdomu srautu, kad Lietuvos Sąrašas ir, kaip visi matome, portalo Tiesos.lt komentarai, šiame sraute ėmė skęsti. Ir nors Lietuvos Sąrašas Vilniaus Taryboje laimėjo keturias vietas, ne mažiau, o, ko gero, dar svarbiau yra tai, kad Puteikis, o kartu – ir jį iškėlęs Lietuvos Sąrašas sugadino savo santykius su reikšminga Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus aktyvistų dalimi, t.y. prarado pasitikėjimą tų, kuriuos telkti – pagal pradinį sumanymą – Lietuvos Sąrašas ir buvo įsteigtas.

Po savivaldos rinkimų šias nesimpatiškas realijas iškėlėme aikštėn Lietuvos Sąrašo Tarybos posėdyje ir diskusijose su aktyvu. Tačiau Lietuvos Sąrašas taip ir nerado savy jėgų apmąstyti ir, įvertinus „puteikizmo“ patirtį, atsitiesti – pabandyti tapti tikra, į rimtą ir nuoseklią veiklą orientuota partija, tapti demokratine politine organizacija.

Atvirkščiai, keturios Vilniaus Taryboje laimėtos vietos daugeliui Lietuvos Sąrašo narių taip susuko galvas, jog bet kokie savivaldos rinkimų metu vykę ekscesai, jų požiūriu, yra pateisinami, nes… „tiek daug laimėjome“... Esą visus melus, demagogiją ir manipuliacijas reikia „nuryti“ ir „žygiuoti toliau“. Bet ir po savivaldos rinkimų N. Puteikio ir jo pagalbininkų įtvirtinti manipuliaciniai ir imitaciniai veiklos metodai toliau reiškiasi visu gražumu.

Mano giliu įsitikinimu, kilnių tikslų gali pasiekti tik tokia organizacija, kuri viduje sugeba praktikuoti savo programiniuose dokumentuose deklaruojamus principus. Kas patikės tuo politiku ar organizacija, kurie patys imasi ar toleruoja neskaidrią, manipuliatyvią, imitacinę veiklą, melą ir demagogiją, kad viešojoje erdvėje ji sugebės įtvirtinti tiesos, viešumo, skaidrumo, atsakomybės ir atskaitomybės principus. Priežastis akivaizdi: neskaidri veikla pritraukia tik neskaidriai veikti sutinkančius žmones, o visus kitus atbaido.

Tai pasimatė ir Lietuvos Sąrašo veikloje: „puteikizmas“, kaip ir visoks „zuokizmas“, „uspaschizmas“, „paksizmas“, „kubilizmas“ ar „brazauskizmas“, pritraukia tik tuos, kuriems toks -izmas priimtinas, o visi kiti traukiasi kuo tolyn.

Jau laikas pripažinti, kad egzistuoja esminis nesuderinamumas tarp to, kaip Lietuvos Lietuvos Sąrašo „vidinė partija“ įsivaizduoja politinės veiklos būdus ir politinių tikslų siekimą, ir to, kaip šiuos dalykus įsivaizduoju aš. Todėl ir apsisprendžiau pasitraukti iš partijos, tačiau savo veiklą tęsiu – juk Lietuvoje situacija per šiuos trejus metus tik pablogėjo.

Iš visos šios patirties mane vis dar stebina du dalykai: kaip greitai organizacija, į kurią susibūrė gražių tikslų vedini šviesūs žmonės, taip neatpažįstamai pasikeičia, virsta kone savo priešingybe, jos nariams šį procesą (nors patys tuo pat metu irgi pastebimai keičiasi) menkai suvokiant. Antra, mane nustebino menkas žmonių moralinis jautrumas. Problemos, su kuriomis susidūrė Lietuvos Sąrašo partija, galų gale yra moralinės. Atrodytų, žmonės, kurie kas mėnesį renkasi užrašyti žodį „Tiesos!“, turėtų pasižymėti moraliniu jautrumu, ir netoleruoti demagogijos, melo ir manipuliacijų. Deja.

Visame tame, kas vyko ir toliau vyksta aplink Lietuvos Sąrašą, N. Puteikį ir jo dabar „vienijamas“ pajėgas, matau esminę „sistemos“ pergalę. Vyksta gundymas ir tvirkinimas žadant greitą rezultatą ir nedideles trumpalaikes pergales už tai, kad atsisakytume ilgalaikės perspektyvos, esminių tikslų ir principų. Kai tik mes tokiam tvirkinimui pasiduodame, režimas laimi – jis tik atsinaujina ir sustiprėja priimdamas naują demagogą ar naują organizaciją. Ir manydami, kad siekėme režimo pokyčių, gauname visiškai priešingą rezultatą: diskredituotą opoziciją, nusivylusią visuomenę ir efektyviau funkcionuojantį režimą.

* * *

Liudvikas Jakimavičius: „Kai nebeveikia susikalbėjimo registras“

Kartą Bernardinams.lt kalbėdamas apie poezijos ir poeto vaidmenį dabartinėje visuomenėje visai netikėtai buvau užkluptas klausimo apie tolydžio siaurėjančią susikalbėjimo galimybę, ir ką čia galinti nuveikti poezija. Nebuvau anksčiau apie tai rimčiau galvojęs ir pagavau save, kad neturiu jokio aiškaus atsakymo. Nuo to laiko šį klausimą tarytum kokį muzikinio instrumento registrą laikau nuolatos įjungtą ir kuo toliau stebiu įvairius diskursus, tuo liūdnesnė man veriasi ta susikalbėjimo galimybės tikrovė. Na, meno žmonės dar tarp savęs šiaip ne taip susišneka, nes daugiau ar mažiau išmano meno kalbos ir raiškos specifiką bei galią. Suprantama, kai į jų tarpusavio komunikaciją įsiterpia nuslėpti interesai, pavydas, asmeniškumai, senos neišsigydytos žaizdos ir nuoskaudos, susikalbėjimo erdvė traukiasi, o kartais ir visiškai užanka. Suprasti vieni kitus supranta, bet paprasčiausiai dingsta noras kalbėtis ir susikalbėti. Ir didelės tragedijos dėl to nematau, nes meno žmogus gali kurti ir kalbėti vienas, tarytum pats su savim, pats sau arba labai siauram bendraminčių ratui, dažnai nesiekdamas tuoj pat ištransliuoti savo „šedevrų“ plačiajai visuomenei, kad tuoj pat gautų iš jos atsakymą ar greitą rezultatą. Dauguma tikrų menininkų nesuka sau galvos dėl naujosios mūsų dienų religijos – „marketingo“, kuris kuria modelius, kaip įsiūlyti visuomenei šlamštą už gerą daiktą.

Tikrą, vertingą kultūrą nuo rinkoje veikiančių manipuliatorių turėtų apsaugoti profesionali meno kritika, tačiau ji labai tikslingai susinama ir naikinama, kad nebeliktų aiškių vertybinių kriterijų, o kultūrinę apyvartą reguliuotų mūsų dienų visagalis rinkos monstras. Nesvarbu, ką tu sakai – kur kas svarbiau, kad tavo produkuojamas greitas maistas turėtų paklausą. Tikro kūrėjo apeliacijos ir pastangos įtraukti visuomenę į dialogą apie vertybes dažniausiai atsimuša kaip į sieną, o pats kūrėjas ir jo diskursas sąmoningai marginalizuojamas. Susikalbėjimo galimybė lieka už skliaustų.

Lygiai tie patys modeliai taikomi ir kitose mūsų viešojo gyvenimo zonose. Ypač politikoje, kur sanitaro vaidmenį turėtų prisiimti padorūs politologai, politikos apžvalgininkai ir žurnalistai. Sąjūdžio laikais to vaidmens ėmėsi šviesuomenė, aukodama savo energiją, laiką ir sveikatą. Visi vienas po kito buvo iš tos scenos išguiti. Dalis išvaryta anksčiau laiko pas Abraomą, antri užtildyti, treti rezignavo, ketvirti pabėgo kuo toliau. Ilgainiui morali, garbinga ir tiesi laikysena Lietuvos politikos scenoje tapo neperspektyvi, nereikalinga, tikras „anachronizmas“.

Tas ėduonis neapėjo šonu ir iliuzijų bei vilties teikusiame Lietuvos Sąrašo sambūryje. Kai jis kūrėsi, atrodė, kad turėdami pakankamai intelekto, kūrybiškumo ir atsakomybės bei teisingumo jausmą, įstengsime politiniam diskursui įskiepyti kitokio, sąžiningo kalbėjimo ir susikalbėjimo perspektyvą. Norėjome kaip geriau, bet atsitiko kaip visada. Laisvūnas, mano galva, gražiai išnarstė priežastis, kaip geros intencijos ir norai virsta savo priešybe, kai į gyvą darinį įsimeta „išganinga“ greito maisto naudos filosofija ir ją diegiantys elgsenos būdai.

Kiek įmanydamas stengiausi tai vertybinei erozijai partijoje priešintis, atpažinti simuliakrus ir perskaityti už gražių žodžių slepiamas tikrąsias prasmes, nesąžiningą veikimą. Neapleido jausmas, kad kažkam buvo naudinga nuosekliai stumti į paraštę tuos partijos Tarybos ir aktyvo žmones, kurie siekė ne valdžios ar kitų merkantiliškų gėrybių, o tikro visuomenės atsinaujinimo, grįsto krikščioniškomis vertybėmis ir teisingumo ilgesiu.

Girdėjau ne vieną kaltinimą: ir iš partijos kolegų (daugiausiai iš aktyviųjų Naglio Puteikio „jungų“),  iš anoniminių komentatorių, kad esu inkvizitorius, destruktorius, prisidėjęs prie partijos Lietuvos Sąrašas skaldymo. Įsivaizduoju, kokia gausybė dar turėtų būti panašiai ar dar žiauriau manančių, bet savo įsivaizdavimus viešumon nepaleidusių, už dantų sulaikiusių. Visi kaltinimai ir insinuacijos pastaruoju metu virsta tiesiog neartikuliuotu gaudesiu, tačiau ta kakofonija kažkodėl manęs nežeidžia ir ramaus miego netrikdo. Nejaučiu nei piktumo kaltintojų adresu, nei didelio noro tuo pačiu atsilyginti ar viešai iš besikandžiojančių pasišaipyti, pažeminti. Suprantu, žiūrovai, žinodami mano kandumą ir pomėgį ironizuoti, iš manęs tikisi ir laukia kažkokių šaižesnių bravūrų. Šįkart tokio malonumo nesuteiksiu.

Renkuosi visai kitą sprendimą. Nutariau trauktis iš partijos ir iš Tarybos, kurios nariu buvau trejetą metų. Ne kažin ką nuveikiau, todėl prisiimu ir deramą dalį atsakomybės už nesėkmes – galėjau nuveikti kur kas daugiau. Mano pasitraukimas iš partijos nėra kapituliacija ar pasidavimas prieš kiekybiškai sustiprėjusią ir gausesnę „greito maisto“ naudos filosofiją išpažįstančią partinę brigadą. Į tiesius ir aiškius klausimus šie nemėgsta ir nesivargina atsakinėti. Taigi, savo keltus klausimus performuluoju į visiems matomą pasitraukimo veiksmą, kad kiekvienam pagaliau kiltų klausimas: o kodėl iš tikro jis pasitraukia?

Klausiantiems atsakysiu labai paprastai. Atsakymas yra mano „Atsisveikinimo“ pradžioje. Jei nebestovime ant tų pačių vertybių pamato, nebelieka ir susišnekėjimo galimybės. Bergždžias užsiėmimas kalbėti su tais, kurie a priori nenori tavęs girdėti. Yra juk daugybė kitų pašnekovų, kurie nori ir išgirsti, ir šnekėtis, ir kartu prasmingai, garbingai bei sąžiningai veikti. Su jais tikrai neatsisveikinu. 

* * *

Ramutė Bingelienė: Kviečiu dalyvauti, o ne stebėti, prisiimti atsakomybę, o ne nutylėti

Šie treji metai po Lietuvos Sąrašo ženklu gerai parodė ir įrodė: jokia bendruomenė neišsaugos savo tapatybės, jei atsisakys ginti pamatines ją sutelkusias vertybes. Ir tik jos gali tapti susikalbėjimo pagrindu – tuo bendru vardikliu, kuris suburtų skirtingų patirčių individus, leistų įveikti augimo sunkumus ar galios gundymus.

Esu įsitikinusi: politėją – laisvą laisvų piliečių, Tėvynės sargų, bendruomenę – jos gyvastį kuria ir atkuria bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir, žinoma, dialogas, diskusijos, it koks laužas, kuriame sudega visokie asmenybiškumai, pozicijų vertikalės, išoriniai socialiniai ženklai, galios demonstravimo įnagiai, kai argumentu tampa tiesa – bent jos paieškos, jos siekis, atsivėrimas jai, kad ir kokia skaudi ji būtų.

Deja, pradinį tarpusavio pasitikėjimo kapitalą Lietuvos Sąrašas išbarstė, mano galva, neatsakingai pasirinkęs ne nuoseklų, į ilgalaikę perspektyvą nukreiptą kasdienį darbą įtvirtinant skelbiamas Respublikos vertybes, o trumpalaikę sėkmės istoriją. Užuot mezgę horizontaliuosius ryšius – ieškoję bendratikslių, patys mokęsi, kaip veikti kartu viešojoje erdvėje pagal deklaruojamus principus ir nuostatas, sprendimo galią nusavinusieji pasirinko kitą – jėgos žaidimų – kelią: kartą apsisprendus neskaidrų sprendimą pateisinti manipuliacijomis ir demagogija, deja, riedama pakalnėn ir jau ne visada galima sustoti.

Laiku nesustojus, neapsivalius, didelį kūrybinį džiaugsmą teikusį Lietuvos Sąrašą pakeitė ne ką mažesnis nusivylimas matant, kaip tiesus, atviras, pasitikėjimu grindžiamas kalbėjimas – bandymas susivokti, kur vis dėlto suklupta, esmingai su tiesa ir skelbiamais principais prasilenkta, buvo sutiktas primityvia neva „stipresniojo“ agresija: melu, anoniminiais šmeižtais, paskviliais, pirštų sukiojimais ties smilkiniu…

Tas išties nustebino – kaip lengvai bendruomenė, kurią tarsi sutelkė šią akimirką galią turinčiųjų atviras smurtas (smurtu aš vadinu ir demagogiją, melą) pati griebiasi smurto prieš tuos, kuriuos ji suvokia kaip grėsmę sau. Ir kodėl ji grėsmę išgyvena jau vien dėl to, kad motyvuotai klausiama, su pateiktu atsakymu nesutinkama nurodant tam būtiną pagrindą?.. Apie kokią alternatyvą tuomet galima kalbėti?

Suprantu ir tai, kad savo vertę jaučiantis, tvirtas ir pasitikintis žmogus agresijos nesigriebs – jis stos į argumentų kovą, savo ištikimybę dideliems dalykams pirmiausia paliudys mažuose, rinksis daryti vieną ar kitą dalyką jau vien dėlto, kad matys: tai iš prigimties yra gera ir teisinga.

Šią trejų metų patirtį galiu vadinti ir socialiniu tyrimu veikiant: rinkausi dalyvauti, o ne stebėti, prisiimti atsakomybę, o ne nutylėti, už savo įsitikinimus pakovoti, o ne prisitaikyti.

Ir nemanau, kad jis baigtas – mūsų laukia jau kitas etapas, nors nei veiklos pobūdis, nei tikslas esmingai nesikeis: Tiesos.lt portalas ir toliau veiks, kaip veikė – bus atvira Lietuvos piliečių svetainė, siekianti skatinti piliečių bei bendruomenių diskusijas, kviečianti drauge tartis visais Lietuvos Respublikai svarbiais klausimais. O jai talkinantys savanoriai ir toliau sieks vienyti ir veikti bendrojo gėrio labui, puoselės nepriklausomos Lietuvos valstybės, kuriamos ant laiko patikrintų krikščioniškosios Europos pamatų, idėją.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

????????????       2015-07-24 17:56

kodėl tai aktualu?

Geras K.Stoškaus pasiūlymas dėl LS vienybės        2015-07-19 20:30

Geras K.Stoškaus pasiūlymas dėl LS vienybės:

K.Stoškus: “Pasigirdo redaktorės Ramutės skambutis. Ji prašo atsiliepti į kokią nors Tiesos.lt svetainės skaitytojų jau pasiūlytą temą. Pasakiau, kad ir pats turiu aktualių temų.
Bet kai atsiverčiau tuo metu Liudviko Jakimavičiaus moderuojamą diskusiją ir, pasidomėjęs daugiau, sužinojau apie tai, kas įvyko „Lietuvos sąraše“, viskas apsivertė. Negalėjau patikėti, kad įvykiai jau taip toli yra nuėję. Jeigu būčiau stovėjęs toliau nuo jūsų veiklos, turbūt būčiau pasakęs: gerai, kad ir šį sykį susilaikiau nuo tiesioginės politinės veiklos. Dabar skauda. Ir stipriai. Daugiau, negu įsivaizdavau. Keletą dienų nėjo išstumti iš galvos to, ką sužinojau. Atkrito ne tik mano tema. Beverčiai pasirodė ir skaitytojų siūlymai.
Užvaldė mintis: kam reikia ieškoti kitų temų, kai neturime atsakymo į patį svarbiausią situacijos užduodamą dienos klausimą: ką daryti toliau?
Neslėpsiu, nemačiau didelių „Lietuvos sąrašo“ politinių perspektyvų. Apie tai kadaise jau teko kalbėti ir Dariaus Kuolio sukviestame susitikime, kuris įvyko Lietuvių literatūros institute. Jis daug labiau man imponavo kaip drąsus ir atkaklus inteligentų pilietinis judėjimas, nepriklausomos Lietuvos sąjūdis. Čia jis atrodė kaip gaivi, gana vieninga ir, svarbiausia, ištikimai morališkai užsiangažavusių žmonių komanda. Niekur kitur tokio susitelkimo žmonių neteko matyti. Visų kitų judėjimų publika buvo daug margesnė ir konfliktiškesnė. Net nejauku buvo pagalvoti, kad štai šitie moralinio pasišventimo apimti žmonės vieną dieną pavirs standartiniais politikais.
... skilimo faktas yra neginčijamas įrodymas, kad tokie svarstymai į demokratinę politiką pretenduojančiai partijai yra būtini. Demokratija turi būti jos narių įpročiu virtęs kasdienio gyvenimo principas. Išorinė demokratija be vidinės demokratijos yra tik publikai skirto spektaklio vaidinimas. Lietuvoje, deja, kol kas beveik visos partijos turi didelių vidinės demokratijos problemų. Didžioji dalis lyderių yra tik tvardytis bepradedantys autokratai. Todėl nėra daug vilčių, kad tokių partijų kuriama valstybė būtų demokratiška.
...Nereikėtų ramintis – naujos partijos skilimas nėra geras reiškinys nei pačiai partijai, nei atskilusiems žmonėms. Visi žino, kad iš tikrųjų tai jų irimo simptomas. Į jį būtų galima nekreipti daug dėmesio, jeigu tas simptomas būtų retas, o su juo nežūtų ir žmonių dedamos viltys. Ne tik tų, kurie daug jėgų, sveikatos ir laiko yra paskyrę tokiems judėjimams, bet ir tų, kurie tikisi permainų Lietuvoje.
...Labiausiai apgailėtini – turgaus kivirčai, kurie nieko nesprendžia, niekur neveda, o diskredituoja visus, net ir tuos darbus, kurie bendromis jėgomis jau buvo atlikti. Žinoma, čia negalima visai atmesti ir šiokio tokio laimėjimo. Išsiliejo pyktis, o su juo ištekėjo ir dalis tiesos…
Kodėl tada šios tiesos nepanaudoti partneriškiems tarpusavio susitarimams už apskritojo stalo? Tik prieš tai tektų pripažinti mažiausiai bent tris dalykus: pirma, kad padėtis jau yra pasikeitusi ir dabar bendrauja ne seni bičiuliai, o du lygiateisiai partneriai; antra, kad tie partneriai geranoriškai išsako savo pageidavimus vienas kitam ir rašytiniu susitarimu yra pasiryžę įtvirtinti tolesnio bendravimo sąlygas; ir, trečia, ten pat nusako, kokias funkcijas bendroje veikloje įsipareigoja vykdyti bei tarpusavio paslaugas atlikti.
Aš suprantu, toks atsisėdimas sutarčiai Lietuvos visuomeninėje veikloje – negirdėtas dalykas. Čia skilimas visada yra neišvengiamo suirimo pradžia. O reikia tiek nedaug – tik peržengti savo nuoskaudas ir pasiryžti iš geros valios kylantiems bei nesavanaudiškiems kompromisams. Panašiai kaip ir atsiprašymo atveju.
...Taip būtų padarytas bazinis kompromisas, priverčiantis susėsti prie apskrito stalo.
Išsisukinėti nuo tokio kompromiso – tai pripažinti moralinį „Lietuvos sąrašo“ pralaimėjimą, kuris ilgainiui gali grėsti net kapituliacija arba vegetavimu iki galutinio jėgų ir resursų išsekimo, o kartu darsyk patvirtinti, kad Lietuvoje nebeįmanoma sukurti organizuotos pilietinės visuomenės.
Nereikėtų guostis tuo, kad atskilusių žmonių nedaug. Jų vaidmuo, svoris ir įtaka skaičiais neįvertinamas. Bet net ne tai svarbiausia – jie kelia problemas, kurių sprendimas gyvybiškai būtinas pačios partijos demokratizavimui – visuomenę demokratizuoti siekiančioje partijoje demokratijos niekda nebus per daug.”
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/krescencijus-stoskus.-atviras-laiskas-diskusijai-ir-vel…-prie-suduzusios-

Visiems - nuosirdziai       2015-07-18 21:23

Cia kazkoks totalus durnynas. Tiek ligotu, piktu,pakrikusios samones, nelaimingu,itariu iŕ durnu vienoj vietoj dar neteko matyti. Nuosirdziai patariu nejuokint zmoniu, isivaiksciot ir savo sveikatos problemas spresti individualiai. Poliklinikoje , o kai kuriems jau ir stacionariai

to Jakimavičiui 20:58 | Nagliui Puteikiui [?]       2015-07-18 5:45

iš kur toks “žinojimas”?
Ir kas tie “mes”?
Gal kas galite papasakoti, kaip reiškėsi L.Š. “šantažavimas”?
Ar kaip reiškėsi N. Puteikio “rūpestis” - anoniminis ir ne “anoniminis” - Lietuvos sąrašu ir Tiesos.lt portalu?
Būtų įdomu sužinoti, ir kas tie “padorūs ir kuklūs”?
Jei tai N. Puteikio komentaras, jis apgailėtinas: tiek tulžies, anonimiškai išlieti ant žmonių, kurie juo pasitikėjo…

FAS       2015-07-13 6:56

Vargšelis putukas. Amžina pilnatis.

Jakimavičiui 20:58        2015-07-8 21:41

“Kitas dalykas, jei Tiesos.lt būtų steigta kaip akcinė bendrovė ar viešoji įstaiga, kur dalį akcijų turėtų  Lietuvos SąraŠAS. Tuomet įgytų ir teisę į dalį sukurtos vertės.”
Tai taip ir buvo daroma, kai tik pamatėme, kad Šopauskas savavališkai užvaldė domeną tiesos.lt - Lietuvos sąrašas įsteigė viešąją įstaigą ‘Viešė’ tam, kad Šopauskas atiduotų jai tai, ką jis užgrobė. Bet pats Šopauskas apgavo - žadėjo atiduoti, bet aki tik įsisteigė ta viešoji įstaiga, jis atsisakė perduoti domeną, net atvirkščiai -pradėjo šantažuoti, reikalaudamas, kad ta viešoji įstaiga apmokėti jo nuosavybės - domeno ir portalo išlaikymo Anglijos serveryje išlaidas. Padorūs ir kuklūs, neturintys tokios agresyvumo kaip Šopauskas žmonės nedrįso prieštarauti, nors akivaizdu, kad viešoji įstaiga gali apmokėti tik jos pačios išlaidas, o ne kažkokio Lomonosovo absolvento ASMENINIO TURTO IŠLAIDAS.
Toks Šopausko reikalvimas visiškai neteisėtas, bet jis šantažavo, kad atjungs portalą, neva skursta,neva nebeturi pinigų, neva jo kaip logikos dėstytojo alga alga pedagoškėje labai maža. Matyt tuo metu laikinai buvo sutrikę anoniminio aukotojo įnašai. O gal šiaip turto ir pinigų kvaitulys apdujino. Bet kokiu atveju “a sudji to kto?” - pats Šopauskas, kuris visus nuolat moko nepažeidinėti įstatymų, ypač kimba prie Dariaus Kuolio dėl menamų  taisykli ir nesančių įstatymų pažeidinėjimo,  o pats, apvogęs Lietuvos sąrašą - nudžiovęs iš jo doemną ir portalą - užregistravęs juos kaip savo nuosavybe, neteisėtai reketavo iš Lietuvos sąrašo viešosios įstaigos “Viešė” jo-Šopausko asmeninės nuosavybės išlaikymo.
Tuos dalykus netiesiogiai pripažįsta ir Šopauskas, net prispažįsta, kad mokėjimai jo naudai buvo, tik laiku pamačius įstatymo pažeidimą, buvo sustabdyti. Ir dar įžūlėlis giriasi, kad jam pavyko gudrumu “neatiduoti” portalo tam specialiai įsteigtai viešąjai įstaigai:
“Viešoji įstaiga “Viešė” buvo įsteigta portalui Tiesos.lt remti. Buvo siūloma perduoti Tiesos.lt portalą “Viešei”, tačiau taip pat buvo įspėjimų dėl galimybių perimti portalą pasinaudojant viešąja įstaiga; todėl portalo statusas liko nepakeistas. “Viešės” Taryba yra priėmusi sprendimą skirti lėšų portalo serveriui apmokėti, tačiau mokėjimai vienašališku VšĮ direktoriaus sprendimu sustabdyti.” - iš L.Šopausko komentaro po šiuo straipsniu: http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-saraso-suvaziavime-priimti-sprendimai#komentarai Laisvūnas Šopauskas   2015-07-6 22:32

Todėl gerb.Liudvikai, prašome jūsų pagalbos, ar galėtumėte paprašyti Šopausko, kad jis gražintų tuos neteisėtai gautus iš viešosios įstaigos “Viešė” pinigus, kad nereikėtų Lietuvos sąrašui kreiptis į prokuratūrą.

Pats 1 darbas - atsiimti portalą www.tiesos.lt        2015-07-8 19:48

Pirmas LS darbas po naujojo suvažiavimo - atsiimti portalą http://www.tiesos.lt .
Interneto vardų (domenų) registruose savininko skiltyje nurodo inicialus L.Š. ties domeno pavadinimu tiesos.lt ir Laisvūno Šopausko el.paštą .(JavaScript must be enabled to view this email address). taigi 6is domenas yra Laisvūno Šopausko (LŠ) nuosavybė. Tai primena primena liūdną istoriją. Tiksliau ne tiek liūdną, kiek Labai Šūdiną (L.Š.). Nes buvo sutarta, kad šį domeną registruos Lietuvos Sąrašas savo vardu. Bet guvusis Lomonosovo universiteto absolventas, įstojęs į šį patrikų  lumubų mėgtą aukštąją mokyklą Leningrade jau po Kovo 11, kas rodo labai vertybinį L.Šopausko pasirinkimą, buvo guvesnis už lėtapėdžius LS inteligentus ir užregistravo savo vardu. Neraudonuodamas. Ir jam iki šiol ne gėda. LS taryba pyko, bet žmonės kultūringi, nedrįso to paviešinti. Jei būtų išpažįstantis Kovo 11 vertybes, tai atiduotų, bet išpažįstantis Lomonosovo universiteto vertybes neatiduos pavogto daikto. Ir dar giriasi, kaip apmovė  inteligentus. Tfiu. O dar kitus moko įstatų laikytis.

Nusibodo       2015-07-6 23:23

O jau anoniminio docento komentaras - tai aukso grynuolis ?
O jau pats anonimas docentas nieko užvaldyti nenori ?
Ne Tamstoms, užsislėpusiems melo personažams, apie gėdą kalbėti, kai kopinat savo pliurpalus po keliomis publikacijomis.
Šiaip vienas mūsų literatūros klasikų tokius tiesiog šūdvabaliais išvadintų...

Doc.Juozas to oi ne        2015-07-6 22:26

I.Vasinauskaitė: “Dėl portalo - viskas atvirkščiai. Jau išsiaiškinome, kad Tiesos.lt nuo pat įsikūrimo buvo ne LS nuosavybė. Jokios įrangos redakcijai nepirko nei LS, nei ,,Viešė,,, nei kiti aukojusieji 2% GPM. Jokių atlyginimų ar honorarų portalo bendrautoriai negavo. Tiesos.lt - Lietuvos piliečių svetainė.”
Doc.Juozas: nepriklausoma Sąjūdžio žurnalistė I.Vasinauskaitė, o vadovaujasi gandais, išdėstytais anoniminių komentatorių.
Jei portalas tiesos.lt yra Šopausko nuosavybė, tai kodėl apie tai nerašoma pačiame portale rubrikoje redakcija ar pan?
Apie atlyginimus jau skaitėme - iš pradžių anoniminiai komentatoriai aiškino, kad Bingelienė ir Jakimavičius aukojosi, jokių algų niekur negavo ir pan. Paskui pats Jakimavičius prisipažino, kad dirbo ketvirčiu etato. Kad Bingelienė beveik metus puse etato kažkoks anonimas (kaip šiame portale jau tampa įprasta) iš viešų šaltinių cituodamas viską surašė, net hipotetiškai algą suskaičiavo į rankas.
I.Vasinauskaitė įsitikinusi, kad portalas Šopausko nuosavybė? O gal Konservatorių ar Socialdemokratų partijos? O gal kokios VšĮ, kurią kontroliuoja, pvz. Energetikos ministerija, o gal kokia nors VSD pavaldume esanti priedangos firma, ar gerasis anoniminis sponsorius pravarde “Gerasis dėdulė Arnauckis”? Kam dirba šis dėdulė? Iš kieno pinigų jis moka? Kodėl moka? Kodėl ne LS narys? Kodėl ne tiesos.lt redakcijos narys? Kokių intencijų vedamas jis apmoka kai kurias šio portalo sąskaitas? Gal VSD bendradarbis?
Ar tikrai Lietuvos sąrašo viešoji įstaiga nė cento nemokėjo už serverį? Aš tikrai žinau, kad mokėjo. Kodėl reikia išsisukinėti? Bijote, kad LS kaip kadaise Sąjūdis pareikš juridinę pretenziją dėl portalo užgrobimo?
Ponia I.Vasinauskaite, juk gali išaušti diena, kai staiga Šopauskas kaip kadaise Jakimavičius ims ir prisipažins, kas už kieno pinigus čia įsteigta, pirkta, kas už kokius serverius mokėjo. Ir tada apturėsite gėdos.
Tai gi laukiame L.Šopausko pasekant D.Kuolio pavyzdžiu ir atsakant į visas kilusias abejones dėl portalo įsteigimo, mokėjimų, užvaldymų, finansavimų.

to Vai, taip > Oi, ne        2015-07-6 19:26

nesupratau… kur jūs čia įžvelgiate kokią p. Šopausko klastą?

Maloniai       2015-07-6 19:26

Ko gero Laisvūnas, maloniai leido reklamuoti politinę organizaciją asmeniniame portale. Tačiau, matome iš pareiškimų bei komentarų, vertybės išsiskyrė, dialogas nutrūko. Kur čia problema, jei portalas neturi finansinių įsipareigojimų LS?

Vai, taip > Oi, ne       2015-07-6 19:21

Taip, nemanipuliuokime, o atsakykime, kodėl Laisvūno Šopausko nuosavybė tris metus buvo skelbta Lietuvos sąrašo?

Oi, ne       2015-07-6 16:51

Nemanipuliuokite, ponai. Portalas nuo pat įsisteigimo yra Laisvūno Šopausko nuosavybė. Nelyginkite nesulyginamų dalykų - Respubliką finansavo Sąjūdis, algas žurnalistams mokėjo. O ką finansavo LS ? Manau, konfliktas kilo dėl to, kad Seimo rinkimų išvakarėse vienam Seimo Flintui niekaip nesiseka portalo nusavinti. Tiesos.lt pradeda tvirtėti, turi nuolatinį skaitytoją, tai trūks plyš stengiamasi šlykščiais komentarais nualinti. Viskas, jokių balsavimų už piratus.

Dėl portalo užvaldymo       2015-07-6 12:17

L.Šopauskas pasisavino visų LS aktyvistų kartu kurtą portalą tiesos.lt ir užvaldė asmeninės nuosavybės teise tokius žingsnius darydamas vienasmeniškai, LS-ui nežinant. Logiška pabaiga - kaip kad Tomkus padarė prieš sąjūdžio valią užvaldydamas laikraštį Respublika.

Štai       2015-07-5 23:22

Taip Tomai ir Marija, laikas įsidėti sau galvą - čia tik Juozapas turi teisę būti šventuoju.

Tomai (18:49),       2015-07-5 22:12

kitą kartą būkite atidesnis:
Jūsų klausime “Kas čia, po velnių, dedasi?” ir glūdi atsakymas - šį moraliai nešvarų klausimą pagimdžiusi yda arba/ir, klausdamas pasisako(te), jį inspiravęs raguotasis?
Todėl abejonių nekeliantis manipuliatoriai “Tomai” ir Jūsų ginamoji “Marija”, nepasirašinėkite šiais kiekvienam krikščioniui ypatingai šventais vardais.
O gal jūs iš “Je suis Charlie” eisenos?

Tomui       2015-07-5 19:32

pritariam.šalin rankas nuo Marijos!Atkurti LEO lt!Sugrąžinti sąžinę ir tiesą su visais velniais ir raganom!

gerb. Bingelienei       2015-07-5 18:50

Miela Ramute,žaviuosi Jusu sakinio analize prisidengus Jurgio niku.Portalas Tie-sos.lt prašosi Jusu ižvalgumo:raides sos žodyje tiesos-ar nekelia itarimo?

Tomas       2015-07-5 18:49

Kodėl Marijos klausimas sukėlė isteriją? Ar nebūtų sąžininga žinantiems atsakymą atsakyti? Kam ištrynėte Leo komentarą? Kas čia, po velnių, dedasi?a

Tomas       2015-07-5 18:45

Kodėl Marijos klausimas sukėlė isteriją? Ar nebūtų sąžininga žinantiems atsakymą atsakyti? Kam ištrynėte Leo komentarą? Kas čia, po velnių, dedasi?

Marijoms, Marijanoms bei kitiems       2015-07-5 18:00

Gal kas galėtų sąmatą pateikti, kiek LS paaukotų procentų atiteko portalui ?
Kuo, kiek ir kame pasireiškia ta apraudama partinė nuosavybė ?
O gal LS už ilgalaikę ir nuolatinę reklamą dar ilgai bus skolingas portalo savanoriams ?
Ir galiausiai - portalas buvo ir liko Lietuvos piliečių - tai negi LS nariai ir rėmėjai atsisakė pilietybės?

P.s. Be to, pastebiu, kad ir po Tiesos.lt bendradarbių išstojimo iš partijos jie tebespausdina LS Tarybos narės Irenos Vasinauskaitės straipsnius. Tai paaiškinkit, kas čia ką ir kaip pasisavino motyvuotai arba turėkite garbės neskleisti manipuliacinės informacijos.

poniai Marijai-netiesiai,bet linksmai       2015-07-5 14:19

“teisuoliškumas atrodo įtartinai” -jo jo, štai dangus giedras,nė debesėlio,bet ar ne įtartina ta giedra?
“pasisavino Lietuvos sąrašo portalą” o taip, pavyzdžiui yra atvejų,kai tėvai iš skirtingų šalių“pagrobia” iš Barnevernet savo vaikus,būtina įtarti,kad gal jie ne tėvai, o vaikai nėra jų vaikai?

“Ar dabar “Lietuvos piliečių portalas” bus trijų piliečių portalu?”-trys labai įtartinas skaičius, kai kam patinka skaičius 8, kitam 100,todėl būtina atsižvelgti į visų žmonių iš viso pasaulio pageidavimus
“Argi ne taip teisuoliais jautėsi ir fariziejai.”-kaip blogai,kad nevisi turi atmintį,ką jie veikė prieš 2000 metų ir kaip jautėsi jei buvo fariziejais…

Jurgis - Marijai       2015-07-5 13:06

jūs ir vėl save pacitavote, bet tik tiek, ar ne laikas pacituoti tą “tiesuolišką” jus apkaltinusį atsakymą?

Marija Jurgiui       2015-07-5 12:50

Apsidžiaugiau, kad mano komentarai neištrinti. Kartoju juos. Grįžkime, Tamsta Jurgi, į klausimo situaciją:

Marija     2015-07-1 23:42
Gerbiu autorius. Vertinu jų darbą. Buvau geranoriška Tiesos.lt skaitytoja ir Lietuvos sąrašo rėmėja. Tačiau, dovanokit, kalbėsiu atvirai. Man, krikščionei, šitoks Laisvūno Šopausko, Liudviko Jakimavičiaus ir Ramutės Bingelienės teisuoliškumas atrodo įtartinai. Argi ne taip teisuoliais jautėsi ir fariziejai. Kaip suprantu, autoriai yra buvusio Lietuvos sąrašo portalo Tiesos.lt redaktoriai. Jie apkaltino visus Lietuvos sąrašo bendražygius amoralumu, vertybių išsižadėjimu, virtimu gauja. Jie patys pasiskelbė moralės, krikščioniškųjų vertybių saugotojais ir pasisavino Lietuvos sąrašo portalą. Ar ne taip? Kur čia aukšta moralė?
Ar autoriai nepiktnaudžiauja savo galia? Kodėl redaktoriai nepakalbina bendražygių, neleidžia jiems pasisakyti? Ar dabar “Lietuvos piliečių portalas” bus trijų piliečių portalu? Norėčiau atvirų atsakymų, nes aš ir mano draugai pervedėm 2 proc. ne trijų piliečių, bet Lietuvos sąrašo portalui paremti.

Marija     2015-07-2 9:12
Kaip gaila, kad iš Tiesos.lt nesulaukiu tiesaus atsakymo. Tik įžeidinėjimai. Negi negalima sužinoti, kam nusprendus, Tiesos.lt iš Lietuvos sąrašo portalo tapo “piliečių portalu”?

Juozapas       2015-07-5 12:27

Niekad nesu pasirašęs “Petro” nicku.
Iš piršto laužtas kliedesys.

Jurgis, ne Petras, ne Juozapas       2015-07-5 10:16

Keistas apibrėžimas… Tik dar kartą parodo, jog reikia klausti…
nes aš jūsų apibūdintą situaciją apibūdinčiau tiesiog kaip demagogiją ar manipuliaciją.
Dar keisčiau atrodo, kai prisimeni jūsų komentarą, dėl kurio ir klausiau, kaip jūs suprantate, kuo skiriasi teisus nuo teisiojo, kur teigėte:
“Marija     2015-07-1 23:42
Gerbiu autorius. Vertinu jų darbą. Buvau geranoriška Tiesos.lt skaitytoja ir Lietuvos sąrašo rėmėja. Tačiau, dovanokit, kalbėsiu atvirai. Man, krikščionei, šitoks Laisvūno Šopausko, Liudviko Jakimavičiaus ir Ramutės Bingelienės teisuoliškumas atrodo įtartinai. Argi ne taip teisuoliais jautėsi ir fariziejai.”
Čia juk ne klausimo situacija?

Marijai       2015-07-5 8:52

Plačiau reikia mąstyti ir atidžiau. Ne Jurgis čia, o Juozapas, jis ir Petru retkarčiais prisistato.

Marija Jurgiui       2015-07-5 8:04

Klausiate, kuo skiriasi teisus nuo teisuoliško? Gal tuo, kad teisus sąžiningai atsako į klausimus, o teisuoliškas apkaltina klausiantį? Pykstate, kad nesveikinu Laisvūno Šopausko,Liudviko Jakimavičiaus,Ramutės Bingelienės pareiškimų? Nepykite, Jurgi. Kartoju klausimą. Kieno sprendimu Tiesos.lt iš Lietuvos sąrašo portalo tapo Lietuvos piliečių?

Jurgis - Marijai, Canada'i, hmm-ui       2015-07-5 2:23

Atidžiai perskaičiau visus komentarus.
Nebeliko nepraustaburnių - tai išties įdomu: jaučiasi laimėję / pernelyg apsinuoginę / ...?
Būtų galima į daug ką reaguoti, bet jūsų, Marija, Canada, hmm-e, komentarai pasirodė simptomiški.
Schema - ta pati:
gerbiu, skaičiau, ... + klausimas, pvz., kuo jūs skiriatės nuo [X - kokio nors neigiamo “herojaus”] ir pan.
Bet… padarėte tai, kas man nepatinka…
todėl atrodote įtartinai, pvz., teisuoliški ir pan.
ir todėl nuo šiol…
Suprantu, jei taip kalbėtų koks autoritetas, skambėtų išties “grėsmingai”, bet dabar, spėju, tai… tik “nick’ai”?
Pakomentuočiau plačiau, bet iš jūsų komentarų taip ir neaišku:
Marija, kaip skiriate “teisų” nuo “įtartinai teisuoliško”?
hmm-e, iš ko jūs paprastai atpažįstate, kad “žmogus myli tiesą”, o ne “save įsivaizduojamoje tiesoje”, ir - atvirkščiai?
Canada, labai rūpėtų sužinoti, ar Darius Kuolys (ko gero, jūsų mėgstamiausias Tiesos.lt autorius?) savo komentare “Tai - chunta” moralizuoja ar ne?
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tai-chunta

to 23:36       2015-07-4 22:54

super

Arvydui       2015-07-4 22:36

Ką padarė Lietuvos sąrašas, kad Tiesos.lt portalas būtų partinis ? O portalas, garbė jam, tris metus REKLAMAVO Lietuvos sąrašo vardą. Net tada, kai partija buvo visai pasyvi, portalo metrika primindavo, vos jame apsilankius, kad Lietuvos sąrašas dar yra…Buvo Tiesos.lt piliečių, yra ir bus.Nebent LS piliečių nebeliktų.

Arūnas Bingelis (niekuomet "Arūnas")       2015-07-4 18:09

Karštajam vasaros savaitgaliui. Keletas studentų autentiškų minčių:
1. “Į bet kokį klausimą galima atsakyti kokia nors nesąmone, bet į klausimą, iš kur atsirado visata, net jokios nesąmonės negalima sugalvoti.”
2. “Jeigu kvailas eidamas šaukia, kad Dievo nėra, tai jis pripažįsta, kad Dievas yra”.
3. Egzamino pabaigoje studentas įteikė darbą, kuriame buvo vienas vienintelis sakinys “Aš žinau, kad nieko nežinau”.

Vajėėė       2015-07-4 15:04

Kam Sąrašas priiminėja tokią ilgą partijos programą?Popierius viską iškęs?Ar ne svarbiau yra santykių partijos viduje reglamentavimas?100-procentinio viešumo įdiegimas pradžioje partijos viduje,o po to visoje valstybėje?

Gerai, kad netrinate "Arvydo"        2015-07-4 14:34

(3 d. 23:03) ir kai kurių kitų jo klonų komentarų.
Juk tai profesionalaus manipuliatoriaus, žinančio LS iš vidaus, paleidžiamos strėlės - geriau mokinkitės nuo jų apsiginti ir jums bus paprasčiau ateityje.
Dar verta žinoti, kad kiekviena manipuliatoriaus paleista strėlė neišvengiamai, paklusdama visuotiniam teisingumo dėsniui, grįžta ir susminga į jį patį - tuo skausmingiau ir giliau, kuo labiau nuo jos nukenčia kiti. Sveiki ir išmintingi savęs manipuliacijomis mazochistiškai nežaloja.
Aišku, išvydus atlekiant strėlę, skydą reikia atstatyti - neleidus šiai sužeisti bus geriau abiem pusėms.
Pagrindiniame puslapyje rašoma:
“Tiesos.lt — tai atvira Lietuvos piliečių svetainė”, vadinasi, ir Lietuvos Sąrašo, nebent jo nariai nėra ar nenori būti Lietuvos piliečiais?

Leo redakcijai       2015-07-4 12:33

Kodėl ištrynėte mano laišką, kurį rašiau Tarabildai-Dočiui-Liudvikui? Rašiau mandagiai. Pasakiau savo nuomonę, kuri jums nepatiko. Tai cenzūra.

Canada'i       2015-07-4 1:19
Arvydui       2015-07-4 1:06

manau rašė tol, kol Lietuvos sąrašu tikėjo.
Dabar jau netiki ir pasitrakė - paskaitykite dar kartą jų tekstus: ar jų vietoje jūs būtumėte pasielgęs kitaip?
Beje, o kokiu pagrindu jūs nusavinate teisę kalbėti apie sąžinę?
Ar tikrai žinote atsakymus į mnao tris klausimus?
Jei taip, būtų sąžininga juos paskelbti visiems Tiesos.lt skaitytojams, ar ne?

Canada       2015-07-4 1:02

Uzhsukau pasizhiuret. Baisus vaizdas. Jei trinat redaktoriam nepalankius komentarus, jau zhlugot. Gaila.

Arvydas       2015-07-4 0:46

Tris metus Tiesos.lt rašė, kad yra LS portalas. Ar tris metus Tiesos.lt melavo?
Apie sąžinę būtų sąžininga patylėti.

Arvydui - keli klausimai       2015-07-4 0:39

1. Iš tekstų supratau, kad negali išduoti to, ko jau seniausiai nėra - bendro žygio ir kai kurių nesamų bendrakeleivių. Jei taip, ar būtų buvę sąžinga Liudvikui ir kitiems nepasitraukti?
2. Ar tikrai žinai, kad Tiesos.lt portalas priklausė LS? Čia, komentaruose, vis sakydavo, jog tai nėra tikras LS portalas?
3. Arvydai, ar tikrai žinai, kas ką išdavė?

> Siūlau       2015-07-4 0:33

“Siūlau     2015-07-2 23:22
Kulelį ir Pusleikį prijungti prie LYBERIŲ.Tip top atitiktų kotai skyles.”

Kulelis yra LYBERIS. Nereikia jungti. Su juo viskas aišku. L. Šopauskas viską paaiškino.

Arvydas       2015-07-3 23:03

Bendražygių išdavystė, Liudvikai, yra išdavystė, kiek jūs bemoralizuotumėte. Pasisavinti Lietuvos sąrašo portalą negarbinga.
Prašom mano komentaro neištrinti, nes jis yra susijęs su straipsnio tema, neužgaulus, cenzūrinis, neapmokėtas ir nepropagandinis. Ačiū.

Julius       2015-07-3 20:20
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Beta > 16:04       2015-07-3 16:29

Ačiū, skaičiau.
Bet mano komentaras buvo atsakymas į komentarą rašytą 15:09, kur tyčiojamasi iš LS programos punkto: ” pertvarkyti socialinio draudimo sistemą: turi būti aiškiai pagrįstos socialinio draudimo įmokos bei mokesčiai; kiekvieno darbuotojo pensija tiesiogiai susieta su jo įmokomis į valstybinį pensijų fondą; valstybinis pensijų draudimo fondas turi būti atribotas nuo politikų įtakos”

Liepa-gerb.Letui       2015-07-3 16:20

Gerbiamas Letai, tas"doras kultūringas smulkmena” rašinėja tik tam,kad įžeistų.Nenustebčiau,kad tamstą puldinėja prisiekęs bolševikinių pažiūrų ateistas.//

Betai       2015-07-3 16:04
Beta to LP: kur dingo LS programa?        2015-07-3 15:43

Nenusiminkite, kai baigsis įmokos gausite pašalpą, kuri, jei ką, gali būti net didesnė už pensiją.
O jei rimtai, tai nereikia čia ironizuoti ir demonizuoti. Pririšta, tai reiškia pensijos dydis būtų proporcingas įmokėtoms įmokoms. Dabar yra beveik lygiava-ir 45 metus ir 30 metų išdirbę ir panašų atlyginimą gavę  žmonės, gauna vienodai, su vieno kito euro skirtumu.  Be to pensijos dydis proporcingas įmokoms, reiškia jog nebus jokiomis įmokomis neparemtų valstybinių pensijų privilegijuotiems asmenims.

LP: kur dingo LS programa?       2015-07-3 15:09

Programoje tvirtinama, kad pensijos turi būti griežtai pritvirtintos prie pensininko įmokėtų įmokų.
Pokalbis tarp Ramutės Bingelienės ir Dariaus Kuolio atsitiktinai susitikus po 30 metų:
DK: Ponia Ramute, kaip malonu! Kaip sekasi?
RB: Blogai - už savaitės mano laidotuvės, ar ateisite? Kviečiu!
DK: Laidotuvės? Kas čia dabar! Ar taip užtikrintai sergate?
RB: Kad ne, ačiū D-vui, sveikata puikiausia. Bet pasibaigė mano pensijinės įmokos.
DK: A, suprantu! Nieko nepadarysi, reikia išeiti Visuomenės Labui, tai gražus pilietinis žingsnis!
RB: Mano eutanazija paskirta jau antradieniui, kremacija ir laidotuvės - ketvirtadienį.
DK: Puiku, būtinai ateisiu! Tik be reikalo tada išėjote iš LS - va kiti ir į seimą pateko, daugiau įnešė į pensijinį fondą, tad kai kam gyvenimas net ir dešimčiai metų į priekį apmokėtas!

LP: Tas žmogus niku Letas       2015-07-3 14:56

niekad neragino “nieko neveikti”, nemeluok demoratų apkvaišėli. Į kokią “valdžią” eiti? Durniui aišku, kad Lietuvoje NĖRA jokios savos valdžios, yra NPT administracija, kurioje dirba parsidavę oligarchų tarnai ir į kurią patekti galima arba iš kruopščiai nufiltruoto Nepamainomųjų Nusodintuvo (sisteminių patijų tarybų) arba (“laisvei” pavaizduoti) iš marginalinės partijėlės, kad atsidūręs būtų marginalaus neveiklumo ir nesugebėjimo pavyzdys. Ši sistema ne dabar atsiradusi, ji ištobulinta nuo pat masonų revoliucijios Prancūzijoje laikų ir tik durniai mano, jog tai “visų valdžia”. Ar esi durnius? Ar ne įvestas euras panaikinant galimybę turėti savo ekonominę politika? Ar laimėjo referendumas dėl žemės pardavimo? Ar referendumai dabar ne vien valdančiųjų privilegija? Ar neįvedamos sodomitų “santuokos”? Ar nenugalės eutanazija ir juvenalinė justicija? Ar tu, durniau, gali būti nesekamas kiekviename žingsnyje nuo bankinių operacijų iki savo buvimo vietos bei telefoninių pokalbių? Ir tu, durniau, manai per vaigauskinius cirkus nugalėti globalinę tvarką ir totalinį sekimą? “Dekretus” jis skelbs idiotas! Auksu pertekusiai Libijai nusuko sprandą, o čia tik Lietuva, kurioje trečdalis tiki “amerikomis”, trečdalis - burliokais, o kiti - pinigais.
Griauti prakeiktą antikristų sistemą, o ne “eiti į jos “valdžią”! Sugriauti tačiau gali tik Pats D-vas per Savo ištikimuosius, o geras pavyzdys - NATO bejėgiškumas prieš salafiją Afganistane ir Sirijoje. Deja, neturime tokios bažnyčios, kaip graikai, kurių bent pusė, savo vyskupų vedama, nepasiduoda šėtonui. Nesupratote - būsite pamazgų duobėje čia ir tamsoje Amžinybėje su visais savo lustais. Štai tau visa “baltistika”. Man 72-ieji metai, jau net nebeturiu ką prarasti. Skaityk “Palmaitis” Vikipedijoje - ar ir ten apie “niką” rašoma?
Eik dabar tikėk savo sušikta demokratija.

Beta Juoliui       2015-07-3 12:36

Per anksti tamsta apsidžiaugei. Lietuvos Sąrašo pirmininku perrinktas Darius Kuolys. http://lietuvossarasas.lt/ “Lietuvos Sąrašo suvažiavimas ir jo sprendimai”
Taigi, malonumų stebėti besibaigiančius nuo agonijos, teks ieškoti kitur- senelių namuose, ligoninėse, gal kokią auto avariją pavyktų tamstai pamatyti…
O Darius Kuolys ir “Lietuvos Sąrašas”, gyvačių pykčiui,  gyvuoja kaip gyvavę.

to nepajegianciam nemeluoti 10:27       2015-07-3 12:16

Vis meluoji ir meluoji? Niekaip negali sustoti? Kaltini zmones is pirsto lauztu raginimu “nieko nedaryti”. Kur kada kas sake, rase ka nedaryti nieko? Parodyk ta vieta. Siulymai nelipti ant to paties sisteminio greblio, siulymai nebelaikyti veikima per partijas naudingu nera raginimai nieko nedaryti. Raginimas daryti kitaip, efektyviau- kuo jis blogas? Nebent kazkokiems sisteminiams tuzams kelia pavoju patogiai egzistencijai kitu saskaita.
Issigandote? Teisingai. Reakcija logiska. Bet kliedesiai tavo tik kliedesai ir ne daugiau. Zoologines baimes israiska.

susireikšmino       2015-07-3 11:55

išeina ir apsiskelbia ant svieto, lyg kam svarbu. Manyčiau išeini ir išeik, o ko dar apsiskelbti iš puikybės, prirašius visokių filosofijų? Nepatiko

Pirmyn...       2015-07-3 11:29

Gerai, kad Šopausko grupė neišardė partijos. Gal ir bendrą kalbą su Puteikio komanda suras LS nauja taryba ..Geros kloties LS naujai tarybai ir nariams bei rėmėjams…

Tas zmogus niku Letas nera joks Letas       2015-07-3 10:27

Leto Palmaicio vardu kalba kažkoks juozapo iš nervų skyriaus palatos bendrapalatis. Baltistas iki turgaus perekšlės lygio nenusisleis, bent aš taip manau. Kas čia darosi? visokiausia nekultūringa smulkmė pradėjo rinktis Tiesos portale ir strateguoti “Žvaigždžių karus”. Komentuoti gali visi, na ir tegu. Tačiau kai šie “strategai” ragina “nieko neveikti”, neiti į valdžią- darosi įtartina. Doro žmogaus neveiklumas yra reikalingas tik nedorėliui. Kaip mes pakeisime Lietuvą, jeigu mums Lietuvos žmonės, lietuvių tauta nedeleguos tokių teisių?Ir suiručių raginimas ir raginimas nedalyvauti rinkimuose yra raginimai nukreipti prieš Lietuvą.Gaila kad dalis bendražygių palieka laivą.Keista tik kad su trenksmu.Kiekvienas teisuolis Lietuvai reikalingas.Apsieisite be manęs?- taip mąsto įsižeidęs paliekantysis… Apsieisime… taip mąsto paliktieji… ABI PUSĖS NETEISIOS. Lietuva neapsieis BE JŪSŲ. Lietuvai reikia JŪSų, teisuolių. Reikia JŪSŲ aktyvios pozicijos. REIKIA PRAŠYTI iš TAUTOS ĮGALIOJIMŲ SKELBTI TEISINGUMO dekretus TAUTOS VARDU.Ir kuo daugiau sugebi TUO DAUGIAU PRIVALAI. Nėra čia “noriu-nenoriu” PRIVALAI…

Julius       2015-07-3 10:16
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2015-07-3 8:22

Nesuprantu, kodėl Letas bando apgauti save ir kitus, teigdamas, kad jei jau nikas nėra asmuo, tai neva pasisakymo autorių galima keikti.
Taip, nikas nėra asmuo, lygiai taip pat kaip vardas ir pavardė nėra asmuo. Bet asmenys, kurie rašo komentarus, pasivadina arba savo vardu, arba pavarde, arba niku, arba ir tuo ir tuo. Ir komentarus rašo asmenys, o ne nikai ir ne vardai ir pavardės.
Ir keikti kitus asmenis (o ne kritikuoti jų blogus darbus) yra ir ne krikščioniška, ir nedvasiška, bet žmogiška, tiesa, daugiau gyvūniška nei žmogiška.

analizei       2015-07-3 5:32

Tiesiog neminėkit to vardo ir jis jau pralaimėjęs

Analizė - Mortai, o gal Marijai?       2015-07-3 1:43

oi, mano komentaras apie 1 proc. skirtas vienam iš komentatatorių (atrodo, Mortai, o gal Marijai? - neimsiu skaityti iš naujo…) jau nebeprisimenu, kam, bet jis kalbėjo apie procentus.
P.S. Nors kalbu apie pinigus, bet aš tikrai ne puteikinis smile

Analizė       2015-07-3 1:38

dėl vieno pritariu - kodėl niekas nepaaiškina, kam panaudotas mano 1 proc. Lietuvos Sąrašui remti? Puteikio laikraščiams ar pilietinei savivokai auginti?
Dėl kito ne - kodėl blogai, jei portalas bus ne partinis, o piliečių? Manote, kad Tiesos.lt neįsileis tekstų, kuriuose bus kalbama ne apie Puteikį, o apie tai, kaip mes, piliečiai, galėtume susigrąžinti valstybę?

Letas Palmaitis Zmonesarnezinotei       2015-07-3 0:09

Klausimas panašus į tikrą įvykį kažkurioje ideologinėje diskusijoje “destalinizacijos” laikų Maskolijoje: “A ty iz kakova lageria?” (turėta galvoje “kapitalistinio” ar “socialistinio”). Atsakymas buvo “Aš iš Vorkutos!”
Taigi Juozapas, kaip ir aš, esame iš beprotnamio vardu Saveckij Sajuz. Pats matyt tokio neatsimeni, užtat atsimenantiems vienas malonumas lyginti “sąjungas” bei atpažinti palikuonis tų, kurių kitaip kaip keiksmažodžiu nepaminėsi.
Ką darysi, krikščioniui nedera keiktis. Tačiau juk palikuonys savęs nepavadina, o keikti beveidžius nickus - jokia nuodėmė. Nickas ne asmuo!

ach ta       2015-07-2 23:31

puikybė.... ji viską skaldo?

bernardinai.lt       2015-07-2 23:26

Suvažiavimą LS sutinka ne su pačiomis geriausiomis nuotaikomis. Iš partijos pasitraukė dalis jos iniciatorių. Pateikiamet rijų iš jų samprotavimus apie situaciją LS ir tai, kodėl visuomenininkams sunkiai sekasi veiksmingai oponuoti sisteminėms partijoms:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-07-01-tiesos-siekio-suburti-visuomenininkai-kryzkeleje/132614

Kodėl       2015-07-2 23:24

“piratai” nepasigiria dėl puikiai praėjusios “suvažiavimo”? Gal praėjo “nelabai” puikiai?

Siūlau       2015-07-2 23:22

Kulelį ir Pusleikį prijungti prie LYBERIŲ.Tip top atitiktų kotai skyles.

to 22:44       2015-07-2 23:18

kloune, tu kloune…

Barmalėjus       2015-07-2 23:10

Kai laimęsiu 71 vietą Lovyje…., tfu pardon Laive -legalizuosiu piratavimą.
Ką pamatei, kas patiko tą pasiėmei.

Zmones ar nezinote       2015-07-2 22:44

Iš kokios psichiatrinės ligoninės tas “Juozapas” išleistas? Dar pilnai nepagydytas, ant liežuvio kas antras žodis vos ne keisksmažodis. galvelė tiek nuplaukusi “į šoną” kad tik strateguoja tik strateguoja lyg iš žvaigždžių karų žaidimo būtų atėjęs. Daktariukai pagelbėkime artimui savo.Priimkit be eilės anajį  į nervų ligū palatą... Žmonės gerieji, susimeskime ant tramdomųjų marškinių juozapui. Žmogeliui gali ligoninėje vienerių neužtekti… po savim vargšelis nelaiko… O smirdantis juozapas nemalonu ne tik artimui bet ir tolimui…

Juozapas       2015-07-2 21:31

Valstybę (su D-vo pagalba) kuria piliečiai.
Šiuo metu svarbiausia ne bruktis valdžion.
Daug svarbiau pirmiausia sukurti ...piliečius.
Iš atomizuotų individų suburti vieningo Tikslo siekiančių piliečių bendruomenę, kuri būtų sąmoningai pasišventusi kurti, dirbti pagal pamatinį Viešpaties Įstatymą.
Lindimas valdžion neturint kam vadovauti yra tik demonokratiškas būdas valdyti bandą. Bandą avinų laikomų vilnai, skūroms ir mėsai.
(Pagal ausriną mariną avinai tinka dar ir “demokratiškai” “santuokai”).
Pareiškimo autorių išėjimas iš partinės pliurzės yra aukštesnio sąmoningumo lygmens apraiška, išmintingas ir teisingas poelgis.
Tik laisvi nuo žmonių sugalvotų dirbtinių  pseudo “taisyklių” žmonės gali patys eiti atstatyti D-vo tvarkos ir kitus vesti.
Tik vergai nesuvokiantys savo apgailėtinos padėties skurdo gali smerkti tokį žingsnį.

Kas iš to?       2015-07-2 21:17

Vakar diskusijoje pradėjo aiškėti, jog piliečiai jau suvokia, kad iš partijų kūrimo naudos ne daugiau kaip iš ožio pieno. Teisingai padarė tie kurie pasitraukė iš partinės oro pilių statybos. Išmintingas sprendimas.
Ne partija yra priemonė kažką pakeisti mūsų Lietuvėlėje. Kažkas labai teisigai pasakė jog ta jėga kuri imsis Lietuvos valstybės statybos , privalo atsisakyti tikslų patekti į valdžią. Šiuo metu paraleliai vyksta eilinės partijėlės eilinis suvažiavimas. Ten susirinko žmogeliai kurių tikslas valdžia.
Pareiškimo autorius nuo buvusių partiečių skiria šviesmečiais matuojami skirtumai. Vieniems rūpi Tėvynės likimas , krašto ir Tautos ateitis, kiti kurpia planus atsiriekti kuo didesnį valdžios pyrago gabalą. Ir ne bet kaip dar -piratiškai. Teisingi piratai - anekdotas iš dviejų žodžių.
Bet gi valstybė be Teisingumo yra tip plėšikų gauja. Nes kaukolė ir sukryžiuoti kaulai juodame audekle tikrai ne Teisingumo vėliava…

Labai       2015-07-2 20:55

vyriškas mūšis.Liaukitės,atsipeikėkit.

Neliko       2015-07-2 20:55

Ne, ne, ne, tas 20:18 niekur neliko. Jis irgi “suvažiavime sėdi. Jam tie įstatų svarsymai “pofig”. Sėdi, komentarus va, rašo. Rimtas žmogus- jau dabar treniruojasi darbui seime. Ten visi tik naršymu internete užsiima per posėdžius.
Gerai, kad žmogus nešvaisto talento. Į reikalą žiūri atsakingai. Tikras Pirato komandos narys toks ir turi būti. Malodec.

nuskriaustąjam 20:18       2015-07-2 20:47

likai? tavęs į suvažiavimą nesivedė? ajajajajai, kaip apmaudu. ten didžiadarbiai taburetes dalinasi, o tau tik smėlio dėžė kieme teko.
užjaučiam.
bet nenusimink. nesikrimsk. duosim tau ko nors lengvai nuryjamo paguodai.
juozapas specialiai tau, be eilės,  pamals, galėsi ėsti nekramtęs.
juozapui nesunku bus. tavo puteikinė chebra aplink viską taip apšiko, kad jokio vargo dėl žaliavos -  aplink vien piratų “barankos”.
taip ir vargstam. juozapas semia ir mala, pila į maišus. mes tuos maišus pastogėj rikiuojam. kitamet siūlysim vaigaucko kontorai kaip labdarą.
kai piratų partija gaus tuos 71 balsą, kreipsimės į mandatų komisiją kad šūdmaišius paimtų seiman, vietoj sąrašinių.
o ką -užrašai vardą, pavardę ir šast į krėslą seime. tas pats kaip gyvas seimo narys. ir vaizdas ir kvapas toks pats. bet nauda dvigubai didesnė.
algos mokėti tokiam lepšiui nereikia, kanceliarinių išlaidų taip pat nekaštuoja.
o kai kadenciją baigs - už pakarpos ir veži ant laukų iškratyti.
perpuvęs mėšlas gera trąša.
išeitų, kad juozapo darbas kad ir šūdinas, ale naudingas.
o tu putoji.
reikia malt. (šeši šunės šokinėjo sausais šūdais šikinėjo). kaip tokiais į kalocių sudžiūvusiais ką patręši, reik permalt.
tokia trąšų gamybos technologija.

Juozapui       2015-07-2 20:18

Tu dirbi? Esi paprasčiausias šūdo malėjas.

draugas Benderis       2015-07-2 20:15

Tyla. Tikriausiai satelitinės Pirato partijos vadirininkai, bocmanai ir jungos neturi laiko rašyti komentarų. Užsiėmę intelektualiai parsmingu darbu, matyt dalijasi tas 71 kėdes seime. Pasidalinę vakarieniaus. Keps briedį, (na, tą kurs vis dar girioje). Skanaus.

Simas - Juliui Pūrui       2015-07-2 20:02

Rašote: “Dar prieš savivaldybiu rinkimus teko pasikeisti man nuomonėmis su Puteikio šalininkais i Kauno miesto savivaldybe ir vienas iš jų man pasakė ką jis galvoje apie rinkėjus ir jų pasirinkima “o kur jie dėsis”...”
Man kažkodėl sunku tuo patikėti. Tai juk būtų visiškas cinizmas

žuvies diena       2015-07-2 19:44

O kaip praėjo Didysis Partijos Suvažiavimas? Ar 99,99 ar 100 proc. deputatų balsavo UŽ istorinius ir liaudžiai reikšmingus nutarimus? Kodėl nesigirdi Nugalėtojų suvažiavimo džiugesio krykštavimų, kur famfaros? Negi visus sušaudė?

Juozapas       2015-07-2 18:52

Aiškiaregiui “Arūnui-
žmogau, jeigu užsiiminėtum pinigų statymu lažybose, tikrai jau seniai basas vaikščiotum. Prastas iš tavęs žinovas, nes net spėliotojas esi labai, labai švakas.
Žmogui baigusiam vidurinę mokyklą ir lietuvių kalbos pamokose nekrapščiusiam nosies -tokio išsilavinimo lygyje sintaksės ir stiliaus pagrindų minimaliai pakanka, kad sugebėtų atskirti jog “Juozapo” ir “Dieduko” komentarus rašo du tikrai skirtingi autoriai.
Ir dar.
Labai kvaila sutapatinti viešo epistoliarinio žanro personažą su jį kuriančiu autoriumi, kaip be galo kvaila būtų nekęsti kokio nors rašytojo įtaigiai sukūrusio romano siužeto personažus.
Tai kad tamstai virtualus “juozapo” personažas sukelia realias emocijas, tarsi turėtų sukelti autoriui pasitenkinimą.
Bet nesukelia.
“J” autoriui, kad ir iš reikalo, kaip žmogui natūraliai prigimtiniai yra nelabai malonu liesti tokius subjektus kaip tamsta net virtualiai.
Tokių tipų virtualią kaimynyste apsikenčiu tik dėl švento visuomenės Derunkelizacijos darbo būtinybės.
O “Juozapo” kalbos maniera, personažo formatas bei stilistika yra tik , cha, autoriaus sąmoningai pasirinkta meninė išraiškos priemonė nes autorius mano jog tai daro siekiamą poveikį.
Taip, “Juozapo” autorius TIKRAI formuoja viešąją nuomonę.
Tačiau visiškas nonsensas, kažkoks debilizmas dėl to pripaišyti autoriui asmenybės susidvejinimą.
Tipo visi dar nuo šumerų laikų rašiusieji buvo vien šizofrenikai?
Nuo Homero iki Remarko, nuo Saliamono iki Džoiso, pagal tave “Arūnai”- jie visi silpnapročiai paranojimai ir “šyzos”?
Aš ne klasikas. Net ne Erlickas.
Bet jeigu pagal tavo, Arūnai,  “metodiką” būčiau priskirtas prie aukščiau išvardintų bepročių bent jų pieštukų drožėju, būčiau labai pamalonintas.
Bet kuriuo atveju, pastaruoju metu Kontoros and Co man rodomą padidintą dėmesį vertinu teigiamai.
Vansi, dirbu teisingai.

 

to mestos jau rimtesnės jėgos       2015-07-2 17:12

Tikrai? Jūs čia taip kietai pavarėte, gal konkrečiau ir paprasčiau, juk ne visi tokie protingi?

mestos jau rimtesnės jėgos...       2015-07-2 17:02

komentarai apie pingus, rodos, baigėsi, prasideda manipuliacijos istorinėmis aliuzijomis…

vilniečiui       2015-07-2 16:08

Jeigu jau vilnietis sako? - čia kaip nukirsta, reikia tikėti.
Tik jei galima, prašyčiau vieną mažą patikslinimą - čia kuris vilnietis?
Žinau vilnietį Juozapą ir vilnietį Dieduką - na tą Dieduką kuris kauniečių nemėgsta, matyt Kaune nėra buvęs tik girdėjas. Nes kaip kitaip, jei žmogui visi kas iš Kauno, tai kaip ir iš zoologijos sodo. Sakosi žmogus išsilavinęs esąs ir kultūringas - na, gal žino ką sako?
Tai čia tamsta kuris esate?  Gi tauta turi žinoti savo didvyrius.
Suprantu, kad Vilniuje ne du vilniečiai, bet su tokiu braižu ir kalbos maniera - tik du.

Arūnas Bingelis       2015-07-2 15:49

Kryžkeles kai kurie iš pat pradžių nujautėme būsiant, priėjome dabar. Vis dėlto trejetą metų trukusią bendrą kelionę suvokiu kaip gyvenimo dovaną: dėl unikalios politinio veikimo, santykių ribinėse situacijose patirties, dėl nekintamų tiesų egzistencinės svarbos pasitvirtinimo, o svarbiausia - dėl sutiktų nuostabių žmonių.
Kartu prieitą takoskyrą suvokiu kaip apsisprendimo ir veiksmo neišvengiamybę.
Aišku, kas vyksta iš tikrųjų, suprantame įvairiai: skirtingos pamatinės prielaidos, skirtingas aplinkybių žinojimas, skirtingi tikslas ar interesai.
Ne tiesiai, bet pasitelkdamas Piterio Kryfto „Grįžti prie dorybių“, šios puikios knygos citatą (taip pasielgiau ir rašydamas savo paskutinįjį laišką LS aktyvui), apibūdinsiu padėties, kurioje privalėjau pasirinkti, rimtumą ir pavojingumą:
“Puikus krikščionių rašytojas ir kunigas palieka žmoną ir vaikus ir pabėga su kita moterimi. Paskui parašo knygą, kad pasiteisintų. Antrasis faktas pribloškia labiau nei pirmasis (nors atrodo, kad turėtų būti atvirkščiai? - ab).
Kodėl?
Pirmasis sakinys atskleidžia žmonių giminei būdingą veidmainystę: nesielgiama taip, kaip pamokslaujama ir tikima. Tačiau antrasis sakinys – visiškai naujas dalykas. Čia keičiamos taisyklės ir nebereikia veidmainiauti!”

Gėda Pelėda-tiltui       2015-07-2 15:44

nusikabink pjautuvą su kūju nuo furažkės ir užtrauktuką susitvarkyk,moteriškės akių neturi kur dėt nuo transliuojamo on line projekto/pusė šešių/

tiltas       2015-07-2 15:38

nu ko noret is jakimaviciaus,zuzlugde ekspertus.eu, viesais laiskais sklaidesi, rusais gasdino,dabar jam atejo laikas sudoroti ir partija tiesos sarasas… ko noret is tokio, kuriam nei garbes nei sazines… geda, jakimaviciau

jeigu       2015-07-2 15:17

jeigu dingtų visokie kritikai ir eterio chuliganai,būtų ženklas,kad tiesos.lt jau krito prieš sistemą.dabar viskas puikiai vyksta,einama teisingu keliu

pasiūlymas gerb.Liudvikui       2015-07-2 15:16

Ponas Liudvikai,nebūkit abejingas ir garsiausiai raudančiam,didžiausias krokodilo ašaras išspaudusiam komentatoriui ką nors padovanokit,kramtoškę,čiulpinuką,nesvarbu.Labai linksma skaityt tokias raudas.wink

vilnietis       2015-07-2 14:53

man patinka nevaldiški,ES fondų nenudailinti,individualų braižą turintys,originalūs tiesos.lt portalo straipsniai.nei šilta nei šalta,kad nekuriem čia trūksta paukščių pieno ir kokosų drožlių.visokiem mykiantiem knykiantiem arviam,leo,h-mmameliam vieta lietrydžiuos su imbieriniais nameliais arba delfiuos-spoksokit į leonavičiūčių-zvonkių apnuogintus biustus ar apsirijusi uzukalnį.pilnas katarsis pasijustu 15kapeiku-dalyvavimas šedžiu syrybose šiandien nemokamas.

Liudvikui       2015-07-2 14:51

Nors ne aš jums komentarą rašiau, bet tie Jūsų palyginimai….
Atleiskite, apie kokią kultūrą kalbame, kai jums prieštaraujantys iš karto siunčiami į Delfi ar Lrytą.
Ką gi, eilinį kartą žmonės gali įsitikinti - kas ne su Liudviku, tas barbaras ir Lietuvos priešas.
P.S. Dėl vieno gali lažintis - mano zūbai gražesni.

Hmm       2015-07-2 14:36

Tiesos.lt nuo šiol Liudviko Jakimavičiaus troba? Visi turės lankstytis šeimininkui? Ačiū, lankstykitės be manęs.

Liudvikas       2015-07-2 14:24

Aš, jei įžengiu į svetimą trobą, šeimininko nekeikiu ir etikečių nekabinėju, nors ir kaip jis man būtų ne mielas. Bet jei jau nemielas, tai dažniausiai jo trobą apeinu šonu. Neinu į Delfi, Lrytą ir jų troboje ant aslos nesipjaudau.  Elementarus kultūros supratimas ir mandagumas to reikalauja. Eilinį kartą žmonės gali įsitikinti, kad barbarams, nomadams ir piratams padorumo ir mandagumo taisyklės nė motais. Išsivalykit zūbus ir pirmyn į suvažiavimą. Nedaug laiko beliko - tik pusantros valandos.

arvis       2015-07-2 14:08

pliurpalai,ypač Liudviko ir Bingelienės,tąso viščiuko žarnas ir nežino,ko nori…pusę metų “kovėsi”,siekdami Puteikio pasmerkimo,kaišiojo pagalius į ratus,manau,kad šitie veikėjai yra pasamdyti sistemininkų,kad sugriauti LS iki seimo rinkimų...nykūs kurmiai,o kas juos paseks?

Leo Tarabildai       2015-07-2 14:01
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
A. N.       2015-07-2 13:46

Partijos įstatuose rašoma:
12.2. Asmuo, išstojęs iš partijos ar numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po vienerių metų bendra tvarka vėl stoti į LS.

Vasara       2015-07-2 13:30

Liudvikai, Dočy, juk vis rašydavai, kad kartais reikia pabūti ir Poilsio partijoje. Reikia, pailsėkit ir sugrįžkit. smile

Arūnas > išskirtinai Juozapui ( galite ir kiti        2015-07-2 12:53

Nors parašei išskirtinai man, bet pamiršai išskirtinai save paminėti. Visai netvarka, juk kiti, tokie kaip diedukas nelabai įkerta kas čia tokis protingas ir šmaikštus be esąs. Negerai Juozapėli, nemiklink rankos be reikalo - garbės niekada nebus per daug.

Diedukas > S.M.       2015-07-2 12:49

100 metų!
Malonu išgirst, retai rodaisi…
Prisiminiau tvoras, nes analfabetai reiškiasi (arūnas tarp jų - genijus). Štai, kad ir paskutinis. “PažYstamas” dar iš vystyklų neišsivyniojo, o diskutuot veržiasi. ŽĮstų sau…

išskirtinai Arūnui (kiti neskaitykit!)       2015-07-2 12:39

jo jo,labai pritariu.ooooo visai pasirašyčiau,kad lengvai sutriktų makaulė, ar prikibtų koks susidvejinusios asmenybės sindromas….. man būna dar baisiau.žinokit,kai paskaitau tiesos.lt bendradarbių straipsnius apie pilietiškumą, solidarumą,tautiškumo puoselėjimą ar dabartinės valdžios paviešintus griekus iškart sunegaluoju.jei nesusituriu ir prie to paties drįstu paskaityt jūsu nurodytu asmenų komentarus- ištinka parpalis, o jei dar netyčia pasirodo džedajaus Leto įžvalgos,krentu trijų parų komon mažiausiai.baisiau negu baisu.kada tai baigsis ??? reikalauju rašyt apie gėles,orus,debesis ir gražias moteris !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To Diedukui       2015-07-2 12:30

Ach, koks iki skausmo pažystamas braižas.
Juozapėli - ku - ku….

Tarabilda       2015-07-2 12:13

Išėję savo argumentus išdėstė šioje publikacijoje, pasirašę savo pavardėmis. Ir man pakankamai aiškūs jų argumentai. Tegul lygiai taip pat išdėsto ir neišėję, o ne dergia šiuos žmones tik anoniminiais komentarais. Tai ir būtų vieša diskusija. Neabejoju, kad LS poziciją portalas paskelbtų.

Reikia       2015-07-2 12:03

diskusijos tarp išėjusių ir esančių.Viešos.

Kaip tėvai liepdavo savo vaikams       2015-07-2 12:01

vieni kitų atsiprašyti ir pasibučiuoti…Partijas vienija finansiniai interesai,o ten kur vertybės -interpretacijų begalės.Todėl reikia kompromisų meno.Viskas matysis iš darbų,tik juos viešinkit,juk viskas virė viduje,o mes nežinojome,tik jautėme atmosferą be pragiedrulių.Principingi intelektualai,bet “Aš šlovinu tave,Tėve,...kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų,o apreiškei mažutėliams”.(Matas)...Kartais nebūkit labai išmintingais,protingais,ypatingais,pabūkit “mažutėliais”.

Komentarų puslapis 1 iš 3
 1 2 3 > 

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Julius       2015-07-3 20:20

Nesuprantu, kodėl gerb. Bingelienė, Jakimavičius, Šopauskas nenusiuntė savo pareiškimo į Delfi, Lietuvos rytą? Būtinai reikia tai padaryti. Apie Kuolio gaujos klastą reikia visiems pranešti. Kitaip efekto nebus.

Julius       2015-07-3 10:16

pagaliau Kuolys pastatytas į vietą. Ačiū Liudvikui Jakimavičiui. Smūgis į paširdžius pačiu laiku. Malonu matyti Kuolio gaujos agoniją.

Leo Tarabildai       2015-07-2 14:01

Ach, Dočy, Dočy, vai kas čia anonimiškai rašinėja? Išvadinote bendražygius gauja, paskui anonimiškai kviečiate, kad pasisakytų, išspausdinsite.
Kai Tomkus pasiėmė Sąjūdžio laikraštį, irgi kvietė Landsbergį, Ozolą pasisakyti, žadėjo išspausdinti.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Utilitaristas lieka utilitaristu

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Partnerystė

Už krikščionišką pasaulėžiūrą nušalintas mokytojas pasiekė dar vieną pergalę

Kalifornijoje žaislų pardavėjai privalės steigti lyčiai neutralius žaislų skyrius, kitaip jų lauks bauda

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija: Įteisinus surogaciją, būtų pažeidžiama JT vaiko teisių konvencijag

Ramūnas Aušrotas. Laikas paanalizuoti Trakų rajono mero rinkimų pirmo turo rezultatus

Alina Laučienė. Kada mokytojo profesija bus prestižinė? (I dalis)

Daniel Pipes. Migrantai iš Artimųjų Rytų turi likti savo kultūrinėje zonoje

Andrius Švarplys. Kaip greitai keičiasi mūsų konservatizmas

Vokietijoje gėjams, lesbietėms ir migrantams išskirtos atskiros stovėjimo vietos automobilių aikštelėse

R. Jankūnas. Atsakymas prof. A. Ambrozaičiui: kaip patikrinti, ar vakcinų klinikiniai tyrimai baigti

Jungtinės Tautos nori uždrausti genderizmo kritiką

Vidmantas Misevičius. Mėlynas herbas – nauja norma?

Danutė Šepetytė. Auka ant dvasiškai merdėjančios valstybės altoriaus

Ir vėl tie velnio „kringeliai“ QWX

Almantas Stankūnas. Apie Nacionalinio susivienijimo kandidato Ramūno Aušroto rezultatą neeiliniuose Trakų raj. mero rinkimuose

Suomijos valdžios tyrimas. Migrantai stipriai išsiskiria seksualinių nusikaltimų statistikoje

Vengrija Lenkijos pusėje – reikalauja ES gerbti narių suverenitetą

Tomas Čyvas. Savivaldos dienos proga – politologo žinia: savivaldos Lietuvoje nėra

Justas Sakavičius. Galimybių pasas nepasiekė savo tikslų

Bausmės ir Sankcijos. Marijus Velička

Kard. Sigitas Tamkevičius. Dievas ar Mamona?

Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Vytautas Sinica. Neleisti žmonėms gyventi normalaus gyvenimo!

Karikatūristo žvilgsniu

Nacionalinis susivienijimas apie kainų kilimą: „Energetikos rinkos liberalizavimo žalos klausimą reikia kelti ES mastu“

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl elektros energijos ir dujų kainų kilimo ir jo valdymo

Lenkija atsakė ar laikysis visų Briuselio nurodymų

Vytautas Sinica. Kažkas neįtikėtino vyksta Vilniaus savivaldybėje

Kvietimas pasirašyti peticiją prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.