Šeimos politika

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

Tiesos.lt siūlo   2020 m. lapkričio 26 d. 9:39

14     

    

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

laisvavisuomene.lt

Tai bent įvertinimas! Pagalvojau, perskaičiusi straipsnio antraštę: „Su Nausėdienės pavarde siejama organizacija prisidėjo prie Lenkiją įaudrinusio sprendimo dėl abortų“. Autorių grupė atliko tarptautinį žurnalistinį tyrimą ir papasakojo, kaip Laisvos visuomenės instituto (LVI) įtaka iš mažytės Lietuvos driekiasi į kitus kraštus, paveikdama net žymiai didesnes valstybes. Ech… užsisvajojau… Jei taip reikšmingai prisidedame prie „žmogaus teisių padėties“ pokyčių Lenkijoje, tai ir JAV nebetoli. Drebėk Kinija – ateisim ir pas jus!

Įvykiai straipsnio pasirodymo metu, jame paminėtos faktų nuotrupos ir aukščiausius žurnalistinio „objektyvumo“ standartus atitinkantys vertinimai padeda skaitytojui susidaryti įspūdį apie galingą įtakos grandinę tarp Lenkijos ir Lietuvos: Pirmoji ponia D.Nausėdienė „priglaudė“ konferenciją apie krizinį nėštumą, kurią organizavo LVI, kuris pasirašė „ilgą teisinį dokumentą“, kuris buvo adresuotas Lenkijos Konstituciniam tribunolui, kuris priėmė sprendimą, kuris apribojo abortus apsigimimo atvejais, ko seniai siekė „ilgą teisinį dokumentą“ rengusi organizaciją Ordo Iuris, kurios steigėją į Aukščiausiąjį teismą paskyrė Lenkijos prezidentas A.Dūda, kuris šiomis dienomis susitiko su Lietuvos prezidentu G. Nausėda, kuris yra D. Nausėdienės vyras, kuri „priglaudė“ LVI konferenciją… Kad būtų dar siaubingiau, straipsnyje paminėta, jog tą „ilgą teisinį dokumentą“ be LVI pasirašė „margas būrys užsienio organizacijų“, o iš jų – viena traktuojama neigiamai, kita nevienareikšmiškai vertinama, trečia kažką baisaus pasakė Afrikoje ir t.t…

Supratot ką nors? Ne tai svarbu. Svarbu, kad skaitant nugara pagaugais nueitų. Kad pajaustumėt, koks baisus sąmokslas, koks galingas tinklas, kaip LVI prisidėjo prie žmogaus teisių ribojimo Lenkijoje,  aišku – tuoj apribos ir Lietuvoje.

O už straipsnį juk buvo sumokėta. Galėjo gi autorių komanda labiau pasistengti, perskaityti “ilgą teisinį dokumentą”, pasigilintį į abortų reguliavimą tarptautinėje teisėje ir Lenkijoje. Kadangi autoriams to padaryti nepavyko, teks už juos padirbėt ir trumpai aprašyti, kaip yra iš tiesų.

Teisės į abortą nėra

Keliamas triukšmas dėl žmogaus teisių ribojimo Lenkijoje, bet parodykite konkrečiai, kuri teisė ribojama? Teisės į abortą nėra nei tarptautinėje teisėje, nei Europos teisėje, nei Lenkijos nacionalinėje teisėje. Visose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose randame teisę į gyvybę, bet mūsų valstybės nėra niekaip įsipareigojusios garantuoti „teisės į abortą“.

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencija palieka laisvę pačioms valstybėms apsispręsti, kaip reguliuoti aborto klausimą ir kokį teisinį statusą suteikti žmogaus vaisiui. Pvz., 2004 m. liepos 8 d. sprendime byloje Vo prieš Prancūziją Nr. 53924/00 EŽTT pripažino, kad nesant tarp Europos valstybių konsensuso, atsakymas į klausimą, nuo kada žmogaus gyvybė turi būti saugoma, yra paliekamas pačių valstybių nuožiūrai. EŽTT taip pat pažymėjo, jog „žmogaus embriono/vaisiaus priklausomybė žmonių giminei gali būti laikoma sutarimu tarp valstybių ir žmogaus orumo vardan gali būti reikalinga apsaugos“.

Taigi Lenkijos kaltinti žmogaus teisių pažeidimais neišeina. Nors tiesa, kad abortų reguliavimas Lenkijoje yra vienas griežčiausių pasaulyje, tačiau tai yra tos šalies vidaus reikalas. Anot EŽTT, šis sprendimas priklauso nuo šalyje vyraujančių etinių vertinimų ir nacionalinių tradicijų skirtumų.

Pasirašydamas „ilgą teisinį dokumentą“, LVI palaikė gyvybei iki gimimo palankią iniciatyvą Lenkijos teisinės sistemos kontekste. Ir tai neturi nieko bendro su D. Nausėdienės globota konferencija apie pagalbą moterims krizinio nėštumo situacijoje. Lietuvai yra būdingas visiškai kitoks aborto reguliavimas, kitos tradicijos ir etinės nuostatos. Todėl čia vyksta iš esmė kitokios iniciatyvos, atliepiančios mūsų šalies socialinę, kultūrinę ir teisinę situaciją. O tuo pačiu – Seime registruotus bei Sveikatos apsaugos ministerijoje rengiamus krizinio nėštumo klausimams skirtus teisės aktų projektus. Todėl įspūdingoji antraštė bei straipsnyje paišomos sąsajos, liaudiškai tariant, kaba ant snarglių.

Tribunolas siekė apginti Dauno sindromą turinčius kūdikius

Kaip rašo situaciją Lenkijoje analizavęs LVI teisininkas Ramūnas Aušrotas, oficialiais statistikos duomenimis du iš penkių abortų dėl vaisiaus apsigimimo buvo susiję su nėštumu, kai moteris laukėsi Dauno sindromą turinčio kūdikio. Ištobulėjusi prenatalinė diagnostika leidžia gana anksti nustatyti Dauno sindromo atvejus. Tokių vaikų praktiškai nebegimsta Islandijoje ir Danijoje, kur abortuojama atitinkamai 99 ir 98 proc.

Sveikatos politiką, leidžiančią masiškai nutraukinėti nėštumą dėl Dauno sindromo, galima vertinti kaip šiuolaikinę eugenikos formą. Ji pažeidžia JTO Neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri numato asmens nediskriminavimo dėl neįgalumo principą ir pripažįsta visų asmenų vienodą orumą bei lygias teises.

Dar 1993 m. Lenkijoje priimtas įstatymas saugo negimusio vaiko gyvybę. Jis leidžia abortą tik tais atvejais, kai 1) nėštumas kelia grėsmę moters sveikatai ir gyvybei arba 2) yra didelė rimto ir nepagydomo vaisiaus apsigimimo ar ligos tikimybė, arba 3) kai nėštumas yra neteisėto veiksmo (išprievartavimo ar incesto) pasekmė. Konstitucinio Tribunolo sprendimas apribojo tik tuos atvejus, kai abortas atliekamas dėl eugeninių priežasčių, susijusių su vaisiaus apsigimimu, bet neliečia kitų pagrindų (moters sveikatos, išprievartavimo ir kt.).

Nors visas Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimas dar nėra paskelbtas, iš rezoliucinės jo dalies matyti, kad jis laiko nėštumo nutraukimo sąlygų įstatymą prieštaraujantį Lenkijos Konstitucijai ta apimtimi, kiek jis legalizuoja neteisėtą eugeninę praktiką negimusio vaiko atžvilgiu ir nesuteikia jam žmogaus orumą atitinkančios apsaugos ir pagarbos („legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka‘). Tribunolo nuomone, įstatymas negali padaryti negimusio asmens apsaugos, priklausomos nuo jo sveikatos būklės ir jį tokiu būdu diskriminuoti („uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację”) bei leisti nutraukti nėštumą be pakankamo kito gėrio apsaugos pagrindimo  („przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości”).

Taigi skandalingasis sprendimas siekia apriboti aborto praktiką Lenkijoje tiek, kiek ji yra nutaikyta į Dauno sindromą turinčių kūdikių eliminavimą iš visuomenės. Taip, daugelio valstybių akimis tai itin griežtas sprendimas. Bet logiškas šalyje, kurios teisė saugo negimusių vaikų gyvybę. Kodėl kai kurie iš jų turėtų būti diskriminuojami? Jei Konstitucija skelbia visų asmenų lygybę, kas gali rūšiuoti žmones į tinkamus ir netinkamus gyventi visuomenėje?

Protestuojančiųjų abejingumas moters problemoms

Iš tiesų ir Lenkijoje, ir Lietuvoje protestuoja tik labai maža dalis moterų. Apie protestus kurstančias asmenybes, organizacijas ir su jomis bendradarbiaujančius žurnalistus būtų galima paviešinti įdomesnių faktų, nei pavyko surinkti apie LVI. Bet ne ten esmė.

Esmė ta, kad organizacijos, protestuojančios dėl neįvykusių neegzistuojančių teisių pažeidimų, yra abejingos realioms moterų problemoms. Lietuvoje jos priešinasi ne tik negresiančiam aborto ribojimui, bet ir bet kokioms pagalbos krizinio nėštumo metu iniciatyvoms. Jos garsiai rėkauja apie „moterų teises“ ir „laisvę pasirinkti“, bet palieka moterį vieną kapstytis krizinio nėštumo situacijoje. O tokioje situacijoje dažnai nėra jokios laisvės, bet tik skausmas, neviltis, smurtas ir skurdas. Džiaukitės – mes kovojam už tuščią formalią „laisvę“ ir niekas nedrįskite siūlyti pagalbos. Nedrįskite organizuoti konferencijų apie pagalbą krizinio nėštumo metu ir nedrįskite tokių konferencijų globoti. Nes pagalbos siūlymas suponuoja, kad yra ir kitas, geresnis, pasirinkimas nei abortas. O tai savaime moralinis vertinimas ir kartu priekaištas „laisvai“ pasirinkusioms, besirenkančioms ar dar pasirinksiančioms.

Didžioji dalis moterų neprotestuoja ir protestams nepritaria. Tačiau kaip jau įprasta, feministinės organizacijos kalba visų moterų vardu, nors neturi tam jokių įgaliojimų. Visuomenėje kuriamas įspūdis, tarsi visos moterys vienodai mąsto, vienodai supranta pasaulį ir savo vietą jame. Neva visos moterys pasisako už visišką abortų laisvę ir nevertina dar negimusio vaiko gyvybės. Tai vienas ryškiausių šiuolaikinių stereotipų, vis agresyviau brukamas į viešąją erdvę.

Kalbėti kone pusės vienos ar kitos šalies gyventojų vardu – ambicingas, bet niekuo neparemtas užmojis. Iš tiesų tos garsiai protestuojančios moterys kalba tik savo atstovaujamų organizacijų, institucijų, politinių partijų vardu. Bet ne visų moterų. Ne mano vardu.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

C-Fam       2020-11-27 18:17

WASHINGTON, DC, lapkričio 27 d. (C-Fam) Kai studentai visame pasaulyje stengiasi tęsti mokslą viduryje pandemijos, Jungtinių Tautų gyventojų fondas (UNFPA) paskelbė rekomendacinį dokumentą, siekdamas užtikrinti, kad jie gautų prieštaringai vertinamą JT lytinį švietimą, kad ir kur jie bebūtų.

Naujasis dokumentas „papildo ir nurodo“ prieštaringai vertinamas „visapusiško lytiškumo ugdymo“ (CSE) technines gaires, kurias 2018 m. Paskelbė UNESCO. Nepaisant to, kad Generalinė asamblėja atmetė „visapusišką lytiškumo ugdymą“ ir visuotinai priešinosi tam šalyse ir vietos bendruomenėse, UNFPA siekė užtikrinti, kad vaikai jį gautų, kad ir kaip būtų. Tai būtų reikalinga vaikams mokykloje, ne mokykloje ir net namuose.

Pasak UNFPA, „visapusiškas lytiškumo ugdymas“ gali būti vykdomas kompiuteriais ar telefonais arba asmeniškai, pavyzdžiui, jaunimo centruose, vasaros stovyklose, religinėse organizacijose ir pabėgėlių stovyklose. Ne mokykloje tai taip pat galėtų „apimti sudėtingas temas“ ir išdėstyti problemas „tokiu būdu, kuris ne visada gali būti įgyvendinamas ar priimtinas mokykloje.

Šiose gairėse pateikiami dideli skyriai apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Nors pripažįstama, kad vaikams, kurie laikomi translyčiais, „nėra išsamios literatūros apie lytinį švietimą“, rekomendacijos grindžiamos interviu su translyčių organizacijų nariais.

Remdamasis šiais pokalbiais, UNFPA ragina parengti „įtraukiąsias“ anatomines diagramas, kurios nėra pažymėtos kaip vyrai ir moterys ir kuriose „kūno dalys neturėtų būti priskiriamos vienai lyčiai“. Jei įmanoma, vadovai ragina vedėjus „įjautrinti tėvus apie lytinę tapatybę“.

Rekomendacijose taip pat kalbama apie „visapusišką lytiškumo ugdymą“ prostitučių vaikams. Nors pripažįstama, kad iki 18 metų amžiaus prostitucija laikoma išnaudojimu, neatsižvelgiant į vaiko norą, ji taip pat tvirtina, kad „sekso darbas yra bendro pobūdžio seksas tarp suaugusiųjų“. Todėl jos rekomendacijos yra skirtos vyresniems nei 18 metų žmonėms, nors „teisiniai, politiniai ir etiniai iššūkiai“, teikiant prieštaringą programą prostitucijos metu dirbantiems nepilnamečiams, „neturėtų būti naudojami kaip pagrindas jaunesnių nei 18 metų žmonių prieigai prie informacijos, prevencijos ir prevencijos. priežiūros paslaugos “.

Nurodymai skatina vedėjus naudotis „kritine pedagogika“, kurią sukūrė brazilų marksistų mokslininkas Paulo Freire’as, ir nurodo studentus „suabejoti ir užginčyti vyraujančią galios dinamiką ir dominavimą“.

2018 m. UNESCO vadove apie lytinius santykius prieštaringai buvo skatinama mokyti vaikus, kad lytis yra socialinis darinys jau nuo penkerių metų, ir reklamuojamos „netradicinės“ šeimos struktūros bei didelis dėmesys LGBTQ + teisėms. Ji taip pat ragino, kad programa būtų privaloma mokyklose.

Šios naujos gairės, kartu su kitomis UNFPA iniciatyvomis, skatinančiomis jaunų žmonių bendraamžių švietimą, yra dalis didesnių pastangų užtikrinti, kad nė vienas vaikas negalėtų išvengti labiausiai prieštaringai vertinamų JT lyties mokymo programų elementų.

Naujų gairių leidimą finansavo Norvegija, viena iš pirmaujančių „sex-ed“ atstovų JT. Praėjusių metų UNFPA remiamame Nairobio aukščiausiojo lygio susitikime Norvegija įsipareigojo remti „visapusišką lytiškumo ugdymą“ tiek mokykloje, tiek už jos ribų, pridurdama, kad ji „daugiausia palaiko CSE per UNFPA, UNESCO ir Tarptautinę planuojamos tėvystės federaciją (IPPF)“.

https://c-fam.org/friday_fax/un-agency-wants-to-force-controversial-sex-ed-on-all-children/

Kad patrauktume       2020-11-27 16:23

vyrą dėl neplanuoto nėštumo yra įstatymai. Tegu tik nemaivosi ir neišsisukinėja, kad jie niekuo dėti, o kalta moteris. Jie kaltesni, nes daro spaudimą, o po to neša kudašių. Kad to nebūtų - reikia įstatymų, bet Seimo politikos kuosoms tai nerūpi - tik renta, kaip tai LDDP karalienei Konservatorių partijoje - Iročkai.

● ● ●       2020-11-27 1:46

● Po galimai “linksmos” nakties, mamos savo dukras liepdavo ravėti rūtas…
———-
Pagal ankstesnio komentaro vertinimus, tiek “+” tiek “-” tie “atsiliepimus”, galiu drąsiai tvirtinti - lietuvių intelektualumas beviltiškai žemas.
Nieko, gamta šitą defektą per artimiausius dešimtmečius “ištaisys”.

Kis       2020-11-26 17:17

kiek zmoniu,tiek bus nuomoniu.Kalbeti apie issigimusius ir ju teise gimti-paprasciausiai veidmainiska,paklauskite tu ,kurie vardan galbut kilnios vertes aukoja ne tik si busima ,plius dar gimdyvius,bet ir daug metu gimusio,bei aplinkos"dziaugsmais"Kalbeti reikia apie atsakomybe pries pradedant ta gyvybe,tureti teise jai ir daugintis be jokios atsakomybes.Kam leisti degradui pagimdyti eilini nelaimeli?Ir tokiu budu suderinus su morale ir atsakomybe ne tik pries Dieva,bet ir busima ir esancius.Kaip norma,kad is nedorelio ,kad gims doras maza tikimybe,o giliau kazka spresti beje neduota nei zmogui,nei mokslui atsakyti vienu sakiniu.Daug musu gyvenime????????????????????????????? ir mes nesugebame atsakyti,matai ,kad mums nelemta,nes tik tiek mums leista sioje zemeje.Cia buvo rasyta,kad Tas ,kuris valdo tai kas mums nelemta suprasti,jau nuo pirmo sauksmo uzprogramuoja likima(tam turiu ne is pasakoriu fakta,kuris viska sujauke)tad po saulelydzio surikiuos vienus i kaire nuo saves,kurie toliau bus eksperimentuojami,kiti i desine(desinieji)kurie eis su zemisku vadu smalos maisyti savo gaujeles nariams,kad palengvintu kancias.Issigandote?As tik taip mastau kartais?

● ● ●       2020-11-26 16:34

● Gyvūnai savo nepilnaverčius palikuonis “pašalina” iš savų tarpo.
● Žmonių vaikai linkę tyčiotis ir ... iš BET KAIP “žemesnių”..., tiek bendraamžių, tiek suaugusių ar senolių, jeigu jie nėra (nebuvo) “griežtai” auklėjami… Gamta (gamtos dėsniai), jeigu “neiškreipiama” auklėjimu parodo “kas” yra “kas”.
● Žmogaus gyvybė per amžius nebuvo vertybė!
Kiek žmonių paaukota dėl religijos…, politikos…, įdėjų kovos…
———-
Pamanykit abortas. Specialiai “sumeistrauja” vaiką, kad jo organus galėtų panaudoti kito vaiko gyvybės pratęsimui…
Apsimestinis visokių rašeivų šventumas.
———-
●●● Kokia prasmė “malti šūdą” apie…, jeigu neturite net paviršutiniško aiškumo (garantijos!!!) apie pomirtinį - anapusinį gyvenimą. Tušti tauškalai…
Pirma klokite ant stalo “įrodymus”, tada galėsime diskutuoti apie gyvybės svarbą.
P.S.
◇ Išėjimai iš kūno (astralas, mentalas…), kur tikri o nesufalšyvinti moksliniai tyrimai?!
◇ Mirusiųjų kūnų natūrali mumifikacija?!
◇ Budistų vienuolis Itegelovas…?!
———-
Ar tai nepažinti gamtos “siurprizai”...
Ar tai Anapusybės “ženklai”...
.
Jūsų intelektas žemiau “plintuso”, o noras “prasimušti NULINIS su minuso ženklu*.
Geriausiu atvėju jūs pasitenkinate religiniais marazmais…
Kokia nyki homo lituanus padermė.
Kokie apgailėtini hominidai.

O ka vyrui       2020-11-26 15:15

Aišku kad vyras turėtų nešti daugiau atsakomybės kadangi jis labiau suvokia ką daro, moterys mažiau nes jom svarbiau jausmai. Tačiau kaip tą atsakomybės naštą padalinsi jeigu kūdikis randasi tik moteryje, o vyro su lenciūgu juk nepririši.

Pasirodei, Vaidai,       2020-11-26 15:04

kaip labai labai ,,dvasingas”. Nuo žodžio ,,dvasinti”.

O ką vyras       2020-11-26 14:59

neatsakingas? Jis niekuo dėtas? Dėl nepageidaujamo nėštumo vyras turi nešti visą atsakomybę ir nepalikti moters vienoje, nes abu vienodai prie to prisidėjo ir daugiau, manyčiau, vyras, o ką manote jūs?

Vytautas Vyšniauskas Šarūnui Černiauskui        2020-11-26 14:58
12 59 - am       2020-11-26 14:36

Kuo skirtingų valstybių skirtinga jurisprudencija teisingiau gali atsižvelgti į moters teises? Iš ko kildinamos moters teisės? Klausimas tikrai yra gyvybiškai svarbus, tačiau kodėl sudaromos medicininės ir teisinės sąlygos realizuotis žudymą? Nereikia uždrausti abortų, tiesiog nereikia kurti tam prielaidų.

bijūnėlis       2020-11-26 13:21

Sunki tema.Iš vienos pusės moteris ir Jos problemos,o iš kitos gyvybė-busimas žmogus -nepageidaujamas,neįgalus,dar negimęs,bet jau keliantis problemas,kurios tik didės.Šias problemas pagrinde spres moteris,todėl tik Ji turėtų sprsti šią situaciją ir jokios kitos organizacijos ir net ne bažnyčia.Draudimai tik sunkina moters gyvenimą,prisiminkime paskenduolę Veroniką.Pagarba Autorei ,parašiusiai tokį išmintingą straipsnį.

ekspertas>Ekspeetas       2020-11-26 12:59

žmogaus vaisiaus klausimas yra konkrečios valstybės jurisprudencijos reikalas.Manau ,tai yra teisingiau , labiau atsižvelgiama į Moters teises šiuo tikrai gyvybiškai svarbiu reikalu.

Ekspeetas       2020-11-26 10:13

Neįsivaizduojama koks turi būti moraliai ir protiškai degradavęs, jog manytum kad egzistuoja teisė į abortą, tiesiog… Pati aukščiausia teisė kokia tik gali būti yra teisė į gyvybę. Ji apima ir teisę gimti, nes kokia gyvybė jei net negali gimti. O kas yra abortas? Medicininė paslauga? Ką ji gydo? Kaip ten su Hipokratu? Tai nėra medicina. Tai medicininė intervencija tikslu pašalinti nepageidaujamas pasekmes asmens, kuris nesugeba prisiimti atsakomybės už savo lytinį elgesį. Čia yra esmė viso to reikalo. Todėl visuomenės užduotis yra švietimas tam kas žmogus sąmoningai galėtų elgtis tiek moterys, o ypatingai ir vyrai.

Klaudijus       2020-11-26 9:52

Puikus straiposnis.
Šaunuolė autorė.
Bravo.

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.