Įžvalgos

Krescencijus Stoškus. Nesusikalbėjimo akligatviai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. rugsėjo 15 d. 2:23

28     

    

Krescencijus Stoškus. Nesusikalbėjimo akligatviai

Perspėjimas. Prašytume pagalvoti, ar verta skaityti. Tekstas ilgas, sausas, visiškai nepritaikytas greitam skaitymui, nėra pikantiškų vietų.          Autorius

1. Beviltiškas sumanymas. Pribrendo laikas įterpti savo trigrašį į lyg jau galintį užsimegzti pašnekesį, kodėl taip mums šiandien nesiseka tarpusavyje susikalbėti. Kalnai nesprendžiamų problemų kasdien griūva ant mūsų valstybės ir jos piliečių galvų, o mes… teįstengiame tik šurmulį sukelti. Audrą stiklinėje. Ir nieko daugiau. Kodėl mes visi taip „atsišriubavę“? Kas mus suluošino? Negi ir čia valdžia? Bet kaip tik šioje vietoje pajuntu savo sumanymo absurdiškumą. Ir idiotizmą. Žmogau, kai pats matai akligatvį, į kurį esame patekę, kokia prasmė kalbėti apie nesusikalbėjimą. Juk kiekvienas pasakys: „mes patys tą žinome, ir kas iš to?“. Susikalbėjimui reikalingas pasitikėjimas, o mes visi esame vieni kitais nusivylę. Nepasakysi „pasitikėk!“ tam, kuris tavim nepasitiki. Net Kristus yra prasitaręs: pranašu savam krašte nebūsi. Bet čia neįstengiu sustoti…

2. Ritualinis bendravimas. Prisipažinsiu, nesusikalbėjimo tema seniai mane sudomino. Tik tada buvo visai kitos priežastys. Anais laikais žmonės buvo priversti viešumoje kalbėti visai ne apie tai, ką žinojo ir kuo patys tikėjo, o tik apie tai, kas buvo privaloma ir leista. Todėl visas viešasis bendravimas buvo grynai rituališkas ir fasadiškas. Asmeninius santykius ir tai, apie ką buvo kalbama, maskavo ritualinės temos ir iš šalies primestos problemos. Oficialių paradų rengėjams to užteko. Bet tiems, kuriems rūpėjo realybė, dažnai nebuvo lengva susigaudyti, su kuo jie turi reikalą. Bet dabar viskas atvirkščiai: visi kalba, ką nori – ir kaip tik dėl to nesusišneka.             

3. Minučių žinios. Šiandien mus supa komunikacijų tinklai, apraizgę ne tik mūsų kraštą, bet ir visą žemės rutulį. Kokių žmonijos istorijoje niekada nėra buvę. Jais viešumoje kalbame be galo daug; daug daugiau negu bet kada. Dabar kas tik nori, gali įsitaisyti net savo „socialinius tinklus“. O jie suteikia galimybę rodyti absoliučią saviraiškos laisvę, viešinti save visame pasaulyje, įsitaisyti tūkstančius „internetinių draugų“. Be to, jie kviečia reikšti savo nuomones apie viską, kas tik kam ateina į galvą, įskaitant ir straipsnius, publikuojamus įvairiose svetainėse. Yra neišpasakytai palankios sąlygos ištisą parą užmezginėti ir palaikyti kontaktus, kaupti ir atnaujinti visų tipų žinias, patiems rašinėti tekstus, švaistytis nuomonėmis, replikomis, sąmojais ar jų imitacijomis, siuntinėti nuotraukas ir ištisus filmus, reklamuoti prekes ir paslaugas, atlikinėti fianansines operacijas, įsitraukti į žaidimus ir kitas pramogas. Net prieš mūsų valią šie procesai įtraukia mus į ypatingai spartaus šiuolaikinio gyvenimo tėkmę ir užduoda nepaliaujamo, vis spartėjančio bėgimo tempą. Dar taip neseniai mums pakako savaitinių ir dienos žinių. Šiandien mums mina ant kulnų valandų ir minučių žinios. Tik jos dabar turi tikrų žinių vertę. Visa kita – archyvai, t.y. istorija.

4. Bėgimas be atokvėpio. Kai įvairiausiais kanalais be galo skirtingo vertingumo (patvarumo, pagrįstumo, patikimumo, objektyvumo, sąžiningumo) informacija pradeda plūsti patvinusių upių srovėmis, be paliovos keičiančiomis savo vandenis, vis labiau smunka jos kokybė: vis labiau sunkėja jos patikrinimo galimybės, o jų nepatvarumas ir prieštaringumas vis labiau išbalansuoja žmonių galvas. Neaprėpiamas žinių ir jų vertinimų mirguliavimas formuoja vis padrikesnį, chaotiškesnį realybės ir viso pasaulio vaizdą, kaupiasi nuvertėjančios informacijos apimtys, kanalų šiukšlingumas, sparčiai didėja dezinformavimo, klastojimo ir sukčiavimo grėsmės. Mūsų akyse tirpsta gebėjimai atsidėti žinių srautų suvirškinimui: jų aprėpimui, subalansavimui, susisteminimui, subtilesniam, atsakingesniam (savarankiškesniam, kvalifikuotesniam, nuoseklesniam, išsamesniam, labiau analizuojančiam) mąstymui, tekstų struktūros ir prasmių praturtinimui, minčių gilinimui. Kartu atrofuoja dėmesys atidžiam skaitymui ir supratimui. O kam to reikia?

5. Replikinė kultūra. To reikia savo įsitikinimų kūrimui ir tarpusavio supratimui, trumpiau sakant, susikalbėjimui. Sakoma: su kuo sutapsi – tuo pats patapsi. Savo atmintį mes jau beveik perleidome kompiuteriams. Vadinasi, mūsų atmintis ima trauktis į nuošalę ir vis mažiau dalyvauti operatyvių sprendimų priėmimuose. Mes jau neaprėpiame ne tik knygų ir ilgesnių studijų visumos. Dauguma jau nepakenčia net 3–4 puslapių tekstelių. Pradėjome greitai pavargti? Turbūt ne. Komunikacinės sistemos ėmė kapoti tekstus, kad įterptų reklaminius skelbimus ir kitus nieko bendra su tekstais neturinčius pranešimus. Skubančiam žmogui vien to pakako, kad skaitydamas tekstus trumpomis pastraipomis, jis greitai įprato ardyti tekstų rišlumą, vientisumą, taigi ir jų suprantamumą. Per trumpą laiką įsitvirtino visai naujo tipo rašto kultūra, kurią galima pavadinti replikine.

6. Vėluojantys į traukinį. Kadangi kiekvieną dieną tokių tekstų užgriūva aibės, pirmiausia jie turi savo pavadinimais sugundyti, išgąsdinti, sudirginti, emociškai užkrėsti, kad sudomintų, patrauktų ir neleistų skaitytojui praeiti pro šalį. O kuo daugiau tokių gundymų, tuo labiau mūsų ribotas laikas verčia tekstus skaityti pakniopstomis ir prabėgomis. Lyg nuolat vėluotume į traukinį. Juos praryjame kaip greitus pietus. Nekramtydami ir nevirškindami. Nuolatiniai tokių kanalų lankytojai tampa greitojo skaitymo įkaitais. Jiems ima pakakti vienos kitos pastraipos. Kiti pralekia tiesiog šuoliuodami per kelias pastraipas iš eilės. Jau imdamiesi skaitymo, jie yra apsisprendę, jog prie tekstų nereikės ilgai sustoti, o juo labiau vargintis. Nesunku suprasti, kas lieka iš vieningo, subalansuoto teksto, kuriame kiekvienas žodis yra apgalvotas ir prasmingai įkomponuotas į teksto visumą, kai jis pateks į tokio skaitytojo akis. .

7. Naujieji tekstai. Momentiniam vartojimui pritaikyti tekstai turi būti ne tik trumpi ir sukapoti į mažas pastraipas. Ilgesni sakiniai taip pat nepaskaitomi. Jie turi būti skaldomi į gabaliukus, kad atitiktų tas aprėpties ribas, kurias anksčiau įtvirtino didieji greitkelių reklaminiai stendai. Geriausia, kai sakiniai būna iš 4–5 žodžių. O mintys vienmatės, didžia dalimi daug kartų girdėtos. Be originalių įprasminimų, be poteksčių. Nėra jokios prasmės tokių tekstų grįsti ir racionaliais argumentais. Tai bus tik skaitymo trikdžiai, kuriuos turės peršoks greitojo skaitymo įkaitai.

8. Kontaktai – ne bendravimas. Suprantama, kas nori ką nors išsiaiškinti ir suprasti, rašo knygas arba straipsnius. O tam privalu pateikti racionalių įrodymų. Išviešindamas tuos įrodymus, autorius tikisi supratimo, per kurį atsiveria durys į tarpusavio susikalbėjimą. Bet kai jį pasitinka į traukinį skubantys skaitytojai, susikalbėjimo galimybės išnyksta. Nelieka net to devinto vandens nuo kisieliaus, apie kurį kalba mūsų folkloras. Skubantys į traukinį gali užmegzti kontaktus, bet susikalbėjimui nebūna nei pasirengę, nei įstengia to padaryti. Čia nebūna supratimui palankaus nusiteikimo. O fragmentiškasis pasiskaitinėjimas užtrenkia duris tokiam supratimui. Jie nenarplios, nei kiek yra pagrįsti tie argumentai, nei kokiomis prielaidomis jie remiasi. Tokiomis sąlygomis jiems užteks kelių vaizdingų postulatų, paryškintų paprastučiais pavyzdžiais. O šie turi būti patrauklūs ir prieinami kiekvienam. Ne tik tam, kuris neturi laiko ir noro imtis sunkesnių uždavinių sprendimo. Bet ir tam, kuris neturi pakankamai išbandytos patirties ir įgūdžių, kad pajėgtų savo galva mąstyti. O ką jau kalbėti apie tą, kuris savo atmintį yra perleidęs kompiuterio serveriui.

9. Tekstų devalvacija. Dar kai kas atsimena tuos laikus, kai tekstams buvo jaučiama pagarba. Juos skaitant, visos pastangos buvo skiriamos supratimui.  Juos reikėjo gerai įsiminti, kad suprastum, o kad suprastum – reikėjo analizuoti, aiškintis ir vėl suvesti į visumą. Tik tada skaitytojas turėjo apgalvotą nuomonę, kurią buvo galima atsakingai paviešinti. Dabar viso to nereikia. Užtenka atsitiktinio kontakto, fragmento, vienos minties, išimtos iš konteksto. O jeigu jau turi kokią atsitiktinę nuomonę apie autorių, ir to kontakto nebereikia. Postmodernioji ideologija yra įteisinusi tokias „interpretacijas“, kurios išsiverčia ir be tekstų supratimo. Čia tekstas – tik pretèkstas debesingoms fantazijoms regzti. Internetinių svetainių šeimininkai nori surinkti vertinimus, kuriems užtenka replikos, panašaios į balsavimą: taip ar ne. Bet rašančiam repliką tai neįdomu. Jam šiandien reikia išsilieti, nes jis Lietuvoje labai pritvinkęs pykčio. O kai esi viskuo nusivylęs ir pyksti ant viso pasaulio, atpirkimo ožiu gali tapti bet kas, bet kur ir bet kada. Ir taip įsiliepsnoja tarpusavio kivirčai, nė iš tolo neprimenantys tų tekstų, kurie yra jų pretèkstai…

10. Išlieti pyktį. Taip, kaip automobilių gausa užkemša masiniam susisiekimui įrengtus kelius, taip informacijos masiškumas tam tikromis sąlygomis perkrauna ir prišiukšlina komunikacijai skirtus kanalus, devalvuoja tekstus. Komunikacija tada virsta gryna regimybe, o susikalbėjimas ir žmonių suartėjimas pasidaro nebeįmanomas. Kita bendravimo kliūtis atsiranda iš to, kad pykčio pritvinkę žmonės, gauna laisvą įėjimą į oficialiai įteisintas komunikacijos kanalų vietas ir ten, laisvai liedami savo pyktį, gali skleisti patyčias, vedančias į kivirčus, išstumiančius žmonių sutarimui būtinas diskusijas. Daugelis žmonių  traukia į šias vietas vien dėl to, kad čia galima išsilieti, nesilaikant atsakomybės už pasakytus žodžius, nėra jokių profesionalumo, minties ir jausmų reiškimo apribojimų, negalioja jokios pagarbos, kalbos, raštingumo ir apskritai civilizuotumo normos. O šių dienų terminais tai reiškia laisvę, kuri yra ne kas kita, kaip tik kitas savivalės pavadinimas. Dažnai ribojami tik rusiški keiksmažodžiai. Bet ir tie praeina, paženklinti pirmomis raidėmis su daugtaškiais. Japonai, sako, kartais stato verslininkų iškamšas, kad darbininkai galėtų prieš juos neapykantą išlieti. Mes turime svetaines, kur liejamas pyktis ant valdžios, ant bankų, ant prekybininkų ir, žinoma, ant vienas ant kito.

11. Laisvė be atsakomybės. Kai prasideda kalbos apie patyčias, beveik visi gręžiasi į mokyklas. Lyg ten būtų tikrasis šių bėdų šaltinis. Nors daug dažniau mums reikėtų  atsigręžti į pačius… save. Bet kai Lietuvoje atsiranda tiek daug piktų žmonių, kurie platina „patyčių kultūrą“, kaltinti tenka ne tik juos, bet ir visus galinguosius. Tai jie savo elgesiu duoda pavyzdį, o veiksmais ir sprendimais formuoja mūsų gyvenimo sąlygas, įteisinančias laisvę be atsakomybės, kartu užkerta kelią susikalbėjimui ir bendruomeniškesnio gyvenimo kūrimui. Šių sąlygų formavimui didžiausios įtakos turėjo skandalų persekiojama ir vis nesusitupinti politinė sistema, paperkamoji žiniasklaida ir perdėtų ambicijų verslas, lydimas neoliberaliosios vartojimo ideologijos ir masinės kultūros reiškinių, sutelkiančių visas anarchistinės bei nihilistinės kontrkultūros sroves. Sovietmečiu pykčio liejimas buvo užgniaužiamas represijų baimės. Su Nepriklausomybe atsidarė durys ne tik jausmų reiškimo laisvei, bet ir bet kokiai kitai savivalei, kuria skubėjo pasinaudoti visos čia paminėtos galios. Dažnai jos ėjo koja kojon net ir su tais nesuvaldomais, o dažnai ir nevaldomais gaujų siautėjimams, kurie plito visoje šalyje, prievartaudami pirmuosius mūsų verslininkus ir savarankišką gyvenimą pradėjusius žmones.

12. Gyvenimas be taisyklių. Įprasdami vadovautis laisve be atsakomybės, arba „stipriojo teise“, ir gyventi be bendravimo normų ir taisyklių, jau spėjome sunaikinti beveik visas galimybes susikalbėti ir suprasti vienas kitą. Iš mokyklinių laikų, rodos, visi žinojo Aristotelio mintį, kad žmogus yra bendruomeninė būtybė. Iš Kristaus ir Konfucijaus palikimo yra išmoktas pats universaliausias bendrabūvio principas:  ko nori, kad kiti tau darytų ir tu jiems pats tai daryk. Į tokius priminimus dabar atsakoma klausimu: o kam? Net filosofų pasitaiko, kuriems visuomenės nėra. Esą tik individai. O individas dabar laisvas. Tokią laisvę mums neša ištisos partijos, didelė žiniasklaidos dalis, ir kai kurios masių bei šių dienų politikų pripažintos radijo, televizijos ir kitokios žvaigždės. Jos apsimeta nesuprantančios, kodėl visuomenė susvetimėja iki priešiškumo ir neapykantos. Ir kodėl tas priešiškumas bei neapykanta ima tvinkti, kol neprasiveržia visuotinėmis patyčiomis, kurių niekinimoji ir naikinimoji galia plinta ne tik žodžiais, bet ir sprendimais, kūriniais, veiksmais bei kasdieniu elgesiu. Taip ỹra ir nyksta ištisos valstybės. Lietuvos demografinė krizė yra pats geriausias įrodymas, kur veda šitokios gyvenimo sąlygos ir pats jo būdas.

13. „Patyčių kultūra“. Komunikacijos kanalai nėra išimtinė vieta, kur įteisinta laisvė be atsakomybės. Ja naudojasi beveik visi mūsų socialiniai sluoksniai nuo politikų ir „popsinės kultūros elito“ sąjungos iki vadinamųjų padugnių. Kas turi daugiau jėgos, valdžios, turto bei gerose vietose įtaisytus mikrofonus, tokią laisvę demonstruoja savo kasdieniais veiksmais ir sprendimais, o kas tų pranašumų neturi – tyčiojasi žodžiais ir kitais ženklais, surinktais iš visų laikų ir kraštų „padugnių kultūros“. Tarpukario Lietuvoje tokie „dalykai“ paprastai būdavo vadinami tiesiog „bobturgiu“. Galbūt čia geriau tiktų žodis „kontrkultūra“. Bet vargu ar verta veltis į tokius svarstymus šalyje, kurioje jau seniai yra pripažinta „patyčių kultūra“, „keiksmažodžių kultūra“, „korupcijos kultūra“, „savižudybių kultūra“,„surūdijusių vamzdžių kultūra“, „grafiti kultūra“ ir pan.

14. Patyčių fabrikas. Visi žino, kad parlamento paskirtis yra priimti visai visuomenei teisingus ir gerai subalansuotus įstatymus. Tačiau santykiai tarp partinių frakcijų mūsų šalyje greičiau primena marksistinę klasių kovą, siekiančią sunaikinti savo politinius priešus, negu demokratinius debatus, galinčius užtikrinti teisingų įstatymų parengimą ir priėmimą. Vien dėl tos priežasties Seimas pavirto centriniu patyčių fabriku. Pirma, diskusijų vietoje čia seniai įsitvirtino varžybos dėl riebesnių patyčių, kurias tenka užbaigti balsavimu, kaip vieninteliu teisėtu jėgos panaudojimo būdu. Antra, iš visos visuomenės jis įprato tyčiotis, priiminėdamas ją žeminančius (korumpuotus, draugų grupėms, net pavieniams asmenims pritaikytus arba vien tik savo privilegijas įtvirtinančius) įstatymus ir užsispyrėliškai ribodamas konstitucinę piliečių teisę į tiesioginę demokratiją (neleidžiama visuomenei kurti realios savivaldos, nepateisinamai ribojamas streikų, piketų ir referendumų organizavimas, ignoruojami jų rezultatai ir pan.).

15. Patyčių „teorijos“. Nemaža mūsų politikų ir žurnalistų patyčias vadina diskusijomis. Net įtikinėja, kad visose šalyse vyksta panašūs debatai. Kartais būną net muštynių. Pati arogantiškiausia dabartinio Seimo dama, turinti pomėgį kvailinti beveik visus be išimties, išskyrus save, yra paskelbusi, kad politika yra retorika, kitaip sakant, iškalbos menas. O vienas patyčiomis pagarsėjęs žurnalistas (šiandien jis pripažintas vienu iš įtakingiausių Lietuvoje) net yra sugalvojęs „teoriją“, kuri prieš silpnesniuosius nukreiptas patyčias laiko pažeminimu, o prieš stipresniuosius – kritika. Prie savivale grindžiamų patyčių įteisinimo jungiasi ir pačios ryškiausios žiniasklaidos žvaigždės. Net tos, kurios patyčių nepraktikuoja, nepaliaujamai giriasi savo polinkiu laužyti visas gyvenimo taisykles, su kuriomis jiems yra tik tekę susidurti. Pradedant tėvų reikalavimais ir baigiant įstatymais bei kalbos normomis. Taip visur vykstanti pažanga. Žinoma, jie jauni, todėl jiems „nebūtina“ žinoti, jog iš esmės taip pažangą suprato 20 a. pradžios futūristai, vedami F. Marinečio, kuris su savo bičiuliu B. Musoliniu sukūrė pirmąją fašistų partiją Europoje. Tai buvo laikas, kai visoje Europoje buvo legalizuojamos pačios įvairiausios maištavimo formos be atsakomybės. Ten subrendo ne tik fašizmas, bet ir bolševizmas.

16. Ar žeminimas yra kritika? Pagarsėjusiam žurnalistui, nuolat demonstruojančiam istorijos išmanymą, vertėtų žinoti, kad žodis kritikas yra kilęs iš graikiško žodžio κριτικός, kuris nuo savo pirminės reikšmės iki šiol beveik nėra nutolęs. Lietuvių kalba tai būtų žmogus, sugebantis „nagrinėti, vertinti, spręsti“. O tas, kas tą sugebėjo daryti, senovės Graikijoje buvo teisėjas (κριτής). Įdomu, ko vertas būtų teisėjas, jeigu teismo bylas jis būtų sprendęs, vadovaudamasis jo dalyvių tarpusavio patyčiomis. Vėliau buvo suprasta, kad ir mokslo, meno bei politikos kritikai dirba panašų darbą kaip ir teisėjai. Visų jų pareiga priimti maksimaliai nešališkus, t.y. teisingus, sprendimus. O kad tokius sprendimus būtų galima padaryti, privalu dalyką kruopščiai išnagrinėti, ištyrinėti, išnarplioti. Skirtumas tarp jų tik tas, kad teisėjas turi nustatyti, kas yra kaltas, o kritikas įvertinti tiriamojo pasiekimus ir trūkumus, kad iš kritikos būtų galima pasimokyti. Kritika padeda asmens, valstybės ir visos kultūros augimui, o patyčios – tik išlieja pyktį, viską suniekina ir kliudo pozityvioms permainoms Kritiką ir patyčias jungia tik tai, kad abiem atvejais vyksta vertinimai. Tik vienas iš jų yra analitinis, įrodomas, pagrindžiamas, o kitas – nuogas pažeminimas, kuriam visai užtenka nedraugiškumo, pritvinkusios neapykantos, pavydo ar keršto troškimo.

17. Parlamentinės diskusijos.  Kur tik susiduria neapykantos pritvinkę ir bent menkiausių tarpusavio sąskaitų turintys žmonės, ima lietis patyčios ir įsiliepsnoja kivirčai, iš karto užtrenkiantys duris į bet kokį tarpusavio supratimą. Kivirčai – tai išlaisvintų patyčių (pažeminimų, įžeidinėjimų, paniekinimų) viešpatija, iki šiol neleidžianti formuotis Lietuvoje protingų diskusijų kultūrai. Nuo patyčių jau daug metų kenčia mūsų kraštui gero trokštantys politikai, o mes visi – nuo tokio demokratijos supratimo. Seime mes nematome ir niekada nematysime demokratijos, jeigu joje viešpataus patyčių cinizmas ir nihilizmas. Demokratija tai nuolatiniai partneriški debatai (svarstymai, nagrinėjimai, derinimai), vedantys į kompromisus, skirtingų interesų subalansavimą ir tarpusavio susitarimus. Tik tokius debatus įtvirtinanti demokratija gali pasiekti, kad valstybė nepavirstų partinės klasių kovos įkaite, kaip iki šiol buvo.

18. Pyktis iš pavydo? Kadangi visos Seimo frakcijos turi savo ištikimus rinkėjus, patyčiomis pagal Seimo pavyzdį susipriešina ir visa visuomenė bei didžioji dalis žiniasklaidos. O ką jau kalbėti apie socialinę atstumtį, skurdą, patyrusių žmonių pavertimą atliekamais žmonėmis bei pačios valdžios aroganciją ir atitrūkimą nuo visuomenės ir kitas neteisybes, skatinančias nusivylimą savo valdžia ir valstybe. Žmonės lieja savo neapykantą dėl valstybės neteisingumo bei abejingumo jų gyvenimo būklei. Paperkamoji žiniasklaida ir politikai vis dar tebeįtikinėja, kad pyktis kyla iš pavydo. Šiek tiek tiesos čia yra. Bet pavydas – tik mažas lašelis jūroje tarp visą socialinę sistemą ardančių priežasčių.

19. Lietuviški „šposai“. Prancūziškas absurdas kilo iš gyvenimo vertės praradimo. Lietuviškas – iš valdžios žmonių ap(si)kvailinimo. O jis reiškiasi tuo, kad kontrkultūrinis „elitas“, pasinaudodamas sovietiniais laikais gyvenusių kartų puolimu ir jų išmirimu, užsikariavo kultūrinio elito vietą, suaugo su menkai išprususia valdžia ir ėmė siurbti iš jos pinigus. Kadangi „naujasis elitas“ išsyk įsiliejo į masinės kultūros gamintojų srautą, valdžia stebėtinai lengvai įtikėjo, kad nihilistiniu ir anarchistiniu maištu prieš kultūrą nukreiptos patyčios yra meno ir kultūros pažanga. Jai patiko, kad žmogaus galias ugdantį kopimą į istorinio civilizuotumo viršūnes, taip lengvai galima pakeisti visuotiniu nusileidimu į ikikultūrinį dugną, kuris visais laikais buvo vadinamas vulgarumu, barbarybe arba sulaukėjimu.

Jau pačioje Nepriklausomybės pradžioje bene šešetas vyrukų nusimovė kelnes ir parodė savo nuogus užpakalius. Kam? Aišku, Lietuvai. Bene visos televizijos stotys parodė juos visai Lietuvai. Kai kurios net po keletą kartų. Vėliau prie jų iniciatyvos prisijungė iškiliausios žiniasklaidos žvaigždės, atverdamos savo buitinės kalbos „lobius“, iš kurių niekam nepavyktų nustatyti, kur baigiasi žvaigždžių „iškalba“ ir prasideda sovietinių kariškių bei Rusijos burliokų žargonas. Kartu su jais savo galias ėmė demonstruoti iš tarybinių tualetų išėjęs ir ant švarių miestų sienų, kolonų ir kitų plokščių erdvių įsitaisęs grafitis. O kai kurie „menininkai“ jį įteisino, paskelbdami menu. Gavęs tokį aukštą pripažinimą, jis dar labiau įsisiautėjo ir virto iki šiol neįveikiama sostinės ir kitų miestų epidemija.

Nacionalinė televizija ne sykį demonstravo J. Meko filmą, lėtai vaizduojantį smuiko sudaužymo ceremoniją. Bet šios patyčios iš klasikinės kultūros buvo grynas niekis palyginus su tuo „šposu“, kurį 2007 m. Mekas iškrėtė Vilniaus savivaldybei, parduodamas jai fluxus kolekciją, „kurios nepanoro įsigyti joks pasaulio muziejus“, už 5 mln. JAV dolerių, t. y. 12 mln. litų. Neabejotinai tai buvo pats didžiausias gyvenimo „šposas“, kurį Mekas padarė kultūrai ir Lietuvai, vos tik prieš porą metų. priėmęs iš Prezidento rankų nacionalinę kultūros ir meno premiją.

2009 m. VEKS‘o proga Kultūros ministerija netoli miesto centro pastatė (finansavo) runkelių kapčių ir surūdijusį vamzdį. Kadangi vamzdis buvo pavadintas „Arka“, už jį Kultūros ministerija ne tik sumokėjo 100 tūkst. litų, bet jo autorių dar apdovanojo ir nacionaline kultūros ir meno premija. Tai tik keletas ryškesnių pavyzdžių.

20. Valdžios ap(si)kvailinimas. Vakaruose tai buvo maištas prieš buržuazinę kultūrą. Todėl jis negalėjo ir net nenorėjo užimti kultūros vietos. O prieš ką buvo maištaujama vos tik atgimusioje Lietuvoje? Apie tai niekas nenorėjo kalbėti. Bet buvo aišku ir taip. Vieni liejo susikaupiantį pyktį prieš visą pasaulį. Kitiems tai buvo tik nauja mada. Tretiems – vaikiškų pakvailiojimų forma. O ketvirti žiopsojo ir laukė, kas juos apmulkins. Bėda, kad tai buvo mūsų valdžia. Bet dirigavo tie, kuriems pavyko prisisegti prie jos ir siurbti mokesčių mokėtojų suneštus pinigus. Jie išdavė Vakarų kairiųjų principus ir spjovė į mūsų kultūros ugdymą. Iki šiol jie žaidžia dvigubą žaidimą: vienu ir tuo pačiu veikimu jie niekina šalies kultūrą ir mielai švaisto kultūros politikos įgyvendinimui skirtus pinigus. Abiem atvejais tai yra pats šlykščiausias pasityčiojimas iš Valstybės ir visos visuomenės. Bet visos valdžios pritaria: kokie nuostabūs naujieji karaliaus drabužiai! Kai kalėjimo sukčiai apmulkina kokią senutę, jai davinėja patarimus ne tik policija, bet ir beveik visa žiniasklaida. Bet ką daryti, kai leidžiasi apkvailinami politikai ir žiniasklaida, o visi tyli lyg burnas vandens prisisėmę? Bet užteks…

21. Ir kas iš to? Patyčių ir nekomunikabilumo zonas būtų galima atkasinėti dar ilgai. Sustoju prie kultūros politikos. Tendencijos aiškios. Bet kas iš to? Tam, kas jas suprato – to užteks, o kas nesuprato – niekas nepadės. Tie, kas suprato, patys tą žino. Jie gali pratęsti patyčių zonas daug toliau už mane. O tiems, kas nesuprato – neturi prasmės jokie aiškinimai. Niekada žmonės rimtai neskaitys vienas kito minčių, jeigu jie bus vienas kitą tik kvailinę, niekinę ir žeminę. Vien to užtenka, kad mes atprastume klausytis, ką kalba kiti. O produktyviam bendravimui užmegzti reikia daug bendrų dalykų: ne tik bendrų tarpusavio pagarbos taisyklių, bet ir bendrų rūpesčių (vertybių), bendrų logiškumo ir kalbos kultūros normų. Trumpiau tariant, pirminės susikalbėjimo sąlygos – bendros istorinio civilizuotumo atramos.

Šis straipsnis skirtas kaip tik tiems pažįstamiems ir nežinomiems bičiuliams, bendražygiams ir draugams, kurie galvodami apie šalies ateitį, taip pat nenori ir negali susitaikyti su Romos imperijos griuvimo tendencijomis, kurios su kontrkultūrinėmis madomis anksčiausiai atkeliavo į Nepriklausomą Lietuvą, įsitvirtino joje, kad nužemintų žmogų iki ikikultūrinės būklės, vulgarizuotų visas civilizuotumo formas, stimuliuotų žemiausius instinktus ir, demonstruodamos patyčias iš visų per žmonijos istoriją susiformavusių kultūros ir gyvenimo vertybių, ir siurbdamos valstybės biudžetą, užimtų kultūros vietą. Tik jie žino, kad visa tai jau buvo seniai ir ne sykį. Jie pirmieji suprato ir tai, kad nusileidus į dugną, nėra toliau kur eiti. Ačiū jiems!

 

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

buy_cialis       2018-01-3 7:20
cheap_viagra       2017-12-5 0:11
Julius Puras       2017-09-5 1:53

Tą diskusija man davė labai daug. I tuos pačius dalykus aš pažiūrėjau iš skirtingo kampo. Man tik labai gaila kad lietuviškas pasaulis yra nustekentas homosovieticu. Lietuviškoje erdvėje rasti pašnekovą jau neįmanoma. Internetas didelis bet pokalbių erdvė dirbtinai susiaurinta ir pastoviai politiškai filtruojama ir cenzūruojama. Viltis dar kad feisbukas yra.
Sarmata ant “tiesos”!

Julius Puras       2017-09-5 1:42

Ne. Redaktorė pasielgė kaip sovietmečiu. Ar kas nors keikėsi ar kas nors kam nors grasino? Ne. Redaktorė yra politiškai angažuota idant pokalbiai turi vykti tik jai tinkama linkme. Tokioje aplinkoje kur yra cenzūra ir žinių filtracija joks susikalbėjimas kaip ir joks susitarimas yra neįmanomas

Dogmatikas       2017-09-4 22:02

Reikia pripažinti tiesą: paskutinieji komentarai neturėjo
nieko bendra su p.K.Stoškaus straipsniu, tad kokia prasmė
juos toleruoti?
Redaktoriai pasielgė protingai ir principingai. Diskutuokime
pagrindiniame straipsnyje pateiktaisiais klausimais. Jeigu sugebame…

Julius Puras i 9:43       2017-09-4 15:33

Aš įsitikinęs kad cenzūra “tiesose” yra dėl to kad redakcija turi politinių tikslų. O kada redakcija turi politinių tikslų ir varžo skaitytojų komentarų sąžinės laisve tada joks susitarimas yra neįmanomas. Čia tas pats kas grįžtum į gūdžius sovietinius. Toje šviesoje sarmata ant Stoškaus kad talpina savo straipsnius “tiesose” ir dar ne bet kur o vietoje kur buvo kviečiama diskutuoti.

kapiec       2017-09-4 12:38
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-4 11:38
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
vis "rašančiam" bernui be blusų 9:33, 9:43        2017-09-4 11:21
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
tai buvo rašyta       2017-09-4 10:43

komentaruose prie Bačiulio straipsnio turint omeny portalo cenzūrą. Bet dabar konstatuoju, kad jeigu leisit VDS užvaldyti visą portalo erdvę, busit sužlugdyti.

rašiau,        2017-09-4 10:33
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
svetys       2017-09-4 9:49
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-4 9:45
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-4 9:12
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-4 8:45
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-4 0:08
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
straipsnio autorius tiesiog pesimistas       2017-09-3 23:10
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 23:04
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-3 22:59
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
bye bye.       2017-09-3 22:53
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 22:40
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras i dogmatikas       2017-09-3 22:32
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Tikrai,       2017-09-3 22:30
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-3 22:29
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Dogmatikas       2017-09-3 22:27
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 22:24
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
rask skirtumų:       2017-09-3 22:23
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Gėjus Lezbijietis Vaikmylys       2017-09-3 22:05
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Vaidai       2017-09-3 22:00
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
D.K.       2017-09-3 21:55
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 21:22
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
DDD       2017-09-3 20:48
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Tiesiog krikščionis       2017-09-3 20:42
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Dievo Gailestingumo Širdis       2017-09-3 19:28
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras i tik citata       2017-09-3 19:13
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
kunigo žodis       2017-09-3 19:06
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
tik citata       2017-09-3 18:53
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Būtent       2017-09-3 18:44
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
O kas       2017-09-3 18:42
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Vaidui (VDS)       2017-09-3 18:36
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 18:18
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-3 18:18
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
#/#       2017-09-3 18:07
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 17:45
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-3 17:31
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 17:30
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
visi sektantai vienodi       2017-09-3 17:11
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaiduiVDS       2017-09-3 17:03
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
katalikus į kalėjimus?       2017-09-3 16:55
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 16:18
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Elvyra L.       2017-09-3 16:04
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 15:15
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Elvyra L.       2017-09-3 14:42
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 11:24
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Egzorcium       2017-09-3 10:56
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-3 10:11
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-2 23:56
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-2 23:56
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Seniai teko matyti        2017-09-2 22:51

kaip susitike vyrai kilsteldavo vies kitam pagarbos zenklui skrybeles,Dar teko matyti Vingio parke kaip senukas teniso treneris i vaikus kreipiasi ,,Jus”,o is salia esancio stadiono girdeti rusiskai besikeikianciu futbola zaidzianciu vyru keiksmai…Va jei tokie treneriai,mokytojai,tevai kaip tas treneris aukletu vaikus-kazko galetume tiketis.Gerbiamas autorius labai taikliai viska isdeste.Kitus gerbti tegali zmogus,kuris gerbia pats save-zino ka reiskia padorumas,orumasBeje dar galima pakalbeti ir apie apranga-treninguotas,vulgariai prisidazes,prisidares kvailu tatuiruociu ir plastiniu operaciju ,nesvarus personazas jau nieko nestebina-jis tinka prie tu grafiti ismozotu sienu,tinka prie nuniokotos gamtos ir vabzdziu visuomenes (net ne zinduoliu)modelio.Atsiprasau uz padrikuma-matyt irgi sizofreniskas kompiuteriniu zinuciu stilius mane yra paveikes.

Dogmatikas       2017-09-2 22:00
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Jurgis       2017-09-2 21:41
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Jurgis       2017-09-2 21:39
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-2 21:25
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
svetys       2017-09-2 15:49

Mįslei, dėl:
„Pirmas etapas - pareigos (solidarumo) ugdymas ... nuo pat gimimo.“
Sakyčiau, puikus tik kiek neišbaigtas pastebėjimas.
Pareigos, solidarumas savaime nėra vien pozityvo funkcijos. Pvz. visi būkim solidarūs „nežabotame individualizme“ ir pan. (žinoma, jei laikyti kad „negatyvas griauna“, o „pozityvas kuria“).
Dėl gimimo tai jūsų pastebėjimas yra be priekaištų.
Pvz.:
Vos gimusio kūdikio smegenyse yra daugiau neuronų, nei suaugusio žmogaus smegenyse. Ir žmogus subręsta tik tada kai jame NUNYKSTA nesužadintos neuroninės jungtys. Taigi, tik motina, tėvai, seneliai, darželis ir pan. gali kūdikyje pažadinti vienokius ar kitokius jo talentus. Ir t.t.
Nes, dauguma individo talentų „užsilenkia“ (dėl nesužadinimo) pirmuose penkiuose jo gyvenimo metuose.
http://www.technologijos.lt/diskusijos/viewtopic.php?p=474216#p474216

Mįslei, dėl:
“Antras etapas – Teisingumas… .”
Čia jau be diskusijų yra aksiomų lygiu aišku, jog sveika visuomenė (t.y. žmonių tarpusavio santykiai) negalėtų stabiliu (nedegraduojančiu) lygiu funkcionuoti, jei joje nebūtų teisingumo dėmens… .
———-
Bendra išvada:
Visapusės pozityvios pareigos ir solidarumas (+ teisingumas ir t.t.) yra, iš esmės, apibrėžiami vienu terminu, kuris yra sudarytas iš vieno žodžio - empatija.
Taigi, esmėje yra visiškai „dzin“ kokios partijos, ekonominiai modeliai egzistuoja valstybėje – tereikia tik masiškai nuo gimimo visakeriopai puoselėti ir skatinti kiekvieno individo empatiją ir tada po kažkiek dešimtmečių bet kuri valstybė (kamuota įvairiausių bėdų) realiai ir visapusiškai suklestėtų.

VaidasVDS       2017-09-2 11:15
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
VaidasVDS       2017-09-2 0:23
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2017-09-1 22:59

Lietuviai neturi bendravimo kultūros. Kalbos mokytojai tai yra lituanistai nemokina kalbet, bendrauti, reikšti savo minčių, išlikti korektiškiem, skirti tiesa nuo melo žmogišku išsigalvojimu.Vietoje kultūros kalbos mokintojai mokina technokratiško rąšto ir nesenai išgavotų bendrinės lietuviu kalbos normų. Taip kad misteri Stoškau padėkojame lituanistams už pilietinės visuomenės kultūros nuopoli lietuviu tautoje.

Dogmatikas       2017-09-1 22:34

>> VaiduiVDS.
Tamstos pasisakymai K.S. straipsnio samprotavimų fone nelabai dera,
nes Autoriaus visus 21 punktą reikėtų atskirai ir rimtai išnagrinėti,
vadovaujantis žmonių laimės ir solidarumo idėja.
  Atrodo, Jūs esate įsitikinęs, kad visų gyvenimo problemų sprendimą galima
rasti Urantijos Knygoje. Su ta knyga susipažinau ir ja labai nusivyliau.
Tiesiog stebiuosi, kaip šiuolaikiniai žmonės gali tikėti tokiais
paistalais. Pavyzdžiui: Urantijos knygos autorius, kuris rašė apie žvaigždynus, silpnai išmano astronomiją. Pagal jį, apie visos kūrinijos geografinį centrą sukasi 7 supervisatos. Mūsų supervisata, į kurią įeina ir mūsų galaktika- Paukščių Takas, esanti 500 000 šviesmečių skersmens. Bet juk tai nesąmonė, nes vien tik Paukščių Tako skersmuo yra 100 000 šviesmečių, o artimiausioji kita Andromedos galaktika yra už 2 120 000 šviesmečių, o kita artimiausia galaktika - Sombrero - yra už 60 miln. šviesmečių! Tad ką reiškia tas plepėjimas apie kažkokią supervisatą, kurios skersmenėlis tik 500 000 šviesmečių???
  Urantijos Knygos autorių tikslas - suniekinti Evangelijas, ypač Apokalipsę (Apreiškimą Jonui) ir tokiu būdu atitraukti tikinčiuosius nuo Kristaus, kuriam yra atiduota visa valdžia Danguje ir Žemėje.
  Norint ieškoti konstruktyvios išeities iš Lietuvą (ir ne tik) prislėgusių sunkumų, reikėtų ieškoti tikresnių Tiesos ir gyvenimo atramos taškų.

Užvakar        2017-09-1 14:05

Lenkijos SOLIDARUMAS susirinko Gdanske aikštėj paminėti kaip kasmet 1979m. susikūrusių Laisvųjų Profsąjungų. Vakar atvyko vienas Walensa su savo fanais ir pasakė: Solidarumas tai aš. Pasirodo, kad Walensa tada po poros savaičių norėjo ir vikė, kad streikas būtų nutrauktas. Bet atsirado viena drąsi moteris Ana Walentinovicz, kuri iki galo kovojo, kad streikas nebūtų nutrauktas, Tai buvo tautos herojė, po Jeruzelskio Karinio Stovio įvedimo buvo Įkalinta ir kankinama, persekiota ir kalinta jos šeima daug metų. 2010 m. balandžio 10 d. Ana Walentinovicz žuvo Smolensko Katastrofoj kartu su Prezidentu Lechu Kaczynskiu, karti su visu Lenkijos politiniu elitu.Ar supratotot?

Edmundas       2017-09-1 12:18

Kad mes nesusikalbam tai yra aisku. Man yra zymiai lengviau kalbeti ir susikalbeti su bet kokiu amerikonu, rusu, vokieciu, ispanu ar vietnamieciu nei su emigravusiu ar neemigravusiu lietuviu. Neisku man yra kaip, kur ir kada galima butu pradeti susikalbeti lietuviskai ir kam to reikia. Man, pavyzdziui to reikia.

Dabartiniame ES etape reiktų       2017-09-1 10:11

diskutuoti tema “kas būtų,jeigu būtų”.Arba iširimas arba reformavimo keliai.Būti pasiruošus įvairiems netikėtumams.

Mįslė        2017-09-1 9:59

Žmonėms reikia tiesaus kelio į tikslą. Deja Autorius kažkodėl ir vėl vedžioja mus tamsiais “problemų labirinto” koridoriais, apie kuriuos pats irgi žino tik iš ... “žiniasklaidos”.
Pabaigoje Autorius akcentuoja: “skiriu tiems, kas negai susitaikyti su Romos imperijos griuvimo tendencijomis”.
Romos imperija buvo vergovinė. Vergovė yra blogis, tamsa. Žmonės veržiasi į šviesą, o šviesoje kiekvienas dairosi kelio į Laisvę.
Šiam straipsniui trūksta finalo, baigiamojo skirsnio apie tiesų kelią (ne apie klystkelių labirintą) į Laisvę, apie du to kelio etapus.
Pirmas etapas - pareigos (solidarumo) ugdymas ... nuo pat gimimo.(Tai gali padaryti tik Motinos, bet ne “švietimo ministrai”). Antras etapas - Teisingumas (jis turi pakeisti dar Romos ciesorių įvestą praktiką “kas parašyta, tas teisėta”). Finišas-Laisvė, kuri vergą (darbinį gyvulį) padaro Kūrėju. 

g

svetys       2017-09-1 9:56

Jurgiui, dėl:
„Siūlyčiau aptarti visai kitą klausimą: ką mes…  ...turime daryti?“
Pirmiausia.
Autoriaus straipsnis yra nebent tik iš „statinio pozityvo“ segmento. Nes jis tik aprašė esamą padėtį (konstruktyviai, puikiai, jam pagarba už tai ir t.t.).
Svarbiausia.
Visoje pozityvumo erdvėje svarbiausias yra „dinaminio pozityvo“ segmentas. T.y. tas segmentas, kuris prikišamai parodo kaip ir kokiais būdais yra didinama (ar dauginama)  ta visa pozityvumo erdvė.
Na, o jei įkertate potekstes, pastraipų, komentarų sąryšius paskaitinėkite pvz. tokius („dinaminio pozityvumo“) tekstus:
http://www.technologijos.lt/diskusijos/viewtopic.php?p=484951#p484951

$+$       2017-09-1 9:45

Kas gaudosi matematikoje, žino, kad neįsisavinus diferencijavmo, integruoti neišmoksi. Kai informacija nebėra faktų ir įvykių visuma, o tik tekstinis ar vaizdinis srautas, su lavinos elementais, be informacijos diferencijavmo, neįmanoma jos paversti žiniomis. Paprasčiau tariant, negebant iš tos lavinos atsirinkti tai, kas yra įvykiai ir faktai, pasaulio pažinimas tampa terra incognito.

O jau tada… Vamzdis tampa “meno” kūriniu, sienų tepliotojas - “dailininku”, rėksnys ar demagogas - “politiku”, draugų būrelis - “partija”, priedurnis - balsuotoju už “politiką” ir/ar “partiją”, butaforija tampa “politine sistema” ir t. t.

Nepažinodamas pasaulio, žmogus tėra vaikas. Naivus kaip vaikas, tikintis “geromis” partijomis ir “gerais” politikais. Ir, žinoma, kad Vilnius galėjo tapti kultūros sostine!

VaidasVDS       2017-09-1 8:59

Jurgiui,
Labai gerai pasakėte:
“Visose srityse turėtų rastis tą sritį išmanančių žmonių “branduoliai”, kurie ir ryžtųsi įvardyti savo srities problemas ir kaip jas spręsti, bet ne egoistiškai, t.y. ne savo interesą prastūminėti, o visumos požiūriu”.
——
Bet yra labai didelė viena problema. Du ar trys žmonės, siekiantys gerų tikslų, bet turintys skirtingus įsitikinimus. Kaip vieniems nusileisti kitiems?
Galiu pateikti kaip pavyzdį pats save.
10 metų labai rimtai studijuoju dvasinius dalykus. Anksčiau jie irgi mane labai domino, bet beveik beviltiškai maniau, kad žmonėms dvasiniais klausimais susikalbėti bus neįmanoma, nes tiek daug skirtingų ir religinių šaltinių, ir religijų pasaulyje yra. Tuomet išgirdau apie Urantijos Knygą. Kas čia per keistenybė, pamaniau, bet nutariau žvilgtelėti. Kuomet žvilgtelėjau, nustebau - niekaip neturiu prie ko prikibti. Ir taip apie 3 metus, kol gana kvailai užsispyręs pabandžiau pats vienas išsiaiškinti ir perskaityti bei suprasti Ją. Užtrukau apie 3 metus tik dėl to, kad bandžiau savarankiškai suprasti. Ir tai buvo mano klaida. Be to iš pradžių pasirinkau ne tuos mokytojus (anksčiau skaičiusius, vienas iš jų buvo Knygos vertėjas į lietuvių kalbą), juk reikėjo ir į kitų nuomones atsižvelgti. Tik šiaip ne taip įveikęs anksčiau negirdėtus terminus ir prasmes, pradėjau žvalgytis plačiau ir atradau, kad daug nuostabių ir gana paprastų (išmintimi) žmonių jau yra atlikę daugybę darbų su šiuo unikaliu Apreiškimu. Tuomet supratau, kad vienas pats žmogus gali nuveikti nemažai, bet niekada negalės pasiekti daug, bet tinkamas žmonių kolektyvas gali nuveikti milžiniškus darbus, jei tik niekas nepasikels į puikybes ir pirmiausiai žiūrės brolijos (visuomenės) interesų, o save sugebės palikti šiek tiek nuošalyje. Būtent tai padaryti žmonėms ir yra sunkiausia, ir, pirmiausiai, intelektualiems bei ambicingiems žmonėms.
——
O dabar apie tai, kokie mano rezultatai čia ar kur nors kitur.
Jie faktiškai yra nuliniai. Nes susikalbėti yra nepaprastai sunku. Taip, ėjosi susikalbėti su daugeliu bendraminčių, bet jiems būti tokiose auditorijose, kaip ši, tikriausiai yra per sunku. Be to aš nieko iš bendraminčių nekviečiau į šią auditoriją, nes manau, kad kiekvienas žmogus turi savąjį ieškojimų kelią ir tai, ko jis ieško, jis gali pats surasti ir pats atsako už savo ieškojimų rezultatus.
O kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, kurie “specializuojasi” dvasingumo srityje?
Manau, kad daug kas šiame portale žino. Beveik niekaip. Kol nesusiduri su dogmatizmu, viskas dar būna gana neblogai, bet kuomet susiduri su dogmatizmu ir etikečių klijavimu, tuomet jau beveik viskas beviltiška.
—-
Išmintis iš Apreiškimo teigia:
“Savo partneriams sužadinkite apetitą tiesai; patarkite tiktai tada, kada patarimo yra prašoma.”
Štai čia ir yra didžioji bendravimo problema. Apetitas tiesai tikriausiai niekada neišnyks. Bet neva viską išmanantis dogmatizuotas žmogus patarimo beveik niekada nepaprašys ir labai pyks, kuomet atsakinėsi to patarimo paprašiusiam. Aš gana daug neapykantos savo atžvilgiu sulaukiu tuomet, kuomet atsakinėju tokiems klausinėtojams. Ir kaltinimai būna temos užpaklodinimu ir pasidavimu “kontoriniams”. Dalis tiesos tame gali būti, bet tai kartu yra ir būdas kitiems pažinti tą dvasinę tiesą, kuria aš gyvenu ir suprantu ir galiu bent kiek jos atskleisti kitiems. Juk gana daug gėrio kyla (gali kilti) įveikiant blogį. Net jei klausiančio tikslas gali būti blogas, bet atsakymas gali atnešti gėrio kitiems, o gal ir klausiančiajam…

š.m. minėjimas       2017-08-31 23:33

prie Mickevičiaus paminklo viską pasako

Juozapas--- Autoriui       2017-08-31 23:06

Sveiki.
Tamsta Krescencijau, Jūs labai gerai viską surašėte. Taip ir yra.
Vienok Reiškinys nebūna dvimatis. Reiškinys niekad netelpa x/y dimensijoje.
Reiškinys yra dalykas tūrinis. O tai reiškia, jog Tamstos išsakytas požiūris yra tik žvilgsnis iš kažkurio rakurso.
Iš kito rakurso žvilgsnis bus kitoks ir vaizdas skirsis.
Nesiplėsiu, nenoriu bristi į sofistikos lankas. Esate asmenybė kuriai nereikia po ranka laikyti vikipedijų.
Taigi, yra problema, tačiau bet kuri problema turi ir sprendimą.
Tamstos tekstas suponuoja lyg ir aiškų vektorių ką daryti- nedaryti to ir ano, nevartoti to ar šio nesielgti anaip ar kitaip.
Ėgi bėda tame, jog visuomenė, didžioji dalis neżino jog serga , nenori žinoti ir Tamstos diagnozė jai visiškai “dzin”.
Realybė tokia jog didžioji dalis tos masės kuri įvardijama kaip ” brangūslietuvosžmonės” yra užkietėję kvailiai ir “sąmoningi” nemokšos.
Tokiu būdu įduoti “tabletę” pro kietai sučiauptas lūpas yra daugiau nei problemiška.
Manau, kadangi visuomenės tarpusavio komunikavimo problema yra daugialypė, įvairiasluoksnė, tad ir gydymas turi būti kompleksinis-
” kam tabletę, kam piliulę, kam prieš miegą liūlią-liūlią”
O kai kam ir klizmos reikia, kažkam net operacijos.
Dėkui , kad parašėte šią publikaciją. Tema aktuali ir reikalaujanti gilios diskusijos.
Diagnozė gera. Reikia kurti vaistus ir gydyti.
Kol dar gyvi.
Nes Istorijos prozektoriume laukia nekantraudami mums išrašyti mirties liudijimą.
Nelabai daug turime pasirinkimų. Tik du.
Vietoje P.S:
Visuomenė susirgo nesaikingai vartodama nesveiką “maistą”. Tai globali problema. Televizijos pradėjo, intetnetas pribaigė.
Vienok, kaip sako- nuo ko susirgai, tuo ir gydykis.
Propagandą nugali tik tai kas yra stipriau nei propaganda.
Tiesa. Bet ne tik.
Daug daug daug tiedos kalbėjimo.
Tiesos kalbėjimo kanalų stoka ir yra ta vieta kur visi taškai susikerta.
Tai mūsų achilo kulnas.
Teisingai kalbėti dar yra kam.
Beveik neliko kur ir pro kur.
Šio portalo negana.

Jurgis - Taktiškam       2017-08-31 22:40

Jūsų mintį “Kada diskusijos Lietuvoje prasiverš nevaldoma jėga?Nes kito kelio gal jau nėra?” tikslinčiau - reikia ne bet kokios diskusijos.
Visose srityse turėtų rastis tą sritį išmanančių žmonių “branduoliai”, kurie ir ryžtųsi įvardyti savo srities problemas ir kaip jas spręsti, bet ne egoistiškai, t.y. ne savo interesą prastūminėti, o visumos požiūriu

tarp kitko       2017-08-31 22:34

šįkart daug komentarų nesitikėkit.
bet jei susimąstysim ir bele ko nepliaukšim, vanas, supratom smile

Taktiškas       2017-08-31 22:32

,aristokratiškas straipsnis.Kvietimas diskusijai.Kada diskusijos Lietuvoje prasiverš nevaldoma jėga?Nes kito kelio gal jau nėra?

Šiandien E.Jovaiša       2017-08-31 22:30

,kalbėdamas apie švietimo perspektyvas,prisipažino,kad daug jiems patarinėja M.Adomėnas ir G.Steponavičius.Ar ne iš čia mokyklų uždarinėjimo vajus?Labai nusivyliau valstiečiais.

Jurgis       2017-08-31 22:25

Dabar, perskaičius gerbiamo autoriaus tekstą, kaip ir norisi… patylėti.
Pasakyta daug tiesos, užčiuopta tai, kas visas norinčių veikti ir nepaisant visko vis tiek nesustojančių pastangas, paverčia niekais.
Ir kartu aš šį tekstą suprantu kaip raginimą. Raginimą atsišaukti, kas suvokia situacijos rimtumą ir nori ne stebėti ir komentuoti.

Jurgis       2017-08-31 22:16

buvau pradėjęs šneką po gimtadienio publikacija, bet kraustausi į čia.
Tikiuosi, nei autorius, nei redakcija neįžvelgs čia piktos valios, nes mano galva, tema/problema čia ta pati.
Šį tą pakartosiu.
Redaktorė pakvietė dalytis tuo, ką atsinešame, o atsinešame ne ką kita, tik save… Būtent tokia mintis atėjo į galvą perskaičius visus komentarus dar kartą.
Supratau, jog perpilpti per save, pabandyti suvokti, ką mes visi čia kartu veikiame ir dėl ko, pajėgia ne tiek jau ir mažai.
Ką veikia visi tie, kuriems čia nepatinka, klausimas.
Kodėl jie nedaro to, ką siūlo daryti kitiems? dar vienas klausimas.
Bet man įdomu visai visai kita.
Siūlyčiau aptarti visai kitą klausimą: ką mes, visi tie, kurie suprantame, kad turime erdvę, kur galima daug ką nuveikti tinkamo - nepabijosiu to žodžio - Lietuvai, turime daryti?
Paralelinis tikslas: sustiprinti redakcijos pajėgas, kad taptume labiau girdimi.

VaidasVDS       2017-08-31 22:04

Yra ir kiek kitokių nesusikalbėjimo aspektų.
Kartais (o gal ir gana dažnai) žmogus susidaro nebūtinai teisingą išankstinę nuostatą apie asmenį, su kuriuo bendraujama, arba jam nepatinka kito žmogaus nuomonė, kuri gali būti teisinga, bet nemaloni ar prieštaraujanti žmogaus įsitikinimams (o jis pats nesugeba suvokti, kad jo įsitikinimai yra neteisingi).
Kritika iš tiesų nėra blogis, bet labai daug kas skausmingai bei piktai reaguoja į kritiką. O tai yra dar viena labai svarbi nesusikalbėjimo priežastis.
Dar viena nesusikalbėjimo priežastis įtarumas arba įtarinėjimas. Jei žmogus kalba kitaip, jis kažkoks įtartinas…
Galima pritarti autoriui, kad jei žmogus neanalizuoja kito žmogaus teksto, nesistengia suprasti kito žmogaus minčių ir priežasčių, dėl kurių reiškiamos mintys, jei jis neturi laiko gilintis į tekstą, kuris viršija kelias eilutes, tuomet bendravimas su tokiu žmogumi tampa beveik neįmanomas.
Bet pati kvailiausia nesusikalbėjimo priežastis visada būna abiejų šalių beprasmiai kaltinimai, reiškiami vienas kitam. Taip šiame portale nesusikalba gana daug šiaip gal ir gana neblogų žmonių arba kai kurie žmonės (nepakankamai kantrūs) tiesiog palieka tokį diskusijų lauką...

atskirties būtinas atributas       2017-08-31 21:47

nesiklausymas, nesusišnekėjimas, pasityčiojimas - taip garantuojama, kad pinigų srautai pateks į reikiamas rankas, daugės savižudybių ir emigracija.
——-
apie viską pagalvota

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

kapiec       2017-09-4 12:38

sektantui urantui jau visai kvankt

VaidasVDS       2017-09-4 11:38

Brangieji jūs mano,
puikiai suprantu jūsų pyktį ir nerimą.
Kaip dainuojama Vasios Oblomovo naujame albume:
Мы будем жить всегда на сайте ФСБ.
Извечная весна в холодном декабре.
Мы будем жить всегда, смертельно и везде.
Еще одна звезда на сайте ФСБ.
—-
Supraskite, viskas turi tęsinį.
Štai buvo tokia dainininkė Ana German. Nuo jūsų smarkiai kentėjo. Dainavo tik tai, ką jai leidote. Yra puiki jos daina apie meilę Гори гори моя звезда:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0mcrf0lWME
Tai štai, ši dainininkė savo gyvenimo pabaigoje suprato, kad ji taip nieko ir nesudainavo Dievui. Mirė ji 1982 metais, tuo metu, kada karjerą pradėjo Jurijus Ševčiukas, kuris vėliau sudainavo tą pačią dainą kiek kitaip. Ir be to jis jau dainavo ir apie meilę, ir apie Dievą.
Štai tam tikra Jurijaus Ševčiuko gyvenimo apžvalga, pavadinta “Laisvės formule”:
https://www.youtube.com/watch?v=hZUUIOJGSSE
Minusoidams žiūrėti draudžiama. Juozapas greičiausiai pabijos žiūrėti, nes gali elektroninių tarakonų pribėgti, bet geriau negyventi, negu visada bijoti…
Ir štai, kada Ševčiuko kūryba eina link pabaigos atsiranda Vasia Oblomovas, o Ševčiukas perduoda jam savo estafetę. Yra įrodymai:
https://www.youtube.com/watch?v=mkN2SKoJWDc
Taigi, jūsų saite niekada nebus tuščių vietų iki tol, kol nei jūsų saito, nei jūsų neliks…

vis "rašančiam" bernui be blusų 9:33, 9:43        2017-09-4 11:21

O kas tave verčia nuolat lankytis “baisiame”, “cenzūruojamame”,
“apsimetėlių ir Hipokritų portale”?
Su VaiduVDS, kaip satanijietiško urantizmo propaguotoju (po kai kuriais straipsniais), portalas, esu tikras, ir be tavo dviveidiško rūpesčio ras sprendimą.

rašiau,        2017-09-4 10:33

kad šis portalas apsimetėlių ir Hipokrtų portalas. Bet pasirodo baisiau. Pasirodo, kad tai yra Vaido VDS užvaldytas portalas. Kaip sakoma vienoj Lietuvių l. dainoj “Geras bernas buvo per blusas pražuvo”.

svetys       2017-09-4 9:49

$+$ dėl:
„Kas gaudosi matematikoje, žino, kad neįsisavinus diferencijavmo, integruoti neišmoksi. Kai informacija nebėra faktų ir įvykių visuma, o tik tekstinis ar vaizdinis srautas, su lavinos elementais, be informacijos diferencijavimo, neįmanoma jos paversti žiniomis. Paprasčiau tariant, negebant iš tos lavinos atsirinkti tai, kas yra įvykiai ir faktai, pasaulio pažinimas tampa terra incognito.“
—— —
Įdomu kokią diferencijavimo versiją naudojate jūs (turbūt kažkokią egzotinę)?
Sakyčiau, „klasikinę diferencijavimo sistemą“ (gyvybės reikalų prasme) labai supaprastintai (žiūrint) sudaro trys lygiai: ląstelė, žmogus ir bendruomenė (civilizacija). Čia kiekvienas sekantis lygis turi IR TAI ko neturi ankstesnis lygis.
Savo ruožtu kiekvienas šis lygis turi ir savo pamatines pozicijas ir „nioliktos eilės posistemių posistemės“ lygį.
Pvz. pradėjus narplioti TIK atskiro žmogaus lygio elgesį jame „niekaip neužčiuopti jo bendravimo detalių su kitu žmogumi“. Nes bendravimas (tarp žmonių) jau yra tik sekančio lygio (t.y. bendruomenės lygio) prerogatyva.
—-        ——
Išvadoje:
Paprastai visada vertėtų pirmiausia išskirti (ir suvokti) kiekvieno lygio pamatines savybes. Sakyčiau, totalus neskirimas kas yra pamatinės savybės (pasirinktame analizuoti lygyje) ir kas yra (dera prie) dešimtos eilės smulkmena (gal net iš kito lygio) ir yra viena iš didesnių bėdų visuomeninio gyvenimo pasaulyje.
Pvz. jūsų pavyzdžiai tame komentare, deja (klasikiniu požiūriu), tėra tik emociškas grafomanijos intarpas – t.y. informacijos nuotrupos lyg ir neturinčios jokios atskirų lygių hierarchinės (diferencinės) sampratos savybių prasmės…

VaidasVDS       2017-09-4 9:45

Na ir dar, prašome vertimą (anglamoksliams):
Mes norime laimės, mes norim, kad mus mylėtų.
Mes norime, kad ant mūsų nepyktų tie, kuriuos mes seniai pamiršome.
Mes išduodam draugus ir stengiamės to nepastebėti.
Kada nereikia – mes kalbame. Kada reikia – mes suteikiame pirmenybę tylėjimui.

Mandagumą ir gerumą pas mus priima kaip silpnybę.
Artimo nesėkmės mums dažniausiai atneša džiaugsmą.
Atrodo, kad visa kas geriausia gyvenime pasiliko toli atgalios.
Ir dabar neapykantos mumyse daugiau nei meilės.

Mes nemylim panašių į save, mes nemylim kitų.
Mums nepatinka našta ir mūsų buvimas joje.
Mes svarstome, kaip turėtų gyventi kiti ir duodame patarimus,
Kuomet į pačių spintas jau nepralenda skeletai.

Kada ateina laikas - mes mirštame.
Ir mūsų artimieji tylėdami sėdi vakarais, gerdami stiprią arbatą.
Ir tyloje jie nejaučia nieko, kad skausmu gniaužtų krūtinėje…
Todėl, kad neapykantos pas mus daugiau nei meilės.

Mūsų gyvenimas nesutampa su žodžiais, o žodžiai su darbais.
Mes nurašome viską likimui. Ir taip negrabiai
Demonstruojame, kad mums viskas seniai aišku,
Kad mes viską kontroliuojame, ir kad mūsų gyvenimas toks nuostabus.

Mes prisitaikėme prie visko ir nei karto netampame paprastesni.
Ir mes žvėriškai džiaugiamės karinės galios atsiradimu.
Nauja salvė, ir raketos pakyla aukštyn.
Savo ruožtu eina mūsų ilgas ir nelaimingas gyvenimas.

VaidasVDS       2017-09-4 9:12

Kadangi minusoidai niekada nesigilina į tai, ką aš pasiūlau, prašome tekstą:
Мы хотим счастья, мы хотим, чтоб нас любили.
Мы хотим, чтоб на нас не обижались те, кого мы давно позабыли.
Мы предаём друзей и стараемся этого не замечать.
Когда не надо - мы говорим. Когда надо - мы предпочитаем молчать.

Вежливость и доброту у нас часто принимают за слабость.
Неудачи ближнего нам больше всего приносят радость.
Кажется, что всё лучшее в жизни осталось далеко позади.
И сейчас ненависти в нас больше чем любви.

Мы не любим подобных себе, мы не любим других.
Нам не нравится бремя и наличие в нём нас самих.
Мы рассуждаем, как жить другим и раздаём советы,
Когда в собственный шкаф уже не пролезают скелеты.

Когда приходит время - мы умираем.
И наши близкие молча сидят вечерами за крепким чаем.
И в тишине они не чувствуют ничего, чтобы болью щемило в груди...
Потому что ненависти в нас больше чем любви.

Наша жизнь расходится со словами, а слова с делом.
Мы списываем всё на судьбу. И так неумело
Делаем вид, что нам всё давно ясно,
Что у нас всё под контролем, и что наша жизнь так прекрасна.

Мы приспособились ко всему и ни разу не становимся проще.
И мы дико радуемся появлению военной мощи.
Новый залп, и ракеты отправляются ввысь.
Своим чередом идёт наша долгая и несчастливая жизнь.

VaidasVDS       2017-09-4 8:45

Labas rytas,
mano brangieji,
tam, kad visų dvasia (siela) būtų pakylėta, paklausykite puikios kūrybos
https://www.youtube.com/watch?v=9RUi2RbSMkE
Geros dienos.

Julius Puras       2017-09-4 0:08

O galbūt straipsnio autorius per daug optimistas. Galbūt jis panašiai kaip VaidasVDS nori iš žmonių kažkotai ir negauna to.

straipsnio autorius tiesiog pesimistas       2017-09-3 23:10

lietuviai dar moka gerai sutarti ir susikalbeti didelės bedos ar pavojaus akivaizdoje, arba kai juos kazkas ypatingai uzknisa.
tai rodo totalus skaititoju pasiprieshinimas urantiju nesamonems. smile
reiskia ir okupacinei liberastijos klikai lietuviai gali pasakyti tvirta ne.
tik matit kad ta pederastine valdzia ne visus lietuvius iki galo uzkniso. :(

VaidasVDS       2017-09-3 23:04

Cenzoriui,
vis tik paprašysiu netrinti visos šios “diskusijos”, jei toks noras atsirastų.
Tiesiog idealus nesusikalbėjimo akligatvių pavyzdys…

Julius Puras       2017-09-3 22:59

Saldžių sapnų ir jums misteri VaidasVDS. Ir nepamirškite pasimelsti uranios dievui jeigu juo tikite nes aš tuom labai abejoju. Aš įsitikinęs kad jūs esate dviguba arba triguba ir dar daugiau, asmenybė. Ir tos kitos asmenybės kurios yra jumise jokiu dievu netiki.

bye bye.       2017-09-3 22:53

Satanijos pilieti Vaidai, būk tikras- ir tu mums savo urantijomis labai labai labai nusibodai./ Labai labanakt./D

VaidasVDS       2017-09-3 22:40

Brangučiai,
nesikartokit.
Kiek gi galima, nusibodot.
Gerų sapnų.

Julius Puras i dogmatikas       2017-09-3 22:32

Ar jums taip neatrodo kad jūs garbinate ne dieva bet jo tesiok bijote ir garbinate galybe, jėga arba galinguma?

Tikrai,       2017-09-3 22:30

Vaidai, apskųsk Lietuvą Briuseliui, paduok į teismą Strasbūre. Juk krikščionių Šv. Kalėdų eglutė, Šv. Velykų verbos ir margučiai tikriausiai įžeidžia tavo urantiškus įsitikinimus.

Julius Puras       2017-09-3 22:29

VaidasVDS nori būti nuskriaustas. Bet galbūt misteri VaidasVDS aš jau bet jūsų neskriaudžiu. Kaip bebūtų tai nepaneigema idant urantistai atranda save krikščionių kritikoje. Nebūtų krikščionių nebūtų ir urantistu.
Dabartinė tendencija krikščionybė traukesi ir į krikščionybės kritinius vertinimus visuomenė galima sakyti visiškai nereaguoja. Toje šviesoje labai sunku urantistams skleisti “dievo” žodį.

Dogmatikas       2017-09-3 22:27

>>> VaiduiVDS
Kaip matyti iš Jūsų pasisakymų, Jūs labai nemėgstate krikščionių, o ypač dogmatikų.
Tai būdinga ezoterinių (satanistinių) grupių nariams. Bet ar Jūs žinote, kas yra krikščionis-dogmatikas? Tai žmogus, kuris tiki, kad
  1. Yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia.
  2. Dievas Sūnus yra tapęs žmogumi ir numiręs dėl žmonių išganymo (išgelbėjimo).
  3. Dievas yra teisingas: gerieji žmonės po mirties eina į dangiškąją palaimą, blogieji - į pasirinktąjį pragarą.
  4. Žmogaus siela nemiršta.
Tai pagrindinės krikščionių tikėjimo tiesos, vadinamos dogmomis. Žmogus, kuris netiki nors viena iš šių keturių Tiesų - negali vadintis krikščionimi. Klausimas VaiduiVDS: -Už kurią iš šių keturių dogmų Jūs taip labai nekenčiate dogmatikų-krikščionių? 

VaidasVDS       2017-09-3 22:24

Brangučiai, Jūs mano, smile
puikiai jus suprantu: šeimininkas jumis nepatenkintas.
Skaldyti mokate tikrai labai gerai.
Iš esmės sudorojote Juozapą, panaudodami saviems tikslams jo neapykantą blogiui ir nekantrumą. O Letas jums padėjo dar labiau.
Nepaisant visko, Juozapas liks man draugu, draugystės su juo aš neišsižadėsiu, nes draugų niekas neišdavinėja. Ir nesvarbu, kad jis nusisuko nuo manęs, o dabar mane dorojate vieną.
Taip praradome Daivą, praradome Betą, Povilas irgi į mane šnairuoja.
Tad jūsų darbas puikus.
Bet aš ne jūsų nosiai, brangučiai mano.
Tikras tikėjimas daro stebuklus.
Nušaukit mane, jei norite atsikratyti manimi, kaip nušovėte vieno pažįstamo tėvą dar tarybiniais laikais. Na o jei ne, teks mane kentėti…

rask skirtumų:       2017-09-3 22:23

Laukinis liberalizmas peikia krikščionybę ir vietoje Šv. Rašto bruka tolerastijas/
Vaido urantizmas peikia krikščionybę ir vietoje Šv. Rašto Vaidas bruka demonų apsėdimą./
Laukinis liberalizmas grasina krikščionims ginantiems savo Tikėjimą nuo satanizmo./
Vaidas grasina krikščionims ginantiems savo tikėjimą nuo Satanijos urantizmo./
D/:(

Gėjus Lezbijietis Vaikmylys       2017-09-3 22:05

Reikalauju teisių ir pagarbos mano įsitikinimams!

Vaidai       2017-09-3 22:00

nekibkit prie vieno žodžio - be to, jis rodo ne neapykantą, o pasako, kaip žmogus jaučiasi matydamas, kaip jūs čia įsikibęs laikotės.
Tiesiog žiūrėkim esmės - neapykantą ir panieką čia demonstravote ir toliau demonstruojate jūs. Bet tegul Dievas būna jūsų teisėjas.
Antra, šiandien jūs pats asmeniškai diskreditavotės galutinai: tramdoma puikybė, grasinimai ir neapykanta galiausiai prasiveržė ir dabar visi pamatėme tikrąjį veidą. Kas po to jumis patikės? Su kuo jums čia šnekėtis?
Trečia, mums nereikia ir jūsų mokymo - kaip ne kartą įsitikinote, čia niekas nepageidauja būti atvertinėjamas, mes turime savo tikėjimą ir įsitikinimus, tad prašome juos gerbti - juk jūs tai reikalaujate pagarbos savo tikėjimui??? - ir pasitraukti. Visos interneto platybės laukia jūsų. O Tiesos.lt - ne.

D.K.       2017-09-3 21:55

Visi čia netikri, tik Satanijos urantijus TIKRAS. Netikras portalas, netikri skaitytojai, netikri komentarai ir netikri minusai urantijų satanizmams. VISKAS ČIA TIK ILIUZIJA! Vaidai, GRYŽK Į TIKROVĘ, nes nerasi laimės iliuzijų pasaulyje.

VaidasVDS       2017-09-3 21:22

Vau, kiek tariamų krikščionių čia susirinko.
Labai smarkiai nustebinote.
Ir kiek daug jumyse neapykantos.
cituoju jus: “vampirismas”, “vampirismas”, “vampirismas”, ...

DDD       2017-09-3 20:48

ikirus lindimas visiems i akis su savo propaganda ir kitu erzinimas visishkai nepaisant prasimu liautis yra kazkoks energetinis vampirismas.
kitu emocine energija siurbiantys vampirai patys pasikrauna ir jaucia pasitenkinima ishvesdami zmones is kantribes.

Tiesiog krikščionis       2017-09-3 20:42

Kaip skelbiama pačioje “Urantijos knygoje”, ji adresuota Satanijos-606 gyventojams. 
Nė vienas iš Tiesos.lt skaitytojų, išskyrus vieną,
iki šiol neišpažino esantis urantas-satanijietis.
Todėl pasirodžius komentaruose sektantiškai propagandai ir krikščionio sąžinę žeidžiantiems bei jo tikėjimą žeminantiems Šventojo Rašto iškraipymams,
raginu adminą čia anonimų skelbiamus individualius “apreiškimus”,
kurie, pasirodo, dar buvo skirti ir ne Žemės po Saule gyventojams,
trinti kaip neatitinkančius svarstomą temą (nepaliovus - blokuoti jų šaltinį).
Ir taip gausu svetainių, kuriose gali laisvai (kiek leidžia įstatymas) bendrauti įvairaus plauko okultistai, ezoterininkai, New Age mokymų ir pan. išpažinėjai.
Krikščionims dera melstis už jų atsivertimą.

Dievo Gailestingumo Širdis       2017-09-3 19:28

Kaip elgtis žmogui, kuris praeityje buvo įsivėlęs į ezoterines sektų praktikas, bet vėliau suvokė savo klaidą?
Ar reikia atlikti kokius nors veiksmus atsiribojant nuo piktųjų dvasių, ar jis visą gyvenimą turės kęsti tų praeities „žaidimų“ pasekmes?
Kunigas Arnoldas atsako:
Pirmiausia reikia atlikti Išpažintį.
Išpažintis visiškai sunaikina kaltę ir amžiną bausmę, jeigu atliekama nuoširdžiai gailintis dėl nuklydimų. Dažniausiai per išpažintį įvyksta išlaisvinimas, tačiau kadangi pats žmogusjį apsėdusį  demoną pasikvietė, gali likti laikini šalutiniai padariniai. Tad Atgailos sakramentas yra pirmas ir svarbiausias vaistas. Jei lieka laikinieji reiškiniai, jų nereikia bijoti, o paprašyti kunigo, kad pasimelstų.
Reikia suprasti, jog apsėdimas ne kiekvienu atveju reiškia, kad esi amžinai pražuvęs. Žmogų išlaisvina Dievo artumas, o ne egzorcistas. Egzorcisto tarnystė padeda žmogui asmeniškai atsistoti Dievo akivaizdoje ir gauti Viešpaties pagalbą.
Svarbu nepaversti egzorcizmo mistiniu dalyku. Kas yra egzorcizmas?
Tai Bažnyčios pagalba, užtarimo malda, skirta padėti piktosios dvasios apsėstam varginamam bendruomenės nariui. O tam žmogui pirmiausia reikėtų prieiti išpažinties, sąmoningai atsisakyti visų ydingų paklydimų bei okultinių  praktikų ir ištvermingai gyventi Tikėjimo gyvenimą Visuotinės Bažnyčios bendruomenėje. Jeigu dar jaučiasi apsėdimo pasekmes, galima paprašyti kunigo asmeninio palaiminimo, o jeigu vis vis tiek neapleidžia, tada galima prašyti, kad ir egzorcistas ir tikinčiųjų bendruomeněs nariai pasimelstų už bėdoje esantį žmogų.
Šventajame Rašte labai aiškiai parašyta:
Artinkitės prie Dievo ir Dievas artinsis prie jūsų; priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų“ (Jok 4, 7–8).
Tačiau bet kokiu atveju egzorcizmas nėra panacėja, kuri panaikina asmeninę Atsakomybę už nuodėmę. Tai yra tik pagalba, kad vėliau žmogus galėtų per Atgailos viltį kurti asmeninį santykį su Dievu, būti tame santykyje ir deramai pasiruošti akistatai su Viešpaties Teismu paskutinę padaulio dieną.
Broliai ir seserys- pasimelskime už klaidatikystės Tamsoje paskendusį Vaidą, prašykime Gailestingojo Viešpaties malonės padėti paklydusiai sielai sugrįžti į Šv. Rašte mums duotą Dievo Tiesos kelią.

Julius Puras i tik citata       2017-09-3 19:13

Tai yra hipokritiška. Kitų tikėjimų niekinimas ir jų demonizavimas yra beveik kiekvienos iš akmens amžiaus ateinančios religijos pamatas. Urantia būtų 20 amžiaus pradžioje modifikuota akmens amžiaus realigija.

Man įdomu pasidarė ar lietuvių tikėjimas irgi buvo grįstas koneveikimu ar jis buvo grįstas tik bendrumu. Tai yra mes po mirties susijumgsime dausose. Žvelgiant į mūsų praeitį tai mes sukūrėme pačią didžiause Europos valstybe nes neniekinome kitų tikėjimų. Priminsiu kad Lietuvoje už tikėjimų niekinima buvo baudžiama mirties bausme nukertant galvą. Kaip tai atsitiko Brunonui.

kunigo žodis       2017-09-3 19:06

“Vieną kartą man būrėjas sakė: „Man nieko nereikia, tik paduok vieną pirštelį.“
Tą patį ir čigonai sako: „Paduok delną.“
Atrodo, nekaltas būrimas – tau pasakys kažką iš delno, o pats lyg ir nieko nedarai. Tačiau reikšmingiausias yra pats apsisprendimas – už ar prieš. Panašių išbandymų patyrė ir pirmųjų amžių krikščionys, kuriuos versdavo pasmilkyti imperatoriui. Tereikėdavo tris smilkalų grūdelius numesti ant aukurėlio – ir esi laisvas, bet viskas – tu jau pasmilkei stabui ir esi stabo. Daugelis jų tam pasipriešinę tapo kankiniais.
Praktikuojant panteistinius, satanistinius, new age ir kitus negatyvius “tikėjimus”, žmogus dedikuoja viltį ne Dievui, bet bando save išreikšti šalia Dievo. Mūsų, krikščioniškas, katalikų Tikėjimas yra radikalus, jam reikia šimtaprocentinio santykio su Dievu. Kol mes to nesuvokiame, tai ir vargstame.”

tik citata       2017-09-3 18:53

Iš interviu su ezoterikos, rytietiškų gydymo metodų ir kitų okultinių reiškinių specialistu kunigu egzorcistu Arnoldu Valkausku:

Senajame ir Naujajame Testamentuose skaitome daug perspėjimų dėl pagonių dievaičių garbinimo, kuris pasibjaurėtinas Viešpačiui. Štai Įstatymo knygoje rašoma: Tenebūna rasta tarp jūsų nė vieno <...> kuris užsiima būrimu, ar yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, ar kuris tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurėtinas Viešpačiui (Įst 18, 10–12). Kas yra šių laikų stabai ir dievukai, kurie vilioja nuklysti nuo autentiškos krikščionybės?

-Tų stabukų ir dievų begalės. Senajame Testamente daugelyje vietų minima kova, kurią Viešpats per pranašus kovojo dėl stabų garbinimo. Žmogaus širdis liko tokia pat iki šių dienų. Galima išskirti kelis lygmenis: stabmeldiški požiūriai pačioje Bažnyčioje ir daugybė ezoterinių ženklų visuomenėje. Žmonėms neva neužtenka tikėjimo, ir jie ieško egzotikos, netikrų pažadų ir falsifikuotos vilties. Galbūt veikia paprastas principas – už jūrų ir jautis už kapeiką.
Vyksta ir šėtoniškų dvasių kovos, kurių tikslas yra nukreipti žmogų nuo tikrojo Atpirkėjo – Kristaus, – kuris teikia tikrąją viltį. Už to slypi daugelis praktikų – pradedant prietarais, tęsiant visokiais okultinių sektų judėjimais, pseudo mokymais. Žadama sveikata, laimė, sėkmė, ilgas gyvenimas ir žinios bei galia. Tai pagrindiniai pažadai. Žadama, kad tu valdysi, darysi įtaką savo likimui ir panašiai. Apie tai perspėdami kalba ir Bažnyčios dokumentai, ir popiežius Benediktas XVI.

Carlo Rahneris viename savo veikalų apie demonologiją demaskuoja šėtonišką idėją, kad mes patys galime save atkurti, atgimdyti, atnaujinti, patys save išganyti. O vėliau tai skaidosi į daug sudedamųjų dalių: ir visokius rytietiškus judėjimus, ir įvairias meditacines praktikas. Tai pirmojo Dievo įsakymo pažeidimas – tiesos ieškojimas kituose tikėjimuose!

Būtent       2017-09-3 18:44

“Tiesos.lt — tai atvira Lietuvos piliečių svetainė, siekianti skatinti diskusijas, kviečianti drauge tartis visais Lietuvos Respublikai svarbiais klausimais.”
O tai kaip iš to apibūdinimo ištraukėte, kad diskutuoti apie urantiją yra svarbu Lietuvos Respublikai ir čia besirenkančiai bendruomenei?
o tuo labiau tiems, kurie akivaizdžiai išpažįsta krikščioniškąjį tikėjimą, jį praktikuoja? paskaitykite Gerosios Naujienos maldas - tai ne formali “duoklė”, o gyvo tikėjimo liudijimas. Kas dar turi būti akivaizdžiau?
Jei dar turite sąžinės, tiesiog pasitraukite - čia susibūrę krikščionys, jau atradę savo kelią, bet pradėjęs grasinti, reikalauti sau kažkokių teisių, reikalauti gerbti jūsų tikėjimą ir čia pat niekinti kitų tikėjimą peržengėte ribą.

O kas       2017-09-3 18:42

ta Urantija? Aš žinau tik Oligarchiją ir Kolchozo milijonierius.

Vaidui (VDS)       2017-09-3 18:36

O jūs gal tiesiog paklauskite skaitytojų:
“Ar jums patinka, kad visose temų diskusijose ir visada rašau apie Urantiją?”
Sužinosite tiesioginį atsakymą ir visiems bus aišku.

VaidasVDS       2017-09-3 18:18

Ponui 2017-09-3 17:07,
cituoju:
“Tiesos.lt — tai atvira Lietuvos piliečių svetainė, siekianti skatinti diskusijas, kviečianti drauge tartis visais Lietuvos Respublikai svarbiais klausimais.”
——
Jokių aliuzijų į kažkokią religiją ir jokių prašymų nekalbėti dvasinėmis temomis ar kalbėti tik katalikiškai ir griežtai katalikų dogmų rėmuose. Aš neinu nei į Bernardinus, nei į Pro Patriją, nors savo pažiūras laikau labai artimomis krikščioniškoms (bet nedogmatiškoms) pažiūroms.

Julius Puras       2017-09-3 18:18

Urantios knyga surašyta rementis 20 amžiaus pradžios taip vadinamais moksliniais atradimais kurie kaip minėjo dogmatikas šiais laikais yra paneigti. Ir toje šviesoje žmogus žiūrėdamas į urantios knyga turi matyti žmonių išsigalvojimus ir nieko daugiau. Turite su tuo sutikti VaidasVDS.

Galbūt tai jums leis pakilti virš viso to ir blaiviai pažvelgti į urantia?

#/#       2017-09-3 18:07

Eiti į katalikišką tinklaraštį ir tyčiotis iš krikščionims šventų dalykų, įkyriai brukti tikintiesiems Šv. Rašto tiesomis šio tinklaraščio skaitytojams kažkokius neaiškius pramanus- būtent tai tai yra destruktyvi provokacinė ir neapykantą skatinanti veikla. Jeigu pilietis Vaidas čia nuolat nevarytų urantiškos propagandos, tikriausiai nelabai kas ir žinotų tiek pilietį Vaidą, tiek jo urantijas. Tačiau, kai šimtus kartų mandagiai ir net primygtinai prašomas pil. Vadas nesiliauja tęsęs savo veiklos, kai metų metais užkemša komentarų skiltis savo urantiškomis “išmintimis”, nenuostabu jog daugumai skaitytojų tokie dalykai gerokai įgriso ir nestabdomai besiliejantis erdvės šiukšlinimas iššaukia atsakomąsias reakcijas. Tos reakcijos akivaizdžiai negatyvios piliečio Vaido veiklos atžvilgiu. Veiklos o ne asmens.  Tuo pačiu, kol kas neteko pastebėti nei vieno komentaro, kuriame būtų pasireišęs neapykantos kurstymo prieš pilietį Vaidą  recidyvas. Niekas niekada nėra raginęs nekęsti pil. Vaido ar juolab susidoroti su juo. Asmens veiklos ar pažiūrų kritika nėra joks nusikaltimas, tad pil. Vaidui tikrai reikėtų labai gerai pasverti savo kerštų ketinimus, kad pačiam neprisidaryti rūpesčių. Beje, labai įdomu: jeigu koks uolus katalikas keletą metų kasdien eitų pas urantijų gerbėjus kritikuoti tos sektos - ar dvasingieji urantai ilgai pakęstų tokią veiklą?
Čia nors ir vieša vieta, tačiau ne viešnamis. Tinklaraštis krikščioniškas, katalikiškas. Redakcija ir nuolatiniai skaitytojai viešai deklaruoja išpažįstantys ir ginantys Šv. Rašto vertybes, tad nereikėtų kaip kiaulei eiti į Bažnyčią ir užsilipus ant Altoriaus reikalauti teisių Amerikos beprotnamio klinikoje parašytoms urantijoms.
Nebus provokacijų, nebus ir reakcijų. Niekas su šautuvu piliečio Vaido čionai neatvarė. Internete apstu vietų ir erdvės visiems, tad tie kuriems krikščionybė nepriimtina, tikrai galima susirasti vietų kur renkasi panašūs ufonautikos mėgėjai ir jaustis komfortiškiau nei čia.

VaidasVDS       2017-09-3 17:45

Juokaujate, ponas Juliau,
jūsų kritika mano asmens atžvilgiu, ypač tokia greita reakcija į įvykius, kurie atrodė nėra susiję su jumis, man skamba beveik kaip komplimentas… smile

Julius Puras       2017-09-3 17:31

Manau kad VaidaiVDS susitapatino savo asmenybę su urantios tikėjimu ir visa urantios kritika vertina kaip pačio savęs kritika. Jis pats sakė kad atsakymai į klausimus jaim atrodo kad baigesi pajuokom. Ko pajuokom urantios ar VaidoVDS? Aš įsitikinęs kad jis neskiria savęs nuo urantios tikėjimo.

  Grįžtant prie temos kodėl mums nesiseka susikalbėti vienas su kitu? Tai matydamas galvoju kad daug kam iš mūsų nesiseka nustatyti savęs laike ir erdvėje. Kitaip tariant dauguma iš mūsų yra neadekvatus.

VaidasVDS       2017-09-3 17:30

Ponuliai,
diskusija nėra galimybė kam nors meluoti, šmeižti ar užgaulioti, o tuo labiau žmonėms, kurie bando atrodyti, kad gyvena pagal Jėzaus priesakus.
Aš gana rimtai svarstau galimybę atskleisti kortas ir pasiaiškinti, kas yra kas, nes tikrai manau, kad tai, kas vyksta šiame forume nėra kvailos patyčios, bet nusikaltimas prieš religijos laisvę ir teisę reikšti savo dvasinius įsitikinimus.
Aišku, yra tam tikra problema. Aš esu vienas ir susidūriau su kažkokia labai aktyvia ir pikta, dogmatiška organizacija (sprendžiu iš komentarų vertinimo). Be abejo nebijau tos jūsų organizacijos, tačiau kartu ir neypatingai noriu viešumo, savęs viešinimo. Dėl dviejų priežasčių, kad nebūtų spekuliuojama manaisiais duomenimis ir manąja profesija. Bet kokiu atveju sprendimą priimsiu gerai viską apgalvojęs…

visi sektantai vienodi       2017-09-3 17:11

Scientologas “Raigerdas” taip pat mėgsta grasinti kritikuojantiems jo sektą.
Beje, Romos katalikų konfesija yra oficialiai registruota Lietuvos Respublikoje. Tuo tarpu žiniasklaidoje buvo straipsnių, kuriuose informuojama, jog urantijos propaguotojų sektos veikla yra priskirta prie įdėmiai stebėtinų, kuo ir užsiima atsakingos institucijos.

VaiduiVDS       2017-09-3 17:03

jūs čia rimtai?
ar jūs tikrai manote turintis teisę čia skleisti savo įsitikinimus, aiškinti, kad krikščionybė klysta, o kai tai padaro p. Elvyra, jūs jos įsitikinimus paskelbiate neapykantos kalba???
pribloškėte.
tiesą sakant, nieko panašaus iš jūsų nesitikėjau.
kiek prisimenu, ir pats piktinotės leftistų siautėjimu Vakaruos, o dabar ir pats tuo grasinate?
štai kaip krinta kaukės…

katalikus į kalėjimus?       2017-09-3 16:55

Lietuvos Respublika yra krikščioniškas kraštas, o Romos katalikų Tikėjimas yra oficialiai pripažintas mūsų tautai ir valstybei kaip tradiciškai dominuojantis. Katalikiškos šventės Lietuvos Respublikoje yra valstybinės šventės įtvirtinant tai įstatymais. Lietuvos valstybē globoja ir remia Bažnyčią, valstybės vadovai, parlamento nariai bei kiti tikintys pareigūnai prisiekia prieš Dievą. Ne urantijoms. Lietuvos kariuomenėje yra karo kapelionai. Vyr. LR kariuomenės kapelijonas kunigas Arnoldas Valkauskas be kita ko yra ir Vatikano oficialiai įgaliotasis egzorcistas. Kunigas Arnoldas Valkauskas ne kartą yra viešai ir labai vienareikšmiškai griežtai pasisakęs urantistų sektos ir jų ideologijos adresu, bei įvardijęs urantizmą esant labai pavojingu piktosios dvasios apsėdimu. Lietuvos kunigijos sielovados tinklaraštyje “klauskkunigo lt”, katalikų dvasininkai daug kartų ir labai aiškiai yra atsakę į klausimus urantizmo tema ir primygtinai nurodo žmonėms saugotis to pragaištingo blogio.

VaidasVDS       2017-09-3 16:18

Ponia Elvyra (jei esate ir tuo Egzorcium),
jūs ne tik pažeidžiate Konstitucijos 26 str., bet taip pat ir LR BK 170 str. 2 d.
Aš turiu paprašyti jus liautis skleisti neapykantą ir melą tiek mano, tiek ir religinio šaltinio - Urantijos Knygos - atžvilgiu, jeigu dar sugebate adekvačiai suprasti tai, ką aš rašau.
Kol kas tik prašau.

Elvyra L.       2017-09-3 16:04

Žmonės gal nežino, bet urantizmas iš tiesų tarsi oficialiai neturi struktūros kokias turi tradicinės religijos ar net sektos. Ir nenuostabu, kad neturi, nes njueidžininkai, t.y. orwelinės NPT kūrėjai pirmu tikslu sieka sugriauti tradicinių religijų struktūras, o daro tai atitraukdami naivesnius žmones nuo Bažnyčios taip silpninant Bažyčią kaip struktūrą. Viešai agituojant jog atseit jokių bažnytinių struktūrų Tikėjimui nereikia. Bet juk Bažnyčios esmė yra tikinčiųjų bendrystė  Dievo valios vykdymui. Visokie scientologai ar urantijos perša liberalistinį individualizmą. Tokiu “asmeninės”-portatyvinės (cha, kišeninės) “religijos” atstovu skelbiasi ir urantijus Vaidas. Bet išties, sektų be narių valdymo nebūna. Kaip valdomi urantijomis apsėstieji nelaimėliai? Per kodavimą skaitant tą šėtono išmislą. Nekvestionuotinas faktas yra tai, kad ijunkę skaityti urantijas aukos, nebegali liautis. Urantijos užhipnotizuotieji grimzta vis gilyn ir gilyn į smegenų programavimo pinkles. Galiausiai virsta zombiais klusniai vykdančiais urantijos sumanytojų kėslus. Tokie zombiai bus pagrindiniai chaoso vykdytojai ateinan Antikristui. Nes užkoduotai aukai pakanka parodyti kodinį tekstą, vaizdą per tv ar tam tikrą garsą per radiją- ir urantiškas zombis nueis daryti kas liepta. O juk šėtono parankiniai gali liepti bet ką! Žmonės, lietuviai, būkite budrūs ir nepakliūkite velniams į nagus!

VaidasVDS       2017-09-3 15:15

Miela Elvyra,
jūs galite pagrįstai manyti, kad aš atstovauju kažkokiai “urantistų sektai”, nes pats asmeniškai žinau, kad Lietuvoje egzistuoja Knygos vertėjo Jokubėno grupė, kurioje nagrinėjamos ir Urantijos Knygos temos. Aš esu dalyvavęs jo organizuotame internetiniame forume, bet buvau iš jo pašalintas, kuomet pradėjau nurodyti, kad Jokubėno veikla labai konkrečiai prieštarauja Urantijos Knygos tiesoms. Yra dar vienas beveik miręs forumas, kuriame tik kartas nuo karto vyksta diskusijos, nes ne visi šalinti iš ano forumo žmonės atėjo į tą forumą bendrauti, be to visai neaišku, kas jį sukūrė, ir jame buvo tokių temų, kurios nelabai siejosi su Urantijos Knygos tiesomis, dalis žmonių išvyko dirbti ir gyventi į užsienį...
Tad aš tikrai nepriklausau jokiai sektai. Esu savarankiškas Urantijos Knygos skaitytojas ir net nesiruošiu priklausyti jokiai sektai. Yra veikiančių Urantijos Knygą platinančių organizacijų, visų pirma Urantijos Fondas, veikiantis JAV, kur buvo apreiškiamas Apreiškimas ir kitos, bet nėra sukurta jokių bažnytinių organizacijų, savo kunigų kastos ir panašių dalykų. Urantijos Knyga propaguoja asmeninę religiją, ta prasme, kad kiekvienas žmogus prieš Dievą yra atsakingas asmeniškai, o ne turėtų slėptis už kokios nors bažnytinės organizacijos. Toji religija Knygoje dar vadinama dvasine arba Jėzaus religija. Nemaža dalis krikščionių studijuoja šią Knygą ir neatsižada savo krikščioniškų pažiūrų ir ritualų atlikimo krikščioniškose bažnyčiose ir tai, neabejotinai, yra jų teisė bei niekas Urantijos Knygos organizacijose tam neprieštarauja ir nepriekaištauja.
Šis tinklapis sakosi siekiąs Tiesos. Diskusija dvasinėmis temomis taip pat gali padėti atrasti (surasti) dvasinę tiesą...

Elvyra L.       2017-09-3 14:42

Būtų keista, jeigu krikščioniškas, o konkrečiai katalikiškas Tikėjimo vertybes atstovaujanti redakcija imtų klusniai vykdyti antikrikščioniškos urantistų sektos ideologijos platintojo paliepimus. Urantijų apsėstieji turi savo forumus, tai tegul ten tarpusavyje ir urantinasi.

VaidasVDS       2017-09-3 11:24

Cenzoriui,
prašyčiau pašalinti Egzorcium komentarą ir šį mano.
Komentare paskleistas teiginys: ““urantijų” skaitymas daro žalingą poveikį žmonių psichikai” ir kiti “faktai” yra ne tik šlykštus melas, bet ir akivaizdus Konstitucijos 26 str. bei kitų įstatymų pažeidimas.

Egzorcium       2017-09-3 10:56

Egzorcistų požiūriu “Urantija” yra destruktyvus ir pavojingas New Age tipo pseudo religinis judėjimas. “Urantijos” “apreiškimai” yra užrašyti psichiatrijos klinikoje, tyrinėjant ligonius užsiiminėjusius spiritizmu prisišaukiant dvasias. XX a pradžioje buvo tokia garsi okultistė, lesbietė Blatkovskaja kurios raštuose buvo suformuluota destruktyvi okultinė ideologija. Ši ideologija ir yra “Urantijos” karkasas.
Kaip ir visų njueidžinių judėjimų, urantistų tikslas yra banaliai paprastas:
Ardyti ir pakeisti senąsias klasikines religijas, o ypač krikšcionybę, pakišant pakaitalą. Tai Naujosios Pasaulio Tvarkos apologetų plano dalis išmušinėjant žmonijai iš po kojų Pagrindą ir vietoje Tikėjimo paskleidžiant erzacą. Šie “vienos pasaulio religijos” lipdymo veiksmai atitinka Biblijoje išpranašautą pasiruošimą Antikristo atėjimui.
Tiek žymūs egzorcistai, tiek garsūs psichiatrai tyrinėję “Urantijos” poveikį,, yra nustatę,jog ” urantijų” skaitymas daro žalingą poveikį žmonių psichikai.
“Urantijoje” aptinkami neurolingvistinio programavimo, t.y. sąmonės kodavimo, t.y. zombinimo pėdsakai. Todėl užsiėminėjimas urantizmais yra labai pavojingas ne tik žmogaus psichikai ar žmogiškąjai laisvei, bet gręsia ir amžina sielos pražūtimi, nes tai yra tikras Piktosios dvasios apsėdimas kurio egzorcizmas jau negali pašalinti.

VaidasVDS       2017-09-3 10:11

Jurgi,
jūsų komentaras yra neblogas ir gana pataikė į temą.
Tik bėda yra tame, kad nei aš galiu atversti Dogmatiką į ką nors (dažniausiai atverčiama į kokį nors tikėjimą, bet nebūtinai į Dievą), nei jis mane.
Tiesos troškimas ir tiesos ieškojimas gali priversti žmogų keisti save - atsiversti į ką nors geresnio, o taip pat pasirinkti kelią į Dievą, kuris bet kuriam religininkui yra Tiesa ir visa ko šaltinis.
Ir iš esmės yra tik du keliai link Dievo-Tiesos:
1. Auklėjimas (teisingų žinių apie Dievą pateikimas ir gyvenimas jomis);
2. Asmeninis Dievo atradimas, einant per gyvenimo klystkelius ir kartais per kokius nors sukrėtimus ar nelaimes.
Apie save galiu pasakyti, kad aš nebuvau auklėjamas taip, kad atrasčiau Dievą (gimiau tarybiniais laikais, kuomet Dievas buvo tam tikras tabu), bet Dievo buvimą tarsi jaučiau visą laiką, ieškoti Dievo pasileidau kuomet man buvo gal 24 metai po tam tikro krizinio atvejo, kuomet patyriau vienintelį gyvenime asmeninį apreiškimą. Nuo to laiko neabejojau, kad Dievas yra. Bet klajojau ilgai, kol beveik prieš 10 metų neaptikau nuostabaus Apreiškimo. Esu be galo dėkingas Dievui ir Apreiškimui, kuris palaipsniui mane išmokė atsikratyti, pirmiausiai dogmatizmo ir savęs sureikšminimo (tai tikrai nėra taip jau lengva).
Ir yra du bjauriausi dalykai žmogaus gyvenime:
1. Ateizmas;
2. Religinis dogmatizmas - dieviškų žinių iškraipymas ir žmogiškų tiesų garbinimas.

Julius Puras       2017-09-2 23:56

VaidaiVDS išvis į jokius klausimus neatsakinėja ” Aš gana daug neapykantos savo atžvilgiu sulaukiu tuomet, kuomet atsakinėju tokiems klausinėtojams”.

Jeigu žmogus praranda psichinę pusiausvyrą išgirdęs klausimą tai jis nesupranta ką daro kitaip tariant yra neadekvatus.

VaidasVDS       2017-09-2 23:56

Pone dogmatike,
jūs esate pats geriausias nesusikalbėjimo pavyzdys.
Į tą jūsų gausią info, pateiksiu mažytę ištrauką iš Urantijos Knygos:
“krikščionybė – geriausia iš dvidešimtojo amžiaus religijų”.
Ir nedidelis pastebėjimas.
Paskutiniu komentaru įrodėte, kad esate melagis, nes savo 2017-09-1 21:34 komentare nurodėte: “Su ta knyga susipažinau…”
Bet iš paskutinio komentaro man visiškai akivaizdu, kad jūs gana gerai susipažinote tik su šmeižtu Urantijos Knygos atžvilgiu. Nuolat kartojate melą (šmeižtą), kurį ne kartą paneiginėjau. Tik jums gana gerai sekasi, nes niekas niekada tų faktų netikrino ir jų neanalizavo. Šimtą kartų kartojamas melas netampa tiesa, jis tampa nuodėme tą melą kartojančiam, o “su nuodėme susitapatinę individai save sunaikina, tapdami visiškai nerealiais dėl to, jog piktybiškai apkabina blogį”...

Dogmatikas       2017-09-2 22:00

>>VaiduiVDS
          KAS TA URANTIJOS KNYGA?
20-to amžiaus trečiajame dešimtmetyje JAV psichiatras V.Sedleras   (W.S.Sadler) susidomėjo savo pacientu, naktį per miegus kalbančiu apie kažkokius apreiškimus. Ryte atsibudęs ligonis mažai rūpinosi savo naktinėmis pranašystėmis. Psichiatras Sedleras kartu su ligonio žmona užrašė tai, ką pacientas diktavo, ir taip 1934-35 metais atsirado Urantijos Knyga. 1950 metais buvo įkurta Knygos analizavimui skirta ne pelno siekianti organizacija The Urantia Foundation.  Vėliau įsikūrė Urantijos Brolija, kuri pasivadino Penktąją Epochine Brolija.  Angliškai Urantijos knyga buvo atspausdinta 1955 metais. Knygoje pasakojamas pasaulio atsiradimas nesutampa nei su Biblijiniu, nei su darviniškuoju.  Neigiama prigimtinė nuodėmė ir kartu atpirkimo poreikis.  Jėzus aprašomas kaip septintoji Dievo sūnaus Nebadono inkarnacija. Urantijos knygos genezė ir siekiai panašūs į kitus 20-to amžiaus ezoterinius apreiškimus: Muno, Visariono, J.Smito, E.Siraguzo. Jie irgi girdi balsus, kuriuos ragina užrašyti ir skelbti. Urantijos knygos teiginiai sumišę su fantastiniais pseudomoksliniais išvedžiojimais, kurie Knygai suteikia orumo ir paslaptingumo.
Ponas VaidasVDS turėtų savo sunkiai valdomą pagiežą nukreipti ne į mane, o į tuos mokslininkus, kurių tyrinėjimai skiriasi nuo Urantijos Knygos teiginių.  Pavyzdžiui:  Amerikiečių matematikas, rašytojas ir mokslo populiarintojas Martinas Gardneris, paskelbęs daugiau negu 70 knygų,  Pareiškimų apie paranormalius reiškinius mokslinio tyrimo komiteto   vienas iš steigėjų, yra atskleidęs pagrindines Urantijos Knygos klaidas. Jo įsitikinimu, UKnyga nėra apreiškimas, ji parašyta žmonių, ji prieštarauja moksliniams duomenims, Knygos mokymas paremtas būtent to meto jau pasenusiais ir paneigtais moksliniais teiginiais.  Knygoje teigiama, kad Visatos amžius 1000 milijardų metų ir kad ji išsiplečia bei susitraukia kas 2 milijardus metų. Tačiau dabartinė Didžiojo Sprogimo teorija skelbia, kad Visatos amžius (t.y. jos plėtimasis) - 13,7 milijardo metų. Nejaugi dabartiniai astronomai bus klaidingai sumažinę Visatos amžių 77 milijardus kartų?!!!  Be to, UKnygoje elementariąja dalele pavadintas kažkoks „ultimatonas“, ir teigiama, kad elektroną sudaro 100 ultimatonų. Dabartinė elementariųjų dalelių fizika tokios dalelės nežino. Vadinasi, ji iš esmės figuruoja tik urantijos dogmatikų galvose…  UKnyga atkartoja to meto olandų botaniko Hugo de Fryzo „Mutacijos teoriją“, kurios dabartinis mokslas nebepalaiko.  Dar daugiau - UKnygoje kartojama to meto astronomų mintis, kad Merkurijus visada atsisukęs į Saulę viena puse dėl potvynių įtakos. Tačiau jau 1965 metais radiolokacijos pagalba toji teorija buvo paneigta, tik Urantijos puslapiuose ji tebegyvuoja.  Pati linksmiausia Urantijos Knygos vertė yra ta, kad joje nurodytos tikslios Dievo buvimo ir Rojaus Salos koordinatės.  Tai primena sovietų  juokdario-premjero N.Chruščiovo bandymą kosmose surasti Dievą.  Jeigu koks nors Urantijos brolijos narys būtų jį supažindinęs su savo Knyga, gal Nikita ir būtų nuskridęs pas Dievą.  O dabar vargu ar jis į Rojų pateko…
M.Gardneris po kruopščios analizės nustatė, kad UKnygoje panaudota mažiausiai 9 autorių kūryba. Jis Knygoje aptiko teiginius apie eugeniką, kurie paimti iš V.Sedlero adventistinės teologijos darbų, todėl kilo itarimas, kad didele dalimi pats V.Sedleras gali būti vienu iš Knygos autorių.
Ponas VaidasVDS labai nemėgsta dogmatikų. Bet kaip tada reikia vadinti žmogų, kuris ignoruoja naujausius mokslinius duomenis, o aklai pasitiki kažkokiais, faktais nepagrįstais „urantiškais“ apreiškimais?  Atrodo, kad juokiasi puodas, jog katilas juodas. Beje, dogmatikai krikščionys (ypač katalikai) ne tik kad neneigia mokslinių duomenų, bet ir patys aktyviai atlieka mokslinius tyrinėjimus.  Pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčia neneigia nei vieno naujausio astronominio atradimo. Manytina, kad Vaido vieša pagieža kyla būtent iš ezoterinių „urantiškų“ dvasių negatyvios įtakos. Dvasiškai tai labai pavojinga praktika.
Gaila, kad užuot konstruktyviai nagrinėję aktualų p.K.Stoškaus tekstą, turime narplioti naivius fantastinius teiginius, nuolat užimančius reikšmingo portalo erdvę.

Jurgis       2017-09-2 21:41

patikslinu:
Tikiu - nė vieno neapleis, neleis pražūti.
Nebent patys taip rinktųsi.

Jurgis       2017-09-2 21:39

Dogmatiko ir VaidoVDS “kalbėjimas”, t.y. nesusikalbėjimas, yra dar viena K. Stoškaus išvardijimą papildanti situacija - abu nori kone žūtbūt kitą įtikinti, jog būtent jis teisus, o ne tas kitas…
Nors abu turi savo pažiūras ir įsitikinimus.
Tokioje situacijoj tiesiog reikėtų dėti tašką.
VaidąVDS atvers Dievas, ne Dogmatikas - kaip, beje, ir Dogmatiką. Tikiu - neapleis, neleis pražūti. Nebent pats taip rinktųsi.
Ir Dogmatiko pašaukimas ne atversti VaidąVDS, o pačiam atsiversti, t.y. išganyti savo sielą.
Taškas.
P.S. Mano komentarą prašom ištrinti - nors jis ir šiek tiek į temą, spėju, į jį bus reaguojama komentarais ne straipsnio tema, o blogiausia - liesis asmeniškumai

VaidasVDS       2017-09-2 21:25

Labai nesinori gadinti temos, nors čia beveik niekas jau nerašo.
Bet turiu prašymą dogmatikui.
Kuomet pamatysite mane diskusijoje, kur bus diskutuojama dvasinėmis temomis, parašykite visus jūsų komentare nurodytus argumentus. Galėčiau parašyti labai daug tomis temomis, bet tikrai nenoriu gadinti šios temos.
Ankstesniame komentare rašiau:
“Aš gana daug neapykantos savo atžvilgiu sulaukiu tuomet, kuomet atsakinėju tokiems klausinėtojams.”
Tikriausiai to ir siekiate, kad sulaukčiau neapykantos.
Gaila, kad kažką žavi jūsų metodai, neypatingai gražūs…

VaidasVDS       2017-09-2 11:15

Labai retai būna, kuomet parašai komentarus apie nesusikalbėjimą, o po to iš karto turi tai pasitikrinti praktikoje.
Turiu mintyje pono Dogmatiko komentarą ir mano 2017-08-31 21:04 komentarą, o konkrečiai mano paminėtas nesusikalbėjimo priežastis (nurodžiau 5 nesusikalbėjimo priežastis, ir iš jų dialogui tarp manęs ir pono Dogmatiko galima pateikti 1 ir 5 komentare nurodytas nesusikalbėjimo priežastis).
Savikritiškai galiu pasakyti, kad netiesa iš tiesų žeidžia skaudžiai, bei, pykčio pagalba, iš tiesų aptemdo protą. Tad iš pradžių pats sureagavau ir piktai, ir kvailai, bei parašiau du komentarus, kurie buvo per daug emocingi ir net tam tikra prasme neteisingi. Tą pastebėjau šiek tiek per vėlai. Bet kažkoks gerasis cenzorius per tą laiką juos ištrynė, o aš parašiau geriau apgalvotą ir jau neemocingą komentarą.
Savo ruožtu cenzoriui noriu nurodyti 2017-09-1 21:42 komentarą, kuris yra ir kvailas ir įžeidus, bei nieko nekalbantis į temą.
Mokytis bendrauti niekada nebus vėlu…

VaidasVDS       2017-09-2 0:23

Kadangi kažkas ištrynė mano komentarus (už ką norėčiau padėkoti, nes stilius buvo aštrokas) dogmatikui, parašysiu kiek kitaip.
—-
Dogmatikui,
jei kažką ir skaitėte, buvote labai neatidus ir čia pateikėte tiesiog savo neteisingą nuomonę.
Taip, apgyvendinta supervisata gali būti “tik” 500 000 šviesmečių skersmens, nepaisant to, kad kosmosas yra labai, labai didelis. Kažkaip pats Knygoje praleidote, kad jūsų paminėta Andromedos galaktika yra jau už mūsų supervisatos ribų.
Mokslininkai, kurie studijuoja Urantijos Knygą, visiškai nesistebi tuo, kuo stebitės jūs. Tad jūsų dėmesiui pateikiu mokslininko straipsnį ta tema:
https://docs.google.com/document/d/1MQhDQR72Uk7CmkwwQAENwbcdEjVjG3euJhAEu15acj8/edit
Čia viskas ganėtinai aiškiai paaiškinta. Aišku, jei iš tiesų domitės tiek dvasine, tiek moksline tiesa…


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Tikėjimo ir vilties jėga

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ragina Vilniaus universiteto Senatą pareikšti nepasitikėjimą Rektoriui A.Žukauskui

Lietuvos laisvės lygai – 40

Vytautas Daujotis. Baltos dėmės VSD pažymoje, arba Nutylimos valstybės užvaldymo ištakos

Tomas Dapkus. Atsakymas į Andriaus Kubiliaus melą (1)

Leonas Merkevičius. Teismų naujienos

Mūšios parke Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti bus pagerbti visi Negrįžusieji iš Sibiro platybių: kviečiame!

Birželio 14-oji: aukos ir budeliai

Sąjūdžio žmonės: Viktoro Pranckiečio išpuolis grąžina Lietuvą į 1988 m. ir negali būti laikomas tik atsitiktiniu ir apmaudžiu nesusipratimu

Agnė Širinskienė. Neatskleistų verslo, žiniasklaidos ir politikos sąsajų gali būti ir daugiau

VU Senatas: Rektorius paskelbė tokias konkurso sąlygas, kad Vytautas Radžvilas negalėtų jų atitikti

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos: Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Euro valiutos palaikymo lygis Lietuvoje – žemiausias ES

Šimtmečio referendumas Lenkijoje

Nuo bačkos. Mantas Adomėnas. Ar Lietuva tebėra „nepriklausoma demokratinė respublika?“

Algimantas Rusteika: „Įsitaisykit patogiai: Show must go on. O viskuo, kuo reikia, pasirūpins specialiosios tarnybos“

Vytautas Radžvilas. Kalba prieš aušrą: apie šunišką ir žmogišką laisvę

7 metus trukusi Gimdymų namuose byla baigta: Aukščiausiasis Teismas išteisino Jurgitą Švedienę bei Dalią Jakaitę

Vladimiras Laučius: šių metų Dalios Grybauskaitės atradimas – Lietuvoje knibždėte knibžda vidaus priešų...

Aušra Maldeikienė. 2018 birželis: ar pilietinio pasipriešinimo sąjūdžiai sugriaus Potiomkino kaimo bastionus?

Krescencijus Stoškus. Tarp embriono ir Fausto

Nuo bačkos. Sadauskas ir Juknevičienė: augančios europietiškos Lietuvos priešai buriasi aplink Juozaitį, kad padėtų Karbauskiui

Prezidentės metinis pranešimas: ką pasakė, o ką nutylėjo Dalia Grybauskaitė?

Algimantas Rusteika. Apie politikus ir biurokratus

Ar geri tėvai turėtų duoti berniukui lėlę, kai jis prašo kardo?

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Verta prisiminti. Arvydo Juozaičio kalba 1989-ųjų roko marše: Lietuvos valstybei – TAIP!

„Su Lisabonos sutartimi ES nuvažiavo nuo bėgių“ – Švedijos demokratai ją sieks persvarstyti ir ketina rengti referendumą dėl ES

Žymūs visuomenės veikėjai ragina Arvydą Juozaitį dalyvauti Prezidento rinkimuose: „Lietuvai reikia Atgimimo prezidento“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.