Emigracija, imigracija, demografija, Partijos, Nevyriausybinės organizacijos

Krescencijus Stoškus. Nacionalinis susitarimas: draugai ir priešai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. balandžio 10 d. 17:33

32     

    

Krescencijus Stoškus. Nacionalinis susitarimas: draugai ir priešai

Penktadienio vakarą į Vilniaus oro uostą parskrido prof. Mažylis, Vokietijos diplomatiniame archyve suradęs Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. Toks darbas tikrai vertas pagarbos ne tik dėl profesionalios nuovokos, bet ir dėl patriotiškumo. Todėl galima suprasti aistringą ir ištisą savaitę trukusį žiniasklaidos susižavėjimą šiuo netikėtu įvykiu. Bet apima šiurpas, kai tie patys komunikcijos kanalai, užuot pradėję jau ir taip pavojingai pavėluotas diskusijas apie planuojamą partijų susitarimą stabdyti emigraciją ir įveikti demografinę krizę, durtuvais sutinka pačią demokratinės sutarties idėją.

Matyt, didžia dalimi teisus Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas R. Dargis, sakydamas, kad „Mes esame truputėlį pavargę nuo tų [...] skambių „nacionalinių“ susitarimų. Aš manyčiau, kad prieš pasirašant reikėtų „atidirbti“ turinį. Susitarimas yra geras žingsnis į priekį, deja, dažniausiai iš politikų pusės jis tuo ir pasibaigdavo.“ Gerai pasakyta. Iš tikrųjų daugelis mūsų programų, rezoliucijų, sutarčių ir net priesaikų užsibaigia ritualinio pobūdžio ceremonijomis, labai primenančiomis pirmykščių bendruomenių maginius aktus. Lengvabūdiškas požiūris į įsipareigojimus yra pati sunkiausia mūsų politikos liga, kelianti žmonių nusivylimą ir nepasitikėjimą valstybe. Žinoma, duoto žodžio nesilaikymas – ne politikų išradimas. Iš Tokijo kilusi ir Lietuvoje jau bene trylika metų gyvenanti architektė Akiko Kikuči Tutlys į žurnalistės klausimą „Kas Jums Lietuvoje nepatinka?“ tiesiai atsako: „Tai, kad nesilaikoma žodžio, nevykdomi pažadai.“ 

Ir tai ne smulkmena. Ji liudija visuomenę, kurioje yra sunykęs gebėjimas įsipareigoti, imtis atsakomybės už duotą žodį. O tokį dalyką kaip „garbės žodis“ nedaug kas teatsimena net iš vyresniosios kartos žmonių. Kita vertus, kur išplitusi dviveidystė, tarpusavio nepasitikėjimas, smulkūs gudravimai, nukreipti vienų prieš kitus, sunkiai įmanomi ir tikri susitarimai. Bet būtų labai klaidinga manyti, kad toks yra mūsų tautos charakteris, o juo labiau – kad tokių susitarimų nereikia daryti. Tokia yra tik šia diena gyvenančių žmonių „mada“, pavirtusi įsišaknijančia gyvenimo norma.

Buitiniame gyvenime šitoks neatsakingumas pagimdo tik tarpusavio nepasitikėjimą. O politikoje už šią ydą mums visiems tenka labai brangiai mokėti. Ir kaip tik dėl tos priežasties iki šiol neturi jokios prasmės 2015 m. birželio 30 d. Nacionalinis susitarimas dėl emigracijos procesų suvaldymo. Jis yra pasibaigęs pačiu šešių partijų pasirašymo ritualu, likusiu vien eiline pretenzija į Nacionalinį susitarimą. Juolab kad prie jo neprisijungė net dvi gana įtakingos parlamentinės partijos: konservatoriai ir liberalai. Ir vien dėl to jis negalėjo tapti politiniu susitarimu, suteikiančiu galimybę užtikrinti demografinės krizės įveikimo politikos tęstinumą. O jeigu to nebuvo, visos kalbos apie reemigracijos ir demografinės krizės įveikimą pakibo ore

Tik tąsyk nacionalinis susitarimas neatsirado dėl opozicinių partijų pasipriešinimo, o dabar jį sustabdo gana racionalaus premjero ypatingai iracionalus pasipriešinimas. Abiem atvejais veikia ta pati Lietuvos parlamentinei mąstysenai būdinga negatyvioji logika. Jeigu kokį svarbų projektą siūlo partija A, konkuruojanti partija B privalo jį suniekinti, iš jo pasityčioti ir atmesti, kad partija A iš to projekto neįgytų kokio nors pranašumo. Abiem atvejais vadai verbuoja parlamentarus, skaičiuoja jų galvas, kad nustatytų, kieno kariuomenė stipresnė. Šiuo atveju net nebandoma maskuotis, kad partiniai interesai yra padaromi svarbesniais už valstybinius. 

Parlamentaras Povilas Urbšys, neseniai pateikęs patį sąžiningiausią, atsakingiausią ir racionaliausią dabartinių parlamentinių peripetijų vertinimą, užbaigia jį itin delikačiai: „Bet aš tikiu tiek S. Skvernelio, tiek R. Karbauskio ir frakcijos ryžtu daryti pokyčius, kurie reikalingi Lietuvos žmonėms.“ („Įtampa auga: jau nebeslepia, kad valstiečių frakcijos problemos – tikros“ (Delfi. Lt). Suprantamas tas šviesaus žmogaus geranoriškumas, kurį jis parodo savo kolegų adresu, ir atsargus paraginimas atsikvošėti. Bet būtų galima pasakyti ir tai, kad gerais norais grįstas ir kelias į pragarą. Todėl aš turbūt klausčiau tiesiau: iš kur tas jų šventas įsitikinimas, kad jie nebeklysta?

Tie, kurie jau prieš daugelį metų yra supratę ir numatę negrįžtamus tautos demografinės krizės padarinius, šią politinę situaciją laiko daug pavojingesne mūsų valstybei, negu daugumai politikų atrodo. Jau neužtenka ryžto „daryti pokyčius, kurie reikalingi Lietuvos žmonėms“. Yra tūkstančiai gerų darbų, kuriuos galima padaryti Lietuvai. Bet šiandien nėra tokia padėtis, kad būtų galima jomis vienodai puikuotis. Mūsų valdžios žmonės (kaip ir daugelis mirtingųjų) labai noriai ir aistringai įsitraukia į smulkmenas, į detales, į niekniekius, į simbolius, į ženklus bei ritualinius aktus, kurie tikrai reikalingi žmonėms. Bet šiandien laikas visai ne tas, kad jais būtų galima mėgautis. Šis įsitraukimas į „gerus darbus“ kaip tik geriausiai rodo, jog jie vis dar gerai nesupranta, kas vyksta Lietuvoje, o pirmiausia – kad miršta tauta. Mums būtini ne šiaip sau geri pokyčiai. Ne tie, kuriais nusigręžiama nuo mirties simptomų, ir ne tie, kuriais galima tik nuskausminti. Mums būtinas neatidėliotinas gydymas. O tam reikia imtis svarbiausiusių (esminių) priemonių.

Rodos, jau seniai atėjo laikas apsispręsti dėl formaliai tebegaliojančio 2015 m. birželio 30 d. susitarimo akto. Tai buvo pirmas rimtas mėginimas reaguoti į masinę emigraciją. Jį pasirašė šešios partijos. Kadangi prie jo neprisijungė dvi opozicinės partijos, jis išliko tik kaip pretenzija į Nacionalinį susitarimą. Bet vis dėlto tai buvo pirmas istorinis atsigręžimas į savo tautos likimą. Buvo galima manyti, kad partijos pasimokė iš praėjusių rinkimų ir pratęs pradėtąjį darbą. Todėl buvo tikimasi, kad dabar visos Seimo frakcijos įvertins pozityvią savo pirmtakų iniciatyvą ir parodys, jog jos rimtai siekia prisiimti atsakomybę už ilgalaikės demografinės politikos tęstinumą ir jos yra pajėgios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, pataisyti ir pasirašyti visas šalis tenkinantį naują politinį susitarimą.

Pradėjo rodytis pirmieji tokio susitarimo ženklai. Bet, atrodo, per daug paskubėjo Valstiečių ir žaliųjų partija. Ji paskelbė apie Nacionalinį susitarimą nesulaukusi pritarimo iš opozicijos pusės. Nors buvo parodyta pati solidžiausia ir ilgai laukta politinė iniciatyva, ji neatsižvelgė į jau minėtą Seimo negatyviąją logiką ir išprovokavo patyčias. Žiniasklaidoje buvo sukelta isterija, pagrįsta be galo keista dogma, kad Nacionalinis susitarimas apskritai nereikalingas. O tai paskatino išeiti į viešumą patį premjerą. Rodos, dabar, kai pirmąsyk atsirado galimybė imtis sutelktinių demografinės krizės įveikimo projektų ir pakloti būtinus pamatus tokiai politikai, prieš mus atsistoja beveik jau neatpažįstamas žmogus, pasirengęs tęsti tą pačią neoliberalinę tradiciją, nuo kurios kaip tik bėgo dauguma Valstiečių ir žaliųjų sąjungą palaikiusių rinkėjų.

Skaudžiausia buvo girdėti, kai nuo Nacionalinio susitarimo idėjos pirmiausia nusigręžia politinio elito viršūnės. Juk dar taip neseniai rinkiminės kampanijos metu šie naujieji politinio elito lyderiai taip ryškiai sublizgėjo savo mąstymo kultūra, gebėjimu partneriškai diskutuoti, santūrumu, savitvarda, sveika nuovoka, socialiniu jautrumu, kad sužadino net labiausiai atstumtųjų, kritiškiausiųjų piliečių ir savo šalį palikusių žmonių viltis ir pasitikėjimą. O tai, kas dabar vyksta, jau darosi gana sunkiai suderinama su šiais jų sukurtais vaizdiniais. Pirmiausia sunkoka suprasti, kodėl lyderiaujanti partija taip skubėjo išeiti į viešumą su partijų Nacionalinio susitarimo idėja, neaptarusi su Seimo opozicija pačios sutarties projekto. Bet sunkiausia suprasti premjero posūkį, kuris yra ne tik nedžentelmeniškas, bet šiuo komplikuočiausiu metu po nepriklausomybės paskelbimo reiškia demonstratyvų numojimą ranka į Tautos likimą.

Politinio įvaizdžio pasikeitimą dar gal būtų galima ir suprasti. Nestebina ir tai, kai politikai iš įkarščio kartais padaro tokius primityvius ir antidemokratiškus pareiškimus. Bet kai tą kartoja gana protingas premjeras ir meta iššūkį Seimui, o oficialioji žiniasklaida diena iš dienos vis tą patį persako šimtais balsų, nežinai ką ir galvoti. Kalbant tiesiai, vieno politiko neapdairumas, antrojo – politinė neištikimybė, o trečiojo – siekimas savo interesams panaudoti lyderių nesutarimus suardė ilgai lauktos fundamentalios bet jau beužsimezgančios politinės sutarties galimybę ir beveik sugrąžino mus visus į nulinę padėtį. Išsyk užmiršta rinkiminės kampanijos metu nuo lūpų nenuėjusi Lietuvos demografinė krizė.

Juk neišnyko įžvalgiausių visuomeninių judėjimų, profesionalių Lietuvos demografų, sociologų, psichologų ir Europos institucijos perspėjimai, kad mūsų šalies demografinė būklė yra hiperkritinė. Ši būklė susidarė ne tik dėl ekonominių priežasčių, kurias mato su marksistine tradicija vienaip ar kitaip susisaistę ekonomistai. Bet didžia dalimi ir dėl daugybės pilietinę visuomenę supriešinančių, draskančių, vienus nuo kitų atstumiančių, tarpusavio agresyvumą skatinančių, nepasitikėjimą, neapykantą, kerštingumą ir smurtinius veiksmus didinančių veiksnių. O tai reiškia, kad valstybės galios senka kasdien beveik nepriklausomai nuo bendrojo vidaus produkto. Ji silpsta ir dėl jos žmonių tarpusavio suagresyvėjimo, ir dėl santykinio gyventojų skaičiaus mažėjimo lyginant su visos žmonijos „demografiniu sprogimu“, prasidėjusiu po Antrojo pasaulinio karo, ir dėl absoliutaus gyventojų skaičiaus smukimo, kurį šiandien vadiname demografine krize.

Dabar visais kanalais daug kalbama tik apie išorines grėsmes. Bet tie, kurie šiek tiek daugiau yra susipažinę su žmonijos istorija, gerai žino, kad net ne itin stiprių valstybių norus užkariauti labiausiai skatino lengvas karo grobis. O apie tokio grobio atsiradimą visada buvo sprendžiama iš savinaikos, t.y. iš vidinio valstybių susiskaldymo, jų ilgalaikių konfliktų ir kraštutinio jėgų disbalanso sukeltas irimo. Dėl to politikai lyg ir turėtų suprasti, kad tautos išsiskirstymo (išsivaikščiojimo) grėsmė valstybei yra nė kiek ne mažesnė už išorinę (karinę). O tai reiškia, kad priešinimasis šiai grėsmei pirmiausia turėtų būti pripažintas tokiu pat politiniu prioritetu Nr. 1, kaip ir priešinimasis išorinei grėsmei. Kitaip sakant, pirmojo prioriteto pripažinimas be antrojo neturi jokios prasmės.

Tačiau dabartinės vyriausybės „Atnaujintoje Nacionalinio saugumo strategijoje“ demografinė krizė yra įrašyta tik keturioliktoje vietoje tarp devyniolikos kitų „grėsmių, pavojų ir rizikos veiksnių“. Bet į tai nereaguoja nei mūsų politinė opozicija, nei jai aklai talkinanti žiniasklaida, nei galingieji verslininkai, kuriuos kol kas tedomina vien tik darbo jėgos trūkumas.

Paradoksaliausia, kad tuo metu, kai visos nepartinės demografinius procesus akylai stebinčios jėgos jau yra sutartinai pripažinusios, jog reikia sutelktinėmis jėgomis ir visais įmanomais būdais nedelsiant gydyti mirtiną ligą, premjeras stoja prieš parlamentinę sutartį ir žada pats vienas ją savo išmanymu ketverius metus gydyti šildančiais kompresėliais. Bet juk tai jau buvo.

Tam tikrų vilčių turėtų tekti tai, kad Seimas priėmė nutarimą „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“, kuris įpareigoja vyriausybę iki 2018 m. pabaigos parengti devynerių metų (2018–2027 m.) strateginę demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo programą. Bet kokią galią turės ta programa politikai, jeigu nebus pasirašytas atnaujintas parlamentinių partijų susitarimas, o politika ir toliau bus vykdoma pagal negatyviosios logikos principus? Ją tiesiog padės į stalčių ir visi eis prie savo kompiuterių, kad imituotų tarnavimą valstybei. Ji galėtų turėti prasmės vien tik tuo atveju, jeigu visos partijos oficialiai įsipareigotų tęsti politiką, orientuotą į tautos ir valstybės išsaugojimą. Jeigu to susitarimo nebus, kas šią programą vykdys dabartinio Seimo kadencijai pasibaigus? Negi premjeras S. Skvernelis turi ambicijų, kad prie valstybės vairo jis išbus visus devynerius metus?       

Net jeigu jis ir išliktų, kas jį įpareigotų imtis sunkiausiai sprendžiamų demografijos suvaldymo uždavinių, kai tokį prioritetą jis yra įteisinęs tik 14-toje vietoje. Panašu, kad tautos ir jos kultūros likimas jį mažiausiai nedomina.

Taigi vėl esame priversti grįžti prie klausimo: ar turint tokią politinę viršūnę įmanomas nacionalinis susitarimas? Juk ne tik politikai stabdo demokratinius procesus. Apskritai visuomenėje dar yra daug žmonių, kurie blokuoja ir sabotuoja tokius sumanymus. Vieni iš jų skeptikai ir nihilistai. O kiti – cinikai. Visi jie yra susitaikę su tuo, kas vyksta. Vadinasi, ir su tuo, kas stumia mus į nebūtį. Pirmieji yra atsiradę iš nevilties, o antrieji – iš aklo pasitikėjimo. 

Pirmieji netiki niekuo , o antrieji tiki viskuo, kas ateina iš Briuselio. Bet abi jas vienija fatalizmas. Pirmieji žaibuoja ir širsta: „Ko jūs, bėduliai, šurmuliuojate? Kariaujate su vėjo malūnais. Negi iki šiol nesupratote, kad nieko šitame krašte jau nebepakeisi. Argi nematote, kad tauta, ant kurios pečių laikėsi visa mūsų kultūra, mūsų istorija, mūsų valstybė ir visos kitos vertybės, jau nurašyta į atliekas. Mes jau net nesugebame paaiškinti, kam mums reikalinga pati valstybė. Juk ji seniai niekam nerūpi. Užtenka vien to, kad yra ką valdyti?“ Antrieji moralizuoja ir šaiposi: „Užteks jums kliedėti! Prabuskite ir atsimerkite. Nejuokinkit svieto.Tautos likimas buvo išspręstas jau tą pačią dieną, kai buvo sugriauta Berlyno siena. Viskas, kas dabar vyksta, yra dėsningi globalizacijos ir Europos atvirumo padariniai. Tokia istorijos logika. Anksčiau ar vėliau jums teks su tuo susitaikyti.“ Klausai ir galvoji, ar ne iš Markso ir Lenino knygų čia išmokta. Tik ten šios permanos siejamos su socializmu: „Socializmo tikslas yra ne tik žmonijos susiskaldymo į smulkias valstybes ir bet kurio nacijų atskirumo panaikinimas, ne tik nacijų suartėjimas, bet ir jų susiliejimas.“ (V. Leninas. „Socialistinė revoliucija ir nacijų apsisprendimo teisė“).

Šios galvosenos nebūtų tokios pavojingos, jeigu nestovėtume nepaprastai spartaus tautos nykimo akivaizdoje. Dabar jos paralyžiuoja mąstymą ir kovą už išlikimą. Kas įrodė, kad turime nurašyti į atliekas mūsų tautą ir valstybę? Negi jau neliko ką saugoti savo palikuonims. Juk ir Konstitucija tebegalioja. O ten parašyta: „Suverenitetas priklauso Tautai“. O kam priklausys be Tautos? Negi taip greitai užmiršome, kas įvyko Lietuvoje vos prieš 27-erius metus. Ar tada neatsitiko tai, kas atrodė neįmanoma. Svarbu tik, kad atsirastų permainoms pasiaukojančių žmonių.

Mūsų laimei, tokių žmonių telkiasi ir šiandien. Net Seime yra nemažai žmonių, kurie moka pakilti virš savo partinių interesų ir tartis tarpusavyje, kad į pirmą planą iškeltų valstybės ir tautos gynimo tikslus. Reikia tikėtis, kad šiame Seime bus jų persvara. Ypač malonu, kad didžiąją jų dalį sudaro jaunimas. Laikas permainoms palankus. Reikėtų tik grąžinti pasitikėjimą žodžiu ir geriau koordinuoti veiksmus.

Visose partijose yra žmonių, kurie jau supranta, jog be pačios pilietinės visuomenės susitelkimo, be jos palankaus nusiteikimo, permainų troškimo ir sutikimo pradėti nuo savęs demografinės permainos Lietuvoje nebus sėkmingos. Todėl remdamasis politinių partijų susitarimu, Seimas privalėtų kreiptis į žiniasklaidą, mokyklas ir mokslo įstaigas, savivaldybes, religines organizacijas, profsąjungas, įvairias visuomenines organizacijas ir visus patriotiškai bei pilietiškai nusiteikusius žmones su paraginimais, kad savo pozityvia veikla ir pagal turimas galimybes visi prisijungtų prie reemigracijos procesų ir demografinės būklės gerinimo Lietuvoje. Tik pilietinei visuomenei prisijungiant prie šios politikų iniciatyvos, bręstant jai, atkuriant tarpusavio pagarbą ir apskritai normalius (civilizuotus) santykius, politinis partijų susitarimas pavirstų tikrai nacionaliniu susitarimu. Pradžią visuomenės suaktyvinimui turėtų duoti Seimo sprendimas ateinančius metus paskelbti pagarbių tarpusavio santykių gaivinimo bei aktyvių pilietinių akcijų metais, kad Lietuva neišsivaikščiotų.

Dabar nemažai svarstoma, kaip organizuoti atkurtos valstybės šimtąsias metines. O iš tikrųjų nebuvo ir negalės būti kilnesnio, prasmingesnio ir vertingesnio savo valstybės pagerbimo už akcijas, sutelkiančias visuomenę moraliniam apsivalymui ir savo tautos gyvybinių galių atkūrimui, o kartu ir realiam valstybės stiprinimui. Tokios akcijos geriau negu bet kur ir bet kada paskatintų suvienyti žiniasklaidos, mokyklų, mokslo įstaigų, bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių iniciatyvas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikas       2017-04-13 12:43

Vaidai, taip bus Dievo karalysteje, o dabar mes gyvename puolusio angelo kunigaikstijoje.Ir kol mes cia gyvename, leisti elgtis kaip nori tikintis, kad elgsis kaip Dievo karalysteje yra kvaila ir veda(n) i pagunda.
Setonas cia didelis megejas nepatyrusius sviesos vaikus mulkinti, girdi elkis kaip Dievo karalystej, nieko tau nebus.Netgi Biblija tuo tikslu “patobulina” ir “pataiso”

VaidasVDS       2017-04-13 8:27

vivai,
tikrasis susitarimas bus tuomet, kada žemgrobys ar jo palikuonis grąžins žemę apvogtajam ar jo palikuoniui, tie, kurie nugriovė ar jų palikuoniai pastatys naują trobą nuskriaustajam ar jo palikuoniams, kuomet valdininkas ar į jo vietą atėjęs kitas valdininkas suras būdų ne kaip apiplėšti, bet kaip padėti į nelaimę patekusiems.
Bet taip bus tik tuomet, kada žmonės iš tiesų sieks gyventi kitaip ir sieks tikrųjų dvasinių vertybių...

viva el mal - viva el contrato social       2017-04-12 20:10

Nacionalinis susitarimas, kai nustumtasis nuo žemės paspaudžia ranką žemgrobiui,  kai moteriškė, kurios palopytą trobą nugriovė kaip neteisėtą statybą, paduos ranką tiemms kurie pristatė nelegalių kvartalų rezervatiniuose Vilniaus pušynuose, kai šeima, kuriai iškirpo elektrą už skolą. paduos ranką Vilniaus vandenų direktoriui, kuriam iš vilniečių pinigų paskyrė premiją, dydžiu sulig vidutinio lietuvio treju metų atlyginimu ir t.t.

VaidasVDS       2017-04-12 17:48

Dzeikai,
gudrauji ir paprastus dalykus į sudėtingus verti, o sudėtingus paprastini. Dėl to nėra prasmės burną tuščiai aušinti.
Bet tautai populistai patinka, tą įrodo net ir šio portalo skaitytojai-balsuotojai…

Julius Puras i albina       2017-04-12 14:29

Taip DAROM! Tampam Karbauskio pakalikais ir padedam jam apgaudinėti Lietuvos žmonės.

albina       2017-04-12 8:06

Vienas pastebėjimas:tikrai ne vienas ir ne šimtas išvyko ne tik dėl pinigų.Buvo net ir paprasto smalsumo,yra grįžtančių,yra planuojančių grįžti.Yra mylinčių savo kraštą ir yra globalistų.Ir dar,patys lozungą išsikelkim:DAROM! Kiekvienas kasdien ką nors dėl artimo,dėl gamtos,dėl aplinkos.

Dzeikas       2017-04-12 7:17

Vaidai, as tamstos smeiztu nekaltinau - pats sokai teisintis.Gi sakiau: perskaityk, isisamonink ir, paemes pauze, atsakyk;-)
Smurtas - blogas dalykas, kas gincytusi.Taciau jis, kai maziausias blogis(kai MAZIAUSIAS blogis! is galimu pasirinkimu), pasirinktina alternatyva.Dievas beje neatmeta jo: Jezus isvaike prekiautojus Baznycioje. Sv.Petras(?) kai “eme” Jezu, nukirto ausi vienam is rabinu tarnu.O Tas, nepasake “numesk karda”, pasake “padek atgal i makstis”.
Del to tamstos seiliojimasi apie smurto nenaudojima(bendraja prasme, nes islygu nedavei) tegaliu pateisinti apsvaigimu “urantija”. Nuodai atskiesti maistu nezudo, o svaigina.
Atleidimas - atgailaujantiems.Ir jeigu zmogus tvirkines Mergaite atgailautu - dvasine prasme privalu butu atleisti.Nesant jo ir priesinantis griaunant(keiciant) tvarka prazutinga tautai(si kart naudoju si zodi nes reiskiu “musu visuomene”) “duot kastuvu per galva ir uzkast” - nera blogiausias variantas.

s.m. Vaidui       2017-04-11 22:05

įtikinai. Ramaus vakaro.

VaidasVDS       2017-04-11 21:28

s.m.-ui
berods Dzeikas mane geriau suprato už tamstą.
Esu visada prieš bet kokį smurtą net ir neteisybės atveju. Yra kas teisia be mūsų ir tikrai kriščioniškai arba dvasiškai…
Dzeikas tikrai nevykusiai (siekdamas populizmo) pasisakė klausiamąja forma apie susitaikymą su prievartautojais, kaip manau, taikų problemų sprendimo būdą prilygindamas susitaikymui su prievartautojais. Tuo jis supainiojo žmogiškąjį atleidimą (mums Dievas atleidžia tokiu pat būdu, kai mes atleidžiame savo kaltininkams) su elementariu žmogišku teisingumu pagal žmonių nustatytus įstatymus, kam žmonės tikrai turi teisę, jei atsakomybę taiko teisingai.

Julius Puras       2017-04-11 18:59

Žiūriu aš į Stašaiti ir eilinį kartą įsitikinu idant nesąžiningumas nieko nesukurs. Jokių susitarimu ir jokios ateities. Tik dar viską labiau apsunkins ir dar daugiau sugriaus Lietuva.
O tai vertinu ” metus paskelbti pagarbių tarpusavio santykių gaivinimo” kaip bandymą nesąžiningų politikų kurie dabar isitivirtine Lietuvos politikoje apgauti eilinį kartą Lietuvos visuomene. Mat Lietuvos visuomenė pasirodo turi dar ir gerbti apsimetelius melagius demagogus vieną siekiančius kita darančius. Tai nėra darna tai nėra susitaikymas tai yra Lietuvos žmonių kvailinimas.

O ar...       2017-04-11 17:48

O ar prisiplėšus tautos ir Tėvynės turto šviesiau saulė pradeda šviesti?Mirtiną
Tėvynei smūgį sudavė pirmą privatizavimo dieną prichvatizatorių orda.O tos ordos buvo
vadas raudonasis mykoliukas.
Reikia veikti jau šiandien,kad sustabdyti emigraciją nesidairant į šalis.Neliko laiko.Jokie susitarimai šiandien jau per vėlu.Reikia sutarimo ir ryžtingo veiksmo.
Ne tokio,kuriuo parodo norą prailginti dviem savaitėm pamokas mokyklose.Nesąmonė.
Tos savaitės nepadės,tik dar labiau atmuš norą vaikams mokytis.Reikia padaryti 11
klasių vidurinę ir tobulinti ar net grąžinti sovietmešio mokymo programas.Visi tuomet
buvo neblogai išmokslinti.Reformos ne pagerino ,o atbukino vaikus.Atsisakyti pratybų
ir kitokio nereikalingo balasto programose.Vadovėlius leisti ne pagal svorį,popieriaus kokybę,viršelių blizgesį,o vadovėlio turinį ištobulinti,labiau
informatyvų.Palikti tik kalėdines atostogas,o vasaros atostogas palikti 9O dienų.
Nevalia vaikams atimti vaikystę.Kas suteikė biurokratams teisę nesiskaityti su
tėvelių nuomone?Vilniaus licėjaus direktorius Jurkevičius ,matyt,pretenduoja į
ministerijos kėdę,kad taip stengiasi pritarti švietimo ministrei.Tas vyrutis turi
savo interesą.Skvernelis per daug geros nuomonės apie save.Jo komposas rodo pre-
zidentūros pusėn.Jam nusispjaut kas bus su Lietuva po dviejų metų.Jo nejaudina
tuštėjanti Lietuva.Nes jis neturi supratimo ką reikia daryti ir kokių reikia
reformų šiandien,kad rytoj Lietuva būtų lietuviška.

Julius Puras i tamsele       2017-04-11 16:50

Galime būti kvaili bet sąžiningi. Sunku tamsele? Lengviause būti gudrem ir nesąžiningam. Tik atminkite viena kad nesąžiningumas tai ne statomoji gale tai griaunamoji gale. Žvelgiant giliau į Stoškaus-Karbauskio protavimus tai jie nori eilinį kartą apgauti Lietuvos žmonės. Tikra pyragą pakeisti nupieštu piragu.

Juliui Purui       2017-04-11 14:38

mano atsakymas jums: ir su kvailais susitarti negalima, o jei jie dar nesąžiningai kvaili, išvis katastrofa… manau, didžioji dalis pabėgo būtent nuo tokio bukumo, tiksliau - buko žinojimo. Ir čia jūs pats geriausias

Julius Puras i s.m.       2017-04-11 14:26

Dovanoju jums ta paranoja dėl mano tapatybės ir dėl to ką aš dirbu. Pagrindinė Stoškaus išsakyta mintis kad buktai lietuvei iš Lietuvos išvyksta ne dėl mažų atlyginimų kitaip tarent ne ekonominiais sumetimais o dėl to kad tyčiojamasi sutampa su Karbauskio protavimu. Bet tikrovėje apklausos rodo kad žmonės iš Lietuvos išvyksta dėl mažų atlyginimu. Tiek Stoškus tiek Karbauskis nenori pripažinti tikrovės ką aš laikau nesąžiningumu. Klausimas ar galima susitarti su nesąžiningais žmonėmis? Mano atsakimas negalima.

s.m. Vaidui       2017-04-11 13:40

viešai nusišnekėti nesolidu, bičiuli.
Prieš puldamas rašyti Džeikui su priekaištais ad hominem, perskaityk jo rytinį komentarą dar kartą.
Aha, ir kur tamsta matai jo siūlymą susitaikyti su žinom kuo?... Jei Džeiko komentas tamstai blogas tuo, kad mano(nekrikščioniškai)ištvirkintiems nežabotų teisių tironams “kastuvu per galvą”, tai įsiterpdamas į dviejų džentelmenų pokalbį, pardon, pasiūlysiu krikščioniškai, - liustracija, nuosprendis, turto konfiskacija, kaliūzė teip sau 15-18 metų... Tiek to, būkim krikščionys, iš nacionalizuoto prisivogto turto, ar ūkiskaitoss būdu, ką užsidirbs taburetes kaldami, negaila tų 5 eurų per dieną avižinei košei su arbata…

s.m. demagogui juliukui       2017-04-11 13:29

juleu, kad atidirbinėji sistemai Judo grašius paišydamas priklausomai nuo mėnulio fazių komentaruose daugiau ar mažiau baisių gramatikos klaidų, - seniai jokia paslaptis. Tik va varyti potekstėse ant Karbauskio dėl trečdalio tautos išgujimo į egzodą čia jau pernelyg šlykščiai persistengi, “jųleu”.
Tuo “genijumi”, išplovusiu šalies ekonomiką fizikų laboratorijos mėgintuvėlyje ir išnaikinusiu, paradoksas, - raudonojo Adolio Stabilizatoriaus pagimdytą vidutinįjį sluoksnį, - buvo koncervas Kubilius. Amen.
Toliau jau gali nabašnyką gaivinti kompresais, lozungais ar kuo tik nori, - nepadės. Airijos “sugrįžimų” stebuklo pakartojimui lozungų ir “nacionalinių susitarimų”, nors ir po dvidešimt kasmet, jau nepakaks.
O dviejų atvirai prieš Lietuvą viekiančių gaujų neprisidėjimas net prie kompreso nabašnykui, tiesą sakant, jau net nenustebino…

Su kuo tartis       2017-04-11 12:44

Jeigu proto pas ji kaip pas kriauklę

VaidasVDS       2017-04-11 11:48

Dzeikai,
kažkaip nerangiai bandote teisinti save. Stūmdamas kažką šalin, naudojate prievartą. Jums į prievartą atsako neaišku kuo, nes panaudojate žodį “šakosis”. O šakotis galima ir riksmais, įžeidinėjimais, taip pat ir fizine jėga. Ir visus tokius asmenis, jūs vienodai užkapojate kastuvais bei užkasate.
Teisindamas save, jau vartojote švelnesnes sąvokas. Ir bent tai yra gerai.
Tad jūsų bandymas man primesti šmeižtą yra lygiai taip pat nesėkmingas kaip ir jūsų komentarai…

Dzeikas       2017-04-11 10:23

Vaidai, o kas blogiau: prievartos skatinimas ar smeiztas?
Samoningai ar ne, jus “nepastebejote” , kad rasiau “pavaryti salin” ir jeigu priesinsis - tada nuslopinti jega. Teises i savygina jokie kodeksai nepaneige.
Tikiuosi apkaltinote nesamoningai, o nesuvokes teksto, skubedamas issireiksti.
Na buna, kaip sake “visu mokslu korifejus” galva apsisuko del sekmes(“golovokruzenije ot uspiechov”, rus.)

VaidasVDS       2017-04-11 9:48

Šiaip nėra ko rašinėti apie bereikšmius susitarimus, kuomet reikia visą sistemą keisti, bet gerų santechnikų kaip nėra, taip nėra.
Sureaguosiu tik į Dzeiko komentarą, kuris yra blogas.
Dzeikas, pažeisdamas pamatines tikrąsias krikščioniškas vertybes, siūlo ištvirkintuosius užkapoti kastuvais ir tik tada daryti tvarką, t.y. siūlo daryti tvarką revoliuciniu būdu, nors visos revoliucijos visada išsigimsta į naujo tipo tironus. Naujo tipo atsiradusius tironus naikins naujieji revoliucionieriai, kurie keiks ir žemins jų idėjinius įkvėpėjus “Dzeikus”. Ir taip suksis visokiausių susitarimų ir revoliucijų karuselė, nieko gero nesukurdama, o lipdama vis ant to pačio grėblio.
Kaip ir bet koks populistas, Dzeikas mesteli frazę apie susitaikymą su Mergaitės prievartautojais, nors niekas ir niekada nėra susitaikęs su jokiais mergaitės prievartautojais, tuo labiau, kad oficialiai žinomų tokių vaikščiojančių laisvėje nėra, o ir susitaikyti su jais pagal vis dar veikiančius įstatymus neįmanoma. Jei tokie būtų oficialiai nustatyti, jiems privalo būti taikoma atsakomybė.

ruta       2017-04-11 8:22

‘Susitarimas’ su korupcionieriais , politinemis prostitutemis imanomas TIK tada / tik tada jie suklus, atkreips demesi i Tauta / , kai sveiko proto ir neabejingi Lietuvos pilieciai stoves su sakemis prie ju isrstvu/ Seimo , Prezidenturos , Vyriausybes , K dvasiu ../ ..

Stalker        2017-04-11 7:39

Apie nieka.

Dzeikas       2017-04-11 7:32

Susitarimas cholopo su ponu? Apie ka mums tartis, kai jis laiko savo naturalia teise imti is manes “kiek reikes”? Tartis reikia su tais, kurie nera istvirkinti nezabotos teises i tai kas vienam Dievui priklauso.Tik pirma pavarius salin ta istvirkintaji.O sakosis - kastuvu per galva ir uzkasti.Tada likusiems tartis kaip gyvent.
Stoskus nesupranta elementariu dalyku: sifilis siaip sau nepraeina.Nesusitars stafilokokai su kuno baltymais, kad jie ribotai, su atodaira gadins organizma ir leis jam funkcionuoti.
Sifilis gydomas keliant kuno temperatura kuri zudo jo sukelejus stafilokokus.
Ar jau pamirsote Mergaites prievartautojus? Susitaikyti su jais, nes jie jau patenkino savo geiduli ir prievartos jam tenkinti daugiau nebenaudos?

Nebus jokio nacionalinio susitarimo       2017-04-11 7:31

Kol Lietuvoje bus bent vienas konservas ar liberastas jokio nacionalinio susitarimo nebus. Konservai su liberastais nori sidėti visą laiką seime ir valdyti Lietuvą savais gaujos metodais.

Julius Puras i $+$ 2017-04-10 21:37       2017-04-11 3:22

Bijau ką nors spėlioti bet tendencija tokia kad išvykusiems jau nereikalinga Lietuvos pilietybė. Tie žmonės kurie dabar išvyksta iš Lietuvos jie išvyksta alkani, nuvertinti, ižeisti. Perka bilietus į vieną puse ir tokios minties apie grįžimą neturi. Už tai galite padėkoti stambiems investuotojams skurdo ekonomikos genijams tokiems kaip Karbauskis.

Julius Puras       2017-04-11 3:11

Sovietai žmogų pavertė tautiniu komunistu kuris kviečia burtis į krūvą dėl burimosi. Ne. Taip valstybės nekuremos. Valstybės kuriamos dėl gerbūvio. Demokratinės valstybės dėl visuotinio gerbūvio ir daugiau dėl nieko. Stoškus nesupranta pamatinės valstybės idėjos. Labai gaila. Ir dar labai gaila kad Stoškus geriau žino už pačius emigrantus dėl ko jie evakuojasi iš Lietuvos. Pasirodo Stoškus kalba apsimelavusio demagogo Karbauskio kalba kad ne atlyginimai leme žmonių išvikima. Kas dėl tariamų patyčių tai Karbauskis ir tokie kaip Stoškus kele isterija ir daugiau nieko. Turbūt kyla noras uždrausti žmonėms juoktis iš tokių demagogų kaip kad Karbauskis.
Kas dėl “susitarimų” tai sąžiningas žmogus niekados nesusitars su nesąžiningu ir bendro gerbūvio jie niekados nesukurs. Klausimas ar Stoškus galėtų būti sąžiningas ir patvirtinti statistinius išvykstančių apklausimus kurie sako kad dauguma išvyksta dėl mažų algų?

"emigracija ir reemigracija"       2017-04-10 23:10

Na ir kam tie svetimžodžiai?
Savų žodžių trūksta ar teisybė akis bado?
Kuo jūs skiriatės nuo tu vargšų per jūras plaukiančių? Kad lėktuvu nuskrendate?
Pabėgėliai esate. Paprasčiausi.
Tiek paprasti, kad norite dvigubos pilietybės viename pase. O trigubos ar nenorite?
Gal kai kam iš jūsų pasiseks ir tapsite sugrįžėliais.
Tik neišbarstykite pakeliui savo lietuviukų. Nebus kam užkasti.

$+$       2017-04-10 21:37

Jei tą susitarimą pasirašys visos partijos ir dar pavadins nacionaliniu, tai kas nors pasikeis⁉ Gali būti skeptiku, ciniku ar optimistu 1 mln. išvažiavusių į Lietuvą nesugrįš. Beveik visi naudoja tą patį terminą - susigrąžinti emigrantus, lyg tai žmogus būtų  koks nors daiktas, kurį paiimi ir susigrąžini.

Nesu girdėjęs, kad kas nors akcentuotų, jog yra dvi problemas, tai emigracija ir reemigracija. Tam, kad žmogus norėtų grįžti į Lietuvą reikia padaryti žymiai daugiau, palyginus su tuo, kad neišvyktų. Tai reiškia, kad tie, kurie garsiai kalba apie migraciją arba nesupranta apie ką kalba, arba yra demagogai. Jei įvyktų stebuklas ir kas nors bent jau pristabdytų emigraciją ir tai būtų didelis pasiekimas, nes šiandien per žinias pranešė, kad per šių metų l ketv. išvyko ketvirtadaliu daugiau, nei pernai.

Šalia yra Vilniaus forumo peticija, kurioje prirašyta visa eilė punktų su žodžiu “būtina”. Net jei visa Lietuva pasirašytų tą peticiją, kas vykdys visus tuos “būtina”?

Taip, moksleiviai Lietuvos ateitis. Turėtų būti. Bet ir jie supranta, kad Lietuvoje nėra perspektyvos, nes dauguma turi senelius, kurie atidirbę 40-50 metų, gauna tik ant sriubos lėkštės. Lieka du pasirinkimai: veržtis į valdžią ir prisivogti kaip masiuliai & Co arba emigruoti ir užsidirbti (bent jau senatvei).

tai jau tikrai        2017-04-10 21:29

Visi prisidėkime ir garsiai parėkaukime, už lietuvą vyrai!

atsiprašau, bet       2017-04-10 21:23

vienykitės su vienminčiais, sėdėkit premjero ir partinių vadų priimamuosiuose,  esat patyrę ir solidūs, juk neišvys iš priimamųjų.  Keliaukit į valstybinę TV su savo mintimis, kol pasidarys gėda Tv ponams,ar bandėt?
Žinoma, apgailėtinos mano šnekos, bet žinau, kad kitaip nieko nebus. Tie ponai tiesiog neskaito, ką jūs rašote. Jiems reikia pasakyti žodžiu. Susitarimai prasideda kalbėjimu žiūrint į akis? Tada papasakokit mums, ką jie šneka.

G.P.       2017-04-10 21:11

Jaudinantis K.Stoškaus šauksmas. Prisidėkime kasdieniais darbais kiekvienas. Kuo tik galime.

grumstas       2017-04-10 19:35

Krescentijau,negi nesupranti, kad kai valstybė žlunga, kai joje chaosas , kai dega namas, tada geriausias metas pasipildyti kišenes… Juk kai Sąjunga žlugo, tai buvo sluoksnis įtsakingų žmonių , kurie neblogai pasipelnė iš to griūvimo.. Tad ir dabar padėtis analogiška; negi kas rūpisis kokiomis smulkmenomis; socialine gerove demokratija, demografija,- tada tinka tik lozungus šūkauti, o dėmesys sutelktas turto prisigrobimui sutelktas ir savo vietos prie lovio išsaugojimui.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.