Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Intelektualų vaidmuo, Socialinė politika

Krescencijus A. Stoškus. Kodėl Lietuvai taip parūpo prezidentas?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 16 d. 19:58

23     

    

Krescencijus A. Stoškus. Kodėl Lietuvai taip parūpo prezidentas?

Neblogas ženklas. Iki Lietuvos prezidento rinkimų dar toloka. Bet nepaliaujamai kartojamos visuomenės apklausos, politinių apžvalgininkų spėliojimai, tautiečių prognozės, pirmųjų kandidatų tezės ir būrimai iš kavos tirščių jau kaitina atmosferą: kas pakeis D. Grybauskaitę. Iš pirmo žvilgsnio tai neblogas ženklas – pilietinė visuomenė bręsta. Jai ima rūpėti valstybės politinės perspektyvos. Bet vien tuo aiškinti šį aktyvumą būtų neteisinga. Yra ir kita, daug rimtesnė priežastis – visuomenė nepatenkinta esama padėtimi. Ji laukia daug svarbesnių permainų.  Moralinė ir politinė būklė yra nepakenčiama. Kodėl? Jokia paslaptis, kad visuomenė  apimta nežinios, nepasitikėjimo, įtampos, didžiulio nerimo ir netikrumo jausmo.               

Depresija. Ši būsena nėra vien pavojingai plintančios depresijos padarinys. Ir pati depresija nėra kokia įgimta patologija, o pernelyg didelės įtampos reikalaujančio gyvenimo padarinys. Kitaip sakant, ji yra tos pačios depresyvios situacijos, t.y. nežinios, nepasitikėjimo, įtampos, didžiulio nerimo ir netikrumo jausmo padarinys. Ši situacija vienus priverčia emigruoti, kitus – klimpti į alkoholizmą, narkomaniją ir daugelį kitų priklausomybių, trečius – žudytis, ketvirtus – plėšikauti, penktus – mirti nuo širdies ir kraujagyslių susirgimų. Kas bent kiek nuosekliau mąsto, lengvai atsakys ir į tą klausimą, kas sukuria tą depresyvią situaciją?  Ypač dabar, kai padoresni Seimo politikai atidengė vieną kitą šaknį tų nepatikimų, nesąžiningų, suktų, savanaudiškų, korumpuotų sprendimų, kurie rezgami valdžios viršūnėse, suaugusiose su verslo grupuotėmis ir „niekada neklystančia“ oficialiąja žiniasklaida.

Mafija. Dažniausiai tokie korupcinių galių suokalbiai siejami su autoritarinėmis sistemomis, egzistuojančiomis už demokratinių šalių ribų. Bet tie žmonės, matyt, užmiršo, kad mafija gimė Italijoje, o paskui lengvai persikėlė į JAV, kurios daugeliui iš mūsų tikrosios demokratijos pavyzdys. Tiesa, amerikiečiai su ja lyg ir susidorojo. Bet kas žino, ar stebėtinai adaptyvi mafija ten nebus įgijusi legalesnių formų. Bet palikime tuos klausimus patiems amerikiečiams, jie geriau nusimano apie savo vidaus reikalus. Mums šis dalykas parūpo tik dėl to,  kad būtų lengviau suprantama, jog mafija greičiausiai plinta ten, kur įsiviešpatauja klaninė sistema, ne tik gimininga uždaroms nusikaltėlių gaujoms, bet ir su jomis lengvai suauganti.

Iki šiol iš politikų bene tik Prezidentė buvo prasitarusi apie oligarchus. Lyg tai būtų aliuzija į antikinę Graikiją, kur oligarchija (ὀλιγαρχία) reiškė  turtingųjų žmonių valdymą, priešingą Atėnų demokratijai. Mafija yra kas kita. Ne tik turtingųjų, bet ir bendrų nusikaltimų vienijama žmonių grupė. Tai ledkalnis, kurio viešumoje turtingi ir stebėtinai įtakingi žmonės, bičiuliškai bendrauja su aukščiausio statuso politikais ir įtakingiausia žiniasklaida, o po vandeniu – vyksta nusikalstami sandoriai, užtikrinantys valdžios kontrolę. Mafija, sutelkdama žmones nusikalstamai veiklai, dažnai užmezga ryšius su visiškai uždaromis, kitaip sakant, tik po vandeniu veikiančiomis gaujomis, naudojasi jų paslaugomis, o neretai ir jas kontroliuoja.                                 

Išviešinimas. Pirmiausia, privalome padėkoti tai sąžiningiausių politikų grupelei, kuri, išryškindama kai kuriuos lietuviškos mafijos tinklo fragmentus, ne tik pareikalavo suaktyvinti prokuratūros darbą, bet ir pirmąsyk parodė, kokioje politinėje sistemoje mums tenka gyventi. Į tą tinklą, kaip žinia, yra įsipainiojusių nemaža valdžios žmonių ir žiniasklaidos bosų. Anksčiau paprasti žmonės dar galėjo manyti, kad visuomenės daugumai kenksmingi įstatymai atsiranda atsitiktinai ar dėl klaidingo politikų mąstymo. Dabar šydas nukrito: diskredituota pati įstatymų priėmimo sistema ir jos įvestoji tvarka. Gaila, kad nei Seimo vadovybė, nei pati daugiausia vilčių žadinusi Valstiečių ir žaliųjų frakcija dar to nepajėgia įsisąmoninti. Nekalbant jau apie tai, kad ji visai užmiršo net pačius svarbiausius savo pažadus (pvz., stabdyti emigraciją, kultūros politiką padaryti valdžios prioritetu ir pan.).

Bet juk tai ne viskas. Ką turi galvoti liberalūs žmonės, kai pagrindiniai liberalų sąjūdžio partijos lyderiai atsiduria kaltinamųjų suole. Kokias akis reikia turėti toms politinėms „žvaigždėms“, valdžiusiems ne vieną ministeriją, kad po tokių faktų išviešinimo vėl visi Lietuvos akivaizdoje pieštų juokingai fantastiškus savo skaistumo scenarijus.  Stebina ir žiniasklaida, kuri taip uolia stengiasi išbalinti savo bendraminčius, kad kiltų abejonė, kaip jie, nutverti už rankos nusikaltimo vietoje, iš viso galėjo atsidurti kaltinamųjų suole. 

Kur dingo gėda? Kaip turime jaustis mes, visi Lietuvos žmonės, kai pati sąžiningiausia ir sunkiausias sovietmečio represijas praėjusi sesuo Nijolė Sadūnaitė laisvės premijos įteikimo proga Seime viešai paprašė pasakyti, ar dar gyva kelių šimtų policininkų iš senelių ir tetos namų Garliavoje išgabenta anūkė Deimantė. Šio drovaus, bet principinio sąžinės patikrinimo egzamino neišlaikė nė vienas iš trijų pačių aukščiausių Lietuvos pareigūnų:  nei D. Grybauskaitė, nei S. Skvernelis, nei V. Pranckietis. Visi jie „nežinojo“, o Premjeras net apkaltino Nijolę Sadūnaitę melu. Viešpatie, kaip tas melas galėjo būti surastas prašyme pasakyti, ar vaikas yra gyvas?  To atsakymo nei tada,  kai buvo pareigūnai užklupti staiga, nei vėliau Nijolė Sadūnaitė nesulaukė.

Prie tų įvykių prisijungė net ir serija šiurkščių nusižengimų, kuriuos su tiesioginiais jų vykdytojais išviešino sąjūdininkų grupė, bet kurie iki šiol nėra sulaukę deramo teisinio įvertinimo. Apie kultūros ir švietimo politikos pavertimą kontrkultūrinėmis akcijomis, standartinį Europos lėšų „įsisavinimą“, LEO LT aferą ir kitus jai giminingus projektus nė nekalbėsime.  Jie aptarti skersai išilgai. Visa tai ne tik kelia baimę, didina nepasitikėjimą savo valstybe, bet ir nesuteikia galimybės numatyti ateities. Visuomenė nežino, kas bus rytoj. Ir kiek gali tęstis tokie eksperimentai su gyvais žmonėmis?  Ir kaip tie žmonės gali išlipti iš depresinės situacijos? Paradoksalu, bet viršūnių susvetimėjimas pranoksta visus nuogąstavimus. Lyg kraštą valdytų kokie kolonizatoriai ir dar labai nesuprantantys, kam jie patys gyvena.           

Tiesos proveržis. Nesvarbu, kad žmonės šiandien apraizgyti komunikacinių tinklų, kad vieni visur keliauja apsiginklavę išmaniaisiais telefonais, kiti valandų valandas praleidžia prie televizorių monitorių, treti vis sėdi prie televizorių ekrano arba važinėja tik su įjungtais radijo imtuvais. Ten yra visko, tik ne to, ko šiandien labiausiai reikia. Kas supranta svarbiausius dalykus,  gniuždančius valstybę, tas neprieina prie plačiai atverto lango, o kas sėdi prie to lango, tauškia niekus ir visais būdais gina, kad šie dalykai neprasibrautų pro langą. Seimo rūmai buvo ta vieta, kurios nepavyko uždaryti taip, kad nebūtų išgirstas laisvės premijos laureatės N. Sadūnaitės prašymas. Nors jos prašymo neišgirdo valdžios viršūnės, bet jį išgirdo Lietuva. Kita proga buvo Sąjūdžio 30-metis. Čia antrąkart iš Seimo pasigirdo oficialiai nutylima tiesa apie moralinę ir politinę Lietuvos būklę. Vienu balsu prabilo Arvydas Juozaitis, Vytautas Vyšniauskas, Vytautas Radžvilas, Irena Vasinauskaitė. Jie tiesiai dūrė pirštais į tuos šalies defektus, kurie pagimdė pradžioje mūsų minėtą depresyvią situaciją Lietuvoje. Buvo išryškintas pavojingas šiandieninis Tėvynės tuštėjimo metas, vykstantis kartu su valdžios atitrūkimu nuo visuomenės, jos arogancija, savivale, sąžinės praradimu, pakrikusia politine ir kultūrine valstybės būkle. Jie sutartinai skelbė, kad atėjo laikas naujam sąjūdžiui, kuris pasipriešintų prieš tautą ir valstybę nukreiptai ir pilietinį gyvenimą demoralizuojančiai kosmopolitinei politikai.

Gelbėtojai. Sisteminės partijos ir jas aptarnaujanti oficialioji žiniasklaida gėdina pilietinę visuomenę, kad ji laukia ir nesulaukia savo gelbėtojų. Ir tai tiesa. Žinoma, tai sakydami jie nori pasityčioti. Bet jie pasako skaudžią tiesą, diskredituojančią pačias sistemines partijas. Kai negali atsikratyti prie valdžios suolų prilipusios valdžios, tenka laukti, kada ateis padoresni, teisingesni ir protingesni žmonės. Panaši padėtis buvo Ukrainoje, Armėnijoje. O Turkijoje ir Rusijoje išliko iki šiol. Dabar žmonės žino, kad ginkluotos revoliucijos pragaištingos. Tai ką jie turi daryti, kai visuomenė įvaryta į depresinę būseną, apie kurią sisteminės partijos su jas aptarnaujančia oficialiąja žiniasklaida nieko nenori žinoti? Ir kaip tik dėl to, kad apie ją nieko nenorima žinoti, pačios aktualiausios mintys ir svarbiausios permainos yra blokuojamos. Ir čia nieko nauja. Taip buvo Kinijos ir Romos imperijose, taip ir sovietiniais laikais, kai visą lauką buvo laukiama protingesnio ir doresnio generalinio sekretoriaus. Žmonės, pasirinkę gyvenimą savo Tėvynėje, įpranta kentėti, bet tai brangiai kainuoja ir jiems, ir visai valstybei. O kuo labiau kenčia, tuo labiau savivaliauja įsitvirtinusi klaninė mafijinė sistema. Žinoma, jie galėtų jungtis į profsąjungas, asociacijas, judėjimus. Bet nepasitikima ir jais. Tam reikėtų patikimų lyderių.  O jie nesimėto po kojomis. Ir neužsakomi kaip prekės su pageidaujamomis savybėmis.  Jie švysteli kaip meteorai. Jau susiklostė tokia tvarka, kad daugiausia vilčių šiandien siejama su prezidentu. Daug kas šiandien laukia naujo ir visai kitokio Prezidento. Kadangi esame save įvarę į moralinę, emigracinę ir demografinę krizę,  kažkam teks imtis šio nedėkingo gelbėjimosi vaidmens.

Dirigentas. Kaip žinia, visose demokratinėse respublikose Prezidentas yra valstybės vadovas. Bet yra be galo didelė įvairovė tų vadovavimo būdų, priklausančių  tiek nuo konstitucijos, tiek ir nuo asmens charakterio savybių. Viename tos įvairovės poliuje yra prezidentinis vadovavimas, kuris gresia peraugti į autoritarinį valdymą, o kitame – iš esmės tik valstybinių ceremonialų vadovas. Lietuvos Konstitucijos autoriai suprato, kad pirmojo tipo prezidentas būtų perdaug pavojingas,  o antrojo – nereikalingas. Todėl jie mėgino surasti tam tikrą vidurkį tarp šių dviejų polių. Jie nustatė 24 funkcijas, suteikiančias prezidentui nemažas galias, kurias toli gražu ne visi prezidentai deramai išnaudojo. Prezidentas yra didelio orkestro vadovas, kontroliuojantis, kaip dera tarpusavyje visų trijų valdžių (teismų, vyriausybės ir Seimo) bendras darbas.  Šia prasme jis prižiūri visos valstybinės mašinos veikimą. Tokiam dirigavimui reikalingas gana plataus akiračio žmogus. Atrodo, kad tokių prezidentų kol kas dar lyg ir nesame sulaukę. Tiesą sakant, apie tokio akiračio žmogaus parinkimą iki šiol dar net ir diskutuoti nemokame. O tokios diskusijos net siauresnio akiračio žmogų paskatintų ieškoti būdų, kaip tokį akiratį būtų galima praplėsti.

Prezidentai. Lietuva kol kas išmoko tik rinkimų ceremonijas. O jos čia kol kas pritaikytos toli gražu ne tinkamiausiems žmonėms išrinkti, bet tik postams tarpusavyje pasidalinti. Niekur nematyti, kad būtų rūpinamasi, kaip pareigūnų funkcijas atitinka trys patys svarbiausi (baziniai) reikalavimai: padorumas, gabumai ir įgyta patirtis. Rodos, tyčia renkama, kad jie tiktų viskam. Bet kadangi tokių žmonių pasaulyje nebūna, jie paprastai niekam netinka. Jeigu valdžia tikrai norėtų dirbti visuomenės labui ir valstybės stiprinimui, be šių savybių jų darbas neturėtų jokios prasmės. O jeigu pareigos užimamos be šių reikalavimų, pareigūnams valdžia virsta tik vienu iš pragyvenimo būdų, taigi ir vienu iš prasčiausių UAB‘ų. Iki šiol prezidentų išrinkimui visai užteko geros retorikos, kuri sukeldavo žmonėms permainų viltis. Bet jie vargiai galėjo patenkinti žmonių lūkesčius. Vienas iš jų buvo gana inteligentiškas, bet to neužteko, kad susigaudytų, kas čia vyksta Lietuvoje. Kitam terūpėjo vien ūkio reikalai. Trečias mėgino ginti teisybę, bet per daug susisaistė personaliniais įsipareigojimais su abejotinos reputacijos žmonėmis. Ketvirtas ypatingai išsiskyrė energinga integracine užsienio politika, bet buvo pernelyg susisaistęs su viena partija ir nedaug tegalvojo apie Lietyvos ateitį. Žinoma, idealių žmonių nebūna, o juo labiau visiems tinkamų. Prezidentai nėra išimtis. Bet tenka pripažinti, kad platesnio akiračio stigo visiems, todėl nebuvo parodyta deramų pastangų valstybės destrukciniams procesams sustabdyti. Surasti tokį žmogų – nėra lengvas uždavinys.

Kandidatai. Problemos prasideda jau su pasirengimu rinkimams. Kaip žinoma, atkakliausiai į valdžios viršūnes skverbiasi žmonės, turintys daug ambicijų, tik be pakankamų amunicijų. Paprastai visada jie būna „auksaburniai“. Jų bėda ne tiek ta, kad daug šneka, bet kad kiekvienas iš jų – pasaulio centras. O ši liga šiandien, atrodo, nepagydoma. Nes pernelyg rimtai žiūrima į autoreklamą. Ir kandidatai jos nevengia: aš žinau, aš galiu, aš padarysiu,  aš...aš...aš. Taip sakomos priešrinkiminės kalbos, taip rašomos programos. Keista, kad jomis dar tikima. Ir dar jie gali suburti publiką, net įtaigoti. Negi Lietuvoje jau taip išseko sveikas protas, kad net nebeliko kam priminti to blaivinančio antikos juristų perspėjimo: tu negali būti teisėjas savo byloje. Net sovietmečiu žmonės žinojo N. Gogolio Chlestakovą, o kai jis pasirodydavo scenoje, kikendavo ne tik į kumštį.  O šiandien chlestakoviškumas vėl tapo panašia norma kaip ir carinėje Rusijoje. Jeigu tikima pagyrūnais ir jų autokomplimentais, į politiką lengvai prasibrauna visai atsitiktiniai žmonės, be atsakomybės, be kompetencijos, be padorumo ir be užsiangažavimo savo valstybės ir tautos likimui.  O po tokių žmonių valdymo – tragiškas nusivylimas. Pasirinkimas būtų oresnis, garbingesnis ir patikimesnis, jeigu į kandidatus lengviau patektų ne tie žmonės, kurie veržiasi į valdžią, o tie, kurie tokiai veiklai labiausiai tiktų.  O tinkamumą atskleistų asmenų grupės, įvairiomis aplinkybėmis ir daug metų stebėjusios jų elgesį bei turinčios pakankamai duomenų, kuriais jie galėtų pasidalinti su visuomene, viešai kviesdamos juos kandidatuoti.

Nusivylimas. Kai žmonės nusivilia politikais, opozicija su politiniais apžvalgininkais šaiposi: „ką išsirinkote – tą ir turite“. Kartais dar pridedama: rinkėjai tamsūs, jie kandidatus renkasi ne pagal programas, o pagal jų išvaizdą, pasirodymus televizijos ekranuose. Bet ką reiškia ši klišė „jūs išsirinkote“?  Negi jie tikrai renkasi? Net tada, kai jiems atrodo, kad renkasi. Apdairesni rinkėjai į tokias pašaipas galėtų oriai atsakyti: „Kkaip jūs mums juos pristatėte, taip ir išrinkome“. O tai reiškia, kad rinkėjai paprastai nesulaukia deramo pristatymo, iš kurio būtų įmanoma sąmoningai pasirinkti. Jie galėtų tai padaryti tik tada, jeigu su savo kandidatais artimai bendrautų. Bet juk taip retai tepasitaiko. Paprastai jie būna priversti rinktis iš tų duomenų, kuriuos jiems parenka pati žiniasklaida.  Ir kaip juos parenka. Rinkėjai dažniausiai yra priversti remtis ne tuo, kuo tikrai serga pilietinė visuomenė, kas svarbiausia žmonėms, pačiai valstybei ir jos likimui, o tuo, kas rūpi pačioms partijoms ir žiniasklaidai. 

Politiniai žaidimai. Rinkimų rezultatai labai daug priklauso nuo to, kaip kandidatai yra pristatomi rinkėjams. O pristatymas – nuo kaštų. Kaštai, suprantama, nuo rėmėjų. Jau čia susiklosto mafijinių struktūrų pradmenys, kuriuos nesunku atpažinti iš to, kodėl oficialioji Lietuvos žiniasklaida paprastai neužtikrina visiems kandidatams vienodų sąlygų diskutuoti: a) ne visiems ji yra vienodai prieinama; b) dažnai ji neslepia savo šališkumo, todėl kandidatai gauna ne vienodai aštrius ir pagarbius klausimus; c) dar iki diskusijų pradžios vieni asmenys išreklamuojami, kad kiti atsidurtų menkai žinomų žmonių padėtyje.  Tokie spektakliai visiems gerai žinomi. Bet yra ir kitos priežastys, trukdančios rinkėjų sąmoningam pasirinkimui. Jos susijusios su nepakankamu oficialiosios žiniasklaidos atsakingumu, pilietiškumu ir profesionalumu. Šie trūkumai atpažįstami iš to, kad debatų organizatorius tenkina politikų ir politologų jiems primestos temos ir mąstymo schemos, gana lėkšta jų reklama, smulkmeniški partijų tarpusavio nesutarimai, nepajėgumas parodyti proceso iš šalies ir išplėsti politinį akiratį už politinių batalijų ribų ir pan. Jų nedomina, kokia iš tikrųjų yra visuomenės dvasinė būklė, kokios iš jos kyla ideologinės alternatyvos ir kokias kandidatų savybes reikėtų išryškinti, kad ji pati galėtų apsispręsti, kokie kandidatai esamu metu labiausiai reikalingi jai ir pageidaujamoms valstybės permainoms.          . 

Per laisvę – į susinaikinimą. Visais laikais pagrindinę valstybės galią sudarė jos gyventojai. Lietuva stojo į Europos sąjungą, kad užtikrintų savo saugumą ir išgyvenimo galimybes. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši Sąjunga sustiprino jos išorinį saugumą, bet sugniuždė vidines išgyvenimo galimybes: sunyko patriotizmas, identifikacija su savo tauta, pasitikėjimas savo valstybe, išnyko trečdalis tautos, prasidėjo pati didžiausia demografinė krizė per visą šimtmetį.  Bet toli gražu nėra visai taip. Juk su tokio masto demografine krize susidūrė tik viena Lietuva. Ji tapo netinkama žmonių gyvenimui šalimi ne tiek dėl Europos sąjungos, kiek dėl primityvaus laisvės supratimo bei aklo valdžios ir oficialiosios žiniasklaidos pasitikėjimo šia sąjunga. Atseit sąjungos galvos geriau žino, ko reikia mūsų kraštui. Mums pakanka tik taikyti kojas į jų paliekamas pėdas. Iš šios sąmonės išaugo ir Lietuvos menkumą mėginanti kompensuoti didybės poza, vadinama globaliąja Lietuva. Ji įdiegė apgaulingą utopiją, kad tauta ir tėvynė yra vakarykštė diena, o šiandien tu pasaulio pilietis. Ja buvo grindžiama visą ketvirtį amžiaus vykdyta emigracijos propaganda. O realybėje tai nieko kito negalėjo reikšti kaip tik tautos ėjimą per migracijos laisvę – į ištirpimą žemės rutulyje ir susinaikinimą.  Koks tragiškas pasitraukimas nuo to, ko siekė sąjūdis,  ir nuo to, dėl ko stota į Europos sąjungą, ir nuo šios dienos, į kurį taiko naujasis prabudimas.                             

Tautinė identifikacija.  Dėl to ieškoma vairininko, kuris ne tik būtų nesusijęs su šia mąstymo destrukcija, bet ir pajėgus suprasti, kad be identifikacijos su savo tauta neturi jokios prasmės nei identifikacija su Europa, nei su visa žmonija. Tik ji gali sugrąžinti žmogų prie atsakomybės už savo gimtąjį kraštą (jos gamtą, resursus, įvairovę, tinkamumą gyventi), kultūrą (kalbą, raštą, meną, mokslą, papročius, gyvenimo būdą), savo istoriją ir pan. Identifikacija – tai prisipažinimas, kokiam svarbiam žmonių ratui tu save priskiri, už ką tu manai esąs atsakingas ir kokias pareigas tu esi pasirengęs tam ratui atlikti. Tai ne tik pati aukščiausia mūsų pareiga, bet ir vienintelė mūsų buvimo galimybė bei savo būties įprasminimo būdas. Jeigu prarasime tautinę identifikaciją, neliks ir tautos. Jos išlikimu daugiau nėra kam pasirūpinti be mūsų pačių. Nei Europai, nei žmonijai niekada nebus taip svarbi mūsų identifikacija kaip mums patiems. Pusės mlrd. Europa ir beveik 8 mlrd. pasaulis lengvai išsivers ir be mūsų įsipareigojimų. Kam šiandien rūpi kažkokie sėliai, deltuviai, galindai ar skalviai. Niekas neprisimins ir kad mes kažkada buvome. Tačiau savo tautos išlikimu galime pasirūpinti tik mes patys.

„Respublikos prezidentas yra valstybės vadovas“.  Šiandien jis privalo imtis valstybės vairo, kad atsakytų į sunkų demografinės, moralinės ir teisingumo krizės iššūkį. Sutelkdamas pilietinę visuomenę tai krizei įveikti,  jis gali išvesti Lietuvą iš klampaus nevilties ir depresyvumo (nežinios, nepasitikėjimo, įtampos, nerimo ir netikrumo) liūno. Prezidentas privalo duoti impulsą, panašų į elektros šoką. O iš jo turi kilti stiprus imperatyvas: mes tampame tauta, kuri supranta savo kritinę padėtį kaip istorinį iššūkį ir metame visas jėgas savo išlikimui.  Siekiant šio tikslo, turėtų būti pasiektas nacionalinis susitarimas ir nustatyti pagrindiniai prioritetai bei nubrėžta valstybės judėjimo kryptis ištisam dešimtmečiui. Šio uždavinio sprendimas padėtų susidoroti ne tik su šalies depresyvumu, bet ir būtų atgaivintas tautos noras dalyvauti rinkimuose bei kituose demokratiniuose procesuose. Yra duomenų, kad pilietinė visuomenė jau didžia dalimi pasirengusi tokiam signalui ir būtinam atsakui.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Šušara       2018-07-19 8:14

Kodėl autorius parašęs tokią daugybę žodžių, nepateikė NĖ VIENOS dar negirdėtos, dėmesio vertos minties. Kam reikalinga visa ta lėkštų stereotipų krūva. Nebent autorius planuoja sudėti visa tai į “knygą”. Su viršeliais.

Kas to nežino,       2018-07-18 21:34

kad dezinformacijos pagalba valdomas ir engiamas runkelynas?

to K. Stoškaus pastraipos 'Per laisvę – į susinaik       2018-07-18 21:32

O dabar bado dieta arba vergavimas bolševikui, tapusiam kapitalistu. Net prezidentais tik tokius vergai terenka - iš Bolševikų partijos. Va, išsirinksite OBCHSS ir ne ką kitą.

Gaila       2018-07-18 9:55

kad komentuotojai nesugeba žmoniškai ir kultūringai
diskutuoti - atrodo, lyg jie būtų gimę ir užaugę
moraliniame tvarte. Tokie tipai negali išugdyti
kultūringos visuomenės ir santvarkos.

ana       2018-07-18 7:59

Puiki situacijos analizė. Tai, kas išsakyta straipsnyje sutampa su mano mintimis ir jausmais, tik taip nuostabiai išdėstyti aš nesugebėčiau.
Ačiū labai gerbiamam autoriui. Visada skaitau Jūsų straipsnius ir mokausi. Sveikatos JUMS

K. Stoškaus pastraipos 'Per laisvę – į susinaikini       2018-07-17 23:20

reikalu:
Po II Pasaulinio karo iš Lietuvos emigravo 62 000, iš Estijos - 75 000,
iš Latvijos - 125 000 žmonių (‘Aidas’, 1973`1, 3p.).
Emigravo gresiant Sibirui ir mirčiai. O dabar?

urba       2018-07-17 20:40

etiketistas etistas K.Stoškus nesuvokia nei esminių Lietuvos problemų (tarp jų ir žiniasklaidos bukumas bei niekdirbystė ir dezinformavimas su psichologiniu karu prueš tautą), nei, juo labiau, mato jų sprendinius. Kas jam belieka, jei ne nuvalkiotas pilietinės visuomenės lozungėlis, kuris, beje, niekur neveda. Arba stumia ten pat

Pikc       2018-07-17 20:30

->“Užsiciklino” - o smarkiai situacija skiriasi nuo anuometinės? wink

Gerbiamas Stoškau,       2018-07-17 18:14

žodį PADORUMAS vartojate ne vietoje; jame sąsajos su morale nėra; jis tereiškia išorinį tariamą dorumą. Pardon.

Užsiciklino       2018-07-17 14:02

tas Kresce .. Vienžo,  užsiciklino Stoškus, kalba lygiai taip, kaip prie ruso Sąjūdžio laikais .

Baikit sapaliot!       2018-07-17 10:20

Konservatoriai yra jėga - jų Žygis parveš Venckienę narve į Lietuvą kaip Pugačiovą Katrė Antroji. AMBalo(LK(b)P CK Pirmasis sekretorius) ginklanešys Juozaitis jiems ne kliūtis.

Konservatorių       2018-07-17 9:54

patriotų  vaikai abiturientai,tik baigęmokyklą, iš karto važiuoja į Angliją užsidirbti.

Doleriuk,        2018-07-17 9:09

Tulpių paštas yra “jerunda” - atsakymas Avenių bankuose, kokios kilmės žmonių, gal žinai?

brandus visuomenės atstovas       2018-07-17 9:04

Žemai lenkiu savo žilą galvą. K.Stoškų- į Prezidentus!

Vilius       2018-07-17 7:57

Puikios įžvalgos, gera analizė. Reikėjo tokio straipsnio.

nesutinku,ponas su daug kuom....ir iš esmės       2018-07-17 7:45

Stoškaus naivumas ar nesigaudymas šiandienos įvykiuose yra ,švelniai tariant,Lietuvos atžvilgiu (gi žinomas žmogus)yra nusikalstamas.Po masiuliados tapo aišku,kas galų gale yra tikrieji Lietuvos ir prezidentas,ir premjeras ir Seimo pirmininkas - taip sakant ta “šventoji trejybė” viename.Sakoma ,neminėk Dievo vardo be reikalo.Tai štai kodėl vis pasitaiko atskiri padejavimai dėl neleistinai visuomenei paviešintų stambiausio verslo ir prezidentės pažymų atskleidžiančių net jų bendradarbiavimo subtilybes.Trumpai - Lietuvą pilnai valdo stambusis verslas su jokia mistine ,su pačia tikrąja nuosava žiniasklaida.Todėl kaltinti visuomenę nepasitenkinimo valdančiaisiais per dideliu ar per mažu nepasitenkinimo rodymu (skant,pilietiškumo branda ,etc.skambaliukais)  yra ir neteisinga ir absoliučiai komiškas ,Sizifo triūsas.Todėl reikalauju iš visų rašančiųjų ,pradėt nuo savęs ,o ne pult kaltint niekuom dėtą,labai išsilavinusią,VISKĄ matančią ,jaučiančią,tačiau “apie viską pagalvota” stambaus verslo supančiotą mūsų visuomenę.Iki kokio laiko tai truks - didelis klausimas.Aiškumui - tikrai siūlyčiau paskelbti karaliaus Mindaugo įpėdinį ,paskelbiant Lietuvą karalyste(ko ji tikrai nusipelnė)kartu paskelbiant moratoriumą “verslo ryklių” interesų tenkintojams ir Seimui ir Prezidentūrai trijų/penkerių metų laikotarpiui su veikiančios Konstitucijos sustabdymu.Gal Lietuvos visuomenė ,išdiskutavus ,ir efektyvesnį būdą pasiūlytų,tačiau tie dabartiniai rinkimų farsai stambaus verslo rankučių kilnotojų įdarbinimui ,Lietuvai akivaizdžiai tapo tiesiog labai žalingi,laidojantys jos valstybingumą.Iš čia juk aiškiai kyla ir tas “rankučių” abejingumas Lietuvos valstybės nukraujavimui .Nekalbant apie nuolat visuomenės minimą pastarųjų neatsakingumą .(jų tarpe tiesiogiai atsakingų už savo rankučių užsakomojo kilnojimo padarinius tikrai nerasime- to jie kratosi kaip kokio maro bacilos- jie ,matai ,blogiausiu atv.,prisiima tik politinę....

Puikus       2018-07-17 7:26

straipsnis.Kaip visada.Jeigu zmoguje yra patriotiska Tevynes siela, jis pajaus straipsnio esme.Jeigu skaitysime ir mastysime moderniai ir pragmatiskai, tai matysime tik “naivu rasineli"Kai praradome jausma, supratima, meile, tai ir tapome baronu banda, isblaskyta po pasauli.

A.Šliogeris       2018-07-17 7:13

sako,kad pilietinė visuomenė yra fantomas.“Pilietinės visuomenės niekada nebuvo ,nėra ir nebus.”

$+$       2018-07-17 6:43

Gražus, bet naivus rašinėlis, skirtas skaityti “kitaip sakant, tik po vandeniu”.

Daug kas žino posakį: „Prezidentai yra parenkami, o ne renkami” (Presidents are selected, not elected. ― Franklin D. Roosevelt). O parenka tie, kas moka pinigus.

1993 m. prezidento rinkimus, kaip ir 1992 m. seimo, laimmejo kagėbistai. Ėjo į liaudį tiesigine žodžio prasme, agitavo už komunistus ir A. Brazauską stotyse, parduotuvėse, turguose, poliklinikose — visur, kur tik buvo žmonių susibūrimai. Jie ir patarėjus A. Brazauskui parinko, todėl šis nieko kito nedarė, o tik skundėsi, kad nieko padaryti negali. Tiesa, dar G. Petriką į Vatikaną nusivežė.

V. Adamkus į Lietuvą atvyko „basas”, todėl „patarejus” paveldėjo jau buvusius,  visą veiklą susivedė į analizų teikimą Santariškėms.

R. Paksas prasmuko, nes naudojosi profesionalų pagalba, tik ne KGB, o GRU, todėl buvo nuverstas. KGB ir GRU — amžini priešai. Jie ir Albiną buvo „uždokumentavę” P. Jurgučio „fazendoje” su paaugliu iš Karaliaučiaus.

D. Grybauskaitė taip pat yra parinkta. Kokį kompromatą prieš V. Landsbergį turėjo KGB, kad šis aktyviai agitavo už didžiausio politinio oponento M. Burokevičiaus bendrapartietę, klausimas lieka atviras. Patarėjų jai nereikia, viskas daroma tiesiogiai, per „tulpių” paštą.

Sekantį taip pat parinks, gal net įmantresniu būdu nei D. Grybauskaitę.

Jules       2018-07-17 6:09

Didžioji visuomenės dalis yra oligarchijos dvaro propagandistų ir agitatorių(agitbrigadų) uždezuota - užburta ir atsiburti neturi jėgų. Yra po melo hipnoze, todėl pati savaime bejėgė nei atakti, nei atmokti, ką jiems docentai univerkėse įkalė į makaules arba po bado baime, arba ant alkio ir minimalkės algos adatos patupdyti.

nomenklatūra = Lietuva?       2018-07-16 21:02

komunistinei nomenklatūrai (ir kgbistams, pederastams, pedofilams) labai rūpi Prezidentas.
——
(todėl bus jų ištikimas šuniukas: nausėda ar juozaitis: ateistai, kolaborantai)

Įdomu,       2018-07-16 20:55

Iš kokios pasakų skrynelės K.Stoškus pasisėmė tokių optimistinių “duomenų”?

dreamer       2018-07-16 20:52

“Yra duomenų, kad pilietinė visuomenė jau didžia dalimi pasirengusi tokiam signalui ir būtinam atsakui”
Pilietinė visuomenė? Lietuvoje? Ir dar pasirengusi, t.y. subrendusi, didžiąja dalimi”?
Ar čia aš sapnuoju jog skaitau fantastikos apysaką, ar tiesiog autorius sapnuodamas kliedi?

Rekomenduojame

Ir vėl pinigai atiminėjami iš Lietuvos regionų…

Tomas Baranauskas. Gal žinot gerą lietuvišką atitikmenį?

Fox News: Viktoras Orbanas – vakarietiškas konservatorius ar totalitarinis banditas?

Vytautas Sinica. Psichologija remiasi nužmoginta žmogaus samprata

Indijos Aukščiausiajam teismui pateiktas pirmasis pasaulyje ieškinys dėl nužudymo vakcina Bilui Geitsui ir Adarui Pūnavalai

Asta Višinskaitė – Katutė. Jeigu kas nors ims plūsti mane ar prigimtinės šeimos palaikytojus, tai nepateks į neapykantos supratimą

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Parazitinių idėjų pandemija

Povilas Žumbakis. Mama bears revoliucija

Nepaisant išteisinimo, K. Rittenhouse istorija įrodo, kad JAV tebėra žiniasklaidos valdoma valstybė

Pandemijos valdymas ir STI siūlomi žingsniai (II): gydymo rekomendacijos sergantiems

Dauguma JAV katalikų ir protestantų teigia: nebūtina tikėti Dievą, norint pasiekti dangų

Éric Zemmour: „Mes neleisime mūsų pakeisti svetimais žmonėmis“

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.