Įžvalgos

Krescencijus A. Stoškus. Įspūdingas jėgų išbandymas

Krescencijus Stoškus   2013 m. gruodžio 5 d. 9:27

39     

    

Krescencijus A. Stoškus. Įspūdingas jėgų išbandymas

„Padarėme tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma,“ – sakė filosofas dr. Krescencijus A. Stoškus, pilietinio portalo Tiesos.lt paklaustas, kaip vertina tai, kad pavyko surinkti daugiau nei 300 tūkst. parašų už tai, kad būtų sušauktas referendumas „Tautos valia“. Kaip aktyviai parašus rinkęs pilietis, jis ne tik susidūrė su visomis dirbtinai suręstomis kliūtimis, bet ir pažino kitokią Lietuvą – veiklią, solidarią. Tokią, su kuria gali kartu ištarti: „Mums jau iki gyvo kaulo įkyrėjo tas politikų narcizizmas, mechaninius robotus primenanti savigyra ir autoreklama: „aš galiu valdyti valstybę“, „aš žinau, kaip tą padaryti“, „aš moku“, „aš sugebu“, „aš galiu būti prezidentu“. Liaukitės, ponai! Kiek gi galima juokinti žmones?“

Džiaugiuosi galėdamas viešai pareikšti gilią padėką visiems tiems didžios pareigos žmonėms, kurie, skaudžiai primindami mums visiems be galo ilgą Lietuvos žemių gynimo istoriją, atsirado mūsų krašte, kad vėl ryžtingai stotų į senas jos gynėjų pozicijas. Jie parodė savo aiškų pasiryžimą, stiprią valią, ištvermę ir padarė tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma, – surinko 319 425 parašų.

Nors Z. Vaigausko liudijimu, tiek parašų iki šiol jau buvo surinkta bene du kartus, šis įvykis yra unikalus. Nei politikai, nei žurnalistai neįstengia patikėti, kad tai buvo padaryta tik iš idealizmo, be jokios išorinės paramos. Su grauduliu turime pripažinti, kad šiais laikais taip jau mažai kas tedaro. Todėl visi oponentai nuolat klausinėjo ir įtarinėjo: „Kas jums moka už darbą?“ „Rusai?“ „Mafija?“ „Oligarchai?“ Vargšai ničnieko nesuprato, kas čia vyksta, todėl kūrė ir tebekuria keisčiausius mitus išsiduodami, kuo jie patys yra tapę. „Kuo pats kvep, tuo kitą tep,“ – teisingai sako išmintingi žemaičiai. Tiems keistiems žmogeliams atrodo, kad visi lietuviai panašūs į juos, kad mūsų krašte jau seniai nebėra pasišventusių, patriotiškai nusiteikusių, ne sau, o savo tautai dirbančių žmonių. Su pakiliu džiaugsmu sakau: „Štai – tie žmonės, kurių jūs nepažįstate ir kurie dirba ir jūsų labui…“ Jie dabar švenčia savo pirmąją sunkiai pasiektą pergalę... 

Paskutinės dienos tikrai priminė gerai organizuotos kariuomenės mūšį, kuriam puikiai vadovavo Elona Stasiūnaitė – valinga jaunutė mergina (beveik kaip Emilija Pliaterytė), vykdydama Pranciškaus Šliužo strateginį planą. Dirbo moterys ir vyrai, jauni ir seni. Dirbo gatvėse ir aikštėse, prekybos centruose ir studentų bendrabučiuose. Dirbo rytą ir vakare, dieną ir naktį. Klijavo ir segiojo be paliovos plėšomus informacinius lapelius, atsakinėjo į pikčiausius ir idiotiškiausius klausimus. Svarbiausia – taikiai, taktiškai ir pagarbiai. Malonu buvo bent fragmentiškai dalyvauti šiame procese, gražu buvo matyti, girdėti, pajusti Sąjūdžio laikus labai primenantį entuziazmą ir dvasinį pakilimą. 

Žinoma, iki galutinės pergalės dar labai toli. Neaiškus dar ir pačių parašų likimas. Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos žmonių teko girdėti, kad kitų referendumų organizavimo metu būdavo išbrokuojama nuo 5 iki 20 proc. įrašų. Jie pastebėjo, kad ir šiuose sąrašuose yra nemažai viena ranka padarytų įrašų. O Zenonas Vaigauskas atkreipė dėmesį net į tai, kad kai kur vietoj paso numerio yra įrašytas asmens kodas. Kas rinko parašus, žino, kad tokių dalykų neįmanoma išvengti. Yra gana įvairių priežasčių, dėl kurių žmonės negali savo ranka padaryti įrašų arba yra priversti įrašyti kodą vietoj eilės numerio. Bet iš komisijos pirmininko nusiteikimo neatrodo, kad bus suprasti šie motyvai. Tikriausiai bus laikomasi vien formalių kriterijų...

Bet kad ir kas atsitiktų, šis įvykis tikrai istorinis. Parašų rinkėjai išjudino nežmoniškai inertišką Seimą, kuris galų gale irgi pasiūlė sumažinti referendumui reikalingų parašų skaičių. O šis siūlymas savo ruožtu išprovokavo „nuostabią“ kai kurių politikų reakciją. Pavyzdiniu atveju galėtų būti kad ir K. Masiulio bei jo partinių bendraminčių sofistika. Kadaise jis, rodos, pretendavo į filosofus. Bet čia jis geriausiai parodė, kur jo tikroji stichija. Iš jos sužinojome, kad referendumai apskritai pavojingi Lietuvai. Visai nesvarbu, kad jie įrašyti Konstitucijoje ir kad joje tik tauta paskelbta suverenia. Iš jo kalbos susidarė įspūdis, kad referendumų skelbimą turėtų kontroliuoti Seimas. Neva masės negalinčios spręsti tokių klausimų, kurie reikalauja kvalifikuoto žinojimo. Prie tokių klausimų jis priskyrė ir atominę elektrinę, ir neribotą žemės pardavimą užsieniečiams. Be to, masės esančios paperkamos. Iš tokių postulatų turėjo plaukti pati išvada – tik Seimas yra kvalifikuotas ir nepaperkamas.

Na, čia Masiulis smarkiai persistengė. Ir, manau, kad atėjo laikas jam atsakyti tiesiau, negu jis to norėtų. Mums jau iki gyvo kaulo įkyrėjo tas politikų narcizizmas, mechaninius robotus primenanti savigyra ir autoreklama: „aš galiu valdyti valstybę“, „aš žinau, kaip tą padaryti“, „aš moku“, „aš sugebu“, „aš galiu būti prezidentu“. Liaukitės, ponai! Kiek gi galima juokinti žmones? Mums neteko girdėti iš politikų, kad kas ko nors iš jų ko nors nežinotų. Bet juk tai yra katastrofa: jie nežino, ir ko patys nežino. Negaliu ištarti: atleisk jiems, Viešpatie. Jiems negali būti atleista. Nes jie viską daro, lyg žinotų. Vadinasi, jie labiausiai valstybei pavojingi žmonės. Jau po tokių žodžių jie turėtų būti atstatydinti. O mes po tokių pareiškimų tylime – lyg jais tikėtume. Svarbiausia, kad tikinčiais apsimeta ir žurnalistai. Bent jie kada nors prisimintų seną paprastų žmonių (kuriais jie nepasitiki) išmintį: „Būk giriamas, bet nesigirk“. Kur tau? Kad Masiulis užmiršo Sokratą, jau nesistebiu. Vargu ar jis jį kada nors tikrai žinojo, o jei žinojo, tai tikrai jo nesuprato.

Aš tą jų autoreklamą drįsčiau laikyti nesąmoningu prisipažinimu, kad jie yra labiausiai politinei veiklai netinkami žmonės. Jeigu jie tam tiktų, savo darbą vertintų pagal politinės veiklos padarinius. O ką rodo tie padariniai? Kasmet nusižudo daugiau negu po tūkstantį žmonių. Kiti bėga kaip žiurkės iš skęstančio laivo. Negi įmanoma tikėtis, kad tie žmonės, kurie nežino, ko patys nežino, galėtų suprasti, kad su jų veikla yra tiesiogiai susiję šie padariniai? Kol jie nesugebės savo kalbų ir darbų susieti su šiais padariniais, Masiuliui nepasiseks mūsų įtikinti, kad valstybę valdo išminties bokštai. Bet ar jie apskritai sugebės?

Jiems rūpi išimtinai tik partijų įsitvirtinimo reikalai. Valstybė – tik priemonė tiems reikalams tvarkyti. Tokiu keliu pasukusi politika net protingų žmonių rankose nelabai tegalėtų ką nors pakeisti. Bet kur tokie žmonės? Nuo ryto iki vakaro mes girdime jų kalbas, pareiškimus, komentarus, replikas, pastabas. Tai paties žemiausio kalibro tarppartiniai kivirčai, panašūs į tai, kas anksčiau buvo vadinama bobturgiais. Jie užgožia viską. Retai kada pro juos prasibrauna blaivesnis mąstymas, platesnis akiratis, juolab – pastanga imtis atsakomybės. Vien žodžiai, žodžiai, žodžiai. Dažnai ir jie rėkte išrėkti. Neklausant ir negirdint kito. Jeigu pozicija sako „Taip“, opozicija – „Ne“, jeigu opozicija „Taip“ – pozicija „Ne“. Čia – mes, ten – jie. Ir taip be paliovos. Tas pats, kas sovietmečiu – klasiniai priešai.

Tokioje politikoje nėra ir negali būti bendrų problemų, kurias būtų įmanoma kartu spręsti. Čia neįmanomas joks politikos tęstinumas. Tik atmetimas to, kas buvo, ir įsitvirtinimas atsilyginant draugams ir rėmėjams. Ne tik išminties ir sveiko proto, bet ir elementarios nuovokos čia retai tegali išgirsti. Ir tai – daugiau iš šalies. Siaubas apima pagalvojus, kad šitie žmonės dabar valdo mūsų valstybę. Jie nė iš tolo nepriartėja prie realybės. Jie tiesiog nežino ir net negali žinoti, kokie socialiniai, moraliniai, psichologiniai pokyčiai vyksta mūsų šalyje. Kokia tikra žmonių būklė, jų savijauta, išgyvenimo galimybės. Nuo svarbiausių ir sunkiausių klausimų jie tiesiog nusisuka, o galingiausia žiniasklaida jiems uoliai patarnauja. Jiems per akis savų, partinių reikalų. Tuo tarpu valstybės žmonės, kuriems jie privalėtų tarnauti, atsiduria kažkur toli toli, prie horizonto ir už nugarų. Atseit jie daro „didžiąją politiką“, neišeina iš ekranų kaip „Maximos“ prekės vitrinose, kad visi matytų, kaip jie pasitiki savimi, kaip gerai atrodo, kaip jie jau moka bendrauti su užsienio patneriais…

Masiulis išdrįso prabilti apie galimą gyventojų papirkinėjimą. Bet labai praverstų pasižiūrėti į save. Kas gali būti labiau paperkami negu dauguma Seimo narių? Galime net nekalbėti apie nelegalų papirkinėjimą, dėl kurio lyg ir neturime pagrindo įtarti paties Masiulio. Užtenka jau to, kad jie lengvai paperkami visai legaliai. Ir to papirkinėjimo visai pakanka, kad Lietuvos partijos iš aukšto žiūrėtų į savo rinkėjus, o partijos reikalai jiems būtų daug svarbesni už valstybės reikalus. To mūsų politikai net nemoka nuslėpti. Viskas – kaip ant delno. Pirmiausia partijos yra paperkamas uoliausių jos rėmėjų. Ir jiems tenka vienaip ar kitaip atsilyginti. Be to, mokesčių mokėtojų pinigais pats Masiulis yra paperkamas partijos. Jis gauna gerą vietą sąraše, o paskui – geras pareigas. Masiulis kalba daug ir visada žinai, kad jis kalbės partijos vardu ir todėl visada atvirkščiai negu pozicija. Tokia jo pareiga. Savo nuomonę gali dėstyti bene tik tie, kurie pajėgė laimėti vienmandatėse apygardose. Ir Masiulis tai vadina nepaperkamumu. Ir Seimą iškelia virš suverenios visuomenės, prikišdamas jai paperkamumą ir specialių dalykų neišmanymą. Vienas radijo klausytojas tąsyk labai taikliai pastebėjo: „Bet kažkodėl tuos žmones, kurie už jus balsuoja rinkimų metu, jūs nevadinate nei paperkamais, nei tokiais, kuriems trūksta kvalifikacijų.“ Nėra ko pridėti. Bet užteks apie Masiulį. Į jį tiesiog nereikėtų rimtai žiūrėti. Jis tik eilinis partietis ir vien dėl skurdžios mūsų politinės kultūros – nekoks pilietis.

Tikrieji piliečiai pirmą kartą Nepriklausomoje Lietuvoje sunkiausiomis sąlygomis parodė platų solidarumą, patyrė tikrą atsakomybės jausmą už tautos išlikimą ir suvokė savo realią galią, kurią dabar privalu palaikyti, stiprinti ir visaip kitaip puoselėti, kad būtų pasirengta tolesniems mūšiams už demokratiją ir tiesioginį dalyvavimą savo valstybės valdyme.

* * *

Siūlome prisiminti ir ankstesnį K. Stoškaus komentarą, parašytą parašų rinkimo vajaus pradžioje:

Piliečių valia. Krescencijus Stoškus. Ar pribrendome solidarumui? Parodykim…

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>ūūū       2013-12-6 23:18

Gaila lietuvių tutos,kuri moka tik angliškas dainas perdainuoti…O šiaip berods dar nepaminėjote šiandienos Respublikos portalo vedamojo…vertėtų paskaityti.

viskas teisinga       2013-12-6 22:21

tik citatos parinktos ne vieno Eligijaus Masiulio. Juk taip kalba ir Kubilius, ir Jukneviciene, ir Kestutis Masiulis. Kuo jie ten, Seime, taip apsinuodijo? Rodos, buvo zmones kaip zmones? Ar Seime tebeveikia valgykla ar koks restoranas?

ūūū...aaa... mielai "katalikei"        2013-12-6 20:33

dar keletas antrasčių : ekspertai - “VSD ir prezidentės atakos prieš Lietuvą”, Z. Vaišvila: „Lietuva – valstybė, valdoma jėga ir baime“, Vytautas Rubavičius
“Lietuvos vedlių dviveidiškumas “, 
D. Grybauskaitės „skiepų” bylos laidotuvės – pernelyg ankstyvas…Socialdemokratų kapituliacija Darius Kuolys: Lietuva verčiama mažąja Rusija…Kaip niekada vieningi: didžioji konservatorių kova ir konvulsijos…Paulauskas apie D. Ulbinaitę: „Nepavykęs savireklamos triukas turi būti sprendžiamas teisiniu keliu“...„Stabdykime šliaužiantį valstybės perversmą“Vytautas Sinica. Valstybė žino geriau – tėvai vaikų nebeauklės…Vytautas Rubavičius: politinės realybės šou – dviejų moterų „plėšoma“ Lietuva ...Lietuvoje klesti sąmokslo teorijos. Mums gresia radikalizuojantys tinklai…Pikete reikalaus prokuratūros tirti trukdymą pasinaudoti teise į referendumą...Ainė Ramonaitė. „Valstybinis „teisingumas“ Lietuvoje neturi nieko bendro su morale ir su sveiku protu“...Svajoja gyventi kaip Švedijoje, bet viską daro, kad to nebūtų Sisteminių žurnalistų bendrija daro tai, ką yra geriausiai išmokusi daryti: atlieka paslaugą galią turintiems ... Rusijos provokacijos tęsiasi: paviešinta D. Grybauskaitės disertacija…Suraukę raukus ant Prezidentūros unitazo…Prezidentės užnugaryje konservatoriai, tačiau iš jų jokios apčiuopiamos naudos ...Prezidentė: „Nuo valdžios kritikos iki valstybės griovimo gali būti tik vienas žingsnis“...Valdovės karas…PuteikisTikiuosi, kad antieuropietiškos atakos atvers akis prezidentūrą ir jos spectarnybas rėmusiems politikams ...VAIŠVILA: Informacinė „provokacija“ prieš Respublikos prezidentę (be Rusijos pagalbos)...Prezidentė šiek tiek susigėdo…Puteikis: „Kas svarbiau konservatoriams – teisingumas ar kietos rankos politika?..Prezidentė D. Grybauskaitė – ideali Lietuvą kontroliuojančios mafijos atstovė ...VAIŠVILANebijokite, ponia Prezidente! Būkite tvirta ir sakykite Tiesą!...„Chevron“ korporacija perka Lietuvos ministrus ir partijas?...VAIŠVILA:Rubavičius Diplomatų skandalas: ar tik ne VSD ausys kyšo?
Kas sukūrė ir kam Lietuvoje reikalingas ambasadorių skandalas?... VAIŠVILA:Vokietija neišduoda prezidentės D. Grybauskaitės buvusio viršininko Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje V. Lazutkos… Vaišvila apskundė teismui Lietuvos prezidentę D. Grybauskaitę ...
Kuolys Lietuvos piliečiai: Piliete Prezidente, netęskite nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekite prezidento pareigų...
Europos Komisija – sąmokslas prieš Europos tautas…

KOKIA NAUDA LIETYUVOS PILIEČIAMS IŠ TOKIOS EKSPERTŲ/“TIESOS’ PROPAGANDOS?

ūūū...aaa... mielai katalikei        2013-12-6 19:44

lietuviais esame mes gimę... nes tik mes sugebame uždirbti 600 Lt/mėn. ir už butą sumokėti 800 Lt…nes lietuviai yra vienintelė tauta pasaulyje, dirbantys užsienyje, o atostogaujantys savo šalyje…...nes Lietuvos kelininkus žiema kasmet užklumpa netikėtai!  nes pradinukų kuprinės sveria daugiau nei patys mokiniai…...nes kaliniai Lietuvoje maitinami geriau nei mokiniai…nes tik Lietuvoje penkiolika metų iš eilės per Kalėdas rodomas tas pats filmas „Vienas namuose”......nes tik Lietuvoje galima įsigyti telefoną už 1 litą, kalbėtis už 0 centų per minutę ir mėnesio gale gauti triženklę sąskaitą.......nes jei kas šypsosi minioje, iškart žinote – tai užsienietis. ...nes Lietuvoje kainos prieinamos (prieini, pasižiūri ir nueini) ...nes statistinis Lietuvos vyras pensinio amžiaus sulaukia tik po savo mirtiesnes turime didingą praeitį, gėdingą dabartį ir miglotą ateitį....

Ir visa tai NES tik mūsų, poetų tautos, žurnalistų žiniasklaidos antraštės skirtos ne informuoti, bet gąsdinti, minti mįsles bei stulbinti, realų įvykį paverčiant lingvistiniu, o Lietuvą – košmaru:„ko norėti, čia gi Marijos žemė”; „mums dar toli iki civilizuotos visuomenės”; „jei tai būtų pasakyta Japonijos parlamente…” ir pan. Tokius tipus labai tiksliai įvardijo A. Užkalnis: „Varguolis pasijunta vertingas, ką nors žinomo aptaškęs savo paniekos srutomis.”


Parinktas antraštes suskirsčiau grupėmis, specialiai nežymint straipsnių ir žinučių šaltinių iš labai “katalikiškos” ekspertai. eu, tiesos lt, bernardinai lt laisvas laikraštis lt, tiesos lt spaudos, kuri apšviečia kriksčioniška švesa mūsų visuomenę:)

niekad       2013-12-6 16:26

nebalsuosiu už tokį kandiatą,kuris nėra tautinės valstybės šalininkas,iškelia pilietiškumą virš Tautos.Nebalsuosiu už tą,kuris yra libelalų ideologijos dalis Donskio prietėlius ideologiškai,ar buvo tarp tų 80 balsavusių seime.Balsuočiau tik už Z Vaišvilą,jis neturi sąsajų su tuo ką išvardinau ir Tautos siekiai ir doroviniai principai yra jo dvasinio pasaulio neatsiejama dalis.Gerbiu daugelį čia išvardintų,bet prezidentas turi būrti Tautos principinio vertybinio pamato saugotojas,nes ant jo laikosi Tauta,laikosi valstybė.

>ūūū       2013-12-6 15:03

Matosi,kad taip nieko ir nesupratote apie moralę...taip,daug kas buvo kuo.Mes buvome komjaunime,nes mus apgavo.Bet mes to neslėpėme ir į tokius postus nesiveržiame.Melas.Štai jos skiriamasis ženklas ir išdavystė,-tų,kurie žuvo sausio 13…iš kur vėjelis papūs.Todėl ir turime Garliavą ,pedofiliją,FNTT skandalą,seimo užpuolimą per “skiepų ” skandalą.Nes nėra dorovinių pamatų...“Kas švaru,kas nešvaru”.“Nejaugi ir jūs esate be nuovokos.Argi neaišku jums,kad visa,kas ateina į žmogų iš lauko,negali jo suteršti…Žmogų suteršia vien tai,kas iš jo išeina.Iš vidaus ,iš žmonių širdies ,išeina pikti sumanymai,paleistuvystės,vagystės,žmogžudystės,svetimavimai,godumai,suktybės,klasta,begėdystės,pavydas,šmeižtai,pukybė,neišmanymas.Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų”.(Mt 7,19)...Taip,gal tai nėra labai baisu,kad ji dirbo Burokevičiaus štabe ar rusų saugume,bet ji melavo,ji slėpė Garliavos nusikaltimą,ji naudojosi klasta “skiepų ” skandale…Kodėl ji taip daro sovietine maniera?Nes tai nešvaru ir nekelia pasitikėjimo,norint pretenduoti Prezidento pareigas skaidriai..Esate geras demagogijos meistras ir tik apie paviršių,apie tą ,ką galima paliesti,pamatyti,pačiupinėti.

ūūū... aaa...        2013-12-6 14:24

Rūtos Janutienės, dabar – „Lietuvos ryto” TV žurnalistės, knygą „Raudonoji Dalia” išleido VšĮ, kurios vadovas yra Algirdas Janutis. A priori įtariai vertinčiau Giedros Subačienės knygą, išleistą Giedriaus Subačiaus, bet tegul kalba kalba.
Būdvardžiu raudonoji konstatuojama, kad prezidentė su savo praeitimi priklauso tebeaktyviems Lietuvos priešams, prieš kuriuos visi kovojome, bet ne visi laimėjome (ne visi juk privatizavome). Visiškai pritariu V. Valentinavičiui, jis 15min.lt rašė: „Su tokiomis biografijomis – pusė Seimo.” O jei dar pasidalysime prisiminimais su niekuo valdžioje nepanorusiais tapti tremtiniais, mitinguotojais, pragmatiškai gerovės netvarkiusiais inteligentais… O jei išklausytume jų pasakojimų apie kai kurių dabartinių europarlamentarų elgesį savanorių saugomame Parlamente, apie buvusį pirmąjį LKP CK sekretorių ir kartu Pabaltijo karinės apygardos tarybos narį a. a. prezidentą, 1988 m. tautinę vėliavą vadinusį skuduru… Apie aršius ateistus, po Nepriklausomybės atgavimo tapusius romiais religijotyrininkais. Apie tarybinius propagandistus, diplomatais skraidančius Vakaruose. Apie aktyvistus, Vilniaus universiteto specialiuosiuose fonduose ideologiškai tikrinusius aspirantus pagal jų ten užsakomas disertacijoms knygas, o dabar europietiškus ambasadorius. Apie protingus, bet kai ko kita stokojančius komjaunuolius, pusdykiai nusipirkusius šimtus kvadratinių (tėvynės) metrų ir tėvynės (organų) akcijų.
Ne pagal ideologiją, o pagal demagogiją būdvardis raudonoji šiuo atveju priklauso etikečių klijavimo triukui

Taigi, kamuojama nevisavertiškumo kompleksų, viena kalbanti, kitą daranti „viršininkė”, „degraduojanti”, „karjerizmo didmeistrė”, „žiūrinti į savo atspindį nupoliruotame darbastalyje” – ir čia sutinku su kito nuožmaus demagogiško kritiko A. Vinokuro antrašte – „Prezidentė šoka tango viena…” Manyčiau, kad kaip tik tai labiausiai kai kuriuos ir siutina. Nes mūsų įvairių vadovų raudona sovietinė praeitis, pradedant 1993-aisiais, nieko nebejaudina. Nekritikuotiniems, chamišką turgaus žodį suvokiantiems kaip paskutinę instanciją, o politikoje – kovojantiems pirmiausia dėl valdžios, įtakos ir asmeninės gerovės „rūpestėliams” vieniši, savarankiški, ryžtingi ir nepaklusnūs veikėjai yra labai nemalonūs. O jei jie dar ir populiarūs, tai jie erzina dvigubai. Ir taip yra ne tik politikoje. Versle, mene, žurnalistikoje –  taip pat.
Todėl rengdamiesi konkurso „Šok su manimi” finalui gegužę ant slidaus parketo, niekaip neįstengdami tapti pavojingo, klaidaus ir sudėtingo šokio partneriais, jie mosuoja barškučiais. Dantyse įsikąsta ir rožė. Bet liūdna ir pikta. Nes kol kas nėra aišku, kam – patikliam, susisaisčiusiam ir kartkartėm „pamaitinančiam spaudą” –  ją, kaip atsipirksiančią investiciją, perduoti. Tada, atsikvėpus su vyno taure ketvirtosios valdžios ar šiaip bendraminčių būrelyje, galima būtų atsidusti: „We are leading again.”

kuo greičiau        2013-12-6 14:07

ponas Stoškau pakeiskit Konstituciją. O geriau ją visai panaikinkit, tai nerteiks tiek vargti su parašais, mulkinant žmnes, kad pasirašo už žemę:) Juk tiek ilgai tarėtės tose Tomkaus “respublikos’ konferencijose… pilnas You Tube. O Tomkus juk myli ne tik Romanovą, jis ir tarybinę tėvynę labai myli:)

Pensininkė       2013-12-6 11:50

tokio pobūdžio straipsnius reikia rinkti ir jų pagrindu pradėti leisti laikraštį, kaip kad buvo leidžiamos “Sąjūdžio žinios”, kurios buvo perduodamos iš rankų į rankas. Tai būtina daryti. Mielieji, mūsų žadintojai, pasirūpinkit tuo, nes tik žinantis žmogus yra ginkluotas. O dabar skurstanti visuomenė girdi ir mato tik valdančiųjų propagandą ir kaip ta vargšė beždžionė iš žinomos pasakos apie Mauglį užhipnotizuota eina tiesiai smaugliui į nąsrus.
Žmones reikia judinti, suteikiant jiems žinias apie vykstančius procesus.
O autoriui dėkoju už puikų straipsnį.
Beje, tik negalvokim, mieli žmonės, apie Gailių, Puteikį, Ozolą, kaip būsimus prezidentus. Mano požiūriu šiai dienai labiausiai tinkamas kandidatas yra Z.Vaišvila. Klausykitės jo nenuilstamų spaudos konferencijų per ekspertai.eu, per alkas.lt ir jums atsiskleis visa tiesa.

Arnė       2013-12-6 11:03

Autorius rašo:„Nuo svarbiausių ir sunkiausių klausimų jie tiesiog nusisuka, o galingiausia žiniasklaida jiems uoliai patarnauja. Jiems per akis savų, partinių reikalų. Tuo tarpu valstybės žmonės, kuriems jie privalėtų tarnauti, atsiduria kažkur toli toli, prie horizonto ir už nugarų.“ TAI „ELITAS“ vadinasi, šššša peliukai-baudžiauninkai, mokėkite mokesčius. Dėkui autoriui ir visiems sujudusiems. Nenurimkime.

> Kas pasake, kad       2013-12-6 9:54

Tik ne R.Ozolas ir tuo labiau Gailius.Jis kazkaip “nusimuilino” per Garliavos ivykius, nors tuo metu uzeme aukstas pareigas Kriminalinio sk. departamente.Dabar issisukineja nuo klausimu, balsuoja pries Venskiene, nors puikiai zino, kaip “teisingai” su ja bus pasielgta, “nemato”, kaip tasomi po teismus zmones…

Kas pasakė,kad       2013-12-6 8:02

nėra ką kelti į Prezidentus.K.Stoškus,R.Ozolas,D.Kuolys,Z.Vaišvila,R.Ozolas,N.Puteikis,V.Gailius…Išmanantys,kompetetingi,moralūs,etiški.Reikia eiti visai komandai.Kažkas turi būti simboliniu Prezidentu,o kiti komanda.Tada Lietuva keltųsi nepaprastai greitai.Jie privalo eiti.Mes turime jų paprašyti,o jie negali atsisakyti.

g.l.       2013-12-5 20:54

gera prisiminti sveiką protą.  Gėda, jau užmiršau…

Iš tiesų       2013-12-5 20:50

jie primena sovietmetį ir pačius gūdžiausius jo metus -bolševikmetį.Savo dvasia,kai kurie -ir išvaizda….Straipsnis nepaprastai patriotiškas.Retorika nepakartojama ,įkvėpta.Pasiilgome gero kalbėjimo.

lietuva       2013-12-5 19:14

o mergaites taip ir neisgelbejom…

Taip,       2013-12-5 17:25

Geras straipsnis, nieko nei pridėsi, nei atimsi. Na, o Masiulis jau visus “užkniso” su savo demagogija.

Šarūnas       2013-12-5 17:02

Puikus straipsnis - džiugu matyti, kad dar yra lietuvių kalbą nešabloniškai valdančių ir turinčių, ką pasakyti. Dar džiugiau, kad Lietuvoje turi ką pasakyti ne tik LLRI pienburniai, nors aš ir pats visai nesenas.

Klaipėda       2013-12-5 17:00

Atsiprašau, truputi suklydau, -“vanojau” Eligijų, kuris yra dar bjauresnis už autoriaus minėtą profesorių Kąstutį!

Tai       2013-12-5 16:50

kad autorius kalba ne apie tą Masiulį. O ir išvis seime nėra jokio Masiulio, vardu Egidijus…

Pastebejimas       2013-12-5 16:47

noriu patikslinti, kad autorius kalbejo apie Kestuti masiuli, o ne eligiju ta is Klaipedos, bet ju protu ribotumas beveik vienodas, nors tas kestutis masiulis dar ir akademines visuomenes zmogus,  vienu zodziu, kaip sake Algirdas paleckis,,, ne visi kvailiai yra konservatoriai bet visi konservatoriai yra kvailiai,,, vot taip

Klaipėda       2013-12-5 15:21

Labai teisingai autorius pakalbėjo apie Masiulį, na, tą, kuris Egidijus iš Klaipėdos. Mano pastebėjimu,jis panašus į idiotą, praradusį sąžinę ir dar liberolas… Man, kaip klaipėdiškiui tikrai gėda dėl jo. Gal neatsitiktinai ir Petras jį norėjo įspūdingai apdovanoti…. Iš tiesų Lietuva dar gyva, dar yra joje piliečių ir patriotų, nors, atrodo, kad yra jėgų, kurios nori ją pribaigti….

Julija       2013-12-5 14:50

Tos valdančiujų demagogijos įgryso juodai. Nieko jie dėl šalies nedaro tik giriasi kiek vieni nuveikė kiek kiti o kad būtų darbas bendras vardan tos Lietuvos ,kad būtų dialogas ką darom kad gautusi pigiau geriau mūsų žmonėms to nesigirdi. Jie gyvena ir dirba galimai dėl savo gobšumo.

argi neaisku       2013-12-5 14:32

Sitoks valdzios nenoras referendumo, sitoks liaudies tepimas savo kvapu tik parodo arba galima itarti, kad jie gerus pinigelius pasieme, jau pardave Lietuva, ir dabar galvoja kaip sutrukdyti referendumui, nes matomai pinigai uz Lietuva jau issvaistyti…

ugnis       2013-12-5 13:52

Tiesa yra nemaloni, bet ji yra vis viena yra Tiesa. Kaip sako liaudies išmintis: „jei žinai, vadinasi esi ginkluotas“.šaltinis mąstantiems savo galva – John’o Coleman’o knyga „Komitetas 300. Slaptos pasaulio vyriausybės paslaptis“. J. Coleman‘as atskleidžia, kaip, kokiais būdais sąmokslininkai siekia geresnio pasaulio. Tačiau geresnio ne visiems, o tik sau ir išrinktiems elito nariams, nes jie, būdami žinių, finansų ir valdžios olimpe labiausiai to “užsitarnavo”. Todėl pasaulinė vyriausybė naikina žmones, nes dauguma jų – nereikalingi valgytojai ir planetos trešėjai. Jie mano, kad tai „dieviškas“ tikslas, nes tokia yra Aukščiausiojo (Liucuferio) valia. Nauja era turi išaušti tik išrinktiesiems. Tik taip esą bus išgelbėta planeta Vandenio eroje ir išauš naujas Aukso eros rytas.
Paties J. Coleman‘o teigimu, jis, būdamas JAV specialiosios tarnybos k…
karininkas daugiau kaip 30 metų tyrinėjo įvairių oligarchinių organizacijų veiklą. Jis kuris laikas tarnavo valstybinėms struktūroms ir galėjo prieiti prie slaptų archyvų. Rašytojas tyrinėjo kuo iš tikrųjų užsiima tokios organizacijos, kaip Tavistoko institutas, Romos klubas, Bilderbergo organizacija, Trišalė komisija ir t. t. Tačiau kartą nusprendė, jog slėpti tiesą nuo žmonių būtų amoralu. Dauguma žmonių gyvena tamsumoje ir net nesuvokia, kad jiems į nugarą yra atsuktas durklas, o žudikai – šypsosi į akis ir sako, kad taip turi būti. Slaptoji vyriausybė naudojasi žmonių informaciniu neraštingumu ir nesuvokimu, kas iš tikrųjų yra žmogus ir ką jis gali.
Autorius teigia, kad Komiteto 300 nariai nesislepia rūsiuose ar kalnuose. Jie veikia viešai. Juos kiekvieną dieną žmonės mato TV ekranuose. Tai ir yra didžiausia konspiracijos paslaptis – slėptis ten, kur visi viską mato.
http://www.youtube.com/watch?v=cbg8bLU5DkQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OCzR7NCeMYA
http://www.versijos.com/publ/samokslas/npt/komitetas_300_tesinys_1/12-1- ..

geriau       2013-12-5 13:50

ir teisingiau nepasakysi.Platinkim šį straipsnį visur.
Ačiū autoriui.

Tauta bunda.       2013-12-5 13:12

Įdomu,kokiu keliu pasiks valdžia-ar parašų klastojimo,rinkimų klastojimo ar garbingai priims šį faktą ir pradės kalbėti su tauta pagarbiai…Kitaip jausimės labai pažeminti ir to žmonės nedovanos.

visa       2013-12-5 13:10

situacija Lietuvije aprašyta labai tiksliai.Valdžios ir Tautos atskirtis akyvaizdi.Pagarba autoriui.Nuoširdus straipsnis,mintys iš širdies ir patirties.

Valdžios       2013-12-5 12:44

vyrai ir moterys susireikšmino,įsivaizduoja,kad jie nepkeičiami ir visažiniai.Keroja puikybė ir tuštybė.Tai jau pasmerkta.Subręs prasipriešinimas.

vin       2013-12-5 12:14

  Ačiū straipsnio autoriui.Kiek žinau ne viena žmogų erzina E.Masiulio “išmonės”

Agnė       2013-12-5 12:06

Čiū, gerb. filosofui dr. Krescencijui A. Stoškui. Pasidaro šviesiau gyventi, kai supranti, kad tokie žmonės kaip Jūs esate su mumis, su tais, kuriems rūpi Lietuvos ateitis. Tesaugo Jus Dievas!

Tautiečiai,       2013-12-5 12:03

toks straipsnis TURĖTŲ būti pirmuose puslapiuose LR, Respublikos,- net nusišypsojau iš savo ,,durnumo’‘, nes ten ,,puikuojaisi’’ Kuznecovaitės įžvalgos.Ateina laikas rinktis ir aiškiai pasakyti masiuliams ,zeltiniams, kuodytėms , pavilionienėms ir co. Rinkitės žaislus,  pradinkit bent 20 metų , gyvenkit, ieškokit prasmės kitur, tik nebevadovaukit, nejaugi neturit tiek savigarbos, kad kaip nereikalingus daiktus reiks išnešt.

arklys kuriam aišku       2013-12-5 11:55

Ir ,atsiprašau, dar klaidelė.
Va kur mūsų prezidentas! Tik (kad Vaigauskas neprisikabintų) pataisysiu: ne “Kuo pats kvep, tuo kitą tep”, o “KOU pats kvep, TOU kitą tep”.

arklys kuriam aišku       2013-12-5 11:53

Va kur mūsų prezidentas! Tik (kad Vaigauskas neprisikabintų) pataisysiu: ne “Kuo pats kvep, tuo kitą tep”, o “Kou pats kvep, tuo kitą tep”.

Puikus straipsnis       2013-12-5 11:44

Labai ačiū Autoriui!

Bravo       2013-12-5 11:38

Sodrus straipsnis…

algirdas       2013-12-5 10:49

Tokiu zmoniu,kaip Krescencijus Stoskus,Lietuvai reikia daugiau.Tai aukstos erudicijos zmogus mastantis zmogus,siekiantis Lietuvos geroves.Tai kovojantis pries negeroves musu salyje.Pagarba gerb.K.Stoskui,kad jis viesai isreiskia savo mintis.Aciu Jums.

Aciu       2013-12-5 10:37

Aciu aciu uz sias izvalgas…skaitau ir atrodo, kad cia mano mintys isdestytos…t.y. noriu pasakyti, kad ir dauguma zmoniu jau tai pastebi, kas vyksta politikoje, kaip valdoma valstybe, kaip “varnas varnui akies nekerta…o kitaip mastancius “uzkapoja..ir t.t. Nepykite valdininkai - politikai, tai tikra T I E S A APIE JUS PARASYTA. Dekoju autoriui…

Vytautas Ju.       2013-12-5 10:33

Žmonių niekinimas, būtent niekinimas, o ne kokia nors nepagarba, tapo konservatorių partijos išskirtiniu bruožu. Tai ypač išryškėjo pastaruoju metu. Net nesmagu prisiminti, kad esu kažkada balsavęs už šią partiją ir jos atstovą.
O dėl parašų išbrokavimo neverta pergyventi, jei taip atsitiks — surinksime dar kartą. Rubikonas peržengtas.

Taip       2013-12-5 10:17

Veikiausiai VRK supranta, jog niekam iš valdžios to referendumo nereikia. Taigi, ir rezultatas bus atitinkamas. Tačiau, visiškai teisingai pažymi autorius, jau pats parašų surinkimo faktas leidžia nors kiek atgauti savigarbą. Pajusti, kad ne vien tie, išpuikę ir pasikėlę į valdžios postus, viską mano galintys nulemti. O dėl masiulių, tai nė komentuoti noro nėra.


Rekomenduojame

Vandens kainos – didesnės nei pieno, gyvuliai „emigruoja“ iš Lietuvos

Nuo bačkos. R.Šimašius: skiname vaisius tam tikrų dorybių, kurios virto į nuodėmes kaip tuštybė, arogancija, aš jau nekalbu apie godumą

B.Gruževskis: Lietuvoje gerai gyventi turi ne saujelė, o dauguma

Algimantas Rusteika. Politinės savižudybės klasika

Lenkijos užsienio reikalų ministras: „Europos Sąjunga nebėra tokia, į kokią rinkosi stoti Lenkija“

CŽV kalėjimo byla: Vilniaus teismo prašoma Gvantanamo kalinį pripažinti nukentėjusiuoju

Popiežius Pranciškus: Išnaudojimas – mirtina nuodėmė

Nuo bačkos. Anūkas: planuojame akciją keliauti po Lietuvą ir kviesti žmones nepamiršti, kad Lietuvoje yra padorių, vakarietiškų, skaidrių politikų

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Nuo bačkos. A.Butkevičius: jei dar bus patvirtinta komisija, ji pradės nagrinėti politinius klausimus, tai galime sukelti ir tam tikrą politinę krizę

Augimo logika prieš stokos logiką

Liudvikas Jakimavičius. Jie – ne mūsų valdžia

Nuo bačkos. Swedbank: didesnė užsienio piliečių imigracija būtų greitas ir efektyvus demografinės problemos sprendimas

Kyšininkavimas yra visos Lietuvos problema, sako V. Landsbergis

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas

E. Masiulio byloje netikėtumas – įslaptintos prokurorų pavardės

Verta prisiminti. Kęstutis Čilinskas: Viskas perkama ir parduodama iki paskutinio garbės lašo

Nuo bačkos. Liberalų partijos laikinasis pirmininkas Remigijus Šimašius: aš kol kas nerimo ženklų nematau

Prof. Vytautas Radžvilas: Paskutinė vinis į Lietuvos karstą

Andrius Martinkus. Vandėja

Nuo bačkos.Finansų ministras Rimantas Šadžius: nesaikingai didindami minimalią mėnesinę algą mes žmones toliau stumsime į veidmainystę

Iš arti. Nenumaldomai artėjant rinkimams parlamentarai balsuoja už Šeimos stiprinimo įstatymą

Irena Vasinauskaitė. Raseinių rajono taryba pogrindyje? arba Drąsiau į ateitį

R.Šimašiaus nutylėta tiesa: dideli pinigai – beveik „MG Baltic“ kišenėje

Andrius Švarplys. Liberalų sąjunga pasirinko „zuikio bilietą“

Mokytoja ryžosi prabilti: „Jei jūs tik žinotumėte…“

Nuo bačkos. Liberalų instrukcijos saviems: ką sakyti, jei paklaus apie kyšius

Mokslininkai humanitarai gina savo teises

Žino, ką kalba. Artūras Zuokas: apie galimą kyšį Masiuliui turėjo žinoti visa liberalų vadovybė

Daugiau

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.