Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Žiniasklaida

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų Kreipimasis į tarptautines organizacijas dėl šiuo metu neskaidriai vykstančios rinkimų kampanijos

Tiesos.lt redakcija   2019 m. balandžio 27 d. 18:09

29     

    

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų Kreipimasis į tarptautines organizacijas dėl šiuo metu neskaidriai vykstančios rinkimų kampanijos

Kviečiame susipažinti su Lietuvos žmogaus teisių organizacijų Kreipimusi į tarptautinę bendruomenę, kuriame, be kita ko, pabrėžiama, kad ne tik šalies rinkimų įstatymai yra diskriminuojantys – demokratinių procedūrų neužtikrina ir tokią pareigą turinti Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Pastarųjų dienų įvykiai rodo, jog ir Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovybės pareiškimai apie atsinaujinimą ir ryžtą taikyti aukštesnius žurnalistikos etikos standartus nei iki šiol tėra skambūs šūkiai.

Kreipimosi autoriai tikisi, kad ESBO ir kitos tarptautinės organizacijos gali įpareigoti Lietuvos valdžią nedelsiant nutraukti kandidatų diskriminavimą, užtikrinti vienodas galimybes visiems kandidatams viešai ir laisvai per nacionalinį transliuotoją išdėstyti savo rinkimų programas, sudaryti kandidatams į Lietuvos Respublikos prezidentus bei Europos Parlamentą vienodas sąlygas būti išrinktiems.

* * *

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui (ODIHR)
Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai (ETPA)
ETPA Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komitetui
Lietuvoje reziduojančioms ambasadoms

Kopijos:
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Vyriausiajai Rinkimų Komisijai
Lietuvos Respublikos Radijo ir Televizijos tarybai

K R E I P I M A S I S-P R A Š Y M A S
Dėl kandidatų diskriminavimo Lietuvos Respublikoje vykstančiuose
prezidento ir Lietuvos atstovų į Europos Parlamentą rinkimuose

2019 m. balandžio 26 d.
Vilnius, Lietuva

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ne kartą yra informavusios tarptautinę bendruomenę, kad šalies rinkimų įstatymai yra diskriminuojantys ir negarantuoja piliečiams vienodų teisių būti išrinktiems šalies prezidentu, Seimo, Europos Parlamento ar vietos savivaldos tarybos nariu: politinių partijų kandidatams rinkimuose suteikiamos privilegijos, nes juos iškėlusios arba remiančios parlamentinės politinės partijos gauna finansavimą iš valstybės biudžeto (LR Politinių partijų finansavimo įstatymas), tuo tarpu nepartinių piliečių suburti rinkimų komitetai jokios valstybės paramos negauna, todėl pastarųjų iškelti kandidatai neturi vienodų galimybių rungtis su politinių partijų kandidatais.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia tarptautinės bendruomenės dėmesį, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje vyksta prezidento ir Lietuvos atstovų į Europos Parlamentą (EP) rinkimai. Pagal LR Konstituciją rinkimus prižiūri ir jų teisėtumu rūpinasi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Užtikrindama rinkimų demokratiškumą VRK turi garantuoti vienodą rinkimų įstatymų taikymą visiems kandidatams, kontroliuoti politinių kampanijų finansavimą, koordinuoti piliečių iniciatyvų įgyvendinimą.

Tačiau netgi nevertinant diskriminuojančių rinkimų įstatymų, VRK nepajėgia užtikrinti vykstančių rinkimų demokratinių procedūrų:

1. 2019 m. balandžio 8 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo surengti debatai su trimis kandidatais į prezidentus (G. Nausėda, I. Šimonytė ir S. Skvernelis). Į minėtus debatus buvo kviesti Lietuvoje reziduojančių ambasadų darbuotojai, kandidatų rinkimų štabų atstovai, politikos ekspertai ir kt. Debatus organizavo iš esmės ne valstybės subjektai (Naujienų agentūra BNS, Rytų Europos studijų centras, Konrado Adenauerio fondas). Taigi debatai neabejotinai laikytini privačių subjektų organizuota trijų kandidatų reklamine akcija, kuri savo esme yra nesąžininga, nes dalyvavę kandidatai už šią reklamą nemokėjo. Debatus tiesiogiai transliavo elektroninė žiniasklaida, juos buvo galima stebėti socialiniuose tinkluose.

2. Po minėtų debatų informacijos kanalais buvo transliuojamos politikos ekspertų nuomonės apie trijų selektyviai parinktų kandidatų privalumus ir trūkumus. Todėl visuomenė minėtus debatus prilygino šališkai trijų kandidatų protegavimo kampanijai, nes analogiškos galimybės dalyvauti debatuose nebuvo suteiktos likusiems 6 kandidatams į prezidentus – pastarieji į debatus net nebuvo kviečiami. Pažymėtina, kad tuo metu prie būstinės (nacionalinė M.Mažvydo biblioteka), kurioje vyko debatai, piliečiai surengė protesto akciją.

3. 2019-04-24 LRT laidoje „Panorama“ buvo rodomas reportažas apie minėtus tris kandidatus. Reportaže buvo svarstoma, kaip minėti kandidatai (G. Nausėda, I. Šimonytė ir S. Skvernelis), laimėję rinkimus, įsikurs prezidento rezidencijoje. Apie likusių kandidatų galimybę įsikurti prezidento rezidencijoje reportaže neužsiminta. Šiuo reportažu LRT visuomenei teigė mintį, neva prezidento rinkimai jau yra nulemti – juos laimės tik vienas iš trijų LRT nurodomų kandidatų, kas neabejotinai prilygintina politinei rinkimų propagandai ir prieštarauja LRT nešališkumo misijai.

4. 2019-04-23 LRT laidoje „Ryto garsai“ buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija apie vieną iš kandidatų (A. Juozaitį). Joje buvo aptariama teisės požiūriu abejotina šio kandidato veikla, paskelbta, neva šis kandidatas dalyvauja ne tik prezidento, bet ir Europos Parlamento rinkimuose, nors pastarasis juose nedalyvauja. Minėtas kandidatas pareikalavo LRT paneigti šališką, su parinktais teiginiais bei faktais tikrovės neatitinkančią ir net melagingą informaciją. Kandidato nuomone, tokios informacijos skleidimas neatitinka LRT misijos, tai laikytina sąmoningai sukurpta antiagitacija, dezinformacija ir nesąžininga LRT propaganda.

5. Akivaizdi kandidatų diskriminacija pastebima ir kitose LRT rengiamose laidose. Viešuose kandidatų debatuose, kurių transliacija vyksta tiesiogiai, LRT taip pat pažeidžia Nacionalinio transliuotojo įstatymo reikalavimus. Debatuose dalyvaujantys kandidatai nežino konkrečių klausimų, kurie bus užduoti tiesiogiai transliuojamoje laidoje, nes klausimų turinį formuoja LRT. Tokiu būdu LRT nepagrįstai priskyrė sau teisę egzaminuoti ir vertinti politikų pasiruošimą ir iš to kylančią teisę būti šalies prezidentu. Tačiau nei Prezidento, nei Europos Parlamento rinkimų įstatymai tokios teisės LRT nesuteikia. Neatsakydama už būsimųjų klausimų kandidatams slaptumą, LRT iš anksto gali planuoti pageidaujamą laidos rezultatą, t.y. savo nuožiūra lemti, kuris kandidatas bus patrauklesnis visuomenei, suteikdama pastarajam galimybę iš anksto žinoti apie kandidatams paruoštus klausimus.

6. LRT šališkumo įspūdis TV žiūrovams susidarė 2019-04-15 LRT surengtoje prezidento agitacinėje rinkimų laidoje, kurioje dalyvavusiems visiems 9 kandidatams į prezidentus buvo pateikti iš anksto LRT parengti kandidatams formaliai nežinomi klausimai. Tačiau visuomenei susidarė įspūdis, jog kai kurie kandidatai jau iš anksto žinojo užduotų klausimų turinį. Tokiu būdu LRT pažeidė kandidatų rungtyniavimo ir jų lygiateisiškumo principus. Lietuvos žmogaus teisių organizacijų nuomone, pats kandidatų viešas egzaminavimas LRT be aiškiai reglamentuotų taisyklių, kai kuriuos kandidatus iš anksto galimai supažindinant su būsimaisiais klausimais, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo kriterijams. Palyginimui – netgi moksleivių brandos egzaminų užduoties ar jos dalies turinys yra įslaptintas LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (7 str.24 d.).

7. Pažymėtina, kad minėtus debatus rengia kontraversiškai vertinamas laidos vedėjas (E.Jakilaitis), kuris galimai yra susijęs su vienu iš kandidatų į prezidentus. 2018 metais LR Seimas atliko parlamentinį LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimą, kuris atskleidė didelį korupcijos ir valstybės lėšų iššvaistymo mastą (ČIA). Po šio tyrimo minėtas LRT laidų vedėjas paliko LRT, tačiau prasidėjus prezidento ir Europos Parlamento rinkimams, vėl buvo pakviestas rengti debatus su kandidatais, kas dar labiau padidino nepasitikėjimą LRT. Apie nepasitikėjimą minėtu LRT vedėju ir jo šališkumą rengiant debatus vienas iš kandidatų (M.Puidokas) informavo LRT vadovybę ir VRK, siūlydamas LRT vadovams kurti demokratijos kriterijais pagrįstą televiziją, kad pastaroji klausimus kandidatams į prezidentus patikėtų skirtingų sričių ekspertams – tik taip būtų užtikrinti aukščiausi sąžiningų demokratiškų debatų kriterijai. Tačiau nei taryba nei VRK jokių priemonių nesiėmė.

8. Informacija apie LRT šališkumą prezidento rinkimų kampanijos metu bei nuomones apie neleistiną LRT selektyvumą kandidatų atžvilgiu menkinant vienus ir dirbtinai aukštinant kitus, pradėjo viešai skelbti žymūs visuomenės atstovai ir teisės mokslininkai (pvz., Vilniaus universiteto prof. E.Šileikis). Nacionalinio transliuotojo įstatymas nustato, jog LRT privalo vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais. Šie principai reiškia, kad LRT neleidžiamas angažuotumas, t.y. LRT neleidžiama palaikyti vieną ar kitą kandidatą rinkimų metu, teikti kuriam nors iš kandidatų prioritetą ir pan. Šiuo atveju LRT organizuojama propaganda, selektyviai nukreipta prieš vienus kandidatus, privilegijuojant kitus kandidatams, įgavo teisiškai nemotyvuotą, neetišką ir diskriminacinį pobūdį. Pažymėtina, kad dėl LRT veiklos neatitikties demokratinės valstybės principams šalies visuomeninės organizacijos neseniai kreipėsi į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją.

9. Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia tarptautinių institucijų dėmesį, kad demokratinių rinkimų laisvės suvaržymai Lietuvos Respublikoje įgavo sisteminį pobūdį. 2019 metų pradžioje vyko rinkimai į vietos savivaldos tarybas. Visuomeniniai rinkimų komitetai juose taip pat buvo diskriminuojami. Kai kurie iš šių komitetų („Gedimino miestas“, „Junkis“, „Vilniečių Lokys“ ir „Vilnius gali“) skundė neteisėtus LRT veiksmus VRK. Tačiau pastaroji į skundus tinkamai nereagavo. Todėl minėti rinkimų komitetai kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti VRK užtikrinti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo įtvirtintą teisę nemokamai naudotis nacionalinėmis visuomenės informavimo priemonėmis. Minėti komitetai teigė, kad VRK pažeisdama įstatymus paliko LRT savo nuožiūra spręsti, kuriuos kandidatus kviesti į diskusines laidas. Jie skundėsi, kad didelei daliai kandidatų apskritai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti LRT rengiamose laidose (jie nebuvo kviečiami), o LRT kandidatų dalyvavimo laidose atrankos principai neatitiko įstatymo VRK patvirtintų taisyklių.

10. Išnagrinėjęs minėtų komitetų skundą Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2019-02-28 adm. bylos Nr. eR-17-662/2019 sprendime pripažino, kad VRK netinkamai įgyvendino kandidatams į savivaldybių tarybų narius Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo įtvirtintą teisę nemokamai naudotis nacionalinėmis visuomenės informavimo priemonėmis, tačiau teismas negalėjo patenkinti šių komitetų skundo, nes iki rinkimų buvo likę nedaug laiko – per jį VRK būtų nespėjusi įvykdyti teismo įpareigojimo.

11. Galiausiai vienas iš Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių visuomeninių rinkimų komitetų 2019-04-24 skundu kreipėsi į VRK dėl pažeistų teisių rinkimuose į Europos Parlamentą, prašydamas pašalinti iš kandidatų sąrašo Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo požiūriu abejotina kandidatūrą (A. Guoga), nes šio asmens pateikti duomenys neatitinka įstatymo reikalavimų ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. Prašyme yra išdėstyti minėto kandidato įstatymų pažeidimai (įskaitant jo abejotiną pilietybę), pateikta šio asmens klaidinanti informacija apie jo išsilavinimą, pajamas, piktnaudžiavimą ir kt. Tačiau VRK neatsižvelgė į nurodytus argumentus ir pateiktų įrodymų visai netyrė, o skundą atmetė.

Tokiu būdu nėra jokių abejonių, jog VRK tinkamai neatlieka Konstitucijoje nustatytų funkcijų ir neužtikrina kandidatų rinkimuose lygiateisiškumo ir rungtyniavimo principų, toleruoja LRT šališkumą ir atskirų kandidatų diskriminavimą. Iš to darytina išvada, kad šiuo metu Lietuvoje vykstanti rinkimų kampanija neatitinka demokratinės valstybės principų – juose yra daug neteisėtos politinės reklamos atvejų, privilegijuoto žiniasklaidos ir nacionalinio transliuotojo dėmesio atskiriems kandidatams, žodžio ir įsitikinimų laisvės ribojimų, rinkėjų ir rinkimuose dalyvaujančių kandidatų diskriminavimo bei kitų pažeidimų.

Kadangi ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu tarptautinei bendruomenei nepavyks įtakoti Lietuvoje vykstančių rinkimų eigos pagal ESBO nustatytus demokratinių rinkimų principus, atsižvelgiant į faktą, kad rinkimuose paprastai dalyvauja tik pusė Lietuvos rinkėjų, vykstantys rinkimai gali būti laikomi nedemokratiškais, o įvykusių rinkimų rezultatai gali kelti abejones dėl jų patikimumo, skaidrumo, o tai reiškia, kad ateityje gali iškilti pagrįstos abejonės dėl išrinkto prezidento ar Europos Parlamento nario legitimumo. Tai neabejotinai pažeistų esminį piliečių sutikimo principą, kad juos valdytų būtent tie ir būtent taip, kaip yra nustatyta įstatyme. Šių principų pažeidimas keltų nepasitikėjimą išrinkta šalies valdžia ir iš to galimą politinį nestabilumą, kuris yra žalingas tiek šalies piliečiams, tiek tarptautinei demokratinei bendruomenei.

Todėl prašome Jus įtakoti Lietuvos Respublikos valdžios ir valstybės institucijas nedelsiant nutraukti šiuo metu vykstančiuose rinkimuose kandidatų diskriminavimą, užtikrinti vienodas galimybes visiems kandidatams viešai ir laisvai per nacionalinį transliuotoją išdėstyti savo rinkimų programas, sudaryti kandidatams į Lietuvos Respublikos prezidentus bei Europos Parlamentą vienodas sąlygas būti išrinktiems, o rinkėjams vienodas galimybes rinkti ir išsirinkti savo valstybės atstovus.

Lietuvos Helsinkio grupė Stasys Kaušinis

Lietuvos žmogaus teisių asociacija Petras Grėbliauskas

Piliečių gynimo paramos fondas Aurelija Kuzmaitė

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija Romualdas Povilaitis

Kreipimasis-pareiškimas priimtas bendru sutarimu.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kas be nuodėmės?       2019-04-30 13:25

Kodėl mes vis prikaišiojam praeities klaidas ir nuodėmes?Noriu susipažinti bent su vienu niekada nesuklydusiu.Jūs niekada nekeitėte nuomonės,simpatijų partijai,Jūs kasdien budėjote prie Venckienės kiemo?Kokie visi protingi ir kandūs sėdėdami prie kompiuterio ir modeliuodami rinkimus.Manaisi esąs geriausias?Pirmyn!Kandidatuok,burk bendraminčių komandą!Ar renkiesi tik skaliko lojimą paskui karavaną?

stasys        2019-04-29 19:02

Tauta pavargusi stebi grupelės plevėsų aimanas. Čia žodi ne tokį apie save išgirdo, tai dėmesys ne toks kokio tikėtasi .Penkios partijos trys niurzgliai lietuviai daugiau demokratijos valstybėje nepridės ... Tiesa sakant nežinau kas tie ponai buduliai ginantis žmogaus teises ? Neteko nei ju pasiūlymu girdėti nei matyti veiklos Lietuvoje gairiu . Matyt kaip visada tik prispyrus reikalui jie traukiami iš gyliu stalčių . Tai tokia ir vertė ju išsakytam kreipimuisi.

> lūzerizmui       2019-04-29 11:56

O tavo ,,stuburas” - panieka ir neapykanta savajai tautai? Tik tokiems kaip tu ir reikia ,,gelbėtojų”. Niekas tavęs neišgelbės, nes jau nebėra ko gelbėti. Žiūrėk, tik ,,stuburo” nesusilaužyk smile .

Darbuojamasi       2019-04-29 7:49

is peties.Kitaip to nepavadinsi, jei skleidziama propaganda apie nevilti, susitaikyma su esama padetim, netikejima niekuo ir viskuo.Tai psichologiniu luosiu ir Lietuvos priesu ideologija.Kai kam net ir baznycia pasipainiojo po koju.Baznycia dar bene vienintele liko vieta, kur jusu abejingumas ir priesiskumas tikrosioms vertybems nepasiekia.Dar pries metus portalas tiesos.lt buvo svaresnis nuo visokiu pudros skleideju.Nestebina, nes arteja lemiamas pasirinkimas.Todel ir stengiamasi.

Yra taisyklė       2019-04-29 6:57

Atimk iš tautos viltį ir ji bus be jėgos nugalėta. Todėl ir stengiasi kremlinų troliai primesti beviltiškumo mintį. Pats esi lūzeris, nes už babkes čia tūnai.

lūzerizmo elementorius       2019-04-28 21:53

Nuo vilties iki tuščios iliuzijos tik pusė žingsnelio.
Viltis nevirsta iliuzija tik tiems kurie išmintingi ir turi vertybinį stuburą.
Bestuburiams kumečiams, vartotojiškiems liumpenams, politiniams beraščiams ir pusgalviams viltis yra garantuota savižudybė- akstinas laukti “gelbėtojo” ir stebukladarių.

Manau, kad       2019-04-28 19:56

tik tautos priešas gal skleisti neviltį, nes nėra nieko blogiausio, kai žmogus netenka vilties, tad jis tampa tik zombis.

Pritariu, tik VILTIS       2019-04-28 18:41

yra tas variklis, kuris veda pirmyn. Privalome gyventi Viltimi, Meile ir Tikėjimu. Taipogi, net ir sunkiausiomis sąlygomis tik tas žmogus, kuris gyveno Viltimi. Kas turi tikėjimą, niekada nepasiduoda nevilčiai.

Visiems nusivylimams       2019-04-28 17:19

Valstybės statomos ne ant nusivylimo pamatų. Nusivylus einama tik kartis. Reikia turėti Svajonę ir pajudinti užpakalį, kad ją įgyvendintum. Jei pamatei kitą tokį pat svajotoją - paremk, o ne burbuliuok, koks jis blogas, kaip kadaise negražiai į vystyklus darė smile .

Įdomu,kad       2019-04-28 16:24

bažnyčia toleruoja melą realiame gyvenime.Todėl ir bažnyčios tuštėja.

Visiems nusivylimams       2019-04-28 16:01

Piršdami neviltį, kabinate Lietuvai akmenį ant kaklo. Jei jums dabar viskas tinka ir patinka, darykit taip ir toliau. Bet jei norit permainų, skleiskit Tikėjimą, Viltį ir Meilę. O kai kam derėtų prisiminti palyginimą apie rąstą savojoje ir krislą brolio akyje.

Al. Visiškai'jui       2019-04-28 15:59

Įkurti pagaliau laisvą laikraštį, žinių portalą (ne sienlaikraštį) , televiziją.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-04-28 14:37

Apklausa
_________
Ar dabar yra reikalinga partinių gaujų pavogtos Lrt apgultis?

(Išmintingą atsakymą parašyti. Nykščiai nesiskaito.)
_______________________________________________
Užvaldytoji Lietuva (komunistuojančiųjų landsberginių, brazauskinių, grybauskinių ir pan.)
2019 balandžio 28

pritariu - 'nusivylimas'       2019-04-28 14:12

Ačiū už išskleistą nuomonę. Mąstau lygiai taip pat. Jūs išsakėt mano (viliuosi, kad ir daugumos skaitytojų) nuomonę. Nėra už ką balsuoti.

Protingas       2019-04-28 11:36

Nusivilimas, nebalsavimas yra taip pat balsavimas, labiausiai tinkamas saves nuraminimui,o kartais duoda ir rezultatus, į kokią nors pusę.

nusivylimas       2019-04-28 10:44

O manęs nei tas raudono veido gaidys su savo sapalionėmis, nei lrt reklamos neveikia. Aš už konservatorių buhalterę ir konservatorių bankininką nebalsuosiu, kiek jie savo reklamai besipudruotų veidus. Klaikus gegužės 17 d. rytas, Kai Skvernelio pulkai iš namų nešė klykiančią mergaitę, neleidžia atiduoti balsą už šį kandidatą.Norėčiau balsuoti už Juozaitį, bet prisimenu jį AMB pašonėje tuo metu kai visu smagumu buvo tratinama Lietuva ir spengiančią A.J. tylą. Visi kiti kandidatai - tai skaldytojai ir savireklamininkai, .... Gal geriau rinkimų dieną pasikaitinti saulėje, pasimaudyti jūroje kaip kad žada daryti daugelis mano pažįstamų.

Visiškai        2019-04-28 10:42

Teisingai, situacija tokia, piemuo prastas, banda taip pat, ir ką daryti?.

> Tačiau       2019-04-28 10:14

Ne banda kalta, kad piemuo prastas.

Teisingai       2019-04-28 10:11

Tačiau taip tikriausiai ir bus.

Tačiau,       2019-04-28 9:30

bandos galios didelės, bus nubalsuota…

Janina       2019-04-28 9:05

Daug karštų diskusijų rodo tautos neviltį kovoti už teisybę, tačiau išnaudoti visus dar galimus būdus niekada nera vėlu, ir nereikėtų piktintis, kad “kur buvote anksčiau” arba “viską nulems pinigai…”
Tikėkime, kad viską nulems mūsų vienybė, drąsa ir teisybė, ir taip IKI GALO.
Kova už TEISYBĘ niekada neturi pabaigos, tik ryžtą ir atkaklumą LAIMĖTI…

Tvanas       2019-04-28 7:32

Beveik viskas apsemta,viena kita salelė dar yra, tai lašas melo jūroje.

Joana       2019-04-28 7:32

Aš taip pat manau, kad traukinys jau nuvažiavęs. Neskaidrūs rinkimai vyksta jau dešimtis metų, atitinkamoms organizacijoms reikėjo tai daryti gerokai anksčiau. Juo labiau dabar, kaip baigiasi priešrinkiminis agitavimas ir greitai vyks rinkimai. Bet kaip liaudyje sakoma - geriau vėliau, negu niekad.

$+$       2019-04-28 6:32

Triukšmą reikėjo kelti prieš 10 metų, kai pas V. Gaidį buvo perkami D.G. reitingai ir propagandiniu būdu formuojama rinkėjo nuomonė. Tas pats smegenų plovimas kartojasi ir dabar, kai likus iki rinkimų metams laiko perkami reitingai ir peršami pretendentai, grubiai pažeidžiant LR Prezidento rinkimų įstatymo 45 str. reikalavimą:
„1. Rinkimų agitaciją reglamentuojančios šio įstatymo nuostatos taikomos paskelbus rinkimų datą. Rinkimų agitacijos išlaidos ir politinės reklamos išlaidos turi būti deklaruojamos įstatymų nustatyta tvarka ir negali viršyti pagal įstatymus nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio“.

Politinių partijų finansavimas iš biudžeto, tai tik dalis politinės korupcijos fakto, jei už pretendentų nugarų nestovi nešvarių pinigų koncernai, reitingų neprisipirksi, nuo to viskas prasideda. Partijų pinigai pajungiami, kai juodas darbas jau atliktas. O kad Rinkimų įstatyme prirašyta įvairių smulkmenų, detalių, tiesiog, perkrautas menkniekiais, o svarbių nuostatų nėra, jau buvo rašyta.

>>>>       2019-04-28 6:11

Neskaidrume slepiasi nuodėmė, t.y. žmogaus godumas, gobšumas, savanaudiškumas, turto sudievinimas. Tokio žmogaus dievas yra momona, pats tikriausias šėtonas. Tad nerinkime prezidentu tokių žmonių, t.y. šėtono pakalikų. Tokie turi daug, oi daug pinigingų rėmėjų ir užtarėjų. Nupirkta beveik visa žiniasklaida.

ah1       2019-04-27 20:48

ir vėl rinkimai be pasirinkimo - suvaržyta galimybė rinkti ne KGBistą, nes nežinau kuris iš kandidatų ne KGBistas.

ah1       2019-04-27 20:44

neskaidrume tūno KGBistai

Tikiuosi,       2019-04-27 20:14

atsibus ir visi kiti, kurie mato šį rinkiminį farsą.

Juozas       2019-04-27 20:13

Dėkoju šioms organizacijoms už pagalbą skriaudžiamiems kandidatams. Ko gero, tai pirmas šios organizacijos tikras žmogaus teisių gynimas

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.