🎬Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Klaipėdos teismai: melagingai liudydamas advokatas G. Černiauskas nemelavo

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gegužės 15 d. 16:11

18     

    

Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Klaipėdos teismai: melagingai liudydamas advokatas G. Černiauskas nemelavo

2013 m. rugpjūčio 6 d.

Valdžiai paslaugas teikęs advokatas Gintaras Černiauskas šiandien ir pats paslaugiai aptarnaujamas Lietuvos teisėtvarkos. Deja, šios paslaugos brangiai kainuoja piliečiams ir valstybei. Gindami G.Černiauską teisėjai ir prokurorai vis giliau gramzdina valstybę į melą.

Pilietinis Tiesos.lt portalas supažindina su Klaipėdos prokurorų ir teisėjų argumentais įteisinant viešą melą kaip šiuolaikinės Lietuvos bendrabūvio principą.

Garliavos šturmo liudininkai, savo akimis matę, o kai kurie ir nufilmavę, kaip 2012 m. gegužės 17 d. advokatas Gintaras Černiauskas nešė mergaitę kartu su Laimute Stankūnaite, skaitydami 2012 lapkričio 21 d. Klaipėdos apygardos prokuroro Aido Giniočio nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, neteko amo: duodamas parodymus G.Černiauskas teigė, kad jis „[...] mergaitės nenešė, tik ėjo šalia“. Šį teiginį patvirtinusi ir L.Stankūnaitė, nors ji nebuvo tokia tikra: „Man atrodo, kad G.Černiauskas nepadėjo nešti dukros, nes aš jaučiau visą jos svorį“. Liudytojo S.Vaitiekūno parodymai – „[...] mergaitę nešti padėjo L.Stankūnaitės advokatas“ – liko nepaneigti.

Du iš dvylikos šį faktą mačiusių liudytojų – Birutė Vaikšnoraitė ir Sigitas Martinavičius – 2013 m. balandžio 17 d. kreipėsi į prokuratūrą prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl advokato G. Černiausko melagingų parodymų per ikiteisminį tyrimą. Už melagingų parodymų davimą ikiteisminio tyrimo metu gresia iki 2 metų laisvės atėmimas.

Tačiau gegužės 9 d. Klaipėdos apygardos prokuroras Aidas Giniotis priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą – minėtus akivaizdžius faktus, užfiksuotus vaizdo medžiagoje ir nuotraukose, prokuroras aiškina taip: „[...] po D.Kedytės perdavimo ją iš namo į automobilį nešė L.Stankūnaitė, o visiškai šalia jos ėjo G.Černiauskas, kuris rankas laikė taip, kad L.Stankūnaitei neišlaikius mergaitės jis galėtų mergaitę sugriebti.“ Be to, prokuroras kažkodėl priduria: „[...] atkreiptinas dėmesys, kad mergaitė buvo nešama jau po perdavimo procedūros, todėl toks G.Černiausko ėjimas visiškai šalia L.Stankūnaitės negali būti traktuojamas kaip prievartos vartojimas prieš mergaitę.“


Birutė Vaikšnoraitė

Viena iš pirmojo skundo pareiškėjų B.Vaikšnoraitė pasinaudojo savo teise prokuroro sprendimą apskųsti – gegužės 27-ąją pateiktame rašte ji dar kartą išsamiai išanalizavo vaizdinius įrodymus, kuriuose fiksuoti G.Černiausko veiksmai, bei pridėjo liudytojų, galinčių tai patvirtinti, sąrašą.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Edita Lapinskienė, išnagrinėjusi šį skundą, birželio 19-ąją priėmė nutartį jo netenkinti. Teisėjos teigimu, „pareiškėjos teiginiai apie G.Černiausko melagingų parodymų davimą ikiteisminio tyrimo metu yra deklaratyvūs, neparemti jokiais objektyviais duomenimis ar teisiniais argumentais [...].“


Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Edita Lapinskienė

Šią teisėjos E.Lapinskienės nutartį liepos 1 d. B. Vaikšnoraitė apskundė Klaipėdos apygardos teismui. Savo rašte ji atkreipė dėmesį į tai, kad Klaipėdos apylinkės teismas nepaneigė jos pateiktų įrodymų, dar daugiau – teisėja visiškai neišanalizavo pateiktos medžiagos ir neįvertino jos įrodomosios galios, nepasisakė ir apie nuotraukose užfiksuotą išnešamos D.Kedytės kūno padėtį, kuri rodo, jog vaikas buvo nešamas dviejų asmenų: kaip skunde teigia B.Vaikšnoraitė, „[...] vienas asmuo negalėtų nešti vaiko laikydamas jį už vienos kojos, ir dar kai vaikas abiem rankom nėra apsikabinęs asmens [...]“. Teisėja E.Lapinskienė visiškai nepasisako ir dėl fakto, kad sprendimas, jog nėra duomenų, įrodančių G.Černiauską melavus, daromas neapklausus dvylikos liudytojų. Galų gale teisėja ignoravo faktą, kad pati pareiškėja B.Vaikšnoraitė matė G.Černiauską nešant mergaitę, bet kažkodėl ji iki šiol dėl to yra neapklausta. Be to, ir teisėja E.Lapinskienė, ir prokuroras A. Giniotis nemini jau fiksuotų liudytojo S.Vaitiekūno parodymų, prieštaraujančių G.Černiausko ir L.Stankūnaitės pateiktoms versijoms.


Kauno Patrulių rinktinės vyriausiasis specialistas Mindaugas Kabašinskas

Savo skunde B.Vaikšnoraitė pateikė ir naują, atsitiktinai išaiškėjusią aplinkybę – pasirodo, kitame ikiteisminiame tyrime parodymus davęs liudytojas Mindaugas Kabašinskas, policijos pareigūnas, vienas iš 2012 m. gegužės 17 d. operacijos Garliavoje vadovų, paliudijo: „Maždaug po 10 min. [po to, kai autobusiuku atvykę L.Stankūnaitė su G.Černiausku įėjo į namą – red. pastaba] pamačiau, kaip iš namo vidaus į autobusiuką L.Stankūnaitė su advokatu išnešė mergaitę ir išvažiavo.“

2013 m. liepos 17 d. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Dalia Kursevičienė turėjo priimti galutinę ir neskundžiamą nutartį, ar dėl G.Černiausko per ikiteisminį tyrimą duotų melagingų parodymų turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau savo posėdį teisėja pradėjo nuo to, kad neskundžiama nutartimi nusprendė, jog skundo pareiškėja nėra „proceso dalyvė“, todėl ji negalinti turėti savo atstovo. Be to, pareikalavo ten buvusius stebėtojus išeiti iš posėdžio salės. Matydama tokį tendencingumą, sunkiai slepiamą panieką susirinkusiems žmonėms B.Vaikšnoraitė, pasiremdama Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos pagrindu, t.y. teise į nešališką ir objektyvų teismą, pareiškė nušalinimą jos skundą nagrinėjančiai teisėjai D.Kursevičienei, o vėliau – ir visam Klaipėdos apygardos teismui (daugiau apie šį bylos nagrinėjimo etapą skaitykite ČIA).


Klaipėdos apygardos teismo teisėja Dalia Kursevičienė

Liepos 25 d. teismo posėdyje paaiškėjo, jog nenusišalins nei teisėja, nei Klaipėdos apygardos teismas, tačiau šįkart skundo pareiškėjai jau buvo leista įrašinėti posėdžio eigą bei turėti savo atstovę, o teismo proceso stebėtojai galėjo likti teismo salėje. D.Kursevičienės neskundžiama, nuo priėmimo dienos įsigaliojančia nutartimi buvo nuspręsta atmesti Birutės Vaikšnoraitės skundą, o prokuroro A.Giniočio bei teisėjos E.Lapinskienės sprendimus nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl advokato G.Černiausko melagingų parodymų pripažinti motyvuotais, pagrįstais bei teisėtais.

Savo nutartyje teisėja paaiškino, kad sąvoka „melaginga“ taikytina tik tiems tikrovės neatitinkantiems ar tikrovę neigiantiems teiginiams, kurie sakomi „tyčia“, t.y. „[...] kaltininkas turi suvokti, kad duoda melagingus parodymus ir nori taip veikti [...]“.

Teisėja D.Kursevičienė taip pat atmetė B. Vaikšnoraitės pateiktą argumentą, kad pats G.Černiauskas prisipažino televizijos laidoje, jog treniravosi nešti Garliavos mergaitę. Pasak teisėjos, „pažymėtina, kad asmeniniai pasisakymai viešoje erdvėje, t.y. per televiziją ar per kitas visuomenės informavimo priemones, nelaikomi parodymais, duotais baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, ir negali užtraukti atsakomybės pagal BK 235 str. už žinomai melagingų parodymą davimą.“

Teisėjos teigimu, pati B.Vaikšnoraitė, „[...] neįsigilino į G.Černiausko parodymų visumą“. Matyt, šią mintį reikėtų suprasti taip: jei būtų įsigilinusi į parodymų visumą, būtų pamačiusi tai, ką mato teisėjai: „[...] G.Černiauskas neneigė, jog jis ne tik ėjo šalia mergaitės, bet ir buvo pasiruošęs tam atvejui, jeigu L.Stankūnaitė mergaitės būtų neišlaikiusi, ją sugriebti. Esant tokiai situacijai, G. Černiausko rankų laikymo būdą, tuo momentu, kai G.Černiauskas siekė apsaugoti, kad mergaitė nešama nenukristų ant žemės, kiekvienas asmuo galėjo suprasti subjektyviai, todėl apklausti pareiškėjos liudytojų sąraše nurodytus asmenis visiškai netikslinga, o liudytojo G.Černiausko parodymus vertinti kaip sąmoningai iškraipytus, neatitinkančius tikrovės nėra jokio teisinio pagrindo.“

Skaitant tokią kalbinę ekvilibristiką kyla klausimas: teisėja D.Kursevičienė sąmoningai ar netyčia iškraipo G. Černiausko parodymus? Jis juk liudijo ėjęs ne šalia mergaitės, o šalia Stankūnaitės ir visai netvirtino, jog kaip nors laikė rankas? Tačiau šis teismas pripažino – G. Černiauskas laikė rankas tokiu būdu, kad liudytojai galėję jas matyti laikant, tik laikymo tikslą supratę neteisingai.

Tad Tiesos.lt siūlo dar kartą susipažinti su visa vaizdine medžiaga ir patiems nuspręsti, kas tąkart vyko: liudytojų „subjektyviai“ matomas nešimas ar teismo „objektyviai“ vertinamas mergaitės saugojimas?

Sukant sukryžiuotas kojas, sukeliamas kritimo įspūdis – Mergaitė automatiškai griebia nešantiems už pečių, klykdama iš skausmo ir išgąsčio. Advokatas G.Černiauskas laiko mergaitę už kairės kojos šlaunies. Advokatas G. Černiauskas plėšia į save kairę mergaitės koją, o L.Stankūnaitė – dešinę mergaitės koją. Tai specialus labai skausmingas kovinis būdas priversti nesipriešinti.

Advokato G. Černiausko ranka ant mergaitės kairės kojos šlaunies.

Advokato G.Černiausko dešinė ranka ant mergaitės kairės kojos šlaunies.

Advokato G. Černiausko kairė ranka

L.Stankūnaitė plėšia į save dešinę mergaitės koją, o advokatas G. Černiauskas – kairę. Pasekmė: labai skausmingai sukryžiuotos mergaitės kojos.

* * *

Daugiau apie teisėtvarkos kuriamą sovietinių laikų orvelišką tikrovę skaitykite šiose Tiesos.lt publikacijose:

Teisėjos monospektaklis Klaipėdos apygardos teisme
Prokurorai melavo, kad tyrė smurtinius pareigūnų veiksmus prieš taikius žmones (video)
Kokia tarnyba Lietuvoje trina vaikų atmintį?
Verta prisiminti: parlamentinis tyrimas atskleidė – Garliavos pedofilijos bylą prokurorai tyrė nusikalstamai aplaidžiai
D. Raulušaitis paaiškino, kodėl šautuvu daužyti gulinčiam vyrui per lyties organus yra gerai
Piliečiai klausia: kokiu būdu G. Černiauskas, L. Lavastė ir policija „teoriniais ir praktiniais įgūdžiais“ pranoko senelius Kedžius?
Vadinamoji teisėsauga apie „tarpinstitucinę Garliavos operaciją“
Kauno prokurorai bėga nuo pareigos ištirti valdžios smurtavimą Garliavoje
Kauno apygardos prokuroro R.Gailevičiaus skundas dėl panaikinto jo nutarimo nepradėti ikiteisminio tyrimo
Teisėjas A. Cininas prasitarė: „Vaiko atmintis ištrinta“

Tiesos.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Pagrobta Mergaitė! 2012 05 17. 7:20 val.

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Imperinė        2017-05-19 10:56

biurokratija dvesia, gangrenuoja, dvokia. Mėšlavežis prieš sėją. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Iki šiol tauta sėjo “politikus” (nepraėjusius sąžinės egzamino) užtat ir dygo visokie masiuliai, šimašiai, kubiliai, sysai, kirkilai.  Garliavos istorija - sąžinės egzaminas. Jo neišlaikė 80 seimo niekšų, kuriems esą užteko 12 sekudžių, kad pasmerktų (mirčiai!) sąžiningą Seimo narę, nekorumpuotą Teisėją. 

Stasys       2017-05-17 4:20

Po tokių verdiktų argi galima dar pasitikėti teismais ?

vil       2017-05-16 11:19

Pagaliau atsakykite kur padėjote Deimantę?

Julius Puras       2017-05-15 23:23

Aš tikiu kad Lietuva taps teisine valstybe ir prie visų šitų bylų bus grįžtama dar ir dar karta ir jos bus išnagrinėtos objektyviai.

plikis        2017-05-15 22:41

dalyvavo iš ANKSTO susitaręs ir grupėje - gyrėsi, kad tam reikalui buvo TRENIRUOTĖ su jo sūnumi…..

Tuopa       2017-05-15 22:27

Paskyriau visą vakarą panaršyti po įvairius tekstus - kiek prisiminimų... kiek vilčių, kad po tokio taiklaus tiesos žodžio jau nebebus, kaip buvo, atsitokės, susigės…
Dėkui ir redaktorei - kiek daug jos padaryta, ir Liudvikui Jakimavičiui, ir Stancikui, ir Rubavičiui, ir Švarpliui…

StasysG       2017-05-15 20:37

Iš tokių vaizdų atrodo, kad vėl sugrįžo sovietų laikai su savo žmogaus naikinimo technologijom…

Tokiai tiesai       2017-05-15 20:28

Labai kilnus ir teisingas tamstos prašymas. Deja, bet bus priešingai. Netrukus išgirsime, kad kai kas iš tos šutvės vėl paaukštintas, kaip jau buvo ne vieną kartą...

liūdna       2017-05-15 20:03

baisu… akivaizdu, kad neša, o teigiama, kad ėjo šalia. Teisėsauga, turi sakyti tik Tiesą,siekti Tiesos, kovoti už Tiesą. Deja, deja…to nėra.

o buvo taip        2017-05-15 19:14

iš anksto suplanavę nevykdyti teismo nutarties ir naudoti antikonstitucinius veiksmus, iš anksto gegužės ryto atvyko į privačią K. valdą,  naudojo antikonstitucinius veiksmus - lietė duris, lietė namų šeimininkę, lietė teisėją N.Venskienę, lietė mergaitę, lietė kameras, lietė kieme buvusius žmones nors LR Konstitucijoje rašoma nuosavybė neliečiama, žmogaus asmuo neliečiamas ir negalioja joks aktas priešingas LR Konstitucijai. Gaunasi advokatas melavo tikslu išvengimo atsakomybės dėl jo dalyvavimo antikonstituciniuose veiksmuose - advokayto ranka liečia mergaitės šlaunį, mergaitė klykia - žiūrėti foto ?

taigi 2       2017-05-15 19:00

Pasak teisėjos, „pažymėtina, kad asmeniniai pasisakymai viešoje erdvėje, t.y. per televiziją ar per kitas visuomenės informavimo priemones, nelaikomi parodymais, duotais baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, ir negali užtraukti atsakomybės pagal BK 235 str. už žinomai melagingų parodymą davimą.“
O Kedienę juk teisia už pasisakymus!
Taigi - LT nėra nei teisėsaugos, nei teisingos žiniasklaidos - galioja dvigubi standartai ir įteisintas MELAS!!!

gastro extreem       2017-05-15 18:54

Pasiúlymas: perskaitę tokį straipsnį, po to perskaitykite bet kurį Grybauckaitės veidmainišką šventinį  sveikinimą “brangiesiemslietuvosžmonėms”, po to perskaitykite Grybauckaitės ukazus kuriais ji
teikia paaukštinimui teisėjus/prokurorus-niekšus.
Patikėkite- vemsite su įkvėpimu.

Taigi       2017-05-15 18:16

Išeina dar ir Klaipėdos prokurorai melagiai.

Viskas       2017-05-15 18:12

sugrįžta.Visiems sugršįš,kas elgėsi neteisingai ir pamynę sąžinę.

Tiesa tokia       2017-05-15 16:37

Lietuvos teisme suformuota parktika kad vaizdo įrašai neįrodymai o melagingi parodymai įrodymai - dar vienas faktas “Advokato G. Černiausko ranka ant mergaitės kairės kojos šlaunies.” nuotrauka prie straipsnio “Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Klaipėdos teismai: melagingai liudydamas advokatas G. Černiauskas nemelavo” -  Prezidente Grybauskaite - atleiskite teisėjus kurie atmeta vaizdo įrašus, nuotraukas o vadovaujasi liudininkų melu ir netraukia baudžiamojon atskomybėn melavusius ikiteisminio tyrimo metu - nors kiekvienas protokole pasirašo kad susipažinęs su atsakomybe- vadinasi meluoja liudydami tyčia. OIr ką iš viso veikė advokatas Kedžių namuose, privačioje valdoje, anklsti ryte atvykęs be išansktinio įspėjimo?

o kodel negalima       2017-05-15 16:35

paziureti video?

po tokiu publikaciju,       2017-05-15 16:24

vyriausieji tesisesaugos, teisetvarkos vadai turetu patikrinti minetu teiseju kvalifikacija ir juos peratestuoti atba pasalinti is teiseju luomo!Jie diskriminuoja zmones, tyciojasi is TEISES issakyti TIESA!

A.L. BAISU       2014-09-23 17:10

Kas darosi Lietuvoj!!!Lietuvoj veikia jau ne teisėsauga, o BAISESAUGA….


Rekomenduojame

Bernaras Ivanovas. Minimali demokratija

Teksase transeksualams uždrausta dalyvauti moterų sporto varžybose

Pekino politika. Konstantinas Andrijauskas

Somalietis bažnyčioje peiliu mirtinai subadė britų parlamentarą

Prof. Romas Lazutka: Svetur skurdas ne toks atšiaurus, kaip Lietuvoje

Kęstutis Girnius. Teismų viršenybės pavojai

Kraupi Europos valdančiųjų tylėjimo kaina

Vilniaus stadionas - “mokytojo” vertas “mokinys”!

Artėja būsena, kai nebebus to, kas mus vienytų

Iš propagandos frontų. Delfio Paulius Jurkevičius: fašistai yra jie – antivakseriai

Gyvenimas žemiau skurdo ribos: ar tai normalu modernioje valstybėje?

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)

Aleksandras Žarskus. Kalbos magija ir tikrovės kūrimas. Naujakalbė

Mark Regnerus. Ko valdžia nesako apie gėjų partnerystę?

Interviu su Romu Dambrausku: Meldžiu, kad Tauta vėl neužmigtų

Vengrijos teisingumo ministrė: ES negali atimti iš valstybių narių įgaliojimų, kurių jos Bendrijai niekada neperdavė

Teismas privertė VRK duoti žodį referendumo rengėjams per LRT

Anglijoje krikščionys tėvai kovoja su transseksualumo ideologijos propagavimu pradinėse mokyklose

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus mokinystė – XXVIV eilinis sekmadienis

Sociologė apie protestų dalyvius: tie žmonės jautėsi viešai apspjaudyti ir aptalžyti

Vidas Rachlevičius. Viešai ir aiškiai pripažįstama, kad tai yra ideologinis apsisprendimas

Vytautas Radžvilas. Mokytojos žodis: mokykla turi tarnauti Lietuvai!

Nuo bačkos. Gabrielius Landsbergis: Lietuvoje 30 metų vyko gijimas ir mes pagijome

Aleksandras Nemunaitis. Šimašiaus karas prieš automobilius Vilniuje

Vytautas Sinica. Tarptautinis veikimas prieš savo valstybę

Alvydas Mozeris. KT nustato, jog Vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai, bet leidžia veikti daugiau nei metus!

Romualdas Žekas. Teks gerti iš pačių prispjaudyto šulinio

Vytautas Sinica. Lietuvos valdžia neturi jokios teisės nusileisti Briuselio spaudimui

Vidas Rachlevičius. Drama su grotesko, komedijos ir absurdo teatro elementais

Olga Suprun. Štai taip yra viešai skelbiami oficialūs Lietuvos statistikos duomenys

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.