Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Kauno universitetai tyli dėl „kultūrinės revoliucijos“

Tiesos.lt siūlo   2021 m. spalio 23 d. 18:57

13     

    

Kauno universitetai tyli dėl „kultūrinės revoliucijos“

kaunieciams.lt

Vilniaus universiteto (VU) Senato patvirtintos „Lyčiai jautrios kalbos gairės“, skirtos norminti ir reguliuoti valstybinės kalbos vartojimą viešojoje erdvėje ir universiteto bendruomenėje, gauna smūgių iš kalbininkų, visuomenininkų ir valstybinių institucijų. Kauno mieste įsikūrusios aukštosios mokyklos kol kas mąsto – ką čia pasakius? Ar tikrai už eurus parduoda kalbą?

Kalbos inspekcija sumalė su miltais

Kauno mieste esą universitetai tyli dėl teiginių, kad akademinė Lietuvos sistema tyliai sutinka su VU senato išplatintose gairėse nurodoma, kad kreipiniai ir apibūdinimai neturi atskleisti asmens lytinės tapatybės.

Nekeista, nes tai atitinka, dalies komentatorių nuomone, Vakarų akademiniuose sluoksniuose įsigalėjusią madą, tačiau nežavi Lietuvos kalbininkų. Apie tokių sąvokų, kaip „žmoga“ naudojimą ir rekomendaciją rašytinėje kalboje vietoje „studentai“ arba „studentės“ rašyti trumpinį „stud.“ (stud, – angliškai, beje reiškia eržilas, – red. past.) bei panašias naujoves jau pasisakė nemažai intelektualų.

Lietuvos valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka tikisi, kad ši, anot, jo, paramoksliniais prasimanymais grįsta iniciatyva, nepaplis kitose aukštosiose mokyklose, ir VU „Gairės” liks tik gėdinga VU istorijos parašte.

„Kai lietuvių kalboje reikia įvardyti abiejų giminių asmenis, pasirenkama vyriškoji gramatinė forma. Tarkime, jeigu auditorijoje sėdi vien tik studentės, jos taip ir bus pavadintos: – į jas kreipsimės „studentės“. Jeigu čia sėdi vien tik vaikinai, sakysime „studentai“. O jeigu ir studentės, ir studentai, vartojama vyriška gramatinės giminės forma “studentai”. Tai yra vadinamoji giminės neutralizacija. Atvejų, kai gramatinė ir semantinė giminės forma nesutampa, yra daug, pavyzdžiui, asmenvardžiai Smetona, Lapė, Krėvė, Gaulia, daiktavardžiai dėdė, dailidė. Nors tai vyriškos giminės asmenis reiškiantys daiktavardžiai, jų galūnės sutampa su moteriškos giminės galūnėmis.

Vilniaus universiteto „Lyčiai jautrios kalbos gairės” propaguoja teiginį, neva giminės neutralizacijos samprata yra pasenusi, tačiau savo pozicijos negrindžia jokiais moksliniais argumentais, o vien tik iš vulgariojo feminizmo atėjusia ideologine propaganda, neva įprastinės kalbos formos diskriminuoja moteris. Galutinis „lyčiai jautrios“ kalbos tikslas remiasi vadinamojo „neurolingvistinio programavimo“ koncepcija, neva vienokių ar kitokių kalbos formų vartojimas keičia žmonių mąstymą. Tai aprašyta George Orwello antiutopijoje „1984-ieji“.

Viešojoje erdvėje sklindanti neigiama reakcija į Vilniaus universiteto mėginimus reguliuoti kalbą rodo, kad lietuviams nėra svetimas gimtosios kalbos sistemingumo pojūtis,“- sakė jis portalui „kauniečiams.lt“.

Valstybinės kalbos inspekcija, primena A. Valotka, yra pateikusi užklausą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prašydama įvertinti, ar „Gairių“ nuostatos neprieštarauja VLKK nutarimams dėl valstybinės kalbos taisyklingumo.

VU naujakalbė verta, kiek kalinių žargonas

Kaip tapo žinoma, rengiant šias „Gaires“ dalyvavo ir atlygį už tai gavo bent trys VU profesoriai, tačiau dalies intelektualų tai anaiptol nesužavėjo. Versiją, kad VU, o gal ir kitos aukštosios mokyklos tokią reformą diegia bijodamos netekti europinių fondų lėšų išdėstė Asta Katutė, kai kurios žmogaus teisių organizacijos pavadino tai VU gėda. Būta ir daugiau kritikos.

Portalui „Kauniečiams.lt“ savo reakciją atsiuntė ir kiti žinomi asmenys. Diplomuota filologė, žinoma visuomeninė ir politinė pajūrio regiono veikėja Jūratė Sofija Laučiūtė dėl VU sukurptų ir paviešintų lyčiai jautrios kalbos gairių išdėstė tokią poziciją:

„Nuo senų laikų egzistavo tradicija, kad tam tikros grupės žmonių, kuriuos jungia profesija, tam tikri pomėgiai ar net tik jiems būdingos fizinės savybės, kurtų savo ypatingą „kalbą“, nelabai prieinamą ir suprantamą kitiems. Turiu galvoje dar viduramžiais gyvavusias įvairių amatininkų, prekybininkų „kalbas“. Iki šios dienos gyvuoja ir tobulėja aklųjų ir silpnaregių ypatinga, rašto kalba. Savo gestų kalbą turi žmonės su klausos sutrikimais. Ypač gaji, daug kam net romantiška yra vagių, nusikaltėlių kalba. Savo kalbas kalbeles mėgsta susikurti studentai. Tiesa, tokios kalbos paprastai vadinamos žargonais, turi griežtai apibrėžtą, specifinį vartotojų ratą ir niekada nepretendavo, kad jas vartotų su ta grupe nesusiję žmonės. Todėl galima suprasti lyčiai jautrių žmonių grupės norą turėti „savą“ kalbelę-žargoną, bet visiškai nesuprantama yra jų pretenzija į tai, kad tokiu žargonu naudotųsi ir lyčiai nejautrūs žmonės. Dar būtų galima priimti tai kaip suaugusių žmonių savotišką infantilumą, nenorą išeiti iš „žaidimų amžiaus“, pastangas pratęsti vaikystę ir į savo žaidimus įtraukti kuo daugiau žmonių. Bet kai infantilų fantazijos ima skambėti iš žaidimams neįprastos „aikštelės“, iš seniausio Rytų Europos universiteto – darosi neramu ir gėda. Gėda dar gyviems, tą universitetą baigusiems absolventams, tarp kurių daug Lietuvos mokslą garsinusių ir tebegarsinančių Europoje ir pasaulyje, o dabar ne savo valia, ne savo pasirinkimu yra priversti pasijusti atsidūrę vienoje smėlio dėžėje su rimtų mokslinių idėjų nebesugebančiais pagimdyti dabartinio universiteto dėstytojais ir studentais – infantilais,“ – sakė ji portalui.

Dar J.S. Laučiūtė priduria, kad jai, kaip to universiteto buvusiai absolventei ir buvusiai darbuotojai asmeniškai ne tik gėda, bet ir nepriimtina, kad šitaip ketinama išsityčioti iš lietuvių kalbos, iki šiol išsaugojusios daug seniausių kalbinių ypatybių, kurių nebeišsaugojo kitos giminiškos kalbos.

„Tebeturime dėsningą ne tik gyvų būtybių, bet ir „negyvų“ daiktų, gamtos reiškinių skirstymą į dvi gimines, išsaugojome išplėtotą linksnių ir linksniuočių sistemą, kuri subtiliai pateikia tuos kalbinėmis priemonėmis reiškiamo giminiškumo niuansus. Ir dabar siūloma (reikalaujama?) visa tai dirbtinai griauti dėl to, kad kažkas pasijuto „jautrus lyčiai“. Jei jautrumas kažkam pasireiškia fiziologiškai, medicina turi tam reiškiniui pavadinimą „alergija“ ir gydo tą alergiją. Jei jautrumas kažkam kerta per psichiką, vėlgi turime išplėtotą medicininės pagalbos sistemą: psichiatrus, psichologus ir t.t. Žodžiu , ypatingą jautrumą kažkam reikia gydyti, o ne dirbtinai brukti jį visuomenei, kuri tuo atžvilgiu yra sveika ir nė nemano „sirgti“.

Vakaruose vyksta „kultūrinė revoliucija“

Apžvalgininkė Goda Juocevičiūtė mano, kad šiuose žaidimuose su kreipinių ir sąvokų keitimais ar kitais dirbtinai pritemptais naujais standartais matau dvi tendencijas. „Viena tvoskia grėsme, kita – gan komiška. Jei neofeminisčių ir pseudolygybės šauklių pastangas kurti dirbtinę kalbą vertintume kaip pavojų, tai turėtume atsisukti į okupuotų ar represuotų tautų patirtį, kai atėjusi nauja valdžia bandė radikaliai keisti tradicines vertybes ir paplauti pasaulėžiūros pamatus (o ir smegenis), pirmiausia visuomenei primesdama kokius nors naujus standartus išoriniuose dalykuose, pavyzdžiui, drastiškai keitė aprangos kodą ir kalbą.

Vienas tokių ryškiausių pavyzdžių – maoistinė Kinija, kur visi buvo apvilkti vienodomis uniformomis ir vatinukais, o tradiciniai hieroglifai pakeisti supaprastintais, neva lengviau užrašomais, o iš tikro žmonėms teko iš naujo mokytis ir taip išstumti iš savo gyvenimo praeitį kaip kažkokią atgyveną.

Taigi, regis, toks nekaltas dalykas – žodis, koks atseit skirtumas, ar sakysime „žmogus“, ar „žmoga“? Bet kai kalba vystosi ir keičiasi ne natūraliai, o naujas taisykles bruka ideologai ir biurokratai, tai jau panašu į tradicinės kultūros (ne tik kalbos) naikinimą. Iš pradžių – rekomendacijos, paskui – prievolė, o tada jau ir cenzūra. Dingsta archainė žodžio forma, dingsta įprastas kreipinys – lyg ir menkniekis, tai jau ilgainiui kartu su kalba ir įsivyravusiu etiketu gali sunykti ir tradicinis mąstymas. Ar visada tradicinis mąstymas yra gerai, ar jis – nežalingas? Tai jau atskiras klausimas, bet faktas, kad šių laikų chunveibinai (komunistinės Kinijos jaunieji reformatoriai viešai kankinę ir žudę savo mokytojus ir dėstytojus,- red. past.) bando nudaigoti bet ką, kas žmonėms įprasta ir kultūriškai artima. O jei pažvelgtume į tą projektėlį ne taip rimtai, tai pastebėtume, kad nusprendė grupelė turbūt nelabai ką turinių veikti specialistų sukurti problemą, kurios nėra, ir su ja sukovoti. Juk, kaip rodo pastarųjų metų patirtis visame Vakarų pasaulyje, vaizduoti karą su nematomu priešu arba iš musės dydžio niekų išpūsti dramblio apimčių tragediją, daug kam gali būti pelninga ir naudinga,“- kalbėjo ji.

Kauno universitetai tyli

Tuo metu, kai viešoji erdvė sproginėja komentarais dėl VU išpuolio, gauti komentarų iš Kaune įsikūrusių universitetų yra neįmanoma. Jau anksčiau rašėme, kad komentuoti atsisakė Vytauto Didžiojo universitetas – „Nekomentuosime“. Jo paunksnėje po aukštų mokyklų prieštaringai vertinamos reformos atsidūrusi Žemės ūkio akademija į užklausimą, nors turi atskirą numerį ir asmenį žiniasklaidai nuo VDU, nesiteikė parašyti išvis nieko.

Kauno technologijų universiteto (KTU) atstovo spaudai Manto Lapinsko telefonu atsiliepusi pavaduojanti dama, pasivadinusi Aiste, informavo, kad tema jai žinoma, o komentarą pažadėjo pateiksianti kuo greičiau. Tačiau vėliau iš KTU elektroninio pašto atskriejo išsamus ir iškalbingas (vienu žodžiu daugiau, nei VDU atveju) atsakymas: „Komentaro nebus,“ – bent jau nepatingėjusi atsakė Aistė Veverskytė, – atsakinga už KTU viešąją komunikaciją..

Tebūnie taip, nors redakcijos žiniomis, kaip teigia šaltiniai VDU, panašus į VU kalbos „ištaisymo“ kursas vardan ES lėšų yra aprobuotas, tačiau kol kas zonduojama, kaip reaguos publika Lietuvoje. O gal, kaip pasakys VU rektorius Rimvydas Petrauskas, taip ir bus?

O klausimai buvo paprasti.

• Ar Jūsų mokslo įstaiga eis panašiu kalbos cenzūravimo keliu, kaip VU?

• Argumentai – kodėl taip arba kodėl ne?

• Ar tiesa, kad aukštosios mokyklos gali taip elgtis bijodamos prarasti europinį finansavimą?

KTU ir VDU šie klausimai atrodo per sunkūs. Reikia pasitarti senatuose ir kituose užkaboriuose. Linkime sėkmės. Ir laukiame atsakymų. Ar tiesa, kad nedrįstate prabilti tik todėl, kad laukiate pinigų?

Ministerija garsins kalbą

Planuojama, kad nuo sausio Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotų užsienio lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą – būtų nustatomas jų lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Išlaikiusiesiems lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą būtų išduodamas pažymėjimas. Neseniai Vyriausybė pateikė teigiamą išvadą dėl tokio Seimo narių parengto Švietimo įstatymo pakeitimo.

Taigi, namie naikiname, o kitur – užsienio vardais – keliame statusą? Redakcija laukia skaitytojų nuomonių. Kol KTU ir VDU tarsis su VU. Gal dėl pinigų, o gal dėl pasaulėžiūros?…

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Gal ministerija neturi ką veikti,       2021-10-24 17:23

kad sugalvoja kaip garsinti liet.klb. užsienyje. Iki Nepriklausomybės atkūrimo, užsienyje, o ypač JAV, išeivijos pastangomis, dar nuo DI-Pi stovyklų veikė lietuviškos, vėliau - litunistinės mokyklos. Buvo mokom ne tik kalbos, bet ir literatūros, Lietuvos istorijos , etnografijos ir kt. disciplinų. Išleisti vadovėliai niekuo nesiskyrė nuo Lietuvoje leidžiamų, tik kalba buvo ta, kurią išsivežė išeivija. Vyravo ūkininko, ne kolūkiečio ,bet darštuolio lietuvio paveikslas. Mokyklėlės išsilaikė iš tėvų mokesčio už mokslą ir įvairių rėmėjų, vėliau Fondų paramos. Dabar tiek Švietimo, tiek URM siūlo, kiša savo ,,paramą”, taip išplaudamos pinigus. Lietuviškoms mokykloms tereikia tik keletos vadovėlių, kuriuos būtų galima susirasti internete ir nusikopijuoti - dabar visi ginkluoti kompiuteriais. Labai pravartu ir lietuvių k.pamokėlės internetu, vaikams. Pastebima,kad, išeivijoje esančiųmokyklų vedėjai, moka išmelžti tiek savus, tiek Lietuvos pinigėlius, taip vadinamiems vis naujiems ir naujiems ,,vadovėliams”. Lietuviškų knygelių vaikams patys tėvai parsisiunčia, atsiveža iš Lietuvos.

Avinas       2021-10-24 16:15

Beje, lietuviai savo dėstytojus išdavinėjo kur kas aktyviau, nei chunveibinai, ir be jokių ideologiniu pasiteisinimu. Kinai kure atnaujinta šalį, kuri galiausiai sėkmingai pasipriešino vakaru kolonizatoriams. Lieruviai taikėsi prie pono iš Rytu, kaip prieš tai - prie pono iš vakaru. Kinai - 5,000 metu istorijos, kur rašytiniu šaltiniu per keletą gyvenimu fiziškai neperskaitytum. Lietuviai - baudžiauninkų biomase.

Avinas       2021-10-24 16:05

Goda Juocevičiūtė yra paprasčiausia konservatorių propagandiste - ne straipsnio ar laidos be Kinijos paminėjimo. Kinija niekada nelygino savo vyru ir moterų - jie visuomet buvo gana lygus, nes ištekėjusios moterys niekada neperima vyro pavardes.

Povilas Gaidelis       2021-10-24 15:18

Kažkada man teko studijuoti mediciną ir dirbti senojoje Lietuvos mokslo šventovėje Alma Mater. Ar kas nors kada nors galėjo pagalvoti, kad dėl finansinės išmaldos jos vadovai nusiris iki tokio lygio - dergs mūsų seną, unikalią lietuvių kalbą?

turėjau vilčių,        2021-10-24 13:43

kad Vilniaus Universitas pagaliau turės savęs vertą rektorių.

jooo       2021-10-24 10:20

kuo toliau tuo8 aiškiau - 16 milijonų dozių, kiekvienam po 8, užpirkta revakcinacijai, tikslu revakcinacijos būdu sunaikinti imunitetą ir sukelti imuno deficiro sindromą` AIDS, kad sirgtume ir mirtume; preaparatai sukurti tų kurie kalbėjo apie milijardų išnaikinimą, todėl abejonių apie revakcinacijos tikslus nėra.

Dėl Kauno universitetų tylos       2021-10-24 9:59

Yra suprantama, kad diplomatinis tylėjimas politikoje prie tam tikrų susidariusių situacijų kartais gali būti netgi būtinas, tačiau tik ne kertiniais moraliniais ir civilizaciniais klausimais.

Arvydas       2021-10-24 9:52

“Kol da idealais, brol, besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto,
O skubink! Paskui tu… jų išsižadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.” - Vincas Kudirka.

Jau išsižadam…

stasys       2021-10-24 9:45

Na praktiškai žiurint aš rasčiau kur panaudoti ta “žmoga” ..mane dažnai kankina klausimas o kuriai lyčiai priskirti viena ar kita viešą asmenį , politiką . Prisiutį vietoj vaginos penį techniškai jau įmanomą .. todėl iš tikro gali mus aplankyti tokie vakarietiški studentai kurių finansinės galimybės leidžia tokias operacijas (transformacijas) daryti kas metai ar dar dažniau .VU nauja įdėja vertičiau pirmiau kaip komercinę pritraukiant papildomas lėšas į universitetą ir konkurencija su kitais universitetais vakaruose “grantais”. Ar tai labai sujauks lietuviu vartojama kalbą ? nemanau . Gulbinai padangėje ne rodyklis žvibliams ant žemės .

Rasa       2021-10-24 8:38

Nesuprantu, kaip ne kalbininkai gali kišti rankas prie kalbos “modernizavimo”. Ar politikos vykdytojai puls daryti medicinines operacijas ar taisys techniką, žodžiu, kišis visur kur neturi nei teisės, nei įpareigojimų, nei reikiamo išsilavinimo? Stabdykime šitą reiškinį! Jie visi tikisi paversti mus bepročiais.

Žodžio laisvė...       2021-10-23 23:59

Laikas nuo laiko vis iškyla pavojai lietuvių kalbai.Kuo ji taip nusikalto,kad jai vis bandoma užmesti apynasrį? Tai Rusijos carai ir pilsuckinė šaika kovojo su lietuvių kalba.Bet tai buvo okupantai.O dabar savi niekšai kelią rankas prieš lietuvių kalbą.
Na va ir atėjo laikas,kai už pinigus parduodama gimtoji kalba.O kada pradėsite pardavinėti savo Motinas?Apie Tėvynės Lietuvos pardavimus jau esame pergyvenę.Vienam iš pardavėjų sau 50 metų Vilniaus miesto centre stovi monstras,dėl kurio jau daug metų netyla ginčai.Yra kam neapsakomai brangus kruvinojo bolševizmo ženklas.Jiems nusispjauti į okupacijos netektis,tai dabar tokiems kaip jie atėjo noras pakelti kardą prieš lietuvių kalbą.Ateis atpildo diena,kai jų vaikams bus gėda prisipažinti,kad tai jų gimdytojams atsirado toks noras.

Sprendžiant iš to,       2021-10-23 23:21

kad iš  VU eina ,,kultūrinės revoliucijos’’  iniciatyva,kyla įtarimas kad šioj alma mater veikia jaunųjų  maoistų  štabas.

Įdiotizmui       2021-10-23 19:33

ribų nėra.

Rekomenduojame

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.