Visuomenės pokyčių analizė, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Kauno forumo DEKLARACIJA: kauniečiai už gyvąją Lietuvą

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 13 d. 22:23

33     

    

Kauno forumo DEKLARACIJA: kauniečiai už gyvąją Lietuvą

Jūsų dėmesiui siūlome Kauno forumo įsikūrimo deklaraciją ir kviečiame apsilankyti naujajame jų puslapyje kaunoforumas.wordpress.com.

                        I

Sąjūdis davė ne tik savos valstybės – tautos namų, bet ir laisvės bei tiesos pažadus. Kelio pradžioje tikėjome pasieksią demokratiją, teisių ir galimybių lygybę, likviduosią valdančiųjų klasės privilegijas. Tačiau visų tautybių, tikėjimų ir pažiūrų Lietuvos žmones suvienijęs teisingos Lietuvos siekis buvo greitai palaidotas visuotinėse turto ir valdžios dalybose.

Elitų kaita, būtina esminei visuomenės permainai, neįvyko. Privatizacija, kartais vykdyta kontroliuojant nusikalstamoms struktūroms, sudarė sąlygas legalizuoti nešvarius pinigus: kompartijos, komjaunimo, KGB turtą ir slaptas lėšas. Direktoriai ir jų aplinkos žmonės išsidalino valstybines įmones, kurių turtas buvo įkeistas ir pradangintas po bankų bankrotų. Dauguma didžiųjų infrastruktūros bendrovių buvo privatizuotos pusvelčiui. Kabinetinės liustracijos spektaklio metu senoji nomenklatūros gvardija sėkmingai užėmė reikšmingas pozicijas atkurtoje valstybėje. Ši politinė klasė, žiniasklaidos ir verslo interesų grupės sukūrė uždarą politinę sistemą, kurios tikslas – bet kokia kaina išsaugoti susikurtą padėtį. Valdžią paeiliui dalinasi elitų karuose susiformavusios ir partijomis pasivadinusios politinės grupuotės, kurios neturi jokios visuomenės saviorganizacijos iš apačios istorijos ir jokio ryšio su realiu žmonių gyvenimu.

Politikos Lietuvos tikrovėje nėra, nes nėra politinių partijų, kurios vadovautųsi skirtingomis ideologijomis. Deklaratyvios šių imitacinių darinių programos, juolab reali jų veikla niekuo iš esmės tarpusavyje nesiskiria. Tai tik valdančiojo elito frakcijos, įgyvendinančios atskirų grupuočių lyderių asmeninės karjeros interesus. „Kairieji“ paslaugiai vykdo stambiųjų kapitalistų pageidavimus, „dešinieji“ apsunkina verslą ir žmones vis naujais mokesčiais, „centristai“ nedaro nieko, o rinkiminius pažadus užmiršta visi. Nenoras veikti pateisinamas ankstesnės valdžios paveldu ir opozicijos trukdymais. Gyvenama iliuzija, kad galima nieko nekeisti. Daugybę kartų pavyko išvengti rimtų sprendimų juos imituojant.

Demokratinės procedūros paverstos forma be turinio masėms nuraminti, nes piliečiai priversti balsuoti už iš anksto parinktus ir į sąrašus įrašytus kandidatus. Nė minutei nenutylant lozunginėms kalboms apie rūpestį valstybe, naudojant viešąją erdvę užvaldžiusią bulvarinę žiniasklaidą ir kryptingą indoktrinuoto visuomeninio transliuotojo propagandą, sudaromos sąlygos tų pačių interesų grupių ir asmenų nuolatiniam gyvenimui politikoje. Balsams nusiurbti prieš rinkimus inspiruojami nauji kontroliuojami politiniai dariniai, spontaniškus visuomenės judesius taip pat įtraukiant į sistemą ir perimant jų valdymą. Rimtesni valstybės atnaujinimo siekiai apšaukiami kraštutinumais, nors dėl kraštutinių pažiūrų ir judėjimų įtakos augimo būtų galima apkaltinti valdžią. Radikalizmas – neišvengiama politinio elito iškreiptumo ir neveiklumo pasekmė. Tokioje būklėje reformos nebeįmanomos.

Politinis elitas nebeturi nei reikšmingų idėjų, nei jas įgyvendinančių asmenybių. Susidariusi sistema kuria vis naujas problemas, nė vienos jų neišsprendžiant ir tai tampa didžiausia valstybės problema. Galintieji priimti lemiamus sprendimus esminių permainų nesiima, nes tai jiems nenaudinga, o siekiantieji sprendimų yra atkirsti nuo politinės sistemos. Valstybės reformavimo būtinybės suvokimas ir svarstymas visuomenėje yra užblokuotas, o galėtų būti tikrąja, svarbiausia ateinančiųjų metų idėja Lietuvai.

Realios išorinės grėsmės panaudojamos vidaus politikos propagandinei isterijai, skirtai oponentams užčiaupti. Politiniams tikslams pasitelkiama teisėsauga, ikiteisminių tyrimų duomenimis ir slaptomis pažymomis maitinama žiniasklaida organizuoja nesibaigiančius skandalus. Politiniam elitui ir jį maitinančiai aplinkai pavojinga kritika bei iniciatyvos nutylimos ar apšaukiamos valstybei pavojinga, priešiškų jėgų palaikoma veikla, o jų autoriai paskandinami patyčiose.

Skatinamas imitacinis, lojalusis pseudopilietiškumas valdiškoms iniciatyvoms ir atskirų grupuočių interesams paremti. Nepakantumo blogybėms pretekstu skatinamas vieni kitų skundimas. Nepaliaujama raganų medžioklė atnaujino baimę savarankiškai mąstyti ir kritiškai viešumoje aptarti svarbiausius valstybės skaudulius ir ateitį. Nuosekliai kuriama susvetimėjimo ir įtarumo atmosfera, fragmentuota supriešintų žmonių visuomenė, kuri yra paklusnesnė ir lengviau valdoma, tačiau nepajėgi priešintis jokioms grėsmėms.

                      II

Jei negali nieko duoti, visada gali ką nors uždrausti. Taip pradedama valstybės invazija į asmeninį žmogaus gyvenimą ir tikrųjų laisvių suvaržymas, argumentuojant abstrakčiomis kitų teisėmis ir visuotiniu gėriu. Vis didesnė ir griežtesnė kontrolė imituojant permainas – tik stagnacijos įtvirtinimo forma. Visuomenės sutartis neįmanoma, kai su piliečiais nesitariama svarbiais klausimais. Todėl pasitelkiamos reformų imitacijos, tuščių pokyčių propaganda, parodomieji netikėlių demaskavimo šou ir kiti primityvūs būdai pelnyti politinį populiarumą, o nusivylusiųjų teisingumo ilgesiu pasinaudojama diegiant policinės valstybės principus praktiškai.

Kultūros politika paversta pinigų dalybomis ir apdovanojimais politikams, pozuojantiems prieš televizijos kameras. Jie veikia pagal principą „kuo mažiau lėšų kultūrai – tuo ji paklusnesnė, tuo mažiau pavojinga menininkų mąstymo laisvė“. Netrukus Lietuvoje trinkelėmis bus išgrįsti miško takai grybautojams, kaip tuo tarpu kultūros leidiniai savo menkiems tiražams lėšų gauna vis mažiau. Rašytojai paversti prašytojais, menininkų gyvenimas virto kova už duonos kąsnį, žymiausi Lietuvos kūrėjai dirba užsienyje, o jaunieji talentai puoselėja svajonę kuo greičiau išvažiuoti.

Deklaruojant, kad vidurinioji klasė yra valstybės stabilumo garantas, prieš kiekvienus rinkimus žadama skatinti vidutinį ir smulkųjį verslą, tačiau iš tikrųjų daroma viskas siekiant jį išnaikinti. Valdžiai bejėgiškai stebint, mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje visiškai įsigalėjo oligopolinė rinka, nevaržomai kelianti svarbiausių pragyvenimo reikmenų kainas. Valstybės, nebesugebančios kontroliuoti didžiųjų korporacijų veiklos, tampa nuo jų priklausomos. Gausiausia viduriniąja klase išlieka valdininkija, paklusni ir drebanti dėl savo darbo vietų, kuri yra ne stabilumo, o stagnacijos garantas.

Jeigu XXI amžiuje Europos Sąjungos valstybėje dorai dirbantis žmogus neturi galimybės sudurti galą su galu – kalta valstybės tvarka, o ne jos gyventojai, kurių atskirties ir priešiškumo neišspręs jokia pilietybių gausa ir pasakos apie vienetines sėkmės istorijas. Valstybėje, kaip šeimoje, per vėlai pripažintos klaidos ir atgaila nieko nebepakeičia – išėjusieji nebegrįžta. Atkakliai nenorima pripažinti akivaizdaus fakto, kad sukurta ir nuolat palaikoma socialinė atskirtis tapo didžiausia grėsme nacionaliniam saugumui.

Sukūrėme šalį su sparčiausiu internetu, tačiau iš jos masiškai bėga piliečiai. Sukūrėme ir kelias kitas, namie likusias „Lietuvas“, neapkenčiančias ir niekinančias viena kitą. Sočią ir išdidžiąją, laikančią kitus nevykėliais, kurios nemaža dalis kilus pavojui išsilakstytų. Alkanąją ir nusivylusią, kuri nebeatskiria valdžios nuo savo valstybės ir piktdžiugiškais plojimais pasitinka jų nesėkmes. Galiausiai didžiausią luomą abejingųjų, kuriems susvetimėjusi valstybė nesvarbi, kurie prisitaikys prie visko.

                    III

Žmogui ir šeimai reikia gyvenimo siekių, o visuomenei ir valstybei – idėjų, dėl kurių, reikalui esant, būtina ką nors paaukoti. Siekėme atkurti valstybę, būti saugesni ir turtingesni, tam reikėjo NATO ir Europos Sąjungos, bet pasiekus šį tikslą naujų neatsirado. Valstybė veikia be idėjos, liko tik sumoderninta neokomunistinė utopija mažiau dirbti ir daugiau turėti, nepaliaujamai svaiginanti vartotojiško rojaus pavidalais ir amžinuoju gyvenimu skolon.

Nei Europos, nei viso Vakarų pasaulio elitai nebeturi kito tikslo be noro egzistuoti sočiai, patogiai ir kiekvienam daryti iš principo viską, kas tik šauna į galvą, griežtai prižiūrint ir iki mažiausių smulkmenų reglamenuojant biurokratinei valstybės mašinai. Juridiškai įteisinami visi įmanomi norai ir geismai. Prievarta diegiamos laisvės be atsakomybės ir teisės be pareigų sampratos.

Kultūra yra nuolat palaikoma vertybių sistema. Didžiojo realityvizmo eksperimento, kuomet viskas vienodai reikšminga ir teisinga, erdvėje vertybinė diskusija pakeičiama prievole teigiamai vertinti kitoniškumą ir atsisakyti žodžio laisvės ir savo įsitikinimų.

Esame nebeatskiriama Vakarų pasaulio dalis ir nėra vietos pasislėpti nuo realybės, kurioje vis mažiau vienijančio idėjų pagrindo. Tolerantiškasis, labiau už savo tautas mylintis viską, kas svetima, Europos Sąjungos elitas atsisako krikščioniškosios kultūros kaip civilizacijos išlikimo pagrindo, palikdamas tik bankrutavusias neoliberalizmo ir nemarksistinio multikultūralizmo idėjas.

Demokratinėje Europoje diskusijų apie daugumos ir mažumos teisių derinimą ir mažumos pareigas jau nebeliko. Vienpusį solidarumą ir supratimą be atsako bandoma įdiegti nuomonių diktatūra, visa jėga siekiant viešajame diskurse įtvirtinti prievartinę šventųjų karvių „įvairovę“, proteguojančią savus ir bet kokią kitą nuomonę smerkiančią kaip „neapykantos kalbą“.

Viena visuomenės dalis turi nuolankiai išpažinti amžinąją prigimtinę nuodėmę, atgailauti ir „persiauklėti“, prisiimdama vis naujus kaltinimus ir tenkindama vis naujas teisių pretenzijas. Tampa privaloma atsisakyti ne tik savo įsitikinimų, bet ir teisės vertinti, kitaip būsi apkaltintas netolerancija, pasitelkiant ir baudžiamosios teisės priemones.

Mes bijome tiesos ir meluojame savo žmonėms – taip elgiasi pralaimėtojai. Valstybių pavidalai išauga iš tautų kultūros ir nėra eksporto objektas. Civilizacija, neturinti vertybių, už kurias žmonės ryžtųsi numirti, gali būti teisinga ir graži tik popieriuje, realybėje ji bejėgė. Tikrovėje nugali ne teisingesnis, o tas, kuris nieko negaili, visų pirma, – savęs.

Jau vykdomas ir tolesnio Europos federalizavimo planuose numatytas ištautinimo, išvalstybinimo ir multikultūralistinių idėjų realizavimo projektas. Tai Europos savasties sunaikinimo ir civilizacinės mirties modelis, kuris jau dabar susiduria su iš visuomenės kylančiu ir nuolat augančiu pasipriešinimu. Permainų būtinybės nesupratę, nenorintys keistis politikai ir vyriausybės bus nušluoti jų pačių sukurtų visuomenių nepasitenkinimo. Tokiais augančio nestabilumo ir įtakos persiskirstymo laikais didžiausias pavojus gresia mažoms tautoms ir valstybėms. Kaip Lietuvai išgyventi globaliame pasaulyje tarp galingų ir turtingų valstybių, kenčiančių nuo politinės bejėgystės? Ar mūsų dabartis, ateitis ir lemtis – tapti nereikšminga ir nesavarankiška, realų valstybingumą praradusia federacinės Europos Sąjungos pasienio provincija?

Atėjo išbandymų metas. Išsivaikštančiai tautai ir valstybei dar sykį kyla grėsmė per keletą kartų išnykti, palikus tik pavadinimą žemėlapiuose, skyrelį istorijos vadovėliuose ir išsisklaidžiusią, tapatumą praradusią minią žmonių, nebežinančių nei savo kalbos, nei praeities.

                    IV                   

Lietuva turi tapti aktyvia diskusijos dėl Europos ateities dalyve ir lygiateisiškai dalyvauti Europos, kaip nepriklausomų, laisvų valstybių sąjungos, atsinaujinime, be kompromisų ginti esminius tautos išlikimo ir valstybingumo išsaugojimo interesus.

Lietuva turi būti sugrąžinta žmonėms ir tapti vieta, išvaduota nuo biurokratijos siautėjimo, partokratijos diktato, bulvarinės, indoktrinuotos žiniasklaidos melo ir socialinės atskirties, kur gera gyventi visiems.

Ne žmonės turi bijoti valdžios ir jos kontrolės, o valdžia turi paisyti visuomenės ir būti realiai jos kontroliuojama. Politinė sistema turi būti reformuota taip, kad užtikrintų visuotinę bendruomenių savivaldą, demokratinį ir tiesioginį visų lygių valdžios institucijų, teisėsaugos ir savivaldos vadovų ir pareigūnų renkamumą bei atsakomybę.

Valstybės gyvenimą keičia ne nepatenkintųjų diskusijų klubai ar inteligentų grupės. Tikrų reformų ir permainų valstybėje gali imtis tik sutelkta ir vieninga jos piliečių politinė valia. Gyvųjų ir neužmigusiųjų yra visuose visuomenės sluoksniuose – valdžios struktūrose ir partijose, versle ir kultūroje, kiekviename mieste ir kaime.

Visuomenės sąmonėje ir judesiuose galioja riedančių nuo kalno akmenų principas. Valstybės atsinaujinimas – tai žadinimo procesas, kurį miegantis organizmas visada atmeta, tačiau laisviems žmonėms atsitiesus atsiranda ir idėjų, ir programų.

Pirmieji pokyčiai turi įvykti mūsų galvose. Reikia labai nedaug – tik ryžtis asmeniškai dalyvauti valstybės gyvenime, taikiomis demokratinėmis-teisinėmis priemonėmis siekti, kad mums būtų sugrąžintos atimtos pilietinės ir politinės šalies suvereno teisės.

Telktis ir telkti visuomenę, priešintis mūsų laisves ir valstybės interesus pažeidžiantiems planams ir veikimui, remti pažangius visuomenės ir atskirų žmonių veiksmus ir sumanymus. Inicijuoti politinių ir visuomenės gyvenimo reformų aptarimą ir siekti jų įgyvendinimo. Mes dar tikime, kad įmanoma.

kaunoforumas.wordpress.com

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

beviltiškai ribotas padarėlis       2018-04-18 22:51

Be reikalo taip žemai vertinate Rusteiką, kad jums toks klausimėlis net nekyla. Žmogus tikrai vertas dėmesio ir jo motyvai būtų mums, ribotiems, gana įdomūs.

"rimtuoliui"       2018-04-17 14:56

esi beviltiškai ribotas padarėlis

Vienintelis rimtas klausimas       2018-04-17 12:29

Vis tik įdomu, kas ir už ką sugebėjo įsodinti Rusteiką į tą vežimą?

Nekonstruktyvumo ligos...       2018-04-17 9:03

Užuot pasiūlęs norintiems įsijungti susitikti konkrečią dieną ,konkrečioje vietoje ir pasidalinti idėjomis ir darbais, veikia (siūlo) komentuotojas 19-39 neracionalius veiksmus (popierinius)  ir siūlo kitiems užsiimti popierine veikla-rašinėjimais, susirašinėjimais, siūlinėjimais intern. erdvėje….. Toks nekonstruktyvumas , jei tas žmogus iš KF rato, rodo,kad KF bus tik tekstų ir susirašinėjimų svetainė, nuo kurios šiai supuvusiai santvarkai nei šilta ,nei šalta…Visi norime numesti Lietuvos pančius ir daugelis mūsų veikiame kaip galime, bet reikia elgtis protingai- kurti realų skyrių, realų judėjimą, realių reformų viziją,o ne virpinti orą svetainės ribose…Anot VF šulų taip ,,budinama tauta” (t. y. keliant audrą stiklinėje vandens, nes tos intern. svetainės prieinamos, žinomos tik   šimtams žmonių...). et Judėjimo (realaus permainų instrumento VF realiai nekuria, tik ,,budina tautą” (realaus instrumento) tautai išlaisvinti iš ONS…Su bet kuo lažinuosi- VF ,veikdamas taip nekonstruktyviai,matomai, neturės nei savo kandidato prez. rinkimuose, nei reformų vizijos, kurią galėtų tautai pristatinėti (,,budinti”) antioligarchinis VF kandidatas…

to Tai yra Lietuvos liga        2018-04-17 9:00

Ką čia pliurpi apie kažkokius rėksnius revoliucionierius, kokių nebuvo? Gorbio perestroikininkai nei vieno nepasodino ir šiandien nesodina, o tamposi, pavyzdžiui, su Masiuliu, jo krikštatėviu ir kandidatu nuo korumpatorių į prezidentus. Jokios valdžios niekam ir jokiai LDDP nereikėjo sugrąžinti, nes ją turėjo ir niekada nebuvo praradę, nes Pirmąją Antrosios Respublikos Vyriausybę sudarė beveik vien komuniagos su dideliu stažu – Premjerė, premjerės pirmasis pavaduotojas buvo LK(bolševikų)P CK Pirmasis sekretorius ir toks pat LTSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojo patarėjas ideologiniam darbui drg. Ozolas. Tad nieko jiems susigrąžinti ir nereikėjo, ar supratai? Perestroikė buvo pradėta Maskvoje, o ne Vilniuje ir ten ją pradėjo CK ir KGB viršūnėlė-grietinėlė, o ne apačios ar koks tai viduriukas, nežinai? Tai ko maustai runkeliokus? Taigi pirmojoje vyriausybėje buvo užkietėję komunistai – Lietuvos ūkio ir turto valdytojai ir „prichvatizatoriai“, kas pačiam dar neaišku, ką? Ir pas konservatorius „Prichvatizacijos“ komisijos pirmininku prie Vagnorkos buvo užkietėjęs komuniaga, dar Birželio Trečiąją vijęs Gorbio perestroikininkus iš salės.

Dvi mūsų pagrindinės ligos...       2018-04-17 8:38

O. n. santvarka ir nesavikritiškumas (siauraprotystė) ..smilesmile Komentaras 19- 39 tą liudija…Rašo neprotingus keistus nekinstruktyvius siūlymus kritiškia ir realiai mąstantiems, užuot (jei yra susijęs su KF reikalu

Tai ir yra Lietuvos liga       2018-04-16 18:39

Yra tūkstantis ir viena priežastis nieko nedaryti ir tik viena - daryti. Ir du būdai nunaikinti bet kokią pradžią.
Pirmas - rėksmingų revoliucionierių antplūdis reikalaujant pasaulį seną per savaitę sudaužyti, visus kaltininkus susodinti į koncentracijos stovyklas ir per mėnesį tvarka bus. Šiuo keliuku jau pražygiavo sąjūdiečiai, kurių radikalizmo įsiutinta Lietuva kaip mat sugrąžino į valdžią LDDP.
Antras - intelektualių bailių antplūdis, reikalaujant pateikti genialių reformų detalius projektus, kurių niekas nuekada krizių atveju neturi, o jie juos kritiškai išnagrinės ir įrodys, kad tai negerai.
Kai tik kas nors nors ką nors nori pradėti, atsiranda tūkstančiai, kurie nori ne padėti, o nieko nedaryti. Ir tam išveda ištisas teorijas. Ir randa tūkstantį priežasčių krūmuose tupėti ir dar jaustis pranašesniu, labai protingu ir labai drąsiu.
Bloga deklaraciją - siūlykit savo, taisykit, pildykit. Nėra konkretumo - konkretinkit. Reikia reformų - įvardinkit. Niekas košelės neatrys ir vaikučiams sukramtytų idėjų į burnytę neįdės. Arba jungiamės visi ir darom, arba gyvenam po senovei.

AIŠKUMO , SKAIDRUMO, KONKRETUMO MINIMUM.....       2018-04-16 13:42

Teisūs sąjūdžio principų gerbėjai, pastebėję ,kad nėra pavardžių po Deklaracija. Kas šliesis prie tų, kurie neturi drąsos pasirašyti po romantišku tekstu?

1 Ten privalėjo būti bent tos trys pavardės,kurios yra kontaktuose, arba bent viena-Rusteikos.
2) Privalėjo būti santvarkos arba režimo aiškus ir nedviprasmiškas apibūdinimas (šalies ,,ligos” ūrinępolitologinis apibrėžimas-tarkim : ,,oligarchinė- nomenklatūrinė (O.-n.)santvarka
3) Privalėjo būti išvardintos bent trys įsivaizduojamos, iniciatorių trokštamos KONKREČIOS reformos.Galėjo būti nurodytas politinis aiškus vienijimosi tikslas- pakeisti ryžtingų taikių reformų keliu O.n. santvarką demokratine tautos ar jos daugumos naudai… Buvo tik viena vertinga strateginė refominė kryptis baigiant Deklaraciją (kitkas -kritiška romantika…) : ,, “Politinė sistema turi būti reformuota taip, kad užtikrintų visuotinę bendruomenių savivaldą, demokratinį ir tiesioginį visų lygių valdžios institucijų, teisėsaugos ir savivaldos vadovų ir pareigūnų renkamumą bei atsakomybę”.
4) Privalėjo Deklaracija aiškiai kviesti žmones burtis į KF Inc. grupę ar panašiai, nes dabar nėra net dekl. autorių, nei KF iniciatyvininkų, nei tokio kvietimo burtis…
Lyrikos publicistinės ir gražios daug, o skaidrumo ir politinio bei organizacinio konkretumo- minimumas. Pasveikinkim Rusteiką už publicistinę lyriką, asmeninę drąsą  ir gražius norus kažką romantiško ir pakilaus kurti ar burti ( internetinę grupę,inter.puslapį ar dar kažką?). Tikėkim, kad dar bus konkretus kvietimas į konkretų organizacinį susitikimą, aiški koncepcija ir panašiai..Kol kas , deja,nėra net šalia ko telktis ir apie kokius tikslus(vėliavą, reformas) telktis…

Algimantas       2018-04-16 12:00

Gera tai, kad tiek Vilniaus, tiek Kauno forumai atskleidžia jog Lietuvoje nebėra politikos. Šis žinojimas, suvokiantiems kad politika yra valstybės reikalų tvarkymas, įsakmiai siūlo tik politikos keliu eiti. Kelio į politiką pradžia - naujas Sąjūdis, jo kūrėjai - forumai.

Vecaku pludmale       2018-04-15 11:51

Jūs runkelių medžiotojas ar jau CK anūkėlių sumedžiotas idiotas?

supratajui       2018-04-15 11:39

nebijok, tavęs nesumedžios - idiotų niekam nereikia

Supratome,       2018-04-15 10:49

kad konspiratoriai kuria naują judėjimą naujai “Perestroikei” remti. O režimo bobikas būtent pats ir esi. CK anūkai su KGB rezervu akivaizdu, kad kažką vėl sumislijo. Prasidės nauja runkeliokų medžioklė.

įkyruoliui       2018-04-15 10:18

tau reikia ir ieškok kas kur slepiasi.
pavardžių mat, užsimanė...
kad režimo bobikams būtų aiškiau ant ko loti?

to pavardistams       2018-04-15 9:49

Taip, kam mums tos pavardės, kai konspiratoriai, bevardžiai, geriausi. Gal ten yra ir tas AMBalo ginklanešys, kur slepiasi? Kur slepiasi bolševikų fiurerio portfelio nešiotojas?

pirmaplaniui       2018-04-15 7:58

gal tų kgbistų netrūksta ir pas kolxozninkus?
nes kodėl jie po rinkimų neišvaikė siaurovizijos, a?
juk turėjo reikalingą daugumą, dar nebuvo kildiš skandalo, net matelis nebuvo pabėgęs.
kas trukdė?

Pirmas planas       2018-04-15 7:42

Į seimą nerinkti nė vieno KGB-isto. Pažiūrėkit kiek seime pas konservatorius KGB-istų. Va jie ir neduoda normaliai dirbti valstiečiams. Vyr juos visus nafig.

Žmonės       2018-04-14 22:36

bijo prarasti minimalkę, vergystę, todėl nei užpakalį kels, nei ką gins, jeigu kas.

Tai kad       2018-04-14 22:34

jokių realių darbų nesimato apart pliurpalogijos ir atotrūkio su prastuomene didinimo. Net pavardes bijote čia paskelbti.

Egidijus       2018-04-14 21:24

Judėjimai taip ir yra steigiami. Keli entuziastai paskelbia tikslą, kurio siekia ir ima telkti bendraminčius. Jei tikslas geras ir dar yra gyvų žmonių, jie prisijungia ir prasideda darbas.
O jūs ką, įsivaizduojat, kad galima tyliai sukurti tūkstantinę, veikiančią, galingą, pajėgią nuversti kalnus struktūrą visai šaliai, kainuojančią milijonus, kurių “eiliniai” piliečiai net nesapnavo, ir tik tada pasiskelbti? Tai juk pradžia, kurios likimas priklauso ne nuo kelių iniciatorių, o nuo pačių žmonių ir visuomenės atsako. Jei jo nebus - tai nieko ir nebus. O gal įsivaizduojat, kad šiais laikais reikia eiti klijuoti atsišaukimų ant stulpų?
Skaitant komentarus kartais atrodo, kad tingus lietuvis sėdi ant sofos su bokalu ir kritikuoja, kad viskas blogai ir visi, kurie nori kažką daryti, irgi blogi, įtartini ir viską daro ir darys ne taip. Ir ką kas bedarytų, didieji kritikai ant sofų nueis atsikimšti sekantį butelį alaus ir prie sės prie klaviatūrų barrškinti tekstų, kad viskas daroma ne taip.
Tik jie niekada neparašys, kaip reikia. Ir niekada savo užpakalių nepakels ir nei piršto nepajudins.

pavardistams       2018-04-14 21:05

kam jums tos pavardės?
pletkai rūpi?
ne pagal pavardes vertinti reikia, o pagal darbus.
jeigu bus vertingų darbų, bus gerai, o jeigu nebus , niekam pavardės įdomios nebus.

Tai čia       2018-04-14 20:21

rašykit tas pavardes, ko spardotės ir nerašote?

>Visos iniciatorių ir autorių pavardės       2018-04-14 19:10

Visos trys?

Mieliems kritikams.       2018-04-14 19:08

O ką sukūrėte ir neveikėte patys?

Tai klokit       2018-04-14 18:26

čia tas pavardes, ko delsiate?

Visos iniciatorių ir autorių pavardės       2018-04-14 13:58

beje, yra forumo tinklalapio kontaktuose.

zita.       2018-04-14 10:26

kol nesusigrąžinsim tv ir radijo , bus tik šnipštas.

Taip, taip, žinoma!       2018-04-14 9:34

Visi komuniagos ir KGB rezervistai dabar taip sako, ypač tie, kurie valdžios aukštybėse ir materialinėje gerovėje, kad “Biblija” visada buvo jų knyga - padėjo jiems kariauti konspiracinius karus už Lietuvą. Svarbiausia šiandien konspiracija ir dezinformacija.

Tik nesustokit.       2018-04-14 9:00

“Iš pradžių buvo Žodis”.(Jn 1,1)...Kai R.Ozolo paklausė,kokia knyga jo gyvenime svarbiausia,jis atsakė :“Biblija”.Todėl norisi palinkėti,kad ši knyga su Jumis būtų visada šalia ir ji būtų gyva,cituojama.Ji saugo.

Pasigedau       2018-04-14 8:42

Deklaracijoje pasigedau vienos “smulkmenos” - Deklaracijos iniciatyvinės grupės nors vieno nario pavardės. Keista?

Jules       2018-04-14 8:34

Planas labai paprastas - reik pradėti pagaliau sakyti Tiesa ir gėdinti Blogio imperijos sąjungininkus ir jų šalininkus, ir simpatikus rinkimų metu. Sakyti Tiesą ir gėdinti Velnią - “Tell the Truth and shame the Devil”. Juk tai taip paprasta. Žinoma, jei vedliai vėl bus Gorbio “perestroikininkai” ir LK(bolševikų)P CK Pirmojo sekretoriaus ginklanešiai ir patarėjai bei jų anūkai - vėl gausis ne kas.

Visą tai mes žinome seniai       2018-04-14 8:15

O kur veikimo planas, nuo kokio galo pradėti veikti?

Juozapas       2018-04-14 7:36

OK. Logiškai išdėstytos mintys, gražia lietuvių kalba surašytas tekstas.
Turim Deklaraciją. Na ir?
Gerai, tarkime, iš kart lygioj vietoj vienu sykiu kažkas tokio įvykti negali.
Bet ar yra galimybės vykti ir įvykti?
Teoriškai - taip.
O realybėje Deklaracijos autoriams teks atsakyti į keletą klausimų:
Ar yra galimybės polinės minties masinei sklaidai? Ar bus kuriama alternatyvi, režimo nekontroliuojama bei efektyvi, didžiąją dalį visuomenės aprėpianti informacijos sklaidos sistema? Kas ją kurs r kaip?
Ar šis sambūris turi idėjų kaip suformuoti atsparią režimo kenkimui ir griovimui organizacinę struktūrą? Ar kauniečių grupė ketina kartoti vilniečių imitacinę “veiklą” ar suvokia, jog deklaracijomis ir diagnozėmis klaikios Lietuvos padėties status quo pakeisti negalima?
Ar KF suvokia jog būtina ieškoti nestandartinio veikimo būdų ir ar turi tam gabių, kūrybingų žmonių? Ar KF turi idėjų kliūtis, pvz. visuomenės apatiją, paversti efektyviomis priemonėmis kovai su režimu? Ar KF turi idėjų kaip surasti ir pritraukti veiklai talentingus organizatorius bei idėjų generatorius? Ar iniciatyvinė grupė suvokia režimo agentų infiltracijos pavojus ir ar turi idėjų priešnuodžiams? Ar KF grupė žino kaip apsaugoti intelektualinį ir organizacinį branduolį nuo režimo šmeižikiškos propagandos mašinos, nuo persekiojimų ir susidorojimų?
Ar KF apart žinojimo kas dabar yra blogai, žino kaip turi būti? Ar KF gali pasiūlyti visuomenei alternatyvų režimo sistemai naujos Lietuvos valstybės bei visuomenės sanklodos politinį, ekonominį ir socialinį modelį?
.
Iš principo sveikindamas kauniečių iniciatyvą, į KF grupės susikūrimą žvelgiu pozityviai.
Tačiau klausimai yra ir tik apčiuopiami atsakymai lems ar aš, kiti piliečiai patikės Deklaracijos autoriais.
Manau jog turėtų vykti dialogas, diskusija. O tam reikalingi komunikaciniai kanalai. Į Kauną kasdien neprilakstysi, o susirašinėti el.paštu yra tas pats kaip korespondenciją siųsti tiesiogiai į saugumo būstinę.
Neturint galimybių saugiai ir efektyviai komunikuoti, politinė idėja pakimba vakume.
Siūlyčiau šią problemą spręsti kaip pačią pirmą, tuomet bus lengviau spręsti kitas.

Jules       2018-04-14 6:48

O valdančioji viešpačių(lordų ar oligarchų) klasė už ką? Už teritorijos atlaisvinimą nuo lietuvių ar kaip? Mes, ponios ir ponai, turime sunkią dezi priklausomybę, o tai mums gyvybingai pavojinga liga, neatrodo? Mes sergame patys ir esame nuolat aplinkybių verčiami bendrauti su dezi priklausomybės paveiktais žmonėmis, o tai ir mums sveikatos neprideda, o alina mus.


Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Būtina naikinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą

Rasa Čepaitienė. Čiukčiai prie Baltijos

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia – mūsų Globėjas

Algimantas Rusteika. Įtampą žūtbūt reikia išlaikyti

Povilas Urbšys. Apie opiumą liaudžiai ir Jo Ekscelenciją

Arūnas Gumuliauskas. Minint Steigiamojo Seimo šimtmetį

Povilas Gylys rekomenduoja. Apie zuikius ir valstybę

Istorikas Artūras Svarauskas apie Steigiamojo Seimo šimtmetį

Vytautas Sinica. Ironiška – nemirtinga neteisingai mąstančiųjų persekiojimo dvasia atgimsta sovietmetį tyrinėjančių galvose

Lietuvos Respublikai – 100! Gabrielės Petkevičaitės-Bitės žodis pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje

Vytautas Sinica. „Ne, vaikas nėra kolektyvinė mūsų visų atsakomybė“

Kaip iš Neringos Venckienės namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė – dalijamės vaizdo įrašu ir Karolio Venckaus komentarais (video)

Algimantas Rusteika. Pasislėpti nepavyks niekam

Marijos radijas: Ar esama realių priežasčių pilietiniam judėjimui laisvoje šalyje, demokratinėje santvarkoje?

Rasa Čepaitienė. Kito žvilgsnyje

1972-ųjų gegužės 14-oji, Kaunas: Romas Kalanta ir kalantinės

Algimantas Rusteika. Kelios pastabos „vaiko ėmimo“ įrašo paraštėje

Aštuntosioms Garliavos antpuolio metinėms artėjant Neringa Venckienė klausia: Kodėl? Už ką?..

Fatima – pasaulinė Marijos sostinė, arba Popiežiaus Jono Pauliaus II galybės paslaptis

Kardinolas Joseph Ratzinger. Fatimos žinios teologiniai komentarai

Liudvikas Jakimavičius. Politinės stumdynės

Ramūnas Aušrotas. Ar nebus apribota tėvų teisė skųsti institucijų veiksmus?

Liudvikas Jakimavičius. „Amicus est Girnius, set magis amicus veritas“

Valdas Vasiliauskas. Lietuviško parlamentarizmo aukštumos

Nuo bačkos: „Freedom House“ politologas: Lietuva pagal demokratijos reitingą lieka stabilumo sala Vidurio Europoje

Andrius Švarplys. Apie politinę (ne partinę) kovą tarp laisvės ir karantino Amerikoje

Algirdas Endriukaitis. Retorinis klausimas: esame istoriniame kelyje ar dykumoje?

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

Liudvikas Jakimavičius. Visų atsiprašau, kad negaliu nieko pakeisti

Tomas Čyvas „Iš savo varpinės“: „Prasidėjo rinkiminė ruja“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.