Krikščionių pilietinis veikimas

Katalikiški balsavimo principai

Tiesos.lt siūlo   2016 m. spalio 4 d. 21:59

22     

    

Katalikiški balsavimo principai

„The Angelus“ | 2007 m.

Ar katalikas yra moraliai įpareigotas balsuoti?

Modernistai demokratiją ir teisę balsuoti laiko šventu ir neliečiamu dalyku, tiesiogiai plaukiančiu iš žmogaus orumo. Ši idėja neatsiejama nuo jų humanistinės religijos.

Prieštaraudami jų požiūriui ir suprasdami, kokia neteisinga gali būti šiuolaikinė rinkimų sistema; kaip stipriai šiuolaikinė demokratija yra pagrįsta klaidingu, liberaliu, dieviškąjį ir moralinį įstatymą atmetančios laisvės principu; koks nedidelis būna skirtumas tarp kandidatų; taip pat turėdami įspūdį (nors klaidingą), kad vieno žmogaus balsas realiai nieko nepakeis tokioje sekuliarioje, bedieviškoje sistemoje, galėtume lengvai padaryti išvadą, jog balsuoti visiškai nėra privaloma.

Tačiau Bažnyčios mokymas šiuo klausimu jokiu būdu nepasikeitė. Nors ir nepripažindama modernios demokratijos sistemos ir jos klaidingo liaudies suverenumo principo, Bažnyčia vis dėlto įpareigoja mus prisidėti prie bendrojo visuomenės gėrio, nes to reikalauja teisingumas. Šį principą aiškiai išdėstė popiežius Pijus XII savo 1946 m. balandžio 20 d. kalboje Italijos Katalikų Akcijos nariams:

„Žmonės raginami visada aktyviau dalyvauti tautos viešajame gyvenime. [...] Todėl tikintieji privalo aiškiai ir tiksliai išmanyti savo moralines ir religinės pareigas, susijusias su pilietinių teisių, visų pirma – teisės balsuoti, naudojimusi.“

Iš tiesų, popiežius Pijus XII aiškiai išdėstė, kad būtent dėl katalikus supančios antikatalikiškos ir pasaulietiškos dvasios jie yra įpareigoti ginti Bažnyčią, teisingai naudodamiesi savo teise balsuoti. Šitai reikia daryti tam, kad būtų išvengta didesnio blogio. 1946 m. kovo 16 d. jis Romos kunigams teigė:

„Naudotis balsavimo teise verčia moralinė atsakomybė – bent jau renkant tuos, kurie yra pašaukti priimti šalies konstituciją ir įstatymus, o ypač tuos, nuo kurių priklausys šventadienių šventimas, santuoka, šeima, mokyklos ir teisingas bei nešališkas daugelio socialinių klausimų sprendimas. Bažnyčios pareiga yra paaiškinti tikintiesiems moralines priedermes, išplaukiančias iš šios rinkimų teisės.“

Popiežius Pijus XII dar aiškiau pasisakė po dvejų metų, vėl kalbėdamas parapijų kunigams Romoje. Jis paaiškino, kad tam tikromis aplinkybėmis įpareigojimo naudotis balsavimo teise nevykdymas užtraukia mirtiną nuodėmę visiems tikintiesiems, tiek vyrams, tiek moterims, nes bendrasis gėris priklauso nuo visų katalikų išmintingo balsavimo.

Štai 1948 m. kovo 10 d. tekstas:

„Dabartinėmis aplinkybėmis visi, turintys teisę balsuoti: tiek vyrai, tiek moterys yra griežtai įpareigoti dalyvauti rinkimuose. Kas neina balsuoti, ypač dėl ištižimo ar tingumo, padaro sunkų nusižengimą, mirtiną nuodėmę. Kiekvienas žmogus turi elgtis pagal sąžinę. Tačiau akivaizdu, kad sąžinės balsas įpareigoja kiekvieną kataliką atiduoti savo balsą už tuos kandidatus, kurie pagrįstai garantuoja ginti Dievo ir sielų teises, saugoti tikrąjį asmenų, šeimų ir visuomenės gėrį, remdamiesi Dievo meile ir katalikų moraliniu mokymu.“

Toks Bažnyčios socialinio mokymo pritaikymas konkrečiai laiko situacijai atitinka moralinių teologų mokymą. Jie kalba apie sunkią aplaidumo nuodėmę tų, kurie nesistengia išrinkti gerų, katalikiškų atstovų, ir apie pareigą daryti visa, kas įmanoma, kad būtų išrinkti verti įstatymų leidėjai.

Tačiau, deja, mes jau nebesame tokioje situacijoje. Mes jau nebegalime rinktis tarp katalikų ir nekatalikų, tarp moralių ir liberalių atstovų. Beveik visi kandidatai yra liberalūs, visur siaučia apgaulė ir žiniasklaidos manipuliavimas visuomene. Todėl praktikoje dažnai iškyla klausimas, ar leidžiama balsuoti už nevertą kandidatą (pavyzdžiui, tokį, kuris pritaria abortui tik išprievartavimo ar kraujomaišos atveju), jeigu jis bent jau reikštų (mūsų manymu) mažesnį blogį. Tokiu atveju negali būti pareigos balsuoti, nes visos popiežiaus Pijaus XII minėtos priežastys, įpareigojančios balsuoti, nebegalioja. Vis dėlto tokiu atveju leidžiama balsuoti, jei asmuo įsitikinęs, kad tai tikrai mažesnis blogis, jei esama rimtos priežasties tai daryti (pavyzdžiui, siekiant išvengti aborto pagal pareikalavimą arba nenatūralių gimstamumo kontrolės metodų skatinimo), ir jei asmuo nuoširdžiai rūpinasi visuomenės gėriu. Tai vadinama materialiu bendradarbiavimu. Tačiau tai niekada negali būti privaloma.

Vadinasi, tais retais atvejais, kai esama kompetentingų katalikų kandidatų, viešai palaikančių Bažnyčios mokymą, balsavimas yra griežta moralinė pareiga, kurios nevykdymas užtraukia mirtiną nuodėmę. Jei atiduodant balsą už kurį nors kitą kandidatą galima tikėtis realios naudos, balsavimas yra patariamas. Tačiau jei iš rinkimų nematome jokios aiškios naudos, geriau būtų susilaikyti, kad neprisidėtume [prie liberalių kandidatų išrinkimo] net materialiai.

Ar katalikas gali balsuoti už kandidatą, kuris remia krikščioniškai moralei priešingus įstatymus?

Katalikų Bažnyčia neliepia katalikams vengti bet kokio dalyvavimo politikoje vien todėl, kad joje pilna neteisybės, godumo, ambicijų ir kitų blogybių. Bažnyčia moko, kad visą mūsų dalyvavimą politikoje turėtų motyvuoti, įkvėpti ir kreipti Bažnyčios socialinis mokymas, ypač socialinis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karaliavimas. Balsavimas, kaip ir dalyvavimas kitose kokiose nors politinėse kampanijose, privalo savo galutiniu tikslu turėti šiuos aukštesnius, antgamtinius principus, būtent: kad visuomenėje būtų viešai pripažinti dešimt Dievo įsakymų ir vienos tikrosios Bažnyčios teisės.

Akivaizdu, kad šiuo metu mums neįmanoma pasiekti šių tikslų. Tai nereiškia, kad turime nieko neveikti. Tai tik reiškia, jog, kad ir ką darytume, mums neišvengiamai teks pakęsti daug blogybių, kurių mes jokiu būdu netrokštame. Mes galime dėl pagrįstos priežasties rinktis mažesnį blogį, nes tai gali būti naudinga bendrajam gėriui. Taigi galima balsuoti ar net agituoti už kandidatą, kurio programoje esama blogybių. Viskas priklauso nuo svarbiausių vertybių hierarchijos.

Katalikui negali kilti jokių abejonių, kad pirmenybė teiktina moraliniams, o ne asmeniniams ar ekonominiams klausimams. Kaip žinome, nuo to priklauso visas visuomenės vystymasis, ir tie, kurie neigia pačius esminius natūralios tvarkos principus, skatina negirdėtą iškrypimą. Todėl yra leistina ir išmintinga balsuoti remiantis kuriuo nors vienu klausimu, pavyzdžiui: abortai, tos pačios lyties asmenų santuokos, eutanazija ar Katalikų Bažnyčios teisė steigti švietimo įstaigas. Visi šie klausimai yra labai svarbūs. Taigi būtų leistina ir protinga balsuoti už kandidatą, remiantį neteisingą karą, jeigu jis pasisako gerai vienu iš minėtų klausimų. Taip pat leidžiama balsuoti už kandidatą, priklausantį masonų ložėms, jeigu jis pripažįsta svarbų prigimtinio įstatymo principą, pavyzdžiui, abortų blogį, nors masonerija yra žalinga ir priešiška Katalikų Bažnyčiai organizacija.

Kiti, ne tokie reikšmingi klausimai taip pat gali būti morališkai svarbūs, pavyzdžiui, tam tikro karo teisingumas ar neteisingumas, teisingo darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojams, teisės į privačią nuosavybę išsaugojimas apribojant valdžios kišimąsi, ir pan. Jei visų kandidatų požiūris į kitus dalykus nesiskiria, galima balsuoti remiantis vien šiais klausimais. Tačiau būtų neteisinga balsuoti už kandidatą, kuris laikosi teisingos pozicijos vienu iš šių klausimų, bet klysta svarbesniu klausimu.

Tad būtų akivaizdžiai amoralu ir nuodėminga balsuoti už kandidatą, kuris dedasi kataliku, bet iš tiesų remia abortus, homoseksualų santuokas ar eutanaziją.

Balsavimas savivaldos ir šalies rinkimuose tik tada gali būti laikomas moraline pareiga, jei kandidatai siūlo katalikišką, ne liberalią programą; tokią, kuri skatintų socialinį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karaliavimą. Balsuoti už mažesnį blogį nėra privalu, bet gali būti protinga ir leistina. Tačiau tikrai būtų privaloma pasinaudoti demokratiniu procesu tuo mažai tikėtinu atveju, kai atsirastų galimybė išrinkti katalikų kandidatą, nepritariantį šiuolaikinės liberaliosios demokratijos propagandai.

sspx.org

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jota       2016-10-16 12:24

Šitas žydruskis vėl jus mulkina. Iš kur jis išpešė nesamą 2 Galatams laišką?
Dar kartą kartoju: išrinktoji tauta yra Bažnyčia, ir žydai turi atsiversti būtent į krikščionybę, o ne atvirkščiai.
Ronkalis popiežiumi buvo išrinktas dėl to, kad jo valandos buvo suskaičiuotos - sirgo vėžiu. Būtent per šį “pereinamąjį” popiežių masonai išrinko Montinį, t.y. Paulių VI. Jeigu kard. Siri nebūtų atsisakęs tiaros (du kartus!), jei tradicionalistai būtų smarkiau kovoję dėl Bažnyčios, šiandien Bergolis nekurtų globalistinės satanistinės religijos.

Kas nori susidaryti aiškesnį vaizdą, gali pasiskaityti populiariai ir lengvai parašytą Pranciškaus M. Juro knygelę “Pranašystės apie pasaulio pabaigą”.

Marginalas Antanui       2016-10-11 15:40

Tai istorija. Suprantama, kad dabartinis kanoninis Popiežius (to vardo niekas neatėmė, o emeritūra yra absurdas) Benediktas XVI neturi nieko bendra su dabartinio Romos vyskupo lombardizmu ir mielai atkurtų tradicinę katalikybę. Kad jis apskritai dar gyvas, turime padėkoti D-vo Malonei, Kuri neleido pašalinti jo ir fiziškai.
Kas kita yra visas kelias, kuris ir atvedė prie II Vatikano Susirinkimo. Sakyti, jog tai įvyko, nes kardinolas Roncalli (Jonas XXIII) buvo “blogas”, “masonų sąmokslininkas” ir pan., yra naivu. Vidinė logika atvedė tiek prie popežiaus ex cathedra neklystamumo, tiek prie Pijaus XII drovaus pirmojo nusilenkimo demokratijai, tiek (nuo pat seeeniausio Nestorijaus perspėjimo) prie Marijos Visatos (žr. lietuvišką KBK) Karalienės. Tad Brolija nori atkurti tai, kas ir sukūrė II Vatikano Susirinkimą (kad yra kelios lefebvrininkų šakos, o Fellay Brolija elgiasi išnaudodama situaciją savo “kaifui” - antrinis reikalas).
Šiomis sąlygomis keistai skamba Jūsų pasakymas apie “postvatikaninę bažnyčią”. Kas tai yra? Atsisakymas nuo katalikybės? Katalikybė yra Romos dogmatai, kanonai ir vienybė su popiežiumi. Jei bent vieno komponento nėra, nėra katalikybės. Krikščionybė? “Krikščionybių” dabar taip daug, kad vieni kitus vadina antikristais. Gal pereinam į pravoslaviją? Tie nesugebėjo suorganizuoti net bendro susirinkimo, kuriam ruošėsi kelis dešimtmečius.
Belieka apžvelgti visą istoriją ir pasidomėti ištakomis:
koks iš tikrųjų buvo apaštalų tikėjimas, paliudytas Evangelijoje, Darbuose, Apreiškime šv. Jonui, ir kokie žiaurios polemikos pėdsakai išliko apaštalų laiškuose, kuriuos vargu ar galima stačiokiškai tapatinti su D-vo Žodžiu.
Išnagrinėti visas INTERPOLIACIJAS šventajame tekste bei jų priežastis,
peržiūrėti šaltinius bei apokrifus,
pamąstyti apie istorines I - VI amžių aplinkybes, apie niekieno nepanaikintas tiek ST, tiek NT pranašystes ir, last not least! - Paties D-vo Planą ir Apvaizdą.
Gal tada prašviesės galvoje, kas yra krikščioniško tikėjimo nekintama esmė, o kas yra istorinės konstrukcijos, kas yra Šventosios Dvasios įkvėpimas ir kas yra ambicijų kova, kas yra išrinktoji tauta, kas yra D-vo tauta, kas yra Dangaus Karalystė, kas yra D-vo Karalystė.
Pradžiai:
Rom 11:25-26 (<—> 1 Tes 2:15) + Lk 21:24,
taip pat Apd 21:20 bei 2 Petr 3:16 (<—> 2 Gal 11:14)

Antanas       2016-10-11 12:17

Ilgai tylėjau, nes ieškojau laiško šv. Pijaus X Brolijos tema, kurią pajudino popiežius Benediktas XVI. Tai manau geriausiai galėtų pakomentuoti šios brolijos kunigai. Man domintis tik tuo, kad kai jie atvyko į Lietuvą ir surengė spaudos konferenciją, žiniasklaidoje Kauno Arkivyskupas, juos vos ne prie eretikų prilygino. Šiek tiek vėliau tą Arkivyskupo išsišokimą “prigesino” išsilavinęs kun. V. Aliulis pavadindamas gerais kunigais tik suklydusiais jų vadovais. Tad Popiežius Benediktas XVI 2009 m. kovo 10 dienos laiške katalikų vyskupams išdėstė apie šios brolijos atleidimą nuo ekskomunikos (tai vadinu “reabilitavo”)kad išlaisvintų žmones iš sąžinės naštos. Toliau kalbama apie brolijos kunigų kanoninę veiklą postvatikaninėje bažnyčioje. Ypač pabrėžiant Gailestingumo Jubiliejų, kad Brolijos kunigų patarnavimas yra legalus ir galiojantis tikintiesiems ypatingai atgailos sakramentų teikime. Iš privačių šaltinių buvo žinoma, kad prieš Šv. Velykas balandžio mėnesį, turėjo būti kiti teisiniai aktai dėl šio brolijos veiklos, deja atsistatydinus Šv.Tėvui Benediktui XVI uoliam tikėjimo doktrinos gynėjui, nebuvo lemta tarti paskutinį savo žodį dėl šios brolijos statuso. Tai privati informacija pagal kai kuriuos Vatikano dokumentus.

Marginalas Antanui       2016-10-7 13:31

Pagal ką sprendžiate, neva Brolija “reabilituota ir pripažinta”? Romos vyskupas leido jos kunigams tik klausytis išpažinčių ir teikti išrišimą tik per 2016 jubiliejinius metus ir tiek. Oficialiai Brolija laikoma esant schizmoje, panašiai, kaip pravoslavai (kurių dauguma tačiau laiko visus katalikus ne schizmatikais, bet eretikais, su kuriais neleidžia net bendrai melstis). Suprantama, kad dabartinėje krizėje Romos vyskupas, skelbiantis neva VISOS religijos yra geros, niekad nepasmerks Brolijos iki galo (juo labiau, kad tikslas jungti prie KB visus krikščionis tebelieka). Užtat pati Brolija šioje situacijoje, kada ji lyg ir schizmatinė, lyg ir katalikiška, niekas pas juos ateinančių tikinčiųjų neekskomunikuoja ir visi gali sau keliauti ten ir atgal, be abejo, ir toliau atmetinės Vatikano pasiūlymus, nes jos pasirinktas metodas pats patogiausias: Romos vyskupas vadinamas modernistu ir parodomi jo ir jo kunigų nukrypimai nuo doktrinos, bet… pripažįstamas popiežiumi, o tie lefebvrininkai, kurie nuosekliai reikalauja kanoninės konklavos, kad išrinktų “teisingą popiežių”, Brolijos smerkiami. Tai žmogiška politika, mažai ką turinti bendro su tikėjimo krizės priežastimis bei jų įveikimu.
Kaip kalbėta, JHS pasmerkė būtent tradicionalistai (Brolija liaupsina tradicionalizmą, kaip neva pozicija, kurios istorijoje laikėsi doriausieji). I a. Judėjos tradicionalistai rėmėsi tėvų aiškinimais ir nuosprendžiais, kuriuos per šimtmečius nuo šio tradicionalizmo pradininko Ezros po Babilonijos tremties formavo Didysis išminčių susirinkimas. Skaitykite įdėmiau Ezros knygą, ypač nutarimą atleisti visas nežydų kilmės žmonas (šis nutarimas priimtas per žmonas visada ateidavusiai stabmeldystei stabdyti). Būtent Ezra yra ir talmudinės tradicijos pradininkas, nes nuo jo prasideda “aptvaro statymas aplink Torą”, o tas aptvaras ir yra autoritetingi komentarai, kurių pagrindu III a. atsirado Mišna, po 100 metų jau turėjusi visus klasikinius Talmudo traktatus.
Kuo tai skiriasi nuo Bažnyčios tėvų tradicijos? Ar logiška teisti praeitį iš dabarties? Viskas tip top sutampa tarp žydų ir krikščionių tradicijos: ateina laikas, kai tradicija ir tampa religijos esme. Oficiali religijos valdžia turėjo atsisakyti nuo tėvų tradicijos, kad priimtų JHS Evangeliją. Gal Kajafas ir tikrai suprato, jog JHS Mesijas, nes metė Sinedrionui, jog tie neišmanėliai ir reikia paaukoti Vieną, kad visa tauta nežūtų. Tai klasikinis teisėtas (vyriausiojo kunigo) Aukojimas. Jam pačiam tai buvo geriausia išeitis, juoba, kad turtuoliai sadukėjai netikėjo prisikėlimu ir jiems gyvenimas buvo tik čia žemėje.
Dabar įsivaizduokim, kad štai pas mus ateina JHS, bet ne šlovėje, kad dangūs ir žemė drebėtų, bet kaip anuomet, ir ima skelbti kas nesutinka su Bažnyčios tėvų tradicija ar kanonais. Na mūsų laikais, kai Bažnyčia nebeturi valdžios, niekas nenukryžiuotų, bet irgi, kaip anąkart, atiduotų civilinei valdžiai patyčioms.
Tradicija tad svarbiau už pati apreiškimą, nes neva tik per ją galima teisingai suvokti patį apreiškimą ir teisingai tikėti (taip tradiciniai žydai kalba apie Talmudą, kad tik per jį galima teisingai suprasti Torą).
Beje, lygiai tas pats islame. Koranas irgi nesuprantamas be hadisų ir aibės jo aiškintojų.

Antanas       2016-10-6 19:43

Šv.Pijaus Brolija yra kaip ta “religinė pelė” po šluota, nors ir reabilituota ir pripažinta. Drąsesni jų kunigai suruošė Lietuvoje spaudos konferenciją  norėdami pasakyti kas jie tokie visuomenei ir jų vyskupai išsigando, kad gali valdžia juos išprašyti iš Lietuvos. Ir vietoje to kad gintų drąsius kunigus juos iš Lietuvos tiesiog išvijo. Buvo prašoma jų vyskupo, kad neiškeltų. Kita geras kunigas, gerai išmokęs lietuvių kalbą, kuri yra sunkiai išmokstama ir supratęs tiesiogiai be klaidinančių vertėjų, irgi “išvijo.” Kadangi ši Brolija manau ilgai buvo po “šluota” tad ir mums rinkėjams pataria susitaikyti su mažesniu blogiu, bet tai vis tiek yra blogis o rinkimai kaip tik skatina daugumai išeiti iš to blogio.

Marginalas Kvailystei ir dėl Credo       2016-10-5 14:37

Dabartinė oficiali Katalikų Bažnyčia nėra prieš šiuolaikinę liberalią demokratiją, tik neaišku, kodėl ne jos, bet savo vardu kalbanti Pijaus X Brolija ragina “rinkti mažesnį blogį”, t.y. dalyvavimu rinkimuose legitimuoti vaizduojamąją “visų valdžią”. Bet jei šis absurdas (“visų valdžia”) ir būtų įmanomas, ne paslaptis, kad daugelis kandidatų yra ateistai, o tarp tokių bus ir šėtoniškai priešiškų krikščionims (neminėkim visų Vakaruose numatytų “liberalių” įstatymų apie “santuokas”, abortus, manipuliacijas su genais ir pan.).
Tačiau eidamas balsuoti ir dar palikdamas savo parašą, tikintysis iš anksto įsipareigoja vykdyti bet kurį balsų dauguma priimtą įstatymą. Klausimas, kodėl Pijaus X Brolija velia tikinčiuosius į nuodėmę? Matyt turi savo politinį tikslą, kurį bandau atspėti trečiajame komentare.
Kas keičiasi nuo “suteikiamos teisės balsuoti”? Gal pasidaro “visų valdžia”? Sovietmečiu “rinkome” (t.y. tvirtinome, kaip dabar su tais parašais gaunant biuletenį) iš vieno kandidato. Dabar renkame iš vienos amorfinės “profesionalių politikų” (šiandien gydymo, ryt - žudymo ministras) masės, žaidžiančios iškabomis, bet dešimtmečiais nesikeičiančios valdžios palaikomų partijų tarybose. Iš jų kasmet paeiliui ištraukiami vis tie patys snukiai, kaip besivadintų, nuosekliai prastumia visas bilderberginių globalistų pagamintas idėjas iki pat prekiavimo žmogaus embrionais. Užtat per “visų balsavimą” pučiami laisvės dūmai. Čia jau paaiškina Credas minėdamas “laudies (iš bolševikinio žargono) suverenumą”.
JAV yra “demokratijos tvirtovė”. Ten “liaudis” tokia suvereni, kad pvz. ūkininkams nurodoma, kas jiems draudžiama sėti, kokias leidžiamas sėklas pirkti, o visuotinis sekimas toks, apie kokį dabartinė Lietuvos administracija dar tik svajoja.
Liaudies fermos patriotams siūlau (be “1984 metų”) paskaityti ir “Gyvulių ūkį”.
Tikėjimas privalomas tikintiesiems, o jei būtų krikščioniška valdžia, ir kiti turėtų jai paklusti. Tačiau ne tikintysis tas, kuris paklūsta satanistams. “Mažesnis blogis” tik veda į sunkią nuodėmę, nes esant mažumoje reikia pasikliauti Aukščiausia Malone ir elgtis tik pagal sąžinę, nebijant nei cirkų su liūtais, nei kalėjimų ir nužudymų, nes tikrų krikščionių tikslas niekad nebuvo šiame pasaulyje.
Remdamiesi tradicionalistų - modernistų priešprieša lefebvrininkai atsiduria I amžiaus Judėjos tradicinės religinės valdžios pozicijoje (tiksliau - fariziejų, o sadukėjai - tai dabartiniai lombardininkai). Nėra jokių tradicionalistų - modernistų. Yra tikintieji ir netikintieji.

eutanazija        2016-10-5 13:56

Sorosas nuoseklus propoguodamas eutanazija. Wikipedia raso, kad jis savo motina ikalbejo “savanoriskai” eutanazijai,, o annt tevo supyko, kad sis neseke jos pavyzdziu. Apie tai rase ir Vlius Brazenas.
Taciau sis “demokratas” butu darnuoseklesnis, jei savo paties pavyzdziu parodytu kaip reikia iseit is sio pasaulio…  smile

Marginalas Marginalujui: Chajbachas       2016-10-5 13:44

Cenzuruiota rusiška svetainė (ieškokite ir kitų):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Хайбахе

oką       2016-10-5 12:51

O ką bažnyčia gali pasakyti?  Jėzus išdėstė aiškų sunaikinimo mechanizmą - “Kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas neišsilaikys.“Ev. Mt. 12-25; Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišsilaiko” ev Mr, 3:24-25; Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų” ev.  Lk,11:17,
” Ar gi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pavergti jo turtą pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus” ev. Mt. 12 : 29.

Kvailystė       2016-10-5 12:21

Kaip visada, bažnytiniai prieštaravimai. Bažnyčia yra prieš šiuolaikinę liberalią demokratiją, bet skatina naudotis šios demokratijos suteikiama teise balsuoti.

pasirinkimas       2016-10-5 11:39

Tai kas “mazesne blogybe” - Soros ar Putin?
Kazkada pasaulis rinkosi tarp Stalino ir Hitlerio. Nors tiedu buvo draugai, kartu dalinosi pasauli. Ka pasirinksim siandien? Stai klausimas koksai. smile

Popiezius Soros rankose?       2016-10-5 11:32

It is likely that Soros and his team had an impact on the Pope’s global warming campaign. Radical environmentalists have gained significant access to the Vatican including Jeffrey Sacks of Columbia University who has been a key player at the UN in getting abortion included in the Sustainable Development Goals, a massive agreement among nations that will result in billions of dollars spent on social justice issues. Sachs was invited to the UN by the Pope’s science adviser Archbishop Marcelo Sanchez Sorondo who has accused climate change skeptics of being on the payroll of oil companies.

The Soros board was especially pleased that their money was effective in getting the Vatican to step back from the Pope’s seeming embrace of Kentucky County Clerk Kim Davis who met privately with the Pope at the Papal Nunciature in Washington and who encouraged Davis’s work. Later, on the Papal airplane, Pope Francis doubled down and said that even public employees had a right to resist things like gay marriage if it violated their conscience. The Soros foundation and its grantees now take credit for the almost immediate action of papal spokesmen to distance themselves from the Davis meeting.

Toliau skaitykit: catholicnewsagency.com/news/for-george-soros-ireland-abortion-fight-may-be-first-step-against-catholic-countries-97748/

Popiezius Soros rankose?       2016-10-5 11:14

Todėl yra leistina ir išmintinga balsuoti remiantis kuriuo nors vienu klausimu, pavyzdžiui: abortai, tos pačios lyties asmenų santuokos, eutanazija ar Katalikų Bažnyčios teisė steigti švietimo įstaigas. Visi šie klausimai yra labai svarbūs. Taigi būtų leistina ir protinga balsuoti už kandidatą, remiantį neteisingą karą, jeigu jis pasisako gerai vienu iš minėtų klausimų. Taip pat leidžiama balsuoti už kandidatą, priklausantį masonų ložėms, jeigu jis pripažįsta svarbų prigimtinio įstatymo principą, pavyzdžiui, abortų blogį, nors masonerija yra žalinga ir priešiška Katalikų Bažnyčiai organizacija.(breitbart com)

>>pensininke        2016-10-5 11:05

prisiklausei Janutienes?
Ji juk perskaityt kas rasoma L.Ryte nemoka. smile

pasirinkimas       2016-10-5 11:00

” Todėl yra leistina ir išmintinga balsuoti remiantis kuriuo nors vienu klausimu, pavyzdžiui: abortai, tos pačios lyties asmenų santuokos, eutanazija ar Katalikų Bažnyčios teisė steigti švietimo įstaigas. Visi šie klausimai yra labai svarbūs. Taigi būtų leistina ir protinga balsuoti už kandidatą, remiantį neteisingą karą, jeigu jis pasisako gerai vienu iš minėtų klausimų. Taip pat leidžiama balsuoti už kandidatą, priklausantį masonų ložėms, jeigu jis pripažįsta svarbų prigimtinio įstatymo principą, pavyzdžiui, abortų blogį, nors masonerija yra žalinga ir priešiška Katalikų Bažnyčiai organizacija.”“
.
Atrodo, kad sie Pijaus X katalikai patys gerokai susipainiojo savo moraleje, protestuodami pries sorosistini liberalizma.
Frankmasonai, Grant Orient su zydiskaja B’Nai Britch nelygu anglu Didziajai lozei.
Abortas - slidus klausimas. Ar tai negali but traktuojama kaip ATMETIMAS NEPAGEIDAUJAMO, KAIP ATMETIMAS TU PACIU GEJU AR NETGI KITOS PARTIJOS. Atmest gejus leidziama, o jei moteris pagimdys geju ar zudika, jis bus “abortuotas” veliau? Vienas is JAV kandidatu i prezidentus Tedas Cruzas pasisake uz geju partneryste, bet grieztai pries abortus. Kaip tada katalikui rinktis? Ar agituojantys pries abortus tiki zmogaus nemirtinga siela? Ar tiki Dievo gailestingumu ir Jo sukrtais priezasties -pasekmes desniais? Ar sio desnis nenubaus atsisakiusios kudikio moters taip, kad jai veiau bus sunku prisikviesti vaiku, pratesti gimine? O jei ji isprievartauta, jei neturi salygu auginti ir jis bus atimtas? jei pateks i sekso vergove?
O kaip tada su paties Dievo duota Laisva valia? Ar tai ne prigimtine teise?

Credo:       2016-10-5 10:49

Išties įdomūs teiginiai: Bažnyčios mokymas nepripažįsta demokratijos ir liaudies suverenumo t.y. tų dalykų, kuriais remiasi Lietuvos Konstitucija. Kitas teiginys: Bažnyčia ragina pripažinti tik vienos (katalikų) Bažnyčios teisę steigti švietimo įstaigas. Trečias: Bažnyčiai žalingi ir pavojingi masonai. Kodėl? Pasirodo jie atmeta Katalikų Bažnyčios esmę - siekį kuo ilgiau išlaikyti krikščionybės Monopolį. Šimtus metų tą Monopolį kūrė jėzuitai, kurie vedė “religinius karus” savo baisumu pranokusius Holokaustą.
Kodėl tuos karus nutyli vadovėliai? Tam užtenka kelių ordinais paperkamų istorikų bei apie 20 jėzuitų - “kronikos platintojų” išlaikomų ir žinoma cenzūruojamų portalų.

Pensininke       2016-10-5 10:12

Ar tikri, saziningi katalikai nemato kaip “dirbo” konservatoriai prisideje kriscionisko zodzio pavadinima prie partijos pavadinimo. Kur ju tiksrasis krikscioniskumas, jei ANUKELIS nedeklaruoja asmeniniu tukstantiniu lesu saltinio? Kartojasi nauja melagiu ir nesaziningu dinastija.

Buras       2016-10-5 10:09

Panasu, kad cia nuo Romos kataliku atskilusios Wiljamsono dalies kataliku agitacija brazilams.
Karas mol “mazesne blogybe nei abortai. Rinkites. Geriau nuzudyt gimusi, nei negimusi. smile

Marginalui       2016-10-5 7:21

Kas yra Chajbachas?

Marginalas       2016-10-4 23:38

OK, bet:
1) atrodo, kad dabar ne Pijus XII,
2) atrodo, kad Pijaus X Brolija dar nėra Romos vyskupo Pranciškaus legitimuota, bet, kaip ir anksčiau, tebesilaiko arkivyskupo LeFebvre’o pradėtos savarankiškos linijos, atmetančios II Vatikano Susirinkimo nutarimus,
3) atrodo, kad Pijaus X Brolija nėra “konklavistinė”, t.y. nemato reikalo atsimesti nuo Romos vyskupo Pranciškaus, paskelbti atnaujintą Katalikų Bažnyčią bei išrinkti teisėtą popiežių pagal visus kanonus.
Jei taip, tai kokią teisę Pijaus X Brolija turi mokyti katalikus Pijaus XII vardu, jei jos neatmestas ir kitokiu nepakeistas Pijaus XII galių perėmėjas Romos vyskupas Pranciškus nurodytu klausimu mano kitaip, nors ir laikomas modernistu?
Kas turi teisę skelbti, kas yra modernistas? Kodėl pats Pijus XII ne modernistas, jei atsitraukė nuo Leono XIII ir padarė nuolaidas demokratijai?
Be to, Pijaus XII laikų demokratija dar nebuvo atvirai satanistinė sodomodemokratija, tai kodėl maišote žmonėms galvas siūlydami taikytis prie satanistinio farso?
Gal norite prastumti Lietuvoje kremlinio ir kitų Ordos vampyrų eurazinį “dvasingą” plaukuoto Dugino tradicionalizmą ir jau ruošiate tam spectarnybinių Ordos draugų palaimintą antivakarietišką patriotinę politinę zylistų partijėlę?
Kad tai tuščia kvailių svajonė, ne vieta svarstyti, svarbu moralinis pamatas: pakeisti “Vakarų” marazmą duginistine kruvina tryda. Pagal Orwello 1984-uosius pasaulyje bus 3 supervalstybiniai vienetai, kurie dabar jau ryškėja: “Vakarai”, Kinijos Gogas ir jo kol kas dar nepraryta ruskių Orda plius, ko gero, tai prie vienų, tai prie kitų persimetantis Iranas su savo satelitais. Turbūt iš jų visų genocido tradicijas nuo Golodomoro iki Chajbacho, ir nuo Čečėnijos bei Krymo iki Sirijos tęsiantis kremlinis vampyrizmas yra pats “krikščioniškiausias”!

katalikas tikrai neprivalo balsuot už komunistą       2016-10-4 23:07

katalikas galėtų balsuoti už kataliką.
bet kad tikri katalikai tikrai neina į seimą - juos jau pačioje pradžioje užblokuoja.

Ortodoksas       2016-10-4 22:22

Jei 80% Lietuvos gyventojų jungianti katalikų bendruomenė nesugebėjo iškelti savo kandidato,tai yra jos bėda,-ir nereikia kaltinti kitų,kurie tai padarė.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.