Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kelią rodanti žvaigždė

Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 6 d. 11:47

17     

    

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kelią rodanti žvaigždė

Trijų Karalių šventė primena Jėzaus apsireiškimą pagonims. Evangelija pasakoja apie Rytų išminčius, kurie, vedami danguje pasirodžiusios naujos žvaigždės, atvyko į Jeruzalę pagerbti gimusio karaliaus. Keliaudami pasirodžiusio šviesulio kryptimi, išminčiai Betliejuje surado gimusį Kūdikį ir pagerbė jį savo dovanomis.

Rytų išminčiai, gyvendami stabmeldiškoje aplinkoje, nepažinojo tikrojo Dievo, bet ieškojo atsakymų į žmogaus būties klausimus. Jų istorija liudija, kad Dievui yra brangūs visi dorai gyvenantys ir tiesos ieškantys žmonės.

Bėda užklumpa tik tuomet, kai žmogus paskęsta nuodėmėse, daiktuose, hedonizme ar kasdieniuose rūpesčiuose, kai nesiekia aukštesnių dalykų. Dievas lieka tarsi bejėgis prakalbinti žmogų, ypač kai jo gyvenime apstu nuodėmių. Jėzus kartą pasakojo palyginimą apie sėjėją, kurio tik dalis pasėtos sėklos pateko į gerą dirvą ir atnešė laukiamų vaisių. Ant uolos ir į erškėtyną nukritusi sėkla sunyko.

Lietuva pasikrikštijo prieš 635 metus; daugybė žmonių pažino Kristaus Gerąją Naujieną ir ant jos pamatų kūrė savo gyvenimą. Tačiau dalis žmonių Dievo žodžio nepriėmė; jie būdavo nusiteikę nusilenkti bet kam, tik ne Kristui. Šiandien tai akivaizdžiai matome: daugelis tiki horoskopais, astrologinėmis pranašystėmis, bet nuo Dievo tiesiog bėga; daug laiko praleidžia tuščiai klajodami internete, bet visiškai jo neskiria dvasinėms reikmėms.

2022 metus žiniasklaida vadina tigro metais. Labai būdingas reiškinys: nors mes turime šešių šimtų metų senumo krikščioniškas šaknis, tačiau kažkodėl kalbama ne apie Viešpaties, bet apie tigro, šuns, beždžionės, gyvatės ar kiaulės metus. Tai ženklas, kad daugeliui Betliejaus žvaigždė nešviečia.

Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kaip intensyviai bandoma suniekinti Bažnyčios autoritetą; mėgaujamasi tikromis ar išgalvotomis kunigų nuodėmėmis. Šie Bažnyčios niekintojai lengvai priima sektas, net būrėjas iš kavos tirščių, tačiau mintis apie Dievą jiems kelia tik neigiamas emocijas.

Ar ne todėl daugelis mūsų tautiečių yra pikti ir apimti depresijos, kad jų gyvenime nešviečia kelią pas Dievą rodančios žvaigždės? Nuodėmė visuomet pritemdo dangaus žvaigždes, ir tik nuoširdi atgaila vėl leidžia joms spindėti ir rodyti kelią.

Gimus Betliejaus Kūdikiui danguje pasirodė žvaigždė, turėjusi parodyti kelią tiesos ieškantiems vyrams. Astronomai teigia, kad tuo metu, kai gimė Kristus, vakaruose tikrai nušvito ryškus dangaus šviesulys – viena prie kitos priartėjusios Saturno ir Jupiterio planetos buvo matomos tarsi viena didelė žvaigždė.

Kokia žvaigždė mums rodo kelią? Pats Betliejaus Kūdikis ją siuntė. Tai Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, kuriai dieviškasis steigėjas pavedė misiją – nešti iki žemės pakraščių Evangeliją, krikštyti žmones ir atleisti nuodėmes. Ši Kristaus paliktoji žvaigždė – Bažnyčia kartais gali atrodyti nepatraukli, apsisiautusi šiurkščiu drabužiu, tačiau tiesos ir gėrio ieškantis žmogus lengvai pastebi jos skleidžiamą dangaus šviesą, kurią pats Kristus spinduliuoja ir apsireiškia ieškančiajam.

Okupacijos metai daugeliui mūsų tautiečių buvo pridengę Kristų, bet Lietuvai žengiant laisvės keliu žmonės nuoširdžiai Dievo ieškojo ir jį surado. Tiesa, jiems reikėjo daug ką savyje nugalėti, bet jie tai padarė ir tapo Kristaus draugais. Jei šitaip būtų pasielgę dauguma, šiandien turėtume visai kitokią Lietuvą.

Trijų Karalių šventė mums primena ir kviečia, kad visą savo gyvenimą būtume Dievo šviesos ieškantys žmonės ir kad šiame kelyje niekada nepavargtume ir nepristigtume drąsos.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

MANO MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA!!!        2022-01-9 0:27

Dievo Gailestingume,

žadinantis pasitikėjimą,
kai nematyti vilties,

pasitikiu Tavimi!

MANO JEZAU, PASITIKIU TAVIMI!!!
MANO JEZAU, PASITIKIU TAVIMI!!!
MANO JEZAU, PASITIKIU TAVIMI!!!

AMEN.

Evangelijos komentaras       2022-01-8 5:56

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo (1 Jn 4, 7).

Švarus, tyras vanduo yra esmingai svarbus mūsų sveikatai. Jis toks svarbus, kad mokslininkai netgi išrado pinklių būdų, kaip išvalyti, išgryninti geriamąjį vandenį. Ir sudėtingos miestų vandens valymo sistemos, ir paprasti vandens filtrai, įrengti virtuvėje, pritvirtinti prie vandens čiaupų, turi garantuoti kuo geriausią mūsų geriamojo vandens kokybę.

Dievas panašiai rūpinasi mūsų dvasine sveikata. Čia Jis prašo pasikliauti Jo meilės, apvalančios mūsų žodžius ir veiksmus, filtru. Jis nori, kad visa, ką sakome, mąstome ar darome, pereitų pro Jo apvalančios meilės filtrą. Tada gebėsime visada ir visur atspindėti Jo meilę. Štai kodėl Jis mums suteikė Šventąją Dvasią: kad Ji Dievo meilę be perstojo lietų į mūsų širdis (plg. Rom 5, 5).

Visi žinome, kad lengva mylėti tuos, kurie mus myli. Bet ar lengva mylėti tuos žmones, kurių politinės pažiūros kitokios nei mūsų, kurie mus laiko atsilikusiais ar senamadžiais? Ar lengva mylėti tuos žmones, kurie mus erzina ar net įžeidinėja? Ne, nelengva, bet turime mylėti ir juos!

Vienintelis įmanomas būdas mylėti tokius žmones – priimti Dievo meilę, leisti Jo tobulai meilei „išfiltruoti“ tas žalingas toksines reakcijas, kurias mums sukelia nemėgstami žmonės. Dievo meilė suminkština mūsų širdis. Ji aptvarsto mūsų žaizdas. Ji išgydo mūsų atmintį. Ji moko mus mylėti ir atleisti. Ta meilė, kuri paskatino Jėzų priimti kryžių, mus gali paskatinti numirti apmaudui, abejingumui, neapykantai ir pykčiui.

Būtų puiku, jei žinotume kokį nors paprastą trijų žingsnių metodą meilės stokai įveikti per savaitę. Bet tai ne taip jau lengva. Mums reikia kiekvieną mielą dieną ieškoti Dievo meilės ir panirti į Jo žodį. Pokyčių nesulauksime tuoj pat, bet jie tikrai įvyks. Jei iš visų jėgų ieškosime Dievo meilės, Jis mus suras. O Viešpaties surasti, tapsime labiau mylintys.

Dėkoju, Jėzau, kad taip ištikimai mane myli! Padėk man būti švariu Tavo artumo indu.

„ŽODIS tarp mūsų“

Sausio 8 d. antradienis po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-8 5:54

Evangelija (Mk 6, 34–44)

  Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti.
  Dienai baigiantis, prisiartino prie jo mokiniai ir prašė: „Ši vieta tuščia, ir jau vėlyvas laikas. Paleisk juos, kad, pasklidę po aplinkinius vienkiemius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti“.
  Bet Jėzus tarė: „tai jūs duokite jiems valgyti“.
  Mokiniai tada teiraujasi: „Gal mums eiti ir nupirkti duonos už du šimtus denarų ir duoti jiems valgyti?“
  Jis sako: „O kiek turite duonos? Nueikite ir pažiūrėkite“.
  Patikrinę jie atsako: „Penkis kepaliukus ir dvi žuvis“.
  Tuomet jis įsakė susodinti žmones būriais ant žalios vejos. Ir tie susėdo būrys prie būrio, po šimtą ir po penkiasdešimt žmonių.
  Jėzus paėmė penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas dvi žuvis. Ir visi privalgė iki soties. Jie dar pririnko dvylika pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių. O valgytojų buvo penki tūkstančiai vyrų.
Katalikai.lt

Sausio 8 d. antradienis po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-8 5:53

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 71, 1–4. 7–8)

P. Visos žemės tautos tave garbins, Viešpatie.

  O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,
  tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
  kad jis valdytų savo tautą kaip dera,
  būtų teisingas tavo vargdieniams. – P.

  Ramybė ateis mūsų šaliai kalnuotai,
  teisybė – mūsų kalneliams.
  Jis globos dorus pažemintus žmones,
  beturčius jis gelbės savuosius. – P.

  Klestės jo dienomis teisingumas,
  gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
  Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
  nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 4, 18–19)

P. Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. – P. Aleliuja.

Sausio 8 d. antradienis po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-8 5:52

Dievo Žodis
Pirmasis skaitinys (1 Jn 4, 7–10)

  Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.
  O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Sausio 8 d. antradienis po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-8 5:51

Evangelijos
Mąstymas
Prašyti gilaus tikėjimo stebuklinga Jėzaus globa mano gyvenime

Įsivaizduosiu save žmonių minioje, kuri laukia Jėzaus. Jie trokšta Jį pamatyti, išgirsti, paliesti. Stebėsiu žmonių susijaudinimą, kai pamato ateinantį Mokytoją.

*

Vaizduotėje būdamas toje minioje, prie kurios artinasi Jėzus, atkreipsiu dėmesį į savo jausmus ir susijaudinimą. Kokioje vietoje norėčiau atsistoti? Su kokiomis žmonių reakcijomis labiausiai susitapatinu? Ką norėčiau pasakyti Jėzui?

*

Įdėmiai žvelgsiu į Jėzaus veidą. Pastebėsiu Jo kupinas meilės akis, iš kurių šviečia gailestingumas. Jis mato iki pat gelmių kiekvieno žmogaus vargą ir poreikius. Jėzus žvelgia ir į mane, mato mano širdį, mano dvasinius poreikius. Jis trokšta juos nuraminti. Ko aš pats labiausiai trokštu iš Jėzaus?

*

Minios žmonių klausosi Jėzaus iki vėlyvo vakaro. Jie yra pavargę ir išalkę. Įsiklausysiu į Jėzaus ir mokinių pokalbį. Atkreipsiu dėmesį į mokinių bejėgiškumą, kai išgirsta Jėzaus žodžius: „Tai jūs duokite jiems valgyti“.

*

Prisiminsiu situacijas, kuriose jaučiausi bejėgis. Kas tada vyko? Kaip aš tada elgiausi? Kokia tada buvo mano malda? Kur šiandien labiausiai patiriu savo ribotumą? Pasakysiu apie tai Jėzui.

*

Mąstysiu apie Jėzų, kuris padaro duonos padauginimo stebuklą. Atkreipsiu dėmesį į kiekvieną to įvykio smulkmeną. Jėzus paprastais žodžiais ir veiksmais padaro žmogiškai neįmanomus dalykus.

*

Sugrįšiu su Jėzumi į tuos gyvenimo įvykius, kuriuose patyriau ypatingą Jo artumą. Šiandien dažniau kartosiu žodžius:

„Jėzau, dėkoju Tau už Tavo buvimą mano gyvenime“.

Kasdienapmastau.lt

MARIJA GAILESTINGUMO MAMA!!!        2022-01-7 15:12

Dievo Gailestingume,

žadinantis pasitikėjimą,
kai nematyti vilties,

pasitikiu Tavimi!


MANO JEZAU, PASITIKIU TAVIMI!!!


AMEN. 

Mons. Adolfas Grušas       2022-01-7 13:04

Mums vis pritrūksta jėgų, o gal ir noro atsiversti, ir vis kuriame planus apie laimingą nuostabią ateitį.
O dangaus karalystė jau čia pat…

Savo misiją Viešpats pradėjo, pratęsdamas Jono Krikštytojo skelbimą: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“. Tai pirmieji Gerosios Naujienos – Evangelijos žodžiai, apibrėžiantys visą jos esmę.

Paprastai mes, išgirdę raginimą atsiversti, jį suprantame pernelyg siaurai, galvodami visų prima apie atgailą. Jėzaus atneštoji žinia ir Jo žodžiai: „Atsiverskite!“, yra raginimas iš pagrindų atnaujinti gyvenimą. Jame telpa kvietimas pakeisti logiką, kuria iki tol vadovavomės, pasiūlymas iš naujo įvertinti kelią, kuriuo einame, pamatyti, kur tas kelias veda. Tai drauge ir pasiūlymas eiti kartu su Jėzumi, ten, kur dangus atrodo mėlynesnis, saulė šiltesnė, kur gyvena ramios sąžinės žmonės, kur jaučiamas tikrasis gyvenimas.

Jėzus pateikia ir motyvą, dėl kurio reikėtų priimti atsivertimą: dangaus karalystė jau čia pat. Dangaus arba Dievo karalystė bibline kalba reiškia klestintį gyvenimą, šviesą ir aukščiausią gėrį. Tai Dievo karalystė, bet ji skirta žmonėms, kad būtų sukurtas naujas pasaulis, nauji santykiai tarp žmonių, kad pasaulis taptų toks, kokio trokšta Dievas.

Pastaruoju metu yra daug kalbų apie neva besibaigiančias eras ir tą momentą, kuomet kažkokios paslaptingos jėgos sukurs naują pasaulį. Visi šie „pranašai“ kažkodėl pamiršta Viešpaties žodžius. Išganytojas jau prieš du tūkstančius metų pasakė, kad dangaus karalystė jau čia pat. Tai įspėjimas ir priminimas visiems žmonėms: „Būkite atidūs, nes įvyko kai kas labai svarbaus. Atsigręžkite į šviesą, nes šviesa jau yra pasaulyje. Dievas yra su jumis, Jis yra ta jėga, su kuria galite pakeisti viską“. Tiesa, žmonės, būdami taip arti dangaus karalystės, vis tebesisuka žemės varguose ir gyvena svajonėmis, vietoje to, kad atliktų tai, kam yra kviečiami…

"Žodis Tarp Mūsų"       2022-01-7 12:31

Šie žodžiai turėtų būti girdėti. Jėzus ne pirmasis juos pasakė. Jonas Krikštytojas tais pačiais žodžiais kvietė atgailoti, kad žmonės galėtų patirti Dievo Karalystės pilnatvę. Jie turėjo ruoštis priimti išganymą, jiems pažadėtą per ateinantį Mesiją. Galime sakyti, kad Jonas ypač pabrėžė pirmąjį Evangelijos žinios žodį: atsiverskite!

Jėzus tęsė nuo ten, kur Jonas sustojo. Jis žmonėms rodė, kokia yra Dievo Karalystė, į ką ji panaši. Rodė ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ir Galilėjos žmonės pirmieji išvydo Karalystę, rodomą darbais – išgydymais, išlaisvinimais ir iš Sūnaus spinduliuojančia Tėvo meile. Susitikę Jėzų, žmonės sutikdavo ne tik Dievo Sūnų, bet ir Dievą Tėvą. Jie matydavo Jo meilę, ir ta meilė keitė jų gyvenimą.

O kaip tu? Ar gali sakyti, kad tavo gyvenimas byloja Dievo meilę? Jo Karalystės galybę? O gal nuvertini save, sakai, kad esi tiesiog eilinis žmogelis?

Negalvok taip! Tu nesi eilinis. Esi Tėvo vaikas. Jis tau suteikė savo Dvasios dovaną. Esi Jo šventumo indas. Tavo žodžiai ir gyvenimo liudijimas gali keisti žmonių širdis.

Dievo Karalystę liudyti galima tūkstančių tūkstančiais būdų, bet liudijant viena yra pastovu – pasitikėjimas. Niekas geriau neliudija Karalystės kaip Dievu pasikliaujanti širdis, tokia širdis, kuri visus iššūkius, išmėginimus ir net gyvenimo tragedijas priima žvelgdama į Viešpatį, melsdama Jo pagalbos ir vadovavimo. Niekas galingiau neliudija kaip žmogus, savo liūdnumą, pyktį, širdgėlą ir nesėkmes atiduodantis Viešpačiui ir randantis malonę pakilti virš jų, pažinti ramybę.

Šiandien melsdamiesi leiskite Jėzui jums pasakyti, kad Dievo Karalystė yra jumyse. Leiskitės Jo įtikinami, kad galite skleisti Jo Karalystės šviesą kiekvienam sutinkamam žmogui.
Viešpatie, trokštu būti Tavo šauklys. Suteik man ramybės dovaną, kad galėčiau skelbti Tavo Karalystę.

yanmaneee       2022-01-7 8:04
Sausio 7 d. Pirmoji diena po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-7 5:56

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacekas Paszenda OSB

Kartais ne viskas klostosi, kaip planuojame. Atsiranda kliūčių, problemų ar nemalonių netikėtumų. Mūsų planai sugriūna. Tampa sunku atsidurti naujoje situacijoje, pakeisti planus, įpročius, draugus ar gyvenimo vietą.

Pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, po Jėzaus apsireiškimo, pradedame sekti paskui Jėzų Jam keliaujant ir skelbiantGerąją Naujieną. Vos jam pradėjus evangelizaciją, kyla problemų – štai jo pusbrolis Jonas Krikštytojas suimamas. Dar neaiškus jo likimas.Tarp jo mokinių ir žmonių, kurie ateidavo pasikrikštyti, tikriausiai – panika ir baimė.

Jėzus jau turėjo ir savo mokinių. Savo veiklos pradžioje, po krikšto, po gundymo dykumoje, turėjo pasitraukti ir perkelti savo veiklą į kitas vietoves. Jėzus persikelia į Galilėją. Bet Jėzui ir Jo misijai tai – ne tragedija. Evangelistas Matas pastebėjo, kad taip išsipildė pranašo žodžiai. Prasidėjo naujas, nuostabus Jo veiklos etapas.

Evangelija šiandien mus drąsina, nes Dievas sugeba rašyti tiesiai ant kreivų linijų. Kiekvienoje situacijoje Jo malonės dėka gali augti gėris. Taip pasibaigė gimtosios nuodėmės ir pirmųjų žmonių istorija: Juozapo, brolių parduoto į Egiptą, Izraelio tremties istorija ar Judo Iskarijoto išdavystė. Taip pat krikščionių kankinių istorija. Kiekvienas momentas yra geras skelbti Evangeliją, kalbėti apie Dievo meilę. Kiekvienas momentas yra tinkamas augti, nes Dievas visuomet apgaubia savo malone. Kiekviena situacija yra tinkama atleisti, daryti gera, mylėti.

Eidamas slėniu tamsiausiu, pačiu sunkiausiu momentu, nebijosiu, neprarasiu vilties, nes Tu, Dieve, su manimi. (plg. Ps 23, 4).

Bernardinai.lt

Sausio 7 d. Pirmoji diena po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-7 5:54

Evangelija (Mt 4, 12–17. 23–25)

  Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
  „Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“.
  Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“
  Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus – demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.
Katalikai.lt

Sausio 7 d. Pirmoji diena po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-7 5:53

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 2, 7–8. 10–11)

P. Tau kaip paveldą tautas atiduosiu.

  Aš paskelbsiu Viešpaties nuosprendį.
  Jis man pasakė:
  „Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien.
  Tik paprašyk, ir kaip paveldą tautas tau atiduosiu,
  tau pavesiu visus pakraščius žemės“. – P.

  Taigi dabar, karaliai, supraskit,
  taisykitės, žemės valdovai!
  Tarnaukite Dievui baimingai,
  drebėdami bučiuokit jam kojas. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 4, 23)

P. Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją Ir gydė žmonėse visokias negales. – P. Aleliuja.

Sausio 7 d. Pirmoji diena po Kristaus Apsireiškimo       2022-01-7 5:53

Dievo Žodis
Pirmasis skaitinys (1 Jn 3, 22–4, 6)

  Mylimieji!
  Mes gauname iš Dievo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka.
  O štai jo įsakymas: kad tikėtumėte jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtumėte vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Šventosios Dvasios, kurią jis mums davė.
  Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo, ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje.
  Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.

Evangelijos       2022-01-7 5:49

Mąstymas
Prašykime J4zaus ryžtingumo ir ištvermės, einant pašaukimo keliu

Įsivaizduosiu Jėzų, kuris išsekęs po keturiasdešimties dienų pasninko dykumoje įveikia ilgą kelią, kad pasiektų savo gimtąjį Nazaretą. Ten Jo laukė skausmingi išgyvenimai. Jis buvo savo žemiečių išvarytas iš miesto (plg. Lk 4, 26). Mąstysiu apie Jėzų, kuris patiria žmonių priešiškumą.

*

Kas yra sunkiausia mano gyvenimo pašaukime, ko labiausiai bijau? Jėzus, nepaisydamas skaudžių patirčių ir suprasdamas, kad, panašiai kaip Jonas, stato save pavojų būti nuolat persekiojamas, pradeda savo misiją.

*

Kur siunčia mane Dievas? Ar savo tarnystėje atkreipiu dėmesį į žmones? Pagalvosiu apie tuos, kuriuos mažiausiai myliu, kurių nepajėgiu priimti. Paprašysiu Jėzaus, kad padėtų man priartėti prie jų ir priimti jų silpnybes.

*

Pirmieji žodžiai, kuriais Jėzus kreipiasi į žmones savo misijos pradžioje: „Atsiverskite“. Reikalingas širdies atsivertimas, kad galėtume išgirsti ir priimti Jėzų.

*

Ką galiu šiuo momentu pasakyti apie savo širdies troškimus? Kurių turiu atsisakyti, kad iš tikrųjų galėčiau priimti Jėzų?

*

Stebėsiu Jėzų, kuris eina Galilėjos ežero pakrante. Jis prisiartina prie užsiėmusių savo verslu žvejų ir sako jiems: „Eikite paskui mane“. Jie tučtuojau viską palikę (...) nuėjo su Juo“.

*

Pasistengsiu dar kartą prisiminti savo gyvenimo pašaukimo pasirinkimo momentą. Kada ir kur tai buvo? Ką tada dariau?

*

Užbaigos maldoje prašysiu Jėzaus ryžto apsisprendime už pašaukimo vertybes ir jų siekime.

Kasdienapmastau.lt

Marijos, Vilties Motinos, užtarimu       2022-01-6 18:59

melskime dabartinės negandos apimtame globalistų valdomo pasaulio žmonėms tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu litanijos žodžiais: “Dievo Gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, pasitikiu Tavimi!”

Mons. Adolfas Grušas       2022-01-6 15:29

KELIAS Į ATEITĮ
Išminčius vedusios žvaigždės įvaizdis žadino visų laikų žmonių vaizduotę. Buvo keliamos įvairiausios hipotezės, atliekami astronomijos ir istorijos tyrimai, menininkai įvairiausiais būdais vaizdavo šiuos įvykius, tačiau žvaigždė buvo ir lieka tarsi nepasiekiamas miražas, išjudinęs šiuos personažus iš Rytų leistis kelionėn. Žvaigždė nėra tikslas, kurį reikia pasiekti, bet nurodo kelią, kuriuo reikia eiti, ir būtent šiame kelyje svajonės gali tapti realybe.
Kai pranašiški siekiai susiduria su žemiška galia, praktiška ir nepajudinama, kelias praranda savo jėgą, svajonėms tenka nusileisti kitai tikrovei, o tam, ką, atrodytų, jau žinojome, prireikia kitų orientyrų. Ieškome istorijoje, tradicijose, religijoje. Valdžia ieško kitų valdžių paramos, vyresnieji prašo kunigų, Rašto žinovai tiria senąsias knygas ir jose ieško atsakymų, karalius taip pat prašo išminčių ištirti situaciją ir apie tai jam pranešti.
Tada ir susiduriame su stagnacija. Viskas sustoja. Viltis sujudina mintis, sukelia sumaištį, primena istoriją ir Dievo pažadus, bet sostinėje niekas nevyksta. Kiekviena valdžia, politinė, religinė, kultūrinė, ekonominė, ieško savo stabilumo. Vienintelis jos rūpestis yra išlaikyti susiklosčiusią padėtį  ir sustiprinti savo galią. Valdžios tikrume nėra vilties arba bent jau tokios vilties, kuri galėtų sujaudinti žmonių širdis.
Visų mūsų laimei, išminčiai neįsitraukė į šį Erodo tikrumą. Jie neprarado savo dinamiškumo, nes neieškojo kėdės, ant kurios galėtų atsisėsti, jiems nerūpėjo valdžia, todėl jie vėl pamatė juos vedusią ir lydėjusią žvaigždę. Išminčiai neatsisakė savo svajonės. Viltis, išvedusi juos iš Rytų šalies, dabar išvedė ir iš Jeruzalės. Juos vedė žvaigždė: svajonė buvo greitesnė, ji bėgo į priekį, pranoko tikrovę ir žmonių jėgas.
Jeruzalė – šalies sostinė ir Betliejus – mažiausias iš Judo giminės miestų… Sostinėje susitinkame su stabilumu ir nepajudinamumu, o Betliejuje mūsų laukia kūdikis, kuriam dar reikia motinos, kad jis galėtų augti. Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas.
Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

Rekomenduojame

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Australai iš tiesų turėjo pykti ne ant Novako Djokovičiaus

Romaldas Abugelis. Apie laimę ir gerovę

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken: Rusijos agresijos žmogiškoji kaina bus daug kartų didesnė, nei matėme iki šiol

Prof. Jonas Jasaitis. Atsiliepiant į A. Blinkeno kalbą Berlyne, skirtą pasaulio tautoms

Garsus medicinos žurnalas skelbia, kad Facebook‘o neobjektyviame „faktų tikrinime“ nėra atskaitomybės

Už balos. Ko diktatoriai išmoko apie Bideną 2021-aisiais?

Chaotiška Baideno spaudos konferencija: perkrovimas virto perdozavimu

Eurokomisarė migrantų atstūmimo klausimu išlieka griežta: tai neturi vietos ES

Ignas Vėgėlė. Kai aliejaus žinios tampa niekam neįdomios, tenka atidirbti propagandai

Tikrieji neapykantos kurstytojai – LRT nori atverti pragarą?

Moterimi persirenginėjęs Airijos kunigas nutraukė savo tarnystę: nesulaukė palaikymo iš vyskupo

Europos Komisija atsisako skelbti Ursulos von der Leyen ir Pfizer korporacijos vadovo susirašinėjimo žinutes

Edvardas Čiuldė. Dar kartą apie Vilniaus universitetą: universiteto dvasios atstatyti jau nepavyks niekados niekam

Vytautas Sinica. Valdžia su visuomenės dauguma ir toliau renkasi gyventi karo sąlygomis

Dominykas Vanhara. Ar Šimonytės vyriausybė vis dar turi pasitikėjimą Seime?

Leonas Milčius. Išduoti Sąjūdžio pažadai ir vertybės, pažeminta lietuvių valstybinė kalba

Daiva Tamošaitytė. Dvi Lietuvos: kas daugiau?

Bažnyčios krizės grimasos: Čikagos kardinolas vadovavo pagoniškai ceremonijai

Anglija panaikina visus COVID pasus, reikalavimus dėvėti kaukes, darbo apribojimus

Vytautas Radžvilas. Žvelgiant į seną nuotrauką

Albertas Žostautas. Jie sulaužė Lietuvos Konstituciją ir išdavė

Vytautas Radžvilas. Prisikėlė jedinstvo ir LKP, pasidalijusi į skirtingų pasivadinimų atskiras partijas

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Klausimai ir atsakymai

Nacionalinis susivienijimas dėl galimos korupcijos Vilniaus savivaldybėje kreipėsi į STT

Lenkija: kritikuoti Kiniją vien tam, kad įtiktume Amerikai nėra mūsų interesas

Vytautas Sinica. „Valdantieji meluoja, kad dėl asmenvardžių nepažeidžia Konstitucijos“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.