Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienis

Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 7 d. 12:36

29     

    

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienis

Pirmasis Jėzaus palaiminimas skelbia: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3). Apie ką čia kalbama?

Vargdienio dvasią turi tas, kuris Dievą brangina labiau už viską, kuris nesiremia nei turtu, nei savo sugebėjimais, nei žmonių galia, bet visiškai pasitiki Dievu ir leidžiasi jo vedamas visose gyvenimo situacijose: ir kai saulė šviečia, ir kai dangumi plaukia niūrūs debesys. Geros draugystės su Dievu svarbiausi ženklai yra didžiadvasiškumas, paprastumas ir visiškas juo pasitikėjimas.

Dievo žodis šį sekmadienį pateikia du tokio pasitikėjimo pavyzdžius. Pranašas Elijas paprašė varge atsidūrusią našlę iškepti jam duonos paplotėlį, tačiau pastaroji turėjo tik saują miltų, o namuose – alkaną sūnelį. Našlė išpildė pranašo prašymą, patikėdama jo žodžiais, kad miltai ir aliejus neišseks. Taip ir įvyko (plg. 1 Kar 17, 10–16).

Evangelistas Morkus pasakoja, kaip Jėzus šventykloje stebėjo aukojančius žmones. Vieni aukojo gausiai, kiti – kukliai, o suvargusi našlė įmetė paskutinį skatiką, nepasilikdama sau nieko. Jėzus savo mokiniams pasakė: „Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“ (Mk 12, 43–44).

Mes esame linkę elgtis racionaliai, todėl net darydami gerus darbus per daug nerizikuojame. Kai sovietmečiu buvo draudžiama mokyti vaikus katekizmo, daugelis kunigų pakluso šiam reikalavimui ir net bažnyčioje vengė organizuotai rengti vaikus Pirmajai Komunijai. Tačiau kiti rizikavo laisve ir stengėsi šią pareigą atlikti kuo geriausiai. Už vaikų mokymą teisiamas kunigas Juozas Zdebskis į teisėjo klausimą, kodėl jis nesilaikė tarybinių įstatymų ir mokė vaikus tikėjimo tiesų, atsakė apaštalo Petro žodžiais: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apd 5, 29). Po tokio atsakymo teisiamasis išgirdo teismo nuosprendį: vienerius metus kalėti pataisos darbų kolonijoje drauge su kriminaliniais nusikaltėliais.

Per visą sovietmetį nebuvo leidžiama išsileisti ne tik religinių knygų, bet ir maldaknygių bei katekizmų. Tačiau netrūko žmonių, kurie rizikavo laisve ir leido religines knygas, katekizmus bei maldaknyges, ir už tai ne vienas iš jų sumokėjo laisve. Laisvė jiems buvo brangi, kaip tai našlei paskutinis skatikas, bet jie turėjo brangesnių dalykų už laisvę.

Ačiū Dievui, šiandien esame laisvi, bet laisvė neapsaugo nuo įvairių išbandymų. Sutuoktiniai, svarstydami, kaip savo vaikams užtikrinti medžiaginę gerovę, renkasi pasitikėti Dievu ir nebijoti susilaukti gausesnės šeimos arba apsiriboti vienu vaikeliu, viliantis jam sukurti kuo geresnį gyvenimą.

Šiuo metu daugeliui taip pat yra nelengvas pasirinkimas tarp visais kanalais peršamos LGBT ideologijos ir krikščioniško požiūrio į šeimą bei lytiškumą. Nelengvas todėl, kad laikydamasis krikščioniškų nuostatų būsi laikomas atsilikėliu. Net prezidentas niekinamas, kad laikosi krikščioniškų vertybių ir nepataikauja laiko madai.

Dievo žodis kviečia visada ir visiškai pasitikėti Dievu ir nelaukti stebuklo, kaip tai atsitiko pranašą Eliją pamaitinusiai našlei. Dievas gal leis pakentėti, bet, kaip rašo apaštalas Paulius, „žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28).

Gyventi pagal Kristaus palaiminimus reiškia savo gyvenimą tvarkyti ne pagal pasaulio vaikų išmintį, bet visiškai patikėti Dievu, leistis į nuotykį, pasitikint, kad dangaus Tėvas viską išves į gera.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kun. Vytautas Brilius       2021-11-10 5:57

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Evangelijos aprašytame įvykyje Jėzus kažko ypatingo lyg ir nepasakė, atkreipdamas dėmesį, kad padėkoti už malonę sugrįžo tik vienas iš dešimties. Tai neteisinga, liūdna – tačiau, deja, labai jau įprasta. Jėzui padėkos reikėjo tikrai ne iš puikybės.

Gėrio darymas, dovanojimas ir pagalba nėra vien svetimos problemos sprendimas, tai kito asmens priėmimas į savo širdį, savęs paties dalijimas, o tuo būdu – giliausias vienijimasis meilėje, ko Dievas labiausiai trokšta, ko mūsų išmokyti ir buvo atėjęs Jo Sūnus. Ne veltui sakoma, kad gėrį dalijantis žmogus išdalija visą save, savo gyvenimą.

Tačiau meilė, savęs dovanojimas, kitam skirtas vienybės veiksmas siekia, kad ir antroji pusė atsakytų tuo pačiu, kad ir jai taptum svarbesnis ir artimesnis. Deja, kaip tą kartą devyni iš dešimties, taip ir šiandien daugybė žmonių nori matyti vien save ir savo reikalus, o artimą ir Dievą, iš kurių nesidrovi prašyti pagalbos, suvokia tarsi savo gerovės įrankius, o ne save dalijančius asmenis. Taip gaunamos dovanos, bet atstumiamas jų davėjas, kuris iš tiesų yra daug daugiau. Taip daugybė elgiasi su Dievu ir su žmonėmis. Mes prašome malonės, kad už patiriamo gėrio visada pastebėtume, įvertintume ir priimtume jį dovanojančio Dievo ar žmogaus širdį.
Bernardinai.lt

XXXII eilinės savaitės trečiadienio       2021-11-10 5:55

Evangelijos skaitinio komentaras

Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo <…> ir dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. (Lk 17, 15–16)

Turbūt nedaug žmonių, nemokančių naudotis bankomatais: įdedi kortelę, įvedi PIN kodą, pasirenki norimą pinigų sumą ir štai – grynieji tavo delne. Patogu, paprasta, sklandu. Ar norėtum panašaus bendravimo su Dievu? Patvirtini tapatybę, paprašai, ko tau reikia, laikaisi Jo instrukcijų – ir štai – dieviškas sprendimas atsiduria tavo saujoje.

Bet Jėzus yra kai kas daugiau, kai kas geriau nei „palaiminimų bankomatas“. Jis ir mums nori kai ko daugiau. Taip, Jis rūpinasi mumis ir mus gydo, bet svarbiausia – Jis nori per tikėjimą mus išganyti, mūsų kūną, sielą ir dvasią sutelkti į vienį, į visumą.

Šios dienos Evangelijoje visi dešimt raupsuotuojų turėjo pradinį tikėjimo kraitį ir visi dešimt stebuklingai pagijo. Tačiau tik vienas jų – samarietis – sugrįžo padėkoti Jėzui. Matome, kad beeinant jo tikėjimas augo ir skatino jį garbinti Dievą. Jis žemai nusilenkė Jėzui ir šlovino Dievą. Klausykis, ką jis kalba: „Jėzau, ačiū Tau! Dėkoju Tau, kad pasigailėjai manęs, kad mane išgydei.“

Šiais ar kitais žodžiais žmogus paliudijo savo tikėjimą Jėzaus gydančiąja galia, o Jėzus atsiliepė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“, tai yra padarė sveiką. Šis žmogus, sugrįžęs pašlovinti Dievą ir išreikšti Jam savo dėkingumą, priėmė sveikumą, kurį Jėzus norėjo padovanoti visai dešimčiai. Jis buvo visas išgydytas, išgydyti jo dvasia ir kūnas, ne vien apvalytas nuo raupsų.

Galbūt turi daug poreikių ir troškimų. Jėzus juos visus žino, ir Jam rūpi juos patenkinti. Tačiau didžiausias Jo troškimas – padaryti tave sveiką: kupiną tikėjimo, laisvą nuo nuodėmės ir pasitikintį Dievo meile. Jis nori, kad per amžius gyventum su Juo.

Amžinybė prasideda nuo paprastų dėkingumo žodžių. Dėkingumas išsilieja Dievo garbinimu, atsiveria tavo širdis gydančiai Dievo galiai. Šiandien Jėzui padėkok bent už vieną dalyką. Paskui garbink Jį.

Jėzau, dėkoju, kad taip rūpiniesi manimi. Iš visos širdies garbinu Tave.

„ŽODIS tarp mūsų“

XXXII eilinės savaitės trečiadienio       2021-11-10 5:52

Evangelijos mąstymas
Prašyti jautrios gautoms dovanoms širdies ir dėkojimo malonės

Įeisiu į jaudinančią Jėzaus susitikimo su raupsuotaisiais sceną. Pamatysiu jų nykstančius kūnus, kenčiančius, liūdnus veidus. Raupsuotieji stovi atstu, praradę teisę artimiems susitikimams. 

*

Dėkosiu Jėzui už savo gyvenimo stebuklą, už kūno sveikatą ir grožį, už artimą bendravimą su kitais asmenimis, už tai, kad mano kentėjimai yra mažesni už daugybės kitų žmonių kentėjimus.

*

Išgirsiu jaudinantį dešimties raupsuotųjų šauksmą: „Mokytojau, pasigailėk mūsų“! Savo paskutinę viltį jie atranda Jėzuje. Jie tiki, kad Jėzus gali juos išgydyti.

*

Grįšiu mintimis į savo gyvenimo situacijas, kuriose baisiai kentėjau, buvau praradęs viltį. Ar atsimenu savo maldas iš tų dienų? Ar šiandien mano širdis nešaukia dėl kokio nors skausmingo išgyvenimo? Ar nereikia man „raupsuotųjų maldos“?

*

Jėzus pagydo raupsuotuosius. Padaro tai akimirksniu, kai jie to nesitikėjo: „Ir beeidami jie pasveiko“. Ar pastebiu savo gyvenime malonės veikimą? Kokias malones labiausiai šiandien matau?

*

Žvelgsiu į pagydytąjį. Jis šaukia iš džiaugsmo, šlovina Dievą. Išvysiu jo švytinčias akis. Puola veidu prieš Jėzų, dėkoja Jam. Ar atsimenu panašias akimirkas iš savo gyvenimo? Prisiminsiu jas. Už ką labiausiai tada dėkojau?

*

Paversiu savo maldą spontaniška „šlovinimo litanija“. Šlovinsiu Jėzų už svarbiausius savo gyvenimo įvykius, gautas malones:

„Jėzau, šlovinu Tave už... “.

Kasdienapmastau.lt

XXXII eilinės savaitės trečiadienio       2021-11-10 5:49

Evangelija (Lk 17, 11–19)

  Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos.
  Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“
  Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko.
  Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis.
  Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę kaip tik šitas svetimtautis!“
  Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė tave“.
  Katalikai.lt

XXXII eilinės savaitės trečiadienio       2021-11-10 5:48

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 81, 3–4. 6–7)

P.  Tu, Dieve, pakilki – tu žemę teiski.

  „Ginkit visus skriaudžiamuosius, našlaičius,
  beturčių, paniekintų saugokit teises.
  Vargšus, prispaustuosius vaduokit,
  traukite juos iš nedorėlių rankos“. – P.

  Esu aš pasakęs:
  „Visi jūs dievai, Aukščiausiojo sūnūs.
  Tačiau jūs mirsit kaip kiti žmonės,
  krisit kaip kiekvienas žemės galiūnas“. – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Tes 5, 18)

P.  Aleliuja. – Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų
              Kristuje Jėzuje. – P. Aleliuja.

XXXII eilinės savaitės trečiadienio       2021-11-10 5:48

Dievo Žodis
Pirmasis skaitinys (Išm 6, 1–11)

  Klausykit, karaliai, galvon įsidėkit:
  jums mokytis reikia, pasaulio valdovai!
  Tik jūs paklausykit, kurie viešpataujat
  ir mėgstat didžiuotis, kad valdote liaudį!
  Jūs valdžią iš Viešpaties turit,
  šią galią Aukščiausias jums davė!
  Visus jūsų darbus jis stebi
  ir tiria, ką veikti galvojat.
  Turėtumėt jo karalystei tarnauti,
  bet jums nepatiko teisingi sprendimai;
  Įstatymo jūs nesilaikėt –
  nevykdėte Viešpaties valios.
  Todėl jis netrukus ateis ir nubaus jus.
  Didiesiems jo teismo sprendimas bus griežtas.
  Mažasis sulauks pagailos, atlaidumo,
  galingiesiems bausmės taipogi galingos.
  Visatos Valdovas juk nieko nebijo,
  nereikia jam lenktis prieš jokią didybę.
  Jisai gi sukūrė ir didį, ir mažą –
  visi jo apvaizdai tolygūs, vienodi.
  Bet griežtą ataskaitą duos, kas galingas.
  Šiais žodžiais į jus, kunigaikščiai, kreipiuosi,
  kad imtutės proto ir išvengtute blogio.
  Kas šventą dalyką už šventą ir laiko,
  tas pats šventas tampa; kas vykdyt jį stengias,
  tas apsaugą randa. Todėl mano žodžių
  ieškokit ir siekit – juose jūs atrasit
  pamokymą gerą.

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:56

Evangelijos skaitinio komentaras

Iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų! (Jn 2, 16)

Kas ateina į galvą išgirdus žodį „namai“? Galbūt iškart kyla mintys apie poilsį, saugumą, jaukumą, galbūt apie laisvę būti savimi. Įsivaizduok, kad vieną dieną grįžęs namo matai, jog jie paversti kino teatru ar mašinų plovykla, ar banku. Visur vaikšto pašaliečiai, nėra nė truputėlio ramybės, visi tvarko reikalus. Na, argi tai namai?!

Galbūt tai padės įsivaizduoti, ką Jėzus jautė pamatęs Šventykloje prekiautojus. Jis nesmerkė jų, kad jie dirbo savo darbą. Žmonėms reikėjo nusipirkti aukojimui skirtų gyvūnų ir išsikeisti pinigų. Tačiau Jėzus nenorėjo, kad jie tai darytų Šventykloje. Tai buvo Jo Tėvo namai, o drauge ir Jo namai.

Ir mes esame Dievo šventyklos, arba šventovės (plg. 1 Kor 3, 16). Ir mūsų širdys taip sukurtos, kad pačią didžiausią laimę atras tik Jame. Galime sakyti, kad mūsų širdys sukurtos būti namuose su Dievu. Kai leidžiame savo rūpesčiams ar darbams išstumti Viešpatį, prarandame saugumą ir laisvę, kylančius būnant su Juo. Kai teikiame Dievui pirmenybę, atrandame ramybę, kurios taip ilgimės. Tada mus valdo Šventoji Dvasia, o ne pagundos, emocijos ar gyvenimo sūkuriai.

Žinoma, būti Dievo šventove nereiškia, kad negalime niekuo džiaugtis šiame pasaulyje. Džiaugiamės tuokdamiesi, džiaugiamės gimus vaikučiui, džiaugiamės gerai atlikę darbą. Visa tai yra mylinčio Tėvo dovanos ir palaiminimai. Jis gėrisi, kai mes švytinčiais veidais priimame Jo dovanas.

Be to, mes turime Šventąją Dvasią! O Ji mus pamoko, kam turėtume skirti pirmenybę. Kai mums reikia iškuopti savo namus, būkime tikri, kad Dvasia nesigriebs bizūno, kaip Jėzus varydamas pinigų keitėjus. Tačiau Ji švelniai kuždės mūsų sąžinei. Primygtinai – jei to reikia, – netgi įkyriai, tačiau visada švelniai.

Tad brangink savo maldos laiką, laiką su Viešpačiu. Būk budrus ir saugok jį. Juk būtent malda labiausiai padeda išlaikyti savo šventovę švarią ir nenuniokotą.

Tėve, dėkoju, kad pavertei mane savo šventove. Padėk man visa kur Tau teikti pirmenybę, kad atrasčiau namus Tavyje.

„ŽODIS tarp mūsų“

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:54

Evangelijos
Mąstymas
Prašyti gilaus suvokimo, kad esu mylima Dievo Tėvo šventovė

Būsiu kartu su Jėzumi, keliaujančiu į Jeruzalę švęsti Velykų. Jis eina į šventovę, kuri yra Jam brangiausia vieta žemėje – Tėvo namai. Nuoširdžiai paklausiu Jėzaus apie Jo meilę Tėvui, apie Jo išgyvenimus artėjant kančiai.

*

Prisiminsiu savo šventovę: bažnyčią ar koplyčią, kurioje dažniausiai būnu. Ar ta vieta man yra Tėvo namai? Ar noriai juose būnu? Ar ieškau pastiprinimo pas Tėvą, kai numatau artėjančią kančią? Kokie yra mano susitikimai su Dievu Tėvu?

*

Išgirsiu prekiautojų triukšmą. Pastebėsiu, kaip staiga Jėzui sukyla pyktis. Jis su rimbu išvaro prekiautojus ir išvarto pinigų keitėjų stalus. Jėzus nori sudrebinti šventykloje esančiųjų širdis. Šventykla turi priklausyti vien tik Tėvui.

*

Pasikalbėsiu su Jėzumi apie tą įvykį šventykloje. Paprašysiu, kad duotų man jautrią ir pagarbią širdį viskam, kas šventa, kad visada būčiau uolus tikėjimo reikaluose ir niekada savanaudiškai neišnaudočiau Dievo.

*

Šventovė, pastatyta iš plytų, primena mano vidaus šventyklą. Kiek kartų įeinu į šventovę, tiek kartų Dievas primena man, kad Jis nori pats apsigyventi manyje. Įsivaizduosiu, kad Jėzus kasdien ateina pas mane ir klausia apie mano dvasios šventovę.

*

Kokį Jėzaus žvilgsnį įsivaizduoju, kai pagalvoju, kad Jis dabar žvelgia į mano vidų? Ką galiu pasakyti apie dabartinę savo dvasinę būseną? Kas vyrauja mano viduje: ramybė ir maldingumas ar triukšmas ir „turgavietė“?

*

Jėzus turi galią atstatyti mano širdies šventovę, nors ji būtų nuodėmės visiškai sugriauta. Jis gali atgaivinti labiausiai aptingusį ir surambėjusį mano vidinį pasaulį.

Pakviesiu Jėzų į savo širdį.

Prašysiu, kad padarytų mane Tėvo mylima šventove.

Kasdienapmastau.lt

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:52

Evangelija (Jn 2, 13–22)

  Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.
  Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.
  Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“.
  Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“
  Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“.
  Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.
  Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
  Katalikai.lt

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:51

Antrasis skaitinys (1 Kor 3, 9b–11. 16–17)

  Broliai!
  Jūs esate Dievo statyba. Dievo man suteikta malone aš, kaip protingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatąs. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus.
  Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?! Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!

Posmelis prieš evangeliją (2 Kr 7, 16)

P.  Aleliuja. – Išsirinkau ir pašventinau šitą vietą, – sako Viešpats,–
              kad čia mano vardas būtų per amžius. – P. Aleliuja.

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:51

Atliepiamoji psalmė (Ps 45, 2–3. 5–6. 8–9)

P.  Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą,
    kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.

  Dievas – prieglauda mūsų, tvirtovė;
  jis varguose ištikimiausias mūsų Globėjas.
  Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų,
  jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. – P.

  Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą,
  kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.
  Dievas jo viduje – jam nėra ko bijotis;
  kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti. – P.

  Su mumis dangaus kariuomenių Viešpats,
  Jokūbo Dievas, – štai mūsų tvirtovė.
  Eikit, pasižiūrėkit, ką Viešpats nuveikia,
  kokių stebuklų jis žemėje daro. – P.

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas       2021-11-9 5:50

Dievo Žodis
Pirmasis skaitinys (Ez 47, 1-2. 8-9. 12)

  Angelas atvedė mane atgal prie įėjimo šventyklon, ir štai iš šventyklos slenksčio tryško vanduo ir tekėjo į rytus, nes šventyklos priekis buvo atkreiptas į rytus. Vanduo sroveno dešiniąja šventovės puse, į pietus nuo altoriaus. Toliau angelas mane vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukan prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešine puse čiurleno vanduo.
  Angelas man tarė: „Štai vanduo teka į rytus, jis srovena žemyn į Arabą ir bėga į jūrą, į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas. Kur toji upė pasiekia, ten visa, kas juda ir kruta, gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduo tas atiteka. Jūros vanduo pasveiksta; kur tik srovė pasiekia, viskas atgyja.
  Abejuose upės krantuose auga visokie vaismedžiai. Jų lapai nevys, ir nebus jie be vaisiaus. Kas mėnuo jie ves naujų, nes vanduo tekės iš šventovės. Vaisiai tiks maistui, o lapai – vaistams.“

Pritariu.       2021-11-8 10:03

laba išmintingi kun. Vladimiro Solovej pastebėjimai. O pažinti Jėzų galima tik Jį mylint, t.y., kai Jėzus pirmoje vietoje, tai viskas savo vietoje.

Evangelijos        2021-11-8 5:56

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Apaštalai, būdami akivaizdžiai priblokšti Jėzaus mokymo apie besąlygišką atleidimą, prašė sustiprinti jų tikėjimą. Jėzus neatsako tiesiogiai į jų prašymą, bet ima kalbėti apie neįmanomus dalykus, kaip antai apie šilkmedžio perkėlimą su šaknimis į jūrą. Viešpats moko, kad tokiems neįmanomiems dalykams įvykdyti reikia labai mažo tikėjimo – tokio mažo kaip garstyčios grūdelis. Kristus mus kviečia pasirūpinti tuo tikėjimo minimumu. Tikėjimo? Tai reiškia, ko? Ir kaip juo pasirūpinti?

Pastarojo laikmečio popiežiai šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI, Pranciškus lyg būtų sutarę kalbėjo mums, kas nėra tikėjimas. Tikėjimas – tai ne pasaulėžiūra, ne tiesų, nuorodų, draudimų, įsakymų katalogas; tai ne apeigų ar tradicijų rinkinys. Tai asmeninis, giliausias santykis. Tai asmens susitikimas su Asmeniu. Tai mano susitikimas su Jėzumi. Susitikimas veidu į Veidą. Toks susitikimas sukelia man svarbiausius klausimus ir leidžia išgirsti esminius atsakymus. Toks susitikimas gali viską pakeisti: buvau ligonis ir tapau sveikas, buvau raupsuotas ir jau esu švarus, aklas ir staiga regiu, miręs ir vėl gyvenu. Buvau nusidėjėlis ir tapau… nusidėjėliu, bet Dievo išteisintu.

Jėzus sako, kad pakanka bent tokio susitikimo kaip garstyčios grūdelis. Pasirūpink, kad nė viena diena neprabėgtų be nors ir kelių sekundžių susitikimo su Jėzumi. Nepraleisk kad ir menkiausios, trumpiausios progos pabūti su Jėzumi. Galbūt tai bus trumpa adoracija bažnyčioje pro kurią praeini, ir ji kaip tik šiuo metu yra atidaryta. Galbūt tai bus penkios minutės, praleistos su Dievo Žodžiu. O gal tik Biblijos atvėrimas ir vos vieno sakinio perskaitymas. Galbūt tai yra pusvalandis kasdienio dalyvavimo šv. Mišiose arba trumpas dvasinės šv. Komunijos ilgesio atodūsis.

Jėzus sako: pasirūpink tuo minimumu. Nenuvertink jo, nepražiopsok. Kadangi būtent šis mažmožis, tavo tikėjimo garstyčios grūdelis, leis, kad tavo gyvenime vyktų neįmanomi dalykai.
Bernardinai.lt

XXXII eilinės savaitės pirmadienio       2021-11-8 5:52

Mąstymas
Prašyti gilaus dėmesingumo kiekvienam Jėzaus žodžiui, kurį perskaitau Evangelijoje

Jėzus pažįsta mane iki pat mano gelmių. Jis pažįsta kiekvieną gerą dalyką, kuris yra manyje, bet taip pat žino viską apie mano silpnybes ir polinkį į blogį.

*

Jėzaus akivaizdoje klausiu savęs apie savo didžiausią ydą. Kokia yra mano didžiausia silpnybė, kurioje esu ypatingai gundomas ir palenkiamas į pikta? Pakviesiu Jėzų į tas savo silpnas vietas tam, kad mane išgydytų ir sustiprintų malone.

*

„Sergėkitės…“. Išgirsiu pilną susirūpinimo Jėzaus balsą, kuris nori mane apsaugoti. Mano blogi palinkimai silpniesiems gali taipogi tapti papiktinimų bei nuodėmių priežastimi. Atvirai savęs paklausiu: kokią darau įtaką asmenims, su kuriais susitinku kasdieną?

*

Jėzus užstoja tuos, kurie man nusikalto. Jis nori, kad aš jiems atleisčiau, net jeigu prasikalto man daug kartų. Atleidimas nėra nuolaidžiavimas blogiui. Bet kuriuo atveju, jis neuždengia blogio, bet padeda jį pamatyti ir gailėtis.

*

Stosiu priešais nukryžiuotąjį Jėzų ir nuoširdžiai savęs paklausiu, ar mano gyvenime nėra asmenų, kuriems nenoriu atleisti. Prisiglausiu prie Nukryžiuotojo. Jis miršta už mane ir už mano skriaudėjus. Ko norėčiau Jo prašyti?

*

Jėzus nori mane įtikinti, kad jeigu giliai tikėsiu, man nebus neįmanomų dalykų. Jeigu įtikėsiu, kad Jis gali su šaknimis išrauti iš mano širdies mano priešiškumų „šilkmedį“, neišgydytas skriaudas bei priekaištus, – taip ir bus!

*

Su didžiu nuolankumu priglusiu prie Jėzaus ir kaip apaštalai prašysiu Jo: „Sustiprink mano tikėjimą!“ Nuoširdžiame pokalbyje išpažinsiu visas savo tikėjimo abejones ir maištus.

Kasdienapmastau.lt

XXXII eilinės savaitės pirmadienio       2021-11-8 5:51

Evangelija (Lk 17, 1–6)

  Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
  „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.
  Taigi sergėkitės! Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: ‘Gailiuosi’,– atleisk jam“.
  Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
  O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis jūsų paklausytų“.
  Katalikai.lt

XXXII eilinės savaitės pirmadienio       2021-11-8 5:50

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 138, 1–10)

P.  Amžinybės kely, Viešpatie, būk man vadovas!

  Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti,
  žinai, kada sėdu, keliuosi.
  Iš tolo matai, ką galvoju,
  žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti.
  Tau žinomi visi mano takeliai. – P.

  Nespėja mano liežuvis žodžio pratarti,
  kai tau viskas aišku.
  Apglėbęs iš priekio ir nugaros pusės,
  laikai ant manęs savo ranką.
  Ne man tą stebuklą suprasti, kaip tu viską pažįsti,
  ne man juk pasiekti tavo aukštybes. – P.

  Kur aš pasislėpsiu nuo tavo dvasios,
  kur nuo tavo veido pabėgsiu?!
  Jei žengsiu į dangų, ir tu tenai būsi,
  jei leisiuos mirties karalijon, tavęs neišvengsiu. – P.

  Jeigu aušros sparnus pasiimsiu
  ir nulėksiu, kur baigiasi jūros,–
  ir tenai vedžios mane tavo rankos,
  laikys mane tava dešinioji. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Fil 2, 15–16)

P.  Aleliuja. – Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje.
              Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. – P. Aleliuja.

XXXII eilinės savaitės pirmadienio       2021-11-8 5:50

Dievo Žodis
Pirmasis skaitinys (Išm 1, 1–7)

  Pamilkit teisybę, pasaulio valdovai!
  Tegu jūsų mintys į Viešpatį kyla:
  gryna širdimi jo ieškokit maldingai!
  Jį gali surasti, kur juo nedvejoja,
  jis tiems apsireiškia, kur juo pasikliauja.
  Kreivi samprotavimai skiria nuo Dievo:
  kas jojo galybę bandyti išdrįsta,
  jis veja šalin kaip įžūlų beprotį.
  Pas piktadarį išmintis nesilanko
  ir nuodėmės vergo širdy negyvena.
  Šventoji Dvasia – drausmingumo kvėpėja:
  ji priešinas klastai, nemėgsta paikysčių
  ir dreba visa, neteisybę pamačius.
  Tai draugiška žmogui dvasia – išmintis,
  bet negali nebausti šmeižiko liežuvio.
  Jo mintys slapčiausios juk žinomos Dievui:
  jis permato širdį, kalbas jo supranta.
  Pasaulyje pilna gi Viešpaties dvasios –
  ji apima visa, jai žinoma viskas.

Mons. Adolfas Grušas       2021-11-7 18:42

TAI, KAS DUODA GYVYBĘ

Neįvardyta moteris, vieniša našlė, vargšė, yra paskutinis veikėjas, su kuriuo Jėzus prieš savo kančią susitinka Evangelijoje pagal Morkų. Ji tampa ir paskutine mokytoja mums, patenkintiems savimi Viešpaties sekėjams…

Jėzus visada ypač atkreipdavo dėmesį į tokias vienišas moteris. Jos priklausė biblinei beginklių žmonių triadai: našlės, našlaičiai ir svetimšaliai. Tai žmonės, kurie Izraelio visuomenėje neturėjo praktiškai jokių pilietinių teisių. Todėl pats Dievas įsikiša ir imasi juos ginti: „Jie yra mano!“

Evangelijoje pavaizduota našlė – tai gyvenimo mokytoja, kuri, neturėdama jokių titulų ir nepratardama nė vieno žodžio, savo išmintį išreiškia ašaromis ir dosnumu.  Šią širdies pamoką išklausę ir išmokę, galime geriau suvokti gyvenimo esmę.

Sėdėdamas šalia aukų skrynios Jėzus stebi maldininkus. Jo žvilgsnis skvarbus ir aštrus, kaip pranašų, kaip to, kuris myli gyvenimą ir rūpinasi visomis jo detalėmis. Todėl Viešpats pamato ir, atrodo, nereikšmingą gestą, kuriame slypi dieviškumas, Jo akyse į aukų dėžę krintantys du pinigėliai blyksteli Visagalio šviesa. Moteris į šventyklos iždą įmetė du skatikus, bet davė daugiau, nei visi kiti. Kodėl daugiau už kitus? Taip yra todėl, kad Dievo svarstyklės matuoja ne kiekybę o kokybę, pasveria ne skaičius, o širdį. Ta moteris nieko nedavė iš to, kas jai atlieka, bet viską, tai, ką turi, kas jai būtų reikalinga pragyvenimui, atidavė, norėdama išlaikyti savo santykį su Dievu.

Mums neverta savo gyvenime ieškoti šventų žmonių. Galbūt jų rastume, o galbūt ir ne. Juk iš tiesų mes taip pat nežinome, ar Evangelijoje minimos moters moralė buvo labai aukšta, ar ne, tačiau žinome, kad Viešpats ją pagyrė. Tad neturėtume būtinai stengtis surasti tobulų žmonių, bet verčiau ieškoti dosnių žmonių, dovanojančių savo laiką ir meilę, net ir į paprastus poelgius įdedančių visą širdį. Gerumo gestas, nežiūrint jo paprastumo, niekuomet nebus juokingas ar nereikšmingas. Visuomet labiau verta pasitikėti ne tais, kurie gali pasigirti savo turtais ar aukšta kilme, bet tais, kurie turi kilnią širdį. Dievo akyse svarbus yra ne tas, kuris save laiko tobulu, bet tas, kuris, suvokdamas savo menkumą, aukoja save patį.

Originalus Morkaus tekstas skamba genialiai: „Ji įmetė visą savo gyvenimą“. Vargšė našlė pasidalijo su pasauliu savo širdies švelnumu ir savo gyvenimu. Taip vyksta visąlaik, ir tai, ką žmogus iš savo širdies gerumo atiduoda, sklinda visatoje, tarsi šviesi ir galinga energija, nes kiekvienas žmogaus veiksmas, atliekamas visa širdimi, priartina mus prie Dievo.

Paskutinio mūsų gyvenimo vakaro šiame pasaulyje klausimas skambės panašiai: „Mažai ar daug davei gyvenimui? Ar ten, kur praėjai, liko daugiau ar mažiau gyvybės?“ Dievo namuose pirmosios vietos yra skirtos tiems, kurie jau dabar, kiekvienuose namuose dalijasi širdies šiluma su tėvais, vaikais ar nepažįstamais žmonėmis. Paprastai tai iš pažiūros maži dalykai, bet visuomet susiję su parodomu rūpesčiu, dėmesiu, gerumu…

Net jei tai būtų tik du gerumo skatikai, tik trupiniai, tik šypsena ar glamonė, visi žmonės, kurie tai daro iš visos širdies, tiki ateitimi. Naktis prasideda patekėjus pirmajai žvaigždei, o naujas pasaulis - su pirmuoju gerojo samariečio gestu.

Popiežius Pranciškus       2021-11-7 18:40

Saugotis veidmainiško klerikalizmo, matyti vargšę našlę


Jėzus perspėja saugotis veidmainiško tikėjimo žmonių, tokių, kaip sekmadienio Evangelijoje minimi Rašto aiškintojai, kad netaptume kaip jie, ir matyti Evangelijos vargšę našlę, kad ji taptų mums pavyzdžiu.

Popiežius sakė, kad saugotis veidmainių reiškia negrįsti gyvenimo išvaizdos, išorės kultu ir nepalenkti tikėjimo savo naudai. Rašto aiškintojai Dievo vardu dangstė savo puikybę ir, dar blogiau, panaudojo religiją savo reikalams, piktnaudžiaudami valdžia ir išnaudodami vargšus. Tokį netinkamą elgesį – klerikalizmą – matome ir šiandien. Tai noras pažeminti nuolankiuosius, juos išnaudoti, skriausti ir jaustis tobulais, tai – klerikalizmo blogis, sakė popiežius. Pasak jo, tai įspėjimas visiems tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje, kad niekad nepiktnaudžiautų, nesiektų pažeminti kitą ir pasipelnyti iš vargšų.„Saugokimės melo širdyje ir veidmainystės, kuri yra pavojinga sielos liga. Kad išgytume nuo šios ligos, Jėzus kviečia matyti vargšę našlę“, – sakė popiežius.

Viešpats pasmerkė šios moters išnaudojimą – dėl aukos ji sugrįžta į namus nebeturėdama net menkiausių pragyvenimui reikalingų išteklių. Tuo pačiu Viešpats pagiria našlę už tai, kad į aukų skrynią ji įmetė visa, ką turėjo. „Jai nelieka nieko, bet ji atranda Dievą, kuris jai yra viskas. Ji nebijo prarasti menkų išteklių, nes pasitiki Dievu, kuris dovanojantiems daugina džiaugsmą.

Našlė lanko šventyklą ne dėl sąžinės ramybės, ji nesimeldžia taip, kad kiti matytų, nedemonstruoja tikėjimo, o dovanoja – kilnia širdimi, dosniai ir neatlyginamai. Jos tikėjimas yra be išorinių blizgučių, bet nuoširdus. Mokykimės iš jos tikėjimo, nuolankios meilės Dievui, broliams ir seserimis, paragino sekmadienio susitikime popiežius. (SAK / Vatican News)

Malda šv. arkangelui Mykolui        2021-11-7 15:40

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame,
kad Dievas jį sutramdytų,
o tu,
dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą.
Amen. 

Lietuvos paaukojimas        2021-11-7 15:38

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai    

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui.

Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą.

Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais.

Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą.

Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis bei darnios visuomenės pagrindu.

Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.

Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir nesavanaudiškai pagalbai.

Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje.

Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.

Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen. 

Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą        2021-11-7 15:35

Visagali amžinasis Tėve,
nuolankiai meldžiame Tavo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,
atleisk mums mūsų tautos nuodėmes,
duok jėgų priimti Tave atmetančius,
padėk išsaugoti Tėvynės laisvę ir apginti šeimą –
visuomenės ir valstybės pagrindą.

Tėve,
savo gailestingosios meilės jėga sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį.
Amen.   

 

Malda Šventajai Šeimai        2021-11-7 15:33

Jėzau, Marija ir Juozapai,
su pasitikėjimu kreipiamės į jus, –
jumyse spindi tikroji meilė.

Šventoji Nazareto Šeima,
padaryk ir mūsų šeimas
bendrystės bei maldos vietomis,
tikromis Evangelijos mokyklomis
ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,
tenelieka mūsų šeimose
prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo,
o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas,
tepatiria paguodą ir išgydymą.

Šventoji Nazareto Šeima,
padėk visiems suvokti,
kokia yra graži šeima Dievo sumanyme,
ir saugoti ją šventą bei nepažeistą.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą.
Amen!
       

Malda prašant šv. Juozapo užtarimo        2021-11-7 15:31

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.

Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,

su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.

Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,

ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,

maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,

ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.

Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.

Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,

kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,

taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,

o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,

galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.

Amen.

Melskimės        2021-11-7 15:28

melskimės už Lietuvą Tiesoje

Gailestingasis Dieve,
padėk įveikti nevilties ir nemeilės pandemiją,
kad atgavę Tiesos nuovoką ir išsižadėję savęs,
vykdytume Tavo valią.
Prašome per Kristų,
mūsų Viešpatį.
Amen. 

Redakcijai       2021-11-7 14:44

Pastebėjimas. “Geroji Naujiena” įdedama, pusvalandžio laikotarpyje,  9-toje vietoje, tarp skaitomiausių straipsnių? Kieno nurodymu tai darote?

Kristaus palaiminimai.        2021-11-7 13:44

visiškai pasitiki Dievu ir leidžiasi jo vedamas visose gyvenimo situacijose.

draugystė su Dievu        2021-11-7 13:35

Per visą sovietmetį nebuvo leidžiama išsileisti ne tik religinių knygų, bet ir maldaknygių bei katekizmų. Tačiau netrūko žmonių, kurie rizikavo laisve ir leido religines knygas, katekizmus bei maldaknyges, ir už tai ne vienas iš jų sumokėjo laisve. Laisvė jiems buvo brangi, kaip tai našlei paskutinis skatikas, bet jie turėjo brangesnių dalykų už laisvę! 

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.