Religija ir filosofija

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Naujieji 2022-ieji metai

Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 1 d. 20:43

26     

    

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Naujieji 2022-ieji metai

Bažnyčia pradėdama Naujuosius metus meldžiasi: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“ (Ps 66).

Pirmoji Naujųjų metų diena yra skirta pagerbti Švč. Mergelei Marijai, Dievo Gimdytojai. Efezo Bažnyčios Susirinkimas iškilmingai paskelbė tikėjimo tiesą: Marija yra Jėzaus Kristaus Motina – Dievo Gimdytoja.

Bažnyčia, skirdama Dievo Gimdytojai pirmąją metų dieną, skatina mus atidžiai žvelgti į Dievo Sūnaus Motiną ir mokytis iš jos tikėjimo ir meilės.

Marija net sunkiausiais savo gyvenimo momentais išsaugojo nepajudinamą tikėjimą Dievo Apvaizdos vedimu. Kokio didelio tikėjimo reikėjo, stovint po Sūnaus kryžiumi ir jį mirusį laikant ant savo rankų.

Marijos gyvenimas buvo pažymėtas gražiausia meile. Šios meilės šviesoje prabėgo Jėzaus vaikystė ir jaunystė iki visiško žmogiško subrendimo. Motinos Marijos meilės šviesoje brendo Jėzaus žmogiškoji prigimtis.

Jos gyvenime aiškiai matomas visiškas pasitikėjimas Dievo Apvaizda. Nuo Marijos pirmojo žodžio: „Tebūnie tavo valia“ iki užmigimo Viešpatyje matome jos nepalaužiamą pasitikėjimą Dievo vedimu. Sunkiausiais gyvenimo momentais ji nesvyruoja, nesiblaško, bet daro tai, kur įžvelgia Dievo valią.

Naujųjų metų dieną Marija stovi tarsi kelrodė, rodanti mums gyvenimo kryptį. Ta kryptis – jos Sūnus Jėzus Kristus, kurio kasdien turime ieškoti, prie jo glaustis, iš jo mokytis ir jam patikėti visus savo troškimus.

Marija, trisdešimt trejus metus gyvenusi Jėzaus artumoje, kviečia ir mus šios artumos ieškoti. Kur ją galime surasti? Jėzus Kristus prieš savo kančią įsteigė Eucharistijos auką ir liko su mumis iki pasaulio pabaigos eucharistiniais duonos ir vyno pavidalais. Švęsdami Mišias – Eucharistijos auką mes labiausiai vienijamės su Jėzumi. Todėl Mišioms ir Eucharistijos priėmimui teiktinas ypatingas dėmesys.

Tačiau mūsų dėmesys eucharistiniam Jėzui neturėtų apsiriboti tik dalyvavimu Mišiose. Labai brangi ir kita pamaldumo forma – Švč. Sakramento adoracija. Joje reikia skirti pakankamai laiko tylai – gyvam pokalbiui su čia pat realiai gyvenančiu Jėzumi. Lengviausia tai atlikti turint su savimi Šventąjį Raštą, kurį skaitome ir apmąstome, ką šią valandą mums kalba Jėzus. Tokia malda yra labai brangi, nes tyloje Dievas mums gali pasakyti tai, ko neišgirstame pasinėrę gyvenimo triukšme.

Dievo mums padovanotas žemiškasis gyvenimas yra skirtas bręsti tikėjimu ir meile. Bažnyčia turi tūkstantmetę patirtį, kad tikėjimas ir meilė auga, kai žmogus daro gerus darbus, ir malda bendrauja su Dievu. Švč. Sakramento adoracijos laikas yra pats brangiausias, nes galime pasakyti Viešpačiui, ko mums reikia, ir klausytis, ką jis mums pasakys.

Eucharistinėje adoracijoje yra puiki proga melstis už Lietuvos dvasinį atgimimą. Šiandien mes matome daugybę pasimetusių ir kenčiančių žmonių. Kartais net kunigams ne visada pasiseka būti gerais Evangelijos liudytojais. Kur kitur, jei ne Eucharistijos artumoje, galime Dievui išsakyti savo prašymus ir troškimus.

Kai negalime realiai dalyvauti Eucharistijos adoracijoje bažnyčioje, tuomet galime adoruoti eucharistinį Jėzų ir savo namuose. Paskiriame laiko ir viską atliekame panašiai, kaip ir bažnyčioje, tik dvasiniu būdu. Viešpats palaimins mūsų pastangas; jis leidžiasi surandamas tų, kurie ieško jo artumos.

Palinkėkime vieni kitiems Dievo palaimos 2022-aisiais metais Šventojo Rašto žodžiais: „Viešpats tesaugo ir telaimina tave. Tešviečia tau jo veidas“ (Sk 6, 24 –25).

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Mons. Adolfas Grušas       2022-01-6 5:54

KELIAS Į ATEITĮ

Išminčius vedusios žvaigždės įvaizdis žadino visų laikų žmonių vaizduotę. Buvo keliamos įvairiausios hipotezės, atliekami astronomijos ir istorijos tyrimai, menininkai įvairiausiais būdais vaizdavo šiuos įvykius, tačiau žvaigždė buvo ir lieka tarsi nepasiekiamas miražas, išjudinęs šiuos personažus iš Rytų leistis kelionėn. Žvaigždė nėra tikslas, kurį reikia pasiekti, bet nurodo kelią, kuriuo reikia eiti, ir būtent šiame kelyje svajonės gali tapti realybe.

Kai pranašiški siekiai susiduria su žemiška galia, praktiška ir nepajudinama, kelias praranda savo jėgą, svajonėms tenka nusileisti kitai tikrovei, o tam, ką, atrodytų, jau žinojome, prireikia kitų orientyrų. Ieškome istorijoje, tradicijose, religijoje. Valdžia ieško kitų valdžių paramos, vyresnieji prašo kunigų, Rašto žinovai tiria senąsias knygas ir jose ieško atsakymų, karalius taip pat prašo išminčių ištirti situaciją ir apie tai jam pranešti.

Tada ir susiduriame su stagnacija. Viskas sustoja. Viltis sujudina mintis, sukelia sumaištį, primena istoriją ir Dievo pažadus, bet sostinėje niekas nevyksta. Kiekviena valdžia, politinė, religinė, kultūrinė, ekonominė, ieško savo stabilumo. Vienintelis jos rūpestis yra išlaikyti susiklosčiusią padėtį  ir sustiprinti savo galią. Valdžios tikrume nėra vilties arba bent jau tokios vilties, kuri galėtų sujaudinti žmonių širdis.

Visų mūsų laimei, išminčiai neįsitraukė į šį Erodo tikrumą. Jie neprarado savo dinamiškumo, nes neieškojo kėdės, ant kurios galėtų atsisėsti, jiems nerūpėjo valdžia, todėl jie vėl pamatė juos vedusią ir lydėjusią žvaigždę. Išminčiai neatsisakė savo svajonės. Viltis, išvedusi juos iš Rytų šalies, dabar išvedė ir iš Jeruzalės. Juos vedė žvaigždė: svajonė buvo greitesnė, ji bėgo į priekį, pranoko tikrovę ir žmonių jėgas.

Jeruzalė – šalies sostinė ir Betliejus – mažiausias iš Judo giminės miestų… Sostinėje susitinkame su stabilumu ir nepajudinamumu, o Betliejuje mūsų laukia kūdikis, kuriam dar reikia motinos, kad jis galėtų augti. Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas.

Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai       2022-01-6 5:49

Evangelija (Mt 2, 1–12)

  Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
  Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
  Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’ “.
  Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
  Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
  Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.
  Katalikai.lt

Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai       2022-01-6 5:48

Antrasis skaitinys (Ef 3, 2–3a. 5–6)

  Broliai!
  Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams; pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 2, 2)

P. Aleliuja. – Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. – P. Aleliuja.

Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai       2022-01-6 5:48

Atliepiamoji psalmė (Ps 71, 1–2. 7–8. 10–13)

P. Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

  O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,
  tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
  kad jis valdytų tautą kaip dera,
  būtų teisingas tavo vargdieniams. – P.

  Klestės jo dienomis teisingumas,
  gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
  Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
  nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. – P.

  Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę,
  dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai!
  Visi valdovai parpuolę jį garbins,
  tarnaus visi jam pagonys. – P.

  Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,
  tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
  Jis gailės vargšo, beturčio
  ir savo varguoliams gelbės gyvybę. – P.

Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai       2022-01-6 5:47

Pirmasis skaitinys (Iz 60, 1–6)

  Kelkis, nušvisk, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia.
  Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui: visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnūs atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos.
  Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauks į tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus.

Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai       2022-01-6 5:47

<B>Evangelijos
Mąstymas
Prašyti, kad suvokčiau Jėzaus buvimą paprastuose kasdienybės įvykiuose<B>

Prisijungsiu prie turtingų išminčių iš Rytų, kurie keliauja į nežinomą kraštą, kad surastų naujai gimusį Karalių. Stebėsiuosi jų troškimu susitikti su Jėzumi, kurio dar nepažįsta. Jie klausinėja apie Jėzų...

*

Prisiminsiu savo gyvenimo situacijas, kurios sužadino stiprų pažinimo ir susitikimo su Jėzumi troškimą. Kaip atsiliepiau į tuos troškimus? Ką galiu pasakyti apie savo šiandienį Jėzaus ieškojimą?

*

Išminčiai suranda Jėzų, kadangi ištvermingai seka jiems kelią rodančią žvaigždę. Jie atpažįsta ženklą, duotą iš dangaus. Ar aš savo gyvenime pastebiu kokius nors ypatingus Dievo veikimo ženklus?

*

Kokius malonės ženklus pastebiu savo gyvenime? Ar atpažįstu juos maldoje, dvasiniame vadovavime? Kokiu būdu į juos atsiliepiu?

*

Atkreipsiu dėmesį į Erodo išgąstį. Žinia apie Jėzaus gimimą sukelia jam baisų nerimą. Baimė trukdo jam atpažinti ženklus ir suprasti išminčių žodžius. Jėzų jis mato kaip savo priešininką ir nori Jį nužudyti.

*

Prašysiu Dievo, kad apsaugotų mane nuo „Erodo nuodėmės“, nuo širdies neramybės ir baimės, kuri gali uždaryti mane nuo Jėzaus. Ar pastebiu savo baimes, kurios trukdo man susitikti su Jėzumi? Kokias baimes ir nerimą labiausiai norėčiau Jam atiduoti?

*

Atsistosiu šalia suradusių Jėzų išminčių. Atkreipsiu dėmesį į jų džiaugsmą. Stebėsiuosi jų tikėjimu: bejėgiame Kūdikėlyje, kurį rado tvartelyje, jie atpažįsta pasaulio Išgelbėtoją.

*

Kartosiu savo širdyje paprastą maldą:

„Jėzau, išmokyk mane pastebėti Tave paprastoje kasdienybėje“.

Sausio 5 d.        2022-01-5 6:04

Evangelijos komentaras

Viskas apsiverčia aukštyn kojomis! Vieną akimirką Natanaelis tykiai sėdi po figmedžiu, o kitą akimirką jis išpažįsta, kad Jėzus yra „Izraelio karalius“ (Jn 1, 49).

Kas įvyko? Pilypui papasakojus apie Jėzų, Natanaelis iš pradžių nesusidomėjo. „Argi gali būti kas nors gero iš Nazareto?“ – paklausė jis. Tačiau jis leidosi Pilypo atvedamas pas Jėzų. Vadinasi, šiek tiek buvo atviras. Natanaelio širdis suvirpo, kai jis išgirdo iš Jėzaus, kad Jis jį matė sėdintį po figmedžiu, dar prieš Pilypui jį pašaukiant. Sėdėti po medžiu, regis, toks paprastas dalykas. Tad kodėl šis mokytojas iš Nazareto atkreipė į tai dėmesį? Per susitikimą su Jėzumi Natanaelis kažkaip pajuto, kad Dievui rūpi net menkiausios jo gyvenimo smulkmenos.

Dievas nori, kad mes žinotume, jog Jis nė akimojį neišleidžia mūsų iš akių. Jis mato mus kasdienybės sūkuryje ir vis kreipiasi į mus. Kad ir ką darytume, Dievas visada yra pasirengęs palytėti mūsų širdis ir atverti mums akis. Esame tokie brangūs Jam, kad Jis niekada mūsų nepalieka!

Natanaelio širdis suvirpo ir jis nusikratė nepatiklumo. Jis panūdo sužinoti, ką Jėzus dar gali pasakyti. Tačiau ta valanda buvo skirta ne įgyti žinių ar gauti naujų įžvalgų. Jėzus pažadėjo Natanaeliui kai ką geresnio: kad jis matys „atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jn 1, 51). Taigi Jėzus ne tik atskleidė, kad Jam rūpi Natanaelis, bet ir atvėrė jam Dangaus slėpinius. Taigi Natanaeliui Jėzus byloja: žinoma, Dievas tave pažįsta ir myli, ir Tu Jį pažinsi.

Taigi iš šio Evangelijos skaitinio matome, kad Dievui rūpi suvirpinti mūsų širdis, kaip kad suvirpino širdį Natanaeliui. Šis skaitinys rodo, kad Dievas trokšta mums kalbėti ir parodyti savo meilę ir garbę. Tam tikra prasme visi sėdime po savo figmedžiais, o Dievas mus kviečia išlįsti iš po figmedžio šešėlio ir stoti Jo artumo švieson. Taigi priimkime Jo kvietimą ir leiskime Jam atverti mūsų akis.

Jėzau, sakau „taip“ Tavo kvietimui. Dėkoju Tau už pažadą, kad man parodysi save. Viešpatie, ateik ir parodyk man tai, kas išties svarbu.

„ŽODIS tarp mūsų“

Sausio 5 d.        2022-01-5 6:00

Evangelija (Jn 1, 43–51)

  Išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos – Andriejaus ir Petro gimtojo miesto.
  Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“.
  Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“
  Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“
  Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
  O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“
  Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
  Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“
  Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi didesnių dalykų“.
  Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.
Katalikai,lt

Sausio 5 d.        2022-01-5 5:59

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 99, 2– 5)

P.  Visos šalys džiūgaukit Dievui.

  Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
  jam tarnaukite linksmos,
  jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! – P.

  Jis tikras Dievas, žinokit!
  Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
  esam jo liaudis, jo kaimenės avys. – P.

  Ženkite pro vartus į šventąjį kiemą,
  šlovę jam teikdami, giedodami giesmes.
  Garbinkit jį, jo šventąjį vardą. – P.

  Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
  ir per kartų kartas mums atsidavęs. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P. Aleliuja. – Mums šventa diena išaušo.
              Ateikite, tautos, pagarbinkite Viešpatį:
              šiandien didinga šviesa nužengė į žemę. – P. Aleliuja.

Sausio 5 d.        2022-01-5 5:59

Dievo Žodžio
Pirmasis skaitinys (1 Jn 3, 11–21)

  Mylimieji!
  Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime mylėti vieni kitus. Ne taip, kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs.
  Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.
  Mes iš to pažinome Dievo meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.
  Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą savo brolį, užrakintų jam savo širdį, – kaip jame pasiliks Dievo meilė?
  Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu.

Evangelijos       2022-01-5 5:57

Mąstymas
Prašyti asmeniško susitikimo su Jėzumi Jo žodyje patirties

Atsistosiu šalia Pilypo, kuris susitinka Jėzų. Pilypas išgirsta tik keletą žodžių, kurie visiškai pakeičia jo gyvenimo kryptį. Jis surado Tą, apie kurį tiek kartų skaitė Raštuose. Kokie Šventojo Rašto žodžiai labiausiai pakeitė mano gyvenimą? Ar ir toliau juose patiriu gyvą susitikimą su Jėzumi?

*

Įsijausiu į Pilypo entuziazmą, su kurio jis pasakoja Natanaeliui apie Jėzų. Pilypas apie Jėzų ne tik skaitė ir girdėjo, bet ir susitiko su Juo asmeniškai. Ar galiu pasakyti, kad aš esu asmeniškai susitikęs su Jėzumi? Ar tas susitikimas ir toliau manyje yra gyvas?

*

Pagalvosiu, kad Pilypas tuos žodžius sako man. Jis nori, kad ir aš, panašiai kaip jis, pamatyčiau Jėzų, „paliesčiau“ Jį. Pilypas sako man, kad Jėzus yra Juozapo iš Nazareto sūnus. Jis negyvena „debesyse“, bet kartu su manimi vaikšto mano kasdienybės keliais. Jėzus trokšta su manimi susitikti. Ar iš tikrųjų ir aš to noriu?

*

„Pamatęs ateinantį Natanaelį“... Jėzus mato kiekvieną žingsnį, kurį žengiu link Jo. Jis pažįsta mane panašiai kaip Natanaelį, niekada nenuleidžia nuo manęs akių. Stebėsiu Jėzaus žvilgsnį ir prašysiu Jo, kad atskleistų man tiesą apie mane patį.

*

Atkreipsiu dėmesį į Natanaelio reakciją. Jėzaus žvilgsnis persmelkė ir perkeitė jį iki gelmių. Natanaelis išpažįsta, kad Jėzus yra Dievo Sūnus ir Karalius. Prašysiu Jėzaus, kad savo žodžiu ir žvilgsniu perkeistų ir mane.

*

Pasidžiaugsiu Jėzaus pažadu: „Tu pamatysi didesnių dalykų“. Gyvenimas su Jėzumi viršija mano įsivaizdavimą ir lūkesčius. Jau dabar Jis pažada man, kad kada nors pamatysiu Jį garbėje apsuptą angelų. Per dieną dažnai kartosiu:

„Duok man pamatyti Tavo garbę“.

Kasdienapmastau.lt

niekaip nesuprantu       2022-01-4 18:50

Apie kardinolą Tamkevičių žinau virš 50 m. Žinau jo biografiją, žinau kaip jis kovojo sovietiniais laikais, kaip gynė tikinčiųjų teises, apie kalėjimą, tremtį. Todėl niekaip nesuprantu, ko jis tyli dabar, ko bijo?

Sausio 4 d. Dievo Žodžio       2022-01-4 5:56

Evangelijos komentaras

Ateikite ir pamatysite (Jn 1, 39).

Ar kas nors tavęs klausė, kokios didžiausios tavo viltys ir svajonės? Tokie klausimai dažniausiai užklumpa labai netikėtai: suglumstame ir nežinome, ką atsakyti.

Šiandienos Evangelijos skaitinyje pirmieji apaštalai pateko į panašią situaciją. Jonui Krikštytojui parodžius jiems Jėzų, jie nusekė paskui Jį, nė gerai nežinodami kodėl. Kai Jėzus atsigręžė ir paklausė: „Ko ieškote?“, mokiniai sumišo, tad pabandė keisti pokalbio temą: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“ (Jn 1, 38). Jie veikiausiai nė nežinojo, ko ieško. Tačiau jie surado, priėmę Jėzaus kvietimą: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39).

Tad ko ieškai tu? Šį klausimą Jėzus užduoda mums visiems. Tai tas klausimas, į kurį Jis mums gali padėti atsakyti kuo geriausiai. Jėzus, parodydamas mums, kas Jis yra, pamažėl atidengia ir mūsų pačių slapčiausius troškimus ir viltis. Taip yra, nes mes priklausome Jam. Mes esame sukurti pagal Jo paveikslą ir panašumą. Tad ir visus tikruosius atsakymus atrandame Jame ir Jo širdies troškimuose.

Šiandien melsdamiesi priimkime Jėzaus kvietimą ateiti ir pamatyti:

Ateikite ir pamatysite, kad aš jumis gėriuosi. Ateikite ir pamatysite, kad esate mano mylimi ir branginami. Ateikite ir pamatysite savo tikrąją nelygstamą vertę Dievo akimis.

Ateikite ir pamatysite, kad aš atpirkau jus iš nuodėmės. Priimkite mano gailestingumą, ištisai srūvantį tarsi sraunios upės tėkmė. Pamatysite, kad aš duodu jums pačią savo gyvybę. Nieko sau nepasilaikau, kad tik jūs galėtumėte vaikščioti laisvėje. Ateikite ir pamatysite, kad jūs galite būti išlaisvinti.

Ateikite ir pamatysite, ką aš sumaniau jūsų gyvenimui, kokius kelius jums nutiesiau, kokios mano viltys. Taip noriu jums parodyti, kaip jus branginu ir kokią viltingą ateitį jums numačiau. Jums tereikia mokytis iš manęs.

Tad ko išties ieškote? Jėzaus! Tada nutildykite savo mintis ir leiskitės pripildomi Jo meilės. Jis nori mums atskleisti, kas yra Jis ir kas iš tiesų esame mes. Ateikime ir rasime atsakymą į pačius didžiausius savo širdies troškimus.

Viešpatie, trokštu išvysti Tave. Padėk man šiandien klausyti Tavo balso.

„ŽODIS tarp mūsų“,

Sausio 4 d. Dievo Žodžio       2022-01-4 5:52

Mąstymas
Prašyti gilaus troškimo būti su Jėzumi

Atsistosiu kartu su mokiniais prie Jėzaus, kad prisiminčiau ir dar kartą išgyvenčiau savo pirmąjį susitikimą su Jėzumi. „Štai Dievo Avinėlis…“ – tai pirmieji žodžiai, kuriuos mokiniai išgirdo apie Jėzų, kai Jį pamatė pirmą kartą. Pabandysiu prisiminti žodžius apie Jėzų, kurie labiausiai palietė mano širdį ir mane priartino prie Jo. Kada tai buvo ir kokiomis aplinkybėmis?

*

Įsivaizduosiu save esantį tarp mokinių, kurie eina su Jėzumi. Matysiu kaip Jėzus atsisuka, žvelgia į mane ir klausia: „Ko ieškai?“ Ko aš ieškau savo pašaukime?

*

„Kur gyveni?“ Žvelgsiu į mokinius ir pastebėsiu, su kokiu užsidegimu jie trokšta pažinti Jėzų. Ar yra manyje tikras noras pažinti Jėzų? Ar esu pasiruošęs, kaip mokiniai, viską palikti, kad Jį geriau pažinčiau? Kas labiausiai silpnina manyje troškimą būti su Jėzumi? Pasakysiu Jėzui apie savo blogus įpročius ir prisirišimus, kurie žudo manyje dvasinius troškimus.

*

„Pasiliko pas Jį“. Tik buvimas kartu su Jėzumi leidžia geriau Jį pažinti ir pamilti. Ką galiu pasakyti apie savo buvimą su Jėzumi? Ar esu didžiadvasiškas ir uolus maldoje? Ar negailiu Jėzui laiko? Ar nepasiduodu rutinai, įpratimui ir skubėjimui?

*

Atkreipsiu dėmesį į mokinių entuziazmą po susitikimo su Jėzumi. Buvimas su Jėzumi perkeičia juos. Iš mokinio padaro liudytoju. Prisiminsiu situacijas, kuriose su kitais kalbėjausi apie Jėzų. Ar mano žodžius lydėjo vidinis įsitikinimas apie Jėzaus meilę?

*

Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu, kad Jis patrauktų mane prie savęs ir pažadintų manyje Jo artumo bei glaudaus ryšio su Juo troškimą.

Kasdienapmastau.lt

Sausio 4 d. Dievo Žodis       2022-01-4 5:50

Evangelija (Jn 1, 35–42)

  Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.
  O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“
  Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“
  Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.
  Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį – Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).
  Katalikai.lt

Sausio 4 d. Dievo Žodis       2022-01-4 5:50

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1. 7– 9)

P.  Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

  Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
  nuostabius darbus jis daro!
  Jo dešinė visagalė,
  jo šventoji ranka pergales skina. – P.

  Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj,
  visas pasaulis ir kas jame gyva.
  Delnais plokit, upės, upeliai,
  jūs, kalnai, linksmai jiems pritarkit. – P.


  Prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina,
  kai jis ateina tvarkyti pasaulio.
  Jis tvarko pasaulį teisingai,
  žmoniją valdo kaip dera. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Žyd 1, 1–2)

P. Aleliuja. – Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus,
            o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų. – P. Aleliuja.

Sausio 4 d. Dievo Žodis       2022-01-4 5:49

Pirmasis skaitinys (1 Jn 3, 7–10)

  Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina! Kas teisiai elgiasi, yra teisus, kaip ir jisai teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų.
  Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai: tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.

Anshika Bhandari       2022-01-3 10:11

Goodness, cool post. I’d opt to compose like this as nicely - putting aside time and real hard paintings to make a top-notch article… Anyways, Bangalore Escorts placed things off something over the pinnacle and in no way seem to begin. However, plenty obliged.
Escorts in Bangalore
Bangalore Call Girls
Call Girls in Bangalore
Escorts Service in Bangalore
Bangalore Escorts Service

Kazys       2022-01-3 10:04

Gerbiami vyskupai ir kunigai. Labai gražiai čia rašote apie Dievą ,meilę, pasiaukojimą, bet visa tai skamba kaip gražių ir šventų frazių rinkinys kuris šių dienų problemų visiškai nepadeda spręsti. Būkime tylūs ir nuolankūs kaip avinėliai ir nieko nedarykime kai į mūsų gyvenimą ,į mūsų šeimas ,į mūsų valstybę braunasi ideologijos kurios griauna dorovę ,šeimas, braunasi svetimtaučiai kurie toli gražu nėra vargšai , kuriems mes katalikai esame ;netikėliai; priešai, kai mūsų valdžia veda valstybę į ekonominį bankrotą ir susinaikinimą. Mes paprasti žmonės nebesijaučiam saugūs ,gal jūs aukštieji bažnyčios vadovai kol kas esate saugūs už storų arkikatedros sienų tarnaudami ;elitui; krikštydami ,tuokdami . O kur jūsų atviras TIESOS žodis apie prievartinį skiepijima? apie žmonių rūšiavima bent pareikalaukite iš valdžios kad paskelbtu tiesą kiek žmonių numirė iš tiesų nuo koronos o ne nuo NEgydimo ,ir kiek numirė nuo skiepų? MES LAUKIAME KADA JŪS VYSKUPAI IR KUNIGAI PEREISITE Į MŪSŲ ŽMONIŲ PUSĘ O NE TARNAUSITE VALDŽIAI.

Mons. Adolfas Grušas       2022-01-3 5:56

KAIP AVINĖLIAI,

Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis“… Šiuos žodžius mes taip dažnai girdime bažnyčioje pamaldų metu, kad praktiškai net nebesusimąstome apie jų prasmę.

Avinėlis niekam nekelia baimės, neturi jokios valdžios, yra beginklis. Jėzus, pavadintas Dievo Avinėliu, atstovauja nusižeminantį ir nuolankų Dievą. Žydams, išauklėtiems griežtos Mozės religijos, Dievą suvokusiems tik kaip galingą, reiklų ir už nusižengimus griežtai baudžiantį Valdovą, žodis „avinėlis“, galėjo reikšti nebent aukai skirtą gyvūną, bet anaiptol ne Visagalį Dievą. Nors, tiesą sakant, jei Dievas kelia baimę, visuomet verta pamąstyti, ar tai yra tikras Dievas.

Jėzus yra Avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę, o tai reiškia, kad per Jį, Jo atneštą nuolankumo papiktinimą, gyvenimas tampa tikresnis. Jėzus – Avinėlis, sutapatintas su aukojamu gyvūnu, į žmonių protus atneša kitokią Dievo sampratą: Viešpats daugiau iš žmonių nebereikalauja aukos, bet aukoja save patį. Dievas neprašo mūsų gyvenimo, bet siūlo savąjį, Jis nieko nemenkina, išskyrus save patį, nieko neatima, o duoda viską.

Mums vertėtų gerai įsižiūrėti į Dievo Veidą, kurį nešiojamės savo širdyje. Tai tarsi veidrodis, į kurį žvelgdami, pajėgsime pamatyti ir tikrąjį savo pačių veidą. Šį veidrodį reikia nuvalyti kasdien, kad jame atsispindėtų Viešpaties Jėzaus gyvenimas. Tik į jį žvelgdami, juo sekdami, pajėgsime tinkamai suvokti ir savo pačių pašaukimą. Jei suklysime, priimdami ir suvokdami Dievą, tada suklysime ir visur kitur, neteisingai vertinsime gyvenimą ir mirtį, gėrį ir blogį, gyvenimą ir save pačius.

„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“. Tikriausiai neatsitiktinai Jonas Krikštytojas ištarė ne „nuodėmes“, o „nuodėmę“. Mus iš tikrųjų sužeidžia ne pavieniai veiksmai, gausybė padarytų prasižengimų, bet mūsų būsena, žmogiškosios kultūros gelmes siekianti aplinka, pagrįsta prievarta ir dvasiniu aklumu, griovimo ir mirties logika, nežiūrint tariamo gerbūvio siekimo, už kurio slypi abejingumas visiems kitiems, klastingai įsibrovusi ir į mūsų širdis. Vienu žodžiu šią nuodėmės būsena būtų galima pavadinti „nemeile“.

Kiekvienam iš mūsų gresia meilės nebuvimas, nesugebėjimas mylėti, uždarumas, tarpusavio barjerai, panieka gyvenimui. Jėzus, mokėjęs mylėti taip, kaip niekas kitas, gydo nemeilę. Neveltui savo palyginimą apie gerąjį samarietį Jis baigė šviesą ir paguodą teikiančiais žodžiais: „Daryk taip, ir gyvensi“. Jei mes trokštame giedro ir šviesaus gyvenimo, privalome mylėti. Įnešdami į savo ir tų žmonių, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje, meilę, leisdami jai šviesti savo širdyje, mes su Viešpačiu taip pat tampame nemeilės gydytojais.

Mes, Jėzaus mokiniai, esame tie, kurie, tariant Apreiškimo knygos žodžiais, sekame paskui Avinėlį. Jei šį sekimą vertinsime iš aukos taško, krikščionybė taps pasiaukojimu, sumenkinimu ir kančia, tačiau jei suvoksime, kad tikras sekimas Jėzumi yra pastangos mylėti taip, kaip mylėjo Jis pats, viskas sustos į savo vietas. Sekti paskui Avinėlį – tai trokšti to, ko trokšta Jis, atsisakyti to, ko atsisakydavo Jis, rūpintis tuo, kuo ir kaip rūpinosi Jis. Kelionė paskui Avinėlį – tai sekimas Jo švelnumu, konkretumu, meilingumu, sugebėjimas nebijoti ir nieko negąsdinti. Tokiu būdu ir mes tampame pasaulio nuodėmės naikintojais, atimame jai vietą, priešindamiesi klaidingai pasaulio moralės logikai ir gydydami jį nuo visus liūdinančios nemeilės.

„Štai aš siunčiu jus, kaip avinėlius…“- vėliau pasakys savo mokiniams Jėzus. Tai reiškia: eikite į pasaulį su nusižeminimu, atsivėrę Dievo meilei, kaip ir aš, Dievo Avinėlis, beginklis, tačiau galingesnis už visus pasaulio galiūnus…

Sausio 3 d. Evangelijos       2022-01-3 5:53

Komentaras

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! (Jn 1, 29)

Šiais žodžiais Jonas Krikštytojas prie Jordano susirinkusiai miniai pristatė dailidę iš Galilėjos. Iki tol Jėzus buvo beveik nežinomas, tad, Jonui taip iškilmingai apie Jį atsiliepus, žmonės pamanė, jog Jėzus yra pranašas Elijas ar netgi pats Mesijas! O Jonas, pakrikštijęs Jėzų, suvokė, kad atėjo metas jam pasitraukti: „Jam skirta augti, o man – mažėti“(Jn 3, 30). Tad ištarus žodį „Štai“ Jono tarnystė ėmė artėti pabaigos link, o Kristaus – prasidėjo. Išaušo naujas amžius. Išganymas jau čia pat.

Jonui ištarus „Štai“, kai kurie jo mokiniai, palikę jį, nusekė paskui Jėzų. Tie mokiniai buvo paskutiniai tarp izraelitų, ilgus amžius laukusių, kol išsipildys Dievo pažadas atsiųsti aukos avinėlį (plg. Pr 22, 8). Kaip Izaokas, Abraomo sūnus, nešė malkas deginamajai aukai, kuri turėjo būti jis pats, taip Jėzus, Dievo Sūnus, nešė kryžiaus medį. Kaip Mozė paaukojo avinėlį, idant apsaugotų hebrajus nuo mirties, taip Jėzus išliejo savo Kraują, kad išlaisvintų mus iš amžinosios mirties (plg. Iš 12). Kaip Kenčiantis Tarnas turėjo tartum avinėlis būti atiduotas kaip auka už nuodėmę, taip Jėzaus mirtis turėjo išpirkti mūsų nuodėmes ir išvaduoti mus nuo bausmės (plg. Iz 53, 10. 11).

Tad kaip atsiliepsime į šį Jono skelbimą? Štai Jėzus prieš kiekvieną iš mūsų, štai Jis čia ir dabar. Jis daugiau nei pranašas, Jis – Dievas, tapęs žmogumi. Jis yra mūsų Atpirkėjas, mūsų Gydytojas ir Draugas. Jis yra tas, „kuris krikštys Šventąja Dvasia“ (Jn 1, 33).

Jei kada nors klausei savęs, ar Jėzus iš tikrųjų kuo nors pakeitė tavo gyvenimą, šiandien yra tinkamas metas melsti Šventąją Dvasią. Prašyk Jos padėti atpažinti Jėzų, kaip Ji padėjo Jonui atpažinti Ateinantįjį. Šventoji Dvasia Jėzų tau gali apreikšti neįtikėtinai. Melsdamasis apmąstyk šios dienos Šventojo Rašto skaitinius ir šioje meditacijoje cituotąsias vietas. Prašyk Dvasią, kad tie žodžiai tau taptų gyvi, kad išvystum Jėzų kaip gyvą ir mylintį Gelbėtoją. Tikėk meile, atvedusia Jėzų iš Dangaus į žemę dėl tavęs. Jis yra su tavimi ir dabar, tiesiog laukia, kol Jam atversi duris.

Jėzau, Dievo Avinėli, dėkoju, kad naikini mano nuodėmes ir gėdą! Atveriu savo širdies duris Tau.

„ŽODIS tarp mūsų“

Sausio 3 d. Evangelijos       2022-01-3 5:51

Mąstymas
Prašyti, kad galėčiau visu savimi priglusti prie romaus ir pasiaukojančio Jėzaus

Pažvelgsiu į Joną Krikštytoją, į jo asketišką veidą ir žvilgsnį, kuris nukreiptas į Jėzų. Atkreipsiu dėmesį, su kokiu įsitikinimu ir ryžtingumu Jonas liudiją apie Jėzų. Atsistosiu minioje ir dėmesingai klausysiuosi, ką jis kalba.

*

Pagautas įkvėpimo, Jonas nedvejodamas Jėzų pavadino „Dievo avinėliu“, nors jautė, kad kai kurie jo žodžiai, ne vieną žmogų supykdys ir suerzins. Jonas nori padėti suprasti, kad lauktasis Mesijas ateina kaip nuolankus tarnas.

*

Ar noriu būti mokiniu Jėzaus, tarnaujančio ir vedamo nužudyti kaip tylus avinėlis? Ar yra manyje aukos dvasios? Kaip elgiuosi situacijose, kai kiti reikalauja iš manęs pasiaukojimo, atsižadėjimo?

*

Pagalvosiu, kad Jėzus trokšta taip pat ir mano gyvenime apsireikšti kaip tarnas ir tylus avinėlis. Ar sugebu tai priimti? Paprašysiu Jėzaus, kad sužadintų manyje gilų troškimą sekti Juo tokiu, koks Jis man apsireiškia.

*

Dėka savo dvasinio jautrumo Jonas Krikštytojas atpažįsta ir pripažįsta Jėzuje Mesiją. Dvasinis Jono jautrumas yra jo gyvenimo dykumoje, Dievo artumoje vaisius. Ten jis išmoko atpažinti Dievo balsą ir būti Jam klusnus.

*

Ką galiu pasakyti apie savo dvasinio jautrumo lygį? Ar sugebu atpažinti Jėzų mažutėliuose ir paprasčiausiuose kasdienybės įvykiuose?

*

„Aš tai mačiau ir jums liudiju“. Jonas Krikštytojas asmeniškai susitiko Jėzų, atpažino Jame Dievo Sūnų ir nori dabar apie Jį liudyti. Prašysiu Jėzaus gilaus maldos, kontempliacijos troškimo ir gyvo Jo artumo pajautimo maldoje.

  Kasdienapmastau.lt

Sausio 3 d. Dievo Žodis       2022-01-3 5:48

Evangelija (Jn 1, 29–34)

  Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.
  Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.
  Katalikai.lt

Sausio 3 d. Dievo Žodis       2022-01-3 5:47

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1. 3cd–4. 5–6)

P.  Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

  Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
  nuostabius darbus jis daro!
  Jo dešinė visagalė,
  jo šventoji ranka pergales skina. – P.

  Ir mato visas pasaulis
  išganingąjį Dievo veikimą.
  Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
  šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

  Viešpačiui skambinkit arfom,
  giedokite pritariant kankliams
  Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
  Valdovą Viešpatį girkit audringai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 1, 14. 12b)

P. Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
              Visiems, kurie jį priėmė,
              jis davė galią tapti Dievo vaikais. – P. Aleliuja.

Sausio 3 d. Dievo Žodis       2022-01-3 5:47

Pirmasis skaitinys (1 Jn 2, 29–3, 6)

  Mylimieji!
  Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs.
  Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mes – Dievo vaikai. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime.Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
  Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, Nuodėmė – tai įstatymo laužymas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.

Dievas telaimina mus ir tesaugo (Ps 66)        2022-01-1 23:55

Palinkėkime vieni kitiems Dievo palaimos 2022-aisiais metais Šventojo Rašto žodžiais:


„Viešpats tesaugo ir telaimina tave. Tešviečia tau jo veidas“ (Sk 6, 24 –25) 

 

Rekomenduojame

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Neišmoktos politikos pamokos: tikrovė – ne kompiuterinis žaidimas, suklydęs iš naujo neperžaisi

Valdžia rengia apynasrį socialiniams tinklams

Aleksandras Nemunaitis. Nesuprantu kodėl biudžetinės įmones masiškai verčiamos į VšĮ

Tarp Airijos studentų plačiai paplitęs narkotikų vartojimas – tyrimas

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodis ir laisvė – III eilinis sekmadienis

Visame pasaulyje vyko protestai prieš primygtinius reikalavimus skiepytis

Demonstracija Stokholme buvo didesnė nei praneša policija ir žiniasklaida

Linas Karpavičius. Netrukus Trumpas paleis naują socialinės žiniasklaidos platformą „TRUTH Social“

Linas Karpavičius. Arizonos rinkėjai vis dar laukia teisingumo

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Australai iš tiesų turėjo pykti ne ant Novako Djokovičiaus

Romaldas Abugelis. Apie laimę ir gerovę

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken: Rusijos agresijos žmogiškoji kaina bus daug kartų didesnė, nei matėme iki šiol

Prof. Jonas Jasaitis. Atsiliepiant į A. Blinkeno kalbą Berlyne, skirtą pasaulio tautoms

Garsus medicinos žurnalas skelbia, kad Facebook‘o neobjektyviame „faktų tikrinime“ nėra atskaitomybės

Už balos. Ko diktatoriai išmoko apie Bideną 2021-aisiais?

Chaotiška Baideno spaudos konferencija: perkrovimas virto perdozavimu

Eurokomisarė migrantų atstūmimo klausimu išlieka griežta: tai neturi vietos ES

Ignas Vėgėlė. Kai aliejaus žinios tampa niekam neįdomios, tenka atidirbti propagandai

Tikrieji neapykantos kurstytojai – LRT nori atverti pragarą?

Moterimi persirenginėjęs Airijos kunigas nutraukė savo tarnystę: nesulaukė palaikymo iš vyskupo

Europos Komisija atsisako skelbti Ursulos von der Leyen ir Pfizer korporacijos vadovo susirašinėjimo žinutes

Edvardas Čiuldė. Dar kartą apie Vilniaus universitetą: universiteto dvasios atstatyti jau nepavyks niekados niekam

Vytautas Sinica. Valdžia su visuomenės dauguma ir toliau renkasi gyventi karo sąlygomis

Dominykas Vanhara. Ar Šimonytės vyriausybė vis dar turi pasitikėjimą Seime?

Leonas Milčius. Išduoti Sąjūdžio pažadai ir vertybės, pažeminta lietuvių valstybinė kalba

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.