Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 18 d. 19:15

7     

    

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) Katalikų Bažnyčia švenčia nuo viduramžių. 1264 m. rugpjūčio 11 d. popiežius Urbonas IV paskelbė bulę „Transiturus de hoc mundo“, kuria nurodė, kad ketvirtadienį po Sekminių oktavos visame katalikų pasaulyje būtų švenčiama Dievo Kūno šventė ir kad ją švęsdami visi džiugiai, iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente.

Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad Jėzus Kristus, mylėdamas savuosius, parodė jiems savo meilę iki galo. Žinodamas, kad atėjo valanda Jam iš šio pasaulio sugrįžti pas Tėvą, per vakarienę Jis numazgojo mokiniams kojas ir davė meilės įsakymą (plg. Jn 13, 1–17). Norėdamas palikti jiems šios meilės įrodymą, niekada neatsitraukti nuo savųjų ir padaryti juos savųjų Velykų dalininkais, Jis įsteigė Eucharistiją kaip savo mirties ir prisikėlimo atminimą ir įsakė apaštalams ją švęsti iki Jam sugrįžtant.

Vatikano II Susirinkimas apie Eucharistijos įsteigimą kalba: „Mūsų Išganytojas Paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius, iki ateis, ir mylimajai Sužadėtinei Bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą – maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungtį, velykinį pokylį, kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir gaunamas būsimos garbės laidas“ (SC, 47).

Kai švenčiama Eucharistija, Kristus duoda mums tą patį kūną, kurį Jis atidavė už mus ant kryžiaus, tą patį kraują, kuris buvo už daugelį išlietas nuodėmėms atleisti (plg. KBK, 1365).

Komunija mus tvirčiau suvienija su Kristumi. Pagrindinis Eucharistijos priėmimo Komunijoje vaisius yra glaudi vienybė su Jėzumi Kristumi. Viešpats juk sako: „Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 56). Ji stiprina mūsų dvasinį gyvenimą: „Ką medžiaginis maistas duoda mūsų kūno gyvenimui, Komunija nuostabiai teikia mūsų dvasiniam gyvenimui“ (KBK,1392).

Komunija stiprina meilę, naikindama lengvąsias nuodėmes. Ji duoda tikinčiajam jėgų nutraukti netvarkingą prisirišimą prie kūrinių ir įsitvirtinti Dieve. Komunija saugo nuo būsimų mirtinųjų nuodėmių. Katekizmas teigia: „Kuo labiau mes dalyvaujame Kristaus gyvenime ir kuo tvirtesnė su Juo mūsų draugystė, tuo mažesnis pavojus ją nutraukti per sunkiąją nuodėmę“ (KBK,1395).

Šv. Jonas Paulius II viename laiške rašė: „Bažnyčiai ir pasauliui labai reikalingas Eucharistijos kultas. Jėzus mūsų laukia šiame meilės sakramente. Negailėkime laiko su Juo susitikti adoruodami, su giliu tikėjimu kontempliuodami, pasirengę atsilyginti už sunkias pasaulio kaltes bei nuodėmes. Tegu niekada nesibaigia mūsų adoracija!“

Popiežius Pranciškus kviečia semtis jėgų iš Eucharistijos, kad sunkiais momentais neprarastume tvirtumo. Aš pats palaimingą Eucharistijos veikimą išgyvenau, aukodamas Mišias KGB kalėjime. Kasdien kalėjimo kameroje ant kalinio spintelės jas aukojau be liturginių drabužių, vietoje taurės buvo tik plastikinis indelis ir truputis iš razinų pasigaminto vyno. Eucharistinis Jėzus padėjo suvokti, kad ir čia, kalėjimo kameroje, nesu vienas, bet yra Tas, kuris pasakė: „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).

Devintinės kviečia kiekvieną iš mūsų pasitikrinti, ar deramai vertiname Eucharistiją. Ar švenčiame su parapijos bendruomene sekmadienio Mišias? Ar pakankamai dažnai stiprinamės Dangaus Duona? Jei pastebėtume, kad būdavo apsileidimo, atnaujinkime savo santykį su Jėzumi Eucharistijoje.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to Taip        2022-06-20 14:25

bet ir Jezus nejo i ta aplinka, kurioje Jis ir jo Zodis atmetamas isankstine nuomone.
ar tie “pazistantys” ji kitaip buvo jo priesai?..
tad kodel moke mylet ir savo priesus?..

kaip gali mylet tai, ko is tiesu nepazisti?..
nes atmete Jezu, tie jo nepazinojo, tik taresi pazistaa.

123.       2022-06-19 18:30

Santa Klausas.

Taip       2022-06-19 14:48

“Todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas Viešpaties Kūnu ir Krauju.  Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės.Kas valgo ir geria to Kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.“1Kor11)

Ar ir nebus tai tiesa,o panašu kad tai ir yra tiesa,taip kaip yra Šv Rašte užrašyta,kad yra nemažai tikinčių,žmonių ligotų dvasioje ir kūne.Tikriausiai nemažai priimančių Eucharistiją dar yra “neapšveitę” savo sąžinės ir širdžių nuo blogų minčių,apkalbų,geidulių,pavydų,pykčių,neatleidimų ir kitų sielos nešverumų.Juk daug mūsuose ligotų ir nervuotų.Vaistinės ant kiekvieno kampo laukia ir nemažai sulaukia tikinčiųjų bažnytininkų.Pilnos poliklinikos ir ligoninės žmonių metai iš metų vargstančių su aukštais kraujo spaudimais,diabetais,nervų ligomis,depresijom,širdies ligomis ir t.t.Mažai kur rasi namus be pilnos vaistų kertės,namus kur nebūtų nervuotų, ligotų,priklausomų.Esama daug dvasinės nedermės,tuštybės ir gyvenimus ardančių nuodėmingų kūno pasireiškimų, mažai maldos ir mažai Dievo,Jo žodžio pažinimo ,vėl ir vėl diena iš dienos reikia apsivalyti ir giliau pažinti.Daug vis dėl to dar žmonės,tikintieji į save kemša nesveikų,tuščių dalykų ,priimdami ir prisitaikydami daug labiau pagal šio pasaulio nuodėmingus vaizdus,papročius,įpročius,apgaulingas kalbas ir mintis,bet ne Jėzaus mintis,ką  Jis sakė,mokė ir darė, gydantį Jo kūną, ir mus perkeičiančią  Šv Dvasią(“Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.“Jok5-14)“Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje.  Maitinau jus pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, tai argi nesate kūniški, argi nesielgiate grynai žmogiškai? 1Kor3____Viena moteris, dvylika metų serganti kraujoplūdžiu ir išleidusi gydytojams visus savo išteklius,- bet jos nė vienas negalėjo pagydyti,-
prisiartino iš užpakalio ir prisilietė Jo drabužio apvado. Ir bematant kraujas liovėsi plūdęs.
Jėzus paklausė: “Kas mane palietė?” Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: “Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’ ”
Bet Jėzus atsakė: “Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga”.
Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpuolė Jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip tuojau pasveiko.
Tuomet Jėzus jai tarė: “Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami"___ “Jėzus jiems atsakė: “Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo"____Jėzaus vardas-dėl tikėjimo Jo vardu-tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam visišką sveikatą jūsų visų akyse

visgi        2022-06-19 11:06

karas Ukrainoj tarsi išlaisvino MARIJOS RADIJĄ  nuo ilgai slėgusio kgb “religinės propagandos” draudimo. Kuris buvo ištuštinęs sakyklas.

Toks vaizdas, kad bažnyčia išgyvena dvasinį renesansą...
Gal reikėjo tų putino gąsdinimų, kad žmonės pabustų, o kunigai drąsiau kalbėtų apie Evangelijos slėpinius?..
Vakar kunigas Gediminas Jankūnas maloniai nustebino…
Puiku rytą pradėt su MARIJOS RADIJU. Gera ir dieną ja užbaigt..
Labai nuramina masmedijos žinių sudirgintą protą.
Tebūnie palaiminti, tebūnie laimingi jos darbuotojai ir rėmėjai.
Ačiū. Amen.

elfė       2022-06-19 10:54

razinos kgb kalėjime?..
prabanga.
o dar paraugintos iki vyno…

o ar negalima paprasčiau tokiu ekstrimaliu atveju?.. ir net prie kiekvieno valgio stalo?..
daryt, kaip Jėzus siūlė...
dėkojant Dievui, Jėzaus vardu palaimint duoną, palaimint vandenį... ar aplamai visa, ką dedam į burną, kad tai virstų šventumu, laiminančiu ir šventinančiu kūną?.. kad iš jo nekiltų nuodėmingų atsiskyrimo minčių... agresijos…

senovės žydai gerdavo praskiestą vyną vietoj vandens…
nes vandens buvo mažoka, o vynas dar ir dezinfekuodavo, buvo naudingas virškinimui..
kai prieš valgant dėkojam Dievui, juk dėkojam ir laiminam visus tuos, kurie sėjo grūdus, nuėmė derlių, kepė, pardavė, kol ji pateko ant mūsų stalo…
duona tik simbolis viso to Kristaus kūno, kuriam priklauso visų mūsų dūšelės…
visi mes priklausomi vieni nuo kitų...
ir pūstis kokiam nors politikui, mokslininkui ar milijardieriui prieš mokslų nebaigusį savamokslį santechniką ar valytoją būtų kvaila arogancija.

o juk šiandien per masmedia “mokslininkų vardu” sklinda ne palaiminimai maistui,“duonai kasdieninei”,  bet prakeikimai.
argi ne taip?..
dedam maistą į burną  tarsi nuodus… duona , vaisiai - pavojingi angliavandeniliai-sustorėsi, mėsa, kiaušiniai - cholesterolis, daržovės - pesticidai gmo ir t.t.
su tokiu tikėjimu valgant išties galima susirgt…

na, bet su EUCHARISTIJOS DIENA, mieli krikščionys. 
labai norėtūs, kad padėkoję Dievui, po mišių krikščionys neužmirštų  dėkingumo vienas kitam… kad palinkėję dieviškos ramybės, pamatytų Jėzaus veidą kiekviename, o ne nuodėmes..
norėtųsi ir kad po mišių būtų galimybė pabendraut prie arbatos puodelio ir tarpusavyje, suteikt reikiamą pagalbą stokojantiems meilės ar duonos… kaip tai yra (buvo?) diasporos Londone bažnyčioje pas kleboną P.Tverijoną...
ne tik pabėgėliams reikia Caritas paramos ir integracijos į visuomenę... vietoj turime daugybę pažeidžiamų, viltį praradusių vienišų žmonių...

Jei apie Ukrainos       2022-06-18 21:34

karą,tai labai susiję su tikėjimu.Nes karas laimimas pirma sąmonėje,kaip ir karas pralaimimas pirma taip pat sąmonėje.Todėl dabar ypač reikia palaikyti Ukrainos tikėjimą laisve ir,žinoma duoti ginklų.

Įdomu       2022-06-18 20:20

Kiek deklaracijų gerb. vyskupai parašė seimui, prezidentui, teisininkams, vyriausybei, kiek kartų kreiptasi į tautą bent jau svarbiausiais klausimais ?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.