Demokratija ir valdymas, Teisėkūros iniciatyvos, Referendumai

Jonas Kaminskas. Išrinktųjų diktatūra – nei gėris, nei nauda Lietuvai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. rugsėjo 27 d. 16:09

24     

    

Jonas Kaminskas. Išrinktųjų diktatūra – nei gėris, nei nauda Lietuvai

Lietuvos Konstitucija skelbia:

1 str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
2 str. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
3 str. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
4 str. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Taip skelbia Konstitucija, tačiau nė vienas iš šių pagrindinių demokratinę santvarką laiduojančių straipsnių tikrovėje neveikia. 4 straipsnis neveikia, nes nėra būdo, kaip Tautai tiesiogiai reikšti savo suverenią galią – juk surengtų referendumą – surinkti 300 000 parašų – praktiškai neįmanoma. Antroji 4 straipsnio dalis taip pat neveikia, nes atstovavimas nėra privalomas – rinkėjai iš savo tariamų atstovų negali pareikalauti atstovavimo, negali blogai atstovaujantį atstovą atšaukti, todėl neturi galimybės per juos vykdyti savo Konstitucijoje skelbiamas galias.

Kadangi neveikia 4 straipsnis, neveikia ir trys pirmieji – Tautai priklausantis suverenitetas po rinkimų atitenka rinkimus laimėjusioms partijoms, o Tauta paliekama beteisė, bevalė, nušalinta nuo savo valstybės kūrimo. Tautai skirtos demokratijos, veikiant dabartinei santvarkai, Lietuvoje nėra – ja Seime ir savivaldybėse naudojasi tik išrinktieji priimdami rinkėjų atžvilgiu diktatoriškus sprendimus. 

Kol nėra pilietinės demokratijos, išrinktiesiems atsiveria plačios savivaliavimo galimybės. Tai liudija ir karštligiškas veržimasis į valdžią. Matome, kokios grumtynės vyksta tarp partinių grupuočių, kokios pastangos dedamos mandatams laimėti. Dėl jų negailima nei pinigų, nei laiko, nei sveikatos. Naudojamos visos įmanomos ir neįmanomos priemonės iš anksto žinant, kad užėmus valdžią, pastangos ir išlaidos atsipirks – valdžią bus galima naudoti sau, savo draugams, savo ratui, savo valdančiajai klasei.

Ne demokratijai skirta rinkimų ir atstovavimo sistema išrinktiesiems, subūrusiems valdančiąsias daugumas, suteikia neribotas diktatorines galias. Išrinktieji labiausiai stengiasi ir skiria visas jėgas valdžiai savo rankose išlaikyti ar jai užimti. Tiek Seime, tiek savivaldybėse esanti sistema užprogramuoja išrinktųjų žiaurią kovą, žiaurią konkurenciją, žiaurią įtampą, žiaurų susipriešinimą ir žiauriai destruktyvią išrinktųjų veiklą. Apie atstovavimą Tautai ar savivaldybės rinkėjams mažai lieka laiko ir galvoti – reikia žiauriai kautis už išlikimą valdžioje, už postus ir reitingus ateinantiems rinkimams (apibūdinant situaciją žodis „žiauriai“ tikrai ne perteklinis)

Nuolatinį visų su visais susipriešinimą patirianti valdžia negali normaliai veikti, nors ją aptarnaujanti žiniasklaida, piliečiams ir pudrina smegenis – bruka mintį, kad blogą valdymą ir su juo susijusius padarinius lemia menkas piliečių sąmoningumas – jų negebėjimas išsirinkti gerus tarybų ar Seimo narius. Deja, tai melas – dabartiniai rinkimai nieko nekeičia – be rinkėjų teisės daryti įtaką savo išrinktajam, be išrinktojo prievolės atstovauti savo rinkėjams, rinkimai praranda prasmę. Tai suprasdama, didelė dalis piliečių juos tiesiog ignoruoja. Kita dalis piliečių, tarp jų labai daug vienaip ar kitaip priklausomų nuo valdžios, rinkimuose dalyvauja ir rinkimai įvyksta suteikdami išrinktiesiems galimybę kurti sau gerovę visos visuomenės sąskaita. Naudodamiesi „laisvo mandato“ suteikta privilegija valdyti savo rinkėjus, išrinktieji esamos sistemos keisti nenori, nes bet kokie demokratiniai pakeitimai situaciją keistų – reikėtų atstovauti… Kita dalis išrinktųjų sistemos keisti nenori dėl paplitusios nuomonės, kad Tauta nepribrendusi demokratijai – nesugebės ja naudotis, trukdys jų protingiems sprendimams. 

Susidaro užburtas ratas – valdančioji klasė, valdžią turėdama savo rankose, sistema yra patenkinta. Pilietinė visuomenė, nors ir nepatenkinta, nusivylusi, jaučiasi ignoruojama ir išnaudojama, bet neturėdama organizacinės sistemos, būdama suskaldyta, supriešinta ir nuolat klaidinama, pasirūpinti savo Konstitucijoje skelbiamomis teisėmis negali. Situacija labai komplikuota – vieni nenori, kiti negali, o Lietuva ritasi išnykimo link.

Vertėtų prisiminti, kad nepriklausomybės pradžioje viskas buvo kitaip – visuomenė buvo vieninga, laiminga, džiaugėsi atgauta nepriklausomybe ir naudojosi vos ne pilnutine demokratija. Pagal 1990 metais galiojusius įstatymus rinkome Respublikos aukščiausiąją ir kitas tarybas (miestų, rajonų ir apylinkių) tikrai laisvuose ir demokratiškuose rinkimuose. Visi rinkimai vyko vienmandatiniu, teritoriniu principu – kvartalo ar kaimo gyventojai rinko savo atstovą į apylinkės tarybą, apylinkės rinkėjai rinko savo atstovą į rajono/miesto Tarybą, miesto/rajono rinkėjai rinko savo atstovą į Seimą. Nebuvo jokių partinių ar kitokių sąrašų. Tarp išrinktų atstovų ir juos rinkusiųjų buvo įmanomas grįžtamasis ryšys, nes kiekvienas atstovas turėjo konkrečius savo rinkėjus, atstovavo konkrečios teritorijos gyventojams. 

Atstovaujamoje valdžioje, veikiant seniūnijų (tada vadinosi apylinkėmis) savivaldai, dalyvavo keletą kartų daugiau piliečių su pilnomis atstovavimo teisėmis, turintys įsipareigojimų tik rinkėjams. Seniūnijų (tada apylinkių) savivaldybių Tarybų nariai turėjo interesą rūpintis savo atstovaujamųjų teritorijų gyventojų bendruomeniniais reikalais, taip pat teikti savo siūlymus – savo rinkėjų valią – bendravalstybinių klausimų atžvilgiu. Tuo metu veikusi valstybės valdymo sistema buvo pritaikyta Tautos – visos pilietinės visuomenės – suverenių galių nuolatiniam veikimui. Gaila, ši sistema išsilaikė labai trumpai – vienmandatė rinkimų sistema tik dvejus, o seniūnijų savivalda – tik ketverius metus. Kodėl Tautos išrinktieji, vos gavę Tautos atstovavimo mandatą, suskubo apriboti Tautos suverenias galias, dabar jau ne taip ir svarbu. Dabar svarbu šią Tautai pražūtingą klaidą kuo greičiau ištaisyti.

Ištaisymas būtų labai nesudėtingas, jei tik politikai turėtų politinės, o piliečiai – pilietinės valios sistemą pakeisti taip, kad: 1) Seimo nariai ir savivaldybių Tarybų nariai būtų renkami vienmandatėse rinkimų apygardose; 2) būtų įteisinta rinkėjams galimybė savo rinktus atstovus atšaukti; 3) būtų įteisinta reali seniūnijų savivalda su juose demokratiškai renkamomis seniūnijų ir seniūnaitijų Tarybomis. 

Iš pirmo žvilgsnio šie sistemos keitimo punktai gali atrodyti neypatingai svarbūs, bet yra kitaip – jie yra demokratinio valdymo – demokratinės santvarkos niekuo nepakeičiama sąlyga, tuo pačiu užtikrinanti darnų, solidarų ir laimingą visuomenės bendrabūvį. Jie visi yra labai tarpusavyje susiję – tik kartu veikiantys užtikrintų demokratinį šalies valdymą

Vienmandatiniai teritoriniai rinkimai į seniūnaitijų Tarybas, į seniūnijų Tarybas, į rajonų/miestų Tarybas ir į Seimą reikalingi nuosekliam, nuolatos veikiančiam, teritoriniam atstovavimui. Kad kiekvienas atstovas žinotų savo rinkėjus, o rinkėjai – savo atstovą. Kad tarp rinkėjų ir bet kurios pakopos jų rinkto atstovo nuolat veiktų grįžtamasis ryšys.

Rinkėjų teisė savo rinktą atstovą atšaukti yra būtina, kad pasiryžęs atstovauti nesielgtų kaip panorėjęs, bet atstovautų – nuolat palaikytų ryšį su savo rinkėjais, žinotų jų daugumos pilietinę valią ir tik ja vadovaudamasis priimtų sprendimus.

Seniūnijų savivalda reikalinga, nes teisingiausius sprendimus seniūnijų bendruomenių atžvilgiu gali priimti tik pačių bendruomenių narių rinktos ir jiems pavaldžios, jiems atstovaujančios Tarybos.

Seniūnaitijų Tarybos būtinos kaip pirminė, pagrindinė grandis, apjungianti visus Lietuvos piliečius į vieningą visumą, bet kada pasiruošusią per demokratiškai rinktą atstovavimo sistemą reikšti suverenias pilietines galias vietiniu ir bendravalstybiniu lygmeniu.

Čia pateikti valdymo sistemos tobulinimo punktai yra plačiai išdiskutuoti daugelio visuomenininkų, ne kartą teikti Seimams ir prezidentams, taip pat ir dabartiniams, tačiau užuot įteisinę pilnutinę demokratiją valdantieji, eilę metų imituodami valdymo demokratizavimą, numeta Tautai išrinktųjų diktatūros nenaikinančius sprendimus – keistai renkamus, be atstovavimo pareigos ir teisės seniūnaičius, tiesiogiai renkamus merus, kurie nepasidalina valdžia su taip pat visų rinktomis Tarybomis. Šiuo metu veikia įstatymas, seniūnijų bendruomenes paverčiantis savivaldybių biudžetinėmis įstaigomis. Žodžiu, viskas daroma taip, kad išrinktųjų diktatūra nenukentėtų ar nukentėtų kuo mažiau.

Apibendrinant galima pasakyti: valdančioji klasė Tautai priklausančio suvereniteto gera valia niekados neatiduos. Ar Tauta susipras jį atsiimti, parodys laikas, deja, bėgantis ne Lietuvos naudai.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marija       2018-01-7 11:20

Atsiprašau - korektūros klaida - krikščioniška.

Marija       2018-01-7 10:36

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika platina kažkokio mistiko, kažkokio naujo “gelbėtojo” ar “Tado Blindos” paistalynes, kurios neturi nieko bendro su krikščionika etika? smile

Misteris -Jonui       2017-09-30 10:37

Matot į ką pavirto Seimas.
Gėda žiūrėt į posėdžius.
Dundukai visiški.
Jie net nežino už ką spaudžia mygtuką.
Nespėja priimti įstatymo,o jau vėl imasi taisymo.
Kaip tokį “suvėžėjusį” organizmą pagydyt?
Vaistų nėr.
Daktarų irgi.
Todėl ir sakau,kad reikia įkurti alternatyvų mėgėjišką VIRTUALŲ SEIMĄ.
Tada pamatytume ar Lietuva iš viso dar turi protingų ir teisiškai apsišvietusių asmenybių.
Gal net nebeturime kritinės masės norinčių ir galinčių apversti monadą?
Dėl akcijų.
Tai buvo tik pasvarstymas,kuris turėtų būti tobulinamas diskusijų eigoje,o gal net atmestas kažkam pasiūlius efektyvesnį ir geresnį variantą.

Al. Violetai       2017-09-30 0:18

Jei per sunku keliems, tai gal įmanoma tiesiog atidaryti skiltį - kad tas lenteles sukeltų skaitytojai ? Gal tiesiog pabandyti panaudoti atviro kodo pradmenis ? Nepriimkit mano nuomonės ir siūlymų asmeniškai. Nieko nenoriu įžeist, bet nesiruošiu kam nors rašyti pažymio - pažymius žmonės, manau, pasirašo patys.

Jonas - Misteriui       2017-09-29 21:56

Tas pasiūlymas apie akcijų pirkimą, tai manau pokštas smile

Misteris -petrikui       2017-09-28 19:04

Ir kaip tu supirksi,jei nebus įteisintas amžinas supirkimas.Be to už akcijų supirkinėjimą bus atimta teisė iki gyvos galvos eiti į Seimo narius.
Apie viską galima pagalvoti iš anksto.
Ir padaryti tobulai.

petrikas Misteriui       2017-09-28 18:29

Tai ką siūlote tikrai genialu. Mes ebsw koncerną buvom pagal pagal panašią  schemą sustygavę. Labai smagiai supirkom iš aplepausių valstybės dalininkų privatizavimo čekius. Palaikysime jūsų idėją, nes matome puikią politikų supirkimo urmu perspektyvą. Superki iš pijokų ir liumpenų, pensininkų balsus, perimi politikų kontrolę ir- visa Lietuvėlė kišenėje. Varykit, stumkit idėją. Pirmyn! Kai pramušit, žinote, duosiu jums šimto eurikų premiją. Negaila!

Misteris       2017-09-28 13:39

Seimas turėtų būti panašus į AKCINĘ bendrovę.Visi piliečiai turėtų po vieną akciją.
Kuriuo Seimo nariu pasitikėtų į tą ir “investuotų”.Blogai atstovaujantys Seimo nariai “bankrutuotų” greitai.
Tokių rinkimų kaip yra dabar nebereiktų visiškai,nes akcijų pirkimas pardavimas vyktų vieną kartą metuose per elektroninės bankininkystės sistemą.
Genialu tai,kas paprasta.

merfio dėsnis       2017-09-28 11:52

jeigu už pavestą darbą atsako daugiau nei vienas žmogus, kaltų už broką niekada nesurasi.
tuo ir skiriasi vienmandatėje rinkimų sistemoje rinktų atstovai nuo partinių/sąrašinių.
atsakomybe.
mūsų atveju, “mišri” sistema yra tik fikcija, nes vienmandatininkai sukasi ant sąrašinių smagračio ir vykdo tik partijos vadovybės parėdymus.
nėra atsakomybės už veiksmus, nėra ir jokio atstovavimo.

Dedededui       2017-09-28 11:45

pone, piliečių atstovas turi atstovauti ne partines pažiūras ir ne grupuočių interesus, o teises ir valstybės teisingumą visiems piliečiams.

DDD       2017-09-28 11:13

“Rinkėjai iš savo atstovų negali pareikalauti atstovavimo”.

Rinkėjai turi įvairių, dažnai diametraliai priešingų interesų. Tai tinka ir pažiūroms bei vertybėms. Todėl absoliučiai neįmanoma, kad vienas atstovas atstovautų visų interesus ir pažiūras. Kaminsko peršama vienmandatinė sistema yra beviltiška.

Smetoniška Lietuva...       2017-09-28 11:12

daugiausia gerų, sąžiningų, katalikų, padorių, patriotų išugdė smetoniška Lietuva.
——-
(sušaudė 4 komunistus)

Misteris       2017-09-28 9:01

Bet kuris meistras KŪRINĮ pirmiausia sukuria savo GALVOJE ir tik po to padaro jį RANKOMIS.
Dabar užduosiu bjaurų , įžūlų  ir gal įžeidžiantį klausimą:
ar žinote mintyse ką norite sukurti?
Apibūdinkite.
Nupieškite eskizą.

Violeta Al.-ui       2017-09-28 5:57

“svajoklis” jūs, Alai…
Gal jūs net nesuprantate, kad čia ne pageidavimų koncertas?...
Keli žmonės su keliais talkininkais be jokių finansų jau šešti metai rengia ar atrenka aukščiausios kokybės skaitinius, o jums trūksta “skilčių”, “lentelių” su apžvalgomis…
Ar žinote, kad tokias “lenteles” Seimui parūpina visas pulkas etatinių darbuotojų?
O jūs dar ir vystytis reikalaujate - kur? tolyn nuo Kronikų?
Beje, Jurgis kalbėjo apie visai ką kita, ir protingai kalbėjo, bet nei J., nei jūs net nesupratot…
Bet jūs mane paskatinote padaryti taip, kaip siūlo Jurgis - surinkau penkias geriausias puslapio publikacijas ir pasiunčiau kokiai 20 pažįstamų.
Ir taip darysiu, kol jie patys įpras čia užsukti ir užsiims tokiu pat platinimu.

Al.       2017-09-28 2:02

Laikraštyje pasigendu skilčių. Tarkim 1.rinkimų tvarka, 2.dorovė ir t.t.
Antra, po tokiais rašiniais galėtų būti redakcijos priedas - lentelė, kur būtų nurodyta kaip tie dalykai sprendžiami aplinkinėse šalyse. Trečia, nuolat priminti, kad už nuolatinį piktybinį pagrindinio įstatymo pažeidimą galų gale laukia aukščiausia bausmė. Ketvirta, Kronikos patirtis vertinga, bet laikraštis turėtų vystytis.

J---Jurgiui       2017-09-27 21:11

Ačiū, kad atsakėte. Malonu.
Su konstruktyviai mąstančiu žmogumi diskutuojant, nepatogių klausimų nebūna.
Nes protingas girdi ką sakai.
Todėl Tamstos priekaištą nelaikau kažkuo nepatogiu.
Mielai atsakau- esu susitikęs ir kalbėjęs su ne vienu politiku.
Deje, kol kas galiu tik reziumuoti, jog pokalbiai jokių pozityvių rezultatų nedavė. Tokių politikų kurie atrodo panašūs į protingus labai nedaug, tačiau ir su tais akis į akį net ir trumpai pabendravus, papradtai paaiškėdavo jog bendrauji ne su strategu ir net ne su taktiku.
Vištakumas, ribotumas, prioritetų nematymas ir jokio, jokio konceptualaus mąstymo. Ir ką? Ką veikti su tuščiaviduriu tokiu?
Tuomet supratau, jog visa visuomenė totaliai neįgali, o išmintingų, sveikos nuovokos, konstruktyviai ir kūrybingai mąstančių asmenybių turime ne procentėlį, o atskirus vienetus.
Tuomet belko įsižiebti balaną ir su žiburiu ieškoti bendraminčių.
O ieškant, po kruopelę, po lašelį judinti, protinti publiką, nes protingų ir kūrybingų saujelės nepakanka išjudinti inertišką masę.
Akumai per silpni tokiam svoriui. Todėl laivalaikiu drožiu, obliuoju brangiemslietuvosžmonėms skūrą, ploninu storą luobą, kad nors kažkiek lengviau būtų stumtraukius pajudinti.
Labai džiaugiuosi, kad vis atsiranda tokių kaip Tamsta ir nuoširdžiai pritariu dėl būrimosi draugėn ir vienas kito palaikymo.
Mums būtina kalbėtis, bendrauti, mokytis bendrauti, išmokti suvokti ir priimti objektyvią Tiesą, kad visi esame skirtingi.
Tačiau ir labai skirtingi žmonės, jeigu jie yra asmenybės, gali normaliai bendrauti ir susitarti dėl bendro Tikslo vardiklių.
Tuo pačiu, kiek paprieštaraučiau dėl informacijos/idėjų sklaidos instrumentų ir tinklo reikšmės. Manau jog konceptualistai, kūrybininkai turėtų neatitrūkti nuo komunikavimo su visuomene.
Štai, puikus intelektualų sambūrio ProPatria pavyzdys: ta grupė net neslepia distacionavimosi nuo visuomenės. Jų tinklaraštis uždaras, publikacijų autoriai niekada nediskutuoja su skaitytojais, o skaitytojui norint išdėstytibsavo mintis komentarų skiltyje, ten reikia praeiti gremėzdišką procedūrų rėtį.
Ir koks tokio izolicianizmo rezultatas? Keliasdešimt skaitytojų ir 3-5 nuolatiniai komentuotojai. Tai kur efektyvumas? Nėra. Yra poza ir veiklos ikitavimas.
O jeigu ta kompanija “virtų” plačios sklaidos aprėpties katile, skaitytojai neleistų miegoti apkiautusiems.
Didelė sklaida per grįžtamuosius ryšius akumuliuoja papildomą enerhiją.
Taigi, laikysiuos nuostatos jog mums reikia ne pasiaukojamo triúso patiems rašant ir patiems naktimis klijuojant atsišaukimus.
” Sam igraju, sam poju, sam bilety prodaju” - ar maža matėte tokio tipo entuziastų kuopelių? Aš pakankamai.
Visi išsikvėpę guli aukštienlinki. Nes patrúko vieni patys viską darydami.
Esu ne kartą vardijęs galimas išeitis, tad nelabai noriu kartotis.
Bet jeigu reikės, argumentais ginti savo idėjas, parako pakaks.
Reziumuojant, pasakysiu, jog tarp mudviejų požiūrio didelio skirtumo nėra, vidurkį išvesti ir bendrus vardiklius sudėlioti būtų nesudėtinga.
Ir kas įdomiausia- ko gero tas vidurkis būtų visai neprastas. Geresnis už atskiras personalines nuomones.
Manau jog pradžioje tikrai galima pradėti nuo nedidelių grupelių būrimosi, bet esu įsitikinęs, kad jeigu sekančiame etape nepavyktų įtraukti platesnio visuomenės sluoksnio dalyvavimo, reiškia, jog kažkas jau negerai veiklos koncepte.
Manau jog stichiškas entuziazmas neperspektyvus, todėl pradėčiau nuo veiklos formato, nuo dalyvių tarpusavio komunikavimo kanalų ir tinklo sumodeliavimo.
Ir nuo paprastos bet efektyvios autoimuninės sistemos sukūrimo.
Nes D-as padeda tiems kurie stengiasi, o saugo tuos kurie ir patys saugosi.

 

Jurgis - Juozapui       2017-09-27 20:00

Sveikas Juozapai,
o mane tai stebina kitkas - kaip tai nutinka, kad nematom/negirdim šalia esančio.
Žinoma, tai tik patvirtina: nesolidarumas yra šios visuomenės vėžys, jau visiems akivaizdu. Pūvam gyvi, bet nieko nekeičiam.
Štai kad ir dėl šių Jono Kaminsko, kuklaus raseiniškio, jau (kiek metų? - gerbiamas Jonai, juk skaitysite, patikslinkite) daug metų kartojamų tiesų apie pilnutinę demokratiją niekas negirdi. (beje, gal turit kur užfiksavęs, ir į kiek partijų ir nesisteminių politikų esate kreipęsis?..)
O juk nedėmesingumas irgi nesolidarumas.
Visa laimė, kad tokie žmonės yra ir toliau atkakliai beldžiasi.
Čia aš, Juozapai, ne kaip priekaištą tamstai sakau - man tik apmaudas ima, kad laikas bėga, gerų, teisingų žmonių Lietuvoje vis mažiau, pati Lietuva traukiasi lyg šagrenės oda, o mes vis kažko laukiam.
Štai kalbi apie neišplėtotą erdvę teisingoms idėjoms skleisti.
Ir teisingai kalbi - nėra išplėtotos erdvės.
Joks kapitalistas nepasirūpina alternatyva.
Tiesa, vienas buvo atsiradęs, tai ištratino jo pinigus tuščiai. Ir išvis gėdingai baigė. Bet tą istoriją ir pats gerai žinai.
Tai ką dabar darom? Laukiam, kol kitas toks atsiras? Ir sukurs struktūrą teisingoms mintims transliuoti? pasamdys teisingų rašytojų? ir tada pradėsime kažkaip kažką daryti? Pats žinai - naujos medijos atsiradimas “buratinų”, kaip mėgsti kartoti, niekaip į žmones neatvers.
Svarbiausia būtų idėjiniais saitais sujungti tuos, kuriems jau ir aiškinti nieko nereik. Kad nesijaustų vieniši, kad nenuleistų rankų, kad…
Ir kaip veikti, atsakymas juk duotas - po kiekviena Tiesos.lt publikacija penkeri metai yra ir priminimas, kaip kiekvienas mūsų galėtų tapti medija.
Ir nereik jokių didelių investicijų, kaip tas idėjas galima būtų paplatinti - tik laikykimės tūkstantmetės tradicijos ir šiuolaikinės tecnologijos padės: iš žmogaus žmogui, su kuriuo turi nors kokį bendrumą - ar facebuku, ar el. paštu - paskleidi tos dienos pozityvą ir tos dienos grūdas kada nors duos šimteriopą derlių.
Štai ir visa metafizika.
Aš tai taip matau.

Juozapas---Jurgiui       2017-09-27 18:43

Sveiks Tamsta.
Kaip matote-“veselitca i likujet vesj narod”.
Dvidešimt metų tokie kaip Jūs ar aš rašome tuos pačius dalykus, bet pulikai tik dabar ima “dašusti”.
Dauguma Autoriau ” atradimų”  seniai buvo aiškūs normaliam sveikos nuovokos žmogui. Matyt, sveika nuovoka bendrapiliečių tarpe yra išties retesnė už loterijos aukso puodo laimėtojus.
Aišku, geriau vėliau negu niekad, bet susivėlinta itin žiauriai.
Galima paspėlioti- ar Talkos zylės ir sinicos imsis vadovautis ir veikti pagal Autoriau straipsnyje surikiuotas išvadas.
Net jeigu propatrijos, forumai su talkų magaryčiomis ims skelbti čia išdėstytas tiesas- dar nereiškia, jog absoliuti butratinų dauguma suvoks.
Erdvė idėjų sklaidai neišplėtota, instrumentų transliuoti grynas švikas, o tikslinė auditorija visuotinai buka.
Daryti reikia, gerai jog atsirado šie kuklūs poslinkiai, bet nereikia turėti iliuzijų dėl greitų rezultatų. Nebent itin palankiai sukristų visos įmanomos kortos ir įsiterptų metafizika.
Netrukus bus matyti.
Vienžo, kaip dalies intelektualios inteligentijos praregėjimo precedentą, vertinu pozityviai.
Dėl perspektyvos šviesumo, kol kas liksiu santūrus.
Didžiausias pavojus dabar būtų pasiduoti asilų ir avinų bliovimui-
“davaj davai greičeu!”
Bet greitai tik katės veisiasi.

Misteris       2017-09-27 18:06

Autorius iškėlė svarbų klausimą.
Kaip įteisinti Seimo narių ATŠAUKIMO mechanizmą?
Pats Seimas to klausimo nesvarstys.
Neras laiko..
Kaulų čiulpais jaučiu,kad čia pagelbėti galėtų tik INTERNETINĖ SVETAINĖ,kurios visi nariai turėtų ELEKTRONINĮ PARAŠĄ.
Taip.
Mes galime ir privalome įsteigti VIRTUALŲ SEIMĄ ir ...nueiti statmenai į  Sistemos kryptį.
Tarsi BITKOINAS.
Skamba bauginančiai?

Jurgis - doleriukams       2017-09-27 17:41

O kokios info dar trūksta?
Kaip partijos ir partinukai tarpusavy varžosi, kurie greičiau parems pilnutinės demokratijos idėją ir išvaduos tautą nuo savo diktatūros?
Jei nors kiek pagalvosite, suprasite, kad tai, ką daro autorius su bendražygiais - dar tiriu omeny ir J. Punį, tiesiog teisinga. Ir negali trauktis nuo to, kas teisinga vien dėl to, kad tai buvo teisinga ir vakar ar bus teisinga ir rytoj…
Taip ir įsivaizduoju, kaip koks kgb sako s. Nijolei S.: ir prieš metus apie laisvę kalbėjot, ir vakar, ir šiandien, negu ir rytoj apie tai kalbėsite? atgi atsibosite… sugalvokite, ką nors įdomesnio.
O jei rimtai, tai autoriams dėkui - tikrai dar ne visi net mūsiškiai tas idėjas yra girdėję, vad., šviesti reikia.
O mums dar reikia svarstyti, kaip tai plačiau paskleisti, kad atsirastų nors koks supratimas, kokia veikia “demokratija” Lietuvoje.
- - -
Mano galva, šią programą vertėtų pasiūlyti TALKAI.
Nors ir nelabai tikiu, kad perims - svarbu būtų, jei koks Sinica ir pakomentuotų.

tiek       2017-09-27 17:05

autorius teisus.

$+$       2017-09-27 15:47

Žiauriai informatyvus straipsnis. Žiauriai, žiauriai! O idėjų inovatyvumas - nera ką ir besakyti.

pizdukėliai valdo       2017-09-27 13:09

banditėliai, pizdukėliai - komunistėliai, kgbistėliai (pasitelkę savo šuniukus “teisėsaugą”) valdo pilnai Lietuvą.
———
(kas dar turi truputi savigarbos - bėga iš tokios Lietuvos neatsigręždami (arba pasikaria))

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-09-27 4:41

Dėl teritorinio atstovavimo į Seimą pilnai sutinku, gal tik reikėtų padaryti kokių 5 metų gyvenimo toje teritorijoje cenzą, kad niekas nesiuntinėtų savų kandidatų iš Vilniaus. Dėl Seimo narių atšaukimo esu labai skeptiškas. Darbą reikia daryti iš karto gerai.
Kviečiu nepasididžiuoti ir paskaityti 2017-03-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė”

http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670

Taigi esant okupuotai Lietuvai, visi Jūsų ir mūsų teisėti tikslai bus specialiai NEĮGYVENDINTI. O kalbėti tai galima ir reikia.

 

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.