Ukraina, Rusija

Jonas Jasaitis. Karo nusikaltimai tęsiasi: iliuzijos ir faktai

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 25 d. 21:23

9     

    

Jonas Jasaitis. Karo nusikaltimai tęsiasi: iliuzijos ir faktai

Trečiasis pasaulinis karas tęsiasi jau tris mėnesius ir tikros siaubingų nusikaltimų prieš žmoniją pabaigos dar nesimato. Nėra jokios garantijos, kad taikių gyvenamųjų vietovių ir visos jų infrastruktūros naikinimas bei masinės žmonių žudynės, vykdomos Europoje, neišsiplės į kitus regionus ir net į kitus žemynus.

Dar niekada iki šiol pasaulio istorijoje nebuvo tokio atvejo, kad kažkuri valstybė atvirai skelbtų norinti sunaikinti visą tautą ir ištrinti iš pasaulio žemėlapio gana didelę valstybę, turinčią tūkstantmetę istoriją. Šį kartą sakoma taip atvirai, kaip net hitlerininkai nedrįso: „Nėra tokios ukrainiečių tautos ir negali būti tokios valstybės, kaip Ukraina…“Dar baisiau, kad šie žudikai kiekvieną, nepritariantį jų beprotiškiems planams, apšauktų fašistais, kad įžūli agresija būtų vadinama „denacifikavimu“, t. y.to skelbiamo „fašizmo naikinimu. Bet ir to maža: atvirai skelbiamas siekis išplėsti savo valdomą teritoriją „nuo Vladivostoko iki Lisabonos“. Ukrainos duomenimis, kasdien žūva per šimtą ukrainiečių.

Visa ligšiolinė istoriografija rodo, kad nacistinių blokų vadovai, sėkmės atveju, nė neketino sustoti ties kažkuria geografine riba. Kaip tokiais atvejais jau būdavo įprasta, iš pradžių karo planuotojai ieškodavo bendrininkų ir kurdavo jų sąjungas, bet netrukus kibdavo jiems į gerklę, kad ateityje nebereikėtų dalintis grobiu.

Tą patį jau matome ir dabar: sąjungininku vadinamas toks šeštą kartą „išrinktas prezidentas, nors jam paliktas tik patarnautojo vaidmuo. Antrojo pasaulinio karo pradžioje J. Stalinui prireikė A. Hitlerio, bet netrukus pastarasis, ką tik su kariauna žygiavęs bendruose paraduose Brest-Litovske ir Kišiniove, nukreipė ginklus į tų paradų dalyvį, su kuriuo buvo pasirašęs „nepuolimo sutartis“. Ne kartą pasitvirtino prielaida, kad nusikaltėliai ilgalaikių strategijų nekuria: sudaužo savo „sąjungininkus“ pirmai progai atsiradus.

Todėl ir V. Orbanui nereikėtų žavėtis V. Putino komplimentais: pastarojo pirmtakai ne tik Budapešto, bet ir kitų Vengrijos miestų gatves gausiai apipylė jo tautiečių krauju. Negi jis tai pamiršo?

Nebus jokios pigios naftos ir veltui tiekiamų dujų, nežiūrint, kad Vokietijos komersantai, prisidėdami prie jūros dugnu tiesiamų vamzdynų finansavimo, taip pat kažko panašaus tikėjosi ir tik labai pamažu išsiblaivo. Visas kruvinosios Rusijos ūkis laikosi tik gaudamas pajamas iš to, ką „iškasa ir išsiurbia“. Bet tai ne tas kita, kaip kartuvių virvė, kurią toks V. Putinas ar bet kuris jo įpėdinis bet kada galės užveržti, realizuodamas savo „nuo Vladivostoko iki Lisabonos“ arba iki Ramiojo vandenyno ir Antarktikos. Net primityviausi nusikaltėliai yra labai gerai suvokę vieną taisyklę: „Jeigu šiandien išdavei savus, ryto išduosi ir mane…“ Pokario metais okupantų bendrijose buvo labai populiarus pasakojimas apie vertingos informacijos suteikusią šnipę, kuri tikėjosi dosnaus atlygio, bet buvo pririšta prie dvejų palenktų medžių ir, juos paleidus, perplėšta pusiau.

Dabartinės Rusijos avantiūros, galinčios bet kada tapti visaapimančio Trečiojo pasaulinio karo pradžia, atkleidė ir dabartinio pasaulio sąlyginės ramybės spragas. Pirmiausiai paaiškėjo, kad Jungtinių Tautų organizacija visiškai neturi jokių gebėjimų nutraukti, kad ir patį žiauriausią, patį beprasmiškiausią karinį konfliktą. Valstybių įtaka, kaip ir prieš du šimtus metų, tebematuojama pagal teritorijos plotą ir gyventojų skaičių, nors ten nebūtų nė kruopelės to, ką vadiname šiuolaikine demokratija. Rusija, jau daugiau kaip keturis šimtmečius ginklu plečianti savo teritoriją ir savo visuomenėje įdiegusi „vyresniojo brolio“ sindromą, net ir dabar, pradėjusi visapusiškai naikinti kitą tautą, jau ketvirtas mėnuo tebėra JT Saugumo (???) Tarybos nuolatine nare, turinčia veto teisę. Jei šios organizacijos vadovybėje pagaliau atsirastų strategiškai mąstančių vadovų, bet koks JTO sprendimas nutraukti karo nusikaltimus būtų užblokuotas tos vienos nusikaltėlių imperijos valia. Ir iki šiol nieko nedaroma, kad tokia, atsiprašant, procedūra būtų atšaukta.

Priminkime, kodėl JTO buvo įkurta. Jungtinių Tautų chartiją 1945 metais pasirašė 51 valstybė. Šiandien ją sudaro jau 193 valstybės. Organizacijos tikslas – „palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, plėtoti draugiškus tautų santykius bei siekti tarptautinio bendradarbiavimo. Tai didžiausia ir labiausiai pasaulyje žinoma tarptautinė organizacija“. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja gali suteikti stebėtojo statusą ir valstybei, nesančiai JT nare. JTO turi nuolatinę būstinę Niujorke. Tai yra ir labai brangiai kainuojanti organizacija – vien privalomų įnašų suma sudaro netoli 3 mlrd. dolerių. Daugiau kaip penktadalį šios sumos skiria JAV. Pastaraisiais metais JTO buvo itin dažnai kritikuojama dėl labai neefektyvaus lėšų naudojimo. Jos biudžetas buvo sumažintas.

JTO turi taikos palaikymo pajėgas. Jose tarnauja daugiau kaip 111 tūkst. asmenų, iš kurių beveik 91 tūkstantį sudaro kariškiai. Vien karinėms išlaidoms kasmet skiriama beveik 8 mlrd. dolerių. Tačiau JT karinės struktūros kaltinamos, kad neracionaliai naudoja resursus, turi išpūstus personalo etatus, veiklos valdymui būdinga labai prasta vadyba. JT labai pavėluotai reaguoja į tarptautinius ir vietinius konfliktus. Pavyzdžiui, vien Ruandoje žuvo apie 800 tūkst. žmonių. Ir dabar, nors įžūliausiai užpulta pažangos keliu tvirtai einanti ir europinės integracijos siekianti valstybė, tiesiai kalbant, JTO nė piršto nepajudino, kad būtų nutrauktos niekuo dėtų taikių žmonių žudynės. Kai Sovietų Sąjunga 1939 metais užpuolė Suomiją, ji gana operatyviai buvo pašalinta iš pagrindinių tarptautinių organizacijų. O dabar dar nieko panašaus nepadaryta.

Bene svarbiausias klausimas, kuris kyla matant šią šiurpią situaciją, yra tai, kaip ją vertina visas likęs pasaulis. Ne tik JTO, bet ir ES vadovai, lyg kokie naivūs mokinukai, vis bando kalbėtis su asmeniu, atsakingu už prarastas dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes, sugriautus miestus, gamyklas ir mokyklas, ligonines ir kultūros objektus, vis klausinėdami, kas čia atsitiko, kuo Ukraina jam „nusikalto“. Europos valstybių prezidentai ir parlamentų vadovai skambina išprotėjusiam nacistui, prašo, tiesiog maldauja nutraukti žudynes. Nejaugi jie iki šiol nepasidomėjo, kaip šiurpiausių nusikaltimų keliu susiformavo ši imperija, kaip nacistinė ideologija buvo tvirtai įdiegta Rusijos visuomenėje, kad ji yra pasiruošusi žudyti kitas tautas, naikinti kitas valstybes?

Pirmiausia būtina atsikratyti iliuzijos, kad tai, kas dabar jau ketvirtas mėnuo vyksta Europoje, neva yra tik vietinis Ukrainos ir Rusijos konfliktas. Būtina suprasti, kad Ukraina nėra niekuo skolinga Rusijai ar kažkuo jai prasikaltusi. Tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, yra pats šlykščiausias nacistinis nusikaltimas prieš visą žmoniją. Tai toli siekiančio nacistinės Rusijos karo prieš žmonijos pažangą pradžia.

Negalima savęs guosti tuo, kad karas galbūt neišsiplės, kad galbūt nebus panaudoti dar labiau pavojingi masinio žmonių naikinimo ginklai. Net ir Ukrainoje yra veikiančios branduolinės jėgainės, kurių bombardavimo scenarijus bet kada gali būti įgyvendintas ir tada naujas Černobylis paskleistų mirtinas radiacijos dozes, nepasisydamas valstybių sienų. Matydamas, kad beviltiškai pralaimi, Kremliaus žmogėdra gali ryžtis bet kuriai avantiūrai, tikėdamasis, kad mirtina radiacija sunaikins tiek ukrainiečius, tiek bet kurią kitą šalia gyvenančią tautą, t. y. padarys tai, ko niekaip nepadaro jo išgarsintos ginklų sistemos.

Deja, mokslo ir technikos pažanga taip pat prisidėjo, kad šiuolaikinė puolamoji ginkluotė jau dabar nesustoja prie kurios nors valstybės sienų. Šiomis dienomis paaiškėjo itin skandalingas faktas, kad Rusijos naujausiuose ginkluose panaudota itin moderni prancūziška įranga. Tai ką tada reiškia tos garsiai deklaruojamos sankcijos Rusijai? Deja, jos tik dar kartą paliudijo, kad karas yra ne tik siaubingas, bet ir labai pelningas verslas. Juo labiau dabar, kai visa taikos išsaugojimo misija užversta ant vienos – ukrainiečių tautos krūtinių. Pasaulis gal tik po kurio laiko sužinos, kiek šioje nusikaltinų grandinėje yra faktiškai susipynę ginklų gamintojų ir politikų interesai.

Jungtinių Tautų organizacijoje yra ir tokia pasauliui gerai žinoma struktūra kaip UNESCO. Ar ne jos pareiga pasirūpinti, kad pasaulio visuomenė, o ypač jaunimas nebūtų priverstas naudotis vadovėliais, perkimštais Rusijos nacistine ideologija? Kas gali labiausia prisidėti, kad pasaulis pagaliau sužinotų tiesą tiek apie Antrąjį pasaulinį karą, tiek apie sovietines pokario piktadarybes, trėmimus ir gulago mirties stovyklas? Kas sudarė daugumą statybos darbininkų, tiesusių iki šiol neveikiančius geležinkelius amžinojo įšalo zonoje, kas statė dabar vaiduokliais virtusias gyvenvietes, kėpsančias šalia poliarinio rato, kurias lyg kokį egzotišką darinį filmuoja palydovinės televizijos sistemos?

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Regimantas       2022-05-26 22:27

Demilitarizacija ir denacifikacija yra būtina ir ji sėkmingai vyksta. Pažiūrėkit, šiai dienai Donbase jau pasisidavė rusams įį nelaisvę 8000 Ukrufašistų, nacių ir benderovcų. Ir tas skaičius kasdien auga…

Prašalietis       2022-05-26 19:03

Šiandieniniai pseudo intelektualai vieni kitiems pasakoja apie ukrainiečių “tautą”.Paskaitęs šiandieninius Ukrainos istorijos vadovėlius, kurie chalopų mokiniams pasakoja, kad ukarainiečiai Europoje atsirado prieš 140 tūkstančių metų, “užtraukęs patriotinį dūmą” Jasaitis taip pat, “kto neskačet tot maskal”, susapnuoja apie tūkstantmetę Ukrainos “istoriją”. Niekas nesiteikia pateikti kokių rašytinių istorinių šaltinių kada buvo paminėti šiandieninės Ukrainos teritorijoje egzistavę “ukrai”. Europos vienuoliai ir rusai minėjo savo senoviniuose rašytiniuose šaltiniuose, kad šiandieninės Lietuvos teritorijoje prieš tūkstantį metų miškuose gyveno laukiniai, kuriuos pavadino kažkokiais litvais. Jėzuitas Brunonas net gi buvo atvykęs jų “pacivilizuoti”, deja nesėkmingai… Jasaitis minėdamas “šlovingą tūkstantmetę ukrainos istoriją” nesiteikia konkrečiai paminėti “tų laikų” Ukrainos valdovus, carus, kunigaikščius… Tik nereikia pasakoti apie Didijį Kunigaikštį Vladimirą krikštijusį rusus, “ukrainietį” Romos imperatorių Cezarį, Aleksandrą Makedonietį..., kaip ir visiems žinomus” Ukrainos valstybės vadovus”,Mazepą,chmelnickį, Petliūrą..., kurių lietuviški atitikmenys Ramanauskas-Vanagas, Lansbergių Vytautukas, Baltarusijos prezidentė Tichanovskaja… Kaip rodo šiandiena “patriotinis kto neskačet tot maskal” runkelių kvailinimas yra beribis.

yel"l"ow submarine to Kūdikystė. 2022-05-26 15:44       2022-05-26 16:25

kada, kur, ir kieno lūpomis “Rusija atvirai pasiskelbė norinti sunaikinti ukrainiečių tautą ir Ukrainą, kaip suverenią valstybę“ ????, - ar pindostano vaginafonų ? - o gal šizolitchūanijos burnišangių ? smile)) - liurbi, tu, liurbi…, - priimk tai , kaip komplimentą smile) - šiaip jau, reikėtų sakyti “kalės vaike“ arba “sutriau“ smile) - ant melo toli nenuvažiuosi :() - bet norėti ir bandyti nedraudžiama smile)))———————————-
  rusija dar 2021 rudenį “atvirai pasiskelbė“, jog nori, kad visi pasaulio pindoholikai suvoktų, jog daugiau tokio “bezpriedielo“, kuris tęsėsi nuo 1991-ų,  nekentės ! - arba rimtos ir išsamios derybos dėl abipusių - pabrėžiu -ABIPUSIŲ saugumo garantijų, arbe teks imtis vienpusės prevencijos smile - kadangi metų pradžioje buvo pilnai aišku, kad rusija su savo pasiūlymu-ultimatumu eilinį ir nesuskaičiuojamą kartą buvo pasiųsta, tai išeičių pasirinkimas susiaurėjo iki vieneto , t.y. “arba-arba“ !!! - o dabar gali toliau meluoti, t.y. dvokti, kaip paskutinis šeškas !

Kūdikystė.       2022-05-26 15:44

  Taigi, Rusija atvirai pasiskelbė norinti sunaikinti ukrainiečių tautą ir Ukrainą, kaip suverenią valstybę. Žudo, griauna, naikina, vykdo karo nusikaltimus atvirai teroristiniais veiksmais. Na ir kas? Ogi - nieko…Pasaulis leidžia, tai ko nesiautėti. Pasaulio tvarka surėdyta vaikų darželio lygmenyje, ar dar žemiau - JTO visiškai neveiksni. Vaikų darželyje auklėtoja dar gali sutramdyti neklaužadą, o JTO neturi jokio įrankio sutramdyti branduoliniu ginklu ginkluotą beprotį paranojiką ar psichopatą. Civilizacijos išsivystymo lygis dar tebėra vystykluose…

Al. Aluijui       2022-05-26 15:24

,,tai tas tavo pakauksnojimas i dangu ka reiskia..Cia kaip vaiko knirkimas,kas is to,ka gali pasiulyt..Ar kokia menka isvadele padaryt..Kam tokie parasymai.As nesuprantu.Cia tas pats kaip su sikmonkytes valdziuke,daug knirkimo,o kai ana geguzes 15 reikejo eit i gatves,suuuuda,keli k atejo.Manau,tokie kaip tu,sedejo namie,ant sofkiu ir knirke savo sopuli amzinaji.Tu gimes tik knirkt.”

Kiekvienam savo. Bet, ačiū Dievui, tokie kaip tu gelbsti padėtį savo rimtomis pastabomis. Ačiū, kad esi.

Šlovė našim       2022-05-26 14:47

Ukraina pati pradėjo tą karą dar 2014, žudė savo gyventojus, tą daro ir toliau. Ten Vakarai užtaisė genocidą tyčia. Kad iššaukti Rusijos pyktį, o tada galvojo, kad ekonomiškai palauš. Nepavyko. Rusija yra per daug galinga ir jos nepaimsi ant “raslabono”. Žmonių žudymu užsiema Ukrainos valdžia, jai taip liepė JAV ir UK, o politikai vykdo, nes jų pinigai JAV ir UK banke. Jie yra pakabinti. Už pinigus žudo savus. Štai tokia yra realybė. O rusai gelbėja. Kur rusas atėjo, ten taika ir ramybė.

yel"l"ow submarine       2022-05-26 11:25

rusofobisku kretinų paradas tęsiasi smile)) - kaip taisyklė, jie dar ir melagiai bei manipuliatoriai, kas neatsiejama nuo šizofrenijos ..., cituoju :“Dar niekada iki šiol pasaulio istorijoje nebuvo tokio atvejo, kad kažkuri valstybė atvirai skelbtų norinti sunaikinti visą tautą ir ištrinti iš pasaulio žemėlapio gana didelę valstybę, turinčią tūkstantmetę istoriją. Šį kartą sakoma taip atvirai, kaip net hitlerininkai nedrįso: „Nėra tokios ukrainiečių tautos ir negali būti tokios valstybės, kaip Ukraina…“Dar baisiau, kad šie žudikai kiekvieną, nepritariantį jų beprotiškiems planams, apšauktų fašistais, kad įžūli agresija būtų vadinama „denacifikavimu“, t. y.to skelbiamo „fašizmo naikinimu. Bet ir to maža: atvirai skelbiamas siekis išplėsti savo valdomą teritoriją „nuo Vladivostoko iki Lisabonos“. Ukrainos duomenimis, kasdien žūva per šimtą ukrainiečių.” - praktiškai kiekvienas teiginys propagandoniškas melas, įskaitant istorijos iškraipymą ! - niekas Rusijoje oficialiame lygmenyje ne pusę lūpų nedeklaravo jokio Ukrainos, kaip valstybės , sunaikinimo! - šlykštus ir ciniškas melas!  - o jei sutrius autorius nežino, ar apsimeta nežinąs trečiojo reicho istorijos, tai rodo ne jo tamsumą, o jo mėslina turinį:)))

Alui       2022-05-26 8:08

tai tas tavo pakauksnojimas i dangu ka reiskia..Cia kaip vaiko knirkimas,kas is to,ka gali pasiulyt..Ar kokia menka isvadele padaryt..Kam tokie parasymai.As nesuprantu.Cia tas pats kaip su sikmonkytes valdziuke,daug knirkimo,o kai ana geguzes 15 reikejo eit i gatves,suuuuda,keli k atejo.Manau,tokie kaip tu,sedejo namie,ant sofkiu ir knirke savo sopuli amzinaji.Tu gimes tik knirkt.

Al.       2022-05-25 22:20

,, Pirmiausiai paaiškėjo, kad Jungtinių Tautų organizacija visiškai neturi jokių gebėjimų nutraukti, kad ir patį žiauriausią, patį beprasmiškiausią karinį konfliktą.” - Tai buvo aišku ir seniau. Užtai JTO deda milžiniškas pastangas įpareigoti Pasaulio valstybes masiškai žudyti kūdikius. Ir JTO kariuomenė veiksminga - ten, kur jiems reikia, pavyzdžiui, sukilusioje Kanadoje. Nors vilkikų vairuotojai nesmurtavo. Ką sakė mūsų opozicija, kai JTO demaskavo Trampas ? Apsimetė, kad nieko nepastebėjo ir nesuprato ?

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.