Demokratija ir valdymas, Šiaurės Amerika

Donaldo Trumpo inauguracinė kalba: „Nesvarbu, kuri partija kontroliuoja mūsų vyriausybę, svarbiausia, ar ji kontroliuojama žmonių“

Tiesos.lt redakcija   2017 m. sausio 22 d. 9:08

11     

    

Donaldo Trumpo inauguracinė kalba: „Nesvarbu, kuri partija kontroliuoja mūsų vyriausybę, svarbiausia, ar ji kontroliuojama žmonių“

Penktadienį 45-uoju Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu prisaikdintas Donaldas Dž. Trumpas (Donald J. Trump), kreipdamasis į šimtus tūkstančių pasididžiavimo savo pasirinkimu neslepiančių savo šalininkų pareiškė: „Tai jūsų momentas. Jis priklauso jums“.

Pabrėždamas savo rinkimų kampanijos pažadą „padaryti Ameriką vėl didžią“ D. Trumpas pakvietė šio tikslo siekti bendrai „mes kartu brėšime Amerikos ir pasaulio kursą daug, daug metų.“

Skelbiame visą JAV prezidento D.Trampo inauguracinę kalbą, pasakytą sausio 20 d. Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų. Už vertimą dėkojame Jonui Vaiškūnui (alkas.lt).

Aukščiausio teismo pirmininke Robertsai, Prezidente Karteri, Prezidente Klintonai, Prezidente Bušai, Prezidente Obama, brangūs amerikiečiai ir viso pasaulio žmonės – ačiū [plojimai]!

Mes, Amerikos piliečiai, telkiamės bendrai pastangai – atstatyti mūsų šalį ir atkurti jos pažadus visiems mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kryptį, taip pat ir pasaulio vystymosi kryptį daugeliui metų į ateitį. Mes susidursime su iššūkiais. Mes patirsime sunkumų, bet savo darbą padarysime. Kas ketverius metus mes susirenkame ant šių laiptų, kad taikiai perduotume valdžią, ir aš dėkingas Prezidentui Obamai ir pirmajai ledi Mišelei Obamai už jų maloningą pagalbą perimant valdžią. Jie buvo nuostabūs. Ačiū.

Šiandieninės iškilmės turi labai svarbią reikšmę, nes šiandien mes ne tik perduodame valdžią iš vienos administracijos kitai ar iš vienos partijos kitai, bet mes perduodame valdžią iš Vašingtono DC ir grąžiname ją jums – žmonėms [plojimai].

Per daug ilgai maža grupelė mūsų šalies sostinėje naudojosi valdžios dovanomis, o žmonės turėjo padengti visas išlaidas – Vašingtonas klestėjo, tačiau su žmonėmis nesidalijo šias turtais. Politikai gyveno prabangoje, bet darbo vietos buvo naikinamos, o gamyklos uždaromos. Isteblišmentas gynė save, bet ne mūsų šalies piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalėmis. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir kai jie švęsdavo mūsų tautos sostinėje, vargstantiems žmonėms visoje šalyje nebuvo ką švęsti [plojimai].

Bet pokyčiai prasideda tiesiog čia ir dabar, nes ši akimirka yra jūsų akimirka. Ji priklauso jums [plojimai]. Ji priklauso visiems, kas šiandien susirinko čia, ir visiems, kas žiūri tai visoje Amerikoje. Tai – jūsų diena. Tai – jūsų šventė, ir tai, Jungtinės Amerikos Valstijos, jūsų šalis [plojimai].

Svarbiausia iš tiesų, ne kuri partija kontroliuoja vyriausybę, bet ar ją kontroliuoja tauta. 2017-ųjų metų sausio 20-oji įsimins kaip diena, kai tauta perėmė valstybę į savo rankas [plojimai]. Užmirštieji mūsų šalies vyrai ir moterys daugiau nebebus užmiršti! [plojimai]

Dabar jūsų klauso visi. Jūs išėjote į gatves dešimtimis milijonų ir jūs tapote dalimi istorinio judėjimo, kokio pasaulis dar nebuvo matęs. Ir šio judėjimo dėmesio centre – ypatingas įsitikinimas: valstybė yra tam, kad tarnautų savo piliečių interesams.

Amerikiečiai nori puikių mokyklų savo vaikams, saugių rajonų savo šeimoms ir gero darbo sau. Tai teisingi ir protingi teisingų žmonių ir teisingos visuomenės reikalavimai, tačiau pernelyg dideliam skaičiui mūsų piliečių tikrovė yra visiškai kita.

Moterys ir vaikai skursta mūsų miestuose, surūdijusios mūsų gamyklos išsibarsčiusios kaip antkapiai po mūsų šalį, o švietimo sistema, nors ir perpildyta pinigų, mūsų jaunuomenei ir gražiems studentams nesuteikia žinių. Nusikalstamumas, gaujos, narkotikai sugadino tiek gyvenimų, pavogė iš mūsų šalies tiek daug nepanaudotų galių. Šios amerikietiškos pjautynės turi liautis čia ir dabar [šūksniai ir plojimai]!

Mes – viena tauta, jų skausmas – tai mūsų skausmas. Jų svajonės – tai mūsų svajonės, o jų sėkmė taps mūsų bendra sėkme. Mes turime vieną širdį, vienus namus ir vieną šlovingą likimą. Šiandien duota mano priesaika – tai ištikimybės priesaika visiems amerikiečiams [plojimai].

Dešimtmečiais mes turtinome užsienio pramonę amerikietiškosios sąskaita, subsidijavome kitų šalių kariuomenes, leisdami nusilpti savajai. Mes gynėme svetimų valstybių sienas atsisakydami ginti savąsias [plojimai]. Mes leidome trilijonus trilijonų dolerių už vandenyno, tuo tarpu mūsų pačių infrastruktūra patyrė nuopuolį ir suirimą. Mes padarėme kitas šalis turtingas, tuo tarpu mūsų šalies gerovė, galia ir pasitikėjimas išnyko už horizonto. Viena paskui kitą buvo uždaromos ir išplukdomos už vandenyno mūsų gamyklos. Ir niekas negalvojo apie milijonus ir milijonus amerikiečių darbininkų – jie tiesiog buvo užmiršti. Mūsų viduriniosios klasės turtas buvo išplėštas iš jų namų ir perskirstytas visam pasauliui.

Tačiau visa tai jau praeitis, o dabar mes žvelgiame tiktai į ateitį [plojimai]. Šiandien mes čia susirinkome, kad paskelbtumėme naują priesaką – visiems miestams, visoms pasaulio sostinėms, visoms vyriausybėms. Nuo šios dienos mūsų žemę ves nauja svajonė. Nuo šiol Amerika bus pirmoje vietoje! Amerika pirmoje vietoje [plojimai]! Visi sprendimai – dėl prekybos, dėl mokesčių, dėl emigracijos, dėl užsienio politikos – bus grindžiami tuo, kiek jie svarbūs amerikiečių darbininkams ir amerikiečių šeimoms.

Mes privalome apginti savo sienas nuo kitų šalių niokojimo, šalių, kurios gamina mūsų gaminius, vagia mūsų bendroves ir naikina mūsų darbo vietas [plojimai]. Ši gynyba mums atneš klestėjimą ir jėgą. Aš kovosiu už jus kiekvienu savo atodūsiu ir aš niekada nenuvilsiu jūsų [plojimai].

Amerika vėl taps pergalinga – tokia, kokia dar niekad nebuvo [plojimai]. Mes sugrąžinsime darbo vietas, sugrąžinsime savo sienas, sugrąžinsime savo turtą ir savo svajones [plojimai].

Mes nutiesime naujus kelius, greitkelius, pastatysime tiltus, oro uostus, tunelius ir geležinkelius visoje savo nuostabioje šalyje. Mes pasistengsime žmones, gyvenančius iš paramų, sugrąžinti į darbą, kad atstatytume šalį amerikiečių rankomis ir amerikiečių darbu [plojimai].

Mes laikysimės dviejų paprastų taisyklių: pirk amerikietiškas prekes ir samdyk amerikiečius. Mes sieksime draugystės ir gerų santykių su visomis pasaulio valstybėmis, bet suprasdami, kad kiekviena tauta turi teisę savo interesus iškelti į pirmąją vietą.

Mes niekam nenorime primesti savo gyvenimo būdo. Geriau tegul mūsų pavyzdys visiems tampa švytinčiu švyturiu. Mes sušvisime, kad kiekvienas galėtų paskui mus sekti. Mes sutvirtinsime senas sąjungas ir sudarysime naujas, ir suvienysime civilizuotą pasaulį prieš radikalųjį islamiškąjį terorizmą ir visiškai ji ištrinsime nuo žemės paviršiaus. Mūsų politikos pagrindą sudarys visiška, besąlygiška ištikimybė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir per ištikimybę savo šaliai mes vėl atrasime ištikimybę kits kitam. Kai atveri savo širdį patriotizmui, joje nelieka vietos prietarams [plojimai].

Biblija mums sako, kaip gera ir malonu, kai Dievo žmonės gyvena kartu vienybėje. Mes turime atvirai sakyti, ką galvojame, sąžiningai ginčytis dėl skirtingų nuomonių, bet visuomet siekti vienybės. Kai Amerika vieninga, Amerika – nesustabdoma [plojimai]. Neturime nieko bijoti.  Mes esame apsaugoti ir mes visada būsime apsaugoti. Mes būsime apsaugoti iškilių vyrų ir moterų, tarnaujančių mūsų ginkluotosiose pajėgose ir teisėsaugoje. O svarbiausia – mes būsime apsaugoti Dievo.

Galiausiai, mes turime daug mąstyti ir dar daugiau svajoti. Amerikoje mes žinome, kad tauta gyuoja tik tuomet, kai ji deda pastangas. Mes daugiau neklausysime politikų, kurie tiktai kalba, bet nieko nedaro. Kurie nuolat skundžiasi, tačiau nieko nesiima [plojimai]. Tuščių kalbų metas praėjo. Atėjo laikas veikti [plojimai]. Neleiskite niekam sakyti, kad kas nors yra neįmanoma. Nėra neįveikiamų iššūkių Amerikos širdžiai, kovingumui ir dvasiai. Mes nepalūšime. Mūsų šalis vėl vystysis ir klestės.

Mes stovime ant naujojo tūkstantmečio slenksčio, pasiruošę atskleisti kosmoso mįsles, išgydyti Žemę nuo ligų negandos, suvaldyti ateities energiją ir technologijas. Naujas išdidumas apsigyvens mūsų sielose ir išgydys mūsų skilimą. Atėjo laikas prisiminti seną išmintį, kurios niekuomet nepamiršo mūsų kariai: juodi mes, rudi ar balti, visuose teka raudonas patriotų kraujas [plojimai]. Visiems mums duotos vienodos laisvės, ir visi mes atiduodame pagarbą tai pačiai Amerikos vėliavai. Ir ar vaikas gimęs Detroito miesto kvartaluose, ar vėjuotos Nebraskos lygumose – abu jie mato tą patį naktinį dangų. Jų širdys prisipildo ta pačia svajone ir jie yra persmelkti gyvybės kvėpavimu to paties visagalio Kūrėjo [plojimai].

Todėl visi amerikiečiai visuose miestuose – artimuose ir tolimuose, mažuose ir dideliuose, nuo vienų kalnų ligi kitų kalnų, nuo vieno vandenyno ligi kito – išgirskite: su jumis daugiau niekada nebus nesiskaitoma [plojimai]. Jūsų balsas, jūsų viltys ir jūsų svajonės lems Amerikos likimą. Ir jūsų drąsa, ir gėris, ir meilė amžinai ves mus šiuo keliu.

Kartu mes Ameriką padarysime ir vėl stiprią. Mes padarysime Ameriką ir vėl pasiturinčią. Mes padarysime Ameriką ir vėl išdidžią. Mes padarysime Ameriką ir vėl saugią. Ir taip, kartu, mes padarysime ir vėl Ameriką didžią.

Ačiū! Telaimina jus visus Dievas ir telaimina Dievas Ameriką! Ačiū!

Dieve laimink Ameriką!

Iš anglų kalbos vertė: Alkas.lt, Jonas Vaiškūnas

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Viskas teisingai       2017-01-22 20:21

tik jis patogiai praleido vieną esminį žodį: mano. “Viskas bus kontroliuojama mano žmonių”.

Bėda       2017-01-22 19:06

Nė  žodžio apie tarptautinius įsipareigojimus.Tipiškas izoliacionistinis populistas. Biržos makleris. Visa viltis į Amerikos institucijas ,kurios ,  vis dėl to ,  veikia ir apkarpys šitą  Amerikos mažumos rinkėjų  liapsusą.

$+$       2017-01-22 15:32

“Mes stovime ant naujojo tūkstantmečio slenksčio, pasiruošę atskleisti kosmoso mįsles, išgydyti Žemę nuo ligų negandos, suvaldyti ateities energiją ir technologijas”.
Ar nepakaktų pradžiai suvaldyti JAV vyriausybės skolą, siekiančią apie 20 trilijonų $. Arba pirmiau susigrąžinti vekslius iš Kanados, Taivanio, Kinijos, Karibų baseino valstybių, o po to, gamyklas ir darbo vietas.
Labai jau primena kalbas,  sakytas prieš 100 metų, apie darbininkų ir valstiečių kontrolę ir pasaulinę revoliuciją.

Valio,Valio,Valio!       2017-01-22 0:02

uz Lietuva,uz laisve,uz Trumpa!

ssssss       2017-01-21 18:38

Slava Trampui. Gerojam Slava.

VaidasVDS       2017-01-21 16:50

2017-01-20 23:45 ui,
na tamsta nenorite keisti save pagal tikrus Jėzaus mokymus, kiti geri žmonės nenori keisti savęs pagal tikrus Jėzaus mokymus. Ir kol taip bus, tas horizontas išliks tolimu. Bet kai taip nebus, tas horizontas artės labai greitu tempu. Šis pasaulietiškumas egzistuoja tik kelis amžius ir mokslas kol kas dominuoja, nes religijos (ne taip kaip mokslas) ilgą laiką visiškai neatsinaujino ir tapo stagnatoriškomis.
Bet taip nebus amžinai. Ir kada nors tai keisis gana staigiai. O pradėti reikia kiekvienam nuo savęs paties.
Bet, kaip sako Ševčiukas, “no truslyvyjie vo zlobie”...

Life Site News       2017-01-21 11:50
Trampo kalba nebuvo labai įspūdinga,tačiau       2017-01-21 8:58

už jį kalbėjo tos dvi Biblijos .Ten viskas parašyta.Už teks dangstytis brolybe ir lygybe,ir daliai pasauliai lobti protu nesuvokiama progresia.Ir Lietuvos valdžia turi imtis ginti Lietuvą ir ne vien karinėm išlaidom,o ginti tautos interesus.Ir mylėti ją.

Vaidui       2017-01-20 23:45

Ševčiukas tikrai šaunus vyrukas.
Bet Tavo algoritmas yra tik graži iliuzija.
Geriausiu atveju tai svajonė kurią įgyvendinti sunkiau nei einant pasivyti horizontą.
Realybės gali nemėgti, bet negali nepaisyti.
Deja,...

Vaidui       2017-01-20 23:45

Ševčiukas tikrai šaunus vyrukas.
Bet Tavo algoritmas yra tik graži iliuzija.
Geriausiu atveju tai svajonė kurią įgyvendinti sunkiau nei einant pasivyti horizontą.
Realybės gali nemėgti, bet negali nepaisyti.
Deja,...

VaidasVDS       2017-01-20 23:39

Ožiuk, oi, ežiuk,
tu neteisus.
Valdžių gali būti visokių. Štai Ševčiukas įvardijo tokias:
Басня о власти
Можно плакать от счастья — В.В. прёт!
И при этом сосать 21-й палец.
«Сильная власть — слабый народ»,
Сказал однажды один китаец.
Но если страну проиграли в джекпот —
Пустим ненависть по голодной вене!
«Сильная власть — сильный народ»,
Провыл с трибуны один немец.
Но, чтобы было легко и всласть,
Придумаем коррупционную схему.
«Слабый народ — слабая власть»,
Хватай что можешь, руби тему!
Да ещё можно решиться на переворот,
Устроить системе перезагрузку.
«Слабая власть — сильный народ»,
Скартавил однажды весьма нерусский.
Господин президент, что Вам снится ночами
В нашей дикой стране в сей тревожный момент?
Господин президент, что они Вам кричали,
Эти сто несогласных? Может быть, комплимент!?
Башню свернуло от этих проблем,
Зачем нужны нам слабость и сила?
Что ты бесишься дурик, раб теорем,
Какая собака тебя укусила?
Ты жаждешь империи — закрой свой рот,
Иди на войну, умри красиво…
А для нас добрая власть — добрый народ,
Когда в сердце любовь — тогда всё живо.
Господин президент, что Вам снится ночами
В нашей дикой стране в сей тревожный момент?
Господин президент, что они Вам кричали,
Миллион несогласных? Наверняка, комплимент.
——
Tik va viena bėda, kad geros valdžios be gerų žmonių nesukursi. Kada turėsime daug gerų ir nepiktų žmonių, tada ir valdžią gerą turėsime…

ežiukas       2017-01-20 22:31

Kartais ir psichai pasako kapitaliai tvirtų tiesų.
Taip, valdžios kontrolė, visuomenės ranka ant administracijos gerklės tai ir yra vienintelė sąlyga, kad valstybė netaptų piliečiams ašarų pakalne.
Visa kita yra tiesiog kliedesiai ir svaičiojimai.
Arba dulkini valdžią, arba valdžia dulkina tave.
Vidurinio varianto niekada nebūna.
Bet buratinai to nesuvokia.
Medinės galvelės. Nieko nepadarysi…

Rekomenduojame

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.