Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Šeimos politika

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Tiesos.lt redakcija   2021 m. gegužės 4 d. 21:09

9     

    

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Kuo labiau artėja Didžiojo šeimos gynimo maršo diena, tuo dažniau viešoje erdvėje skamba klausimai: „Nuo ko ginama ta tradicinė šeima?“, „Kas puola tradicines šeimas?“ „Kokią grėsmę partnerystės įstatymas kelia tradicinėms šeimoms“ ir t.t., ir pan.

Šiame tekste pateikiu išsamų atsakymą į šiuos klausimus, kad nuo šiol kiekvieną kartą, kai bus užduodami tokie klausimai, nebebūtų beprasmių spekuliacijų, kad „tradicinės šeimos gynėjai patys nežino, ką gina“, ar „niekas nepuola tradicinių šeimų“ ir pan., kad kiekvienam paklaususiam būtų galima nusiųsti šį įrašą, kuriame bus surašyti pagrindiniai argumentai. Nes tradicinių šeimų gynėjai labai puikiai žino, ką jie gina. Ir būtent dėl to, kad jie tai žino – jie niekada neatsitrauks.

LGBT+ bendruomenės lyderių siekiai ir apetitas

Jei iš tiesų viskas prasidėtų ir pasibaigtų TIK partnerystės įstatymu, kuriuo 2 suaugę žmonės galėtų užsitikrinti sau teisinį santykių reguliavimą, vienareikšmiškai nebūtų tokio žmonių pasipriešinimo ir nebūtų nuo ko ginti tradicinės šeimos.

Tačiau šis įstatymas yra tik LABAI MAŽA dalis viso PAKETO, į kurį įeina Neapykantos kalbos įstatymo projektas (tame tarpe įteisinantis „lytinės tapatybės“ sąvoką ir nediskriminavimą pagal tai), Stambulo konvencija, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimas, Lyties keitimo įstatymo projektas, Smurto dėl lyties įteisinimas, įvairios metodinės rekomendacijos ugdyti vaikus pagal nestereotipinius lyčių vaidmenis ir kt.

Tai daliai žmonių, kuri vis klausia, „kas puola tradicinę šeimą?“, vis dar sunku suprasti arba ji apsimeta, kad nesupranta, jog šiuo metu į valdžią atėjusios išskirtinai „progresyvios“ jėgos nauju teisiniu reguliavimu siekia iš esmės PAKEISTI visuomenėje nusistovėjusias lyčių ir šeimos sampratas bei vienašališkai primesti PASAULĖŽIŪROS ir VERTYBIŲ pokytį, todėl ir susiduria su tokiu DIDELIU pasipriešinimu, nes tokios svarbos dalykai nesikeičia spragtelėjus pirštais.

Tai, kokio palaikymo susilaukia Didysis šeimos gynimo maršas ir kokios kovos verda viešoje erdvėje, akivaizdžiai rodo, jog didžiajai daliai Lietuvos žmonių VERTYBĖ yra būtent MOTERS ir VYRO šeima, iš kurios gimsta ir kurioje palankiausiai auga ir vystosi vaikai. Kad būtent tokia šeima yra valstybės pagrindas, yra įtvirtinta tiek LR Konstitucijoje, tiek įvairiuose įstatymuose, todėl didžiulė visuomenės dalis NESUTINKA keisti nusistovėjusios šeimos sampratos ir jie TURI tokią teisę.

Jei LGBT+ bendruomenė aiškiai įvardintų ir įsipareigotų, kad partnerystės įstatymu viskas ir užsibaigs ir kad šios bendruomenės poros NESIEKS teisiškai, visuomeniniame gyvenime bei vaikų švietimo programose savo santykių formų prilyginti vyro ir moters šeimai, pasipriešinimas iš likusios visuomenės dalies čia ir pasibaigtų.

Tačiau LGBT+ bendruomenės lyderiai nuo pat pradžių aiškiai deklaruoja, kad jų tikslas NĖRA partnerystė – kad partnerystė yra tik menkas kompromisas, pirma stotelė, nuo kurios yra pradedama. Tikslas nuo pat pradžių buvo ir yra PAKEISTI visuotinai priimtiną ŠEIMOS sąvoką, įteisinant įvairius LGBT+ santykius (kaip, pvz., dviejų moterų lesbiečių ir Tomo Vytauto Raskevičiaus, auginančių bendrą vaiką, santykių formą) kaip ŠEIMĄ, lygiavertę vyro ir moters šeimai. Jie tą deklaruoja nuolat ir visiškai atvirai.

Ir čia dar tik pradžia. Šalia siekio pakeisti šeimos sampratą, yra ir siekis pakeisti LYČIŲ sampratą, įteisinant „lytinės tapatybės“ sąvoką, kuri reiškia, kad žmogus gali lytį pasirinkti pagal tai, kaip jaučiasi. Visada egzistavo nedidelė dalis žmonių, kurie save tapatina su priešinga lytimi ar turi dar kitokią lytinę išraišką, tačiau jų viešas pripažinimas visuomenėje buvo SAVANORIŠKAS, o šiuo metu siekiama įvesti teisinį persekiojimą už tokių asmenų diskriminavimą, t.y. visuomenė jau nebe savanoriškai turėtų pripažinti tokių žmonių saviraišką, tačiau jau būtų teisiškai įpareigota pripažinti, pvz., moterimis save laikančius vyrus moterimis ir neturėtų teisės prieštarauti, kad tokie žmonės lankytųsi moterų tualetuose, dušuose ir pan.

Tai yra akivaizdi tikrų MOTERŲ diskriminacija, tačiau užsienio praktikoje ji yra absoliučiai ignoruojama, pvz., dėl įteisinto tokio nediskriminavimo biologiniai vyrai, laikantys save moterimis, dalyvauja moterų sporte ir triuškina moterų visų laikų rekordus ir toliau yra leidžiama tam vykti.

Tokia visuomenė yra MELO visuomenė, kurioje yra teisiškai įteisintas melavimas, kad vyras yra moteris ar moteris yra vyras, o už TIESOS įvardinimą net galima susilaukti teisinio persekiojimo. Natūralu, kad žmonės NESUTINKA gyventi tokioje melo visuomenėje ir jie TURI tokią teisę.

Jei įvairios lytinės tapatybės (pagal tam tikrus šaltinius jų yra 70 ar net iki 100) būtų laikomos tiesiog žmonių saviraiškos forma, nebūtų siekiama teisiškai keisti vyro ir moters, 2 baigtinių biologinių lyčių priskyrimo teisinio reguliavimo, o kitokios saviraiškos žmonių nediskriminavimas susivestų tik į užtikrinimą bendražmogiškų teisių, tokių kaip galimybė mokytis, dirbti, keliauti ir pan., nebebūtų tokio pasipriešinimo. Tačiau LGBT+ bendruomenei to neužtenka.

Naujos pasaulėžiūros visuomenė

Visais šiais teisės aktais ir jų pakeitimais siekiamas įgyvendinti rezultatas –  naujos pasaulėžiūros visuomenė, kurioje būtų pagal LGBT+ bendruomenės poreikius pakeistos lyčių ir šeimos sampratos, o neapykantos kalbos įstatymai saugotų tokią bendruomenę ir tokias santykių formas nuo kritikos ir teisinio persekiojimo.

Tiems, kurie nors kiek domisi užsienio šalių patirtimi, aiškiai matoma, kad tai elementari kopija to, kas jau yra įgyvendinta kitose vadinamosiose pažangiose Vakarų šalyse.

Kad tai būtų įgyvendinta Lietuvoje, svarbūs keli aspektai:
1) naujų, anksčiau minėtų teisės aktų ar jų pakeitimų priėmimas;
2) VAIKŲ švietimo ir ugdymo programų adaptavimas pagal LGBT+ bendruomenės poreikius;
3) spaudimas Katalikų Bažnyčiai, kad ji keistų savo mokymą apie šeimos sampratą, nes Bažnyčia vis dar turi didelę įtaką visuomenei ir taip pat politiniams sprendimams.

Šeimos gynimo maršo ir viso besitelkiančio judėjimo nebūtų, jei nebūtų šio viso PAKETO ir, svarbiausia, jei nebūtų VEIKSMŲ, nukreiptų į VAIKUS.

Jau daug metų vykdavo LGBT+ paradai, jie gal ir nebuvo priimtini daliai žmonių ir kėlė jiems atstūmimą, tačiau tai neturėjo tokio susikaupusio pasipriešinimo, koks atsirado dabar, nes paradų buvo galima paprastai išvengti. Tačiau šiandien šios vadinamosios progresyvios jėgos aiškiai deklaruoja, kad jų vienas iš pagrindinių tikslų yra VAIKŲ ŠVIETIMAS, nes tiek LGBT+ bendruomenės atstovai, tiek tėvai puikiai supranta, kad nuo to, kokios nuostatos ir pažiūros bus diegiamos vaikams nuo ankstyvo amžiaus, priklausys tos kartos vertybės ir pasaulėžiūra. Norint sukurti LGBT+ bendruomenės idėjoms pritariančią visuomenę, BŪTINA šviesti VAIKUS, pakreipiant jų mąstymą reikalinga linkme. Lietuvoje tas jau tyliai vyko kurį laiką, tačiau šiandien tai jau vyksta garsiai ir atvirai – tiek per nacionalinio transliuotojo vaikų programas, tiek vaikų ugdymo įstaigose (ČIA).

Ir tas PASIPRIEŠINIMAS, įvairių jėgų ir ypač tėvų grupių mobilizavimasis, kurį kiekvienas matome šiandien, aiškiai rodo, kad didžioji Lietuvos visuomenės dalis dar NĖRA pasidavusi „progresyvioms“ vertybėms šioje srityje ir todėl visai nenori savo vaikų auklėti ta linkme, kur vienalytės ar translytės poros yra pristatomos ne kaip pakankamai retos žmonių santykių išimtys, o prilyginamos vyro ir moters šeimai; kur vaikams nuo ankstyvo amžiaus pasakojama apie galimybes rinktis lytį ar lytinę tapatybę, nepriklausomai nuo biologinės lyties, net be tėvų pritarimo; kur vaikų ugdymo programos siekia naikinti stereotipinius lyčių vaidmenis, iš kurių, pvz., pats stereotipiškiausias mergaitei / moteriai yra šeimos kūrimas ir tapimas mama; kur vaikai nebeauklėjami koncentruojantis į dorovės ugdymą ir susilaikymą nuo ankstyvų lytinių santykių, o vietoje to yra vykdomas ankstyvas seksualizuotas vaikų švietimas, koncentruojantis tik į techninius lytinių santykių niuansus – saugumą, susitarimą, malonumą.

Atviras KIŠIMASIS į vaikų ugdymą, siekiant ugdyti LGBT+ bendruomenei palankią pasaulėžiūrą bei vertybes (kas yra aiškiai deklaruojama kaip tikslas LGBT+ bendruomenės atstovų, įvairių žmogaus teisių gynėjų, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir kitų panašių, progresyvias vertybes atstovaujančių institucijų bei organizacijų), yra vienas iš svarbiausių tradicinės šeimos ir tradicinių vertybių PUOLIMŲ, nuo kurio GINASI Lietuvos žmonės. VAIKAI yra ta RIBA, kurią peržengus tėvams natūraliai iškyla aiškus poreikis GINTI vaikus nuo tokio turinio informacijos, kuri jiems nepriimtina ir kuri prieštarauja tėvų pasaulėžiūrai, vertybėms bei įsitikinimams. Ir, žinoma, jie TURI tokią teisę.

Atvira neapykanta LGBT+ žmonėms, jų niekinimas ir žeminimas, grasinimai susidoroti, kas dar tikrai pastebima viešojoje erdvėje, yra labai nesveikas požiūris, ir man nuoširdžiai gaila, kad LGBT+ bendruomenės nariams tai vis dar tenka patirti. Visai visuomenei būtina ieškoti būdų, kaip darniai sutilpti visiems po viena saule.

Tačiau bandymas be didžiosios dalies visuomenės pritarimo primesti išskirtinai LGBT+ žmonėms palankią pasaulėžiūrą bei naujas vertybes ir bandymas integruoti jas į kitų žmonių vaikų galvas, turint galvoje, kad didžiąja dalimi LGBT+ žmonės savo porose vaikų net negali susilaukti, nes, deja, gamta yra taip sudėliojusi, yra tikrai vertas tvirto pasipriešinimo ir griežtų ribų nubrėžimo.
           
Nutylima naujos pasaulėžiūros žala visai visuomenei ir ypač vaikams

LGBT+ palankios pasaulėžiūros integravimas į vaikų švietimą bei minėtų teisės aktų priėmimas turi BE GALO DAUG neigiamų pasekmių VISAI VISUOMENEI ir YPAČ VAIKAMS, apie kurias pastoviai nutylima viešoje erdvėje.

Labai išsamiai tai aprašiau jau ne viename savo straipsnyje,  bet ir vėl pakartosiu, nes didžiąja dalimi tai tikrai NĖRA bendrojo gėrio visuomenei kūrimas, kaip gražiai yra skelbiama, o dažnai ATVIRKŠČIAI.

Tose šalyse, kuriose tai jau yra įgyvendinta, yra labai išaugęs vaikų (net nuo labai ankstyvo amžiaus), siekiančių pasikeisti savo lytį, skaičius (ČIA); tokie vaikai jau nuo 10,5 m. gali legaliai pradėti vartoti brendimo blokatorius, nuo 16 metų – hormonus, kurių rizika dar nėra iki galo ištirta ir kurie gali rimtai neigiamai atsiliepti fizinei, psichinei, reprodukcinei sveikatai (ČIA); tose šalyse poligaminėje 3-jų asmenų šeimoje auginami vaikai, kuriems nuo gimimo nepriskiriama lytis, ir jie ją patys turi „išsiaiškinti“ (ČIA); tose šalyse veikia neutralios priešmokyklinės ugdymo įstaigos, kuriose vaikai ugdomi lyg būtų belyčiai (ne berniukai ir ne mergaitės), kad ateityje vaikai „turėtų lygias galimybes ir jų neribotų lyčių stereotipai“ (ČIA); tose šalyse jau atsiranda precedentų, kai tėvams, prieštaraujantiems dėl jų nepilnamečio vaiko siekio pasikeisti lytį, apribojamos tėvystės teisės (ČIA) (Kanadoje tėvas net nuteistas kalėti už tai (ČIA); tose šalyse įteisinama lyčiai neutrali / lyčiai įtrauki kalba ir KEIČIAMI MAMOS bei TĖČIO terminai į belyčius „besilaukiantis tėvas“/„gimdantis žmogus“ ar „negimdantis tėvas“; tų šalių ligoninėse, mokyklose, universitetuose išleidžiami kalbos vadovai, kuriuose skatinama nebevartoti tokių terminių kaip mama ir tėtis, berniukas, mergaitė (ČIA); tose šalyse vaikai pradeda bijoti įvardinti berniukus berniukais, o mergaites mergaitėmis, kad jų neįžeistų (ČIA); tose šalyse vyrai, kurie laiko save moterimis, naikina moterų sportą, mušdami visus moterų pasiektus rekordus (ČIA); tose šalyse kūdikis legaliai auga trijų vyrų šeimoje, kurie visi įrašyti į vaiko gimimo liudijimą, tačiau jame nėra mamos (ČIA); tose šalyse ne tik kad atleidžiami iš darbų (kas jau vyksta ir Lietuvoje), bet jau yra teisiami bei persekiojami kunigai, politikai ar kiti žmonės, už tai, kad cituoja Šventąjį raštą ar įvardija homoseksualius santykius kaip nuodėmingus / netvarkingus pagal krikščioniškąjį tikėjimą (ČIA ir ČIA); tose šalyse teisiamas ir persekiojamas konditeris, už tai kad atsisako pagaminti tortą vienalyčių porų santuokos ar lyties keitimo operacijos šventei, nes tai prieštarauja jo įsitikinimams (ČIA).

KODĖL apie tai nėra visur, kur tik kalbama apie LGBT+ bendruomenės siekius, garsiai, aiškiai ir atvirai kalbama? Kodėl vis dar apsimetama, kad kuriamas „bendrasis gėris“, kai niekas nepralošia, o visi tik laimi?

Ką laimi vaikai, kuriems nuo ankstyvo amžiaus sumaišomas savo lytiškumo suvokimas siūlant begales variantų? Ką laimi vaikai, kai tokio lygio sprendimai kaip brendimo blokatorių vartojimas leidžiami nuo 10,5 m., hormonų vartojimas nuo 16 m., kai net alkoholio vartojimas, kurio poveikis yra trumpalaikis, leidžiamas tik nuo 18–20 m.? Ką laimi šeimos, kai naikinamas tėvų autoritetas ir tėvai nebeturi teisės nepritarti ar net sodinami į kalėjimą už tai, kad nepritaria dar nesubrendusio vaiko lyties keitimui iki jo pilnametystės, nors visiškai neaišku tokių procedūrų pasekmės ilguoju laikotarpiu? Ka laimi berniukai ir mergaitės, kai mokyklose rekomenduojama jų nebevadinti berniukais ir mergaitėmis? Ką laimi šeimos, tėvai, vaikai, kai neberekomenduojama mamų vadinti mamomis, o tėčių – tėčiais? Ką laimi kūdikis, pagamintas pagal užsakymą ir augantis trijų tėčių „šeimoje“, bet neturintis mamos? Ką laimi kunigai, kurie nebegali cituoti Šventojo rašto ir ramiai, be persekiojimų pamokslauti pagal savo tikėjimą? Ką laimi moterys sportininkės, kurios net įdėjusios maksimalias pastangas treniruotis, netenka medalių, stipendijų, karjeros, nes jų sporte varžosi biologiniai vyrai, laikantys save moterimis? Ką laimi konditeris, kuris yra teisiškai persekiojimas, nes atsisako gaminti tortus, prieštaraujančius jo tikėjimui ir įsitikinimams? Ir t.t., ir t.t.

Ir visiškai nesvarbu, kad visa tai maskuojama po tokiomis sąvokomis kaip „bendrasis gėris“ ar „žmogaus teisės“ – žmonės nėra kvaili ir puikiai mato tokio „progreso“ kainą. Šiandien Lietuva, palyginti su tomis Vakarų valstybėmis, kurios pirmosios įvedė šiuos visuomenės pokyčius ir nenumatė, kur link visa tai nuves, yra privilegijuotoje padėtyje. Didelė dalis lietuvių tai puikiai mato, todėl jau yra ATSPARŪS MANIPULIACIJOMS.

Dėl Šeimos gynimo maršo organizatorių

Žmonės į Šeimos gynimo maršą jungiasi ne dėl organizatorių, o dėl IDĖJOS. Organizatoriai tiesiog suteikia platformą žmonėms, kurie siekia išreikšti savo poziciją. Lygiai kaip LGBT+ bendruomenė ir ją palaikantys nenusisuka nuo tokio moralinio autoriteto kaip Tomas Vytautas Raskevičius, kuris figūravo teismo procesuose dėl priekabiavimo prie savo buvusio bendradarbio ir jo „išėdimo“ iš darbo vietos (ČIA) bei kuris atvirai deklaruoja, kad kartu su dviem lesbietėmis augina vaiką, kurio susilaukė ne iš meilės, o gavęs dviejų moterų, kurių anksčiau net artimai nepažinojo, „suformuluotą tėvystės pasiūlymą“ – tarsi vaikas būtų koks darbo/ verslo projektas (ČIA) – lygiai taip pat žmonės nenusisuka nuo Artūro Orlausko už jo juodus anekdotus, pakeltą balso toną ir nepolitkorektišką retoriką. Tiek Tomas Vytautas Raskevičius, tiek Artūras Orlauskas ar kiti Šeimos gynimo maršo organizatoriai yra ledlaužiai, stovintys priešakinėse linijose, sugeriantys didžiulį kiekį priešingos pusės strėlių ir labai mažai kas norėtų su jais pasikeisti vietomis, todėl dažniausiai yra tiesiog dėkingi už jų atliekamą vaidmenį ir naudojasi jų suteikiama platforma SAVO pozicijoms išreikšti.

Ir būtent dėl to, kad žmones vienija ne organizatoriai, o IDĖJA, Šeimos gynimo maršas ir įvairios kitos akcijos tęsis nepriklausomai nuo to, kas stos į priešakines linijas.

Išvados

Šiandien žmonės, laikantys save „progresyviais“, „atstovaujančiais vakarietiškoms vertybėms ir žmogaus teisėms“, įsivaizduoja turintys teisę spręsti už VISUS Lietuvos žmones, už VISUS tėvus, pagal kokias vertybes jie turi auginti ir auklėti SAVO vaikus. Tai yra NEPRIIMTINA ir kuo didesnis bus spaudimas, kuo didesnis bus LGBT+ bendruomenės apetitas, tuo didesnis bus pasipriešinimas. Tai yra KLASIKA, jau daugybę kartų matyta pasaulio istorijoje.

Todėl kiekvieną kartą kai LGBT+ bendruomenė skųsis, kad visuomenė ją atstumia ir yra „homofobiška“, būtų gerai, kad ji atsuktų veidrodį į save ir pasižiūrėtų „į savo daržą“ – kokius lūkesčių ji pati turi visuomenei ir kokiu prievartiniu ir buldozeriniu būdu bando juos jai įbrukti.

Jei pati LGBT+ bendruomenė būtų SĄŽININGA dėl savo galutinių tikslų ir pripažintų jos siekiamų teisinių pokyčių žalą visai visuomenei, aiškiai matomą užsienio šalių praktikoje, jei ji įsiklausytų į priešingos pusės argumentus, apsiribotų vien partnerystės įstatymu ar bendrais teisės aktų patobulinimais, nesibrautų į vertybinius ibei asaulėžiūros klausimus, tas pasipriešinimas būtų minimalus.

Suprantu, kad dabar į valdžią atėjus tokioms palankioms jėgoms, norisi pasinaudoti proga ir priimti visus LGBT+ bendruomenei palankius sprendimus, tačiau toks požiūris yra labai trumparegiškas ir gali palikti visą šią bendruomenę „prie suskilusios geldos“, nes neįsiklausius į kylantį Lietuvos žmonių pasipriešinimą, ta pasipriešinimo jėga gali AKUMULIUOTIS iki referendumo arba, pvz., kardinaliai priešingų jėgų išrinkimo kitame Seime, kai visi šioje kadencijoje priimti įstatymai galėtų būti atšaukti.

Linkiu išminties abiems pusėms ir pradėti įsiklausyti į abiejų pusių argumentus ieškant bendrų, visiems tinkamų sprendimų ir būdų, kaip sutilpti visiems po viena saule, nedarant žalos kitai pusei.
_________________

Kviečiu visus, pritariančius šiems argumentams, dalintis šiuo atsakymu ant savo sienų ir taip pat visose diskusijose po kiekvienu panašiu komentaru „kas puola tradicines šeimas“, „kokią grėsmę partnerystės įstatymas kelia tradicinėms šeimoms“ ir pan., nes atsakymas į šiuos klausimus tikrai yra.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

habilitās       2021-05-5 14:25

Išminties palinkėti galite nebent sau, nes į jokius kompromisus jie neis, nes tai karas. Karas ne prieš šeimą, bet karas prieš civilizaciją, tiksliau, prieš sveikąją civilizacijos dalį.
Tam yra visko: ir pinigų, ir samdomų intelektualinių resursų, o svarbiausia – valdžios galios. Jei kažkada gimdymas, taikant Cezario pjūvį, buvo aukštuomenės privilegija, tai prieš kelis dešimtmečius tai buvo tapę mada. Moterys norėjo likti stilingos, neįgyti pogimdyminių raukšlių. Kad taip į pasaulį atėję vaikai turi psichikos sutrikimų nedaug kas žinojo, juo labiau, kad draustos moterys dar gaudavo draudimo išmokas.
JAV genetikas, paviešinęs informacija, kad po tokio gimdymo didelė dalis apsigimimų susiję su kairiarankyste ir seksualinės orientacijos nukrypimu, buvo metų metais tampomas po teismus. „Aristokratiją“ atstovavo brangiausiai apmokami advokatai. Jei kitas Seimas pabandytų ką nors keisti iš to, kas bus dabar priimta, viskas būtų užginčijama teismuose, įskaitant ir EŽTT.
Pasaulio, taip vadinamas, elitas yra išsigimęs tiesioginę žodžio prasme. Būti pedofilu, reiškia priklausyti aukščiausiam visuomenės luomui (slaptam, masoniniam), nes jo negalima legalizuoti (kol kas). Pederastijos traukinys rieda per pasaulį visu greičiu.
P.S.
Ar kas nors atkreipė dėmesį į tai, kiek JAV prezidentų kairiarankių?

to: to įdomu, kaip       2021-05-5 10:55

Na žinoma ,žmogeli, kad NE KONSERVATORIAI atvedė taip vadinamą “laisvės partiją” į seimą, bet matome,kad daugumai konservatorių šios partijos idėjos labai mielos ir priimtinos ir panašu,kad taip vadinamoje valdančioje daugumoje daugumą sudaro ne konservatoriai,o laisvi nuo visko,kaip triusikų gumelės ir liberalai.

atkreipkit dėmesį       2021-05-5 10:41

Laisvės partija veikia kaip raudonas skuduras koridoje,skirta triukšmo kėlimui, žmonių kiršinimui,dėmesio nukreipimui.
Tikrieji veikėjai yra Čmilytės partijoje. Jie, Laisvės partijos keliamo erzelio fone,tyliai ir kryptingai sodina į postus visokius drumzlinus, slidžius ir neaišku kam tarnaujančius veikėjus.

Deivis        2021-05-5 10:15

Istorija kartojasi. Lgbt gaujai viskas baigsis utilizavimu.

Manau       2021-05-5 7:55

Pats aiškiausias straipsnis ko siekia Laisves partja.Paliko baisu,net labai.Tą straipsnį reikia visiems atidziai perskaityti,kad vėliau netektų stipriai gailėtis.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-05-5 7:35

Jau 8 paskutinieji seimai antikonstituciniai, kai sąrašinių negal būti seime. Apie tai va čia
https://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/25362-04-14-konstituciniai-rinkimai-lygiai-ir-tiesiogiai

to įdomu, kaip       2021-05-5 6:56

žmogeli suprask tokį dalyką, kad NE KONSERVATORIAI atvedė taip vadinamą “laisvės partiją” į seimą, o išrinko apglūšinta, negalvojanti rinkėjų banda. Su kuom tada reikėjo junngtis konservatoriams, gal su komunistais ar žemgrobiais a ? Neklaidink savo nemokšišku komentaru atseit “balsavusios už konservatorius ir jų aljansą su Laisvės partija ir liberoidais” Balsavimo biuletenyje tokio alijanso NEBUVO, tai ką prikliedėjai menkas žmogeli ??

Įdomu, kaip       2021-05-5 5:32

jaučiasi konservatorių rinkėjos (davatkos-katalikės), balsavusios už konservatorius ir jų aljansą su Laisvės partija ir liberoidais (turčiais kitų sąskaita)?

Al.       2021-05-5 2:05

Tai ne tik šeimos, bet dorovės, kultūros, demokratijos ir laisvės puolimas. Šliaužiantis komunosatanistinis perversmas.

Rekomenduojame

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt trečioji (rugpjūčio 5 diena)

Almantas Stankūnas. Elektros kaina Lietuvoje yra didesnė net 100 kartų!!!

Edvardas Čiuldė. Kukurūzų vaikai iš 2050 metų Lietuvos viešbučio

Žmogaus teisių gynėjai ragina pašalinti Rusiją iš JT žmogaus teises ginančios ir visų kitų JT struktūrinių padalinių

Dominykas Vanhara. Visas šis blogis yra gyvas ir šiandien

Čekijos prezidentas su grupe parlamentarų siekia Konstitucijoje įtvirtinti vyro ir moters santuoką

Lenkijoje po Konstitucinio tribunolo sprendimo smarkiai sumažėjo abortų skaičius

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt pirmoji (rugpjūčio 3 diena)

Švedijoje „keisti lytį“ bus dar lengviau

Išėjo Liudvikas Jakimavičius

Almantas Stankūnas. Pavojingiausias yra Blogis, kuris ateina tyliai, minkštomis šlepėtėmis ir prisidengdamas geromis idėjomis

„Už Balos”. Kinija-Rusija-Iranas-Hunteris

Apklausa: gyventojai homoseksualių šeimų klausimą nori spręsti referendumu, tam pritaria net ir valdančiųjų elektoratas

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.