Julius Sabatauskas: Lavastės pranešimai kenkia, bet klauskit Lavastės

Ramutė Bingelienė   2013 m. rugsėjo 4 d. 2:29

52     

    

Julius Sabatauskas: Lavastės pranešimai kenkia, bet klauskit Lavastės

Nepajėgdamas prakalbinti tiesiogiai atsakingų teisėtvarkos pareigūnų ir išgirsti iš jų oficialios informacijos apie vienintelio Lietuvos vaiko, jau daugiau nei 15 mėnesių paversto „valstybės paslaptimi“, likimą, pilietinis Tiesos.lt portalas telefonu pakalbino Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką, socialdemokratą Julių Sabatauską.

Laba diena, pone Sabatauskai. Prieš kurį laiką „Lietuvos ryte“ žurnalistė Laima Lavastė paskelbė skandalingą informaciją, kad valstybės saugomos svarbios liudytojos Laimutė Stankūnaitė ir jos mažametė dukra yra išvežtos į užsienį, tiksliau – į niekur. Kaip Jūs, kaip Seimo Teisės ir teisėtvarkos pirmininkas, komentuotumėte faktą, kad ši svarbi informacija visuomenę pasiekė per „Lietuvos ryto“ žurnalistę ir kad iki šiol visi oficialūs pareigūnai šitos informacijos nekomentuoja?

Tas komentavimas toks sąlyginis. Daugeliu atveju komentavimas apsiriboja pareiškimu „įvykis tiriamas“. Tai ir visas komentavimas. Arba jie gali patvirtinti faktą, arba paneigti. O aš nežinau, kaip Jums buvo atsakoma į tuos klausimus.

Nei spaudoje, nei televizijoj šiuo klausimu nėra jokių oficialių pranešimų.

Jokių oficialių pranešimų nėra? Paprastai tokie pranešimai ir nebūna skelbiami.

Nejaugi?

Nė vienoje valstybėje, kai atliekami veiksmai, nebėgama į televiziją, radiją ar į kitą žiniasklaidos priemonę ir nepaskelbiama. Tai atitinkamos procedūros, kurios nėra viešinamos.

Suprantu, kad nėra viešinamos tyrimo procedūros. Suprantu, kad nusprendus saugomas liudytojas išvežti slaptai į kitą šalį, tai gali būti neskelbiama viešai. Bet apie tai jau paskelbė informaciją „Lietuvos rytas“, ir pareigūnų tylėjimas tokiu atveju yra nesuprantamas.

Manęs tai nedžiugina, kad žiniasklaidos priemonė ima ir skelbia tą informaciją, kurios galbūt iš viso nereiktų skelbti.

Bet juk turėtų išeiti oficialus pareigūnas ir pasakyti, ar tai yra dezinformacija, ar tai yra tiesa, ir kaip yra vertintini tokie žiniasklaidos veiksmai?

Žiniasklaidos priemonės dirba pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir kai kuriais atvejais būna, kad ji neteikia informacijos. Tačiau kai kuriais atvejais būtina pasidalinti ta informacija. O kartais ne visą informaciją reikėtų skelbti. Ir šituo atveju tai nėra gerai. Man tai nepatinka.

Tame pačiame interviu yra sakoma, kad Garliavos mergaitė „atgavo atmintį“ ir gali papasakoti, kaip nutiko ta Kauno tragedija. Ir čia pat sakoma, kad tokios svarbios liudytojos išvežamos į niekur. Kyla pagrįstas klausimas: kodėl tokiu atveju neatnaujinamas teisėtvarkos tyrimas, o skubama išvežti liudininkus. Juk Jūsų pirmtako Stasio Šedbaro vadovautas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nustatė, kad galimos Kauno pedofilijos tyrimas atliktas prastai. Kauno žudynių tyrimas juk taip pat atliktas prastai?

Tyrime buvo klaidų, todėl neteko pareigų generalinis prokuroras. Dėl to ir kiti prokurorai buvo nubausti.

Jūs sakote, kad užtenka nubausti pareigūnus, bet sisteminių problemų nereikia spręsti?

Sisteminės problemos Seimo tyrime buvo nurodytos ir vertinamos. Dabar kalbate apie tragediją. Apie kurią tragediją kalbate?

Jų daug šitoje byloje. Ir nežinau nė vienos tragedijos, kuri būtų iki galo ištirta. Galimõs pedofilijos byla, paslaptingos kaltinamųjų, liudininkų ir pareiškėjų mirtys. Nė viena jų rimtai neištirta.

Aš nežinau. Tiesą sakant, ne man spręsti. Nesu susipažinęs su ta byla. Tai ne mano kompetencijos klausimas, o tų pareigūnų, kurie atlieka tyrimą.

Bet juk S.Šedbaro vadovautas komitetas tyrė ir ištyrė, nustatė sisteminius trūkumus ir asmenis, kurie padarė tas klaidas ir dėl to buvo nubausti. Taip ir Jūsų komitetas gali tirti ir ištirti visą šitą situaciją ir padaryti ją aiškesnę. Ar Jūs imsitės tai daryti?

Vien vadovaudamiesi žiniasklaidos pranešimais tikrai ne.

Bet juk Jūs turite teisę pateikti klausimus tiems teisėtvarkos pareigūnams, kurie tiesiogiai atsakingi už vaiko likimą?

[tyla]

Susidaro įspūdis, kad Jūs jaučiatės bejėgis toje sistemoje.

Nesijaučiu bejėgis, tiesiog nemanau, kad reikia tyrimo.

Bet juk čia rezonansinė byla. Yra nužudytas teisėjas ir jo nužudymas nėra iki galo išaiškintas. Liko sąžiningai neištirta ir pedofilijos byla: juk ji buvo nutraukta teisėjui Cininui neapklausus pagrindinės liudininkės, galimõs nusikaltimo aukos, tik pasakius teisėjui vienintelę frazę: „Mergaitės atmintis ištrinta“. Dabar mergaitė, pasak L. Lavastės, „atgavo atmintį“.

Bet ši byla yra užbaigta.

Taip, bet yra liudytoja, kuri nebuvo apklausta ir kuri galėtų kalbėti.

Yra teismo sprendimas, įsiteisėjęs.

Bet vaikas juk turi teisę pasakyti savo poziciją? Vaikas turi teisę būti apklaustas ir išklausytas? Ar vaikas turi teisę gintis?

Kartoju: buvo apylinkės teismo sprendimas, apeliacinis teismas išnagrinėjo ir priėmė logišką sprendimą.

Bet pagrindinė liudytoja, kuriai, teisėjo Cinino teigimu, buvo „ištrinta atmintis“, pasak Lavastės, vėl „atmintį atgavo“ ir gali daug prisiminti?

Na, aš perdaug netikėčiau Cinino žodžiais.

Tai Jūs manote, kad teisėjas Cininas šiaip sau pašnekėjo, neturėdamas jokių įrodymų apie vaiko „ištrintą atmintį“?

Jis pakomentavo savo sprendimus, turėjo tokią teisę. Teismo procesas baigėsi. Nebent paaiškėtų naujos aplinkybės, kurios iki tol nebuvo žinomos, ir atsirastų nauji pagrindai bylai atnaujinti.

Bet, pone Sabatauskai, kaip tie nauji pagrindai gali atsirasti, jeigu mergaitė, kuri gali kalbėti, bus išvežta į niekur net jos neapklausus? Bus pakeista jos tapatybė?

Aš to nežinau.

Vis tiek grįžtu prie neatsakyto klausimo: kaip Jūs vertinate faktą, kad iki šiol nėra oficialių pranešimų apie Garliavos mergaitės padėtį?

Aš sakau, kad tokiais atvejais valstybė tokių procedūrų paprastai neviešina. Aš manau, kad ponios Lavastės pranešimai yra nekorektiški ir kenkia.

Bet kodėl tokiu atveju nėra oficialių pareigūnų pranešimų, kurie paaiškintų, kas vaikui nutiko? Juk ponia Lavastė televizijos laidoje pareiškė, kad Laimutė Stankūnaitė išvyksta ir „palieka Lietuvoje savo dukters kapą“.

Kokį „dukters kapą“?

Visuomenė taip pat norėtų žinoti, kokį dukters kapą ji palieka. Pasakykit, į ką aš turiu šitoje valstybėje kreiptis, kad sužinočiau, kokį dukters kapą palieka Laimutė Stankūnaitė? Ar įsivaizduojate, kokia makabriška situacija?

Mergaitė yra mirusi?

„Lietuvos ryto televizijoje“ taip sakė ponia Lavastė.

Aš šitokios informacijos nemačiau. Nežiūrėjau televizijos kelias dienas iš eilės.

Bet koks yra pats principas? Jūs, kaip labai svarbią poziciją valstybėje užimantis politikas, turite vadovautis tam tikrais principais. Tai kokiu principu tokiais atvejais turėtumėte remtis?

Tokiais atvejais, mano įsitikinimu, jokia informacija negali būti skelbiama.

Bet ji jau paskelbta. Ir ką dabar daryti?

Oficialūs pareigūnai, atsakingi už informacijos viešinimą, žiniasklaidos priemonės, nežinau, kokiais šaltiniais vadovaujasi. Mano nuomone, tai nėra korektiška, tokie veiksmai niekam nepadeda. Iš kur Jūs ištraukėte dukters kapą?

Iš Lavastės interviu. Čia yra jos pačios žodžiai.

Paklauskite Lavastės. Nemačiau tokios informacijos. Aš pasakiau viską, ką galėjau pasakyti.

Bet Jūs neatsakėte į esminį mano klausimą, Jūs nuo jo išsisukote: kodėl valstybės pareigūnai iki šiol oficialiai nepaneigia ir nepatvirtina ponios Lavastės pareiškimų?

Taip, man tai nepatinka, tai nekorektiškas mėgavimasis tuo, kad turi informaciją.

Bet mano klausimas buvo kitas: kaip piliečiams vertinti tą oficialiųjų pareigūnų tylą? Ar jie turi suprasti, kad Laimos Lavastės pateikta informacija teisinga?

O nuo kada oficialūs asmenys turi nurodinėti, ką galvoti piliečiams?

Bet aš neprašau nurodinėti, ką galvoti. Tik klausiu, kodėl pareigūnai nepateikia visuomenei informacijos tikrai jautriu klausimu. Jei tai dezinformacija, kodėl jos nepaneigia? Jei tai tiesa, kodėl nepatvirtina?

Neturiu galimybės patikrint tai, ką Jūs sakote. Aš negaliu atidaryti interneto.

Bet jūs esate politikas, užimate labai svarbias pareigas.

Dėl to ir nekalbu bet ko. Aš atsisakau vertinti informaciją…

Bet aš prašau įvertinti ne žiniasklaidos informaciją, o oficialių pareigūnų tylą. Prašau Jūsų įvertinti kitus politikus ir pareigūnus, ne žiniasklaidą.

Politikai čia niekuo dėti, nedalyvauja.

Politikai turėtų vadovauti.

Bet jie nedalyvauja tose procedūrose.

Bet įvertinti jie gali. Ir privalo. Juk Jūsų vadovaujamas Seimo komitetas turi prižiūrėti teisėsaugos įstaigas.

Nemačiau tokios informacijos ir negaliu vertinti to, ko nemačiau pats savo akimis.

O principą, kuriuo pareigūnai turėtų vadovautis, galite įvardyti?

Negaliu kalbėti, kas būtų, jeigu būtų.

Bet aš kalbu apie principą: kaip valstybė turėtų elgtis tokiomis aplinkybėmis ir kaip tokiomis aplinkybėmis turėtų elgtis viešieji valstybės asmenys? Jūs galite įvardyti patį principą – kaip politikas?

Daugiau neturiu ką pakomentuoti.

Supratau. Ačiū, viso gero.

Kalbino Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė, pokalbio išrašą parengė Aurelija Babenskienė.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jis yra       2013-09-9 6:56

taip pat sekamas.Juk visi žino,kad valdo saugumiečių gendanti pelkė.Demokratijos nerasta.Gal labai nepykim ant jo.Jis įbaugintas.Aišku,tik viena keista,kad seimo nariai neišeina į tautą ir nepaprašo pagalbos,kad tauta apsuptų seimą ir pareikalautų išformuoti saugumą.

Signatarės       2013-09-9 6:54

N.Oželytės facebook diskusijojse daug žmonių taip pat įvertina šį veikėją.Ateis laikas ir jis privalės kalbėti.

Sabatausko atsakymas       2013-09-6 14:22

” Taip, man nepatinka, tai nekorektiskas megavimasis tuo, kad turi informacija.” As dar karta pakartosiu paskutinius zodziu,..kad TURI INFORMACIJA. Vadinasi, kazkokia informacija turi ir Sabatauskas ir jis kaip ir nukerta klausymo atsakyma - ” As pasakiau viska, ka GALEJAU pasakyti.” Stai taip

Irena       2013-09-6 8:34

Kaip kalba,taip ir dirba.O kokie darbo rezultatai,mato Lietuvos zmones.Gaila,kad auksta posta uzima toks ‘trintukas’.

Rimas       2013-09-6 7:49

Nusisauciau,pasiskaites apie save tokiu komentaru.

Ada       2013-09-5 22:26

interviu puikus. Atsakymai irgi, nes sudejo visus taskus. Uz ka jam alga mokame?

Vika       2013-09-5 19:17

kaip baisu,-KAI TOKIUS ŽMONES RENKAME Į SEIMĄ-aklus ir kurčius….TAI SOVIETINIS PALIKIMAS,TOKIE ŽOIDIIA,IR NUO MŪSŲ PRIKLAUSO -KAD DAUGIAU TOKIŲ Į VALSTYBINES INSTITUCIJAS NEIŠRINKTŲ-TODĖL PAS MUS BAISI -S T A G N A C I J A

Sta.       2013-09-5 11:18

Nežinau, kaip Jūs, bet aš tikrai neičiau su tuo veikėju obuoliauti….

vilte       2013-09-5 10:46

Neleidzia reitinguoti…

vilte       2013-09-5 10:44

Priremtas , bet nepasiduodantis - vargsas ir kartu koktus !

nuomone is uzsienio       2013-09-5 10:16

tai juk jis bijos kalbeti! tai aiskiai jautesi! bijo kokios kavutes isgerti ir t.t. visi jie ten bijo! isprausti I kampa ,kaip sunyciai…bet kas bus toliau su Lietuva???

lelele       2013-09-5 9:32

jie visada nieko nezino nebeju kompetencijos zodziu pries rinkimus labai gudrus visi isradingi o kai isikovoja vieta seime tada patampa daunais nieko nezino savomis akimis nemate ne ju kompetencija nesidomejau ta byla tipo nieko nezino tai nieko ir nesiaiskina nei seimo nei bylos sprendimo negaliu vertinti nu zodziu ko tik paklaus paklausejas atsimusa kaip i siena kaip su kokiu daunu sneketu, patys apsimeta daunais kad nieko nezino, kraupu net skaityt atrodo kalbina kazkoki durneli kuris nieko nezino

apanaviciutes lygio       2013-09-5 9:29

“zurnaliste “:) negaisciau nei 1 sek. atsakinedamas i runkelyno be smegenu klausimus.

Keista       2013-09-5 8:45

nesuvokiama kodėl Seimo narys kalba su psichine ligone?

to skola       2013-09-5 8:27

Gėda dzūkams - Sabatauskas jų išrinktas į Seimą Alytaus vienmandatėje apygardoje.Antrame ture jis nežymia persvara nugalėjo savo pagrindinį konkurentą darbietį K.Daukšį.

susidaro toks vaizdas       2013-09-5 7:28

kad psichiskai nesveikas zmogus pristojo prie gerb.J.Sabatausko. siaubas koks runkelynas smile

Teta Beta       2013-09-5 1:07

Be komentarų.

kamane       2013-09-4 22:55

Sabatauskas laikrasciu neskaito, niekuo nesidomi, ka veikia jo pavaldiniai- neinformuotas, ka turi zinoti-nezino. Tai palaukit, uz ka jus jam alga mokat? Kad kelnias kabinete trina? Nu ir turite valdzia. Nu ko noret, ka issirinkot, ta ir turit…

baisu       2013-09-4 21:34

O siaube,netekau amo.Ką jis veikia seime,kam tarnauja.Baisiau negu baisu.

kodėl jis dar seime?       2013-09-4 21:17

koktu ir bloga nuo Sabatausko. ŠLYKŠTU, viau

Kas        2013-09-4 20:46

Respublikos valdžioje viršesnis atsakyti :Lavastė ar Sabatauskas?Kurio statusas tai įpareigoja?

Kritikas Pikčiurna       2013-09-4 19:29

Reikėjo paklausti J.Sabatausko, kada jis susipažins su visa informacija ir kada pakartotinai bus galima paklausti jo kvalifikuotos nuomonės. Todėl būtina po kelių dienų vėl jam pateikti neatsakytus klausimus. Jei jis vėl išsisukinės nuo tiesių atsakymų bei vertinimų, tai reikš, kad jis yra gerai informuotas, bet išsisukinėja arba atsisako vykdyti savo tiesiogines pareigas, todėl kaip Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas prisiima visą atsakomybę už skandalingą padėti šiose bylose bei teisėtvarkoje apskritai.

amą atėmė        2013-09-4 18:39

Viskas, ką galiu pasakyti apie Sabatauską, perskaičiusi šį interviu, - totalus avėpiza, anot žemaičių. Kokia nauda iš tokio letargo miegu miegančio politiko-prietaiso? Šie ponulis - dar vienas socdemų protinės ir moralinės bejėgystės įrodymas.

Jis net        2013-09-4 18:01

tarsi juokeliais mėtosi:“klauskit lavastės”.Ar čia valstybė,ar jie mūsų rinkti atstovai?

vasia       2013-09-4 17:00

MOKINKITĖS ŽMONĖS KAIP DAUG KALBANT NIEKO NEPASAKYTI.

juk cia gi tas pats veikejas       2013-09-4 16:56

kur isake teisesaugai supakuoti uzsienieti zenta, kai tas atvaziavo i Lietuva pasimatyti su savo dukrele. Be to sitas veikejas netycia per interviu yra prasitares, kad teisejo Furmanaviciaus masinoje rasti pedsakai buvo kito zmogaus (ne Kedzio), kurio irgi jau nebera gyvuju tarpe.

skola       2013-09-4 15:31

Kas žinote kokia apygarda jį išrinko į seimą????

AČIŪ BESTUBURIAMS SEIMŪNAMS        2013-09-4 14:54

UŽ TAUTOS MULKINIMĄ.

Viktoras       2013-09-4 14:50

susidaro ispudis, kad sis dede sededamas seime ne tik laikrasciu neskaito, bet ir nezino kas salyje vyksta, vienu zodziu - atitrukes nuo realybes, ka jie gero gali nuveikti Lietuvai, tupedami ir b…..

na na       2013-09-4 13:49

labai šaunus interviu apie politikų “atliekamą  rinkėjų atstovavimą, domėjimąsi pagrindiniais įvykiais Lietuvoje,informatyvumą,gebėjimą susirinkti informaciją, ir atsakingą reagavimą į juos”.

JUOKINGA       2013-09-4 13:44

NE SABATAUSKAS,BET VIŠTINĖJANTI PARODIJA,ĮDOMU ,KAIP JIE IŠSISUKS KAI SUSIDURS SU TARPTAUTINIU TEISMU

sandra       2013-09-4 12:51

pagarba žurnalistui, nuosekliai klibinusiam pašnekovą ir nesileidusiam išsiųsti į pievas. Tokie interviu akivaizdžiai parodo tikrąjį politiko veidą. Dabar jau niekada ir nė vienu sabatuko žodžiu netikėsiu.
Paryškinkit daugiau valdžiažmogių, kad nesislėptų po nieko nereiškiančiais pliurpalais ir žmonių nemulkintų.
TIESOS!!!!!!!!!!!!!!

joo       2013-09-4 10:54

Na ponas Sabatauskas neatsakė tinkamai i žurnalisto klausimus jis ne prie ko na bet seime gal yra nors kas iš valdžios kas galėtu visa tai atsakyti??? O jei nėra tai tokie valdininkai nereikalingi

Sabatauskas- as ne prie ko!       2013-09-4 10:22

cia tas pats, kuris aktyviai dalyvavo verciant prezidenta Paksa. Tik tam, kad galetu pats su savo sebrais isitvirtinti valdzioje. Tada tokie irodymai, kaip nesankcionuotas prezidento pokalbiu pasiklausymas buvo labai geri ir tiko prezidento nuvertimui. O tiriant pedofilijos byla, priesingai- daugybe telefonoiniu pokalbiu buvo sunaikinta, kad nuslepti si baisu nusikaltima.
O dabar sis valdziazmogis, kuriam pagal pareigas turetu labiausiai rupeti teisingumas- NE PRIE KO.

Šis seimūnas mėgsta       2013-09-4 10:18

pasidangstyti garsių žmonių garsiomis citatomis,kartais jis net drįsdavo pabandyti sakyti dalį TIESOS.Bet sustojo pusiaukelėje.Jis blaškosi.Žodžiai ir darbai?Teks apsispręsti daug kam.Plūduriavimas pamažu baigsis.

Šį nusikaltimą kažkas turės atpirkti.       2013-09-4 10:16

Jūs paslėpėt mergaitę po krūva lavonų dėl savo karjerų ir šiltų kėdžių,kaip žvėrys kovoje dėl būvio.Bet būtent jūsų karjeros dabar ir grius.Pusiausvyra bus.

zzzz       2013-09-4 10:14

liaudyje tai vadinama - “dura stumia”. Ir daro tai - visas seimas, visais klausimais.

demagogijos virsune       2013-09-4 10:07

tipiski tipisko sovietzmogio-valdziazmogio demagogijos perliukai.

Stasys       2013-09-4 9:52

Tikriausiai, neverta klausinėti šio veikėjo apie pedofilinius marazmus ir apie tą levastę, nes jie, atrodo, yra iš tos pačios “partijos”...

Koks simpatiskas to Sabatausko veidas       2013-09-4 9:38

ir koks atstumiantis, kaip politiko ir atsakingo asmens vidus. ISISUKINETOJAS, kuris vis dar stovi po medziu ir nie prie ko!
Kaip anuke, ar leidziate su jos uzsienieciu tevu matytis? ( manau, kad sis politikas yra asmeniskai suinteresuotas tokiu bylu baigtimi sukiu: ir blogiausia motina yra geresne uz….ka tik nori).
P.S.1. jokiu budu nenoriu pasakyti, kad jo dukra - bloga motina
P.S.2. “Tiesos” padarete klaida: kodel nepaprasete jo susipazinti su ta Lavastes informacija, atsidaryti interneta ir tada, pvz. po dienos vel paskambinti ir vel uzduoti tuos pacius klausimus

von       2013-09-4 9:33

Tai kiek patarėjų turi Sabatauskai.?
Jei užimdamas tokį postą nežinai rezonansinių bylų,-lauk iš seimo.
  Už ką mes tave turime šerti?

taigi       2013-09-4 9:27

Čia yra vienas iš tipų kur balsavo prieš Venckienę,-jam mūsų teisėsauga yra šventa.
  manau reikėtų paieškoti kieno,,pakabintas’‘

basa       2013-09-4 8:26

Puikus interviu. Išryškintas visas pasibjaurėtinas valdžiagyvių veidas… Kaip žalčiai ant keptuvės - ir ką tu jiems?

nei        2013-09-4 8:15

moralės ,nei atsakomybės pas šitą “ponuką” nerasta.Jam svarbiau šilta kėdė ir dangstyti nusikaltimus.Tai tuščia vieta, o apie Žmogaus ar pareigūno garbę jis nėra girdėjęs.

asa       2013-09-4 7:57

Štai, mielieji, aiškiai matome, kad ši byla labai neparanki politikams. Jie net aukoja savo autoritetą, pasirodo visuomenei be principų ir sąžinės, kad visą teisėsaugos bjaurastį paslėptų. Tai jau ne komunistų mentalitetas, o naujadaras, šių laikų produktas. Jie žino, kad mes pakalbėsime kokį mėnesį ir užmiršime, nes didelių manifestacijų suruošti mes nemokame ir nenorime, nes geriau iš baimės sėdėti namuose. Neapgynėme mes mergaitės, atėmė jai viską: artimuosius, draugus, net Tėvynę, o mes likome nuošalį. Skaudu. Negerbia mūsų politikai, valdžia, bet ar esame to verti, kad net mažo vaiko visa tauta nesugebėjo apginti, išreikalauti teisingo teismo ir t.t. Visa tai ateis į mūsų namus, bet jau bus vėlu.

Baisu       2013-09-4 7:42

Todėl Lietuvoje ir tokia betvarkė, kad dauguma valdžios vyrų, kaip p.Sabatauskas, yra lyg iš mėnulio nukritę: nieko nežino, nieko nemato, nieko negirdi - ypatingai eilinių žmonių. Tai kokiai mistinei žmonių bendrijai jie atstovauja?

apmaudu,       2013-09-4 7:41

iš Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko atsakymų atsiskleidžia paprasta ir kartu kraupi tiesa - jei esi politikas, šiukštu, nekalbėk apie principus… Konjunktūra juk svarbiau nei garbinga laikysena, geras vardas, gebėjimas imtis atsakomybės, priimti sprendimus. O Komiteto pirmininko nesidomėjimas neištirtomis rezonansinėmis bylomis - jau diagnozė ...

Anikė       2013-09-4 7:34

Ką gali politikai? Pasirodo- nieko.Tai kam toks pulkas nieko negalinčių Seime?
Kam švaistyti iš žmonių duoklių surinktų pinigų?Gal ir pavadinimą vertėtų pakeisti, jei negina žmonių socialinių teisių?Kiek naujų mokesčių įvedė?Kiek
dar prakiš sau ir “grupei draugų” įstatymų?Gaila prarastų materialinių ir
dvasinių vertybių.Klanai siautėja Lietuvoje-juodasis maras.

Ačiū,viso gero       2013-09-4 7:33

Apsimesiu šlanga ir ačiū,viso gero.Teliko nežiūriu,lryto neskaitau,Lavastės interviu negirdėjau,nieko nežinau,niekam nepriklausau,aš nei baltasis,nei raudonasis.Troba kraštinė,reikalas paskutinis.
Ačiū,viso gero.

nesinori komentuoti       2013-09-4 7:19

tų seimūnų,kurie prisidėjo prie žiaurumų Garliavoje.Jau dabar jie “bėga”.Bet tai tik pradžia.Šis nusikaltimas guls ant jų ir jų ainių...Skubiai gražinkit vaiką,išlaisvinkit ir tirkit bylas iš naujo.

Audrius       2013-09-4 7:05

valdziapirdziai nieko nezino, nieko neatsimena, interneto negali isijungt, tv nemate, nusikaltima slepia po “valstybes paslaptis” arba teismo sprendimu, atsakyt negali, nuomones reikst negali…tai kokio velnio minta is mokesciu moketoju, kam is viso tokie reikalingi?

komunistai...       2013-09-4 5:47

nei tiesos, nei teisingumo iš korumpuotų kolaborantų komunistų tikėtis neverta. Bet pabandyti paklausinėti labai tinka - jų atsakymai - tai prisipažinimas savo niekšiškumo, žemos moralės ir intelekto.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.