Žmogaus teisės, Specialiosios tarnybos

Iš redakcijos pašto. Vitalijus Balkus. Štai ir mano „prorusiškas“ žodis: „Geriau tapti sąžiningu disidentu nei komfortiškai gyvenančiu komformistu“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. balandžio 2 d. 22:28

18     

    

Iš redakcijos pašto. Vitalijus Balkus. Štai ir mano „prorusiškas“ žodis: „Geriau tapti sąžiningu disidentu nei komfortiškai gyvenančiu komformistu“

Šiandien esu laimingas. Laimingas , kad mano kuklios pastangos kalbėti taip, kaip liepia sąžinė, yra pastebėtos. Net ir trumpas mano kuklios personos paminėjimas VSD ataskaitoje tikrai mane nudžiugino.  Juk aš brendau tuo laikmečiu, kuomet viskas kunkuliavo. Viena santvarka keitė kitą,  byrėjo TSRS ir ant jos griuvėsių kūrėsi naujos valstybės, tarp jų ir Lietuva.  Ir niekas neleis pamiršti tuomet absoliučia tapusios žodžio laisvės. Nepamiršiu aš tų laikų, kuomet žmonės susirinkti į mitingą galėjo be leidimo, nepamiršiu, kaip mano tėvai pirmą kartą ėjo balsuoti pirmuose laisvuose rinkimuose, kur varžėsi asmenybės, o ne „sąrašai“. Ir nepamiršiu, kaip anuomet, būdamas vos 12–13 metų, skaičiau ne nuotykių knygas, o visą politinę spaudą, kurią tik galėjau gauti.

O svarbiausia, jog būtent tuomet supratau, kad geriau tapti sąžiningu disidentu nei komfortiškai gyvenančiu komformistu. Tačiau vis tik pakalbėkime apie tai, kas šiuo metu vyksta aplinkui.

Kaip rišo kilpą

Pirmą kartą po 1991 metų politinio persekiojimo šmėkla išniro iš užmaršties, kuomet vyko stojimo į ES agitacinė kampanija. Tiksliau – tai buvo masyvi propaganda, kurios metu, net ir nacionaliniame eteryje vis dar buvo galima išgirsti priešingą nei oficialią nuomonę, tačiau disproporcija buvo tiek akivaizdi, kad tinkamai pasiekti klausytoją ar skaitytoją valdžios oponentams buvo be galo sunku. Tiesa, tuomet dar gelbėjo lietuviškos spaudos gausa, kur kiekvienas leidinys vis dar turėjo tai, ką galime pavadinti redakcine politika. Šiandien, kaip jūs puikiai žinote, dažniausiai šiąją pakeitė leidinius susipirkusių, dažnai užsienio investuotojų ir savininkų komerciniai interesai.

Bet, kaip prisimenate, tuomet net propaganda nepadėjo ir, jei vadovautumės galiojusiu referendumo įstatymu, tai stojimo į ES referendumas Lietuvoje neįvyko, nes pirmą dieną neatėjo reikiamas rinkėjų skaičius.

Štai tuomet ir prasidėjo ėjimas šiandien vis labiau įsivyraujančio beteisiškumo link. Ir, jei vakar tai tebuvo šmėkla, šiandien tai – valstybės vardu veikianti, tautos vardą pasisavinusi ir Konstitucijos dvasią pamynusi bei už gerklės besitaikanti griebti pabaisa. Šimtarankė pabaisa, sulipdyta iš komisijų ir inspekcijų, partinių UAB’ų, noriai politinius užsakymus vykdančių teismų.

Ir tai dar prieš vos kelerius metus viešoje erdvėje buvo galima pamatyti vieną kitą visuomenininką, politiką ar publicistą, drįstantį kalbėti kitaip nei pagal to momento politinę madą.

Didieji projektai – laisvių žudikai

Niekas taip nepaspartino politinių laisvių Lietuvoje suvaržymų, kaip didieji komerciniai ir, lygiai taip pat, didieji korupciniai projektai. Akivaizdžiai neracionalūs ir nepakeliamai brangūs, tačiau ypatingai naudingi tiek kapitalui, tiek jo interesų lobistams valdančiame elite. Tokius galėjai, liaudiškai kalbant, „prastumti“ tik paskelbęs jų oponentus valstybės priešais.

Šiandien mes žinome, kad už metano (skalūnų) dujų gavybos projekto propagavimą buvo ne tik sumokėti milžiniški pinigai, tačiau šiais pinigai mito ir „nepriklausomo eksperto“ vaidmenį atlikdavęs vienas iš lietuviškos žurnalistikos (jei tai galima pavadinti žurnalistika) šulų. O juk puikiai suprantame, kad jis buvo ne toks vienas. Ir jau tuomet buvo nagrinėjamas ne pats projekto naudingumas ar žalingumas, o tiesiog visi projekto priešininkai buvo vadinami Lietuvos priešais.

Tas pats vyko ir atominės elektrinės kampanijos metu. Na, o apie „dujinio laivelio“ istoriją šiandien nenori kalbėti net šios aferos sumanytojai. Nes pernelyg jau akivaizdu, kad tie, kas sakė „kelkime vietinių energetinių išteklių (biokuro, alternatyviosios energetikos) galimybes, nedegindami norvegiškų, rusiškų, Kataro, bet vis tiek svetimas, dujas“, buvo teisūs. Negi teks valdantiems pripažinti, kad tie, ką jie ir jų dvaro rašeivos vakar seilėmis besitaškydami vadino „Putino agentais“, buvo vieninteliai racionaliai tuomet kalbėję žmonės?

Šiandien didelių užsienio kapitalo projektų ir jiems propaguoti skirtų milijoninių investicijų dėka bet kokie pasiūlymai remtis pirmiausia mūsų vietiniais pajėgumais, remti Lietuvos gamintoją ar ūkininką (jei kalbame apie energetinių augalų auginimą) liberalioje terpėje laikomi nepriimtinais.

Žemės referendumas ir laisvių pakasynos

Propaganda neveiksni, imkimės prievartos. Būtent toks lūžis įvyko surinkus valdantį elitą mirtinai išgąsdinusius 320 000 piliečių parašų Žemės referendumui surengti. Aktyvistai, surinkę didesnį kiekį parašų, buvo tempiami į policiją. Tokių atvejų buvo ne vienas, ne du ir net ne dešimt.

Jei iki tol masinis teisinis persekiojimas dėl politinių motyvų buvo sąlygiškai retas reiškinys ir dažniausiai nukentėdavo eiliniai interneto portalų komentatoriai, patys dažnai suteikdavę pagrindą jais susidomėti (dažniausiai pagal liūdnai pagarsėjusį BK 170 str.), tai Žemės referendumo aktyvistų persekiojimas, nesant jokiai kaltei, buvo tikslinga, organizuota bauginimo kampanija, akivaizdžiai neturėjusi teisinių perspektyvų, tačiau skirta būtent įbauginti visus, kas išdrįs aktyviau oponuoti elitui.

Iš esmės Lietuvoje susiformavo teisine prasme neperspektyvi, tačiau baudžiamąja savo esme persekiojimo praktika. Jos tikslas – psichologinis teroras, kurio pagalba bandoma sužlugdyti bet kokią valdančiųjų nekontroliuojamą opoziciją. Be abejo, paskutinis garsiausias atvejis – pernai kovo mėn. vykusios baudžiamosios kratos opozicinių aktyvistų, alternatyviosios medijos šaltinių ir visuomenininkų namuose. Tuomet iš tarpusavyje nelabai kuo susijusių aktyvistų buvo bandoma sulipdyti „antivalstybinę grupę“, pagal geriausias stalinistinės teisėsaugos taisykles. O atvejų, kuomet pavienių asmenų persekiojimas vyko metų metus, pvz., įklampinant į teismo procesus, yra dar daugiau. Ir po šiuo presu pakliuvo ne tik politiniai aktyvistai ar visuomenininkai, tačiau ir viešų kampanijų „aukos“. Taip kelerius metus buvo konfiskuota darbinė medžiaga iš režisieriaus, filmavusio filmą apie gimdymą namuose, na, o patys šios bylos figūrantai buvo persekiojami kelerius metus. Ir viskas tik dėl to, kad kaip tik tuomet sveikatos ministerijoje buvo paskelbtas vajus, siekiant išgyvendinti gimdymų namuose praktiką. Taigi, kaip matote, nebūtina užsiiminėti politine veikla, pakanka tapti neparankiam kam nors iš tų, kurie sau priskyrė valstybės vardą.

Nuo baudžiamojo persekiojimo iki teroro

Tai, kas vyksta dabar, vyksta be jokių išlygų ir gali būti sulyginama su makartizmo laikotarpiu JAV, kuomet vien įtarimas nelojalumu tapdavo persekiojimo priežastimi. Ukrainos įvykiai atvėrė valdančiam elitui iki tol neturėtas galimybes persekioti kitaminčius. Dabar jau nereikia net įrodymų, kad viešai bet kurį nepatenkintą politine valdžia, ekonomine santvarka ar tiesiog darbo sąlygomis paskelbtų rusų agentu. O kam tie įrodymai, jei net pasiteisinti apšmeižtajam nėra galimybės. Visos durys uždarytos. Maža to, Lietuvoje egzistuoja nepageidaujamų autorių ar pokalbių laidų pašnekovų sąrašas.

Tapti „prorusišku“, pagal dabartinį režimą, nėra sudėtinga. Kremliaus agentais ar šiaip valstybės priešais viešoje erdvėje ar VSD ataskaitose, ar kitokiose su realybe prasilenkiančiose pažymose buvo įvardinami: Žygaičių bendruomenė ir „žalieji“, tautininkai bei tautinio jaunimo nariai, savišvietos iniciatyva Laisvasis Universitetas, kairiosios organizacijos. Galiausiai priešais tapo profsąjungiečiai, pedagogai ir tai dar ne pabaiga. Baisiausia, kad iki paskutinio laikotarpio „Lietuvos priešų“ etiketes klijavo daugiausiai konservatorių „gatviniai“ simpatikai ir koNSjaunimas (čia pagal analogiją su komjaunimu – aut. pastaba), tačiau taip jau prabilo ir socialdemokratas, ir, be viso to, ministras pirmininkas Butkevičius.

Dabartinė intriga yra ta, ar valdantis elitas ir toliau apsiribos persekiojimu viešoje erdvėje ir baudžiamosiomis kratomis arba kitomis teisminio sprendimo neturėsiančiomis priemonėmis, ar sieks realiai eliminuoti kitaminčius iš visuomeninio gyvenimo.

Juk šiais laikais nereikia vargti pakišant narkotikus ar sukuriant sudėtingas kombinacijas baudžiamajai bylai sukurti. Kiekvieno mūsų namuose stovi bent po kelis prietaisus, dėl kurių jus gali ne tik patupdyti už grotų, bet padaryti tai pagal, pavyzdžiui, labai negarbingą straipsnį. Tereikia į jūsų kompiuterį, jums net nežinant, įkelti atitinkamą turinį (pvz., vaikų pornografiją) ir jau bus problemų, o jei dar padarys platinimą, tuomet negarbė ir teistumas tampa realia perspektyva. Beje, toks opozicinių aktyvistų eliminavimo būdas dabar paplitęs Rusijoje.

Kitas taip pat žinomas ir jau Lietuvoje kai kada naudotas susidorojimo būdas – per ūkinę veiklą. Be abejo, jau mano minėtoje Rusijoje tai įgavo milžiniškus mastus (pvz.. Navalno byla), tačiau ir mūsų teisėsauga ne ką prasčiau gali taip veikti, jei tik to pareikalaus politinės aplinkybės.

Išsigelbėjimas – solidarumas

Ar yra išeitis? Taip. Ir tai – ne mistinė vienybė, apie kurią kartkarčiais prabyla dažniausiai tautinės pakraipos opozicija. Vienybės nebuvo, nėra ir nebus. O štai solidarumas įmanomas. Tiesiog reikia perlipti per savo ego ir asmenines antipatijas. Na kam pliektis su tokiu pat aktyvistu dėl nereikšmingų smulkmenų? Na negi sunku pasidalinti internete kolegos straipsniu, net jei jis nėra bendramintis visais gyvenimo klausimais? Ar sudils kojos, jei ateisi į „svetimą“ renginį? Ar nusvirs rankos, jei perduosi savadarbį laikraštį, net ir ne tavo išleistą? Ir ar tikrai tau skaudės, jei apginsi savo skriaudžiamą kolegą darbe? Ar tavo širdis taps mažesnė, jei bent geru žodžiu palaikysi persekiojamą žmogų?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

"algisų" kontora       2016-04-3 19:50

dabar vizkas aijšku- pylietis Pikc yra rūsū agentas!

Pikc       2016-04-3 19:15

-> “Apie Rusijos gtėsmę” - bet juk niekas tos grėsmės ir neneigia! Pasikartosiu - problema yra ne pačios grėsmės konstatavimas, bet KAIP tai daroma: a) valdžios kritika prilyginama grėsme valstybei; b) “rusū agentū” etiketės klijavimas visiems, kas tik nepatinka - tiek tikriems koloradikams, tiek tiems, kurie į tą kategoriją niekaip “neįsipaišo”; rezultatas - tokia “dūmų uždanga”, kad TIKRIEMS kenkėjams tik džiaugtis belieka; c) perdėtas dėmesys marginalams (visokie lėkštučiai, bartašiūnaitės ir pan.), kurie neturi JOKIŲ realių galimybių pakenkti, ignoruojant tuos, kurie tokias galimybes TURI. Pažiūrėkite - gi pilna gerai apmokamų, eterį laisvai gaunančių ir plačiai reklamuojamų veikėjų, kurių “arkliukas” - lietuvių tautos, kalbos, kultūros, istorijos, iškilių asmenybių, pačios valstybės dergimas, jodinimas, saviniekos piršimas. ŠITA fauna yra kur kas realesnė grėsmė valstybingumui, negu kokia nors acto garintoja. Ir galiausiai - nepamirškim valdžioje sėdinčių ir piliečius “runkeleis” laikančių fruktų, pasiruošusių lietuvius išvaryti emigracijon (nes juk “iškovojom laisvę emigruoti”), o pačią valstybę kuo greičiau paversti beteise sajūzine respublika. Ar tai, kad patriotizmas ištrintas iš viešosios erdvės ir pakeistas nieko nereiškiančiu “pilietiškumu” (kaip jau esu sakęs - ir šiukšlių rinkimas, ir valstybinių švenčių šventimas, ir už laisvę žuvusiųjų paminėjimas tapo vienodos reikšmės įvykiais - “pilietinėmis akcijomis”), o tautiškumas apskritai paverstas baubu (praktiškai nacizmas, rasizmas beigi ksenofobija!) - ne grėsmė valstybei? Ar tai nėra naudinga potencialiam agresoriui?

šūdmaliui propagandonui        2016-04-3 19:05

Netreikia taip šūdinai sukti į vieną pusę. Nereikia.
Niekas apart koloradinių trolių ruskijos karinės grėsmės neneigia. Niekas neneigia ir kacapyno žvalgybų ardomosios veiklos.
Vienok nereikia kremlinų agentūros ieškoti išimtinai tarp smulkių marginalų ar teisėtai valdžią kritikuojančių piliečių.
Tikrieji ruskyno oberagentai sėdi aukščiausiuose Lietuvos postuose.
Tai neigti ir kvaila ir nusikalstama.
O bandyti pritempti šiam portalui tarnavimą ruskijai aplamai atrodo tiesiog idiotizmas.
Kliedesiai.
Visiškai debiliški kliedesiai.
Taip ir pasakyk savo asilui viršininkui.

Apie Rusijos gtėsmę       2016-04-3 18:44

Pabaltijui įspėja vakarų pasaulio žvalgybos agentūros bei karo ekspertai. Kremliaus propagandistų pastangos įrodyti kad viską išsigalvoja tik kažkokios gaujos Lietuvoje yra beviltiški svaičiojimai.

Puikus straipsnis       2016-04-3 18:31
Algisui       2016-04-3 18:25

Bėdżiau tu bėdžiau, išgerk citramono gal makaulė kiek prašviesės.
Visai nupušai su savo matrioškine propaganda.
Tai jūs, jūsų gebistinio stiliaus saugumietiška kontora ir jūsų rotfrontinė Patronė esate didžiausia grėsmė.
Visas jūsų gaujos klyksmas apie rusų puolimą yra viso labo tik pigi maskuotė, kad publika neįtartų kam jūs dirbat.
O būtent jūs parsidavėliai ir dirbate kremliui.

Algisuisui       2016-04-3 17:58

Ne, ne apie tai. Aš pilnai pasitikiu plk. Jauniškio vadovaujamu VSD. Jų pateikta ataskaita yra labai gerai argumentuota. Rusijai dirba visi ten išvardinti veikėjai ir masinės dezinformacijos priemonės kaip Ekspertai, Laisvas Laikraštis ir gausybė kitų. Šis leidinys - Tiesos - priskirtinas tiesiog Rusijai kartais naudingų kvailių kategorijai. Jie dar nėra Rusijai parsidavę, bet kartais nesąmoningai jai dirba, skaldydami lietuvių tautą ir skleisdami pesimizmo ir nusivylimo savo nepriklausoma valstybe bei savo pačių išrinkta valdža nuotaikas. O tai neišvengiamai ruošia dirvą Rusijos žaliesiems žmogeliukams ir kariuomenei.

Algisui       2016-04-3 17:00

Kiekvienam mastančiam patriotui taip pat aišku kur tų pačių riebiausių agentų ieškoti- prezidentūtoje, prokuratūroje, teismuose, seime bei vyriausybėje.
Bet nesigauna. Mat agentų medžiojimo kontoroje taip pat reziduoja rusų agentai. Štai toks yra antrą kadenciją triūsiančios Rezidentės darbų rezultatas. Tikriausiai apie tai ir norėjai mums papasakoti?

Algis       2016-04-3 16:47

Rusijos agentų aktyvumas Lietuvoje yra stulbinantis ir keliantis nerimą kiekvienam mąstančiam Lietuvos patriotui. Gerai, kad VSD pagaliau parodė dėmesį tų agentų valstybės griovimo veiklai. Blogai kad daugiau nieko nedaroma. Negi nėra straipsnių BK pagal kuriuos priešiškai valstybei parsidavusius Lietuvos išdavikus reikia sodinti į Lukiškes?

sharführer freulen Tzülbinayten>>hr. Dzeikas       2016-04-3 13:42

Ja ja, natürlich mein her, jusu iniziatyf ist serh gut.
Butinai itrauksime i Istatymo papildimas.
Danke schön.

Dzeikas       2016-04-3 13:13

Gestapo, koks primityvus musu bundestagas! Netgi tobulo Dezinformacijos draudimo istatymo parengti dorai nemoka.Stai jus rasote:
“...kiekviena pašaipėlė, anekdotas ar sarkastiškas komentaras nukreipti prieš Valdžią bus traktuojami kaip sunkus kriminalinis nusikaltimas ir užtrauks Baudžiamąją atsakomybę.”
Bet brangusis,o kur sabotazas?Turetu buti dadeta:
“Kiekvienas nutylejimas, nepritarimas, dziaugsmo neisreiskimas isgirdus nauja istatyma ar reichkanceliarijos potvarki bus traktuojamas kaip sabotazas ir persekiojamas visa Istatymo galia”
Kad sypsotusi ir iki ausu!
Cia Reichas,o ne suns papas!
Bukite malonus perduokite Bundestagui patriotiskai nusiteikusiu pilieciu pageidavimus ir papildymus.

stasys..copy       2016-04-3 9:35

Nesuprantu kuo čia didžiuotis Balkui,.. kai žmogui stinga kompetencijos pasigilinti į tai kas sakoma , o nuomonė grindžiama uždegtos lemputės principais .Tai ko gi dar galima tikėtis iš tokio anti –patrioto . Kas baisiausia jog tokius net nosimi pamirkius šūduose , prablaivėjimo nesulauksi ..Chroninis nesugebėjimas vertinti tai ka mato savo akimis, tampa ta priežastimi kad tokie asmenys pradedami linčiuoti net dviprasmiškai vertinamose VSD pažymose. O tuo didžiuotis ir aplamai keista juk tai kad pagaliau pastebėjo ‚ kažkas‘  gali reikšti ir tai jog pastangos buvo daugiau niekinės nei vertos dėmesio .pav. man atrodo kad VSD kurdama savo pažyma paprasčiausiai susidūrė su ta problema , o ką joje parašyti kad turinys taptų rinkimams artėjant aktualus?? ..Na aišku ka gi dar , jei ne tuos užslėptus anti-patriotus ..kurie sutiktu paliudyti jog pasaulis kvadratinis dėl galimybės pastovėti kitose barikadų pusėse . Taip kas pradžioje buvo kažkuo su laiku tampa tik niekuo .. arba geriausiu atvejų ne kuriu politologų nuomone „sukurtu įvykių“ savo matomumui gerinti . Pasitikrint Balkau ar kartais tik nesi ta Lenino lemputė kuri šviečia kai reikia kažkam. ??
p.s. O kai ta padarysi gal suprasi kuo tos lemputės skiriasi nuo žvakės šviesos .

Čiulbinaitė       2016-04-3 9:26

Šiuo metu darbo grupėse intensyviai aptarinėjame praktinius piliečių lojalumo skatinimo klausimus. Itin vieningo palaikymo sulaukė iniciatyva dėl piliečių pažiūrų patikimumo prevencijos per tv auditorijos monitoringą.
Yra planas liepti pilieçiams pasikeisti paprastus tv aparatus į monitorius su integruota web kamera. Tokiu būdu, atsakingos tarnybos galėtų stebėti kaip piliečiai elgiasi namuose ir be abejo užtikrinti aukštus lojalumo rodiklius.
Net paprastas žinių laidos żiūrėjimas atskleistų daug vertingos informacijoms apie kiekvieną pilietį.
Pvz, per tv rodo Jos Ekselenciją- telemetrija iš karto fiksuotų:
ar pilietis Prezidentės atvaizdo akivaizdoje elgiasi pagarbiai- ar nusiima kepurę, ar atsistoja, ar kruopščiai į blanklotėlį užsiraßinėja išmintingas Prezidentės kalbas, ar elgiasi atsainiai.

Atkirtis       2016-04-3 9:04

Visi kaip vienas eisim į rinkimų cirką ir savo dalyvavimu legitimizuosime mūsų  tobulą Sistemą. Kiekvienam lengvatikiui po barankos skylę!

ruta       2016-04-3 8:59

Labai aktualus, puikus straipsnis , aciu .Deja ,sveiko proto bendraminciu , kuriems rupi SAVO salies ateitis vis maziau ..Zmones bijo represiniu valdzios persekiojimu , bijo del savo darbo , bijo del savo vaiku karjeros /teko susidurti/ ..
Matosi kitokios nuomones , nei ‘generaline Briuselio linija’ tendencingas naikinimas .
Abejoju , kad politikai yra tokio puskvailiu lygio mastimo , kad nesuprastu visu savo zalingu korupciniu projektu pasekmiu , todel atsiranda tokie klausimai - Kodel zlugdama valstybe ?Kodel dauguma Lietuvos politiku ignoruoja viesa Tautos interesa ?Kur dingo viesos diskusijos / opozijos , ne butaforines ir pilietiniu organizaciju , sanburiu /tiek LRT , tiek info portaluose , kurie minta musu visu pinigais / delfi /?Kodel K dvasiom leista uzurpuoti Konstitucija ir eliminuoti Tautos teise / pagal Konstitucija/ i Referendumus ?
Kodel taip ivyko , kad KGB agentai / cekuoliai , cepaiciai / prakisa i Aukscausiaja Taryba marksizmo -leninizmo katedros destytoja , kuris islindo Sajudyje , kaip Pilypas is kanapiu , o paskui pats pasitarnvo sovietinim -KGB rezimui - protegavo ir prastume / per visas televizijas /komunistinio -KGB rezimo uolia funkcioniere ?

gestapo       2016-04-3 8:52

Mūsų obergrupenfüreris pasigyrė (šiand. Delfi) jog jau paruoštas įstatymo projektas Reichui ir Fiurerei neištikimiems piliečiams tramdyti- Dezinformacijos draudimo Įstatymas.
Pagal tą Įstatymą kiekviena pašaipėlė, anekdotas ar sarkastiškas komentaras nukreipti prieš Valdžią bus traktuojami kaip sunkus kriminalinis nusikaltimas ir užtrauks Baudžiamąją atsakomybę.
Vyriausybė skubos tvarka svarstys sklypų koncentracijos stovykloms skyrimo klausimą bei skelbs konkursą šių objektų statyboms.
O kol kas bus nurodyta piliečiams norintiems vaikščioti viešose vietose prisisiūti prie rūbų penkiakampes žvaigždes. Be to kiekvienam lietuviui bus privalu turėti ant kairės rankos dilbio ištatuiruotą identifikacinį barkodą.
Nuo šiol bus nustatytos piliečių privalomo elgesio taisyklės:
Ne valdžios atstovai neturės teisės vaikščioti šaligatviais;
Sutikę valdžios atstovą, piliečiai privalės sustoti (stilgestanden!)- nusiimti galvos apdangalą (mütze app!) ir išsitempti virdulio poza.
Kiekviena savivaldybė, kiekviena seniūnija privalės įrengti viešų kartuvių kompleksus nepaklusniųjų egzekucijoms. Ir t.t. ir t.t.
Sekite Reicho naujienas.
Nežinojimas neatpalaiduoja nuo atsakomybės!

Matrioška       2016-04-3 8:20

Vykdome rimtą reformą. Visus gyventojus, ne valdžios atstovus, paskelbsime rusų agentais. Tuo pačiu pademonstruosime pasauliui mūsų demokratijos brandumą ir valdżios getanoriškumą- nesodinsime į kalėjimus o leisime agentams laisvai emigruoti lauk. Na, labai užsispyrusius, suprantama, teks deportuoti iš Lietuvos. Tokiu būdu kai Lietuvoje nebeliks lietuvių, nebeliks ir rusų agentų.
O ką tuomet valdysime? Oi, čia tai jau ne bėda. Atsivešim. Kiek reikės tiek ir atsivešim. Nors ir dešimt milijonų. Nors ir rutoj.

Nesuprantu       2016-04-2 22:52

kodėl tik paskelbtos Lietuvos išdavimų pavardės, bet nė vienas nesuimtas? Nejaugi valstybės išdavystė nebėra nusikaltimas?

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.