Iš redakcijos pašto. Rytas Kupčinskas, Vladas Vilimas. Tik piliečiai gali aprengti nuogą teisingumo karalių

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugsėjo 12 d. 1:30

49     

    

Iš redakcijos pašto. Rytas Kupčinskas, Vladas Vilimas. Tik piliečiai gali aprengti nuogą teisingumo karalių

Artėjant rinkimams kyla vis daugiau klausimų – ką pasirinkti, pagal kokius kriterijus vertinti būsimus tautos atstovus?

Partijos savo rinkiminėse programose visada pasiruošusios kurti geresnę Lietuvą. Tokie įsipareigojimai mus lydi nuo pat nepriklausomybės atstatymo. Bet įsipareigojimai turėtų būti vykdomi, nes dėl tuščių pažadų valstybės ateitis tampa neprognozuojama.

Teisingumo problema visada buvo ir lieka pirmaeilė. Nuo to laiko, kai iš teismų sistemos (1995 m.) buvo pašalinti visuomenės atstovai (tarėjai),  Lietuva tapo unikali valstybė, kurioje teisingumo vykdymas buvo patikėtas teismui, suformuotam pagal praėjusio šimtmečio vidurio totalitarinių valstybių standartus.

Lietuvos teismų sistemą įteisino buvę sovietiniai teisininkai, kurie dėl savo ir savo darbdavių – politikos elito – ateities eliminavo liustraciją. Konstitucinis Teismas taip pat tapo buvusių okupacinės valdžios tarnų priebėga.

Šiuo metu Lietuvoje yra uždara, niekam neatskaitinga, turinti savivaldą teismų sistema, paremta Konstitucinio Teismo doktrinomis, užkertančiomis kelią bet kokiai teismų pertvarkai. Atsirado nerašyta konstitucinė nuostata, draudžianti visuomenės atstovams dalyvauti teisingumo vykdyme, o tuo pačiu ir valstybės valdyme.

Susidariusią situaciją savo metiniame pranešime 2015 m. Lietuvos prezidentė apibūdino taip: „Uždara, menkai visuomenės kontroliuojama sistema toleruoja dvigubų standartų plitimą. Vilkinimas tapo tradicija, kuria imame garsėti jau ir Europinėje erdvėje“.

Teismų degradacija atvėrė kelią nežabotai korupcijai šalyje.

Jungtinių Tautų organizacija išskiria šias pagrindines korupcijos formas: sukčiavimas, kyšininkavimas, piktnaudžiavimas suteiktomis galiomis priimant sprendimus (piktnaudžiavimas diskrecija), prievartos panaudojimas, favoritizmas (favoritų skyrimas į aukštas pareigas), valstybės pinigų ar turto pasisavinimas/išeikvojimas bei korupcija vykdant politinę veiklą. Su visomis korupcijos formomis Lietuva susiduria kasdien.

Apie korumpuotą Lietuvą prezidentė primena savo 2016 m. pranešime: „Valstybė praranda strateginę kryptį – daugelyje sričių trypčiojame vietoje ir skęstame vienadienėje rutinoje. Ateities Lietuvai, strateginiams sprendimams ar išbaigtoms struktūrinėms reformoms skiriama vis mažiau laiko ir energijos. Mūsų nepaleidžia nomenklatūrinių priklausomybių liūnas. O besimurkdant korupcinėje klampynėje prarandamas gebėjimas mąstyti ir veikti valstybiškai. Ekonominio stabilumo tarpsnis, palankus žingsniui į kokybiškai naują valstybės raidos etapą, gali būti prarastas, jeigu laiku nepamatysime nerimą keliančių ženklų“. 

Padėtį Lietuvoje vertina ir tarptautinės organizacijos. Viena jų – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Ši organizacija vienija 35 pasaulio šalis, tarp jų ir pokomunistines Vengriją, Lenkiją, Estiją, Čekiją, Slovakiją, Slovėniją, Latviją. Deja, Lietuvai dalyvauti šioje organizacijoje durys užtrenktos, nors pastangų dėta nemažai. Paraišką dėl narystės Lietuva yra pateikusi dar 2002 m. Pagrindinės narystės atmetimo priežastys – nevaldoma korupcija, kuri savo ruožtu skatina emigraciją iš šalies.

Kaip matome, padėtis daugiau negu sudėtinga, bet kokia išeitis?

Štai Ukrainoje aplinkybės susiklostė taip, kad iki šiol teisėtvarkos srityje jokių pertvarkų ir liustracijos nebuvo. Šalies korupcija pradėta vadinti „didžiausia“, nes nebeišsiteko matavimo skalėje. Be finansinės Vakarų valstybių paramos šaliai grėsė bankrotas.

Vakarų Europos šalys ir JAV, įvertinusios esamą padėtį, sutiko paremti Ukrainą, bet su viena sąlyga – kad šalyje būtų užkirstas kelias korupcijai. Tuo turi pasirūpinti pati valstybė. Bet šiam reikalui liko vos keli mėnesiai, ir neaišku, ar Ukraina įgyvendins reikalavimus.
2016 m. vasario 18 d. Kijeve įvyko konferencija, skirta konstitucinei reformai, kuri įgalintų vykdyti teismų pertvarką. Konferencijoje aktyviai dalyvavo mūsų Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas ir Teisingumo ministras J. Bernatonis. Ponas D. Žalimas pabrėžė teismų ir teisėjų nepriklausomumo, o taip pat teismų savivaldos svarbą. Kitaip tariant, pasiūlė lietuvišką modelį.

Netrukus po konferencijos, birželio 2 d., Ukrainos Rada jau priėmė reikiamas Konstitucijos pataisas, apie kurias valstybės vadovas kalbėjo taip: „Mes atkuriame Ukrainoje teisę į tiesą, teisę į teisingumą“.

Viena svarbiausių naujovių Ukraina laiko intelektinės nuosavybės apsaugą užtikrinančios institucijos įkūrimą per 12 mėnesių laikotarpį.
Kita priemonė atima iš teisėjų visišką neliečiamybę, saugančią nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, įvykdytus už teismo salės ribų.

Taip pat svarbi institucija – nepriklausoma teisėjų atrankos ir skyrimo komisija, kuri atrinkdama vadovausis kandidatų profesiniais nuopelnais, o ne ryšiais su įtakingais verslininkais ir politikais.

Pasak P. Porošenkos, daugiau nei 40 proc. Ukrainos dabartinių teismų narių neatitiks naujos etikos sistemos reikalavimų.

Vašingtonas, vienas iš finansinių donorų,  pritaria reformai ir yra pasiruošęs padėti ją įgyvendinti, kad teismai virstų nepriklausoma, atsakinga ir efektyvia institucija. Tai pareiškė JAV ambasadorius Ukrainoje G. Pyattas.

Belieka laukti teismų pertvarkos Ukrainoje rezultatų, kuriuos pamatysime artimiausioje ateityje.

Jei kalbėtume apie pokomunistines EBPO nares – jos nuėjo panašiu keliu. Joms pavyko suvaldyti korupciją, nes Vakarų valstybių pavyzdžiu demokratizavo teismų sistemas, įvesdamos visuomenės atstovus – tarėjus, o tam, kad užtikrintų piliečių teisę apginti savo pažeistas konstitucines teises ir laisves ne tik bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismuose, bet ir Konstituciniame Teisme, įvedė konstitucinio skundo institutą. Ši teisė yra ypatinga konstitucinių teisių ir laisvių apsaugos nuo viešosios valdžios neteisėtų sprendimų priemonė. Tokie institutai suformuoti: Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vengrijoje.

Deja, Lietuvoje tokio instituto įkūrimo, kaip ir teismo tarėjų atsiradimo, galimybes rasime tik sisteminių partijų rinkiminiuose pažaduose. Po kadencijos partijos atsiskaito skirtingai: socialdemokratai – koncepcijomis, o TS-LKD teisinasi, kad jie negali to daryti, – esą, nesutinka koalicijos partneriai liberalai.

Dėl tokios teisinės padėties neįmanoma išspręsti jokių valstybinių problemų. Ar įmanoma suvaldyti didžiausią jų – emigraciją? Atsakymas paprastas ir aiškus: tik tada, kai sugriautas valstybės pamatas – teisingumas – bus atstatytas. O juk teisingumą vykdo Teismas, vadovaudamasis teisingais įstatymais. Valstybė be teisingumo – tik plėšikų gauja (šv. Augustinas, 354–430 m.), o blogas įstatymas – žiauriausia tironijos forma (E. Berkas, 1729–1797 m.).

Savaime teisingumas neatsistatys. Pokyčius nulemti turi rinkėjai, įvertinę, kiek tiesos ir melo per ketvirtį amžiaus buvo rinkimų pažaduose ir atliktuose darbuose.

Ką daryti rinkėjams? Lietuvos piliečiai visą šį trumpą naujos laisvos valstybės laiką buvo valdomi apynasriu. Net jei kas drąsiai pasakytų – bankrutavote ponai, valdytojai to nepripažino ir nepripažins. Jų rankose – įstatymų leidyba ir patikra. Juos besąlygiškai remia piliečių išrinktas Seimas. Jie nepriklausomi, turintys savąj1 savivaldą. Neatsiklausę Seimo, jie doktrinomis keičia net pagrindinį įstatymą. Jie nustato sau ir elitui atlyginimus.

Nacionalinė teismų administracija kasmet gauna finansinę „injekciją“ – po 13,5 mln. Eurų, numatytų biudžete. Lėšų panaudojimą kontroliuoja jie patys.

Europoje likome vieninteliai su savo pavyzdine, visuomenės nekontroliuojama teismų sistema.

Vengrija, turinti demokratiškus, bet su komunistiniais inkliuzais teismus, siekdama užkirsti kelią korupcijai, įvykdė Konstitucijos pataisas, Lenkija daro tą patį. Ukraina, pajutusi bankroto alsavimą, žaibiškai pakeitė Konstituciją.

Ko rinkėjai gali reikalauti iš potencialių tautos atstovų? Tuojau pat aprengti nuogą karalių. To nepadarius, Lietuvoje liks tik „kriaučiai“, toliau siuvantys karaliui aukso rūbus, kurių paprastas pilietis negali pamatyti, bet ir ištarti „karalius nuogas“ nedrįsta, nes žino, kokie yra susidorojimo ginklai.

Vengrijoje jau įvykdyti, o Lenkijoje numatomi Konstitucijos pakeitimai teismų pertvarkos reikalu, bet jų kelias mums tikrai netiks vien dėl to, kad sulauktume triuškinančios reakcijos iš centrinių ES organų. Tai patyrė minėtos valstybės. Bet mūsų teisinė sistema ES pristatyta kaip pavyzdinė. Ukrainos modelis tuo labiau netiks, kadangi atspindės amerikiečių tradicijas.

Telieka vienos iš Baltijos šalių – Estijos – modelis. Estija – sėkmingai besivystanti šalis ir tampa pavyzdžiu ne tik pokomunistinėms šalims, bet ir daugeliui ES senbuvių. Tačiau naujai išrinktas Seimas pakeisti Konstituciją pagal Estijos modelį taip pat nepajėgtų. Vienintelė išeitis – Seimui organizuoti referendumą šiuo reikalu, surinkus 47 Seimo narių parašus, kaip to reikalauja Referendumo įstatymas. Tai vienintelis kelias, kuriuo einant būtų galima atkurti valstybę.

P. S. Palyginimui: pagal EUROBAROMETRO duomenis 2009 m. Estijoje teismais pasitikėjo 52 proc., nepasitikėjo – 43 proc. (pasitikėjimas viršija ES vidurkį); Lietuvoje teismais pasitikėjo15 proc., nepasitikėjo – 78 proc. (nepasitikėjimas – didžiausias ES).

2010 m. iš Estijos emigravo 0,19% gyventojų, iš Lietuvos – 2,16%.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pritariu       2016-09-19 22:58

Super teisingai.

s.m.       2016-09-13 11:29

nemanau, kad yra visiškas tiesioginis ryšys (straipsnio pabaigoje nurodyti procentai) tarp estų pasitikėjimo teismais ir mažesnio už Lietuvą emigracijos procento.
Tiesiog daug estų niekur neemigruodami paskutiniu sekmadienio keltu plaukia į Helsinkį, kur dirba savaitę ar dvi, po to penktadienio keltu atgal namo į Talliną.
Lietuvoje (Žemaitijoje) emigrantų procentas dešimtosiomis dalimis po kablelio irgi galėtų būti mažesnis, jei pvz Kuršių Nerija klestėtų kaip Suomija, o tūkstančiai žemaičių plaukiotų keltu į darbą faktiškai nebūdami emigrantais.
Taip sau pastebėjau, nors imant globaliai, be abejo, netikėjimas teisingumu mūsų šalyje yra vienas iš veiksnių greta išvejančio tautiesčius į svetimas karalystes baisaus skurdo.

Pikasas tęsinys 9d. 11:45       2016-09-12 17:20

Kaip buvo Lietuvoje atsijojami kandidatai į teisininko ar žurnalisto profesijas, esu nemažai faktų priminęs. Aktyviausi LSSR jauni kolaborantai ieškojo būdų kaip paspartinti savo karjeros galimybes. Dabar kai kurių politikų , valdininkų ir ypač teisininkų biografijose puikuojasi atžymos, kad jie yra buvę ne LSSR, o kitų SSRS aukštųjų mokyklų absolventai.
..................Prisiminkime, kaip buvo atrenkami patikimi kandidatai į tas aukštasias mokyklas. Jau “perestrojkos” metais (1986.04.08) “Komjaunimo tiesa” paaiškino tokias studijų galimybes. CITUOJU: “R.R.” iš Betygalos, vilniečiai D.M. ir M.I., (pavardžių neminiu) kiti skaitytojai teiravosi apie galimybes studijuoti Maskvos P.Lumumbos, M.Lomonosovo, Leningrado bei Baltarusijos universitetuose. Juos domina kokias specialybes galima pasirinkti šiose aukštosiose mokyklose, kokios įstojimo į jas sąlygos.” Specialybių sąrašas straipsnyje pateiktas ilgas. “Studijuoti šių specialybių ... bus siunčiami pirmiausia JAUNI KOMUNISTAI, turintys dviejų metų darbo stažą, demobilizuoti kariai bei ETATINIAI KOMJAUNIMO DARBUOTOJAI, o bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai, aktyviai reiškęsi savo komjaunimo organizacijų veikloje, galės stoti TIK į fizikos, matematikos ir chemijos specialybes. Kandidatus parenka komjaunimo mietų, rajonų komitetai, kreipdami dėmesį į norinčiųjų stoti teorinį, IDĖJINĮ - POLITINĮ pasirengimą. Dėl parinktų kandidatūrų BŪTINA PASITARTI su LKP miestų, rajonų komitetais. ( ...) Į tarptautinės žurnalistikos specialybę bus surengtas ir kūrybinis konkursas. Jame dalyvauti bus galima pateikus TSRS žurnalistų sąjungos vietos skyrių bei laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos redakcijų CHARAKTERISTIKAS - REKOMENDACIJAS..”. M.Lomonosovo, Leningrado A.Ždanovo ir Baltarusijos V.Lenino universitams taip pat stojant reikdavo “pateikti LLKJS CK (komjaunuoliams) ar LKP miesto, rajono komiteto ( jei stojantysis komunistas)rekomendacijas. Į universitetus studijuoti visuomenės mokslų konkurso tvarka bus siunčiami asmenys , išlaikę labai gerai ir gerai egzaminus. Patenkinamai išlaikiusieji egzaminus arba nepraėję konkurso stojantieji kitas specialybes Vilniaus V.Kapsuko univesitete. Įstojusieji ... bus aprūpinti bendrabučiais, stipendijomis bei kasmetinėmis LTSR ... ministerijos pašalpomis. Baigusieji universitetus pagal įgytas specialybes dirbs dėstytojais visuomenės mokslų katedrose, galės tęsti mokslinį darbą arba stoti į aspirantūrą. Smulkiau ... informuoja LLKJS miestų ir rajonų komitetai bei LLKJS CK studentų skyrius ( tel 62-85-27)” (šis telefonas jau pasenęs, tad siūlau juo nebesinaudoti:))
...........................................Tokiais metodais kažkada sukurta “TEISĖSAUGOS” sistema neketino ir neketina trauktis net ir Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Vis labiau įsitvirtina protekciniai giminystės, pažinčių ar dar blogesni ryšiai. Seno sovietinio raugo profesūra nebenaudoja bolševikų vadų citatų, tačiau sovietinę ideologiją kitais būdais dažnai stengiasi įdiegti į Lietuvos teisės studentų mąstymą. Toks jaunų protų žalojimas gali turėti sunkias ar net tragiškas pasekmes mūsų visuomenei ir valstybei, siekiančiai žengti demokratijos kūrimo keliu.

Verta prisiminti       2016-09-12 16:42

Iš tiesos.lt portalo neseniai buvo “žiauriausiai” pašalinta daugybė senesnių straipsnių, kai kurie jų ypač vertingi, kaip šis, parašytas anonimu norėjusiu likti teisininko:
Korumpuota teisėtvarka kaip valstybę griaunantis veiksnys: kaip pasipriešinti?
Tiesos.lt 2014-02-13
Viename angliškame serveryje pavyko rasti išsaugotą jo kopiją. Štai: http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/2320/feed_items/351183
“...kiekvieną kartą, kai nėra atvirai pasakoma, kad tikroji teisėsaugos problema yra korupcija ir ypač jos sunkiausia forma – kyšininkavimas (...)ir tai, kad apskritai Lietuvos biurokratija yra įgavusi organizuoto nusikalstamumo bruožus, t.y. korupcija teismuose yra gerai užkonspiruota, susiformavę nusikalstamų ryšių kanalai ir sistema, visuomenei gali susidaryti nuomonė, kad bandoma nukreipti dėmesį nuo problemų. Beje, panašią taktiką naudoja viešuose pasisakymuose ir Lietuvos teismų vadovai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo vadovai ne kartą teisėjų kyšininkavimo atvejus įvardijo kaip „vis dar pasitaikančias negeroves“, o sprendžiamas antraeiles teismų problemas, įvedamas naujoves apibūdina vos ne kaip konkurenciją tarp „gero“ ir „puikaus“. T.y. oficiali pozicija yra sisteminės, gerai užkonspiruotos ir organizuotos korupcijos teismuose neigimas.”

jo, nebėr Lietuvos...       2016-09-12 8:43

tik vieną žmogelį - landsbergį - per jo puikybę - kremliui reikėjo užvaldyti, visa kita - paprasta valdymo rutina.
apie landsbergio chebrą - komunistę gobšuolę degutienę, mizantropą kubilių arba kgbistą anušauską (abu kvaileliai) tai jau net neįdomu…

Dzeikas       2016-09-12 8:18

>7:07,
Jus visiskai teisus.Ir padare ta Kremlius pasak klasiko “su neiprastu lengvumu”.Mat sajudiniai daugumoj is kolaborantu-nevykeliu kile.Tokius uz ipatyngas pastangas ir istikimybe Maskva kilsteledavo kokiu rajkomo instruktoriumi su perspektyva uzbaigti karjera Papilviu rajkomo sekretoriumi. Jei noredavai auksciau,be entuzaizmo kolaboruoti reikedavo proto ir ismanyt aukstaji intrigu pilotaza.
Todel Maskvai net parankiau kai Lietuva administruoja konserviniai, uz nosies tokius parankiau vedzioti ir nupirkt pigiau kainuoja.
Brazauskiniai tie is gudresniu, ir nezlugtu TSRS , ne vienam ju sviete perspektyva jei ne politbiure, tai Kremliuj.Kremlius isties protingus ir talentingus pasiimdavo sau.
Todel Kremliui net daugiau vargo kai administruoja LSDP.Tie slidus kaip zalciai ir laikydami tvarka nepersistengia su represijomis kitamaniams.
Lietuvai sajudiniai naudingi tik viena prasme: nera to blogo,kas neiseitu i gera.

gaila pikasiaus, koncervų       2016-09-12 7:07

komunistai primetė savo žaidimo taisykles.
totalitarines.
jaučiasi teisūs, kas kitaip mąsto - tai rusų kontora.
nesupranta nabagai, kad rusų kontoroms to ir tereikia - tokio mąstymo ir tokios elgsenos.

Pikasas > "Demokratija"       2016-09-11 22:36

Neprašiau patarimo. Galiu tik patarti vengti užgaulių epitetų. Jūs tik save taip žeminate…

Demokratija       2016-09-11 22:18

Gal ir paistalai, bet juk aš jus cituoju, kaip jūs suprantate demokratiją. Dauguma nykščių (T.y. šio portalo balsuojančių skaitytojų) jūsų mąstymo būdui ir mintims kažkodėl nepritaria. Net nebežinau, ką galėčiau jums patarti.

Pikasas > "Demokratija..."       2016-09-11 21:55

Vėl tradiciniai paistalai. Beje, kas tie mes? Turėkite nuomonę kokią tik norite. Kas jums trukdo?

Demokratija pagal Pikasą       2016-09-11 21:13

Kaip jūs rašote apie Kupčinską: “Gal ir ne visada įsiklausoma į jo nuomonę, bet demokratijoje laimi dauguma. Neteko apie tai girdėti?”, prisitaikykite sau. Mes neįsiklausysime į jūsų nuomonę, nes čia besilankančių dauguma turi kitą nuomonę, kad tamsta esate konservuotas demagogas.

Pikasas Pinokiui , Tarabildai ir pan.       2016-09-11 18:23

Manęs tokios ar kitokios patyčios neveikia. Neturiu keršto jausmo. Jei pamatau, kad kažkoks oponentas ar koks šaipoklis, kaip jūs, parašo kokią nors prasmingą mintį, stengiuosi nedelsiant pritarti. Gaila tik, kad tokių atvejų būna labai retai. Parašykite ką nors, ką būtų galima vertinti. Prašau. Jūsų pasimaivymai pradeda atsibosti. Galėtumėt bent jau tai suprasti. Sėkmės.

Pinokis       2016-09-11 17:27

Taip taip, aš jus užknisiu labai mandagiai.
O ką ir kas gali man padaryti? Cit, jeigu dar burbėsite, pasikviesiu į kompaniją Juliu Pura ir stasiuką!

Pikasas Tarabildai        2016-09-11 15:43

Mano pasiūlymas buvo labai mandagus. Vertėtų suprasti…

Kas mąsto valstybiškai...       2016-09-11 15:20

Kas mąsto valstybiškai, tas neima kyšių. Valstybiškai mąsto tik tie, kuriems yra svarbus Lietuvos valstybingumas. Lietuvos valstybingumas yra svarbus tik tiems, kuriems yra svarbu išsaugoti Lietuvos tautinę kultūrą ir visuomenės dorovę.
Iš Lietuvos emigruoja ne tik dėl valdžios teisingumo trūkumo, bet ir del to, kad daugeliui Lietuva ir jos tautinė kultūra yra labai menkos vertybės, lyginant su asmenine materialine gerove.

Tarabilda Pikasui       2016-09-11 14:50

O aš tamstai siūlau susirasti kitą portalą, o redakcijai - atrasti būdų, kad pikasoidinė demagogija būtų nukreipiama pas nykštukus.

Pikasas Tarabildai       2016-09-11 14:39

Jei norite ir toliau apsimetinėti visišku kvailiu, siūlau susirasti kitą pašnekovą. Neturiu tiek laiko…

Tarabilda Pikasui       2016-09-11 14:22

“Demokratijoje laimi dauguma”. Šiaurės Korėjoje yra demokratijos daugiausia. Rusijoje, kiek mažiau, bet labai daug.
Ar tamsta kada nors baigsi varyt tokią cinišką demagogiją?

Pikasas Tarabilda       2016-09-11 14:01

Kiek kartų turiu jums kartoti, kad vertinu tik konkrečius veiksmus. Nėra neklystančių partijų ir politikų. Beje, komentatorių - taip pat. R.Kupčinskas - Seimo TS LKD partijos frakcijos narys. Gal ir ne visada įsiklausoma į jo nuomonę, bet demokratijoje laimi dauguma. Neteko apie tai girdėti? Beje, balsuokite už ką tik norite. Kas jums trukdo, kad beveik kasdien apie tai kalbate?

Tarabilda Pikasui       2016-09-11 13:33

Tai gerbiamasis, gal atsakytum, kodėl toks sąžiningas sąjūdietis yra konservatorių gaujos ujamas lauk? Dešiniųjų pažiūrų žmonės (sąjūdiečiai) nebeturi už ką balsuoti, nes tatp tamstos aukštai vertinamų konservatorių tokių Kupčinskų baigia ir kvapas išsivadėti. Kupčinskas ir yra gyvas paliudijimas, kad už tokius konservus kokie dabar yra sąžiningas žmogus balsuoti nebegali. Jiems buvo keliami aukštesni moraliniai reikalavimai nei komunistėliams, iš kurių padorūs žmonės nieko nesitikėjo nuo pat Atgimimo laikų. Jei kas nors Lietuvą išdavė, tai būtent konservai.

Pikasas > "tam.."       2016-09-11 11:49

Rytas Kupčinskas - vienas iš Tėvynės Sąjungos steigėjų 1993 metais. Nuo 2009 metų jis daug metų buvo ir Lietuvos Sąjūdžio pirmininku. Jis visada buvo gerbiamas už savo tiesos paieškas ir nuoseklią politiką Lietuvos labui. Apšnerkšti to politiko niekam nepavyks. Patikėkit.

tam > Pikasas Vilnietei 2016-09-9 11:18        2016-09-11 6:30

Pikasai, išskirtinio padorumo politikai į TS-LKDP nestoja.

.....       2016-09-10 2:35

Debate metu DK Turk APIs tai kalbeti ,nuo ko reikia pradeti gelbetiLIETUVA.

...       2016-09-9 22:51

tik uz DK,TIK

Rasa       2016-09-9 19:43

Kol teisesauga nebus sutvarkyta ,niekas nesikeis. Teismai prokuratura tai didziausi nusikalteliai .Ka nori sodina ka norm isteisina .Kiel nekalta zmoniu yra nuteista kiek teisesauga suzlugde zmoniu likimu .Man jie DIDZIAUSI LIETUVOS NUSIKALTELIAI ,NUO JU REIKIA PRADETI…...

Kol       2016-09-9 11:53

kol nebus paviešinti užslaptintieji KGB tol apie jokį teisingumą ir žmnonių teisės Lietuvoje kalbėti tuščias reikalas -automatiškai suvaržoma teisė žinoti kas yra Lietuvoje KGBistas ir atimama iš žmogaus teisė nerinkti KGBistų į seimą ir prezidentus ir nėra prasmės eiti į rinkimus, nes negali balsuoti už ką nori.

Pikasas       2016-09-9 11:45

Prieš Seimo rinkimus vėl iškyla VRK pirmininko Z.Vaigausko patikimumo klausimas. JIS IR PO RINKIMŲ TRAUKTIS IŠ POSTO NEŽADA.
PRIMINSIU kai ką iš jo biografijos:
Nuo 1977 m. iki 1985 Zenonas Vaigauskas dirbo administracinį darbą. Dirbo Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe, nuo 1978 m. LLKJS CK sekretoriate. Nuo 1985 iki 1987 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, po to dėstytojas. Nuo 1988 m. Visuomenės mokslų akademijos aspirantas. 1991 m. Maskvoje, Visuomenės mokslų akademijoje, apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Filosofijos istorijos tematikos disertacija skirta J.Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“.
  Beje,  1991m Lietuvai jau esant laisvai, užsienyje , t.y. Maskvos Lomonosovo universitete disertaciją apgynė ir AT vienos kolegijos pirmininkas, galimai nulėmęs A.Terlecko man gan netikėtą “garbės ir orumo” pripažinimą.

Pikasas Vilnietei        2016-09-9 11:18

Pritariu jūsų požiūriui apie Rytą Kupčinską. Turiu garbę pažinti jį asmeniškai. Tai - išskirtinio padorumo politikas.

Pikasas       2016-09-9 11:14

Visą informaciją apie bylą ir jos pasekmes galite nesunkiai rasti šiuo adresu: google.lt terleckas pikasas.

Pikasai, ar buvote teistas?       2016-09-9 10:55

Ar tamstai ar kitam Pikasui buvo baudžiamoji byla už šmeižtą ? Jei taip, kuo ji baigėsi?
Manau, nuo tiesaus atsakymo priklausys kitų komentuotojų pasitikėjimas..

represiniai komunistų organai tie teismai       2016-09-9 10:46

tauta šiaip organus kitais žodžiais pavadina

Vilnietė       2016-09-9 10:13

Kažkas piktinosi, jog konservatoriai svarstomu klausimu visiškai nieko gero nenuveikė, o dabar aiškina žinomas tiesas. Aš taip pat pritariu, jog labai gaila, jog ši, save vadinanti dešiniąja partija, nieko nedarė, jog pakeistų tarybinį teisingumą ir visada pritarė sovietinių karų skyrimui, jiems pataikavo. Tačiau reikia atsiminti, jei nežinote, sužinokite, jog Rytas Kupčinskas visada buvo tas, kuris sovietinei praktikai nepritarė ir dabar jis yra vienintelis tikrai padorus žmogus toje partijoje. Pažiūrėkite, kaip jis ten nustumtas į šalį (jo sūnus A ndrius pataikauja “elitui”, yra visiškai kitoks), O Rytas visada buvo tautos ir moralės pusėje, todėl jis ten yra vos pakenčiamas ir jis tikrai ten negali surinkti jokių parašų. Gaila, kad ši partija visiškai išsigimė ir žmonės, nedaug skaitantys , nedaug žinantys vis iš inercijos balsuoja už juos, nors jie dar baisesni nei tikri sovietikų palikuonys socdemai. Jei jie gaus daug balsų ir susijungs su Skvernu, tai jau tada klestės tik visi, prasidedantys raide p.. ir bus tikra tarybų valdžia…

Apie teisingumą Lietuboje dešimt       2016-09-9 9:17

Apie teisingumą Lietuboje dešimt: kol nebus pakeistas LR BPK - tol vyks susidorojimai su žmonėmis baudžiamuoju keliu ir bylas fabrikuos pati teisėsauga.

Pikasas       2016-09-9 9:12

Absoliutus Lietuvos ketvirtosios valdžios Teismo atsiskyrimas nuo bet kokios jo veiksmų kontrolės nepasiteisino. Gal tai įvyko ir todėl, kad iš esmės ši sistema perimta iš sovietmečio, kaip sakoma “in corpore”. Dar keisčiau atrodo, kad ir po 26 Nepriklausomybės metų aukštuose ir net aukščiausiuose teisė institucijų postuose tebedirba asmenys, kurie sovietmečiu užėmė įvairias teisėjų ar prokurorų pareigas, buvo sovietinės teisės dėstytojai aukštosiose mokyklose. Pagal asmeninę patirtį pastebėjau, kad bandoma dangstyti netgi tuos asmenis, kurie buvo sovietinio režimo kolaborantai ar net KGB informatoriai. Gal tokius dabrtinius teisinius kadrus varžo apie jų praeities veiklą nepalanki informacija? Bet kuriuo atveju, verta sudaryti panašias sąlygas, kokios yra kitose demokratinėse valstybėse, o buvusių sovietinių teisininkų kadrų į atsakingas pareigas nebeskirti.

apie teisingumą Lietuvoje devyni       2016-09-9 9:01

apie teisingumą Lietuvoje devyni : tikslu susidoroti baudžiamuoju keliu atmetamį įrodymai vaizdo įrašas įrodantis kad nebuvo įvykio už kurį žmogus teisiamas

apie teisingumą Lietuvoje aštuoni       2016-09-9 8:59

apie teisingumą Lietuvoje aštuoni : vadovaujasi primokintų vaikų ir jų motinų melu apie neva matytą įvykį kurio nebuvo tikslu sufabrikuoti bylą

apie teisingumą Lietuvoje septyni       2016-09-9 8:58

apie teisingumą Lietuvoje septyni :  vadovaujasi liudininkų melu ir liudininkų parodymais kurie nebuvo išsigalvoto nusikaltimo vietoje ir nieko nematė

Geri vyrai...       2016-09-9 8:56

Teisingai apibūdino neteisingumo padėtį Lietuvoje..
Gaila jie nepriminė estiško modelio esmės.
NVO žmonės savo Teisėsaugos reformų manifeste yra ryžtingesni nei šie geri vyrai:
Pilietinės NVO reikalauja:

1. Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų  kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT tik pirmininkauja).
2. Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę  rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
3. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
4. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Aukščiausiojo teismo ir visus Konstitucinio teismo teisėjus.
5. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę  tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui.
 
          Reformų  teisėtvarkos sistemoje pradiniam etapui mes siūlome įstatymais įteisinti asmenų  teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti policijos generalinį komisarą ir teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai yra, siūlome įsteigti renkamo policijos šerifo instituciją  JAV ir kitų šalių  pavyzdžiu.

LŽTGA atstovai: pirmininkas R. Povilaitis, pavaduotoja N. Orentaitė, Kauno JDJ atstovai: pirmininkė  R. Zabielienė, J. Baltušis, R. Žiliukas, Neformalios pilietinės grupės ,,Už demokratinę teisėsaugą“ koordinatorius A. Karčiauskas, Pilietinės organizacijos ,,Vytis“ koordinatorė A. Dambrauskienė, Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė V. Anankienė
Pritariame: E. Kuvikas (Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas Šiaulių skyriaus pirmininkas), A. Balčiūnienė (visuomenininkė, Kaunas), Gintaras Daugėla, Albertas Kučinskas, Dalia Novotny (Klaipėda), Jolanta Lipkevičienė ( socialinės veiklos NVO ,,Šviesos kampelis“ vadovė, Kaunas), E. R. Stancikas, Violeta Rutkauskienė ( Čikaga, JAV), profesorius G. Merkys (Kaunas), Lietuvos Santaros sąjunga, Rimas Urbis, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos Komiteto narys Ričardas Jonaitis

apie teisingumą Lietuvoje šeši       2016-09-9 8:54

apie teisingumą Lietuvoje šeši : teisėjas ir prokuroras nepraneša kaltinamąjam pagal kokį konkretų LR BK straipsnį kaltinamasis bus nuteistas ir atima galimybę gintis

apie teisingumą Lietuvoje penki       2016-09-9 8:53

apie teisingumą Lietuvoje penki : teisėjas preiskiria žodsžius kaltinamąjam kurių kaltinamasis nesako tikslu susidoroti baudžiamuoju keliu ir pasirašo.

apie teisingumą Lietuvoje keturi       2016-09-9 8:51

apie teisingumą Lietuvoje keturi: prokuroras sukuria nusikaltimą ir neleisdamas pasidaryti bylos kopijų suvaržo teisę ir galimybę žinoti kokiu pagrindu žmogus įtariamas.

apie teisingumą Lietuvoje trys       2016-09-9 8:49

apie teisingumą Lietuvoje trys : Prokurorai neleidžia pasidaryti bylos kopijų su esančiais parašais ant tuščių bylos lapų, tiklsu sufabrikuoti bylą  ir nuslėpti kad byla fabrikuojama

apie teisingumą Lietuvoje 2       2016-09-9 8:40

apie teisingumą Lietuvoje   2 : ikiteismininkai greitai ir išsamiai objektyvių įrodymų, tikslu susidoroti baudžiamuoju keliu

apie teisingumą Lietuvoje 1       2016-09-9 8:36

Apie teisingumą Lietuvoje 1: teismo sekretorė,  padėdama susidoroti baudžiamuoju keliu, kaltinamąjam priskiria žodžius kurių kaltinamasis nesako ir kartu su teisėju patvirtina savo parašu, siekdami įteisinti neleidžia susipažinti su prootokolu per tris dienas saky damikad protokolas neparašytas.

apie vagiančius       2016-09-9 8:30

Buvę kpomunistai tyčia vagia kad galėtų susidoroti baudžiamuoju keliu su tuo kas pagauna vagiantį buvysį komunistą ir vagiantiems buvudsiems komunistams padeda policija, prokurorai ir teismai - nes Lietuvoje pagautas vagis ne vagis o nukentėjęs asmuo.

StasysG       2016-09-9 0:44

Pagal dr. Joną Ramanauską (ekspertaiEU, lžiniosLT) Lietuvoje bus vėl vykdomi antikonstituciniai Seimo rinkimai pagal Seimo rinkimo įstatymą, kuris prieštarauja LR Konstitucijos 55 str. 1d. Šio straipsnio autoriai Rytas Kupčinskas bei Vladas Vilimas iškelia klausimus dėl Seimo rinkimų (cit.“Artėjant rinkimams kyla vis daugiau klausimų – ką pasirinkti, pagal kokius kriterijus vertinti būsimus tautos atstovus?”), bet į juos net nebando atsakyti. Gaila.

Tarabilda       2016-09-8 23:45

Rinkiminis tekstas. Matai, kokie vargšiukai konservai negalėjo surinkti 47 parašų referendumui. Reto skystumo skiedalas. Konservų požiūris į bet kokius referendūūūmus buvo išsakyta iš balkonėlio, nes anot patriarcho Lietuvos piliečiai yra buki ir neįgalūs spręsti valstybės klausimus. Net ir svarstyti, nes bet koks svarstymas gali pasitarnauti Putinui, o gal ir paties Putino suorganizuotas.

komunistai pasitiki teismais       2016-09-8 22:45

tik pasakyk garsiai, kad komunistai - tai žulikai ir vagys.
iš kart pradės klykti: į teismą, į teismą !!!

Nu jo       2016-09-8 22:25

Ir vėl- prirašyta kilometrai, kad galų gale išstenėti tik tiek:
tipo, eikite buratinai vėl balsuoti ir pririnkti tiek grybų kad surinktų 47 parašus. Gal tada chunta ims ir pakeis Šv. KKK tititiutiją.
O jeigu nepakeis?
Tuomet išminčiai patars ką?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.