Teisėkūros iniciatyvos

Aktualu. Iš arti. Kaip Seimas apsisprendė už gyvybę saugantį Pagalbinio apvaisinimo įstatymą

Tiesos.lt redakcija   2016 m. liepos 5 d. 15:00

6     

    

Aktualu. Iš arti. Kaip Seimas apsisprendė už gyvybę saugantį Pagalbinio apvaisinimo įstatymą

Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei vetavus birželio 28 dieną Seimaso priimtą Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, draudžiantį embrionų šaldymą ir numatantį adekvačią gyvybės iki gimimo ir vaiko interesų apsaugą, siūlome įdėmiai perskaityti, kaip šio įstatymo pataisas svarstė mūsų atstovai, kokiais argumentais jie grindė savo poziciją.

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas Nr. XIP-2502(6)ES (priėmimas)

Darbotvarkės klausimas – Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas Nr. XIP-2502. Priėmimo stadija.
Pastraipsniui. 1 straipsnis. Yra Seimo narės R. Šalaševičiūtės pasiūlymas. Prašom pristatyti pataisą. Gerbiama Šalaševičiūte, prašome pristatyti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Mikrofonai nebuvo įjungti. Pataisai komitete pritarta.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Pritarti iš dalies.

PIRMININKĖ. Jūs turite pristatyti pataisą ir turėsite gauti 29 Seimo narių palaikymą. Priėmimo stadija.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Dėl 1 straipsnio 1 dalies yra siūlymas išbraukti iš buvusios redakcijos „ir po pagalbinio apvaisinimo gimusio vaiko teises“ ir keisti į redakciją „po pagalbinio apvaisinimo gimusio vaiko teises nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas“. Toks pataisymas yra atliktas vykdant Teisės departamento siūlymus ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad kildavo gana daug klausimų dėl to, kokias teises turės gimęs vaikas po pagalbinio apvaisinimo dėl paveldėjimo ir kitų santykių.

PIRMININKĖ. Jūs sutiktumėte su komiteto redakcija?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKĖ. Klausiu, gal galima bendru sutarimu po svarstymo pritarti? Ne. (Balsai salėje) Ne. Tada ieškome 29 Seimo narių palaikymo. (Balsai salėje) Dėl Seimo narės formuluotės. Ne. Seimo narė sutinka ir su komiteto formuluote, taip? Su nauja formuluote.
V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – pritarti iš dalies.

PIRMININKĖ. Nereikia dar. Dar ieškome 29 Seimo narių palaikymo. Palaiko net 39. Komiteto nuomonė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – pritarti iš dalies.

PIRMININKĖ. Mačiau, yra nuomonė prieš – R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiami kolegos, atkreipkite dėmesį, ką siūloma padaryti. Šio įstatymo ašis – šitas 1 straipsnis, kam jis daromas? Ir iš jo kukliai mėginama išbraukti vaiko, gimusio po dirbtinio apvaisinimo, teises, nes tokios teisės yra ginamos Jungtinių Tautų konvencijos, o mes jį išbraukiame ir paliekame Civiliniame kodekse, kokios numatytos teisės. Kam tas įstatymas reikalingas? Kam ta pastaba reikalinga? Tam, kad sektų kitos pataisos, kuriose nesiskaitoma su vaiko teisėmis – užšaldymas, manipuliacijos juo ar panašiai. Todėl tokia formuluotė yra ydinga, iš principo ir negalima būtų jai pritarti.

PIRMININKĖ. Taip. Nuomonė už – J. Požela.

J. POŽELA (LSDPF). Ponas R. J. Dagys tiesiog turbūt ne taip suprato šitą formuluotę, dar kartą pasikartosiu, kad komitetas atsižvelgė būtent į Seimo Teisės departamento siūlymą dėl šitos formuluotės, kai tiek vaiko, tiek ir jo tėvų teises atitinkamai nustato Civilinis kodeksas. Ačiū. Prašau balsuoti už.

PIRMININKĖ. Balsuojame. Kas pritariate pataisai, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Triukšmas salėje) Seimo narė sutinka su komiteto formuluote, čia skiriasi tik tuo, kad neparašyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Taip. Komiteto nuomonė – pritarti iš dalies. (Balsai salėje) Už komiteto nuomonę.

PIRMININKĖ. Čia yra tas pats faktiškai, ta pati esmė.

Balsavo 83 Seimo nariai: už – 54, prieš – 10, susilaikė 19. Pataisai pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Yra Teisės departamento pastaba, jai yra pritarta.

1 straipsnis. Balsuojame. Kas pritariate, kad būtų priimtas 1 straipsnis, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Šurmulys salėje)
Balsavo 86 Seimo nariai: už – 61, prieš – 1, susilaikė 24. 1 straipsnis yra priimtas.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

2 straipsnis. Dėl 2 dalies yra grupės Seimo narių pasiūlymas. Pristatys D. Mikutienė. (Balsai salėje) Nespėjam. Prašau, kalbėti.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Atsiprašau. Gerbiami kolegos, 47 Seimo narių vardu pristatau pataisą, kad pagalbinis apvaisinimas neturėtų būti kaip kraštutinė priemonė ir pasitelkiama tiktai esant nevaisingumui, kurio neįmanoma išgydyti kitais būdais. Apvaisinimas neturėtų būti naudojamas tada, kada žmonės gali susilaukti vaikų natūraliu būdu. O projekto 2 straipsnio 2 dalyje yra aiškinama taip, kad pagalbinis apvaisinimas taikomas visais atvejais siekiant sukelti moters nėštumą, tai yra net ir tada, kada asmuo yra vaisingas, todėl dėl tam tikrų priežasčių nenori turėti lytinių santykių.

Be to, šio straipsnio dalis prieštarauja ir 5 straipsnio 1 daliai, todėl siekiant teisinio aiškumo siūlau pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir tą formuluotę išdėstyti taip: „Pagalbinis apvaisinimas – procesas, atliekamas naudojant medicinos technologijas, apimantis su lytinėmis ląstelėmis ir (ar) embrionu atliekamus veiksmus, taikomus siekiant sukelti moters nėštumą, kai nevaisingumo negalima išgydyti jokiais gydymo būdais arba juos taikant nėra realios sėkmės tikimybės.“ Prašau pritarti.

PIRMININKĖ. Palaikanti nuomonė – P. Urbšys. (Balsai salėje) Atsiprašau. Reikia 29 palaikančių. 29 palaikančių.

Yra net 54. Palaikanti nuomonė – P. Urbšys. Taip. Komiteto nuomonė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti.

PIRMININKĖ. P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikrųjų šitas pasiūlymas yra labai geras, nes patikslinus užkertama galimybė būtent pagalbinį apvaisinimą naudoti tais atvejais, kai norima susilaukti vaikų, o ne lytinių santykių metu jie negali to padaryti. Tai būtent vienalyčiai asmenys negali lytiniu būdu susilaukti vaikų. Šitos išlygos, jeigu mes… (Balsai salėje)

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Ne apie tą šneka.

P. URBŠYS (MSNG). …tą išlygą paliekame, mes sudarome galimybę. Lygiai tas pats dėl surogatinių motinų…

PIRMININKĖ. Paklausykite! Na, kiekvienas Seimo narys turi teisę išsakyti nuomonę!

P. URBŠYS (MSNG). Todėl aš manyčiau, kad tas patikslinimas, kad nevaisingumo negalima išgydyti jokiais gydymo būdais arba juos taikant nėra realios sėkmės tikimybės, būtent šitas siūlymas atimtų galimybę tai interpretacijai. (Triukšmas salėje)

PIRMININKĖ. Netriukšmaukite – kiekvienas Seimo narys turi teisę kalbėti!
Nuomonė prieš…

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Gerbiama Pirmininke, visai ne į temą šneka!

PIRMININKĖ. Gerbiama pranešėja, jūs turite sakyti tik komiteto nuomonę. Nuomonė prieš – J. Požela.

J. POŽELA (LSDPF). Gerbiami kolegos, jeigu galima šiek tiek dėmesio, nes aš noriu labai atsiprašyti žmonių, kurie, praėjus daug metų, skaitys Seimo stenogramas ir perskaitę tokią stenogramą, kurią ką tik pasakė P. Urbšys, susidarys nuomonę ne tik apie jį, bet ir apie visą Seimą. Jūs absoliučiai nesuvokiate, ką šnekate! Ir jeigu jūs nesuvokiate, tai jūs nesiginčykite. Šitai pataisai negalima pritarti dėl paprastos priežasties, nes visame pasaulyje pagalbinis apvaisinimas yra taikomas ir tada, kai yra tikėtina, kad žmonės susilauks palikuonių, kurie turės genetiškai paveldimas ligas. Tad komitetas tam nepritarė ir prašau taip pat nepritarti šitam pasiūlymui.

PIRMININKĖ. Nuomonės už, prieš išsakytos. Balsuojame. Kas pritariate šiai pataisai, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komitetas nepritarė!

PIRMININKĖ. Jau sakėte komiteto nuomonę, nekartokite. (Šurmulys salėje)
Balsavo 98 Seimo nariai: už – 51, prieš – 25, susilaikė 22. Pataisai pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Siaubas.

PIRMININKĖ. Dar dėl 2 straipsnio 13 dalies yra Teisės departamento pastaba, jai yra pritarta.

Dėl viso 2 straipsnio. Balsuojame. Kas pritariate, kad būtų priimtas 2 straipsnis, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Balsai salėje)

Balsavo 96 Seimo nariai: už – 58, prieš – 20, susilaikė 18. 2 straipsnis priimtas.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

3 straipsnis. Dėl 1 dalies yra Seimo narių pasiūlymų. Pristato D. Mikutienė.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiami kolegos, pristatau pataisą. Šio straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinama vaiko bei nevaisingos poros interesų pirmumo principas, tai iškreipia Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose yra aiškiai įtvirtintas tik vaiko interesų pirmumo principas, nesiejant jo su kitų asmenų interesų apsauga: „Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidybos organai, svarbiausi yra vaiko interesai“, todėl teikiu šią pataisą ir pašau jai pritarti.

PIRMININKĖ. Reikia 29 Seimo narių palaikymo. Kas palaiko, balsuoja už. (Šurmulys salėje)

Balsavo 59 Seimo nariai, 56 palaiko. Svarstome. Komiteto nuomonė?

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti.

PIRMININKĖ. Argumentų nepasakėte.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Dėl to, kad komitetas laikosi pozicijos, kuriai buvo pritarta Seimo plenariniame posėdyje svarstant įstatymo projektą.

PIRMININKĖ. Gerai, supratome. Palaikanti nuomonė – P. Gražulis už.

P. GRAŽULIS (TTF). Gerbiamieji Seimo nariai, man atrodo, kad komiteto pirmininkė D. Mikutienė citavo Vaiko teisių apsaugos konvenciją, kad vaikas tikrai turi žinoti savo gimdytojus, žinoti savo tėvus. Man atrodo, jeigu mes nepritartume šiai pataisai, tai ta teisė būtų atimta. Aš siūlau balsuoti už šias pataisas.

PIRMININKĖ. Prieš – D. Kuodytė.

D. KUODYTĖ (LSF). Gerbiamieji kolegos, jūs pasižiūrėkite, apie ką mes kalbame? Tradicinės šeimos gynėjai, kreipiuosi į jus, jūs atskiriate vaiko teises nuo jo tėvų teisių. Ar jūs norite pasakyti, kad vaiko interesai šiuo atveju skirtingi nuo jo būsimų tėvų ar tėvų interesų? Siūlau nepritarti šiai pataisai, nes mes paneigiame tai, dėl ko mes kovojome visą šį rytą. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Gerbiamasis ministre, prašome netrukdyti. Gerbiamasis ministre, jūs neturite teisės trukdyti pranešėjai tribūnoje.

Nuomonės už, prieš išsakytos. Balsuojame. (Balsai salėje) Kas pritariate pataisai, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 99 Seimo nariai: už – 55, prieš – 21, susilaikė 23. Pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Aš, kaip komiteto narė, prašau pertraukos.

PIRMININKĖ. Kokiu pagrindu pertraukos?

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Tokiu pagrindu, kad matau, koks balsavimas vyksta.

PIRMININKĖ. Pabaigsime tą straipsnį.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Kaip čia viskas organizuota…

PIRMININKĖ. Palaukite! Čia nėra pagrindas. (Šurmulys salėje)

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Yra pagrindas.

PIRMININKĖ. 2 straipsnis. Dėl 5 dalies. (Triukšmas salėje) Netriukšmaukite, pabaikime tą straipsnį svarstyti. (Triukšmas salėje) Viskas, suteiksiu žodį! Nešaukite, nes aš negirdžiu nei jūsų, nei pranešėjos negirdžiu. Dėl 5 dalies yra pasiūlymas, jau yra apsispręsta svarstant 2 straipsnio 1 dalį. Nereikia. Dėl 7 dalies yra Seimo narių pasiūlymai, apsispręsta svarstant 2 straipsnio 1 dalį. (Balsai salėje) Taip, dabar toliau. Teisės departamento yra pritarta. Teisės departamento irgi pritarta. Taigi yra dėl… (V. Gureckienė: „Jeigu pritarėm šitom, tai nereikia pritarti Teisės departamento…“) Čiagi nepritarta… (Balsai salėje) Duosiu viską!.. (Balsai salėje) Kuri? Kuri nepritarti, kuri pritarti? Viena yra nepritarti, kita – pritarti. (V. Gureckienė: „Tai Seimo narių nepritarti, o Teisės departamentui yra pritarti.“)

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Čia Teisės departamento abi pataisos – pritarti.

PIRMININKĖ. Kadangi pritarėm Seimo nariams, Teisės departamento pasiūlymai, kurie būtų koreguojantys, ir pritarta komiteto, tampa neaktualūs.

Dabar dėl viso 3 straipsnio. Balsuojame. (Balsai salėje) Po balsavimo suteiksiu žodį. Balsuojame. (Balsai salėje) Balsuojame. Kas pritariate, kad būtų priimtas 3 straipsnis, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Balsai salėje)

Balsavo 96 Seimo nariai: už – 58, prieš – 17, susilaikė 21. 3 straipsnis yra priimtas. Replika po balsavimo – gerbiamasis J. Požela.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

J. POŽELA (LSDPF). Gerbiamoji Pirmininke, labai atsiprašau, bet man atrodo, kad ir jūs šiek tiek susimaišėte. Gal jūs galėtumėte man šiek tiek patikslinti? Kada mes balsavome, pavyzdžiui, dėl 5 dalies Seimo narių pasiūlymo?

PIRMININKĖ. Man…

J. POŽELA (LSDPF). Nes jie nėra identiški dėl to, dėl ko mes balsavome. Jums kažką sumaišė.

PIRMININKĖ. Nieko mes nesumaišėme.

J. POŽELA (LSDPF). O kaip jie yra identiški? Paskaitykite juos garsiai. Jie absoliučiai ne apie tai ir mes dėl jų nebalsavome, Pirmininke.

PIRMININKĖ. Tuoj paaiškinsiu.

J. POŽELA (LSDPF). Paaiškinkite.

PIRMININKĖ. Balsuodami dėl 2 straipsnio, mes apsisprendėme, taip pat dėl 3 straipsnio 5 ir 7 dalių ir 5 straipsnio 1 dalies. (V. Gureckienė: „Jie yra susiję…“)

PIRMININKĖ. Jie yra susiję. Ne aš pati tą sugalvojau, iš tiesų tai yra patikrinta ir mums tą sako komiteto teisininkai. Tos pastabos yra susiję.

J. POŽELA (LSDPF). Palaukite, kolegos!

PIRMININKĖ. Viskas! Mes baigėme.

J. POŽELA (LSDPF). Gerbiamoji Pirmininke, aš frakcijos vardu prašau daryti pertrauką, nes mes einame visiškai griaudami įstatymą, kurio laukia 50 tūkst. šeimų, ir aš apgailestauju, kad prie to prisidedate ir jūs, ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Aš noriu pasakyti, gerbiamasis ministre, kad mes viską padarėme tvarkingai, ir dėl 3 straipsnio Seimas apsisprendė. Pertraukos nebėra, nes dvi pertraukos jau buvo. (Balsai salėje) Pranešėja turi pasakyti, pagal kokį straipsnį prašo, tada mes galime žiūrėti į procedūras.

Taip, prašome, gerbiamasis G. Steponavičius.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). Labai ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Gerbiamoji pranešėja neturi prieš akis Statuto, bet jinai turi statutinę teisę, jeigu yra keičiamos esminės įstatymo nuostatos, kaip pagrindinė komiteto pranešėja jos prašyti. 155 straipsnis, kolegos, pasižiūrėkite, ir elkimės vieni kitų atžvilgiu korektiškai. (Balsai salėje)

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Gal galite paskaityti?

PIRMININKĖ. Skaitau, kas parašyta Statute: „158 straipsnio 3 dalis. Jeigu įstatymo projekto priėmimo Seime metu nebuvo priimti įstatymo principus ir sandarą lemiantys straipsniai, pranešėjas iki svarstymo Seimo posėdyje pabaigos gali pasiūlyti atidėtą projektą tęsti.“ 4 dalis sako: „Jeigu Seimas šį pasiūlymą priima, procedūra kartojama nuo įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete. Šia galimybe įstatymo projekto priėmimo metu galima pasinaudoti tik vieną kartą.“ Vieną kartą jau buvo pasinaudota. (Balsai salėje) Vieną kartą galima pasinaudoti. (Balsai salėje: „Priėmime…“)

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Priėmimas tik dabar vyksta. Tuoj pasakysime ir kada buvo. (Triukšmas salėje) Kuri data čia buvo?

PIRMININKĖ. (V. Gureckienė: „2014 m. lapkričio 20 d.“) 2014 m. lapkričio 20 d. (Triukšmas salėje) Duomenų bazėje viskas yra užfiksuota. Taip, dirbame toliau.

4 straipsnis. (Triukšmas salėje) Nesinervinkite, viskas bus išaiškinta. 4 straipsnis. Jokių pastabų, pasiūlymų nėra. Balsuojame. Kas pritariate 4 straipsniui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Jokių pastabų ir pasiūlymų dėl 4 straipsnio nėra.

Balsavo 100 Seimo narių: už – 85, prieš – 5, susilaikė 10. 4 straipsnis priimtas.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

5 straipsnis. Yra Seimo narių pasiūlymai dėl 1 dalies, bet svarstydami 2 straipsnio 1 dalį mes apsisprendėme, dėl šito nereikia balsuoti. Dėl 3 dalies yra grupės Seimo narių pasiūlymas. Prašau D. Mikutienę pristatyti.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiamieji kolegos, atliekant pagalbinį apvaisinimą, nevaisingumas turi būti objektyviai įrodomas. Tokiu objektyviu nevaisingumo įrodymu gali būti tik įrašas medicinos dokumentuose, kaip ir gydant visas kitas ligas. Siekiant užtikrinti subjektų, atliekančių pagalbinį apvaisinimą, veiklos skaidrumą ir kontrolę, yra privalu įstatymu nustatyti pareigą tam subjektui turėti būtinas pagalbinio apvaisinimo atlikimo sąlygas patvirtinančius medicinos dokumentus. Todėl yra siūloma papildyti 5 straipsnio 3 dalį, įrašant, kad būtina turėti medicinos dokumentus, patvirtinančius šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų egzistavimą. Prašau pritarti.

PIRMININKĖ. Reikia 29 Seimo narių palaikymo. 29 Seimo narių palaikymo. (Šurmulys salėje)

Palaiko net 61 Seimo narys. Svarstome. Komiteto nuomonė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Prašo argumentų. Pranešėja nėra įgaliota aiškinti plačiau, negu komitetas padarė išvadą. Palaikanti nuomonė už – P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikrųjų, jeigu mes suvokiame, kad pagalbinis apvaisinimas yra medicininė problema, t. y. liga, logiška, kad tai turi būti apgrįsta medicininiais dokumentais. Bet čia ir paaiškės, kurie Seimo nariai nuoširdžiai tuo dalyku tiki ir tai nori įtvirtinti, ir tie Seimo nariai, kurie pagalbinį apvaisinimą suvokia kaip verslą.

PIRMININKĖ. Nuomonė prieš – J. Požela.

J. POŽELA (LSDPF). Kolegos, aš tik dar kartą pasikartosiu, kad, deja, nėra vienodos sąlygos ir vienodi punktai, kaip jums gerbiamoji pirmininkė sako, kad yra vienodi. Dabar kalbant dėl šio pasiūlymo, jis yra absoliučiai perteklinis, nes visiškai akivaizdu ir tai, kad žmogus, kreipęsis į gydytojus dėl nevaisingumo gydymo, gaus tas pažymas.

PIRMININKĖ. Nuomonės už ir prieš išsakytos. Balsuojame. Kas pritariate, kad pataisa būtų priimta, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš.

Balsavo 88 Seimo nariai: už – 61, prieš – 7, susilaikė 20. Pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Balsuojame dėl 5 straipsnio. Kas pritariate, kad 5 straipsnis būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 88 Seimo nariai: už – 62, prieš – 6, susilaikė 20. 5 straipsnis priimtas.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

6 straipsnis. Pastabų ir pasiūlymų nėra. Gal galime priimti bendru sutarimu? Galime? Balsuojame. Kas pritariate, kad 6 straipsnis būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę…

Balsavo 90 Seimo narių: už – 75, prieš – 1, susilaikė 14. 6 straipsniui pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

7 straipsnis. Yra Teisės departamento pastabos, joms yra pritarta. Balsuojame. Kas pritariate, kad 7 straipsnis būtų priimtas, balsuojate už.

Balsavo 91 Seimo narys: už – 84, prieš – 1, susilaikė 6. 7 straipsniui pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

8 straipsnis. Yra Seimo narės R. Šalaševičiūtės pasiūlymas.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komitetas nepritarė.

PIRMININKĖ. Atsiprašau, man rašo, kad…

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti.

PIRMININKĖ. Taip, bet jau yra išspręsta, nes yra Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl prieštaravimo Konstitucijai. Čia viskas yra pataisyta. Seimo narės paklausime, taip. Technika nespėja su mumis eiti koja į koja.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Iš esmės čia ir buvo tokia mano įstatymo pataisa, kad lytinių ląstelių bankų veikla turi būti reglamentuojama įstatyme, o ne sveikatos ministro apraše. Tačiau, įregistravus pasiūlymą, komitetas kartu su Teisės departamentu tą pasiūlymą patobulino. Aš pritariu tam pasiūlymui, kuris dabar yra teikiamas, tačiau esmė yra susijusi su tuo, kad iš tikrųjų pirma buvo teiktas mano pasiūlymas. Dabar jau viskas gerai.

PIRMININKĖ. Skirtumas, bet redakcija yra sutvarkyta.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKĖ. Tai nereikia balsuoti. Apie tai mes ir kalbame. Dėl 5 dalies yra Seimo narės R. Šalaševičiūtės pasiūlymas.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – pritarti.

PIRMININKĖ. Vis tiek reikia 29 Seimo narių. Komiteto nuomonė bus paskui.

Balsavo 81 Seimo narys. Už – 79, prieš nėra, susilaikė 2. Atsiprašau, čia yra 79 palaikymas. Komiteto nuomonę prašom.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – pritarti.

PIRMININKĖ. Komiteto nuomonė yra pritarti. Gal galime bendru sutarimu pritarti? Pritarta bendru sutarimu.

Dėl 8 straipsnio. Teisės departamentui yra pritarta. Dėl 8 straipsnio. Gal galime bendru sutarimu pritarti? Čia visur yra sutarimai. Taip. Pritarta bendru sutarimu.

9 straipsnis. Yra Teisės departamento pastaba, jai pritarta. Galime priimti bendru sutarimu? Balsuojame. Kas pritariate, kad 9 straipsnis būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 91 Seimo narys. Už – 91, prieš nėra, susilaikiusių nėra. 9 straipsnis priimtas.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

10 straipsnis. Yra Seimo narių grupės pasiūlymas. D. Mikutienė. Prašom pristatyti.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiamieji kolegos, svarstant Pagalbinio apvaisinimo įstatymą niekas nesiginčijo dėl to…

PIRMININKĖ. Gal galima arčiau mikrofono?

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiamieji kolegos, svarstydami Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, 2 straipsnyje mes apibrėžėme sąvoką, kad žmogaus embrionas – tai besivystantis žmogaus organizmas nuo apvaisinimo momento iki moters nėštumo aštuntos savaitės. Konstitucijos 19 straipsnis užtikrina, kad žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. Taigi Konstitucija kalba apie gyvybės apsaugą įstatymu, bet jokiu būdu nenurodo, kad tai gali būti atvirkščiai. Tai yra Konstitucijoje nėra pasakyta, kad gali būti priimtas įstatymas, kuris leidžia žmogaus gyvybę sunaikinti taip, kaip būtų naikinami embrionai, įteisinus perteklinių embrionų kūrimą ir šaldymą. Todėl 10 straipsnis yra labai svarbus ir dėl 1 dalies 47 Seimo narių vardu teikiame pataisą, kad embrionų turi būti sukuriama tiek, kiek vienu metu jų bus įkeliama į moters organizmą, sukurtų embrionų skaičius negali viršyti trijų embrionų. Toks yra šios dalies papildymas. Prašau pritarti.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti.

PIRMININKĖ. Palaukite, reikia 29 Seimo narių palaikymo. Gal rankas pakelkite, jeigu yra. Yra palaikymas. Ačiū, nereikės, sutaupysime laiko. Komiteto nuomonė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti, nes komitetas laikosi pozicijos, kuriai buvo pritarta Seimo plenariniame posėdyje svarstant įstatymo projektą.

PIRMININKĖ. Palaikanti nuomonė, nuomonė už – P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamieji Seimo nariai, kurie prisiekdami ištarė „Tepadeda Dievas“, kurie save sieja su Bažnyčia, noriu priminti arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus viešą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius.

„Mes jaučiame ganytojišką pareigą priminti tikintiesiems Bažnyčios nariams Seime ypatingos svarbos įstatymo normą, kuri yra susijusi su perteklinių embrionų sąmoningu sunaikinimu, nes Bažnyčios mokymas prilygina abortui naujausias poveikio žmogaus embrionui formas, tegul ir vykdomas savaime dorais tikslais, tačiau neišvengiamai nulemiančias embrionų sunaikinimą. Kanonų teisė skelbia, kad asmuo, faktiškai įvykdęs negimusios gyvybės sunaikinimą, užsitraukia ekskomuniką, tai yra atskiriamas nuo Bažnyčios. Ekskomunika apima visus, kurie padarė šį nusikaltimą, žinodami apie jiems paskirtą bausmę. Ji apima ir tuos bendrininkus, be kurių pagalbos nusikaltimas nebūtų įvykdytas. Bendrininkavimo, kuris užtraukia bažnytines bausmes, sąvoka apima ir politikus, kurie savo sprendimu įgalintų sąmoningą negimusios gyvybės žudymą dirbtinio apvaisinimo metu.“ Todėl kviečiu palaikyti šį siūlymą ir netapti žmogžudystės bendrininkais. Ačiū.

PIRMININKĖ. Nuomonė prieš – V. Filipovičienė.

V. FILIPOVIČIENĖ (DPF). Gerbiamieji kolegos, čia dabar labai vykusiai manipuliuojama teisinėmis sąvokomis, o ypač moralinėmis sąvokomis. Dabar gerbiamasis kolega, kuris kalbėjo ir apie ekskomuniką. Tada man iškyla klausimas, kodėl neekskomunikuoja Italijoje, tokioje katalikiškoje šalyje? Kodėl neekskomunikuoja Lenkijoje, irgi katalikiškoje šalyje ir konservatyvioje katalikiškoje šalyje? Šalia mūsų yra Ryga, Estija ir visur tai galima. Dabar mes visi norime būti šventesni už šventesnius ir visi vieni kitus pradedame mokyti moralės, bet gal tą moralę pasilikime šiuo atveju kiekvienas sau. Tai yra vienas dalykas.

Kitas dalykas. Galbūt reikėtų įsiklausyti į medikų nuomonę ir ką medikai sako. O dabar – valio! Priimkime šitą įstatymo pataisą, pagaminkime tris embrionus, perkelkime į moters gimdą, nes jau daugiau niekur negalima dėti, ir viskas bus gerai.

PIRMININKĖ. Bus trynukai.

V. FILIPOVIČIENĖ (DPF). Tai šita pataisa tą ir sako. Arba jeigu iki trijų, vieną pagimdysime, jei embrionas neprigis, vadinasi, turėsime dar gaminti embrionus, dar moterį skatinti. Štai ką mūsų ši pataisa reiškia.

PIRMININKĖ. Nuomonės už, prieš išsakytos. Balsuojame. Kas pritariate pataisai, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 93 Seimo nariai. Už – 59, prieš – 19, susilaikė 15. Pataisai pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Dabar dėl 5 dalies yra Seimo narių pasiūlymas. Nereikia balsuoti, nes tam pritarėme 10 straipsnio 1 dalyje. Toliau yra… (Balsai salėje) Kaip balsuoti, taigi pritarėme. (Balsai salėje) Su kuo ji susijusi?

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Dėl 5 dalies komiteto nuomonė yra nepritarti.

PIRMININKĖ. Palaukite. (Balsas salėje: „Sako, reikia balsuoti.“) Kaip reikia, jeigu ji susijusi? Taigi mes dėl 10 straipsnio 1 dalies apsisprendėme, tai kam reikia dar balsuoti? Prašo komiteto biuro vedėjas, sako, kad reikia dar balsuoti. Jei reikia, tai klausysime, bet pagal viską apsisprendėme 10 straipsnio 1 dalyje. Bet prašom. Komiteto pirmininkė D. Mikutienė paaiškins, ar reikia čia balsuoti, ar nereikia. Pristatykite pataisą.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiamieji kolegos, čia iš tiesų reikėtų balsuoti, nes praktikoje gali susiklostyti iš anksto nenumatyta situacija, kai dėl netikėtai pablogėjusios moters sveikatos būklės ar kitų nenumatytų aplinkybių sukurtų embrionų perkėlimas į moters organizmą tampa laikinai neįmanomas. Tada pagalbinio apvaisinimo procedūrą tenka kuriam laikui sustabdyti. Dėl to, siekiant išsaugoti jau sukurtų embrionų gyvybingumą, turi būti leistas jų laikinas saugojimas lytinių ląstelių banke, nes neužtikrinus tokio saugumo embrionai žūtų. Todėl ir siūloma tokia pataisa: „Sukurti, tačiau dėl embrionų sukūrimo metu nenumatytų aplinkybių (įskaitant moters sveikatos būklę), kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras, pagalbinio apvaisinimo metu į moters organizmą neperkelti embrionai laikomi lytinių ląstelių banke. Lytinių ląstelių banke embrionai laikomi ir naudojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“ Prašau pritarti.

PIRMININKĖ. Reikia 29 Seimo narių. (Balsai salėje) Jau įjungėme balsavimą, taigi balsuojame.

Balsavo 61, taip, yra 61 palaikantis. Komiteto nuomonė. Komiteto nuomonė, gerbiama pranešėja. Komiteto nuomonė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – nepritarti, nes komitetas laikosi pozicijos, kuriai buvo pritarta Seimo plenariniame posėdyje svarstant įstatymo projektą.

PIRMININKĖ. Nuomonė už – J. Požela.

J. POŽELA (LSDPF). Kolegos, aš tikrai nesuklydau, paspaudęs dėl nuomonės už, ypač išklausęs anksčiau kalbėjusį P. Urbšį ir gerbiamo vyskupo perduotą žinutę. Dėl ko aš balsuosiu už ir kviečiu visus balsuoti už? Todėl, kad pagal mokslo paremtą siūlymą embrionai būtų užšaldomi, o pagal šitą siūlymą, kurį pasirašė, sugebėjo pasirašyti keliasdešimtys Seimo narių, jie gyvens kažkokiame lytinių ląstelių banke, embrionai, tą pirmininkė pasakė savo kalboje. (Balsai salėje) Kolegos, jūs suprantate, ką jūs darote, iki kokio absurdo jūs privedėte!? Gerbiamieji čia esantys ir cituojantys Bibliją, balsuokite už dabar, balsuokite. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Gerai, nesibarkite! Vienas komiteto pirmininkas su ministru. Pirmininkė su ministru negali išsiaiškinti. V. Filipovičienė pasakys nuomonę prieš ir viskas bus aišku.

V. FILIPOVIČIENĖ (DPF). Ačiū. Gerbiami kolegos, aš turbūt užsirašiau ne į tą pusę. Man šiuo atveju reikėjo užsirašyti už. Kolegos, kaip jau…

PIRMININKĖ. Nuomonė už išsakyta.

V. FILIPOVIČIENĖ (DPF). Balsuokime už.

PIRMININKĖ. Neįskaitoma ta jūsų nuomonė. Nuomonės prieš nėra. (Balsai salėje) Taigi balsuojame. Kas pritariate Seimo narių pasiūlymams, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Balsai salėje) Aš manau, kad čia pagal sveikatos ministro įsakymą viskas bus sutvarkyta. Ministras ir palaiko, tiesiog nepasakė savo nuomonės. (Balsai salėje)

Balsavo 78 Seimo nariai: už – 59, prieš – 10, susilaikė 9. Pataisai pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Dėl 7 dalies yra Teisės departamento pastaba, jai pritarta. Čia yra įsigaliojimas. Kur nukėlėme? Supratau, vėliau apsvarstysime įsigaliojimą.

Taigi 10 straipsnis. Balsuojame dėl viso 10 straipsnio. Kas pritariate, kad 10 straipsnis būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 80 Seimo narių: už – 64, prieš – 8, susilaikė 8. 10 straipsniui yra pritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

11 straipsnis. Pastabų, pasiūlymų nėra. Galime priimti bendru sutarimu? Priimtas bendru sutarimu. Priimtas. 12 straipsnis. Pastabų, pasiūlymų nėra. Galime priimti bendru sutarimu? Priimta.

Dėl 13 straipsnio yra Teisės departamento pastaba, jai komitetas nepritarė. Galime priimti 13 straipsnį? Priimtas. Dėl 14 straipsnio yra Teisės departamento pastaba, jai komitetas pritarė. Galime bendru sutarimu priimti 14 straipsnį? Galime. Priimtas. Dėl 15 straipsnio yra Teisės departamento pastaba, jai yra pritarta. Trys pastabos, visoms pritarta. Galime 15 straipsnį priimti bendru sutarimu? Priimtas bendru sutarimu.

16 straipsnis. Pastabų, pasiūlymų nėra. Galime priimti bendru sutarimu? Priimtas.

Dabar 17 straipsnis. Yra pritarta Teisės departamento pasiūlymui, įsigaliojimo data yra…

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). …sausio 1 diena.

PIRMININKĖ. …2017 m. sausio 1 d.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Komiteto nuomonė – pritarti.

PIRMININKĖ. Visi sutinkame, nereikia atskirai? (Balsai salėje) Seimo nariai lygiai taip pat siūlė 2017 m. sausio 1 d., taip?

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Pritarta Teisės departamento pasiūlymams, todėl daugiau nieko nereikia mums daryti. Dar yra Teisės departamento pastaba, jai yra pritarta. Ir dar vienai Teisės departamento pastabai yra pritarta. Ar galime bendru sutarimu priimti 17 straipsnį? Priimta bendru sutarimu. Pastraipsniui priėmimas baigtas.

Gerbiamieji Seimo nariai, mes pasitikrinome duomenų bazę, frakcijos vardu buvo viena pertrauka, viena pertrauka buvo padaryta posėdžio pirmininko A. Syso prašymu. (Balsai salėje) A. Sysas kalbėjo iš vietos, o V. Gedvilas posėdžio pirmininko teisėmis paskelbė pertrauką. Taigi dabar skelbiu tai, ką siūlė Socialdemokratų frakcija, – kad padarytume pertrauką. Pusės valandos ar iki kito posėdžio? (Balsai salėje) Atsisakote pertraukos? (Balsai salėje) Jūs turite tokią teisę, bet iš tiesų balsuojame. Buvo Socialdemokratų frakcijos vardu prašymas daryti pertrauką, frakcijos vardu buvo tik viena pertrauka. Pasitikslinus paaiškėjo, kad viena pertrauka buvo padaryta Seimo posėdžio pirmininko.

Balsuojame. Kas pritariate pertraukai, balsuojate už. (Balsai salėje) Iki vakarinio posėdžio. Kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Balsai salėje) Kas pritariate pertraukai, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. (Balsai salėje)

Balsavo 93 Seimo nariai: už – 21, prieš – 44, susilaikė 28. Reikėjo trisdešimt… Reikėjo trečdalio. (Balsai salėje)

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Čia yra specialus priėmimo straipsnis, reikia vieno trečdalio. (Balsai salėje) Vienas trečdalis dalyvaujančiųjų. Tuoj, pasitikslinsime dar kartą. Nėra. Pertrauka nedaroma.

Priėmimas. Dėl viso. Prašom. Gerbiamas A. Sysas. Replika po balsavimo.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pirmininke. Gerbiama Pirmininke, jūs manipuliuojate savo teise, nes mes prašėme dėl 3 straipsnio, o ne dėl viso įstatymo. Jūs suklaidinote Seimą, kad pertraukos jau buvo išnaudotos. Per pietus renkasi Etikos ir procedūrų komisija, mes kreipėmės frakcijos vardu, kad apsvarstytų ir jūsų elgesį priimant šį įstatymą.

PIRMININKĖ. Jūsų tokia teisė yra, Seimas apsisprendė nedaryti pertraukos. Iš tiesų mes pasižiūrėjome labai detaliai protokolus, aš grįžau ir pasakiau, kad buvo padaryta klaida ir Seimas dar kartą apsisprendė. Ta pertrauka nieko nesprendžia, jeigu jūs ten ar po viso, ar po straipsnio.

Dėl viso. Nuomonė už – B. Vėsaitė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, žinote, apima liūdesys ir neviltis.

PIRMININKĖ. Tai jūs už ar prieš?

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Aš tikėjausi, kad mes priimsime pažangų įstatymą…

PIRMININKĖ. Tai nuomonė prieš. Prašom. B. Vėsaitė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų apima liūdesys ir neviltis. Mes visiškai… Šiuo įstatymu mes priimame kankinti moteris dėl kažkokių… suprantate, neva gyvybės, kuri yra embrione. Aš manyčiau, kad mokslas visada prieš tamsybininkus laimėdavo.

Įsivaizdavau, kad 14 metų atsiradus tikrai naujausiai pažangai mes galėsime taikyti pažangiausius mokslo metodus, bet, deja, aišku, tenka žiauriai nusivilti. Aš manyčiau, kad jeigu ir nubalsuos dabar Seimo nariai už šitą tokį, sakyčiau, kreivą, šleivą įstatymą, kuris tiktai kankins poras, manyčiau, kad reikia kreiptis į Prezidentę, kad vetuotų šitokį tamsybininkų įstatymą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūsų nuomonė buvo prieš.

Nuomonė už – D. Mikutienė.

D. MIKUTIENĖ (DPF). Gerbiami kolegos, Europos Komisija yra pradėjusi įstatymo pažeidimo procedūrą, kad mes nesame priėmę šio įstatymo. Todėl aš kviečiu visus palaikyti šį įstatymą, pažiūrėti, kaip jis bus įgyvendintas praktikoje. Sveikatos apsaugos ministerija turi parengti daug įstatymo lydimųjų teisės aktų. Aš tikrai labai sveikinu Seimo sprendimą, kad nenuėjo tenkinti verslo interesų, o nuėjo priešingai – atsižvelgė į nevaisingų šeimų interesus. Labai ačiū.

PIRMININKĖ. Nuomonės už, prieš išsakytos. Dabar klausiu, S. Brundza – už ar prieš? (Balsai salėje) Gerai, bet aš dabar klausiu – už ar prieš jūs kalbėsite? Tuoj įjungsime.

S. BRUNDZA (LSDPF). Prieš.

PIRMININKĖ. Prieš. Nuomonė už. Kas yra užsirašęs dėl nuomonės už? R. J. Dagys – nuomonė už.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiama kolege Vėsaite, jums turbūt reikia grįžti kartoti biochemijos ir kt. kursą. Gyvybės atsiradimas, kada atsiranda, jau seniai išaiškintas dalykas. Niekam pasaulyje nekyla abejonių. Ne viena Nobelio premija yra tam skirta, plėtojama. Tai tikrai yra mokslo pažanga. O nežinojimas, kad gyvybė prasideda nuo ląstelių susiliejimo, čia tikrai yra tamsybė, tokia tamsybė, na, maždaug 1960 metų žinios, kuriomis buvo ilgai klaidinami mūsų žmonės, gydytojai ir panašiai. Daug kas nežinojo, kada prasideda gyvybė. Tai yra viena.

Nereikia mokslo painioti su konkrečiais interesais, iš kurių reikia daryti biznį. Jeigu mes norime padėti toms poroms, kurios neturi vaikų, mes ir turime joms padėti. Įstatymas priimtas tikrai humaniškas, tvarkingas. Nekuriama laimė per kitų nužudymą. Išmetėme eutanazijos, manipuliacijos embrionų žudyme, kurie… tėvystės mūsų įteisinimo nuostatų, kad mes galime spręsti, kuris embrionas geras, kuris ne, tiksliau, kuris žmogus geras, o kuris ne. Buvo tokių nemodernių dalykų mūsų pasaulėžiūroje. Tai yra A. Hitleris tuos dalykus darė – sprendė, tas vertas gyventi, tas nevertas gyventi. Mokslas vystosi. Daugelis ligų yra iš esmės pagydomos, pagydys vis daugiau ir daugiau, bet tai nereiškia, kad mes turime teisę nuspręsti, kieno gyvybė yra vertesnė. Toks susidievinimas! Ir tai vadinama modernystė. Tai yra tiesiog nesupratimas.

Todėl reikia balsuoti už šitą įstatymą, kuris pagaliau subalansavo visas teises ir po kelerių metų svarstymo bus priimtas. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Minutė dar. Ne laikas, Seimo nariai! Dar minutė. Tikrai Seimo narys laiku baigė savo pasisakymą.

Nuomonė prieš. A. Mazuronis prieš?

A. MAZURONIS (LSF). Prieš, prieš.

PIRMININKĖ. Prašom. A. Mazuronis.

A. MAZURONIS (LSF). Labai dėkui. Gerbiami kolegos, iš tiesų tokio absurdiško įstatymo svarstymo šioje posėdžių salėje tikrai per paskutines dvi kadencijas turbūt kad neprisimenu. Norėčiau prisiminti, bet neprisimenu. Leiskite jums priminti, kokį įstatymo projektą mes svarstome – Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Paskaitykite savo darbotvarkėse.

Ką aš šiandien girdžiu? Kas yra pagrindinis konsultacinis organas Seimo nariams priimant tokį įstatymo projektą? Aš negirdėjau kokių nors pažangių medicinos centrų, kurie specializuojasi būtent dirbdami su šia problema, nuomonės. Aš negirdėjau pažangiausių medicinos daktarų, profesorių, kurių mes Lietuvoje tikrai turime gausiai. Negirdėjau išsakyto medicinos bendruomenės atstovų balso čia, šioje salėje. Galų gale negirdėjau įsiklausymo į nuomonę Sveikatos reikalų komiteto, kuris visų pirma yra atsakingas už šito klausimo svarstymą ir kompetentingas. Bet ką aš girdėjau svarstant čia, posėdžių salėje, tai yra visiškai viduramžiais dvelkiančią citatą iš Vyskupų konferencijos ar kažkokio vyskupo laiško.

Gerbiami kolegos, leiskite jums priminti, kad su Bažnyčios žinia viduramžiais ir moteris degindavo įtardami raganavimu dėl to, kad ligas gydydavo žolelėmis ar panašiai. Pažanga ir progresas visą laiką būdavo per šimtmečius priekyje nuo Bažnyčios pozicijos. Šis atvejis yra neišskirtinis.

Man labai gaila tų Seimo narių, kurie balsuoja būtent už tokias pataisas. Duok Dieve, kad jums gyvenime netektų susidurti su šita problema, ir tikiu, kad neteks, bet jeigu kada nors jums ar jūsų giminėms, artimiesiems teks susidurti su šita problema (o ji yra labai plačiai paplitusi), gerbiamieji, jūs prisiminsite savo šios dienos balsavimą ir verksite kruvinom ašarom prisiminę ir galvodami apie tai, ką jūs padarėte. Deja, tuo metu jau bus per vėlu. Todėl raginti balsuoti už ar prieš, matyt, nėra prasmės. Vyskupų konferencija jau nubalsavo už mus.

PIRMININKĖ. Laikas! Laikas. Manau, kad Seimo nariai balsuoja ne tik už savo giminių būsimas ar esamas situacijas, bet ir dėl visų.

Dabar nuomonė už. P. Urbšys turbūt, taip?

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Taip. Prašom.

P. URBŠYS (MSNG). Šis Pagalbinio apvaisinimo įstatymas yra orientuotas į žmogaus gyvybės atsiradimą, o ne tai, kad žmogaus gyvybę paverstume verslu. Kai kalbama apie tamsybininkus, vis dėlto nereikėtų ignoruoti Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos gydytojų nuomonės. Tai yra 380 medikų, tarp jų – 47 Lietuvos habilituoti mokslų daktarai, profesoriai, kurie būtent pasisakė už pagarbą embrionui, kad šiandien mokslas įrodė, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Žmogaus embrionas yra atskiras, savarankiškas, naujas organizmas. Jis genetiškai skiriasi nuo tėvų, turi visą genetinę informaciją, būtiną tikslingam vystymuisi. Todėl embrionas nuo pat pradžių yra žmogaus būtybė, kuri turi būti saugoma įstatymo. Todėl šios dienos įstatymo pataisos, kurios buvo priimtos Seime, būtent šitą apsaugą ir užtikrina. Ačiū jums, Seimo nariai.

PIRMININKĖ. Nuomonė prieš – D. Kuodytė.

D. KUODYTĖ (LSF). Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandien šitoje salėje grubiausiu požiūriu buvo sulaužyta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurioje aiškiai pasakyta, kad Bažnyčia atskirta nuo valstybės. Tai, ką šiandien girdžiu, kad daugiau negu pusei Seimo narių skambino jų parapijų kunigai, vyskupai, šiandieną gąsdinama ekskomunika, tą ir reiškia, kad ne Seimo nariai, vadovaudamiesi savo laisva valia, o tiesiog prekiaudami poveikiu (taip galėčiau pasakyti), tai yra už paramą savo parapijose balsavo už projektą, kuriam nepritaria visa medicinos bendruomenė.

Aš niekaip negaliu kitaip paaiškinti, kodėl šiandieną netgi medikai, kurie puikiai supranta, už kokį ydingą projektą jie balsavo, parėmė šitą projektą. Man regis, kad norėdami padaryti gera, padaryti reveransą Bažnyčiai ir kunigams, jūs padarėte baisų dalyką. Tie 50 tūkstančių porų, kurios negali susilaukti vaikų ir kurios laukia pažangaus įstatymo, kuris pagelbėtų tapti laimingoms 50 tūkstančių šeimų, pačios save ekskomunikuos. Jie nusisuks nuo Bažnyčios, kuri iš esmės pasisako prieš žmogų.

Man regis, kad, kolegos, mąstykime, dėl ko mes balsuojame. Siūlau nebalsuoti už šitą projektą, grįžti, nežinau, į kurią stadiją ir įsiklausyti tiesiog į žmogų, ir laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė už – P. Gražulis.

P. GRAŽULIS (TTF). Gerbiami Seimo nariai, aš noriu reaguoti į gerbiamo A. Mazuronio pastabas. Ką tik P. Urbšys pacitavo 380 medikų raštą, kurie remia šitą įstatymą, kurie taip pat pasisako, kad embrionas yra gyvybė. Šitas įstatymas yra subalansuotas. Reikia gerbti motiną, reikia gerbti tėvus, bet reikia gerbti ir kitą pusę – gyvybę. Žudyti vieną, kad gimtų kitas, čia nėra medicina. Yra atsakingas įstatymas. Aš manau, balsuokime už šitą įstatymą.

Dėkoju Seimui, kad pritarė Seimo narių grupės pataisoms ir rado savyje jėgų priimti gana atsakingą įstatymą. Dėkoju Vyskupų konferencijai, visiems dvasiškiams, kurie neliko abejingi gindami moralines vertybes ir žmogaus gyvybę, buvo aktyvūs ir ragino Seimo narius atsakingai balsuoti už įstatymą. Ačiū visiems, ypač kunigui A. Narbekovui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Nuomonė prieš – E. Šablinskas.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Dėkui, Pirmininke. Vis dėlto iš pradžių gerbiamajam Petrui tiesiogiai pasakau: ką tiktai tu čia prie mūsų mylimą popiežių pavadinai negražiu pavadinimu su melsva spalva ir staiga vėl dėkoji kažkokiems apatiniams klerkams arba kunigėliams, kad jie protingai sumąstė. Tai pagal hierarchiją, kas vadovauja Bažnyčiai?

O svarbiausia norėčiau ne dėl to paties įstatymo, dėl kurio čia prisirašė balsuoti vieni už, kiti prieš. Kai per svarstymą buvo pritarta ir manėme, kad ir dabar per priėmimą… Aš šnekėsiu apie tai, gerbiama Pirmininke, padaryta daugybė procedūros neteisėtumų: ir dėl 3 straipsnio svarstymo buvo suklysta dėl pertraukos, po to bandoma išeiti, kad reikia spręsti dėl pertraukos. Net ir dabar dėl užsirašymo. Man velnių duodavote už tai, kad aš bandydavau kalbėti užsirašęs už, kalbu prieš, šiuo atveju net keturi buvo sukeisti dėl jūsų asmeninės nuomonės. Tad kurgi procedūros, kur teisiniai dalykai? Jeigu mes čia, Seime, priiminėjame įstatymus, tai ir patys turime elgtis teisiškai. Manau, kitas Seimas turės visiškai persvarstyti šitą įstatymą, nes tai faktiškai yra kelių žmonių noras, o po to jau pritraukti visi kiti, padedant ir mūsų gerbiamai Bažnyčiai. Dėkui. Balsuokime prieš.

PIRMININKĖ. Labai ačiū. Aš noriu pasakyti, kad pagal 109 straipsnį tikrai niekas čia nekeičia situacijos, ar mes būtume sustoję dėl 3 straipsnio, ar po visų straipsnių priėmimo, čia dėl to. Čia tikrai nepagrįsti kaltinimai. O sukeičiau tiktai B. Vėsaitę ir D. Mikutienę vietomis, visi kiti Seimo nariai teisingai buvo užsirašę.

Taigi balsuojame. Kas pritariate, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymas būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Šio įstatymo priėmimas

Balsavo 72 Seimo nariai: už – 66, prieš – 3, susilaikė 3. Pagalbinio apvaisinimo įstatymas (projektas Nr. XIIP-2502(6) priimtas. (Gongas)

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA, pagal frakcijas – ČIA.

Replika po balsavimo – gerbiamas S. Brundza.

S. BRUNDZA (LSDPF). Gerbiami kolegos, aš iš viso kvestionuočiau, ar mes turėjome moralinę teisę balsuoti už tokį įstatymą. Kodėl? Kokią teisę turi institucija balsuoti už tai, užbraukti mokslinius pasiekimus, Lietuvos mokslininkų ir t. t., kai pas mus yra įteisinti abortai, kai yra įteisintas iki 12 savaičių žudymas, žmogiuko žudymas, o mes čia vis dėlto kalbame apie gana dar virtualų dalyką. Ir kai 50 tūkst. šeimų to laukia, ar mes turime teisę užbraukti visa tai ir neleisti žmonėms turėti savo palikuonių? Mes leidžiame žudyti tikrus žmogiukus, o kalbame apie embrionus, kad jų negalima liesti.

PIRMININKĖ. Gyvybė bet kurios stadijos yra gyvybė, kiek aš suprantu. Taip, gerbiamas S. Šedbaras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Gerbiami kolegos ir gerbiamoji Dalia, penktadienį vyko labai gražūs Šv. Jono atlaidai Žemaitijoje, Kaltinėnuose, jiems vadovavo Ekscelencija vyskupas J. Boruta, buvo apie 20 kunigų, po šventų mišių susitikome puodelio kavos. Nė vienos frazės, nė vienos užuominos apie šį ar kitus įstatymus aš negirdėjau. Tuo labiau niekas neskambino. Tai nedarykime iš to tokios akcijos, nes labai negražu.

PIRMININKĖ. R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiami kolegos, tikrai dėkoju visiems, kurie palaikė šitą įstatymo projektą, kuris galų gale priimtas ir pasitarnaus, suteiks pagalbą mūsų žmonėms. Ačiū už priimtas etines normas, noriu kitų atsiprašyti už tų žmonių pasisakymus, kurie nepagarbiai atsiliepė apie mūsų Katalikų bažnyčią, norėdami jiems kaip sovietmečiu užčiaupti galimybę kalbėti, nors tie patys žmonės padarė viską, kad šitie žmonės, kurie čia salėje kalba, galėtų kalbėti. Ne šitie žmonės kovojo už tai, kad tokia galimybė atsirastų, o būtent Katalikų bažnyčia tai darė, remdamasi tais pačiais principais ir tomis pačiomis moralinėmis normomis, kurias šiandien pademonstravo.

Čia kai kurie net ir popiežių mėgina supriešinti, pavadindami mūsų katalikų atstovus, vyskupus klerkais. Patys nė karto nepasidomėjo nei kas vyksta, nei kokios diskusijos, nesidomėjo reikalais, o man teko dalyvauti. Jūs mėginate remtis popiežiaus pozicija, kurios visiškai neišmanote. Ar jums ne gėda taip pasisakyti ir siekti užčiaupti Katalikų bažnyčios norą pasisakyti etiniais, moraliniais klausimais? Jinai neturi teisės? Į kokius čia amžius norite mus sugrąžinti? Atsiprašykite bent jų viešai.

PIRMININKĖ. Gerai. Ačiū. J. Požela.

J. POŽELA (LSDPF). Aš tikrai apgailestauju dėl priimto tokio įstatymo. Taip, keliasdešimt tūkstančių šeimų Lietuvoje laukia, bet laukia kitokio įstatymo. Jie laukia įstatymo, kuris nežalotų moters organizmo, jie laukia įstatymo, kuriam taikyti būtų naudojami naujausi mokslo pažangos laimėjimai. Turbūt daugelis iš jūsų kreipsis į tuos pačius medikus, kai neduok Dieve, susirgs onkologinėmis ligomis ir kitais dalykais. Turbūt jūs nesigydysite žolelėmis, jūs norėsite, kad jums būtų taikomas naujausias gydymas, naujausios technologijos ir netgi važiuosite į užsienį tai daryti, jeigu čia to negausite. Teisingai? Taip. Maža to, kolegos, šiandien, ką padarė Seimas, paprasčiausia uždarė kelią žmonėms, kurie neturi pinigų Lietuvoje atlikti šitas procedūras. Tie, kurie turi, jie jas gavo. Tiesa, dabar nebegaus Lietuvoje, nes po šio įstatymo priėmimo tie, kurie dabar daro privačiai, nebegalės to daryti, o mūsų valstybinės klinikos, kurios buvo pasirengusios tai daryti, nepradės to daryti, tie, kurie turės pinigų, toliau tęs procedūras Rygoje, kitose Europos valstybėse, mokės ten pinigus, laimingai augins vaikus. Bet tos šeimos, kurios neturi pinigų išvažiuoti, tos šeimos, kurios laukia valstybės pagalbos šitoms procedūroms atlikti, to nesulauks. Štai kur yra didžiausias apgailestavimas. Nuoširdžiai atsiprašau už taip pasielgusius kolegas.

PIRMININKĖ. Gerbiamas V. Vasiliauskas.

V. VASILIAUSKAS (MSNG). Ačiū, ponia Pirmininke. Aš norėčiau, kad Lietuvos Seimas būtų tikslus, čia daug buvo bandymų remtis popiežiaus autoritetu. Popiežius pareiškė pagarbą homoseksualios orientacijos žmonėms, bet jokiu būdu ne homoseksualiems santykiams ir veiksmams. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū už pataisymą ir pastabą. Gerbiama V. M. Čigriejienė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (MSNG). Gerbiama Pirmininke, gerbiami Seimo nariai, aš šiandien jaučiuosi ypač nepatogiai, nes negalėsiu savo buvusiam studentui pasižiūrėti į akis. Išsakydavau visą tiesą, vadovavausi įrodymais pagrįsta medicina, o ką mes šiandien padarėme? Visi Seime – pagalbinio apvaisinimo specialistai, deja, taip nėra. Man gėda prieš tas šeimas, kurios tikėjo Seimu, tikėjo mumis, ir įstatymas priimtas popierinis, jis neveiks, kaip Italijoje. Jeigu Italijos Konstitucinis Teismas panaikino tą įstatymą, nėra kuo vadovautis, visos katalikiškos pažangios šalys Europoje naudoja pažangius tyrimų metodus, kai jūs būnate pacientas, jūs norite pažangiausių tyrimų metodų, pažangiausių medikamentų, o ką dabar jūs darote? Jūs stumsite moterį į tai, kad ji gautų kuo daugiau medicininių komplikacijų, kad daugėtų daugiavaisių nėštumų skaičius, kad ir mūsų naujagimiai būtų su komplikacijomis, kad didėtų valstybėje genetinių ligų. Nieko negalime padaryti. Klausykite, į ką mes stumiame savo valstybę? Invalidams? Ką jūs padarėte, Seimo nariai, prisidėkite ranką prie širdies dėl invalidų. Kuo mes galime pasididžiuoti Lietuvoje? Niekuo, o dabar mes dar genetines ligas, paveldimas ligas padidinsime, ir mes nieko negalime padaryti, negalime net naudoti preimplantacinės diagnostikos, naudotis genetikos stebuklais, kai dabar jau pirmo kurso studentai užsienyje genetikos lygiu chemiją studijuoja, tai apie ką mes čia kalbame! Ačiū, kad tokie nesupratingi, bet man dėl jūsų visų gėda!

PIRMININKĖ. Ačiū. Gerbiamasis P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Tikrai, pasiklausius kai kurių Seimo narių galima pagalvoti, kad Seimas padarė nusikaltimą. Ką tik nuskambėjo frazė, kad mes negalėsime padėti invalidams. Pagal siūlomą redakciją buvo siūloma, kad iš viso jie negimtų. Tai čia yra padėjimas? Žmogų nužudyt, tai jam padėt.

Antras dalykas. Jeigu sveikatos apsaugos ministras kalba, kad šitas įstatymas nesudarys sąlygų teikti kokybiškas pagalbinio apvaisinimo paslaugas, tai yra ne tiesa, tikrai šitas įstatymas padeda pagrindus valstybei labai oriai pažiūrėti į žmogaus gyvybę ir padaryti galą verslui. Ne verslas čia pagrindinis dalykas, o žmogaus gyvybės atsiradimas, ir jūs, Seimo nariai, tą patvirtinote savo balsavimu.

PIRMININKĖ. A. Matulas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, nežinau, kas prisiims atsakomybę, bet per tuos kelerius metus, kada mes svarstėme Dirbinio apvaisinimo įstatymą, negimė, Lietuva neteko kelių, jeigu ne keliolikos tūkstančių, vaikų. Man asmeniškai irgi teko susidurti, kada rašiau siuntimą dirbtiniam apvaisinimui, tėvai pardavė automobilį, šeima pardavė butą, kad tik susilauktų vaikučių, nes jiems reikėjo važiuoti į kitą šalį, į Lenkiją, į Estiją ir mokėti, ir panašiai, ir panašiai.

Dabar gi mes, priimdami šitą įstatymą, pabloginome situaciją, smarkiai pabloginome situaciją. Tikrai kažkas vis dėlto kalbėdamas apie demografinę situaciją turės prisiimti atsakomybę, aš nesakau, kolegos, kad tie, kurie išreiškėte savo valią už ar prieš, ar darydami įtaką, ar nedarydami įtakos, padarėte blogai, jūs, sakau, tie, kurie balsavote, matyt, turėjote kokius nors įsitikinimus. Man skaudžiausia, kolegos, kad socialdemokratų didžioji dauguma nedalyvavo, aš nuėjau į valgyklą specialiai pasižiūrėt – sėdi didžioji dauguma valgo ir sako, žinai, Antanai, tu suprask čia mus. Reikėjo vienaip ar kitaip balsuoti, kolegos, bet šitaip elgtis tikrai negalima.

Dabar žiūrėkite, mes tikrai galėjome derėtis, aš visiškai suprantu kaip specialistas – embrionai, šaldymai. Pažiūrėkite, ką dabar mes padarėme, – mes leidžiame sukurti iki trijų embrionų. Mokslininkai praeitą savaitę mūsų komitete pasakė, jie gavo pastabą iš tarptautinių organizacijų, kad Lietuva, perkeldama į gimdą 2–3 embrionus, pernelyg dažnai gimdo ir daugiavaikiai nėštumai – dvynukai, trynukai sukelia didelę riziką po dirbtinio apvaisinimo. Ir dabar, sako, mes paprastai perkeliame tik vieną embrioną. Jūs leidote iki trijų. Kur tuos du dėti? Šaldyti neleidžiate. Po šaldymo pasaulyje (Nobelio premijos įsteigtos) irgi gimsta normalūs vaikai. Kur tuos du dėti dabar? Nes jeigu sukursi vieną, tai pastojimo galimybės yra labai menkos, ir tada vėl vaistais stimuliuoti moterį ir visa kita. Gal čia yra interesas tų žmonių, kurie nori, kad Ligonių kasa vis mokėtų ir mokėtų už tą naują procedūrą, kuri truks pusę metų.

Kolegos, nesidenkime Bažnyčia, nesidenkime kitais dalykais, dvasiniai dalykai yra gerai, bet mes turime prisiimti atsakomybę, ką minėjo profesorė Vida. Italija lygiai tokį patį įstatymą priėmė. Tai ką, ten žmonės mažiau tikintys? Aš manau, kad daugiau tikintys. Aš nesakau, kad būtent toks konservatyvus, koks buvo parengtas, dabar turėjo būti priimtas, reikėjo derėtis, reikėjo šnekėti, kad nebūtų spragų, kad nebūtų pabloginta situacija. Dabar mes situaciją pabloginome. Tikrai mums visiems gėda, ypač tiems, kurie tiesiog neišreiškėte savo pozicijos. O…

PIRMININKĖ. Atsiprašau. Aš noriu pasakyti, kad šį įstatymą mes pradėjome svarstyti 2010 metais. Laiko komitete turėjote begales, net kadencijos pasikeitė.

K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke, aš siūlau nuraminti šiek tiek aistras. Manau, kad jei komiteto nariai, užuot taip ilgai tą įstatymą svarstę, būtų patys užsiėmę rimtu darbu, šiandien vaikų būtų tikrai daugiau. Aš manau, kad jeigu kam nors gėda būti, man, kai būna gėda būti kokioje nors kompanijoje, aš apsisuku ir išeinu, kam gėda šiame Seime būti, padėkite pareiškimą ant stalo, tikrai niekas per jėgą nelaikys. O Seimo nariai apsisprendė pagal savo asmeninius įsitikinimus, ir aš manyčiau, kad neturi teisės nė vienas čia moralizuoti, aiškinti, kad tu kvailas, tu dar kitoks. Sakyčiau, reikėtų atsiprašyti. Nepaisant to, kad jūs specialistai esate ir medikai, turiu pasakyti, kad šiame Seime yra daug žmonių, kurie turi vaikų ir kurie irgi tam tikra prasme yra prisidėję prie to, kad tie vaikai atsirado. Tai labai prašyčiau daugiau tokių visokių kalbų, ypač po pralaimėjimo, nešnekėti.

PIRMININKĖ. Tikiuosi, kad atsiras ir tų, kurie kitaip padės pratęsti gyvybę.

Prašom.

B. JUODKA (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, aš iš tikrųjų dar kartą žaviuosi jumis, kaip būdami chemikai, fizikai, inžinieriai, teisininkai, ekonomistai visi jūs išmanote apie embrionus, apie kiaušialąstes, apie genomus, aš, būdamas biochemikas ir pusiau genetikas, tiesiog žaviuosi jais, ačiū jums už protingumą.

Šaltinis: lrs.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

perskaičiau       2016-07-6 8:35

visą, net balsavimų rezultatus peržiūrėjau.
Informatyvu,
Jaučiuosi pasiskiepijęs nuo bet kokių demagogijų šiuo klausimu ir jau žinau, už ką balsuosiu.
Dėl ilgumo. O man patinka ilgos, išsamios, ne makdonaldinės publikacijos - nors žinau, kad gausiu visą info, o ne “protingesniu” apsišaukusio žurnalisto atrinktą ir už mane, neva ‘mano labui’ jau sukramtytą info, kuri jau bus sudėliota į lentynas ir net paaiškinta, kaip tai turiu vertinti, ką jausti, kuo piktintis, kam ploti.
Ne, ačiū, aš noriu išsaugoti ir dantis, ir gebėjimą kramtyti, t.y. mąstyti, ir savarankiškai darytis išvadas.
Žinoma, pats dar neinu į Seimo puslapį ir neieškau stenogramų. Nors reikėtų. Manau, daug kas iš šio portalo skaitytojų su manim sutiks

Ačiū       2016-07-6 8:12

Perskaičiau viską, balsuosiu tik už tuos seimo narius, kurie gerbia gyvybę ir nepataikavo verslui.

LR Seimas -       2016-07-5 22:31

niekuo nesiskiria nuo gariunu turgaus. Ypac pirminyke.

LR Seimas -       2016-07-5 22:30

baisiau uz gariunu turgu…

Edukacinė publikacija       2016-07-5 22:09

O aš perskaičiau ir buvo net labai įdomu - pasimatė parlamentinių “žaidimų” scenarijai, atsiskleidė nemažai personažų.

Sveikinu Tiesos redakciją       2016-07-5 20:25

su rekordinio ilgumo publikacija. Bet matau, ad niekas jos ne tik kad neskaitė, bet taipogi neturėjo kantrybės pravaryti visą nuo višaus iki apačios. Tik aš turėjau. Bet ne, ir aš neskaičiau. Kas gali skaityti tokį straipsnį - monstrą?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.