Žmogaus teisės, Tiesos judėjimas

Irena Vasinauskaitė. Teisėsauga įstrigo Klonio akligatvyje

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gegužės 27 d. 19:40

21     

    

Irena Vasinauskaitė. Teisėsauga įstrigo Klonio akligatvyje

Šių metų gegužė paženklinta juoduoju jubiliejumi – štai jau penkeri metai, kai mergaitė brangakmenio vardu buvo jėga išplėšta iš gimtųjų namų Kauno rajono Garliavos miestelyje ir paversta valstybės paslaptimi.

Ir štai jau penkeri metai Klonio akligatvyje, kur mylinčių artimųjų aplinkoje prabėgo basakojė Deimantė vaikystė yra atsivėrusi neužgyjanti žaizda.

O juk Garliavos mergaitė galėjo augti laisvėje… Kam buvo reikalingas tas demonstratyvus teisėtvarkos struktūrų jėgos panaudojimas, ir dar toks neadekvatus – tą pripažino ir pati Lietuvos Respublikos prezidentė, nesuvokiama.

Civilizuotas Vaiko teisių apsaugos konvencijos bei įstatymų taikymas sprendžiant, kaip užtikrinti motinos ir dukters bendravimo sąlygas, mažai mergaitei, jos šeimai ir gynėjams būtų lėmęs ne tik kitokią vakardieną, bet ir šiandieną…

Visų pirma, nuo gimtųjų namų, mylinčios šeimos, kiemo ir mokslo draugų neizoliuota Deimantė augtų saugi ir laiminga. Taip teigiu, nes ne vieną dieną iš arti mačiau senelių kieme siaučiant aktyvų vaiką, trykštantį begaline meile seneliui, kurį, vos pamačiusi išeinant iš namo, skubėdavo apsikabinti.

Vaikai nemoka suvaidinti meilės. Vis dar menu, kaip Deimantė pribėgdavo prie tetos Neringos, grįžusios iš darbo, mažomis rankelėmis apglėbdavo per liemenį ir užvertusi galvelę laukdavo, kada ši pabučiuos ją pasilabindama.

Ir ne veltui šį pirmąjį penkmetį nuo Deimantės pagrobimo pavadinau juoduoju – tą 2012 metų gegužės 17-osios rytą buvo susidorota ne tik su paliudyti galėjusia mergaite ar liudytojais tapusiais stebėtojais. Gindamas vaikystę, savo gyvenimą žuvo tėvas, iki šiol šmeižiami ir persekiojami seneliai. Net LR Seimo narė buvo priversta gelbėtis nuo valstybės, į kurią su pasitikėjimu kreipėsi pagalbos, kurios vardu ir pati vykdė teisingumą.

Nebesuskaičiuojamuose teismuose vis dar tyčiojamasi iš žmonių, pakilusių saugoti mažos mergaitės. Viena tokia byla antri metai nagrinėjama ir Šiauliuose.

Tęsiasi pilietinę pareigą atlikusių persekiojimas

Vienuolika kaltinamųjų jau antri metai važinėja į Šiaulius. Audronė Skučienė, Gediminas Aidukas, Darius Kaminickas, Vitalijus Keršis, Andrejus Lobovas, Rimantas Stanislovas Rinkevičius, Tatjana Borovec, Renaldas Ščiglinskas, Violeta Banaitienė, Gintaras Banaitis, Raminta Baltuškienė – labai skirtingi Garliavos įvykių dalyviai.

Piktavaliai šių žmonių likimo modeliuotojai dirbtinai suformavo neva organizuotą seklių, maištininkų ir šiaip – valstybinio masto – kenkėjų grupę. Visiems aukščiau išvardintiesiems teismo posėdžių metu tenka klausytis liudytojų parodymų. Ir jau sunku besuprasti, ar po beveik septynerių metų dar įmanoma tiksliai prisiminti bei atkurti įvykius, ar tiesiog paprasčiau atmintį „atšviežinti“ perskaitytomis to meto publikacijomis, videotekose saugomais laidų įrašais, ar pavartyti kurią nors knygą, detaliai aprašinėjančią pedofilijos istoriją. Informacijos apie Garliavos mergaitę, kol ji gyveno pas tetą ir senelius, viešojoje erdvėje yra tiek, kad mažne bet kuris Lietuvos gyventojas, šiais įvykiais domėjęsis, gali būti kviečiamas į teismą liudyti. Svarbu, kad palaikomoji pusė būtų tikslingai parinkta…

Teisėjas Raimundas Jurgaitis vos ne kiekvienam liudytojui turėjo priminti, ką jie kalbėjo ikiteisminio tyrimo metu. Ne vienas liudijantis Šiauliuose teigė jo metu patyręs psichologinį spaudimą...

Po truputį aiškėja gana keistai „sulipdyto“ scenarijaus fragmentai. Net nukentėjusiąja pripažintos Marijos Milinienės liudytojas Jonas Alekna, vežiojęs moterį į darbą jos grožio salonuose Kauno „Akropolyje“, negalėjo atpažinti ir patvirtinti, kad nors vieną už privačių asmenų sekimą teisiamą asmenį matė persekiojant jo darbdavės automobilį. Vyras liudijo puikiai prisimenąs automobilių markes bei spalvas, tačiau negalėjo pasakyti jų valstybinių numerių ar nufotografuoti juos vairavusių asmenų. Net tada, kai neva persekiotojų automobiliai stovėjo prie Milinių namų akligatvyje, o juose porelės keistai judėjo ir slapstėsi, kai J.Alekna bandė prisiartinti prie mašinos, jis kažkodėl neįamžino tų faktų nuotraukose. „Su mergina mašinoje gulinėjo, sukinėjosi ant sėdynės“, – prisiminė pats kone „sekliu“ tapęs J.Alekna.

Į teisiamųjų klausimus, kodėl nei jis, nei jo bosė nekvietė policijos, nes ne eilinė moteris, o teismo pirmininko žmona neva buvo sekama, J.Alekna paaiškinimo nepateikė.

M.Milinienės vairuotojas prisiminė vežęs savo darbdavę ir į susitikimą su Ūsiene. Apie ką šios kalbėjosi, jis esą negirdėjęs, tačiau pasidalijo įtarimu, kad ir tuokart jie neišvengė persekiotojų. Vyras prisiminė, kad didelėje ir mažne tuščioje „Prismos“ prekybos centro stovėjimo aikštelėje prie jų automobilio sustojo kita transporto priemonė. Iš jos išlipęs vairuotojas rūkė. Tačiau ir tąkart nei rūkantysis, nei jo automobilis nebuvo nufotografuoti.

Jeigu šių eilučių autorė būtų bent perpus tiek talentinga, kaip Garliavos įvykių dalyvių juodintojai, tai galėtų pareikšti, kad porelės tiesiog „glamžėsi“ akligatvyje prie Milinių namų susiradę atokesnę vietelę ir nenorėjo būti pastebėtos, o aikštelėje prie „Prismos“ rūkė koks nors privatus detektyvas, galimai pasamdytas saugoti teisėjo žmoną.

J.Alekna paliudijo, kad yra girdėjęs Keršio pavardę, yra jį vežęs, tik nepamena kur. M.Milinienė, anot jo, su V.Keršiu kalbėdavosi automobilyje. Yra girdėjęs aptariant planuoto „mergaitės paėmimo schemas“. Liudytojo teigimu, V.Keršis ir M.Milinienė buvo susitikę ne kartą. Todėl kas dabar galėtų paneigti, kad visokie „vadinamieji sekliai“ buvo ne kas kitas, o teisėsaugai naudingo veikėjo priežiūra, kad šis nepaspruktų. Pastarasis beje yra „saugomas“ iki šiol: kiekviename teismo posėdyje greta jo sėdi bent po du apsauginius, o jis pats, mažne visai Lietuvai iš veido pažįstamas asmuo, slepiasi po kauke.

Ne mažiau įdomus buvo ir J.Aleknos liudijimas apie M.Milinienės darbovietės sekimą, kuomet artimieji persekiotojų automobilį pastebėjo ... tuščią stovintį aikštelėje. Be to, anot šio liudytojo, jis iš kalbų žinojęs, kad sekama ir V.Keršio šeima.

Po panašių „liudijimų“ pasigirdo vieno iš kaltinamųjų advokato prašymas nebefantazuoti…

Teismas ieško aktyvistų ir pinigų rinkikų

Liudytoja Jūratė Noreikaitė gyvena Kaune. Teismas domėjosi, kaip ji susijusi su Garliavos įvykiais, ką iš teisiamųjų pažinojo. Ji pasakė, kad bendravo su V.Keršiu, surinko kompiuteriu jo prašomą tekstą. Iš matymo pažinojo A.Skučienę, R.Ščiglinską. Liudytoja prisiminė, kad V.Keršis nuolat įkyriai įrodinėjo, kad reikia sekti kai kuriuos asmenis, o A.Skučienė, bandančios atsikratyti įkyruoliu intonacijomis, pasakiusi „sek, sek…“ Teisėją R.Jurgaitį domino, ką A.Skučienė liepė sekti, tačiau liudytoja nebepamena, kad kas būtų buvęs įvardytas.

Teismą domino, kodėl liudininkė vykdė V.Keršio nurodymus, bet J. Noreikaitė atsakė, kad jam tik draugiškai padėjusi. Ji teigė, kad Klonio akligatvyje nuolat budėję apie 10 žmonių, o kartais susirinkdavę iki 100. Be to, esą V.Keršis neaiškino, ar jam kas duoda pavedimus. Šis žmogus, anot moters, prie Kedžių namų pastatytame namelyje nuolat gyveno, todėl žinojo, kas vyksta. Liudytoja tikėjo pedofilijos istorija ir Klonio įvykiuose nieko neteisėto nematė.

Į advokatės Z. Kastėnienės klausimą, ką reiškia sekti ar dar kažką daryti, J. Noreikaitė atsakė, kad V.Keršis sau tarsi darbą Garliavoje susigalvojęs buvo, todėl suprato, kad jis kažką darys. Konkrečių pavardžių ji negirdėjo.

„Vis prašydavai senelio tai valgyti, tai cigarečių“, – pertraukos metu mestelėjo Barzdos pravardę nešiojusiam Klonio “aktyvuoliui” viena kaltinamoji.

Be to, V.Keršis po apklausos policijoje gyveno J.Noreikaitės namuose ir yra sakęs, kad jį apklausiant jam parodė N.Venckienės duotus parodymus. Nuo to momento, anot liudytojos, V.Keršis pasikeitęs.

J.Noreikaitė prisipažino, kad ikiteisminio tyrimo metu jai buvo daromas spaudimas. Paprašyta sukonkretinti, paaiškino, kad jai nuolat po nosimi „kaišiojo lavonų nuotraukas“, ir ji tai supratusi kaip psichologinį spaudimą.

Liudytoja Kristina Simonavičienė paaiškino, kad budėjo Klonio akligatvyje, lydėjo mergaitę į susitikimus su mama, dalyvavo renginiuose.

Ir jos liudijime irgi nuskambėjo V.Keršio, kaip vieno aktyviausių Garliavos įvykių veikėjo, pavardė. „Keršis paprašė užeiti į namelį, parodė kažkokį lapą“. Ji buvo paprašyta rinkti duomenis apie konkrečius asmenis. Tai daryti K. Simonavičienė atsisakė. V.Keršis teigė, kad sąrašą neva sudariusi A.Skučienė. Negirdėjo, kad vyko kokie nors sekimai. Be to, moteris paaiškino, kad nebuvo įvardytos priežastys, kam reikia rinkti informaciją, jokių kaukių Klonyje ji nematė, jokios hierarchijos ar pasiskirstymo pareigomis ten nebuvo. Apie kokias nors grupuotes ji nežino. Ją telefonu pasikvietė V.Keršis ir pasakė, kad „yra delo“. Duomenų, kad D. Kaminickas būtų ką nors sekęs, nežino

K.Simonavičienė prisipažino, kad pati buvo sekama, nes turi įtarimų, kad tai daryti galėjo tie, kuriems ji atsisakė rinkti informaciją.

Liudytoja Irena Malinauskienė su N.Venckiene pažįstamos nuo to meto, kai su Teisininkų draugijos organizuota ekskursija važiavo į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Ji kartais budėdavo Klonio gatvėje. Kai kurios teisiamųjų pavardės jai nieko nesako, o V.Keršis ir jai atmintin įstrigęs, nes dažnai matydavo prie Kedžių namų. Teisėjas R.Jurgaitis klausė: „kurie buvo labiau aktyvistai“ budėtojų tarpe. I.Malinauskienė sakė, kad Klonio gatvėje rinkosi skirtingi žmonės. Gal artimi pažiūromis. Tarpusavyje bendro sutarimo nebuvo. Jei kas bendrai nuomonei nepritardavo, tai būdavo sutinkamas priešiškai. Žmonės stengėsi elgtis teisėtai. Budintieji turėjo vieną tikslą – stebėti, kas vyksta tame akligatvyje, ir liudyti tiesą.

I.Malinauskienė teigė, kad apie kokius nors sekimus ar informacijos rinkimus nieko nežino. Neteko matyti jokių sąrašų. Tik spaudoje yra skaičiusi. Ir apie finansus nieko nežino. Žmonės aukojo maistą, malkas, gėrimus, cigaretes. Nieko nežino ir apie pinigų rinkliavas. V.Keršio pasisakymų I.Malinauskienė yra skaičiusi Klonio gatvės metraštyje ar veidaknygėje.

Liudytojas Raimondas Čiegis irgi teisėjui paaiškino, kad jokių aktyvistų, vadovaujančiųjų Klonio gatvėje nematęs. Su niekuo nesusipažinęs, nes „visas dėmesys buvo į mergaitę“. Įvykiuose dalyvavo, nes yra baikeris. Jis buvo tarsi apsaugininkas. „Labas ir viso gero,“ – bendravimas tuo ir apsiribodavo. R.Čiegis nemano, kad buvo kokie nors sekimai ar informacijos rinkimai, nes „visas dėmesys buvo nukreiptas į vaiką“. Apie kokias nors pinigines rinkliavas nieko nežino. Ikiteisminio tyrimo metu jautė psichologinį spaudimą, nes visi klausimai buvo formuluojami taip, kad atsakymas būtų tik teigiamas.

R.Čiegis lydėjo mergaitę į susitikimus su motina, dalyvavo N.Venckienės knygos pristatyme. Be to, anot liudytojo, „laisvas žmogus turi stebėti, kad be prievartos vaikas būtų mamai perduotas“.

Liudytoja Kristina Slizievič, kaltinamosios Tatjanos Borovec sesuo, teismui paaiškino, kad visi į Garliavą važiavo palaikyti mergaitės, tai ir ji su sese. Apie kokius nors sekimus ar medžiagos rinkimą ji negirdėjo.

Taigi, Garliavos Klonio akligatvyje įstrigusi teisėsauga vis dar volu važiuoja per taikiai pilietinę pareigą atlikusių žmonių gyvenimus.

Įspūdis, arba vietoj Post scriptum

Šių eilučių autorė dažnai dalyvauja svarstant įvairias bylas teismuose.

Į akis krinta tų procesų dalyvių atsainumas, net tingus, o gal abejingas stojimasis sutinkant arba išlydint iš posėdžių salės teisėjus. Ne kartą mąsčiau, kodėl taip yra – juk bent jau Konstitucija ir vadovėliai šią instituciją – teismą – prisako gerbti, t.y. pagarbiai stotis pasveikinant tuos, kurie valstybės vardu lemia mūsų likimus.

Matyt, kol sąžinė ne tik bankininkų, bet ir teisininkų luome tampa nebe šio pasaulio dimensija, nėra ko stebėtis, kad teisėjas teismo salėje pasitinkamas vos sėdimąją nuo kėdės kilstelėjus – „iš reikalo“, bet ne pagarbos.

Ir niekas nesikeis tol, kol konstitucinis principas – „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ (29 straipsnis) – bus taikomas pasirinktinai…

Liudyti pakviesti ir žiniasklaidos atstovai

Kitas Garliavos taikaus pilietinio protesto dalyvių bylos posėdis Šiaulių apygardos teisme bus nagrinėjamas gegužės 29 dieną, pirmadienį, 9.30 val. Liudyti pakvieti žurnalistai, įvairių medijų atstovai Asta Kuznecovaitė, Kristina Apanavičiūtė-Sulikienė, Nerijus Povilaitis, Algimantas Matulevičius, Kristupas Krivickas, Audrė Kudabienė.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

itariu       2017-05-29 11:03

kad siandien kuzia eilini karata prisimeluos. Arteja jai byla uz melagingus parodymus. Arteja

Stasys       2017-05-27 11:13

Absurdų absurdas ....  Tai kas, po galais, valdo teisėsaugą, valdžią, žurnalistus ? Kas ta yra ” Valstybė valstybėje” ? Nemanau, kad tik kažkokie pedofilai. Tai kažkas daugiau, gal būt, praeities susivienijimas, neliustruoti, nenukenksminti, sustiprėję, susicementavę ...., be jokių skrupulų darantys nusikaltimus, be kliūčių susidoroja su jiems neįtinkančiais žmonėmis, dažniausiai su mąstančiais, neabejingais kitų bėdoms, pilietiškais, garbingais žmonėmis, nes nieko nebijo, ..., o tokie, matyt, jiems yra pavojingi ...  Ar tai ne pavojus Valstybės išlikimui ? Pažiūrėki kokie žmonės, su kokia priklausomybe bei genais stovi vienoje ar kitoje pusėje, tai, manau, ir suprasit, kodėl taip viskas gaunasi.

negaliu nepasidalinti, radau internete       2017-05-27 6:56

KAIP LABAI MES NE LIETUVĄ ŠILDĖM…

Kiek ilgai mes kentėjom-kentėjom…
Kiek ilgai netrepsėjom : “užtenka.!”...
Kaip labai mes save nugulėjom..,
Kad nejaučiam nutirpusių rankų...
...
Kaip ilgai mes savigarbą tildėm…
Kaip arti mes sau JUOS prisileidom…
Kaip labai mes NE Lietuvą šildėm..,
Kad nejaučiam apspjaudyto veido…
...
Ligi kur mums dar teks įsibristi…
Kurgi ji - ta riba, kur jau - “taškas”...
Ar žemiau dar įmanoma kristi..,
Kad neverktų žvakidėse vaškas…
...
Ligi kol mes nuodažoles tręšim…
Kur briauna mūs kantrybės bedugnėj…
Ir… - nuo kiek dar vaikų nusigręšim…,
Kiek SAVĘS dar sušluosim į ugnį...
...
Kad žinotum - pakanka galvelės.
Kad pajaustum - širdelės užtenka.
Įsiūbuok mums Teisybę, vėjeli,
Ir atpūsk į nutirpusią ranką.
.
Neris Ka…AK…

kazimieras       2017-05-27 0:56

dievas nubaus visus,kas bloga dare klonio gatveje.Nekalti zmones nukentejo ir dar nera pabaigos.Ilgai nebesites.Ir visi anksciau ar veliau gaus atpilda.

T. Vatnikienė       2017-05-26 18:53

Svarbiausia yra nenuilstamai skelbti visam pasauliui kad lietuviai visą valdžią atidavė pedofilams. Aš su vyru tai darome Rusijoje ir Baltarusijoje. Jūs, Lietuvos patriotai, tai darykite vakarų Europoje ir JAV. Svarbu kad pasaulis žinotų - Lietuvos vaikus būtina skubiai išvaduoti iš pedofilų valdžios. Karinės priemonės tokiu atveju yra pilnai pateisinamos.

Įdomu       2017-05-26 18:46

kas dalyvavote gegužės 17 Daukanto a. kasmėnesinėje akcijoje “Neužmiršime, nesitrauksime!” - kiek žmonių ten dalyvavo?

Girdėjau       2017-05-26 18:41

Janutienė irgi liudys Šiauliuose nagrinėjamoje byloje pirmadienį,gegužės 29 dieną.

albinai       2017-05-26 18:40

Violetiniai kvailiai renkasi tik šiame portale ir jų Lietuvoje labai mažai. Drąsos Kelias per rinkimus į Seimą gavo tik 0,3% balsų. Per ankstesnius rinkimus DK gavo 7% balsų. Jei Prezidentė būtų mėginusi vykdyti teismų funkcijas, ji būtų Seimo pašalinta iš pareigų, kaip reikalauja LT Konstitucija. Ir kodėl Prezidentė turėtų pažeisti Konstituciją, sukelti skandalą Europos Sąjungoje, nes to reikalauja labai maža visuomenės dalis, būrys fanatikų, įsitikinusių kad visą Lietuvą valdo pedofilai (nors niekur pasaulyje taip nebūna)?

Albinai       2017-05-26 18:20

Kas keisčiausia, kad visur yra padorių žmonių, nors prokuratūroje ir policijoje jų mažiausiai. Prisiminkime Vilniaus teisėją, išvariusią filmuojančius LKPB smogikus iš Daukanto aikštės per vieną iš pirmųjų protesto akcijų. Spruko net ir greitį viršydami tikriausiai. smile

Keršis paslydo lygioje vietoje       2017-05-26 17:20

Lyg nežinotų seno policijos triuko blefuoti apklausos metu, bandant supriešinti apklausiamus? Pasako, kad va jis paliudijo prieš tave. Ir kitam apklausiamam tą patį tvirtina apie tave.
Vis bandau ukrainiečius perspėti, kad vengtų Keršio ir Pancerovo. Nes Keršis čia ne VSD, o policijos “pakabintas” ir joje vyrauja koloradinės nuotaikos, simpatijos Putinui.Truputį jo gaila, nes palūžo žmogus, nėra jis toks blogas. Nereikėtų jo lyginti su garbėtroška “stukačiumi” Kuprevičiu.

tas       2017-05-26 12:29

kersavas kaulydavo is Deimanteles senelio maisto, o kai jam truputi treptelejo kojele - per penkia sekundes pridejo i kelnes is baimes ir ta pati saeneli apkaltino simtu nuodemiu. Kuzia i lova privare, o isprogusiu akiu egzotiskasis vaidino vada. Ir visi sie trys liudija beveik visose bylose

KAS       2017-05-26 11:58

nutiks mergaitei brangakmenio vardu,TAS PATS laukia ir Lietuvos…..........

Kažin       2017-05-26 11:21

Ar bėra gyvos tos abi mergaitės? Puseserės.

Klonis       2017-05-26 10:00

Simboliška.
Dievas rengiasi “kulti” derlių.
Vyksta DŽIOVINIMAS prieš kūliavą,kad grūdai kokybiškai atsiskirtų nuo pelų.
Garliavos šturmas jau padalino Lietuvą pusiau į sveikąją ir sergančiąją dalis.Dirsės net nepaklius į kuliamąją.Jos bus sudegintos ugnimi su visomis sėklomis.

albina       2017-05-26 9:46

Retorinis klausimas:kas būtų įvykę Lietuvoje,jei prezidentė būtų tiesiogine prasme savo glėbin priėmusi Mergaitę?Kas būtų nutikę,jei iš siunčiamų 24O ginkluotų vyrų bent pusė būtų atsisakę lipti iš mašinų?Negi teismuose,prokuratūroje,seime nėra nė vieno pasibaisėjusio šitais teismų vilkinimais ir piliečių žlugdymu?

Juozas       2017-05-26 9:15

Korupcija ir melas klesti visose valdzios ir politiniuose sluoksniuose, TIESOS nebuvimas, dvigubi standartai politikoje skaldo liaudi.Dabartinis seimas visiskas darbu chaosas, nera pakeitimu vaiku teisiu apsaugoje - Ziobiene tinkama, TEISEKUROJE - neivedama liaudies tareju ir t.t. Garsinamos tik darbu smulkmenos, nera VLZS vienybes, susiklausymo.

Kada sulauksim       2017-05-26 6:46

valstybės užklausų dėl N.Venckienės?Prokuratūra pabrėžtinai vangiai dirba šiuo klausimu?Ar ne bus taip,kad Amerika pradės duoti užklausimus dėl mūsų pedofilų visai kitose bylose?Ir viskas paaiškės?

Kas gali paneigti,       2017-05-26 6:45

kad brnevarnet neužvaldytas pedofilų?

Ačiū Irenai V.       2017-05-26 4:29

už  stovėjimą TIESOS sargyboje. Neužmiršti. Netylėti. 
Idomu, o pasmirdęs “Kurtuainivialnes” su Adido treningais netinkamas liudyti gegužės 29-tą dieną, nes vagis?

teisėsauga?       2017-05-25 23:00

nėra tokios.
nes nėra teisingumo.
——-
(stribvaikiai - nusikaltėlio mentaliteto ir elgsenos - vadinasi teisėjais, komisarais, prokurorais ir pan.)

Violetiniams visa teisėsauga       2017-05-25 22:52

vieni pedofilai ir pedofilės. Visa valdžia taip pat.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.