Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Suaugusių žmonių žaidimai?

Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 22 d. 8:53

43     

    

Irena Vasinauskaitė. Suaugusių žmonių žaidimai?

Margaspalvė Raseinių tarybos valdančioji dauguma – nuo kairiojo politinio spektro iki dešiniojo bei centro dešiniojo [per vidurį įsimontavus visuomeninių rinkimų komitetų atstovams] – balsavo už sprendimą kreiptis į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą, kad šis pateiktų išvadą, „ar savivaldybės Tarybos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytų įgaliojimų“.

Dar vienas išbandymas Lietuvos teismams, kurie įstatymdavių valia įtraukiami į žemiausios prabos politinius žaidimus. Anot Sigito Vaičiaus, vieno iš „rūmų“ perversmo lyderių, politikai kuria Lietuvai precedentą, kaip lengviau vartyti tiesiogiai rinktus merus, jeigu jie drįs nepaklusti susibėgusiesiems į partines daugumas vietinėse tarybose.

Tiesiogiai rinktas Raseinių meras A.Gricius – buvęs pedagogas. Ir dar istorikas. Tokiam nelabai savo nuomonę pripirši ar į kokią įtartiną kompaniją prisiviliosi. Todėl po vietos savivaldos rinkimų nė metams nepraėjus, provincijos politikos spalvas diktuojantys senukai [čia ne amžių turiu omeny, o partinę ilgasėdystę savivaldybėje] ėmėsi incidentų [vicemerės, administracijos direktoriaus atstatydinimas, specialistų bauginimas ir persekiojimai, nekvalifikuotų kandidatų pasiūla ir kt.], kad sulipdytų precedentą.

Kas strateguoja perversmą Raseiniuose?

Galėtume ginčytis, kad vyriausiasis perversmo Raseiniuose scenarijaus autorius bei režisierius savo neaiškią partinę tapatybę dengia net ne vietinio tarybos nario mandatu. Ar tik ne Seimo nariui Remigijui Ačui, 2015 metais tiesioginiuose mero rinkimuose nesėkmingai bandžiusiam savo paslaugas rinkėjams įpiršti dar kartą , nervus ėda naujojo mero veikla? A.Gricius revizuoja buvusių merų sutartis, atsisako lizinginės prabangos nuomojant automobilius bei kitaip ardo ankstesnių rajono galvų sukurtus biudžeto tuštinimo latakus bei interesų grupių ryšius. Na, pripažinkim: kam čia patiks, kad į jų sotų ir ramų gyvenimą kažkoks istorikas kėsinasi? Manot, prabangusis R.Ačas negirdi Vilniuje, kaip „Raseiniuose ant Dubysos“ likę bičiuliai aimanuoja?

Reikia veikti. Kol politikos pėstininkai provincijose precedentus lipdo, sostinėje privalu „remontuoti“ Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą, kad tiesiogiai rinktų merų galios būtų dar labiau susiaurintos. Taigi, Remigijus Ačas teikia minėto įstatymo pataisas, kad net istorikui Algirdui Griciui būtų aišku, kas čia vadovauja – tiesiogiai rinktas meras ar partinė tarybos dauguma.

Rinkėjams būtina žinoti, kad po tokių R.Ačo pataisų jiems liktų tik vienos rinkiminės nakties džiaugsmas, kad patys išsirinko tą merą, kurio norėjo, tačiau toks tiesiogiai rinktas meras būtų dar labiau „kišeninis“ ir nuo susimetusių partijų daugumų priklausomas negu iki tol, kol rinkti merą patiems dar nebuvo leidžiama.

Raseinių precedentas gimdo vilnietiškąją variaciją?

Vietoje darbo rinkėjams – ambicijų audra

Pernai gruodžio 29 dieną [šiame rajone daug svarbių klausimų sprendžiama būtent tarpušvenčiu] prasidėjęs perversmo scenarijaus įgyvendinimas plėtojamas toliau. Šiais metais sausio 14 dieną grupė vietinės politikos pėstininkų įteikė Raseinių tarybai teikimą, kuris turėtų įrodyti, koks nuodėmingas yra nepaklusnusis A.Gricius. To paties mėnesio pabaigoje Taryba suformavo ir patvirtino komisiją teikime surašytoms aplinkybėms „išlukštenti“. Galiausiai, komisijos pirmininkas Sigitas Vaičius Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos išvakarėse vykusiame tarybos posėdyje grėsmingu balsu paporino, ką tyrėjai nuveikė, bei pristatė dalies komisijos narių regėjimus – neva išvadas.

Anot pirmininko S.Vaičiaus, „komisija dirbo rimtai ir atsakingai“, meras pateikė „vienokius ar kitokius paaiškinimus“. Jis mano, kad „kai kurie komisijos nariai ateidavo su išankstine nuomone. Daugiausia opozicija“. Ar Raseinių rajono taryboje yra kas opozicija pasiskelbęs, S.Vaičius nepasakė.

„Mūsų Raseiniams“ jau rašė, kad minėtos komisijos posėdžiuose iš anksto paruoštus, tačiau net komisijos nariams nematytus neregėtus klausimus atsinešdavo didysis precedentininkas S.Vaičius ir pats egzaminuodavo savivaldybės specialistus. Pastarieji, beje, jau išvakarėse būdavo apdoroti pamokymais, kam bei kokio platumo šypsena reikia šypsotis, nes valdžia, girdi, keičiasi… Bet šios „neišankstinės veiklos“ S.Vaičius tendencinga, ko gero, nelaiko?

Tačiau kai tarybos narys V.Jacikas paprašė, kad būtų išklausyta ir komisijoje dirbusiųjų atskiroji nuomonė, Raseinių rajono tarybos posėdyje kilo įdomi diskusija. Čia nepranokstami savo gražbylyste buvo S.Vaičius ir S.Nacius. „Atskiroji nuomonė negali kirstis su tuo, kas buvo pagarsinta. Tai mano nuomonė“, – tikino S.Vaičius. Be to, anot jo, „komisija išžiūrėjusi visus teikimus“ ir tokia yra „daugumos išimtinė teisė“. Tačiau V.Jacikas nerimo ir griežtai reikalavo išklausyti ir atskirąją nuomonę.

Sunku buvo suprasti, ar pagal Tarybos reglamentą, ar šiaip, kaip turguje, politikai kiek pasiderėjo: aiškinosi, iki kada turi būti pateikta atskiroji nuomonė, ar tai leidžia daryti S.Vaičiaus vadovaujamos komisijos nuostatai, kaip komisijos posėdžių medžiaga „nutekėjo“ žiniasklaidai ir t.t., ir pan.

Žodis komisijoje dirbusiems tarybos nariams atskirosios nuomonės paviešinimui vis dėlto buvo suteiktas. Tačiau demokratijos proveržis tetruko akimirką. Vos pradėjus skaityti dokumentą, tarybos narį Vidmantą Karabiną posėdžiui pirmininkavęs A.Kilčiauskas nutraukė klausdamas, ar ilgai kalbės, bei prašė pasisakymą trumpinti. Tai buvo tarsi komanda kitiems daugumiečiams – iš visų pusių pasipylė replikos, vertinimai, juokeliai, todėl santūrus, į politines peštynes paprastai nesiveliantis V.Karabinas paliko tribūną, pripažinęs, kad jam pasisakyti nebus leista. 

Ir čia, fantastiška gražbylyste sužibėjo Steponas Nacius. Po visko, jau sutrukdžius pasisakyti kolegai, S.Nacių tarsi regėjimas aplankė. Jis apgailestavo, kad nugalėjo emocijos, kad V.Karabinui pasisakyti neleido valdančioji dauguma. Tačiau komentuodamas komisijos išvadas jaunasis politikas ir pats emocijų nesuvaldė – prisimindamas gruodžio 29 dienos tarybos posėdžio nuotaikas netikėtai prisipažino, kad jam ir dar kažkam „Kūčios ir Kalėdų stalas stresinėje situacijoje buvęs“. Katalikiškų švenčių datose pasiklydęs S.Nacius „interpeliuoja“ merą A.Gricių dėl to, kad šis nepuolęs tuoj pat po minėto posėdžio, vykusio Naujųjų išvakarėse, sprendimų pasirašinėti…

Frakcijos „Už merą“ atstovė Gitana Rašimienė savo kolegas tarybos narius informavo, kad mažne per savaitę už merą A.Gricių jau pasirašė 5500 Raseinių rajono gyventojų. Parašai renkami toliau. Vadinasi, nei tebesitęsianti uoli A.Griciaus juodinimo ir puldinėjimo kampanija, nei ruošiami atstatydinimo dokumentai rinkėjų nuomonės nekeičia – savo tiesiogiai rinktą merą žmonės palaiko.

Liberalų sąjūdžio atstovas Saulius Matelis, tarsi akyse nematęs Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo, pareikalavo pratęsti komisijos darbą, nes jis neva radęs naujų mero kompetenciją viršijančių pažeidimų. Liberalas įžvelgė įdomų viešųjų ir privačių interesų susikirtimą – jei meras turi savo nuomonę, paraidžiui skaito norminius aktus ir nepalaiko partinės daugumos, jį jau privalu perduoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai…

Viso posėdžio metu buvo galima žavėtis įstatymų skaitymo bei jų traktavimo vingrybėmis. Tarkime, V.Jacikas įstatyme parašytus žodžius „gali būti“ supranta, kad gali ir nebūti, o S.Vaičius įsitikinęs, kad „gali“ ir „privalo“ yra sinonimai… Arba, pirmiesiems kadencijos metams pasibaigus, tarybos nariai ėmė aiškintis, kam atstovauja tiesiogiai rinktas meras – tarybos politikams ar visos Raseinių savivaldybės žmonėms.

S.Matelis dar kartą atkakliai, nes vargu ar matė kokį įstatymą bent iš toli, pabandė siūlyti pratęsti S.Vaičiaus vadovaujamos komisijos darbą, įrašyti išvadose jo dar neva pastebėtus pažeidimus ir paieškoti naujų... Posėdžiui pirmininkaujantis A.Kilčiauskas pademonstravo ne ką prastesnį nei kolegos S.Matelio įstatymų „išmanymo“ lygį ir taip pat siūlė komisijai ištirti papildomus faktus. Jam tarsi antrino S.Vaičius prašydamas pratęsti komisijos darbą iki „balandžio kažkurios dienos“.

Atsisukusi pažiūrėjau į tarybos posėdžių salėje sėdinčią juristę R.Kedavičienę. Tyliai užjaučiau šią moterį, nes, ko gero, ir ji yra išklausiusi garsųjį Raseinių politikų „instruktažą“, kam ir kaip šypsotis. Kas jau kas, o ji tai supranta, kad tai ką siūlo S.Matelis, A.Kilčiauskas ir S.Vaičius, yra neteisėta bei totaliai prieštarauja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymui ir t.t., ir pan. Teisininkė pateikė paaiškinimą, kad šios komisijos darbo pratęsti negalima, o jei rasis naujų mero priesaikos ar įstatymų pažeidimų, visą procedūrą teks pakartoti iš naujo, t.y. kurti kitą teikimą, naują komisiją...

Žodžiu, politikų peštynėms bei susireikšminimui – erdvės dar lieka nemažai – iki pat ...kadencijos pabaigos. Ir Administraciniams teismams darbo iki kaklo.

Gal jau laikas mesti į šiukšlyną partinius rinkimų sąrašus?

Iš šalies stebėdama emocingą Raseinių tarybos darbą įžvelgiau įdomų niuansą: komisijos pirmininkas, politikos ilgasėdis Sigitas Vaičius elegantiškai „nusiplovė“ – prašymo Administraciniam teismui nerengs. Atsiėmė savo kandidatūrą. Pats. Gal jau nebetiki savo vadovautos komisijos darbo rezultatais? Ir pasiūlė ... Steponą Nacių. Šis, žinoma, paaiškino, „kad nebėga nuo atsakomybės ir, jeigu taryba įpareigos, jis dirbs“. Taryba, kas be ko, įpareigojo.

Be to, buvo paskirti trys tarybos nariai, atstovausiantys savivaldybės tarybai Administraciniame teisme, kai šis nagrinės S.Naciaus parengtą prašymą. Atskirąją nuomonę teisme ginti galės iš tribūnos pavarytas Vidmantas Karabinas. Tretysis precedento, kuriamo Raseiniuose, brolis, atsiprašau, atstovas bus ... Sigitas Vaičius.

Tarybos nario V.Kuzmarskio siūlymas suteikti žodį merui A.Griciui liko be atgarsio – dauguma tarybos narių prieštaravo ir merui kalbėti neleido.

Štai tau ir politinė kultūra bei tiesiogiai rinkto mero galių viršūnė!

Gal ne tik merą, bet ir tarybos narius vėl reikia rinkti tiesiogiai?

Įdomu, kodėl Seimo nariai nesiūlo tokios Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo pataisos?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Remis       2016-03-26 0:09

“Margaspalvė Raseinių tarybos valdančioji dauguma” - vaivorykšte apjuosta. cha cha cha

to jokio taikliai       2016-03-23 19:10

Pirmiausia, meras balsus surinko antrame ture, tarybos nariai jame nedalyvavo. Susumuokit pirmame ture tarybos narių gautus balsus ir palyginkit su jame gautais mero, suprasit kas turi didesnį palaikymą.

13.27 val anonimui       2016-03-23 13:33

Jūs čia taip šlykščiai apie a.a. rašytoją A. Gricių?

to jokio taikliai       2016-03-23 13:27

Gricius apvovė net 8000…

jokio taikliai       2016-03-23 13:23

Jokio taiklumo čia nėra: A.Griciu išrinko 8 tūkst. rinkėjų, o kai kurie iš Tarybos tik keletą šimtukų balsų tepelnė. Taigi, lyginti nėra ko.

to pritariu       2016-03-22 21:16

taikliai smile

pritariu       2016-03-22 21:09

Pirma, jokio skirtumo nebus ar bus tiesiogiai, ar ne. Skirtumas būtų politiškai brandžioje visuomenėje. Antra, tiesioginiai mero rinkimai - nesąmonė. Buvo puikiausias rinkimų įstatymas, tereikėjo minimaliai patobulinti vietą dėl galimybės kandidatuoti nepartiniams. Dabar gi padarė demokratijos iliuziją - leido išsirinkti merą, kuris neturi jokių galių. O ir negali turėti, nes jų jam nesuteikia Konstitucija. Konstituciją gali keisti tik tauta ir dabartinėje Lietuvos situacijoje, kai didelė dalis piliečių yra užsienyje, tai praktiškai neįmanoma. Taigi, belieka grįžti prie ankstesnio įstatymo, kur susiformavusi Tarybos dauguma išsirinkdavo sau vadovą merą ir normaliai dirbdavo. Jei susiformuodavo kita dauguma, persirinkdavo vadovą. Dabar gi vadovą jiems išrinko tauta. Ir turi rezultatą - neįgalią ir normaliai nedirbančią Tarybą. Geriausia šito teisinio absurdo iliustracija yra Matelio atsakymas Griciui į frazę, kad jį išrinko žmonės tiesiogiai: ,,Mus taip pat tiesiogiai. Irgi žmonės, ne gyvuliai.”

to Čia tai geras       2016-03-22 21:06

o kas, gerbiamasai teigė, kad visi jie DP nariai? Mano šeimoje net kai kas balsavo, nors su DP nieko bendro neturi. Tai čia ir yra problema, kad balsavo ne vien darbukai, taigi tikėjosi, kad meras atstovaus visus gyventojus. O jis atstovauja tik darbukus. Nesigilinsiu į teisinius dalykus. Esmė už dėl ko daro tyrimą, kad meras galimai pažeidė įstatymus viršydamas savo įgaliojimus ir kai kuriuų darbukų naudai neatlikdamas savo pareigų. Ir kame čia problema, jei pasitikrins savo veiksmų atitikimą įstatymams? Ko čia triukšmą keliat?
Gviešiuosi normalios valstybės ir normalios valdžios. Nesikarščiuokite taip. O jums kėdė dega,o gal biudžetiniai pinigai, kad tiek pykčio liejat?

Čia tai geras       2016-03-22 20:52

Pasiguglinau. Raseinių rajone apie 30000 gyventojų. O už merą A.Gricių tiesiogiai balsavo net 8000 rinkėjų. Ir ką - visi jie darbo partijos nariai? Komentaro autorius drūčiai nusipaisto, nes teigia, kad vienintelė mero problema- partiškumas,  dėl to jį ir verčia. Bent skaitykite, ką rašote, nes tik patvirtinate versiją, kad socdemai bei konservai inicijuoja perversmą be reikalo bei trukdo Administracinį teismą.
Ir dar - neišsiduokite taip smarkiai, kad gviešitės biudžeto pinigų bei postų. Parašę komentarą, suvokite jo prasmę. Net silpna skaityti…

Jonas       2016-03-22 20:28

Gal jau pamiršot, kaip buvusi valdančioji dauguma gyventojams per spaudą postringavo apie tvirtą koaliciją, demokratiją ir t.t. Juk visiems buvo šokas, kai įvyko naktinis perversmas be įžangos, nepaaiškinant žmonėms, kad kažkas negerai su tuo meru ar koalicijos partneriais.Ir šiandien niekas nesupranta, ką tas meras negerai padarė... Dėl kažkokio vėliau pasirašyto dokumento žmonės pasitikėjimo juo nepraras, svarbu kad nepasirodė kaip drakonas, neišvogė, neiššvaistė, darbai vyksta…

to šypsenėlė       2016-03-22 17:58

ir gerai kad moko, ar šypsotis čia koks blogis? Jei norite, tai su tom šypsenėlėm yra tokia problemėlė. Raseinių savivaldybės administracija (spėju ir kitose panašiai, gal tik ne taip masiškai) yra prikimšta partiniais (arba partijų proteguojamais) žmonėmis. Darbukai su tvarkiukais per savo valdymo laikotarpį jų prikišo ne vieną ir ne du. Pageidaujantys įrodymų galite pasižvalgyti kad ir partinių renginių fotoalbumuose. Dar daugiau nuo seno likusių socdemų. Taigi, darbukai, savaime suprantama, nepatenkinti, kad reikia šypsotis ne darbukų valdžiai, todėl labai pyksta ant komunistų, kad šie reikalauja šypsenos. Ir karas tesiasi. Autorė bando prastumti savo požiūrį, neva meras yra lyg ir tiesiogiai rinktas lyg ir nepartinis. O kad taip būtų! Deja, meras yra darbo partijos pirmininkas Raseiniuose ir tiesiog atstovauja vienai partijai. Iš to ir visas konfliktas. Jeigu šiandien jis padėtų partinį bilietą ir ateitų tartis su tarybos dauguma o ir visais rinkėjais (ne vien DP/TT), problemos kaipmat išsispręstų.  Dabargi klaidinate skaitytoją ir 7 partinukų gynėją mėginate paversti nepartiniu.

šypsėnėlė       2016-03-22 17:35

Moko šypsotis..

to Būtent       2016-03-22 17:20

atsiprašau, o ką sprendžia keli partinukai?

Būtent       2016-03-22 17:15

Rinkėjai sprendžia, o ne keli partinukai.

rinkėjui       2016-03-22 17:06

o kas neigia, kad Gricių išrinko žmonės? Gal buvo kur parašyta, kad ne žmonės?  o vat parašai neragino nuo jo atstoti. Klausimai buvo gerokai klaidinantys. Nelabai žmonės ir suprato už ką ten. Aš asmeniškai irgi palaikau merą. Juk mero tai niekas nepuola, tik vertina jo veiksmus. O gal Lietuva jau nebeteisinė valstybė ir tiesiogiai išrinktiems įstatymai nebegalioja? Rinkėjas sprendžia ko reikia ar nereikia valdančiajam. Kai kurias tikrai reiktų uždaryti.

rinkėjas       2016-03-22 14:20

Galit diskutuoti, kiek telpa, bet nepaneigsit, kad Gricių žmonės tiesioginiuose išsirinko. Šį faktą dar kartą patvirtino parašais, raginančiais nuo jo atstoti. O teigti, kad diplomo valdančiajam nereikia, manau, gali tik visiškas bukis. Tuomet uždarykim visas aukštąsias mokyklas ir nafik jų išlaikymui tokius pinigus kišti.

ĮSTATYMUS SKAITYKIT       2016-03-22 10:42

Neįmanoma susibėgti į gaujas - pozicijos ar opozicijos- jų dokumentaliai neįvardinant.

ups to ruta ir kt       2016-03-22 10:17

paistote apie kažkokius mistinius nesąrašinius. Atsipeikėkit. Dabar ne 1995. Galiu jau šiandien pasakyti, kas tokie būtų išrinkti į Raseinių tarybą, jei uždraustumėt partijas. Ir tai būtent būtų visi verslininkai ir jų klapčiukai, kurie ateitų spręsti savo asmeninių problemų. Be to jau trečią dieną po rinkimų jie susibėgtų į tas pačias gaujas, tik jau neviešas.

Čia ne       2016-03-22 9:15

Čia ne suaugusiųjų žmonių žaidimai, o reikėtų pasakyti - suvaikėjusių debilų žaidimai. Kad nebūtų renkami sąrašiniai reikia sąrašinius biuletenius perbraukti, kad nebūtų pirmenybės nė vienai partijai. Aš taip nusprendžiau ir brauksiu visus sąrašinius ar tai būtų rinkimuose į savivaldybes, ar į seimą. Šitie sąrašyniai ir gadina visą darbą.

Apie       2016-03-22 8:17

Kokius čia išradimus paistoma? Iki 1995 metų Lietuvoje į Vietines tarybas ir buvo renkami asmenys. Kiekvienos rinkiminės apylinkės rinkėjas galėjo pažinti tą, už kurį balsavo. O dabar prisibaladokit į partijų sąžinę.
raseiniuose kiek daugiau nei 1000 rinkėjų rinktų savo tarybos narį.Tačiau sunku įsivaizduoti, kokios žmonių vienybės reikėtų,kad iš partinukų būtų atimta teisė tyčiotis iš tautiečių...

ruta       2016-03-22 7:03

Kaip teisingai paminejo Autore ,VISOS partijos yra LOVIO partijos , ir skiriasi tik tuo , kad atstovauja SAVO gaujai .Na , dar vienas buna truputi padoresnis uz kita , nors is tikro , negalima buti truputi nesciu ..Raseiniu ‘politine ’ situacija , tai mazo formato , VISOS Lietuvos , ‘politinis’ gyvenimas -  politiniu gauju , kurias finansiskai remia ‘verslinykai’ / interesu grupes/ kova del Europos strukturiniu fondu .Lietuvoje kompetentingas, padorus , moralus zmogus valdzioje , a priori, buti negali ..Apie visokius acus , tai net neminekite , ka vienas puskvailis pridirbs , ta simta protingu neistaisys ..Seniai laikas rotacijai , kad nors TIK viena kadencija galetu daryti zala viesam interesui , finansinius nuostolius ..Jeigu butu tokia galimybe , tai tik po testo ant poligrafo / melo detektoriaus / kandidatas galetu pretenduoti i bet kokia Valstybes pareiga ..., bet , jauciu ,tada nelikti 99 % pretendentu .., deja, realybe tokia - padugnes , nieksai , visokio plauko kombinatoriai uztvinde postus , pareigas , partijas ...Aisku ,is keliu blogybiu , reikia rinktis maziausia ...

ups       2016-03-21 23:57

Aš ne, nes tokiu būdu bus vien oguriecai. Jūs norite kažką naujo išrasti. Neišrasite. Demokratijai jau keli tūkstančiai metų. Partijinė sistema, kokia bloga ji bebūtų, yra pati geriausia. Raseiniųpavyzdys tai gerai iliustruoja. Ačas be partijos, kaip ir turėtumėt jį palaikyt. Deja, Gricius kai vienas ėjo, net iki tarybos nepatraukė. Kai DP užpylė plautais pinigais net jus įtikino. O juk tai tik iliuzija, Raseinių meras tarnauja net ne partijai, o grupei į jį daug investavusiai. Tautos abojumas, parsidavimas yra problema, o ne partijos…

Irena Vasinauskaitė       2016-03-21 23:17

Neverta, oguriecai, nes faktiškai nebeturite, kur grįžti. Nebent į savo įsteigtos partijos pakasynas.
Ir dar,- NĖRA NEI GERŲ, NEI BLOGŲ PARTIJŲ. VISOS JOS - L O V I O.
      PATS LAIKAS PRISIMINTI UŽ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ ESANČIUS ŽMONES. BŪTENT ŽMONĖS DARO GERUS DARBUS arba ANONIMIŠKAI PINA NIEKŠYBES IR AFERAS.
TODĖL AŠ 1 UŽ TIESIOGINIUS VIETINIŲ TARYBŲ IR SEIMO NARIŲ RINKIMUS. O JŪS ?

Oguriec       2016-03-21 22:59

Nu byn, jeigu taip maniškius tauta gina, grišiu aš i ta parciją. Nuoširdus paklonas, ponia Iriena, skolingas neliksiu!

TO ups       2016-03-21 22:51

Ne, čia bolševikų atradimas - kiekviena virėja gali valdyti valstybę, tereikia įsisegti raudiną gėlelę

ups to taip       2016-03-21 22:11

Politinis postas nieko bendro neturi su diplomų skaičiumi. Čia darbukų išradimas.

Taip       2016-03-21 21:44

Bet smagu, kai ištėškia žmogų, turintį tris diplomus? A, ne ?

ups to Oi oi       2016-03-21 21:10

ir kaip čia susiję? Kuo čia dėtas tas diplomas? man asmeniškai tema visiškai neįdomi Turi ar neturi ji tą diplomą, koks skirtumas?. O čia žmogų kaip šiukšlę ištėškia ir dar sergantį...

Oi oi       2016-03-21 20:58

SUNKU SU TOM KOPIJOM…NET SU SOCDEMŲ GĖLELIŲ DIPLOMŲ KOPIJYTĖM…

ups to Tai       2016-03-21 20:55

kažkaip kitaip rašė praeitos savaitės laikraštyje, be to teko girdėt, kad ir prokuratūra susidomėjo… Na bet darbukams meluot tiesiai į akis ir juoda vadint balta įprasta. Taigi diskutuot kaip ir neįmanoma, juk paaiškino direktorė aiškiai, klaida įvyko kopijuojant. Tsakant kopijavimo aparatas tik šast ir nutrynė vieną žodį ir taip kelis kartus. Vsio zakonno. smile

jonui       2016-03-21 20:40

Pritariu Tamstai 100 proc. Tokio siautėjimo visoj Lietuvoj nerasi. Tikrai pasijuto dievais, visagaliais, viešpačiais.

Tai       2016-03-21 20:37

Kad nieko naujo nepaporinote apie nuverstosios vicemerės sugrįžimą į buvusią darbo vietą. Pastarąją jai garantuoja įstatymai.
Žiūrim, ką turim…Va, visi upso komentarai vietoje. Nei panaikinti, nei pas nykštukus pasiųsti. Taigi, naudojate struktūroms įprastus manipuliacinius metodus…

upsui       2016-03-21 20:28

panagrinėsim ir tą temą- dėkui.

ups to Pups       2016-03-21 20:24

atleiskite, kad išdrįsau pradėti nuo ne tos pakraipos portalo. Pagalvojau, gal nuždrausta. Pasirodo kitokie komentarai čia nepageidaujami. Ką gi. Papasakosiu kam nors kitam. smile

Pups       2016-03-21 20:15

Sulauksite atsakymų į visus savo klausimus.
Ir net daugiau, nei klausiate, kad neširstumėte.Na, o apie “lesyklėles”...jūs teigiat, jūs žinot. Papasakokit, kad visi sužinotų. Raseiniuose laikraščių ir portalų, kaip pas gerą ūkininką pašaro. Pirmyn.

ups       2016-03-21 20:04

kliedėtojų choras…Jokios kritikos neatlaiko nei straipsnis, nei komentarai. Vartosi, oi vartosi grabe žmonės, kūrę Lietuvą. Jeigu ponia autorė turėtų bent kruopelytę padorumo, paklaustų ir kitos pusės kodėl tas perversmas vyksta. O juk paslaptis paprastutė, DP tarybos ir mero kampanijai išleido maždaug tiek, kiek visi kiti kartu sudėjus. Atėmė iš jų lesyklėlę, nes tempė be jokių skrupulų... Ne kokia ta naujoji dauguma, bet su senąja nėr ką lygint… Beje, gal teiksis autorė panagrinėti Žaiginio mokyklos - multifunkcinio centro direktorės veiksmus ištėškiant lauk niekuo dėtą asmenį tam, kad būtų kur priimt jos šventenybę Gitanočką? Ar jūs tik pagal užsakymą?

Jonas       2016-03-21 17:01

Esu senas raseiniškis, daug, oi daug valdžių mačiau, tačiau kas dedasi dabar - protu nesuvokiama! Pirmiausia „CHEBRA“ pareiškia merui NEPASITIKĖJIMĄ, o paskui siūlo į administracijos direktoriaus, vicemero postą iš tos pačios chebros… Tai kaip čia gaunasi? Kaip meras gali su tokiu dirbti, jei jis juo nepasitiki? Juk santuokos nepasirašome su tuo, kuriuo nepasitikime. Meras, laikydamasis rajono žmonėms duoto pažado - sąžiningai dirbti - ir stengiasi neprasilenkti su įstatymais, tačiau naujajai valdančiajai labai nepatinka, jie norėtų, kad jis kaip avinas eitų ir visiems lankstytųsi… Kas jie tokie? Kas gavę vos kelis balselius, kas per sąrašą prasmukę pasijuto dievais. O “raudonoji gėlelė” su alshaimerio ligos simptomais (nežino nei ką, nei kada baigė) užsimanė būti rajono valdove! Bijau, kad neliktų kaip ta senė prie suskilusios geldos Didžiulių kaime…

Jonas P.       2016-03-21 17:00

o ka veikia Acas is Raseiniu Seime? Ar jis, gaves turtinga zenta, dar kombinuoja kaip ir ka nugvelbti is Raseiniu, ar tai jis diktuoja ten?

Antanas       2016-03-21 15:29

Raseiniuose dabar baisiau nei sovietmečiu. Teisia merą ir net paskutinio žodžio nesuteikia. Anuomet bent suvaidindavo, bent KGB viršininko bijodavo. Dabar pasaulio valdovais pasijuto.

ruta       2016-03-21 14:54

Na , noras dominuoti sprendimuose , kai Raseiniu rajonas , kaip greitai nykstantis , gaus 220 000 000 lt , tai ir yra masalas , motivacija , i visas strateginias vietas patupdyti ‘savus’ , patikimus ‘verslinykus’ .Na , tada pasidalins , kam pagrindine gatve ‘uztrinkelinti’ ,kam koki baseina , o dar geriau dar prekybos centra ,...nesvarbu , kad greitai neliks kam vaikscioti tomis gatvemis , parkais ..

Gal       2016-03-21 14:01

Kas dar matėte kur nors tiek įniršusių politikų vienoje vietoje, kiek Raseiniuose prisikaupė rajono Taryboje ?

milda       2016-03-21 13:40

Nebus pyragų iš tų miltų, oi nebus… Jei niekas tokio siautėjimo nesustabdys,tai Raseiniuose ir mirties bausmę gali imti taikyti.

žiūriu, būti daugumoje -        2016-03-21 13:18

didelis išbandymas…
Akivaizdu, raseiniškių išrinktieji, susimetę į daugumą, nebejaučia saiko ir atsakomybės…

Rekomenduojame

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Prancūzijos parlamente – aršūs debatai dėl vakcinų pasų

Linas Karpavičius. Kuo toliau, tuo aiškiau matosi, kad pandemijos valdymas ir mokslas yra du vienas kitam prieštaraujantys dalykai

Popiežiui įteiktas manifestas dėl padėties Vokietijos Katalikų Bažnyčioje

Liudvikas Narcizas Rasimas. Prūsijos bumerangas

Teisėjas davė JAV Maisto ir vaistų agentūrai (FDA) tik šiek tiek daugiau nei 8 mėnesius Pfizer saugumo duomenims pateikti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.