Dienos aktualija, Aplinkosaugos politika, Savivalda, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Šiaulių valdžia meluoja gyventojams?

Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 26 d. 8:01

13     

    

Irena Vasinauskaitė. Šiaulių valdžia meluoja gyventojams?

Šiaulių mieste yra nevykdomas Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas. Tą dar pernai buvo galima suprasti perskaičius laikinosios Vyriausybės atstovės Daivos Kerekeš atsakymą signatarui Algimantui Sėjūnui. Šių „atradimų“ nepaneigė ir savivaldybės administracijos vadovas Antanas Bartulis, paaiškinęs, kad turi labai daug darbų, vykdo ES finansuojamus projektus, todėl ir minėtą norminį aktą iš esmės jis imsis vykdyti vėliau…Gal kokiais 2021 metais ir prisiruoš.

Ką ši informacija gerbiamiesiems skaitytojams sufleruoja? Tarkime, man tapo aišku, kad visi centro medžiai nurėžti be jokių inventorizavimų, suskaičiavimų ir t.t, todėl dabar tik vienas Dievas galės nustatyti padarytą žalą gamtai bei žmogui.

Medžiai neinventorizuoti

Lietuvoje 2007 metais priimtas Želdynų įstatymas, kuris apsaugotų medžius nuo sunaikinimo, jei tik valdžia jo paisytų paraidžiui. Tačiau net ir trisdešimtaisiais Nepriklausomybės metais mūsų valstybėje aukščiau norminio akto yra koks nors meras, direktorius ar kancleris ir, žinoma, jo stogas. O ką dar žmogus turi galvoti matydamas, kaip įžūliai paniekinama įstatymo viršenybė?

Juk jei būtų vykdomas minėtasis LR Želdynų įstatymas, medžiai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, o kitose viešosiose erdvėse bei privačiuose sklypuose, jau seniai būtų inventorizuoti. Pagal želdynų ir želdinių korteles turėtume galimybę sužinoti jų augimo vietą, rūšį, amžių, aukštį, diametrą, tankumą, būklę ar kokių veiksmų reikia imtis jiems tvarkyti bei prižiūrėti. Tik turint išsamią želdynų charakteristiką bei būklės įvertinimą, galima spręsti apie medžio situaciją.

Taigi, kiekvienas želdynas ir želdinys privalo turėti tokią kortelę – kaip kad žmogus turi ligonio asmens kortelę gydymo įstaigoje, kur per laiką surinkta daug informacijos apie kiekvieną iš mūsų. Ir kaip žmogaus gyvenimo finale jam surašomas mirties liudijimas, taip ir dendrologai, bent pagal LR Želdynų įstatymą, vadovaudamiesi inventorizacijos kortelėmis, medžių būklės vertinimais ar trumpomis želdynų charakteristikomis, gali surašyti ekspertizės aktus ir jie taps medžių mirties liudijimais.

Dar daugiau –  LR Želdynų įstatymo 18 str. 5 punktas teigia, kad „Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai.“

Vadinasi, jei įstatymas būtų vykdomas, kiekvienas žaliuojančiu miestu suinteresuotas šiaulietis galėtų pats visą informaciją apie želdynus matyti, tarkime, savivaldybės tinklapyje.Tiksliau – tą privalomą inventorizacinės kortelės formą, kuri yra pridedama prie minimo įstatymo poistatyminių aktų, aprašų ir pan. Tačiau šiauliečiams, bandantiems susivokti, kokią čia velniavą vėl valdžia stengiasi užmaskuoti, siūloma „nardyti“ po vykdomų projektų medžiagas.

Be to, pagal tą patį įstatymą privalu visuomenei pranešti ir apie kiekvieną pokytį miesto augmenijos priežiūros, tvarkymo ar pasmerkimo mirčiai planuose. Paprasta, suprantama, tiksli ir skaidri informacija tikrai nesukeltų žmonių nepasitenkinimo ar abejonių. Tačiau Šiauliuose nueita nusikalstamu keliu, nes nevykdant Želdynų įstatymo, informacija apie medžių likimą slepiama tol, kol žmonės patys pamato, kad medžiai pjaunami.

Kas vyksta Dainų parke, šiauliečiai ėmė domėtis tik visai neseniai – pamatę raudonai sužymėtus beveik 2000 medžių. Šiaulių Aušros alėjos, Centrinio parko,  Vilniaus gatvės bulvaro medžiai, nuteplioti mirties spalva, buvo paversti, anot ūkininko Antano Bartulio, „statybinėmis atliekomis“. Miesto meras Artūras Visockas tąkart įžūliai melavo, kad brandūs medžiai nebus naikinami, tačiau, nežiūrint protestų bei drąsios moters Reginos Žemaitės pergalės teismuose [už tai, kad prisirišo prie pasmerktos liepos], vietinė valdžia, sunaikinusi per 1500 tvirtų medžių miesto centre, nežada sustoti. Šįkart ji nusitaikė į vadinamųjų „miegamųjų mikrorajonų“ – Aukštabalio bei Dainų – vienintelę reakreacinę zoną – parką-jaunuolyną. Jame auga 20–70 metų medžiai: ąžuolams, beržams, klevams – tai brandi jaunystė.

Beje, jau nuo 2008-ųjų viešojoje erdvėje sklando legendos ir „koncepcijos“, kad Dainų parko vietoje turėtų „išaugti“ regbio, net du futbolo stadionai, baseinas, ledo arena ar pan., žinoma, ir automobilių parkavimo aikštelės, kavinės, tačiau nutylima, iš kur bus gauta lėšų tokiems „vasiukiškiems“ projektams, jei jau dabar valdžia aimanuoja, kad trūksta ES finansuojamiems centro projektams ir kt. užbaigti tų finansų.

Vicemeras aiškinasi žiniasklaidai bei socialiniuose tinkluose

Regis, šį kartą žmonės laiku susidomėjo tuo, kas vyksta. Paaiškėjo, kad kol kas viskas tik koncepcijų ir projektavimų stadijos.

O vicemeras gražbylystėmis pranoko pats save, savo Fb profilyje teigdamas:
Domas Griškevičius
Sausio 20 d., 15:29 ·
#DainųParkas
Kaip žinote, šiais metais planuojama vykdyti Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo II etapą.
Gauname paklausimų dėl Dainų parke sužymėtų medžių, klausiama ar jie bus kertami.
Informuojame, kad šiuo metu yra baigiamas rengti Dainų parko teritorijos topografinis planas, kurio metu atliekama medžių taksacija (apskaita ir įvertinimas (augančių medžių amžiaus, aukščio ir skersmens, medienos išteklių, jos metinio prieaugio nustatymas).
Medžių taksacijos metu yra pažymimi dažais. Medžio sužymėjimas nereiškia jo kirtimo.
Projektavimo užduotyje numatyta sąlyga vykdant projektavimo darbus maksimaliai išsaugoti esamus želdinius
“.

Mano atsakymas į mandrą vicemero kalbą: „Domai, baik meluoti…“

Tačiau prieš „vertėjaudama“ noriu paprašyti: jei šioje teritorijoje bus tiesiami tik pėsčiųjų ir dviračio takai, gal galite iš savivaldybės tinklapio pašalinti ar į archyvus „nuleisti“ politine fantastika dvelkiančią „vasiukiškąją“ 2008 metų Dainų parko projektinę koncepciją? Nereikia klaidinti žmonių.

Taigi dar kartą aiškiai ir ne metaforiškai pasakysiu: Domai, baik meluoti, kad medžių žymėjimas raudona spalva – tai jų skaičiavimo pasekmė. Raudona spalva ant želdinio reiškia viena: valdžia jį jau pasmerkė myriop. Ir tą nusprendžiau ne aš, o aplinkos ministras, 2008 m. sausio 31 d. pasirašęs įsakymą Nr. D1-87, kuriame ir nurodoma, kad būtent šia spalva žymimi sunaikinami želdiniai.

Tarsi pats to nežinotų, vicemeras Domas Griškevičius prilygina „taksavimo“ terminą inventorizavimui ir TV laidoje bei vietos laikraščiui neraudonuodamas aiškina: girdi, darbuotojai taip pasižymi jau inventorizuotus medžius – neva tik tama, kad nebūtų dubliavimosi…

Tačiau, kodėl tuomet ne visi medžiai nuspalvinti? Ir kodėl jie žymimi raudona spalva, kuri pagal LR Aplinkos ministerijos norminius aktus yra sprendimo iškirsti medį ženklas?

Ramybės neduoda ir dar vienas klausimas: negi vicemeras D.Griškevičius nežino, kad jo bosas, miesto meras Artūras Visockas Vyriausybės atstovus jau informavo, jog paskelbtas viešosios paslaugos pirkimas želdinių ir želdynų inventorizavimui bei apskaitos organizavimui? Pirkimą planuojama baigti iki melagių, t.y. balandžio mėnesio 30 dienos. „Užbaigus pirkimo procedūras bus pradėtas miesto želdynų ir želdinių inventorizavimo procesas“, – žada meras Vyriausybės atstovei.

Ko iš tokių pažadų tikėtis ar kaip juos suprasti? Gal a] šis pirkimas nebus skundžiamas ir neužsitęs? b] darbai su, anot D.Giškevičiaus viešai paminėtais, nesidubliuos, t.y. nebus mokama už dar vieną Dainų parko medžių inventorizavimo paslaugą? O gal „socDomu“ vadinamas A. Visocko pavaduotojas tiesiog pagražbyliavo, „nežymiai“ supainiojęs inventorizavimo ir taksavimo darbus? Kas galėtų paneigti, kad „nusipirkus“ inventorizavimo paslaugą, Dainų parke, kaip ir centrinėje miesto dalyje nebebus ką inventorizuoti, nes visi raudona mirties spalva pažymėti želdiniai jau bus „ištaksavoti“?

Tačiau už prisipažinimą, kad šiuo metu Dainų parke medžiai taksuojami – ačiū. Gal net nežinojai, kad internetiniuose žodynuose, reklamuojančiuose masinius želdinių kirtimus bei medienos gamybą, šis terminas aiškinamas visai ne taip, kaip pats savo Fb čiauški:
                              „taksuoti
                              taks|uoti, taksuoja, taksavo
                                              1. nustatyti taksą, įkainoti.
                                              2. įvertinti mišką. taksavimas, taksuotojas, taksuotoja dkt.“

Todėl tikiuosi, kad Šiaulių centro nuplikinimo istorija nebepasikartos bent vienu aspektu. Nevykdant LR Želdynų įstatymo, tąkart nurėžta apie 1500 neinventorizuotų brandžių, gražių medžių, ir mes sužinojome, kad tai… tik statybinė atlieka, verta utilizavimo, ir net Centrinė projektų valdymo valdyba negeba atsakyti, kokia nukirstų Vilniaus gatvės bulvaro liepų kaina. Kėsinimasis į Dainų parką – „kokybiškai“ naujas etapas: po vadinamosios „taksacijos“ bent žinosime, kiek nuostolių pridirbta.

Ir Šiaulių savivaldybė įsigijo „vamzdį“

Ko gero, taikliausiai Saulės miesto medžių naikinimo situaciją nusakė Kovo 11-osios Akto signataras Algimantas Sėjūnas: „Šiaulių centras be medžių – tai savotiškas vamzdis mažiausiai penkiasdešimčiai metų, nes jei vienas medis per metus sugeria 6 kg teršalų, tai paskaičiuokite, kiek teršalų sukvėpuos per tą bemedžių gatvių vamzdį einantys žmonės. Gal ir išties miesto valdžia vis dar nesupranta, ką pridirbo, ir toliau ketina tęsti darbus, didinančius taršą mieste?“

Kas šiose medžiažudysčių istorijose labiausiai stebina? Žmonių kantrybė – tarsi savotiškas pasiryžimas ar pasmerktumas patiems sukvėpti visą taršą. Ir valdžios manipuliacijos: įstatymų nevykdymas, piliečių mulkinimas bei sunkiai „bepataksuojamas“, net įstatymo galia neiškertamas visokių bartulių-griškevičių-visockų ir Co cinizmas.

 

 

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tautietis       2020-01-30 14:53

Velniai, tiek žinių, tautai reikia apsijungt ir ko greičiau užkirsti kelią demonokratijai

Inesa       2020-01-27 9:51

Kada tie vandalai atsakys už savo “darbelius”,kada bus įstatymas baudžiantis tokius “valdininkus”.Ar ne laikas būtų mums vienytis!!!!

Irena Vasinauskaitė       2020-01-26 22:57

Ar nenorite tikėti, kad yra besilaikančių 8-ojo Dievo įsakymo ?

-------       2020-01-26 22:50

Keista matyti klustuką straipsnio antraštėje.
Parodykite Lietuvoje valdžią, kuri nemeluoa.

Oho       2020-01-26 22:23

Vasinauskaitė vėl atsirado

Ačiū to nežinau...       2020-01-26 17:31

Jūs suprantate, kas vyksta Šiauliuose ir Lietuvoje. Kalbėkimės. Ieškokime bendraminčių. Bandykime įrodyti kirtėjams, kad jie kerta šaką ant kurios patys sėdi. Gi už jokius pinigus nenusipirksim gryno oro, tyro vandens, doro žmogaus…

Aš nežinau       2020-01-26 16:42

Vis atsiverčiu tą straipsnį, paaimanuoju širdy, mintyse išvadinu tuos kirtėjus niekšais, bet taip ir neparašau nieko. Man miškelis Dainuose jau tiek metų buvo pasivaikščiojimų, maldos, vienatvės vieta. Ten prisirinkdavau vaistažolių, pailsėdavau nuo žmonių. O jau šiemet vos vos spėjau prisirinkti gauromečio (ožkarožės, kiti jį vadina ivan čai) lapelių. Nespėja užaugti žolė - bemat nuskuta plikai. Pusė miškelio dabar kaip iškastruota, iškultūrinta, žmonių daugiau maišosi, pradingo tyla ir ramybė.  Mačiau ir tuos mirčiai pažymėtus medžius. Daugybė raudonų dėmių blyksi prieš akis. Taip ir norisi užkeikti tuos kirtėjus: kad jie niekada prie savo namų ar savo kelyje nesutiktų mažiausio medelio, kad juos kaitra nutrenktų neturint kur surasti pavėsio, kad žolė prie jų namų augtų nuodinga!

ah1       2020-01-26 15:47

o aš manau kad želdynų apskaita turėtų būt matuojama želdynų plotais o ne medžiais, želynų ploati turėtų būt privalomi,centralizuotai nustatytas želdynų privalomas plotas miestuose, miesteliuose, gyvenvietėse ir pastoviai palikomas nekeičiant plotų paskirties, taip apsaugojant žmonių sveikatą,svsikata turėtų būti laikoma neginčijamu preoritetu.

Valio       2020-01-26 15:40

Ar ploti tiems marginalams, kurie įstatymų nežino ir džiaugiasi, kad valdžia jų nevykdo ?

Marginalas       2020-01-26 15:37

Inventorizuoti “piliečiai” piktinasi, kad medžiai dar neinventorizuoti.
Super Orwellas! Tegyvuoja “krikščioniška partija”!

Žaltvykslės       2020-01-26 12:36

Jokie “inventorizavimai” čia nieko nepadės - dar daugiau biurokratijos: tik duok matuoti, skaičiuoti, visa, kas gyva versti skaičiais ir popieriais. Padėtų nuoširdus požiūris daryti gražiai, neskubant - ne pagal projektus, sąmatas. Kai viskas daroma buldozeriu, tai jokie papildomi biurokratizmai nepadės.

Žmonės       2020-01-26 10:36

Ne tik Šiauliuose. Visoje Lietuvoje vyksta tas pats. Valstybė siaubiama, o žmonės tyli kaip nebyliai.

Žodžio laisvė...       2020-01-26 9:40

Skraidančios lėkštės atskraidino iš kosmoso kempinligės virusus ir užkrėtė savivaldybių karalių it karaliukų smegenis kempinlige.Skubiai reikia steigti naujas
ligonines susargdintiems veikėjams gydyti.

Rekomenduojame

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.