Demokratija ir valdymas, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Raseinių politikai prieš atostogas išsiaiškino, kas cituoja Adolfą Hitlerį, o kas – Vytautą Landsbergį

Tiesos.lt siūlo   2017 m. liepos 13 d. 18:47

5     

    

Irena Vasinauskaitė. Raseinių politikai prieš atostogas išsiaiškino, kas cituoja Adolfą Hitlerį, o kas – Vytautą Landsbergį

„Mūsų Raseiniams“

Posėdžio monotoniją sugriovė žinia, kad daugiau apžvalginių ekskursijų nuo Lyduvėnų tilto nebebus – esą sunku užtikrinti žmonių ir paties objekto saugumą. Todėl pritarta savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“. Tikimasi pasinaudojus ES lėšomis sutvarkyti saugomas teritorijas, greta Lyduvėnų tilto pastatyti apžvalgos bokštą ir t.t.

Politikų aistros įsisiūbavo, kai Ekonomikos ir ūkio departamento vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas Robertas Pareigis pristatė sprendimo projektą „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių savivaldybės nuosavybėn.“

„Neskelbiamos derybos“ užstrigo

Kiek plačiau apie tik iš pirmo žvilgsnio „slaptą“ Raseinių savivaldybės sandorį. Ketinama iš neįvardinto privataus asmens, turinčio butą Blinstrubiškių socialinės globos namų komplekso teritorijoje, pirkti butą už ne daugiau nei 15 000 eurų. Tame bute globos namų administracija atliktų jiems numatytas funkcijas, t.y. planuotų ir teiktų socialines paslaugas, bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, sudarytų sąlygas neįgaliųjų integravimui į vietos bendruomenę ir plėtotų kitokią veiklą panašia dvasia.

Šiam sandoriui aktyviai pasipriešino jaunasis politikas Matas Skamarakas. Jis pasakė buvęs šiame objekte ir tą „sandėliuką su langais“ apžiūrėjęs. Objekte nėra nei šilumos, nei vandens, nei elektros. Patalpos, skambiai butu vadinamos, jau seniai negyvenamos ir yra labai apleistos.

Savaime suprantama, kilo susidomėjimas, kas šio buto savininkas, jei savivaldybės globos įstaigai leidžiama jį pirkti „ne brangiau nei 15 000 eurų“. Robertas Pareigis, kaip kokia kostiumuota Marytė Melnikaitė, nė už ką nenorėjo įvardinti „sandėliuko su langais“ pardavėjo – esą to daryti neleidžia Vyriausybėje ruošiami norminiai aktai.

Po tokios „abrakadabros“ nebeišlaikė politikos senbuvė Ona Babonienė ir tiesiai paklausė: „Ar tai vieno iš Šimaičių butas?“ „Jums teks atsakomybė už įvardijimą,“ – paaiškino R.Pareigis, tuo tarsi patvirtindamas O.Babonienės spėjimą.

Po karštų diskusijų ir pasiaiškinimų, kas už ką atsakys, šis tarybos sprendimas nebuvo patvirtintas.

Įdomu, kaip šią „neskelbiamų derybų“ istoriją derėtų suprasti paprastiems mirtingiesiems?

Paspėliokim. Ar galėtų būti tokia versija: politikai skiria gerokai didesnę nei rinkos vertė pinigų sumą apleistam butui pirkti, nes pardavėjas pažįstamas ir neturi kur to nekilnojamojo turto dėti? Gali? Pirkėjas gi tokiais atvejais paprastai būna valstybinė ar savivaldybės įstaiga, kur eurai upeliais tvinsta ir skaičiuoti nebūtina. Toliau spėliokime: jei „neskelbiamos derybos“, vadinasi, ir aferos neviešinamos. Pardavėjas, gavęs solidžią sumą už parduotą turtą, „grobį“, tikėtina, maloniai ir dosniai pasidalina su jam padėjusiais šlamštą „iškišti“ geradariais. Gali taip būti? Patys galvas turite, tai ir mąstykite… Ir būtinai prisiminkite tokį valdžios rūpestį „neįgaliaisiais“, kai kreipsitės į savivaldybės administraciją paramos ir išgirsite, kad nėra pinigų.

UAB „Raseinių autobusų parkas“ aprūpinamas transportu

Gegužės mėnesio tarybos posėdyje savivaldybės taryba atėmė autobusiuką iš Meno mokyklos, o birželį išmušė vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valanda – nutarta ir su ja nutraukti autobuso „Ford Transit“ panaudos sutartį.

Šią savivaldybei priklausančią transporto priemonę nuspręsta 10 metų pagal patikėjimo sutartį perduoti UAB „Raseinių autobusų parkas“, nes ji reikalinga keleiviams vežti vietiniais maršrutais.

Atrodytų, viskas lyg ir normalu – autobusas yra savivaldybės, kam nori, tam patiki. Tačiau sprendimo projekte nurodyta informacija, kad 2017 m. birželio 30 d. tos „mašinytės“ likutinė bevertė – nulinė. Tik… kaip tas autobusėlis, 2003 metais įsigytas už 30 459,05 Eur, pernai už 4000 Eur suremontuotas, vežios keleivius, jei jis visai nieko nevertas? Ir… kiek dar kainuos savivaldybės įmonei šios transporto priemonės remontas?

Kas Raseinių savivaldybėje dalina pinigus, arba Valdančioji koalicija skylinėja?

Jau antrame posėdyje iš eilės savivaldybės tarybos nariai negali susitarti, kas turės sprendžiamąjį balsą remiant smulkųjį ir vidutinį verslą. Praėjusį kartą buvo suabejota, ar galima keisti nusistovėjusią tvarką nesulaukus juristų išvadų, kai pagal tam tikras politikų sudarytas taisykles-aprašą pinigus verslus pradedantiems skirsto [rekomenduoja] tarybos patvirtinta komisija. Tarybos nariai ketino iš komisijos šia teisę atimti ir perduoti Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komitetui [pirmininkas – Vaidas Kuzmarskis].

Birželio mėnesio tarybos posėdyje šios reformos autorius V.Kuzmarskis apsigalvojo ir paaiškino: „Susidarė mūsų savivaldybėje tokia praktika, kad vienas komiteto narių bando vienaip ar kitaip įtakoti lėšų skyrimą, pradeda naudotis kaip savomis lėšomis. Tai būtų ydinga praktika, kuriai negaliu pritarti.“

Jam antrino ir Steponas Nacius: „Tai kuria tokią terpę, kur vienas tarybos narys žada, laksto, bėgioja, dalija pinigus, o kiti tarybos nariai tampa įkaitais ir nežino, kam tie pinigai skirstomi. Nebežinom, kas vyksta, ir nebegalim sukontroliuoti. Ydinga praktika, todėl negalima komitetams patikėti pinigų skirstymo“.

„Apie kokį čia vieną žmogų kalbama? Kur tas vienas žmogus figūruoja?“ – suskato ieškoti Česlovas Kenstavičius.

Tarybos narys Sigitas Vaičius pakartojo tai, ką jau yra sakęs praėjusiame posėdyje: „Pagal aprašą lėšas skirsto komisija. Ir ne komisija dirba blogai, o aprašas netikęs. Reikia jį pataisyti.“

Jam irgi buvo neaišku, kas tas visagalis, skirstantis savivaldybės pinigus. A.Radčenko prisipažino nesuprantanti, kas čia savivaliauja, ir, kas nedažnai pasitaiko, pritarė S.Vaičiui, kad reikia taisyti pinigų verslo rėmimui skirstymo taisykles-aprašą. Tačiau ir į A.Bautronio klausimą – „Koks čia žmogus, kuris čia stebuklingai tvarko tuos pinigus – nebuvo atsakyta.

Tarybos sprendimo projektas nesulaukė pritarimo. Meras Algirdas Gricius irgi pasiūlė parengti naują aprašą ir patvirtinti jį rugpjūčio mėnesio tarybos posėdyje.

Remigijus Ačas nevykdo pažado nepolitikuoti, arba Naujas kapinių priežiūros būdas?

[Pastaba: stenograma stilizuota autorės intarpais, dažniausiai – nusistebėjimais]

Priešatostoginis Raseinių tarybos posėdis baigėsi įspūdingai: politikai išsiaiškino, kas kokias istorines asmenybes cituoja, o savivaldybės administracijos direktorius R.Ačas pasirodė visu gražumu – papolitikavo, nors žadėjo tik ūkines problemas spręsti.

Tarybos sprendimo projekto dėl evangelikų-liuteronų ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų tvarkymo pristatymas panašėjo į politvalandėlę – per ją R.Ačas pareklamavo „Rasų“ judėjimo nuopelnus ir nepagailėjo kritikos kitiems politiniams dariniams.

Šių eilučių autorė nerizikuoja atpasakoti vykusių diskusijų esmės, todėl siūlo stilizuotą stenogramą.

Remigijus Ačas: „Pristatau sprendimo projektą „Rasų“ judėjimo vardu. Girdėjau visokių kalbų, kad mes norime pasigarsinti, bet mes tuo kapus prižiūrime jau trys metai. Dabar norime įteisinti tą prižiūrėjimą, nes kapinių tvarkymas – subtilus dalykas. Prie kiekvieno kapo prikišus nagus visko gali atsitikti. Įteisinę turėsime didesnę atsakomybę. Taip pasielgti paskatino Romualdo [„Rasų“ judėjimo kolegos R.Zubielos – aut.past.] raštas Tegul neįsižeidžia Andrius Bautronis, bet „feisbuke“ mačiau jo diskusiją, kad valdžia neprižiūri kapų. Jis irgi valdžia, nes opozicija kartais turi didesnius įrankius, nei pozicija. Yra kitų partijų atstovai. Reikia geranoriškumo. Patriotiškumas – ne tik pastovėjimas prie vėliavos pasipuošus uniforma. Politinės partijos ir judėjimai turi imtis iniciatyvos.“

[Irena Vasinauskaitė: Ūkio nebeliko, tik politika ir „Rasų“ judėjimo reklama žengiant į Europos Parlamento ir 2019-ųjų savivaldos rinkimus? Politiniai oponentai kritikuojami tarsi rinkiminės kampanijos metu…]

Linas Bielskis: „Kapinių tvarkymas – tai puiku. […] Bet reikia juristų konsultacijos, ar šis sprendimo projektas neprieštarauja LR Vyriausybės 2008-11-19 dienos nutarimui Nr.1207, kuriame nurodoma, kad kapines tvarkyti turi teisę tik bažnyčia bei savivaldybės.“

[Irena Vasinauskaitė: Logiškas klausimas, reikalaujantis tiesaus atsakymo…]

Remigijus Ačas: „Giliai esu įsitikinęs, kad čia yra visuomeninė veikla. […] Jeigu gėlių padėsime, žolę nupjausime ar žvakes uždegsime – ar čia bus pažeidimas?“

[Irena Vasinauskaitė: Nuo atsakymo įžūliai išsisukta, tačiau netikėtai paaiškėjo, kad visuomeninei veiklai reikalingas aukščiausios Raseinių valdžios – savivaldybės tarybos – sprendimas.]

Sigitas Vaičius: „Noriu pasitikslinti, jūs čia apie Pirmojo ar Antrojo pasaulinio karo karių kapų tvarkymą kalbate? Esu skaitęs, kad jūs mėgstate cituoti Hitlerį, tai gal apie Antrąjį pasaulinį karą eina kalba?“

[Irena Vasinauskaitė.: Ką gi, cituojamų asmenų pasirinkimas puikiai charakterizuoja asmenines žmogaus savybes bei charakterį…]

Remigijus Ačas: „Kapinių pavadinimas yra toks, koks yra. Nesiginčysime. Jūs Landsbergį mėgstate cituoti…“

[Irena Vasinauskaitė.: Gražu, kai politikai vienas kitą „giliai“ pažįsta…]

Jonas Vazgys: „Jūs norite leidimo ar pinigų?“

[Irena Vasinauskaitė: „Vopros rebrom“, – pasakytų kaimynai rusai. Tačiau naivu tikėtis, kad broliai lietuviai politikieriai į jį tiesiai atsakys…]

Remigijus Ačas: „Sprendimo projekte parašyta – neatlygintinai.“

[Irena Vasinauskaitė: Taip. Neatlygintinai TIK iš savivaldybės biudžeto, tačiau direktorius – informuotas žmogus, jis žino, iš kur gauti pinigų visuomeninei ir kt. veikloms.]

Vidmantas Karabinas: „Jei nepritartume, ar „Rasai“ nustotų prižiūrėti tas kapines?“

[Irena Vasinauskaitė: Naivus klausimas politikui, neatsakinėjančiam į nepatikusius klausimus.]

Remigijus Ačas: „Nenustotų. Siekiame parodyti pavyzdį kitoms partijoms. Noriu įtraukti šaulius, kad jaunimas ugdytų meilę ne tik aprangai, bet ir istorijai.“

[Irena Vasinauskaitė: Dar kartą politinė reklama ir netiesioginis oponentų pašiepimas.]

Ona Babonienė: „Ar būtinas visuomeninei geranoriškai veiklai Tarybos sprendimas? Ar būtina ne tik ūkines sferas pasiskirstyti politikams, bet ir kapines? Ar čia rinkiminis pasirodymas, nes projektas – 2,5 metams, o rinkimai po dviejų?“

[Irena Vasinauskaitė: Bravo! Įžvalgi politikos senjorė.]

Remigijus Ačas: „Jūs išgirstate „A“, bet neišgirstate „B“. Mes jau beveik tris metus tuos kapus prižiūrime. […] Žiūriu, kad ir tarybinės armijos kapai labai apleisti. Gal atsiras kokia politinė partija, kuri pagal savo įsitikinimus imsis juos prižiūrėti?“

[Irena Vasinauskaitė: Dar vienas įrodymas, kad p. R.Ačui per žema atsakinėti į tarybos narių klausimus?]

Algirdas Gricius: „Kapinės – paveldosauginis objektas. Tuo sprendimu įpareigojame „Rasus“ kapus tvarkyti pagal įstatymus.“

[Irena Vasinauskaitė: Esminė mero istoriko pastaba, į kurią politikai neatkreipė dėmesio. Paveldosauginiai objektai visame pasaulyje yra įvairių tarptautinių fondų pagal programas bene labiausiai finansuojami objektai, todėl unikalu turėti savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo kapinių tvarkymas deleguojamas visuomeninei organizacijai, dalyvaujančiai aktyviojoje politikoje.]

Steponas Nacius: „Man tai džiugu, kad „Rasai“ imasi tokios veiklos. Ar žadate kažkaip pažymėti, kad jūs tai prižiūrite? Ar bus vizualinė reklama, kad jūs tą darbą darote?“

Remigijus Ačas: „Nebus.“

[Irena Vasinauskaitė: Kai politikas taria „Labas rytas“, reikia būtinai pažiūrėti į laikrodį, ar dar ne vakaras…]

Aldona Radčenko: „Aš nežinau, kam geram visuomeniniam darbui reikalingas tarybos pritarimas? Gal evangelikai finansuos?“

[Irena Vasinauskaitė: Politikės klausimai, nereikalaujantys atsakymų: jei bus parašytas projektas su šia konfesija susijusiam fondui, galima tikėtis tokiam šventam reikalui, ir dar su vietinės valdžios palaiminimu, skirto finansavimo.]

Remigijus Ačas: „Jeigu jūs tarpininkausite. Iki šiol šiuos darbus darėme nemokamai.“

[Irena Vasinauskaitė: Nepalyginamai smagiau visuomeninius darbus dirbti už rėmėjų pinigus, ir dar – rinkimų išvakarėse, juk tikrai atsiras kur leisti savus…]

Gediminas Gelumbauskas: „Supratau, kad rajonas neturi tvarkos, kaip tuos kapus tvarkyti. Ar nereikia priimti bendro nutarimo, kaip kapus reikia tvarkyti tiems, kurie to darbo imasi?“

Algirdas Gricius: „Pritariu kapų tvarkymo aprašo paruošimui.“

Remigijus Ačas: „Kviečiu kitas politines jėgas prisidėti.“

[...]

Sigitas Vaičius: „Ūkininkas Gofertas eilę metų skundėsi, kad tos kapinės netvarkomos. Gal reikia visiems paskelbti, kad kapinių tvarkymas nebūtų stichiškas?“

Rosvaldas Kunickas: „Reikia pritarti geroms iniciatyvoms. Tačiau esu pastebėjęs – kai žmonės eina saulėlydžio link, jiems ima rūpėti kapinės…“

[Irena Vasinauskaitė: Jei tas pastebėjimas apie politines organizacijas, tai Liberalų sąjūdžiui jau būtina suskubti …]

Andrius Bautronis: „Ėmėtės per politinį judėjimą tvarkyti evangelikų kapines. […] O šauliai, apsirengę paradinėmis uniformomis, žygiuoja, tačiau bunkerius, partizanų kapus, jų žūties vietas tvarko darbine apranga ir tarybos pritarimo neprašo.“

[Irena Vasinauskaitė: Tikrai taip. Galiu paliudyti.]

Išsikalbėję tarybos nariai – 21 balso persvara prieš vieną susilaikiusį – R.Ačo pristatytam sprendimo projektui pritarė. Užsiėmę gražbylystėmis politikai neatkreipė dėmesio į istoriko mero žodžius, kad kapinės – paveldo objektas, o pastarųjų tvarkymą finansuoja įvairūs ES ar tarptautiniai, konfesiniai fondai.

Tuo tarpu Girkalnyje net kelios istorinės kapinės nėra registruotos Registrų centre. Įdomu, ar įteisintos „Rasų“ prižiūrimosios?

Tarybos posėdžio pabaigoje meras A.Gricius informavo apie Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą: „100 proc. Tarybos sprendimai įgyvendinami. Nėra uždelstų ar nepradėtų vykdyti“.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to grumstas       2017-07-13 10:48

O kodėl ne Jacob Schiff ir Co banke ir bedražygiuose? Auksinis Saksas, deja, nors pavadinimas ir vokiškas, bet ne vokiečių kilmės banke, deja.

taip       2017-07-13 9:19

Raseiniuose bardakas, kaip ir visoj Lietuvoj tik ziuri ,kaip pasivogti pinigu nors tauta skursta ir badmiriauja

Raseiniškis       2017-07-13 7:11

Gal portalo leidėjai galėtų paaiškinti, kodėl ši publikacija labai skiriasi nuo tos, kuri išspausdinta popieriniame ” Mūsų Raseiniams” variante?

grumstas       2017-07-12 15:57

dėl akių pasiginčijo, pasišpilkavo , o po to priėmus šį svarbų Ačui dokumentą, nuėjo šampanu atsigaivinti. Svarbi išvada: kapinėse guli ne tik mirusieji, ten padėti ir pinigai- reikia tik žinoti , kokiame banke Kremliuje ar Reichstage dalintoją susirasti, dar ir pelno 2 procentus perves gražai paprašyti. Pinigų yra , tik reikia pasilenkti, netingėti pasikelti… Ačiū Irenai už druską komentarų ir pastebėjimų pavidale…

O kuo jie skiriasi       2017-07-12 11:20

Vienas nuo kito?

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.