Savivalda, Partijos

Irena Vasinauskaitė. Paliaubos: tariamos ar tikros?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. kovo 9 d. 10:27

0     

    

Irena Vasinauskaitė. Paliaubos: tariamos ar tikros?

Manau, kad turėčiau paaiškinti garbiesiems skaitytojams, kodėl, kai daugelis gvildena didžiosios politikos temas, aš dažnai rašau apie dviejų savivaldybių – Šiaulių ir Raseinių – reikalus.

Pati esu buvusi vieno iš Lietuvos didžiųjų miestų – Šiaulių tarybos narė, todėl vietos savivaldos problemas pažįstu iš vidaus.

Šiuo metu dirbu „Mūsų Raseiniams“ redakcijoje, todėl rajono savivaldos klausimais domiuosi ir informacija dalinuosi su skaitytojais.

Lietuvoje – 60 savivaldybių. Kiekvienoje jų yra ne vien bendro pobūdžio, bet ir specifinių problemų. Gyventojai geriausiai mato tuos valdžios žmones, kurie yra arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Manau, kad apie vietos savivaldybes būtina dar daugiau rašyti, kad subrandintume informuotą rinkėją, suprantantį, kad į vietinę tarybą nereikia rinkti politikų, rinkiminių kampanijų metu žarstančių ne savivaldybių kompetencijoje esančius klausimus. Pvz., jei kandidatas į bet kurią iš 60 Lietuvos savivaldybių tarybų aiškins, kaip išrinktas jis padidins pensijas ar pakels atlyginimus, nereikia tokio nė klausytis, ir t.t., ir pan.

Ta proga kviečiu siųsti Tiesos.lt redakcijai rašinius ir iš kitų savivaldybių.

Jūsų Irena Vasinauskaitė.

* * *

Vedybos būna iš meilės, reikalo ar išskaičiavimo. Panašiai ir „politinėse tuoktuvėse“ sudaromos įvairios valdančiosios koalicijos, daugumos ar pan. Kas vis dėlto įvyko Šiauliuose, kai kaitaliojosi daugumos, politikai migravo iš vienos frakcijos į kitą, skundėsi Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei? Ir kiek tų daugumų Šiauliuose šiandien ?

Miesto savivaldybės tarybos politinis chaosas pažadino visuomenę. Portaluose bei socialiniuose tinkluose pilasi diskusijos, komentarai. Susibūrė piliečių iniciatyvinė grupė [kontaktinis asmuo – Vida Stankūnienė], prižiūrėsianti politikus. Jau šimtais skaičiuojami parašai po kreipimusi į Seimą – reikalaujama atimti mandatus eksmerams socialdemokratui Justinui Sartauskui ir tvarkiečiui Alfredui Lankauskui. Jaunesniosios kartos politikams – V.Simulik judėjimo „Už Šiaulius“ atstovui Deniui Michalenko bei liberalsąjūdiečiui Aurimui Lankui – rinkėjai irgi reiškia visuomeninę interpeliaciją.

Taigi, regis, tokia įkaitusi atmosfera privertė miesto politikus atsikvošėti. Mažne vienbalsiai: 26 – už, 3 – prieš [taryboje – 31 narys] mero Artūro Visocko teikimu išrinktas administracijos direktorius Antanas Bartulis.

——————————————————————————————————————————————————
Svarbu, 2017-03-03 08:43
Kad ne Zakaris, Sartauskas ar kas Simuliko saikos. Nuo situ is tolo nesa kompartija.
[portalų komentatorių nuomonė]

——————————————————————————————————————————————————

Viešojoje erdvėje procesas – super vieningas balsavimas už administracijos vadovą – vadinamas skambiai: paliaubomis. O privačiuose pokalbiuose analizuojama, ar ilgam, nes Šiaulių tarybos „politinėse tuoktuvėse“ meilė, tiek išsiriejus, neįmanoma, išskaičiavimas irgi nelabai tinka, nors dar galima postelius persidalinti, tačiau tuomet iškils grėsmė vadinamosioms paliauboms.

Patikimiausias Šiaulių tarybos partijų bei visuomeninių komitetų „jungiklis“ – reikalas, t.y. keturiems tarybos nariams inicijuotas įgaliojimų netekimas, arba tiesioginio valdymo bei priešlaikinių rinkimų baimė. Politikai susitelkti sugebėjo tik išsekus dviejų mėnesių laikotarpiui, kai grėsmė, jog įsijungs tarybos išvaikymo mechanizmas, tapo visiškai tapo reali.

Beje, pastarasis tarsi ir nesukurtas, nes praėjusios kadencijos Seimas, pataisęs Vietos savivaldos įstatymą, kokiais nors mechanizmais nelabai ir rūpinosi. Matyt, avansu žinojo, kad kadenciją anksčiau laiko išdrįso baigti tik signatariškoji Aukščiausioji taryba [Atkuriamasis Seimas]. Kitiems – Seimo ar savivaldybių tarybų nariams – politinės valios pasitikrinti, ar tebeturi rinkėjų pasitikėjimą, tikrai neužteks.

Kas sudarė paliaubas „iš reikalo“?

Paskutiniajame Šiaulių tarybos posėdyje iš darbotvarkės buvo išbrauktas siūlymas sudaryti komisiją, kuri nagrinėtų vienuolikos politikų pasirašytą kreipimąsi „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių J. Sartausko, D. Michalenko , A. Lanko ir A. Lankausko įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo“.

Šie keturi politikai, „sulipdę“ dabar jau byrančią Šiaulių tarybos valdančiąją daugumą, nebeatsikratys atsakomybės už neteisėtus žygius atstatydinant mero pavaduotoją Domą Griškevičių ir administracijos direktorių Eduardą Bivainį. Abu vyrai apskundė politikų veiksmus Administraciniam teismui, o vicemeras jau sugrąžintas į darbą.

Šioje vietoje labai tiktų sakralinė frazė „Kas paneigs galimybę...“, kad paliaubos „iš reikalo“ Šiaulių taryboje pasiektos norint išvengti ne tik priešlaikinių rinkimų, bet ir priešlaikinės įgaliojimų nutraukimo procedūros keturiems aukščiau išvardintiems tarybos nariams.

Tiesa, Savivaldybės taryboje procesas dėl įgaliojimų netekimo stabtelėjo. Yra manančių, kad tai padaryta pažeidžiant LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, nes balsuojant dėl klausimo išbraukimo iš posėdžio darbotvarkės, J.Sartauskas, A.Lankauskas ir D. Michalenko (A. Lankas – posėdyje nedalyvavo) nenusišalino.

Tačiau visuomeninė politikų priežiūros grupė darbą tęsia: renka parašus, platina lankstinukus, bendrauja su rinkėjais ir nutarė kreiptis į Valstybinę tarnybinės etikos komisiją. Panašu, kad Šiauliuose prasidėjo „priešlaikinė“ 2019-ųjų metų savivaldos rinkiminė kampanija.

Ar užteks visuomenininkams energijos? Parodys laikas, tačiau savo jėgą pajutusius rinkėjus apraminti galėtų ne kokios nors laikinos paliaubos, o nuolatinis konstruktyvus Šiaulių tarybos darbas, prasidėjęs dar vienu politiniu jėgų persigupavimu.

Pasilakstymai po partijas ir frakcijas

Prie mero Artūro Visocko bendražygių Irinos Barabanovos, Rimos Juškienės, Simonos Potelienės, Gintauto Lukošaičio, valstiečių žaliųjų sąjungos atstovų Aurimo Žvinio bei Prano Nainio frakcijos „Dirbame miestui“, TS-LKD frakcijos [Jonas Bartkus, Vladas Artūras Balsys, Tomas Petreikis], „Darbo“ frakcijos [Danguolė Martinkienė, Angelė Kavaliauskienė, Gediminas Beržinis-Beržinskas], nefrakcijinių politikų Liberalų sąjūdžiui priklausančio Gintaro Karalevičiaus ir socialdemokrato Domo Griškevičiaus penkioliktuko prisijungė du aršiausi pirmojo tiesiogiai rinkto mero A.Visocko kritikai – eksmerai su savo kariaunomis. Justinas Sartauskas bei socialdemokratų frakcija [Gedeminas Vyšniauskas, Jolanta Žakarienė, Lukas Žakaris, Zina Žuklijienė] ir tvarkietis Alfredas Lankauskas su dar dviem „Teisingumo“ frakcijos atstovais – Daiva Matoniene bei Andriumi Šedžiumi.

Suskaičiavus politikų galvas, paliaubas formaliai sudarė ir viešai apie tai Tautai pranešė 23 aukščiau išvardintieji politikai.

Po paliaubų atsibudo ir V.Simulik judėjimo frakcija

Praėjus kelioms dienoms po administracijos direktoriaus A.Bartulio išrinkimo ir persigrupavus politinėms pajėgoms Šiaulių taryboje, „atsibudo“ tie, kuriems portalų komentatoriai priskiria chaoso savivaldybėje autorystę – Valerijaus Simulik įkurto judėjimo „Už Šiaulius“ frakcija tuo pačiu pavadinimu pareiškė, kad išeina iš tos valdančiosios daugumos, kurios pasirašius paliaubas „iš reikalo“ tarsi ir nebeliko. Vadinamieji „simulikiniai“ sakosi dirbs opoziciniuose apkasuose.

Meras Artūras Visockas keletą kartų V.Simulik judėjimo narius Šiaulių taryboje kvietė dirbti Šiauliams kartu, tačiau, matyt, nelemta populistams išmokti dirbti konkrečius darbus miesto labui.

Lietuvos politinėje erdvėje prigijo netikusi tradicija: politines pinkles rezgantieji tik tą ir sugeba, kad „dirbtų“ viešiesiems ryšiams. Rinkėjams derėtų pagalvoti, ar įvairių lygių valdžios postuose tokie politikieriai išvis reikalingi.

Frakcijoje „Už Šiaulius“ yra keturi judėjimo senbuviai – Denis Michalenko, Regina Kvedarienė, Juozas Pabrėža, Pranciškus Trijonis ir tarybos naujokė Alma Bagdonavičienė, savivaldos rinkimuose dalyvavusi Liaudies partijos rinkiminiame sąraše.

——————————————————————————————————————————————————
Šiaulių gėda, 2017-03-03 08:40
Žakaris + Simulik

Pilietis, 2017-03-07 12:15
Nu ką Valerijau Simulik nepadėjo Jonas Barkus su savo bankeliu išversti Merą! Visocko komanda išdūrė simulikinius!

siaulietis, 2017-03-07 11:51
iš Simuliko galima visko tikėtis. Tokio ėjimo irgi. Chameleonas (partija ir partneriai geri, tiek, kiek padeda savanaudiškiems tikslams patekti prie lovio pasiekti)- kokio reta…

Moka, 2017-03-07 10:35
Valerka keisti kailį pagal bet kokio vėjelio dvelktelėjimą

Šiaulietis, 2017-03-07 08:59
Valierai reikėjo Mazuronio, viskas gavosi ne pagal jų dūdelę, todėl ir troliau bandoma destabilizuoti padėtį mieste, kad tik prieiti greičiau prie lovio.Štai ir išlindo yla iš maišo. Ar jums ne gėda? iš tikro esate menka šutvė su savo siaurais ketinimais.

Sartis, 2017-03-07 08:51
nebebūsiu vicemeras :(
andriau ir valiera pamatysit kas bus kai pasiskusiu edvai

[portalų komentatorių vertinimai]
——————————————————————————————————————————————————

Liaudies ir Centro partijų samplaika plius tvarkiečiai?

Atskirai vertėtų panagrinėti Liaudies partijos viražus. Šiai organizacijai kažkada vadovavo Kazimiera Prunskienė, Vitalijus Balkus, Andrius Šedžius. Dabar dalis jos narių pasiliko politiniame darinyje tuo pačiu pavadinimu [vadovas – signataras Rolandas Paulauskas], kita dalis, tarsi pogrindininkai, prisiglaudė Lietuvos Centro partijos [pirmininkas – Naglis Puteikis] gretose.

Šiaulių taryboje buvę [?] liaudininkai Alma Bagdonavičienė ir Andrius Šedžius įsijungė į skirtingų frakcijų veiklą. A.Šedžius, kažkada politinio prieglobsčio prašėsi pas tvarkiečius, tai logiška, kad sustiprino būtent šios partijos senbuvių pozicijas. Padėjo D.Matonienei bei A.Lankauskui įkurti „Teisingumo“ frakciją ir tapo „trečiuoju broliu“ šiame politiniame darinyje.

Andriaus Šedžiaus partinė bendražygė, buvusi liaudininkė Alma Bagdonavičienė, kurią Centro partijos Šiaulių skyriaus vadovas, buvęs liaudininkas Vicentas Vaitkus, švelniai socialiniuose tinkluose vadina „mūsų Almute“, pasirinko Valerijaus Simulik frakciją.

Buvusių liaudininkų viražams daug dėmesio skiriu ne veltui. Seime tiek V.Simulik, tiek N. Puteikis yra vienoje – Valstiečių žaliųjų – frakcijoje. Ar neoficiali informacija, kad abu vyrai jau kuris laikas kartu strateguoja Šiaulių politinio gyvenimo realijas, pasitvirtins, parodys laikas. Tačiau V.Simulik judėjimo atstovai taryboje mero A.Visocko kvietimo dirbti kartu nepriėmė, paremti A.Visocko iniciatyvas atsisakė ir Centro partija – nors dabartinis jos vadas Seimo narys Naglis Puteikis, tuo metu reklamavęs savo vardo visuomenininkų komitetus, tiesioginiuose mero rinkimuose agitavo už merą Artūrą Visocką. Tiesa, jis ir už V. Simuliką savo reputaciją statė.

Tačiau jau dabar aišku: destabilizuoti Šiauliuose politinę situaciją nepavyko – bent tiek, kad reikėtų pirmalaikių rinkimų. Šios tarybos ir mero kadencijos įpusėjo. Vadinasi, teks pamiršti politinius žaidimus „myliu-nemyliu“, bet postų noriu… Teks tiesiog dirbti.

Tačiau piliečių grupė, susibūrusi Šiaulių politikų priežiūrai, stebi partinių bei visuomeninių rinkimų komitetų atstovų viražus ir spėlioja, kas iš šios kadencijos miesto politikų dalyvaus rinkiminiuose partijų sąrašuose 2019-ųjų savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose.

Kadangi pastaruosiuose Seimo rinkimuose parlamentinės partijos vardo neteko Darbo partija, o Tvarka ir teisingumas išliko per „Marytės plauką“, kovo pradžioje susirinkę NVO atstovai prognozavo, kad Alfredą Lankauską, Daivą Matonienę, Andrių Šedžių ir dar vieną kitą centro liaudininką 2019 metų rinkimuose matysime būtent Lietuvos centro partijos [pirmininkas – Naglis Puteikis] sąrašuose.

Tik kažin ar ramiai ilsisi Antakalnio kapų pušų prieglobstyje Lietuvos Centro partijos įkūrėjas ir jos gretų grynintojas signataras iš Šiaulių krašto Romualdas Ozolas?

Kur dingo Šiaulių liberalų sąjūdis?

——————————————————————————————————————————————————
Ratu, 2017-03-03 05:58
Vieni laužo, kiti kuria. Liberalai išdavė koaliciją. Tada darbo ėmėsi Žakaris + Simulik. Ačiū Dievui griovėjai savo tikslų nepasiekė.

???, 2017-03-03 15:52
Kulikauskas labai nelaimingas. Simulik labai nelaimingas. Paskambinkite vienas kitam.
[portalų komentatorių mintys]

——————————————————————————————————————————————————

Šiaulių Liberalų sąjūdžio frakcijai [Artūras Kulikauskas, Arūnas Rimkus, Aurimas Lankas] išdavus mero Artūro Visocko komandą, ir kilo dabar kiek aprimęs chaosas Šiaulių taryboje.

Po pranešimo apie paliaubas ir administracijos vadovo išrinkimo, V.Simulik judėjimo nariai šiaip ne taip žadą atgavo, o Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai vis dar tyli. Jiems, ko gero, labiausiai nepasisekė. Sunku suvokti, kad buvai suvedžiotas, kai save tokiu patyrusiu ir įžvalgiu laikei?

Jau girdėjau visuomenininkus pilna burna kvatojant, kad liberalų sąjūdžio strategu save vadinantis A.Kulikauskas lyginamas su „prigauta sena pana“: tiek daug tikėtasi, o už horizonto suskilusi gelda šviečiasi?

Liberalams nepadėjo nė tai, kad savo frakcijoje turi psichiatrą A.Rimkų. Skaldydami po savivaldos rinkimų mero A. Visocko suformuotą valdančiąją daugumą, Šiaulių liberalų sąjūdžio lyderiai sutrupino ir savo organizaciją. Vienas populiariausių šiauliečių, tarybos narys medikas Gintaras Karalevičius pasiprašė pervedamas į Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyrių, kiti net organizaciniuose susirinkimuose nebedalyvauja. Įdomu, koks savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos ir dabartinės Šiaulių liberalų sąjūdžio vadovės Giedrės Mendozos Herreros likimas? Ar ši arogantiška dama, kurios veiksmais bei kalbomis nusivylė ir bendrapartiečiai, ir savivaldybės kolegos, išlaikys abu postus?

Tai tiek viražų ir minčių, kurias sukėlė keistosios paliaubos Šiauliuose.

——————————————————————————————————————————————————


Piktas eksmeras Justinas Sartauskas.


Tarybos possėdžiuose miegantis eksmeras Alfredas Lankauskas.


Du strateguojantys eksmerai – A.Lankauskas ir J.Sartauskas.


Naujasis Šiaulių saldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Rekomenduojame

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Moderna padvigubino savo vakcinos nuo Covid-19 kainą

Vytautas Sinica. Interneto cenzūros režimas

Ramutė Ruškytė. Valstybės ir bažnyčios santykis karantino metu

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

„Nacionalinio susivienijimo“ pareiškimas dėl Laisvės gynėjų dienos

Arūnas Dulkys raportuoja: vertinsime ir įvertinsime, sudarysime sąlygas nemokamai skambinti (skųsti?), reguliariai tikrinsime ir kontroliuosime…

Jūratės Laučiūtės replika Vytautui Landsbergiui: Ar verta nužeminti dvasinę stiprybę ir vienybę prilyginant jas „mūšiui“?

Vidas Rachlevičius apie „kiškių narsuolių kariauną“: „Apima svetimos gėdos jausmas“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.