Savivalda, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Nieko asmeniško… tik vykdau pažadą [3], arba Kam naudinga sukiršinti merą Artūrą Visocką su visuomeninkais?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 23 d. 8:21

11     

    

Irena Vasinauskaitė. Nieko asmeniško… tik vykdau pažadą [3], arba Kam naudinga sukiršinti merą Artūrą Visocką su visuomeninkais?

Tęsinys. Pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją – ČIA.

Gal jau kam kilo klausimas, kodėl A.Bartulis, tarsi po kokio uabo Viešojo pirkimo konkurso rašo pretenziją, o ne įsakymą grąžinti ne laiku išleistus pinigus? Na, negali vyras nevyriausybininkams įsakinėti, kad ir kaip to norisi. O pretenzija – tai popieriukas, labai parankus, kai norima iš paskutiniųjų pademonstruoti savo valdžią: dėl jos galima ginčytis, atmesti ir pan.

Manau, ne man vienai įdomu, kas gi tas „gudrutis“, pamatęs, jog prisidirbo, ir ėmęsis manipuliacijų, diriguoja aktyviosioms Šiaulių skundikėms, gandonešiams ir galimai neteisėtais auditais sužlugdęs 2017-ųjų nevyriausybininkų projektus, ir toliau nebežino, ko griebtis, kaip tik rašinėti skundus?

Įmanomi du variantai: 1] konservatorius, Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius A.Bartulis, pasitikėdamas aktyviaisiais skundikais, „peršauna“ merui visuomenininkui A.Visockui kojas, savo arogantišku elgesiu skaldydamas nevyriausybininkus, 2] tokiu A. Bartulio elgesiu meistriškai naudojasi politikai, artėjančiuose savivaldos rinkimuose ketinantys konsoliduoti partijų bei visuomeninių  organizacijų pajėgas prieš antrosios kadencijos sieksiantį A. Visocką.

Galima prognozuoti, kad kuo mažiau laiko liks iki 2019-ųjų kovo, tuo labiau bus „pasimiršę“ „centinio skaidrumo“ rėksniai, kurių pastangos ir sukeltas viešųjų ryšių vajus tapo puikia priedanga siekiantiems nuo politinės arenos nustumti A. Visocką. Be to, galima tik spėlioti, kiek dar truks vadinamųjų „vyriausybininkų” mažieji karai su visuomenininkais. Kiekviena uždelsta susėsti prie taikos derybų stalo diena, stiprina būsimuosius dabartinio mero oponentus. O prasidėję ir iki savivaldos rinkimų nusitęsę teismų procesai tik išryškins Šiaulių savivaldybės administracijos klaidas, išviešins visą skleidžiamų gandų bjaurastį bei apnuogins artimiausios A. Visocko aplinkos negebėjimą suvokti net elementarių dalykų.

Netyčia gali susidaryti įspūdis, kad konservatorius A.Bartulis ir, tarkime, buvęs tos pačios partijos atstovas, Seimo narys V.Simulik susivienijo prieš A.Visocką ir prasidėjo 2019-ųjų metų rinkiminė kampanija.

O nejuokaujant – ir plika akimi matyti, kad pagal tą patį skundą jau trečią kartą pradedamas to paties ŠNVOK projekto vykdymo tyrimas [pirmąjį kartą aiškinantis atliktas savivaldybės vidaus auditas, antrąsyk – tyrimas prokuratūroje pagal tų pačių „aktyviųjų“ šiauliečių skundą, trečiąsyk – V.Simuliko inicijuojamas ikiteisminis tyrimas – aut.skaičiuotė]. Veltui, šiaip sau, dėl vargano nieko nekyla tokios batalijos, nešiaušiama viešųjų ryšių jūra. Tikslas vienas – rinkimai, o jiems politikai begėdiškai naudoja visas priemones: pavienių asmenų supriešinimą, organizuotų grupių suskaldymą, dergimą, manipuliacijas ir vienais, ir kitais.

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos, vienyjančios 65 NVO, prezidentė Vida Pociuvienė jau mažne dešimt mėnesių yra kviečiama pas tyrėjus, o ir 2016-ųjų metų projekto „NVO FORUMAS – 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“ dokumentacija nuo įvairių instancijų čiupinėjimo baigia nusitrinti. V. Pociuvienė rami: nė karto nesigynė ir nesiaiškino, nes jos teisumą įrodo dokumentai – nė vienas projektinis euras neišleistas niekur kitur, o tik vykdant sutartinius įsipareigojimus.

Formalios priežastys, vėluojantys pirkimai po to, kai baigiamasis renginys įvyko dviem dienomis vėliau, nei numatyta projekte bei sutartyje, tik iliustruoja, kad ir priekabiavimas prie visuomenininkų gana formalus. Norėta pademonstruoti valdžios galių viršenybę, bet nusirista iki „vyriausybininkų“ dokumentų slėpimo, klastojimų, atsakomosios nuomonės ignoravimo.

Jau prasidėję ikiteisminiai tyrimai – tarsi maža sniego gniūžtė ėmė judėti teismų link. Kas tokią situaciją modeliuoja, jau užsiminiau šio rašinio pradžioje, todėl į Šiaulių NVO konfederacijos istoriją tie skundai dėl formalaus DVIEJŲ dienų nesutapimo bei užsitęsę tų skundų tyrimai, jau gavę „dangus griūna“ pavadinimą, tik sustiprino įsitikinimą, kad valdžios žmonės niekada neprisipažins klydę – net ir tada, kai jiems toji arogancija ir tyla visai nenaudinga ar net kenkia.

Tik nesakykite, kad nepakalbinau ir kitos pusės…

„Vyriausybininkus“ kalbinti bandžiau ne kartą, tačiau nelabai ką jie galėjo paaiškinti, tik nervingai prašė pateikti klausimus raštu. Teisės skyriaus vedėją Laurą Steponkienę didžiai sunervino http://www.tiesos.lt  portalo domėjimasis garsiąja A.Bartulio pretenzija ir prašymas ją atsiųsti. Jos pavaldinys Ričardas Bosas, tiesa, į mano raštišką paklausimą atsakęs, kad neturiu teisės šį dokumentą gauti, nes ... netinkamai pateikiau prašymą savivaldybei ir nenurodžiau krūvos asmeninės informacijos bei kam man tos nelaimingos Pretenzijos reikia. Analogišką, žodis žodin atsakymą atsiuntė jo didenybė administracijos direktorius Antanas Bartulis. Gudruolis mano kompiuteris abu dokumentus „nukreipė į šlamštą“... Gerai, kad susiprotėjau ir ten pasižvalgyti. Kažkoks bomžizmas…

Savivaldybės Viešųjų pirkimų poskyris išvis nesivargino, atsisakė net R.Boso ar A.Bartulio raštus pakartotinai atsiųsti, ir aš jo nebeieškojau šlamšte: jis savo vietoje…

Teisybės dėlei turiu pripažinti, kad kantriausiai bendravo ir su manimi susirašinėjo Centralizuoto vidaus audito skyrius. Jie maloniai pranešė, kad Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos projekto audito ataskaitos man neduos, nes vadovaujasi:

Lietuvos Respublikos finansų ministro (2003-05-02 įsakymas Nr. 1K-117) patvirtintais vidaus auditorių profesinės etikos principais ir normomis, konfidencialumo principas įpareigoja vidaus auditorius neskleisti informacijos arba faktų, kuriuos sužinojo atlikdami vidaus auditą, be teisinio pagrindo.

Dėl minėtų priežasčių Jūsų 2017 m. lapkričio 27 d. elektroniniame laiške prašomos Projekte „NVO – forumas 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“ numatytų priemonių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo vertinimo vidaus audito ataskaitos Centralizuotas vidaus audito skyrius Jums teikti negali.“

Be to, auditorė Snieguolė Punzienė prisipažino, kad „analogiškų planinių NVO auditų“ nėra atlikusi, nors, kaip žinia, kai kurios nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos gauna tris ir daugiau kartų didesnį projektinį finansavimą, tačiau juose dalyvauja iki šimto kartų mažiau žmonių ir jau vien dėl to projektų išliekamoji vertė ne tokia didelė.

Susirašinėdama su Šiaulių savivaldybės administracijos darbuotojais sužinojau dar keletą įdomybių. Tarkime, kam auditoriai gali audito ataskaitas pateikti:

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, vidaus auditoriai atlikto audito ataskaitas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams. Be to, atliktų vidaus auditų ataskaitos gali būti teikiamos Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, merui ir savivaldybės kontrolieriui, kai jie raštu to prašo.“

Beje, Centralizuoto savivaldybės audito išvadų iki šiol nėra gavusi audituota ir pretenzijomis užmėtyta Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacija. Todėl bandžiau išsiaiškinti, gal ne ji buvo tas „audituojamas subjektas“.

Aš tarsi ir žinau, kad Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai vadovauja jos išrinkta taryba bei to darinio paskirta prezidentė Vida Pociuvienė, tačiau suabejojau, kas yra tas mistiškasis „audituojamasis subjektas“, jei ŠNVOK audito išvadų negavo, nors prezidentė ir rašė raštus savivaldybei to prašydama?

Kad nuraminčiau savo žingeidumą, 2017 m. gruodžio 1 d. pasiunčiau tokio turinio prašymą konfederacijai ir Šiaulių merui Artūrui Visockui:

„Dėl Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos ir šios organizacijos vykdomų projektų atsakingųjų subjektų
Prašyčiau paaiškinti, kokia yra Šiaulių NVO organizacinė struktūra, kas atsakingas už kasdienės veiklos organizavimą bei kontaktus su Šiaulių savivaldybe.
Mano turimais duomenimis,
- savivaldybės Vidaus audito audituoto NVO konfederacijos projekto „NVO FORUMAS – 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“ 2016-08-10 dienos finansavimo sutartį pasirašė minėto projekto autorė, NVO konfederacijos prezidentė Vida Pociuvienė.
- 2016-12-31 dieną pateiktą IV ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitą pateikė ir pasirašė Vida Pociuvienė.
Tačiau, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito atliktos ataskaitos bei išvadų galutinio, atsakingųjų asmenų parašais patvirtinto dokumento Vida Pociuvienė negavo ir, kaip supratau, jo negaus, nes neturi teisės jo gauti.
Savivaldybės vyr.auditorė Snieguolė Pundzienė šio prašymo autorei paaiškino, kad tokia privilegija priklauso audituojamojo subjekto vadovui – Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui.
Todėl ir prašau išsamiai paaiškinti, kokia NVO konfederacijos struktūra, kas kontaktiniai asmenys ir gal organizacija [ir miesto meras] galėtų pakomentuoti, kodėl projekto „NVO FORUMAS – 2016, MOKYMAI SEMINARAI“ audituojamasis subjektas A.Bartulis taip prastai „prižiūrėjo“ projekto vykdymą, kad beveik metams praėjus po minėto projekto ataskaitos pateikimo, prireikė pačiam sau pasirašyti didžiai įslaptintą PRETENZIJĄ, apie kurią, dokumento akyse neregėję, parašė mažne visi apskrities žiniasklaidininkai.
Pagarbiai –
Irena Vasinauskaitė
P.S. Siūlau taupyti NVO konfederacijos ir savivaldybės lėšas bei atsakyti elektroniniu paštu“

Nevyriausybinių organizacijų konfederacija atsakė akimirksniu: mano turima informacija – teisinga, o jų struktūra nepasikeitusi.

Šiaulių savivaldybės mero atsakymą, kurį pasirašė A.Visocko pavaduotojas Domas Griškevičius, gavau po… 40 dienų. 

Labai apsidžiaugiau ir nuoširdžiai dėkoju už tai, kad pagaliau pastebėjo ne tik nesisteminės žiniasklaidos darbuotoją bet ir rinkėją. Vicemeras patvirtino mano spėjimus: Šiaulių administracijos direktorius A.Bartulis neturėjo teisės apkrauti darbu Centralizuoto vidaus audito skyriaus ir negalėjo revizuoti jam nepavaldžių, NVO organizacijų.

Šis atsakymas suteikė vilties, kad su Šiaulių savivaldybe galima susirašinėti, o gal net susėsti prie apskrito stalo konstruktyviai diskusijai. Juolab, kad jame pripažįstama nevyriausybininkų savivalda.

Kairė nežino, ką daro dešinė, todėl ir ... nesusitaria?

Norėdama užbaigti Šiaulių savivaldybės „vyriausybininkų“ ir nevyriausybininkų „santykiavimo“ odisėją, dar vasario pradžioje paklausiau Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaip jie vertina situaciją Saulės mieste dėl 2017 metais sužlugdytų tęstinių miesto Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos projektų.

Ministerijos tarnautojai atsakymą teberašo iki šiol, nors, disponuodami visa informacija ir vadovaudamiesi LR Visuomenės informavimo įstatymu, atsakyti privalėjo per… parą. Iš neoficialių, bet labai įbaugintų, šaltinių sužinojau, kad Šiaulių savivaldybėje sujudimas. Teisės skyriuje trankomos durys. Intensyviai tariamasi, kaip elgtis, kad ... kalti liktų rinkėjai, t.y. visuomenininkai.

Ir galvok po to, žmogau, kad į valdžią tik protingus renkame…

Ką gi, „vyriausybininkų“ valia jų kovų su Šiaulių NVO konfederacija odisėja nesibaigia. Pilietinis portalas http://www.tiesos.lt tęs publikacijų ciklą apie Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos gyvenimą artėjančių 2019 metų rinkimų fone.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqwq       2018-07-12 10:33
Ale       2018-02-24 7:46

dėkui autorei.

Jums       2018-02-23 13:41

Nesuprantu, prie ko čia koncervai, rodos ne pilnatis…

O mes       2018-02-23 13:21

Ieškome maitinimo iš konservų delno.

Maistui       2018-02-23 13:06

Ar mes ne tą patį straipsnį skaitome - aš skaitau apie valdininkų įstatymų pažeidinėjimus, jūs- ieškote maisto gaminimo receptų smile

12.53 val komentaras       2018-02-23 13:01

Apie maitinimą.
Žinia maistas - labai svarbu, todėl ir prašau sukokretinti…

galui       2018-02-23 12:31

O prie ko čia maistas ir maisto bankas?

Gal       2018-02-23 12:19

Apie maistą sukonkretintumėte?
Maisto bankas gi - labai aktualu…

Vytautsui       2018-02-23 12:07

Tai pala, kol kas dar tik “žiedeliai”. Kai bus “uogelės” , ką tada staugsit? smile

Vytautui       2018-02-23 11:59

O nuo kada seimo narių plepalai - rodiklis ?

Vytauats       2018-02-23 11:53

Net Seimo nariai jau atvirai kalba, kad šis portalas priklauso konservams ir maitinasi iš jų delno.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.