Demokratija ir valdymas, Savivalda, Nevyriausybinės organizacijos, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Nieko asmeniško… Tik vykdau pažadą [2], arba Šis bei tas apie politinį priekabiavimą

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 12 d. 10:28

10     

    

Irena Vasinauskaitė. Nieko asmeniško… Tik vykdau pažadą [2], arba Šis bei tas apie politinį priekabiavimą

Tęsinys. Pradžia ČIA.

2019 metais vyks net treji rinkimai: savivaldybių, Europos Parlamento bei LR Prezidento. Labai vertinu aktyvius, darbščius žmones, tačiau nemanau, kad pastaruosiuose dviejuose rinkimuose Šiaulių NVO konfederacijos žmonės dalyvaus. Nors tuo ir domiuosi, bet kol kas neišgirdau, kad šios skėtinės organizacijos nariai ketintų dalytis vietinės valdžios mandatus. Tačiau dabartinio Šiaulių mero Artūro Visocko žmonės jaučiasi nesaugiai – vis „zonduoja“ aplinką ir, užuot ieškoję bendražygių, tyrinėja, kas galėtų jiems oponuoti.

Ir tas jų „tyrimas“ atrodo gana keistai – kas kažkiek laiko vis pašaudoma iš apkasų... Tiesa, aklai, iš inercijos – į visas puses. Po vienos kitos salvės suklūstama, ar nepasigirs koks cyptelėjimas ir iš kur jis atsklis. Jei kas užgautas suaimanuoja, apkasuose net rankomis suplojama: atsirado dar vienas konkurentas. Jei koks naivuolis ima aiškinti: „Taip nedaroma…“, apkasuose užlenkiamas dar vienas pirštas: matai, dar vienas, ir kaip lengvai išsidavė, kokie kitąmet jo planai…

Tik ar apkasuose nors retkarčiais kyla klausimas: kur tokie beprasmiai „aiškinimaisi“ gali nuvesti ir kas prisiims politinę atsakomybę už iš(si)provokuotas klaidas? už tai, kad ir skaldomi sureaguos adekvačiai?

Kita vertus, iš čia – ir galimo atgimimo viltis… Ko gero, niekas kitas taip neparodo, jog atėjo laikas permainoms, kaip tik ... valdžios žmonių isteriška baimė dėl išlikimo… Reik tikėtis – ji ir paskatins niekada viešojoje politikoje nedalyvavusių piliečių norą imtis iniciatyvos – keisti situaciją iš esmės, ypač – sprendimų priėmimo įpročius ir bendravimo su rinkėjais stilių.

Manipuliacijų seklumos: „aktyvių“ šiauliečių skundai ir dar aktyvesnis „atsiliepimas“ į juos

Niekada to neteigiau ir dabar to nedarau, kad negalima pranešti apie negeroves ar įstatymų pažeidimus. Priešingai. Tai daryti tiesiog būtina ir kiekvienas prasižengėlis privalo būti nubaustas. Tačiau tai atlikti reikia teisėtais būdais, kad vėliau netektų išsisukinėti, meluoti, apgaudinėti. Tuo labiau – pasitelkti savo valdžios galias bei paklusnią, postus valstybės tarnyboje norinčių išsaugoti valdininkų armiją ir visiems kartu drumsti protą tiems visuomeninkams, kurie iš naivumo pasiduoda manipuliacijoms. Nors ką gali žinoti – gal ir tie naivieji jau daug laiko nebe naivieji ir į neva šventą kovą už skaidrumą jie pakilo viską net labai racionaliai pasiskaičiavę? Tarkim, mainais, už vietą ... Seimo nario V.Simulik sukurto judėjimo „Už Šiaulius“ rinkiminiame sąraše?

Užtat dabar pats metas pasižiūrėti, kaip tipinė jau ne kartą sėkmingai išbandyta schema, skirta geriems sumanymams žlugdyti – „susirūpinusio“ piliečio skundas, suteikiantis pretekstą įsitraukti viešiesiems ryšiams, medijoms ir valstybinėms priežiūros ar kitokioms sankcijų struktūroms – buvo pritaikyta Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijai dergti.

Taigi netrukus bus metai, kaip skundu Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriui A.Bartuliui aktyviais save vadinantys šiauliečiai pranešė, kad ŠNVOK konfederacijos vykdyto projekto „NVO FORUMAS – 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“ ataskaitoje, kurią savivaldybės atstovė Dalia Vietienė jau buvo palaiminusi kaip tvarkingą, yra… klaidų [ar pažeidimų – aut.past.].

Ir ratas įsisuko. A.Bartulis įsakė savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui skundą ištirti. Stropūs auditoriai ėmėsi darbo – kelis mėnesius išsijuosę tikrino įvairius dokumentus ir visą tą laiką menkiausia proga šokdindavo ir ŠNVOK prezidentę Vidą Pociuvienę: tikrintojų įsivaizdavimu, reikalaujamus dokumentus ji turėjusi jiems pristatyti bet kuriuo dienos metu, net per išeigines ar atostogas…

Akivaizdu, taip būti negalėjo: moteris sutiko prašomus dokumentus savo lėšomis kopijuoti ir nežinia kelintą kartą atnešti į meriją, tačiau tai darė tuomet, kai turėdavo tam laiko. Aktyvi visuomenininkė turi ir kitų įsipareigojimų, visų pirma, darbinių...

Ir nors savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliekamas „nevyriausybininkų“ revizavimas užsitęsė kone pusmetį, jis jau senokai, pernai lapkritį, baigtas. Tačiau jo išvados vis dar neskelbiamos – jų nematė ne tik visuomenė, taip pat ir šių eilučių autorė, bet ir ŠNVOK. Kodėl? Ir kaip tai suprasti?

Tiesa, vieną dokumentą konfederacija vis dėlto gavo – garsiąją A.Bartulio Pretenziją. Iš jos ir sužinojo, kokius netikslumus aptiko revizoriai – nors ir netiesiogiai, bet tikrai iškalbingai.

Beje, kaip ir kodėl atsirado ši Pretenzija, manyčiau, turėtų sudominti ir teisėtvarką.

O dabar – apie realius pinigus ir formalius netikslumus

Pradėkime nuo to, kad pagal projektą „NVO forumas 2016, mokymai, seminarai“ trims tęstiniams renginiams skirtas lėšas Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacija turėjo panaudoti iki einamųjų metų gruodžio 27 d.

Ir panaudojo. Renginiui – baigiamajam visuomenininkų padėkos vakarui „Gerumo Angelai 2016“, bet ... dviem dienoms vėliau. Nes ir pats renginys buvo atidėtas. Mat Šiaulių kultūros centro salė ... buvo užimta. Ir atidėtas oficialiai – įteikus savivaldybei prašymą dėl datos pakeitimo.

Taigi svarbiausiasis, projekto reprezentacinis renginys – kaip ir kasmet jame dalyvavo Seimo, savivaldybės tarybos nariai, miesto mero nominaciją teikė Artūras Visockas – įvyko, bet dviem dienomis vėliau, negu nurodyta nevyriausybininkų projekte bei finansavimo sutartyje.

Vadinasi, dviem dienomis vėliau projektas ir buvo baigtas. Būtent tai ir paaiškina, kodėl sąskaitos faktūros dar buvo rašomos, nors formalusis projekto laikas jau buvo pasibaigęs. Bet juk pačios lėšos buvo leidžiamos projektui!

Tačiau Centralizuotas savivaldybės auditas šiuos oficialiai dviem dienomis vėliau pabaigtam projektui išleistus pinigus įvardijo labai biurokratiškai – išleisti „nevykdžius finansavimo sutarties“ – ir pareikalavo grąžinti 399,52 Eur.

Beje, kad Iš jų – reprezentacinio renginio, kuriame dalyvauja keli šimtai žmonių, vaišėms išleista: 65,28 Eur – alkoholiniams gėrimams [padalijus keliems šimtams dalyvių, tame tarpe Seimo ir savivaldybės atstovų, išėjo po šlakelį], 96,46 Eur – maisto prekėms. Be to, už 100 Eur įsigyta kanceliarinių prekių, o už 137,78 Eur – degalų transporto priemonėms.

Kodėl ir kanceliariniai reikmenys pirkti jau „pasibaigus“ formaliam projekto vykdymo laikui? Vidos Pociuvienės teigimu, visus metus projektiniams tikslams buvo taupoma – laukiama, kada paaiškės, kiek jų realiai lieka. Paaiškėjo paskutinę dieną – supirkus vaišes, koncerto dekoracijas, salės puošimo elementus ir pan. Panašiai nutiko ir su degalais. Be to, po renginio iš nuomotos salės reikėjo išvežti skolintą inventorių, pavėžėti garbaus amžiaus saviveiklininkus ir pan.

Beje, mero A.Visocko paliepimu NVO nebegali prašyti savivaldybės skirti transporto priemonių – privalu „rašyti projektus“. Žmonės ir rašė, ir tai, ką surašė, vykdė, o vykdydami naudojo asmenines kanceliarines priemones ir mašinas – šios, beje, kaip ir valdiškos, juk ne vandeniu varomos.

Galų gale, jei jau skaičiuojame viską ir tiesmukai, paklauskime savęs ir kitko: o už kokius pinigus ir kodėl Šiaulių NVO konfederacijos prezidentė Vida Pociuvienė turėjo daryti ir į savivaldybę vežioti dokumentų, sąskaitų faktūrų ir parduotuvių čekių ir kt. kopijas? Primenu: revizuojamo projekto vykdymo laikotarpis buvo jau seniai pasibaigęs, o organizacija baudžiama būtent už kanceliarinių prekių įsigijimą... Atsakymas, žinoma, akivaizdus: konfederacijos pirmininkė už viską mokėjo iš asmeninių lėšų.

„Įdomiausia“ tai, kad tuo metu, kai V. Pociuvienė buvo vaikoma, savivaldybės revizoriai kontrolines čekių kopijas jau buvo gavę ir iš prekybos tinklų, kuriuose tos prekės ir buvo įsigytos. Jau nekal apie tai, kad visi dokumentai, pateisinantys pirkinius 2016-ųjų metų projekto baigiamajam renginiui, kartą jau buvo pridėti prie projekto vykdymo ataskaitos, kurią bene pirmoji į rankas paėmė už NVO veiklą atsakinga savivaldybės specialistė Dalia Vietienė ir iki apraše nurodyto laiko – 2017 m. sausio 5 d. – nerado jokių neatitikimų projektinei sutarčiai…

Ar toks elgesys nepanašus į patyčias ar politinį priekabiavimą? Ir kas po tokio „bendradarbiavimo“ galės rimtai klausytis kalbų apie savanorių ir valdžios struktūrų atstovų... bendrus tikslus ir sugyvenimą, NVO plėtrą bei tvirtėjimą?..

Ir kas dabar atsakys – skundų rašytojai, auditoriai, meras A.Visockas ar jo patikimas asmuo – administracijos direktorius A.Bartulis – į kitą, jau nebe tokį akivaizdų klausimą: kodėl ši banali „dviejų dienų“ istorija išvirto į skandalą, kuris dėl sniego gniūžtės efekto jau dabar pridarė sunkiai suskaičiuojamų ir finansinių, ir moralinių nuostolių? O juk dar ne pabaiga?

Ups… Pasirodo, ne tie revizoriai skundą ištyrė

Kad visa ši istorija nėra tik lėkštas paintrigavimas rinkimams artėjant, rodo dar viena detalė. Gal net esminė.

Atsiverskime Šiaulių savivaldybės tinklapį ir pasiskaitykime Vidaus audito nuostatus:

„2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) ir Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja Savivaldybės turtą ir juo disponuoja (toliau – Savivaldybės viešasis juridinis asmuo) veiklos gerinimą.“

Jeigu teisingai perskaitėme, „aktyvuolių“ skundą ėmėsi tirti visai ne ta institucija, kuriai derėjo to imtis – juk ŠNVOK nėra savivaldybės padalinys. Vadinasi, ir tokio tyrimo vertė niekinė – nebent „laimėjimu“ laikytume pretekstą surengti tų pačių „vyriausybininkų“ viešųjų ryšių akciją.

Ji įvyko 2017 metų lapkričio 6 dieną, kai savivaldybės administracijos direktorius A.Bartulis sukvietė žurnalistus į „išsamią“ spaudos konferenciją. Susirinkusiems žiniasklaidos atstovams jis neva pristatė audito išvadas ir, žinoma, „pamiršo“ pacituoti nevyriausybininkų jam atneštą paaiškinimą apie nelemtąjį dviejų dienų neatitikimą...

Tą pačią dieną A.Bartulis pareiškė jau pasirašęs ir Pretenziją – reikalavimą, kad Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija grąžintų „ne laiku“ išleistus 2016 metais vykdyto projekto pinigus. Primenu: už juos buvo pirkti degalai automobiliams, kanceliarinės prekės bei reprezentaciniam „Gerumo Angelų“ renginiui skirtas šampanas…

Susipažinti su garsiąja A.Bartulio Pretenzija šių eilučių autorei nepavyko. Galiu tik pritarti kolegei Rūtai Jankuvienei, irgi jau pastebėjusiai: pastaruoju metu Šiaulių savivaldybėje žurnalistams vis sunkiau susirinkti informaciją.

Tačiau šios Pretenzijos negavo ne tik „visokie žurnaliūgos“ – taip šioji valdžia kartkartėmis pavadina plunksnos brolius. Net ir Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacija šį dokumentą gavo tik po gero mėnesio skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo paskelbta apie jos egzistavimą.

O gavusi nustebo… ŠNVOK atsiųstas dokumentas pasirašytas gruodžio 1 dieną. Vadinasi, lapkričio 6 dienos spaudos konferencijoje A.Bartulis sakė netiesą – kodėl? Ir tai jau nebe riktas ir ne formali klaida.

Kas gali man įtikinamai paaiškinti, kam savivaldybės administracijos direktoriui apgaudinėti visuomenę? Koks tikslas spaudos konferencijoje pademonstruoti ryžtą ir iškilmingai pareikšti, kad Pretenzija jau pasirašyta, o po mėnesio išsiųsti ją pasirašytą jau visai kita data?..

Taigi kam visi tie faktų vėlimai ir pėdų mėtymai tokioje, rodos, skaidrioje nevyriausybininkų „byloje“, kuri, atrodo, netrukus bus pavadinta… „dvi dienos sudrebinusios Šiaulius“?

Bus daugiau.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

tam, kur visai tai       2018-02-13 12:51

Tokių žmonių, kaip jūs, abejingumas ir leidžia valdžiažmogiams elgtis pagal jų nuotaiką :(

Tik nereikia       2018-02-12 11:36

Nėra reikalo pliurpti apie kažkokias kautynes. Valdžia negali pakęsti žmonių aktyvumo, todėl kiekvieną ką nors ne tik sau, bet ir visuomenei nuveikiantį, puola visomis turimomis priemonėmis.
Nė vienai valdžiai nereikia jų aferas stebinčių žmonių, todėl ir kiršina, skaldo bei šmeižia visuomenininkus t.y. vadinamuosius nevyriausybininkus, kad tik šie viską mestų ir, kaip dauguma, sėdėtų namuose ir sunkų gyvenimą keiksnotų.
Visos valdžios bijo tik vieno - žmonių vienybės, todėl ir kiršina aktyviuosius…

manau       2018-02-12 7:29

Ne vorų kautynės butelyje, o biudžetininkų, kurie naudojasi visų mokesčių mokėtojų pinigais, užpuolimas visuomenininkus.

visa tai       2018-02-11 22:43

vorų kautynės butelyje

cha       2018-02-11 22:15

Lietuvoje niekas niekam neleidžia rinktis-visi kiti nusprendžia kas ką turi daryti.

Gal       2018-02-11 21:47

Leiskite Vasinauskaitei pasirinkti, kur ir kuo ji nori būti?
Labai patikrintais duomenimis, tiksliai žinau, kad iš politikos ji pasitraukė.

daktarui       2018-02-11 21:31

Tai gal Vasinauskaitę į merus? smile

daktaras       2018-02-11 19:50

Reikalauju, kad nuo šiol į savivaldybių merus būtų renkami tik mano atrinkti kunigai! Reikalauju, kad savivaldybių tarybos būtų formuojamos tik iš kunigų ir seminarijų klierikų. Jeigu Irena Vasiniauskaitė nepalaikys mano reikalavimų- reikalausiu Vasiniauskaitę uždaryti vienuolynan be teisės susirašinėti!

nesuprantančiam       2018-02-11 15:21

Koks atsinaujinimas, ten jam ir vieta smile

Nesupratau       2018-02-11 14:31

Kodėl Šiaulių atsinaujinimas šiukšliadėžėje ?


Rekomenduojame

Būtina prisiminti. 1949 m. vasario 16 d. kovojančios Lietuvos Deklaracija ir jos signatarai

Irena Vasinauskaitė. Sveikinimas iš bunkerio

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Liudvikas Jakimavičius. Šėpos jubiliejų pasitinkant

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.