Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Profsąjungos

Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos profsąjunga: pasiūlytų taikos sutarčių parodijos (2)

Tiesos.lt redakcija   2017 m. rugsėjo 14 d. 23:53

3     

    

Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos profsąjunga: pasiūlytų taikos sutarčių parodijos (2)

Po rugsėjo pirmosios išvakarėse Meškuičių gimnazijoje įvykusio susitikimo, kuriame dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, mokyklos vadovybė, šios ugdymo įstaigos bendruomenės atstovai, susitikimams tarpininkavę visuomenininkai, abiejų ten reziduojančių profsąjungų nariai bei žiniasklaida, imta kalbėti apie taikos sutartis. 

Tačiau neilgai trukus paaiškėjo, kad teorija, t.y. pasiūlymai baigti bylinėjimusis, „vaikšto“ skyrium su praktika. Prie dviejų gimnazijos inicijuotų bylų profsąjungai prisidėjo dar viena – administracinė, kuria tebetęsiamas psichologinis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lionės Sarpauskienės terorizavimas. Kuomet vos ne per pusmetį nepavyko jai skirti nuobaudos ar atleisti iš darbo, ambicinga direktorė J.Jankauskienė pradėjo šią trečiąją bylą prieš gimnazijos profsąjungos komiteto narę, meškuitiškių mylimą ir gerbiamą, sistemingai už puikius rezultatus skatintą ir nė karto per 32 pedagoginio stažo metus nebaustą lituanistę.

Patogu už biudžeto pinigus bylinėtis? Bet nebeilgai…

Meškuičių gimnazijos profsąjungos nariai įvaryti į apkasus – jau penkti metai atrėminėja administracijos puolimus. Ilonos Tiknienės vadovaujami visuomenininkai gina darbuotojų teises: laimėtos 2 baudžiamosios, 1 – administracinė, 8 – darbo ginčų komisijos bylos, 5 ikiteisminiai tyrimai prieš profsąjungiečius yra nutraukti, nes nerasta nusikalstamos veikos požymių. Šiuo metu žmonės, kaip į darbą, po tiesioginės savo profesinės veiklos, bent porą kartų kas mėnesį vaikšto į 2 civilinių bylų nagrinėjimus ir netrukus prasidės trečioji – administracinė.

Visi šie Meškuičių gimnazijos administracijos keršto ir ambicijų karai brangiai kainuoja puldinėjamos profsąjungos atstovams. Advokatams jie moka patys, kelionės pas teisininkus irgi pinigus kainuoja. Yra dar viena, nematomoji, užsitęsusių kovų pusė – sveikatos stiprinimas. Vaistai ir gydymo procedūros prilygsta advokatų honorarams.

Tuo tarpu bylas ir ginčus pralaiminčioji pusė – gimnazijos administracija – ramūs ir, ko gero, laimingi, bent jau dėl to, kad jų samdomo teisininko Andriaus Kazakevičiaus paslaugas apmoka visi mokesčių mokėtojai iš mokyklos ar Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. Jau bene mėnuo, kaip į Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Meškuičių gimnazijos organizacijos vadovės I.Tiknienės paklausimus, iš kurios biudžeto eilutės ir kiek sumokėta advokatui A.Kazakevičiui, neatsako nė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, nė į bylas uoliai įsivelianti direktorė J.Jankauskienė.

Tačiau preliminariai galime paskaičiuoti patys: vienos šiųmetės civilinės bylos „kaina“ jau šoktelėjo iki 1200 eurų, nors šio proceso galėjo ir nebūti, jei J.Jankauskienė bent kiek išmanytų darbo teisę ir pažintų tą kolektyvą, kuriam pati ir vadovauja. Niekinės civilinės bylos esmė: dėl nuobaudos virėjai Eglei Joniškienei skyrimo direktorė paprašė profsąjungos sutikimo, nors buvo informuota, kad ši nėra profsąjungos komiteto narė ir tokio sutikimo prašyti nereikia. Net laiku gavusi atsakymą J.Jankauskienė tą nuobaudą skirti galėjo, tačiau tik dėl jai vienai žinomų priežasčių padavė į teismą gimnazijos profsąjungą, kad ji nedavė sutikimo, kurio faktiškai ir nereikėjo. Ar jums tokie cirkai panašūs į taikos sutarties preliudiją? Gera tyčiotis ir teismus darbu apkrauti, kai už advokatus keršto ambicijų karuose moka mokesčių mokėtojai?

Taikliausiai kuriozinę situaciją byloje, kur faktiškai nėra ginčo objekto, apibūdino advokatas Virginijus Liberis: „Klastinga“ Meškuičių gimnazijos profsąjunga, kaip koks Ivanas Susaninas, nuvedė vargšę direktorę į klampų mišką ir ten ją paklaidino…“ Tokia tad Jūratės Jankauskienės inicijuotų teismų tautosaka.

Tuo tarpu atleistasis gimnazijos sargas Gintautas Dagys – buvo gimnazijos profsąjungos komiteto narys, todėl jį atleidžiant reikėjo organizacijos sutikimo. Tačiau vėl tik dėl jai vienai suvokiam minties vingių, direktorė J.Jankauskienė į profsąjungą  tokio sutikimo nesikreipė. Rezultatas – G.Dagys laimėjo bylą darbo ginčų komisijoje. Jam gimnazija sumokės apie 3500 eurų kompensaciją. Kiek šiame procese gimnazijai ar Šiaulių rajono savivaldybei „kainavo“ advokato A.Kazakevičiaus paslaugos – kol kas paslaptis.

Ilona Tiknienė jau kreipėsi pagalbos į Šiaulių rajono Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininką Laisvūną Neimaną, kad šis tarpininkautų aiškinantis, kiek savivaldybei ar mokinio krepšeliui kainuoja toks Meškuičių gimnazijos vadovės Jūratės Jankauskienės ar ją konsultuojančių savivaldybės teisininkų „plūduriavimas“ darbo teisę reglamentuojančiuose dokumentuose. Be to, direktorei derėtų nepamiršti, kad negailestingai artėja spalio 1-oji, kuomet visų prakištų bylų išlaidos guls nebe ant valstybės ar savivaldybės, o ant liaunų ugdymo įstaigos vadovės pečių.

Ar tokius administracijos ir profsąjungos santykius galima vadinti įžanga į taikos sutartį ? Ar skaitytojų tarpe daug rastume žmonių, kurie pamirštų patirtas patyčias, ramia širdimi „nurašytų“ gynybiniam bylinėjimuisi išleistas asmenines lėšas ir pasirašytų taikai? Vargu, juolab kai puikiai pažįstama aplinka ir ja talentingai manipuliuojantis buvęs Meškuičių gimnazijos direktorius,  Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis.

Demaskavo sukčių – užsitraukė nemalonę

Neberašyčiau apie Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio vicepirmininką Algį Mačiulį, nes jau tiek ir tiek apie jį prirašyta, visos „nuodėmės“ išviešintos, jei šio rašinio pradžioje paminėtame susitikime jis būtų nepraleidęs progos ... patylėti.

„Aš – neteistas. Neteistas,“ – puolė savo mundurą skalbti politikas, kai savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas L.Neimanas ėmė kalbėti apie jo nusikalstamą praeitį gimnazijoje. Būtent nuo A.Mačiulio bylos, kurią inicijavo Meškuičių gimnazijos profsąjungos, vadovaujamos I.Tiknienės, nariai ir prasidėjo tebesitęsiantys žemės „žvaigždžių“ karai šioje ugdymo įstaigoje.

Nė kiek neabejoju, kad Šiaulių rajono savivaldybės vicemerui A.Mačiuliui norėtųsi, kad jam niekas neprikaišiotų nuodėmingos praeities: buhalterinių dokumentų slėpimo ir naikinimo.

Tačiau faktai Šiaulių Apygardos prokuroro Egidijaus Timonio rašte byloja, kad „2016-08-17 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu, patvirtinusiu 2016-08-12 prokuroro nutarimą, ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą, konstatuojant, kad A.Mačiulis padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 222 str. 1 d. A.Mačiuliui paskirtas 2 m. laidavimo terminas, bei baudžiamojo poveikio priemonė – 15 MGL įmoka į nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų fondą.

Jeigu Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir meras Antanas Bezaras neturi tokios informacijos, tai portalas http://www.tiesos.lt gali pateikti Šiaulių Apygardos prokuratūros 2016 m. rugpjūčio 17 d, raštą Nr. S5-29699, nes dar iki kitų metų rugpjūčio septynioliktosios paskui mero pavaduotoją A.Mačiulį  drieksis jo padarytos nusikalstamos veikos šleifas. Vadinasi, vicemeras yra labai pažeidžiamas politikas, tokius dar „pakabintais“ Tautoje vadina, nes už menkiausią nepaklusnumą jam galima „suorganizuoti“ baudžiamąjį teistumą, jei laiduojamuoju laikotarpiu padaromas naujas nusikaltimas.

Pretenduoja tapti dar vienu kvailų valdžios raštų eksponatu…

Gana keistokai administracijos direktorius G.Karklelis atsako į Meškuičių gimnazijos profsąjungiečių I.Tiknienės bei G. Dagio [jau buvęs – aut.past.] klausimus, ar gali nusikalstamą veiką padaręs A.Mačiulis dirbti savivaldybėje ir ar saugūs vietinės valdžios rūmuose esantys dokumentai.

Formalaus atsakymo citatos – idealus atsirašinėjimo pavyzdys, kad tik būtų išvengta konkretaus, žmogiška kalba parašyto paaiškinimo:

„Asmuo [valstybės tarnautojas, valstybės politikas] negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2. Įstatymu nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo padarymo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai;

4. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

5. Yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

6. Atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1–4 ir 7–8 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo treji metai;

7. Atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai;

8. Atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatliktinį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai.“

Tesprendžia patys garbieji skaitytojai, nusikaltęs ar bent etinę pražangą padaręs Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojo poste sėdintis žmogus, kuruojantis švietimą, kurio vienoje įstaigų vykdomos nenutrūkstamos psichologinės, finansinės „egzekucijos“ prieš tuos, kurie neliko abejingi daromam nusikaltimui – Meškuičių gimnazijos profsąjungos narius.

Kaltos abi profsąjungos ir … politika

Tokią saliamonišką išvadą buvo bandoma suformuluoti Meškuičių gimnazijoje vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų bei mokyklos bendruomenės susitikime.

Tarsi I.Tiknienė ar tuometinė alternatyviosios profsąjungos lyderė I.Razanovienė būtų atsakingos už kiaurą gimnazijos stogą, pralaimimas ir vis naujai inicijuojamas bylas, moksleivių įtraukimą į administracijos – buvusių A.Mačiulio bendrapartiečių liberalsąjūdiečių – asmeninių ambicijų ir sąskaitų suvedininėjimo konfliktus.

Už tvarkingą aplinką, darbinę atmosferą bei komfortabilų mikroklimatą atsako vadovas, jei tik jis geba to pasiekti. Ar Meškuičių gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė turtinga tokių savybių, pats laikas nuspręsti šios ugdymo įstaigos steigėjai – Šiaulių rajono savivaldybei.

Buvo pasiūlytas susitarimas

Susitikimų rengimą koordinavę visuomeniniai tarpininkai pasiūlė abiejų Meškuičių gimnazijoje reziduojančių profsąjungų nariams pasirašyti susitarimą, kuriuo būtų galima pradėti padėties stabilizavimo procesus.

Juolab, kad renginyje dalyvavęs Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos vadovas Andrius Navickas, kvietė: „Konfliktas įsigilėjo. Reikia galvoti, kaip iš jo išeiti. Žaiskime tol, kol tai nekenkia vaikams. Sudedam taškus. Užbaigiam šitą istoriją. Kviečiame nebekaltinti vienas kito.“

Tačiau tarpininkų bei A.Navicko taikdariškus kvietimus išgirdo tik Ilonos Tiknienės vadovaujamos profsąjungos žmonės, netrukus pasirašę susitarimą dėl bendradarbiavimo.

Laukite tęsinio – „apie kenkimą“ vaikams.

* * *

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Anonimas       2017-11-14 21:36

Jau pakankamai daug pakenkta “vaikams”. Atimate iš vaikų geriausius žmones mokykloje. Žmones, kurie mums buvo autoritetas,  gynė mus. Ir šitokio šmeižto nusipelno žmonės, kurie norėjo vaikams gero? Nedaugelis mokyklos atstovų kelia tokias problemas, dažniausiai apie jas nutylimą ir mokiniai turi su jomis taikstytis. Labai džiugu, kad turime mokykloje tokių drąsių žmonių kaip gerbiama direktorė J.Jankavičienė , kuri turi tiek drasos ir nervų kovoti su šitiek pykčio ir neapykantos pripildytų žmonių. Kartais taip norisi , kad ir vaikai būtų išklausyti. Širdis plyšta matant vaikų ašaras, liûdnus veidus ir labai liūdna kai prasilenki koridoriuje su pilna laimės mokytoja Lione Sarpauskiene. Nejaugi jai laimę kelia nelaimingi vaikai? Ne paprasčiau būtų buvę perlipti principus ir pripažinti klaidą? Juk visi klystame arne? Padarome klaidų, bet juk iš jų mokomės, turime išmokti jas pripažinti. Mūsų gerbiama mokytoja Lionė Serpauskienė nemoka pripažinti savo klaidų. Mokinių nuomonė - paskutinėje vietoje. Žinot, kaip sakoma, gyvenimas su laiku visiems atlygina, tikiuosi gyvenimas už visą skausmą, įtampą atlygins ir jums visiems. O direktorei palinkėsiu daug stiprybės! Esat toks žmogus, kokiu norėčiau būt atetį! Stiprybės!

nieko        2017-09-13 17:23

tokio , ponia Jankauskienė, manau,  paskirs sau priemoką ir susigrąžins pinigėlius

Tiesa       2017-09-13 5:09

Sunkus,labai sunkus kelias i Tiesa,kol jis pagaliau pasiekiamas.Stiprybes tiesa suradusiems zmonems,stiprybes tiesa isviesinusiems zurnalistams.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.