Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Profsąjungos

Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos lituanistė išteisinta. Sveikiname!

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 7 d. 6:35

14     

    

Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos lituanistė išteisinta. Sveikiname!

Po beveik aštuonis mėnesius trukusio persekiojimo, atrodė, niekada nesibaigsiančių jos vedamų pamokų stebėjimo, ikiteisminių tyrimų, teismų ir kitokių persekiojimų, Šiaulių Apylinkės teismas nusprendė Meškuičių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Lionei Sarpauskienei „administracinio nusižengimo teiseną pagal ANK 72 straipsnio 3 dalį nutraukti“. Pilietinis portalas Tiesos.lt visą pedagogės terorizavimo laiką buvo šalia, kad galėtų paliudyti – drąsa ir sutelktumas garantuoja pergalę net klaidžiausiuose teisingumo paieškų keliuose.

Bausmė už principingumą?

2013 metų spalio mėnesį, nebeapsikęsdami tuometinio Meškuičių gimnazijos vadovo Algio Mačiulio savivalės, aktyvūs pedagogai bei darbuotojai įkūrė šioje ugdymo įstaigoje Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos skyrių. Viena jo steigėjų, lituanistė Lionė Sarpauskienė, buvo išrinkta į organizacijos valdantįjį organą – komitetą. Kaip vėliau paaiškėjo, būtent šis faktas labai padėjo mokytojai išlikti darbe bei išsaugoti orumą.

Tik susipažinusi su L.Sarpauskiene supratau, kad jos išvaizda apgaulinga. Liauna, trapi, į konfliktus nesivelianti, jautri moteris yra be galo principinga. Ne dėl to, kad parodytų savo galią ar valią, bet kad vaikai, kaip ji vadina savo mokinius, išmoktų gimtąją kalbą, pažintų literatūrą bei šio to savo gyvenime pasiektų.

Pernai, kalbėdamasi su Tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjos Meilės Lukšienės mokiniu, buvusiu Lietuvos kultūros ir švietimo ministru Dariumi Kuoliu, jo klausiau, ar veikė mūsų valstybėje nors viena tokia mokykla. Mano klausimas D.Kuolį prajuokino. Jis paaiškino, kad turi susiformuoti visa sistema, o dabar mokyklose tautiškumo likę tiek, kiek jo geba mokiniams perteikti stiprūs ten dirbą lituanistai.

Prašau gerbiamų skaitytojų pateisinti mano šališkumą Lionės Sarpauskienės persekiojimo istorijoje. Šios pedagogės palaikymas atsirado ne tuščioje vietoje: daugiau nei trisdešimt metų gimtosios kalbos ir literatūros mokanti moteris yra taip ir nerealizuotos Tautinės mokyklos koncepcijos šviesulys provincijos gimnazijoje.

„Ji nė vienos nuobaudos nėra gavusi. Tik padėkas prie visų valdžių užsidirbdavo. L.Sarpauskienė ir pati Meškuičių gimnaziją yra baigusi – dabar lituanistės kabinetas ten pat, kur buvo moksleivės Lionės klasė. Ją palaikydami pasirašė per 200 miestelio gyventojų: jos buvę mokiniai ar dabar besimokančiųjų tėvai,“ –  sako gimnazijos profsąjungos lyderė Ilona Tiknienė.

Kad Lionė Sarpauskienė yra puiki pedagogė, pripažino net gimnazistų dejonėmis patikėję tėvai, kuomet mokyklos administracijai skųsdami reikliąją mokytoją, prašė jos nekeisti, o leisti toliau mokyti jų vaikus.

„Dar pačioje mūsų profsąjunginės veiklos pradžioje, kai direktorius A.Mačiulis paprašė L.Sarpauskienės nepažangiam mokiniui parašyti nepelnytą įvertinimą, kad tik šis pagaliau mokyklą baigtų, ji kategoriškai atsisakė. Mokytoja niekada nepelnytai nevertino ar negyrė. Jos principingumas ir darbštumas – niekam ne paslaptis. Todėl ir užsitraukė gimnazijos [dabar jau buvusių – aut.past.] vadovių Jūratės Jankauskienės ir Margaritos Pavilionienės nemalonę“, – pasakojo I.Tiknienė.

Tačiau tos „užsitrauktosios nemalonės“ mokytojai Lionei Sarpauskienei kainavo brangiai. Nemažą 2016–2017-ųjų mokslo metų dalį jos pamokas diena dienon stebėjo „revizoriai“. Tiesa, jie konstatavo, kad pedagogė puikiai sutaria su gimnazistais, gerai dėsto savo dalyką.

Pedagoginė konkurencija ar neapykanta aktyviajai profsąjungai?

Nežinia dėl ko, galima tik spėlioti, kad negebėdamos prikibti prie L.Sarpauskienės profesionalumo, gimnazijos vadovės nutarė pasitelkti įtakingų tėvelių dukras bei jų draugus. Taip asmeninėje konkurencinėje „kovoje“ imta išnaudoti mokinius. Pastarieji vieną kino peržiūrų naktį, sulaukę patikinimų, kad mokytojai L.Sarpauskienei „nieko nebus“, neva ją tik „pabars“, ėmė ir tarsi konvejeriu prirašė moksleivių leksikai nebūdingų skundų. Nepilnamečių įstatyminiai atstovai – tėvai apie tokią akciją informuoti nebuvo, o vėliau panorę atsiimti savo vaikų raštus, jų negalėjo atgauti.

Tokiu neteisėtu būdu gimnazijos „Vaiko gerovės komisija“ [buvusi vadovė – Margarita Pavilionienė – aut. past.] įsigijo dar vieną kozirį „kovoje“ su principingąja L.Sarpauskiene, nes į situacijos Meškuičiuose aiškinimą įsijungė Vaiko teises ginantys specialistai. To nepakako, tuomet moksleivės įrašytą lituanistės kalbos ištrauka buvo perduota policijai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ir dar. Birželio 1-ąją, Pasaulinę Vaikų gynimo dieną, gimnazijoje apsilankė policijos pareigūnai bei apklausė mokinius. Vėl buvo pažeistos nepilnamečių bei jų įstatyminių atstovų teisės –  pareigūnai bendravo su vaikais be tėvų žinios. Kai kurie moksleiviai, patyrę šoką, net pabėgo iš mokyklos.

Visi šie neteisėti, administracijos savivalės veiksmai susidoroti su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja vyko jai sergant.

Labai taikliai, vėliau, jau vykstant administracinės bylos nagrinėjimui Šiaulių apylinkės teisme, išklausęs gimnazijos direktorės J.Jankauskienės liudijimą apie neva Lionės Sarpauskienės mokiniams darytą psichologinį spaudimą, teisėjas Marius Steponaitis paklausė, „O mokytojai Sarpauskienei nebuvo daromas psichologinis spaudimas?“. Sulaukta atsakymo, kad toks tyrimas gimnazijoje nebuvo atliekamas. Niekas nesuformavo ir specialistų komisijos, kad būtų patikrinta, ar teisingai moksleivių darbus vertina teisiama lituanistė. Nežinia, kodėl taip pasielgta: nenorėta ar nebuvo daugiau reikiamos kvalifikacijos pedagogų. Beje, tame pačiame teisme J.Jankauskienė prisipažino, kad L.Sarpauskienė yra aukščiausios kvalifikacijos specialistė, kitos tokios gimnazijoje nėra.

Kai teismo posėdžio metu liudijusiai mamai buvo parodytas jos vaiko rašytas skundas su ištaisytomis rašybos klaidomis, ši tik raustelėjo ir prisipažino pasirašiusi tėvų pageidavimą, kad mokytoja Lionė Sarpauskienė ir toliau mokytų jos vaiką gimtosios kalbos.

Kodėl buvo laužomi likimai: gadinama sveikata ir leidžiami pinigai?

Pradėdama rašyti, kaip aš pati vadinu, „Meškuičių serialą“, susipažinau su dideliu dokumentų kiekiu ir supratau, kad šioje Šiaulių rajono gimnazijoje švietimo skauduliai išvešėjo tuomet, kai Lietuvos švietimui ir atitinkamai – Gintaras Steponavičius ir Remigijus Šimašius – aut. past.]. Vadinasi, didžiausia rinkėjų klaida yra balsavimas už tokius politikus, kurie mūsų valstybėje bei savivaldybėse liberalams perduoda švietimo ir teisės klausimų kuravimas.

Nusirista iki tokio „liberalumo“, kai nebelieka elementaraus bendrystės balanso. Pageidaujate pavyzdžių ? Mokytojus Lietuvoje jau stumdo, muša, pila fekalijas ant galvos. O jei mokinys prastai arba visai nesimoko, jam negalima pasakyti, kad jo laukia beraštystė, nes būsimasis beraštis patirs psichologinę traumą.

Apie pedagogų niekinimą, jų patiriamas skriaudas, patyčias niekas nekalba. Matyt, mūsų šalyje „nebemadinga“ išsamiai situacijas išsiaiškinti ir tik tuomet jas vertinti. Daug lengviau liberaliai papostringauti apie vaikų teises, tarp eilučių nutylint jų pareigas.

Manau, kad Meškuičių gimnazijos administracija, keršydama aktyviems profsąjungiečiams, tikėjosi, kad persekiodama Lionę Sarpauskienę, ją palauš, o kitus pilietiškus žmones tiesiog įbaugins. Net Šiaulių savivaldybės administracijos darbuotojų bei tarybos politikų tarpe buvo suformuota nuomonė, kad „tie iš Meškuičių – tai durneliai“.

Be to, nedaug šios istorijos stebėtojų tarpe buvo optimistų, tikinčių visiška lituanistės pergale administracinėje byloje, kuri kainavo sugadintą L.Sarpauskienės bei jos šeimos narių sveikatą bei nemažus pinigus. Rašau šias eilutes ir prisimenu, dvi Lionės Sarpauskienės mintis, pasakytas gana kritiškais jos gyvenimo momentais. Pirmoji: „Kiekvieną kartą, kai važiuoju į apklausas ar į teismą, mano beveik 84 metų mama palydi iki slenksčio ir peržegnoja…“

Dievas padeda susivienijusiems tiesoje.

Antroji, ilgesingai ištarta 2017–2018 mokslo metų išvakarėse, kuomet dar nebuvo aiškios tyrimų ir bylos baigtys: „Labai pasiilgau vaikų...“

Dabar, tikiuosi,  jau nebeliko nesuprantančių, kad L.Sarpauskienės vaikais, kuriuos ji mokė daugiau nei penkerius metus, pasinaudojo liberaliomis idėjomis persisotinę suaugusieji, nė akimirkai nesusimąstę, kad laužo ir gimnazistų likimus [viena mergaitė net pakeitė mokymo įstaigą – aut.past.], padarydami juos įrankiais savosiose ambicijų kovose.

O šiuo metu Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijoje ramu, vyrauja sveika darbinė aplinka ir yra vilties, kad K.Binkio „Atžalyno“ dvasia gyva.

PRIEDAI. L.Sarpauskienės ir advokatės O.Ragauskienės baigiamosios kalbos Šiaulių Apylinkės teisme.

* * *

Mokytojos Lionės Sarpauskienės baigiamoji kalba

Gerbiamas Teisme,

Šiandien esu čia kaip kaltinamoji, mano vietoje, manau, nenorėtų atsidurti nė vienas. Jau geras pusmetis esu mūsų mažo gražaus miestelio apkalbų, kitaip sakant, dėmesio centre. Negana to, lyg būčiau baisi nusikaltėlė, mokyklos administracijos pastangomis buvo inicijuojamas baudžiamasis, civilinis ir administracinis teisinis persekiojimas.

Esu meškuitietė ir savo gimtajai mokyklai jau atidaviau daugiau nei 30 darbo metų – visi jie pažymėti pareigos ir atsakomybės už vaiko ateitį. Mano pastangos buvo įvertintos mokyklos direktorių, švietimo skyriaus vedėjų, Šiaulių rajono merų (beje, 2017 m. birželio 25 d. gauta paskutinioji padėka). Bet man svarbiausia, kad nuolat jaučiu buvusių ir esamų mokinių dėkingumą,  pagarbą ir palaikymą.

„Konfliktinė“ situacija susiklostė 2017 m. kovo 16 dieną IIG klasės tėvų susirinkime (jame dalyvavo direktorė ir abi jos pavaduotojos – paprastai visa administracija savo dėmesiu susirinkimuose nelepina: dabar, praėjus kuriam laikui, kyla klausimas, ar tik nebuvo viskas jau tąkart suplanuota?). Vienai mamai išreiškus nepasitenkinimą mano darbu, direktorė ir jos pagalbininkės nė nebandė klausimo spręsti individualiai, o šią istoriją „išpūtė“ – taip atsirado mokytojos ir auklėtojos tarnybiniai pranešimai, mokinių paaiškinimai, sudaryta komisija ir jos sprendimai ... ir teisminiai procesai, kurių galėjo ir nebūti.

Noriu atkreipti dėmesį, kad iškilus incidentui tiek direktorė, tiek klasės vadovė galėjo paskambinti man ir paprašyti ateiti į susirinkimą ir apie mane bei mano neva nuolatinį pasibaisėtiną elgesį su mokiniais buvo galima kalbėtis tiesiai, ne už akių. Kodėl jos to nepadarė? Neaišku. Niekada nesu atsisakiusi atvykti į organizuojamus klasės tėvų susirinkimus. Be to, jei iš tiesų, kaip teigiama tarnybiniuose pranešimuose, psichologinis smurtas ir patyčios iš mano pusės tęsėsi ilgą laiką, kodėl auklėtoja ir mokytoja nepasikalbėjo su manimi, nesilankė mano pamokose, nebandė išsiaiškinti, neinformavo tėvų, galų gale, kodėl anksčiau nesikreipė į mokyklos administraciją – juk aš dėl neva netinkamo elgesio su mokiniais nesu gavusi jokių nuobaudų. Maža to, 2017 m. kovo 21 d. žodžiu, o kovo 23 d. raštu kreipiausi į direktorę, kad būtų sukviestas tėvų susirinkimas – juk buvo kalbama apie mokinių žeminimą, menkinimą. Man atrodo, bet kurios mokyklos administracija turėtų būti suinteresuota išsiaiškinti šią situaciją iki galo ir sąžiningai: tai turi būti padaryta, kad neliktų dviprasmybių tų pačių moksleivių labui.

Pagaliau buvo galima sudaryti komisiją, kuri patikrintų mano įvertintus moksleivių darbus ir tiesa būtų paaiškėjusi iš karto.

Viena svarbi detalė: IIG klasės auklėtoja R. Serpauskienė yra mano giminaitė – asmeninius, nesantaikos užaštrintus santykius ji bando su manim suvesti per auklėtinius, kuriems dėsčiau lietuvių kalbą. Iš pateikto tarnybinio pranešimo nesunku suprasti, kad mano giminaitė pati net nesiekė išsiaiškinti, kodėl kai kurie mokiniai neva bijo lietuvių kalbos mokytojos L. Sarpauskienės. Klasės auklėtoja pripažįsta: vadovavosi tik tuo, ką girdėjo kalbant moksleivius tarpusavy, o pasikalbėjusi su auklėtine D. V., ji, matyt, nusprendė, kad pasitaikė puiki proga su manimi suvesti asmenines sąskaitas. Kaip klasės auklėtoja, ji juk galėjo dalyvauti mano vedamose pamokose bei pasikalbėti apie auklėtinių pažangą ir su manimi asmeniškai, ir su moksleiviais ir išsiaiškinti tikrąsias priežastis, dėl ko jos auklėtiniai patiria, jei išties patiria, stresą, ar tikrai bijo klausti apie gaunamas užduotis, jei kas yra neaišku, ar tikrai aš tiek keikiuosi per pamokas ir šiaip neetiškai bendrauju su mokiniais. Deja, ji to nepadarė.

Iš R. Serpauskienės tarnybinio pranešimo supratau, kad tokia „bloga“ padėtis tęsėsi ne vienerius metus. Jei tėvai, kaip sakoma tarnybiniame R. Serpauskienės pranešime, „teigė, jog taip mokytoja elgėsi ir anksčiau, kitose klasėse“ ir „elgesio ne tik nepakeitė, bet ir keršydavo“, tai kodėl ji toleravo tokį elgesį tiek metų ir nesikreipė į mokyklos administraciją – o juk šiai klasei dėsčiau net 6 metus? Kodėl būtent dabar iškilo „ši problema“ ir kodėl, kaip teigiama jos tarnybiniame pranešime, tėvai norėtų, kad aš ir toliau mokyčiau IIG klasės mokinius? Kiek kartų dalyvavau tėvų susirinkimuose, klasės auklėtoja šios problemos man nė karto nėra išsakiusi, nes jos nėra…, niekada ir nebuvo.

R. Serpauskienės tarnybiniame pranešime ir mokinių paaiškinimuose teigiama, kad mokinius išvadinau necenzūriniais žodžiais. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad apie 2017 m. kovo 13 d. incidentą savo paaiškinimuose kalba net 3 mokiniai, nors tą dieną jų mokykloje nė nebuvo. Atidžiau įsiskaičius į mokinių paaiškinimus, akivaizdu, kad jie panašūs savo turiniu, leksika bei žodžių junginiais, kurių jų kalboje nesu girdėjusi: jie tarsi padiktuoti ar viena ranka sukurti. Mokiniai galėjo būti susitarę kaltindami dėl patiriamo streso ar nepagarbaus elgesio, be to,  nedrįso prieštarauti direktorės pavaduotojai M.Pavilionienei [buvusi Vilkonienė], kuri vadovavo Vaiko gerovės komisijai. Kadangi aš esu griežta ir reikli mokytoja, o mokiniai, sakykim atvirai, vengia ar net tingi mokytis ir bet kokią kritiką jie priima kaip įžeidimą – narcicizmo požymiai labai ryškūs ne tik šių jaunuolių grupei. Stresą jie galbūt patiria suprasdami, kad neturi žinių, o egzaminą teks laikyti, be to, ir tėvai, be abejo, negiria už dvejetus.

Garso įraše, kurį mokinė padarė neteisėtai pamokos metu, nėra jokių keiksmažodžių, užfiksuotų protokole, kuriais aš neva išvadinau IIG klasės mokinius. Neaišku, ir kuriems mokiniams, kaip teigiama, buvo skirti šie žodžiai, kas iš IG klasės mokinių galėtų patvirtinti apie mano netinkamą elgesį IIG klasėje? Pagaliau neaišku – kada, kuriuo metu tas įrašas buvo darytas.

IG klasės auklėtojos Erikos Valuntienės tarnybinio pranešimo pirmasis sakinys: „Būdama IG klasės vadove privalau pranešti apie mane pasiekusius ir nerimą keliančius signalus dėl lietuvių kalbos pamokų šioje klasėje“ aiškiai parodo, kad klasės vadovė rašo tarnybinį pranešimą vadovaudamasi gandų lygio informacija arba suokalbyje su IIG klasės auklėtoja ir administracijos personalu. IG klasės vadovė tarnybiniame pranešime nurodo apie netinkamą mano elgesį, bet neįvardija, kokie mokiniai konkrečiai apibūdino mano elgesį kaip netinkamą. Šiai klasei mokytoja E. Valuntienė vadovauja nuo 2016 m. rugsėjo 1d., tačiau kaip klasės vadovė niekada nesidomėjo, kaip sekasi jos auklėtiniams, neinformavo, kad organizuojamas klasės tėvų susirinkimas, kuriame ir galima būtų išspręsti daug svarbių klausimų. Manau, kad mokytoja E. Valuntienė yra šališka ir neobjektyvi mano atžvilgiu, nes su manimi asmeniškai ši kolegė nė karto nesikalbėjo apie jos auklėtinių neva patiriamus nepatogumus lietuvių kalbos pamokų metu.

Aš priklausau LŠDPS Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės organizacijos komitetui, kuris aktyviai gina darbuotojų teises, todėl, manau, esu neparanki gimnazijos direktorei ir visai administracijai. Kadangi jokių priekaištų ar nuobaudų dėl savo darbo neturėjau, buvo bandoma pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, netgi įtraukiant nepilnamečius vaikus, ir taip užtikrinti direktorės J. Jankauskienės tolimesnį viešpatavimą. Tuo tikslu 2017 m. birželio 1 d. apie 11.val Meškuičių gimnazijos patalpose be tėvų žinios policijos pareigūnų buvo apklausinėjami nepilnamečiai vaikai dalyvaujant mokyklos direktorei J. Jankauskienei ir pavaduotojai M. Vilkonienei- Šie faktai patvirtina, kad gimnazijos administracija piktnaudžiavo valdžia ir siekė bet kokia kaina sukurpti man bylą. Dėl šio klausimo kai kurie tėvai kreipėsi į Šiaulių r. savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierę ir į Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos imuniteto valdybą.

Civilinėje byloje Nr. 2 – 7548 -772/2017 2017m. rugsėjo 27d. Sprendimu – teisėjas Jonas Stubrys – nustatyta, jog gimnazijos direktorė J. Jankauskienė nesąžiningai, nesilaikydama įstatymų vienareikšmiškai bandė įtraukti vaikus, siekdama „užtikrinti Meškuičių gimnazijos direktorės Jūratės Jankauskienės viešpatavimą, pasinaudojant visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant tai, kad yra įtraukiami nepilnamečiai vaikai“. Teismas gimnazijos ieškinį atmetė kaip niekinį, nepagrįstą. Sprendimas įsiteisėjęs.

Civilinėje byloje Nr. 2 – 7264 – 797/2017 m. rugsėjo 27d. Sprendimu – teisėja Edita Kavaliauskienė – nenustatyta, jog aš, Lionė Sarpauskienė, sistemingai vykdžiau darbo drausmės pažeidimus ir galimai netgi nusikaltimus arba bent jau administracinio nusižengimo požymius atitinkančius veiksmus, kaip teigia Meškuičių gimnazija J. Jankauskienės asmenyje. Tai neįrodyta – Sprendimas įsiteisėjęs. Aš nesu bausta, priešingai, daugelį kartų skatinta – skirtos padėkos: paskutinė jų skirta šių metų birželio 25 d. Tikrai neįsivaizduoju, kokiais pagrindais sukurpta ši administracinė byla.

Byloje pasinaudota garso įrašu, kurį mokinė padarė neteisėtai kažkurios pamokos metu, jame nėra jokių keiksmažodžių, užfiksuotų protokole, vadinasi, kaltinimai man netgi klastojami. Ir tas įrašas įrodo tik tiek, kad esu griežta, reikli, reikalaujanti pasiruošti pamokoms, padaryti namų darbus ir įvertinu mokinius ne pagal jų tėvų užimamas pareigas ar visuomeninę padėtį ir autoritetą, o pagal turimas žinias.

Baigdama, gerbiamas Teisme, norėčiau dar kartą pabrėžti: įrodymų apie mano padarytus nusižengimus nėra. Visi kaltinimai mano atžvilgiu neturi jokio pagrindo ir neatlaiko kritikos, tačiau padarę daug žalos: dėl nepakeliamos psichologinės atmosferos darbe sutriko mano sveikata, todėl teko gydytis nuo 2017-04-18 iki 2017-08-09. Pasikėsinta – ir ne vieną kartą – į mano garbę ir orumą. Ir šiuo metu esu priversta patirti stresą bei įtampą, nes niekada nesu buvusi teisiama ar tardoma. Skaudžiai į mano asmenį nukreiptus kaltinimus reagavo ir mano šeima, mano vaikai. Dėl šios sukurptos bylos jaučiuosi diskriminuojama ne tik gimnazijos moksleivių, mokytojų ir aptarnaujančio personalo.

Šiuo metu dėstau lietuvių kalbą net keturiose klasėse (5, 7, 8, ir IIG) ir neturiu jokių priekaištų nei iš tėvų ar mokinių, nei iš mokyklos administracijos.

Lietuvoje tokių kaip ši mano arba analogiškų bylų daugėja: nuolat menkinamas pedagogo autoritetas, niekas nesirūpina jo psichologine savijauta. Susiklostė pernelyg keista praktika – mokinys visada teisus, o mokytojas, net jei jį muša, keikia, stumdo, šmeižia ar net pila ant galvos fekalijas – visada kaltas. Tikiuosi, kad gerbiamas Teismas deramai įvertins visus proceso dalyvių pateiktus argumentus ir priims nešališką, teisingą sprendimą.

 

* * *

Advokatės Odetos Ragauskienės baigiamoji kalba 

Administracinių nusižengimų kodekso (tekste ANK) paskirtis –  teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės saugomus interesus nuo administracinio nusižengimo, skatinti visuomenės narių sugyvenimą (1 str. 1 d.).

Tokiu būdu yra apibrėžiama, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai, be to, nustatomi administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos (1 str. 2 d. 3 p.).

Taigi atsako tik tas asmuo, jei jis kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo (2 str. 3 d.), ir atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymu uždrausta veika atitinka nustatyto administracinio nusižengimo požymius (2 str. 4 d.).

Administracinis nusižengimas yra tik kaltininko pripažinta veika, atitinkanti administracinio nusižengimo požymius (5 str.), o kaltės forma pripažįstama – jei pažeidimas padarytas tyčia ar dėl neatsargumo (7 str. 2d. 1p.).

Tyčios padarymas – suvokimas pavojingos veikos pobūdžio ir norėjimas taip veikti.

Administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas 2017-08-31 pagal ANPK 72 str. 3 d. – mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovų, auklėtojų ar kitų jiems tolygių asmenų savo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, fizinis ar psichinis vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas.

Neįrodyta aplinkybė, kad pareigos buvo netinkamai vykdomos – Lionė Sarpauskienė nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vėl dirba lietuvių kalbos mokytoja – tai patvirtino ir apklausta teismo posėdžio metu liudytoja Jūratė Jankauskienė (Meškuičių gimnazijos direktorė, apklausta 10-09). Ji teigė, kad 2017-03-17 buvo gautas tėvų raštas iš IIG klasės, be to, vaikai buvo atnešę telefoninį įrašą, įrašas trumpas, atiduotas į prokuratūrą, tačiau buvo prašoma, kad nepatektų prie bylos. Ji pripažino, kad Lionė Sarpauskienė prašė sušaukti tėvų susirinkimą, išsiaiškinti susidariusiai situacijai 2017-03-16 II G klasės tėvų kreipimosi pagrindu (kopija pridedama)  ir 2017-03-17 Šiaulių r. direktorės įsakymu sudaryta darbo drausmės pažeidimo komisija – pirmininkė Jūratė Jankauskienė (kopija pridedama). BE TO, BUVO PAAIŠKINTA, KAD IŠ TIESŲ 2017-06-01 VYKO MOKINIŲ APKLAUSA, JIE BUVO APKLAUSIAMI PO VIENĄ, NEPRADĖJUS IKITEISMINIO TYRIMO 2017-05-29 NUTARIMU, BŪTENT J.Jankauskienės iniciatyva buvo apklausiami nepilnamečiai vaikai mokymo (ugdymo) įstaigoje.

Neįrodytas ir netinkamas pareigų vykdymas – po 2 dienų nuo paaiškinimų surašymo nepilnamečiai vaikai ir toliau lankė lietuvių kalbos pamokas, nusiskundimų nebuvo gauta.

Liudytoja Rosita Serpauskienė tik patikslino aplinkybes, kad buvo IIG klasės auklėtoja, buvo surašytas 2017-03-20 tarnybinis pranešimas, o pertraukos metu 2017-03-13. D. V. buvo pamatyta verkianti, skundėsi, kad reikia pasiruošti įskaitai, o darbas, jos parašytas, netinka, nes yra klaidų. Bandė jai padėti. Tačiau tėvų susirinkimo metu (iškilus šiai problemai, nebuvo pakviesta mokytoja Lionė Sarpauskienė), (vėliau ji kreipėsi žodžiu ir raštu į direktorę su prašymu, kad būtų sukviestas tėvų susirinkimas) 2017-03-16 tėvai paantrino, kad Lionė Sarpauskienė buvo gera mokytoja, sakė, kad tik nebartų, ir sutiko, kad ir toliau juos mokytų lietuvių kalbos. Rosita Serpauskienė negalėjo nurodyti aplinkybių, kokie tie necenzūriniai žodžiai, buvo vertinama ir aplinkybė, kad ji yra giminaitė ir santykiai tik kolegiški, šeimomis nebendrauja.

Liudytoja Erika Valuntienė patvirtino, kad buvo IIG klasės vadovė, ir tik iš vaikų (paaiškinimų) žodžių 2017-03-20 surašė tarnybinį pranešimą.

Liudytojai Virginijus Tiknis ir Gintautas Dagys patvirtino aplinkybes – nepilnamečiai vaikai (mokiniai) buvo apklausiami 2017-06-01.

Tokiu būdu įrodoma aplinkybė, kad iš tiesų Lionei Sarpauskienei turint nedarbingumo pažymėjimą (laikotarpis 2017-04-18 iki 2017-08-09) buvo bandoma atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, t.y apklausti nepilnamečius vaikus jų ugdymo įstaigoje 2017-06-01. Tai pripažino ir apklausta liudytoja J. Jankauskienė, apie tai patvirtina ir pateikti rašytiniai įrodymai: 2017-06-02 skundo kopija (pridėta), 2017-08-31 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS raštas Nr. SV-783(12.3), LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2017-09-26 pažyma Nr. (6.1-2017-145) PR-175, 2017-06-02 pareiškėjų skundas Policijos departamentui prie LR VRM.

Neįrodyta ir fizinis ar psichinis vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas.

Priešingai, pateikti rašytiniai įrodymai tik patvirtina aplinkybę, 2017-06-01 nepilnamečiai vaikai buvo apklausiami apie tai neinformavus ir nepranešus jų įstatyminiams atstovams. Tai pripažino apklausta ir liudytoja J. Jankauskienė.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2017-10-09 teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovų surašytas protokolas buvo pagarsintas paties pirmininkaujančio, t.y. pripažįstama aplinkybė, kad protokolo 2017-08-31 surašymo metu, kaip numato įstatymo norma, pažeidėja net nebuvo apklausta, t.y. ji iki šio momento negalėjo suprasti, kuo yra kaltinama, ar reiškiamos aplinkybės padarius administracinio nusižengimo pobūdžio turintį pažeidimą.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqwq       2018-07-12 10:19
nu žiauru       2018-02-10 22:20

žiaurus mokyklos adminisracijos personalas,kaip kokios budelės.Deje, sėkmė susidoroti su mokytoja, jų nelydėjo.Linkiu nepasiduoti,tegul ko prisidirbo už tą ir atsako.

Sėkmės       2018-02-9 18:08

Sėkmės Jums tame nelengvame kelyje.

Nutylėti nereikia nieko...       2018-02-8 12:15

O bet tačiau, kodėl tylėjo teismuose tie, kurie mano, kad “yra nutylėjimų” ? Liudyti teikia ČIA IR DABAR, o ne po 10 metų šaukti: skriaudė, žemino, keikė, priekabiavo…

Tai kas nutylima...       2018-02-8 11:18

Žinau, kad mokiniams mušti per veidą yra neleistina, išsirinkus klasėje po 1 ar kelias aukas juos nuolat klasiokų akivaizdoje žeminti, vadinti nevykėliais ir kt…nuolat grasinti, kad neišlaikys egzamino irgi yra blogai. Vadinti mokinius necenzūriniais žodžiais yra bloga praktika, o vietoj atsiprašymo sulaukti iš mokytojos dar daugiau keiksmažodžių...? Didelį spaudimą patyrė ir mokiniai bei jų šeimos kurios nutarė prabilti, bet juk nepilnamečių nuomonė neįrodymas… O ar nepagalvojote, kad skriaudžiami mokiniai tapę pilnamečiais gali išdrįsti, imti ir papasakoti viešai tai ką nutylite? O gal manote bus paprasčiau kaip ir daugumai išvykti į kitą Lietuvos miestelį, miestą, ar net į užsienį ir savo vaikus leisti į mokslus pas tokius pedagogus kurie besimokantiems mokiniams padės daromas klaidas ištaisyti, išmokys savo gražiau bendravimu bendradarbiavimo, o ne luošins jų likimus… Ar daug mokinių jums liks tuomet, kas jums uždirbs orią pensiją?

tokios       2018-02-8 7:49

tokios direktorės ir pavaduotojos turėtų imti šluotą į rankas ir eiti kiemo šluoti,o ne ugdymo įstaigose sėdėti ir toliau tą pačią dūdelę pūsti tik su kitomis aukomis. Istorija Tiesos.lt straipsniuose tęsiasi nuo vasaros pradžios, visus įvykius žino Šiaulių rajono savivaldybės atstovai,jie ne tik nesiėmė priemonių apraminti gimnazijos administracijos, kurios kurstė Karą, bet ir palikus Meškuičių gimnaziją direktorei Jankauskienei ir pavaduotojai Vilkonienei-Pavilionienei, joms padėjo. Viena tapo Gruzdžių darželio direktore, kita Pakapės mokyklos direktore. Gražu. Tik Šiaulių rajono savivaldybėje tai gali nutikti.

ocho       2018-02-8 7:01

Perskaites advokates Odetos Ragauskienes baigiamaja kalba suzinojau, jog nepilnameciai vaikai buvo apklausiami pilicijos pareigunu nezinant tevams ir direktores Jankauskienes iniciatyva.Galinga Jankauskiene -visagale.Kazin kur ji dabar dirba ar vel taip elgiasi su savo kolektyvo zmonemis? Persekioti darbuotoja yra nusikaltimas. Uz tai yra baudziama .

Jurate       2018-02-7 21:27

Smagu, jog dar yra TIKRŲ MOKYTOJŲ!!! Kantrybės, valios ir sėkmės!!!

Kaip gali       2018-02-7 21:09

tokios “vadovės” dirbti švietimo įstaigose ir auklėti vaikus?

gal kas neskaitėte, radome dar vieną str. Meškuiči       2018-02-7 19:14
skaitytojas       2018-02-7 17:02
Darius       2018-02-7 14:44

Aciu gerbiamai mokytojai, kad pasipriesino sitai iskrypusei ir ES propaguojamai marksistinei sistemai.

Dalia       2018-02-7 13:40

Gerb. mokytoja, suprantu, kiek sveikatos Jums ir Jūsų šeimai kainavo bereikalingi persekiojimo teismai. Gerbiu tokius žmones, kurie vardan Tiesos eina iki galo.Linkiu Jums stiprybės ir eiti iki galo.

Palaikome ir       2018-02-7 12:49

džiaugiamės.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.